EEN PAUSELIJKE SJOEMELAAR…

Screenshot_111

(Door: “Driek”)

Waarom is Paus Pius XII nooit Zalig verklaard? Neemt het Vaticaan hem zijn stilzwijgen tegen de Jodenvervolging dan toch nog kwalijk of hebben de Kroaten er iets mee te maken? Pius XII steunde hun Ustaša met haar Führer Pavelic en de NDH, de Onafhankelijke staat Kroatië, een vazalstaat van Hitler, onvoorwaardelijk. De strenge Rooms-katholieke fascistische Kroaten vermoordden honderdduizenden Serviërs en dwongen honderdduizenden anderen zich te bekeren tot het Rooms-katholicisme, het enige ‘Ware geloof’.

Huizen van de Serviërs werden in beslag genomen en hun bezittingen geroofd, gebeurtenissen die een belangrijke oorzaak vormden tot het uiteenvallen van Joegoslavië en de oorlogen waarmee dat gepaard ging. Pius XII, die volledig op de hoogte was, stuurde ter ondersteuning van de Kroaten zijn biechtvader. Veel van het door de fascistische Kroaten geroofde goud werd met behulp van Franciscanen bij de Bank van het Vaticaan ondergebracht. In de Verenigde staten zijn de bank van het Vaticaan en de Orde der Franciscanen aangeklaagd wegens roof en moord. Een proces dat zich nog vele jaren zal voortslepen.

Aan de hand van officiële regeringsrapporten en tal van bronnen, onder andere van de Amerikaanse geheime dienst, beschrijft Henk Jurgens (1942) deze geschiedenis in dit opmerkelijke boek. Hierbij staat hij ook stil bij de gedetailleerde vluchtroute van oorlogsmisdadigers naar Argentinië en de Verenigde Staten en de hulp die het Vaticaan hierbij bood. De houding van het Vaticaan wordt beschreven in haar politieke en historische context, net als de vele netwerken die in de chaos van de oorlog en de Duitse capitulatie het verdwijnen van misdadigers en het verdonkeremanen van zeer veel geld mogelijk hebben gemaakt. Het gaat niet om goed of kwaad, zwart of wit, want ook hier blijken vele tinten grijs.

Een aanbevelenswaardig boek voor de belangstellende lezer in de geschiedenis der Tweede Wereldoorlog.

Uitgeverij Aspekt.
(www.uitgeverijaspekt.nl)

Door:
“Driek”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie, katholieke kerk. Bookmark de permalink .

12 reacties op EEN PAUSELIJKE SJOEMELAAR…

 1. droevige mof zegt:

  Het is moeilijk voor mij om dit te schrijven, maar Pius XII was geen Satan maar had twee gezichten. Aan de ene kant bijna naïef germanofiel, een ijdele en opportunistische diplomaat, aan de andere kant een vriend en helper van de Romeinse Joden en tegelijkertijd de persoonlijke vriend van de
  Romeinse opperrabbijn Israël Zolli. Eigenlijk was hij de enige vriend die Eugenio Pacelli, alias Pius XII, had. Deze vriendschap heeft het leven van vele Joden gered.
  Na de oorlog bekeerde Zolli zich tot het katholicisme en werkte als Hebraïst aan de Gregoriana.
  Hier is een link naar dit tegenstrijdige verhaal
  https://www.welt.de/print-welt/article422082/Der-Rabbi-und-der-Papst.html
  Het verandert niets aan het laakbaar gedrag van de paus.

  Liked by 1 persoon

  • fleckie zegt:

   “HET. LOSGELD” ( uit boek ‘ HITLERS PAUS” pag. 296. ‘Tijdens de tweede week van de bezettong kreeg SS-majoor Herbert Kappller van Himmlers bureau in Berlijn de Joden in Rome te arresteren en te deporteren. Kapper aarzelde omdat hij meende dat er in ITALIE geen belangrijke ‘Judenfrage’ bestond. Ook veldmaarschalk Kesselring ,de commandant van het Duitse leger in ITALIE, aarzelde om zijn troepen bij de deportaties in te zetten. Kappeler had ondertussen een eigen beleid uitgestippeld. Hij zette de romeinse Joden onder druk om ze te laten spioneren en ‘te infiltreren in de internationale fianciele samenzwering van het zjodendom.Bovendien dreigde hij met deportatie om een losgeld v.d.Joodse gemeenschap te kunnen eisen. ” We willen het Joodse goud” zei hij tegen Ugo Foa, ” om nieuwe wapens voor ons land te kunnen kopen”. Binnen zesendertig uur dient u ons 50 kilo goud te betalen”.
   Op 27 september begonnen de Romeinse Joden om 11 uur ’s morgens in de synagoge aan de oever van de Tiber met de inzameling van het goud. Er werd toezicht gehouden door een boekhouder en 3 Joodse goudsmeden. …….Aan het begin v.d. middag hadden zich nog maar weinig gevers gemeld,hoewel het nieuws over het losgeld zich als een lopend vuurtje door Rome had verspreid.
   Iemand stelde voor de paus om hulp te vragen, Er werd iemand naar het klooster van het Heilig Hart gestuurd omdat de abt contacten had in de curie. Om de inzameling te versnellen,had men ondertussen besloten ook bijdragen in baar geld te accepteren, waarmee vervolgens goud gekocht kon worden( dat meteen enthousiast vanuit de christelijke gemeenschap te koop werd aangeboden. Uiteindelijk kwamen er steeds meer Romeinse Joden, maar ook christenen, met ringen, juwelen en medailles die ze weggaven om hun medeburgers te redden. . Om vier uur ’s middags liet een priester v.h.klooster v.h.Heilig Hart weten dat de paus bereid eas. een lening te verstrekken. De priester benadrukte dat de lening wel terugbetaald moest worden, Hoewel de lening renteloos en voor onbepaalde tijd zou zijn, wilde het Vaticaan het goud’uiteraard ‘ terug. Wilden de Joden goudstaven of munten? De Koodse leiders antwoordden dat ze het goud ook wel zonder hulp v.h.vaticaan bij elkaar konden krijgen. Ondanks dit antwoord doet tot op de dag van vandaag het verhaal de ronde dat Pius Xll. de Joden. genereus behandelde, dat hij aanbood het grootste deel van het losgeld te betalen en hiervoor snel een aantal gewijde schalen liet omsmelten. Maar uiteindelijk leende of schonk het Vaticaan. GEEN. GRAM. GOUD….Het losgeld van 50 kilo goud werd in zijn geheel en op tojd betaald. Het moest twee keer worden gewogen omdat de Duitsers de Joden van oplichterij beschuldigden. Er werd. GEEN. kwitantie gegeven. Kapper gaf een briefje met de mededeling:” men geeft geen kwitantie aan de vijand die van zijn wapens wordt ontdaan”. Het goud werd naar Berlijn gezonden waar het tot na de oorlog onaangeroerd in kartonnen dozen ergens in een ministerie op de vloer bleef staan.*~*~*~*~*~*~*.
   …’DE DEPORTATIE’: ‘ De man die tenslotte verantwoordelijk was voor de deportatie van de ROMEINSE. JODEN. , eas Adolf Eichmann, hoofd v.d. beruchte REFERAT lV B 4 v.h. REICHSSICHERHEITSHAUPTAMBT. . Tijdens de. WANNSEE-conferentie in januari 1942 was Eichmann uitgegaan van 58.000 Italiaanse Joden, op een totaal van elf miljoen die vernietigd moesten worden. In september 1943 was er niet EEN. enkele Jood gedeporteerd uit de door ITALIE bezette gebieden in Griekenland, JOEGOSLAVIE en Zuid-Frankrijk. .Jonathan Steinberg schrijft in zijn boek over de shoah en fascistisch ITALIE dat het niet in de aard v.d.Italianen lag mee te werken aan de shoah . Er zijn zelfs veel bewijzen dat ze alles deden wat in hun macht lag om het proces te vertragen of stil te leggen.>>>>>>>

   Liked by 1 persoon

   • droevige mof zegt:

    Ik ben niet van plan om Pius XII te verdedigen.
    Het is niet de vraag of hij schuldig is, maar waar zijn schuld ligt. Voor John Cornwell in zijn boek Hitlers Paus is het antwoord duidelijk: schuldig op alle punten.
    Een blik op de joodse literatuur laat een meer gedifferentieerd beeld zien.
    https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/heimlich-heilig/

    Liked by 1 persoon

   • fleckie zegt:

    Vervolg ‘ In de laatste week van september schreef Kapplet aan Eichmann dat er onvoldoende SS-troepen in Rome waren om de deportatie goed te kunnen uitvoeren en dat hij gewelddaden protesten van de niet-Joodse bevolking verwachtte. Eichmann was echer vast besloten van de Duitse bezettong gebruik te maken om zijn plannen uit te voeren. Hier was een sterke leider voor nodig en die vond hij in de persoon v.d. SS-Hauptsturmfuhrer Theodor Dannecker, die veel ervaring had met lastige deportaties.
    Voorzien v.d. noodzakelijke machtiging en vergezeld door 14 officieren en 30 soldaten v.d.Waffen-SS , reisde Dannecker per trein naar Rome. Ondertussen bleven de Duitse autoriteiten in Rome proberen de deportatie te voorkomen( ze stelden o.a. voor om deangarbeiderskampen voor de Joden in te richten, ). Op zaterdag 16 oktober reed een tiental open legertrucks met 365 soldaten v.d. SS en de Waffen-SS het GHETTO binnen. Het eas donker en hetb regende hard. Het plan was om bij de eerste razzia zo’n 1000 personen op te pakken en ze af te voeren naar het Collegio MILITARE, tussen de Tibet en de Monte Giancoli, op zo’n 500 meter van de Sint-Pieter. Het plan eas de Joden net als in Parijs eerst naar een verzamelpunt te brengenzodat ze na identificatie en controle snel per trein afgevoerd konden worden. De officieren zochten de slachtoffers uit op basis van een lijst namen en adressen die die week daarvoor was samengesteld. Het hoofd van het huishouden dat werd opgepakt, kreeg een lijst met dingen die meegenomen mochten worden.:” Eten voor acht dagen[…] geld en juwelen[…] kleding, dekens, enz. ‘Als ze ergens een telefoon zagen, trokken ze de bedrading stuk.
    PACELLI was een van de eersten die van de razzia hoorde. Een goede bekende v.d.paus, de jonge PRINCIPESSA Enza Pignatelli- Aragona, kreeg een telefoontje van een vriendin die de legertrucks langs de Tiber had zien staan,en haastte zich meteen naar het Vaticaan. Ze werd volgens eigen zeggen meteen Nasr de prive-kapel van de paus gebracht, waar ze hem in gebed aantrof. Nadat ze de paus van de razzia’s had verteld, belde deze meteen opgewonden naar kardinaal Maglione, en gaf hem opdracht contact op te nemen met ambassadeur von. Weizsacker. Ondertussen reden de vrachtauto’s vol Joodse mannen,vrouwen en kinderen door de hevige regen terug Nasr de sombere barakken van het Collegio MILITARE. Een paar reden langs de Sontieter- met opzet werd later gezegd, omdat de SS’ ers die voor de razzia naar Rome waren gekomen ,een blijk op de beroemde Kerk wilden werpen. Volgens dezelfde bron riepen de Joden toen het plein in zicht kwam, de paus om hulp. Er zijn talrijke, vaak zeer emotionele ooggetuigenverslagen. Een Italiaanse journalist schreef: ‘ zie ogen van de naderen waren wijd open gesperd zonder dat ze iets leken te zien. Het eas alsof ze een verklaring vroegen voor deze terreur,dit lijden […] . Markiezin Fulvia Ripa de Meana zag op straat 3 vrachtauto’s waal veel kinderen inzaten. ‘Ik zag de paniek in hun ogen, hun gezichten bleek alsof ze pijn leden, kleine trillende handjes die zich vasthielden aan de zijkanten v.d.vrachtwagens[…] sommige kinderen waren hongerig en doorkoud en huilden bitter’. .Wat er die morgen te zien was.was in de twee voorafgaande jaren al op talloze plaatsen in Europa te zien geweest. Maar in Rome zat een man die vijfhonderd miljoen achter zich had staan endus machtig genoeg eas om te kunnen protesteren, Ambassadeur von Weiszacker zei later:’Iedereen hopte dat de paus tegen de deportatie van de Joden uit zromenzou protesteren. Ook veel Duitsers zoals de Duitse consul in Rome, albrecht von Kessel,en von Weiszeckerv zelf, hoopten dit. Von Kessel drong er die dag bij PACELLI op aan een officieel protest in te dienen. Het Duitse opperbevel, in Rome was bang dat de deportatie tot een gewelddadiger reactie van de Italiaanse bevolking zou leiden en von Kessel hoopte dat als PACELLI meteen protesteerde, de deportatie nog gestopt kon worden en de inwoners van ZRome geen reden tot verzet meer zouden hebben. Volgens een aantekening die Mag.ione op 16 oktober maakte en die werd gepubliceerbin de elf delen oorlogsdocumenten v.h.vaticaan,vervoegde ambassadeur von Weiszacker zich op een niet nader aangeduid tijdstip bij het Vaticaan, waarschijnlijk ‘s-morgens. Mag.ione schrijft dat hij aan de ambassadeur vroeg om ‘uit naam van de menselijkheid en christelijke naastenliefde voor de Joden op te komen. Magliones verslag is vreemd en dubbelzinnig.: hij lijkt geen officieel protest te willen indienen en hij laat in zijn aantekeningen details wat von Weizsacker zei weg. Von Weizsacker gebruikte deze ontmoeting blijkbaar om bij de staatssecretaris te pleiten voor een krachphtig protest tegen de deportaties, , maar Maglione maakt hier geen melding van. Von Weizsacker maakte zelf om voor de hand liggende redenen geen aantekeningen van het gesprek. Hij deed veel moeite om Mag.ione duidelijk te maken dat zijn opmerkingen vertrouwelijk waren. Volgens Maglione vroeg von Weizsacker op een gegeven. moment :’Wat zal de Heilige Stoel doen als dit( hij bedoelt duidelijk de deportaties doorgaat?” Mag.ione antwoordde volgens eigen zeggen:’ De Heilige Stoel wordt niet graag gedwongen om te protesteren”.
    Volgens Maglione prees von Weizsacker hierna de paus omdat de Heilige Stoel zich tijdens de afgelopen vier oorlogsjaren zo terughoudend had opgesteld. Hij vroeg ook of het wel verstandig eas ‘alles in de waagschaal te stellen nu het schip bijna de haven binnenloopt’. Hierbij verzocht hij Maglione nogmaals om wat hij zei vertrouwelijk te behandelen. Nadat Maglione de ambassadeur deze verzekering had gegeven,maakte hij een tweede opmerking van historische betekenis:” Ik wilde hem eraan herinneren dat de HeiligevSteol,zoals hij ook zelf erkende,grote voorzichtigheid had getoond door het Duitse volk tijdens deze verschrikkelijke oorlog niet de indrukte geven iets tegen de belangen van Duitsland te ondernemen.*~*~*~*~*~*~*~
    fleckie: per slot van rekening kwam het erop neer, dat PACELLI noch zijn staatssecretaris protesteerde!!, de rest kan men bij zichzelf voorstellen wat er gaande was’*~*~*~*~*~*~*~

    Like

  • fleckie zegt:

   Als JEZUÏET is hij ‘gehoorzaamheid verschuldigd’!! aan zijn. ORDE, …….de ‘ONTWERPERS’. van de. ‘ NIEUWE. WERELDORDE”. ………….Reeds eerde diverse malen vermeld, dat men. in. ‘ONTWIKKELING
   ‘( weten hoe de volk in de steel zit)…. TE VER. is doorgeschoten, met als resultaat ! verlies van macht, ( mennen). en inkomsten!). van de. massa

   Liked by 1 persoon

 2. scherpschutter1943 zegt:

  De stelling “de heer is mijn herder maar met geld kom je verder”, blijkt ook hier maar al te waar.

  Liked by 1 persoon

 3. fleckie zegt:

  ‘Heidegger ontwierp grondslag nazisme’, op ej.brpn 16.8.2017, onder ‘ nazis’ en Antifa in Charlottenburg’.*~*~*~*~*~*~*~…….uit ‘ Het vrije Volk’. van 18.4.1985!!…’PAUS. sprak. LE. PEN’
  ‘Vaticaanstad, — De paus heeft onlangs een korte ontmoeting gehad met Jean Marie. Le Pen, de leider v.h. extreem-rechtse. Nationaal Vront. Le pen was in Rome ter bijwonening van een vergadering v.d. ULTRA-RECHTSE. . FRACTIE. In het. EUROPEES. . PARLEMENT.
  Paus Johannes. Paulus. ll. , wisselde enkele woorden met Le Pen. De laatste had hem na de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein 15 Europarlementariërs voorgesteld. Volgens Le Pen had de paus hem gevraagd ” door te gaan met het bestrijden van het morele verval in Europa”.*~*~*~*~*~*~*~. Nog een leuk bericht, overgenomen v.d.Ned.t.v. woe. 17.6.1998,,!!!’ ‘Kort buitenlands nieuws’: ‘ARGENTINIË: BUENOS AIRES: ARGENTINIE levert vandaag de vroegere kampcommandant Dinko Sakic uit aan. KROATIE. Hij leidde in de Tweede Weteldoorlog een concentratiekamp waar. 500.000 ( vijfhonderdduizend) mensen omkwamen. Na de oorlog v.uchtte hij naar. ARGENTI IE’. *~*~*~*~*~*~*~…op ejbron 15.11.2017, onder ‘geheimgetuigen verslag betr. Concentratiekampen, ‘ de toen ‘regerende’!!! Paus op de hoogte gebracht over de slachtingen in de concentratiekampen,, waar leidinggevende clerus ( o.a.
  actief betrokken was bij deze misdaden.)*~*~*~*~*~*~*~ fleckie: ‘over ‘moreel verval’ gesproken’*~*~*~*~*~*~*~. WIE. waren eigenlijk. de ‘LEDEN’ ( met een ‘BEPAALDE ‘ACHTERGROND. van de ‘DOODSESKADERS’. in LATYNS-AMERIKAANSE …LANDEN?! *~*~*~*~*~*~*~

  Like

 4. fleckie zegt:

  Op ejbron.30.5.2017, onder ‘JUNCKER wil dat de EUR. Unie”. …….’ Vaticaan bijna een totalitaire staat’. Uit Algemeen Dagblad 2.8.1983!!! *~*~*~*~*~*~*~

  Liked by 1 persoon

  • fleckie zegt:

   Op pag.155′ in h.boek ‘Hitlers Paus, de verborgen geschiedenis van Pius Xll’, auteur John Cornwell , uitg. Balans. + uitg. van Halewijck , “Niet de paus, maar de VATICAANSE burocratie en kardinaal PACELLI zaten achter de overeenkomst met Hitler. Het was Pacelli’s doel een eeuwige band te vormen tussen een autoritaire staat en een autoritaire Kerk, onder leiding van de VATICAANSE bureaucratie . Om die reden waren katholieke parlementaire partijen, zoals het Zentrum in Dld, hem onwelgevallig en liet hij ze in verschillende landen zonder pardon in de steek. Deze ideeen werden niet gedeeld. door de paus.*~*~*~*~*~*~*~

   Like

 5. Asgard zegt:

  Scherpschutter,..je hebt helemaal gelijk wat je zegt,…maar dat is alles ook zo met geld,..geld is root of all evil en ook de religies zijn hier niet gevrijwaard van,…wijzelf de mens zijn idioten dat wij het zover laten komen, een stukje papier met een getal erop wat voor ons meer is dan een mensenleven,..wij zijn totaal verrot en doorgeslagen,..hoe kunnen wij zo zijn geworden,..stekelblind zijn wij dat wij het verschi lniet meer kunnen maken tussen geld of een mensenleven,…de mens is een dramaproject en leert nooit,…de zondvloed was eigenlijk helemaal nog niet zo’n raar idee.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s