Zijn EU-sceptici geboren vijanden van de democratie?

Screenshot_109.png

Martin Renner.

(Door: Martin E. Renner – Vertaling: E.J. Bron)

Een gewaagde, maar desondanks ambitieuze titel. De politiek correcte, moreel zogenaamd superieure betermensch zal vermoedelijk al hyperventilerend naar zijn zich altijd binnen handbereik bevindende zuurstofmasker grijpen.

PI News (2)  

Democratie is de maatschappijvorm, waarin iedereen kan zeggen wat de ander niet wil horen. Het tegenovergestelde van democratie is, zoals bekend, totalitarisme. Het totalitarisme op zijn beurt is de perfide stijging van de dictatuur: een “alleen maar” autoritaire dictatuur is uiteindelijk gefixeerd op puur, maar onvoorwaardelijk behoud van absolute macht.

Het totalitarisme respectievelijk de totalitaire dictatuur gaat echter nog verder: er wordt gestreefd naar het maximale doordringen van de hele maatschappij en haar leden. De overheersende ideologie wordt de enige meetlat waarlangs een “nieuw, beter” mens moet ontstaan, die in het totaal van zijn leden de nieuwe maatschappij zal vormen.

Instrumenten van het totalitarisme: in een kwaad daglicht stellen, taboe verklaren en uitsluiting

Voor dit doel moeten oude overeenkomsten, gemeenschappelijke waarden, tradities, die de fundamenten van de oorspronkelijke orde vormden, opgezegd, nee, weggevaagd worden. De instrumenten hiervoor zijn in een kwaad daglicht stellen, taboe verklaren en uitsluiting, die niet in de laatste plaats ook worden ingezet door de media. Een medialandschap, dat zich van de haar in een democratie toekomende taak, namelijk de controleurs van de politieke macht te zijn, al heel ver heeft verwijderd. Die zich op hun nieuwe en aanmatigende rol, namelijk herauten te zijn van de politiek machtigen, op zichzelf verliefd hebben ingesteld. Joseph Pulitzer, de oprichter van de Pulitzer-prijs, heeft er rondom het jaar 1900 al voor gewaarschuwd en vastgesteld: “Een cynische, corrupte en demagogische pers zal met de tijd een volk produceren, dat net zo gemeen is als zijzelf.”

Het ligt voor de hand dat, om deze totalitaire ideologieën door te drukken, het actieve, politieke, culturele inbinden van zo mogelijk alle sociale lagen, dat betekent van alle te beheersen en beheerste mensen, tot openbaar belang wordt verheven. Massale politieke mobilisering, agitatie en propaganda enerzijds en maximale uitsluiting, stigmatisering, tot taboe verklaren van “afvallige” andersdenkenden anderzijds, zijn typische kenmerken van het totalitarisme.

Om deze door een politieke en economische (pseudo)elite nagestreefde totalitaire toestand te bereiken, worden zelden of nooit rationele argumenten en ideeën in het weinig verzet biedende maatschappelijk publiek gestrooid. In plaats daarvan echter des temeer motiveringen en scenario´s, die men irrationeel, emotioneel en affectief moet noemen. Gekruid met een rijkelijke hoeveelheid (hyper)morele aanmaningen en vingerwijzingen van de door de staat betaalde nanny´s en hun instellingen.

In Brussel heeft men al lang “afvallige andersdenkenden” waargenomen

Denk alleen maar aan het in de hele EU gepropageerde multiculti enthousiasme, dat immers zo gekleurd moet zijn, maar er in werkelijkheid aankomt als boerkazwart. Of aan de om zich heen grijpende diversiteitswaanzin en de Europese genderonzin. Denk aan de klimaat-redding hysterie, die een 16-jarig meisje tot alomtegenwoordig, met prijzen overstelpt en potentiële winnares van de Nobelprijs voor de Vrede op het schild hijst.

In de hoofdsteden van de EU-aanbidding en ook in Brussel heeft men in ieder geval al lang bepaald wie de “afvallige andersdenkenden” zijn. Het zijn de critici van de hierboven genoemde ideologieën, het zijn de sceptici van een zich steeds duidelijker uitende “herfeodalisering” van de politiek en economisch machtigen. Het zijn de “rechts-populisten”, die zogenaamd allemaal “Europa-vijanden” zouden zijn. Het zijn de “radicalen”, die als patriottische voorvechters van de natiestaat en zijn culturele fundamenten sowieso (ongegrond)  algemeen verdacht worden van het voorstander zijn van de meest duistere tijden.

Eureka – klaar is het politieke, ideologische krijgstoneel.

Hier de zelfbenoemde verdedigers van de democratie – verschanst achter infantiele, irrationele zwart-rood-groene ideologiefantasieën. Daar de rechts-rationele critici, de stigmatiserende rechts-populisten, de zogenaamde vijanden van de democratie. Diegenen, die in werkelijkheid uit de grond van hun hart gewoon de door de egoïstische elites in gevaar gebrachte democratie proberen te redden.

“Democraten” Manfred Weber en Angela Merkel

Hier zouden twee aspecten moeten opvallen. Ten eerste: verschillende opvattingen over genderonzin, klimaathysterie of multiculti waanzin hebben helemaal niets met het voor of tegen de democratische rechtsstaat zijn te maken. Dat geldt overigen ook voor een “pro of contra”-houding tegenover de EU als instelling. Daaruit volgt ten tweede: hier vindt bewust een ontoelaatbare, fundamenteel op ideologie gebaseerde vermenging van twee niet vergelijkbare themacomplexen plaats.

Zowel de ideologiecritici als de EU-sceptici moeten dus tot vijand van de democratie verklaard worden. En daaruit voortkomend zouden hen de fundamentele democratische rechten, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie en de deelname aan de democratische discussie, dwingend betwist moeten worden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de jongste uitlatingen van de topkandidaat van de EVP, Manfred Weber (CSU), die immers zelfs voorzitter van de Europese Commissie moet worden. Volgens hem zouden de EU-kritische partijen de wettelijk voorgeschreven staatsfinanciering niet meer moeten krijgen.

Sancta simplicitas! Heilige eenvoud! Hoe grondwet-vijandig is eigenlijk zo´n eis? Waar is de binnenlandse veiligheidsdienst als je hem echt nodig hebt? Overigens gaat Weber hier helemaal aan de kant van bondskanselier Angela Merkel staan, die er in oktober vorig jaar bij de regeringsverklaring in de Bondsdag toe aanmaande dat men van partijen, die in de verkiezingsstrijd “desinformatie” bedrijven, de partijfinanciering zou moeten intrekken. Sprak zij en richtte zich met een laatdunkende blik tot de oppositie en neuzelde: “Voelt iemand zich hier aangesproken?” “Quod erat demonstrandum” zou je hier willen roepen. Wie zulke democratische vrienden heeft, heeft geen dictatoriale vijanden meer nodig.

Wie is hier dus de daadwerkelijke democratievijand?

Wanneer linkse, socialistische, irrationele ideologie de democratische discussie bedekt en verdringt, dan opent zich de weg naar het totalitaire.

Er dreigt gevaar voor de democratie

Wanneer van openlijk geuite kritiek “desinformatie en fake-news” gemaakt worden, dan mag dat wel nuttig zijn voor de “herfeodalisering” van de politieke en economische elites, maar daardoor wordt de democratie ernstig verzwakt.

Zodoende wordt de vrijheid van meningsuiting een dwang tot de “juiste” politiek correcte mening. Zodoende wordt van vrijheid van informatie een door de staat gefinancierde en gereglementeerde druk naar de geliefkoosde publiekrechtelijke “kwaliteitsjournalistiek”. Niet “Lügenpresse”, maar alom geaccepteerde opvoeding-pers.

Ja, er dreigt gevaar voor onze democratie, serieus gevaar. Echter niet van de kant die het establishment ons wil voorschotelen. Het gevaar komt niet van de rechtse, rationele kant, maar ogenschijnlijk van de zichzelf gemachtigde feodale socialistenkliek.

Denk altijd aan de paradoxen van de democratie: “Men kan de democratie heel gemakkelijk met democratische instrumenten en middelen verzwakken of zelfs dodelijk verwonden. Zozeer, dat uit de democratie heel gemakkelijk het totalitarisme wordt geboren”.

Bron:
www.pi-news.net
Door: Martin E. Renner

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Populisme", "Weg met ons!", AfD (Alternative für Deutschland), Barbarisme, belangenverstrengeling, Censuur, cultuurrelativisme, democratie, demoniseren, dictatuur, EU-critici, Europa, EUSSR, gezond realisme, Hypocrisie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Linkse media, machtswellust, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

13 reacties op Zijn EU-sceptici geboren vijanden van de democratie?

  • Jan zegt:

   Zie nu voor het eerst hoe scheel Pleij kijkt. Hij zwetst, want aan de universiteit had ik docenten van wie ik niets leerde, verlangde er naar dat de verplichte colleges afgelopen waren, waren steevast marxistisch. De Duitse docenten afkomstig uit Duitsland waren erger, doorgedraaide kutwijven en hautaine ventjes met waardeloze colleges. Uiteindelijk liep ik alle colleges bij ‘conservatieven’.

   Het argument van verklikker zijn slaat nergens op. Mijn stelregel is, in de klas wordt geen politiek bedreven en niemand spreekt over politiek en dat werkt goed. In de pauze mogen zij er over kakelen of op het plein.

   Pleij: Nederland heeft de meest mondige leerlingen ter wereld.
   Nee, zij zijn onbeschoft en hebben vaak geen greintje besef wat zij doen en zeggen. Ik heb meiden in de klas gehad die meenden dat zij zich tijdens de les konden opmaken of uitgebreid de haren konden borstelen en vervolgens het haar op de grond gooiden. Waren stomverbaasd dat ik er wat van zei en verbood.
   Opbellen in de les en vervolgens een grote bek opzetten (is bij mij enkele reis schoolleiding en mobiel kwijt voor de rest van de week).
   Arrogante leerlingen van rijke ouders die hun pa op je afsturen (helpt niet, is voor mij een uitdaging en ik geniet van de woede van pa of grote bek van ma)

   Op mijn school was in het verleden een docente, lees, indoctrinatrice, die leerlingen niet hielp over faalangst te komen maar leerde onbeschoft te zijn. Daar kwam de schoolleiding uiteindelijk ook achter

   Derksen: De lesmethode is niets dan het instrument. Dat is een behoorlijk domme opmerking want ook de Duitse lesmethoden (moet zijn: leergangen) zijn politiek gekleurd, ook die stupide tekeningen er bij (multikulti)
   Hij vergeet dat veel mbo-studenten 14, 15 jaar zijn en dus niet logisch nadenken maar emotioneel of wat ouders stemmen dat denken zij.
   Derksen: De nuance komt als wij het gesprek hebben. Als je dit zegt ben je toch een volslagen imbeciel. Zit de docent op dezelfde golflengte als de leerlingen wordt de mening slechts bevestigd. Wat een vreslijke nul en je zal maar les van hem krijgen. Geldt ook voor Pleij met zijn dedain en schreeuwerig gedrag.
   Beertema heeft gelijk, je geeft niet je mening

   Geliked door 4 people

   • Republikein zegt:

    Jan, is dit grotendeels jouw pleidooi of reproduceer je die schele mafkikker.
    Is me niet geheel duidelijk.

    Like

   • Jan zegt:

    Het is wat ik meemaakte tijdens mijn studies, 1e alinea, en de rest is commentaar op het geleuter van Pleij en Derksen.

    Like

 1. Tijl Uylenspiegel zegt:

  De huidige EU is hard op weg totalitair te worden zo ze dat niet alreeds is, het venijn zit hem erin dat ze nog altijd door niemand tegen worden gehouden.
  En ja, we zijn tevens hard op weg om een nieuw feodalisme te bouwen, niet langer uitsluitend oor de adel maar door industriëlen.
  Grote multinationals betalen niet of nauwelijks belasting en ze zijn steeds weer op zoek naar methodes om de werknemer uit te buiten als het niet kan via het uitzendbureau dan door het dwingen tot zzp’er

  Geliked door 3 people

 2. Thoth zegt:

  Absoluut niet. Alleen de ‘elite’ die snappen hol van het volk. Zo hebben wij tegen de EU-wetgeving en meer hiervan gestemd, maar Balkenende ging er gewoon mee aan de haal en stemde inderdaad voor toetreding. Nu zitten wij met de gebakken peren…

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/massaal-nee-tegen-europese-grondwet~b44d018e/

  Geliked door 2 people

 3. kruisridder zegt:

  Duitsland is onder Stasi Merkel hervormd tot Oost-Duitsland 2. Zoals ik al aan had zien komen in de jaren’90 na de val van de Muur. Toen zag ik al dat het land zou instorten samen met de Sovjet-Unie. En dat het een bende in Europa zou gaan worden met het wegvallen van het machtsevenwicht tussen Oost en West.

  Geliked door 3 people

 4. M. zegt:

  De EU heeft niets met democratie te maken dus zijn de EU sceptici geen geboren vijand van de democratie.
  Ze zijn wel geboren vijanden van het opzettelijk ontwrichten van Europa om de chaos voor eigen gewin te kunnen misbruiken.
  De eigen bevolkingen zijn niet zo makkelijk tegen elkaar op te zetten daarom nodigt men de halve wereld aan mensenrechtenschenders uit zodat de boel wat makkelijker tegen elkaar op te naaien is door de complete media.

  Geliked door 4 people

 5. Lucky zegt:

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/03/afshin-ellian-over-linkse-fascismeroepers-vergelijking-met-jaren-30-is-een-gebrek-aan-respect-voor-miljoenen/

  Afshin Ellian over linkse fascismeroepers: ‘Vergelijking met jaren ’30 is gebrek aan respect voor miljoenen’

  Docent aan de Universiteit van Leiden, Afshin Ellian, reageert in een interview met De Tijd op de hypergevoelige stuiptrekkingen van links als het gaat om de opkomst van Thierry Baudet. Volgens de professor komt ‘Elke vergelijking met de jaren dertig neer op het goedpraten van het criminele naziregime en een gebrek aan respect voor zijn miljoenen slachtoffers.’ zo lezen we in de krant De Tijd.

  “Niet verkiezingen maar bruut geweld bracht Hitler aan de macht, waarna hij de democratie kon afschaffen. Ik denk echt niet dat in Nederland, of de rest van Europa, sprake is van dagelijkse straatterreur op massieve schaal.”

  Like

 6. Aegolius cs zegt:

  Uitstekend en analyserend artikel. Onweerlegbaar onderbouwd van democratisch bestuur of dictatuur.

  De geschiedenis zou ons geleerd moeten hebben op welke wijze bestuursstructuren kunnen ontsporen.

  Machiavelli had daarover ook zijn bestuurlijke handhavinggedachten…….

  Een Amerikaans onderzoeker beschrijft bestuursvormen in grafische cyclus:

  http://commonsensegovernment.com/the-tytler-cycle-revisited/

  En de “bestuurlijke EU toekomst” blijft ongewis zolang ZIJ als NAVO boskabouters de aanvankelijke Warschaupactlanden tegen de Russische/Duitse afspraken van de jaren ’80 blijven “inlijven” onder de Euro financieel/bestuurlijke paraplu. Nog te zwijgen dat het militair “verdedigingsapparaat”dat thans zich nabij de (onacceptabele) grens van Rusland bevindt.

  Ik orakel maar wat in mijn dromen en als ik wakker word zal het niet waar zijn, toch?

  Like

 7. Inge zegt:

  “Democratie is de maatschappijvorm, waarin iedereen kan zeggen wat de ander niet wil horen.”

  Democratie betekent letterlijk volksheerschappij, maar wat we in dit land zien is dat het volk helemaal niets heeft te zeggen, ja u mag op een partij stemmen naar uw voorkeur maar daar houd de democratie dan ook op. De politici staan allen in dienst van de zwarte adel waarmee we dus te maken hebben met een oligarchie i.p.v. een democratie. Links of rechts, dat maakt niet uit want beiden dienen dezelfde agenda (NWO) maar allen met hun eigen opdrachten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s