De realistische zienswijze van “Henk V.”

Screenshot_23

(Door: “Henk V.”)

Nigeria had tijden terug een overwegend christelijke bevolking. In het noorden van het land waren terroristische islamitische strijdgroepen actief; die hadden gebieden gecreëerd waarin de sharia het voor het zeggen had. Zij hebben gestaag hun invloed op gewelddadige wijze uitgebreid en nu kan men het land het beste omschrijven als islamitisch, waarin de oorspronkelijk christelijke bevolking systematisch wordt  gedecimeerd. Veel christenen werden/worden  in hun kerken meedogenloos  afgeslacht. Het islamitische bewind van president Muhammadu Buhari heeft daar kennelijk geen controle over (of stemt er misschien wel mee in? Wie zal het zeggen?). In dit land heeft de criminaliteit bijna geheel vrij spel.

Uit dit inmiddels zeer gewelddadig geworden land zijn massa’s “migranten” vertrokken richting Europa, die graag hun niet geringe talenten ter beschikking willen stellen aan de te vormen superstaat EU. Ik vermoed dat Mutti Merkel blij is met deze instroom, want zij zullen het land dat zij bestuurt, mede vormen naar het beeld dat “IM Erika” in gedachten moet hebben gehad.

Er zit iets in de politiek die de EU bedrijft wat de Europese burgers als het ware verlamt. De mensen krijgen het gevoel dat men zich niet effectief kan verweren tegen de plannen van deze politieke kolos. Daarom sluiten veel mensen zich af voor de ontwikkelingen die zich in ons ooit zo glorieuze werelddeel voordoen. Wie de kop echter in het zand steekt, belandt in eerste instantie ogenschijnlijk in een rustgevende omgeving, waar men niets ziet of hoort, maar dat soort wegkijken zal dodelijk uitpakken.

Het is waar: Zij die aan de EU willen bouwen, hebben geen enkele boodschap meer aan de rechten, verlangens en gerechtvaardigde eisen van “Jan met de pet”.

En toch zal de burgerij in Europa zich moeten verlossen van het drogbeeld dat de EU haar voorhoudt: De EU zal een grootmacht worden van een ongekende omvang, machtig op politiek, economisch en militair gebied. De EU zal  een hoofdrolspeler in de wereldpolitiek worden, waar geen enkel machtsblok omheen kan. Het klootjesvolk mag de EU nog associëren met het werelddeel Europa – de stumpertjes – maar de aspiraties van de “genieën in Brussel” omvatten allang het Midden-Oosten EN Afrika. Nu al ligt Noord-Afrika binnen het EU-territorium en wordt Mali al omschreven als “onze achtertuin”. Maar de landhonger van de EU zal zich verder oostwaarts verplaatsen in Europa en in Afrika valt er ten zuiden van Mali nog wel wat land te verorberen. De “bescheiden” aspiraties van de Europese leiders kennen nauwelijks grenzen.

Dus, beste burgers, wat kunnen wij hiertegen beginnen?

Er zijn twee zaken die wij goed moeten begrijpen: Een gebied met een bevolking van ongeveer 450 miljoen burgers, die zich geen van allen vrijwillig onder het EU-juk hebben gebogen (niemand kende de Europese plannen immers precies!), kan men met geen mogelijkheid als weerloos zien. Degenen die doorkrijgen waar het “Brussel” precies om gaat, hebben wel degelijk veel meer mogelijkheden tot verweer dan men in eerste instantie zou denken. Alleen al het weerbarstig verzet van een betrekkelijk klein land als Hongarije laat dat zien en er zijn meer landen die de visie van Orbán c.s. delen. Het willen wegnemen van landsgrenzen houdt niet automatisch in dat men macht krijgt over de mensen die in de betreffende landen wonen.

Verder zou men eens goed moeten kijken naar de krachten die werkzaam zijn IN de EU zelf. Er bevindt zich een meedogenloos aangelegde economisch-financiële poot waarop de EU rust: De banken (daarbij inbegrepen de verzekeringsmaatschappijen) die samenwerken met de wereld van de grote beleggers, aldus het grootkapitaal vormend. Deze monetaire grootmacht wordt aangevuld door de wereld van de multinationals. Politiek bezien is deze poot ultraliberaal, kapitalistisch en heel expansief! Deze kracht heeft één ideaal: OVERAL zoveel mogelijk gelegenheid scheppen om onbeperkt geld te genereren. Het is zelfs de vraag wie in dit geval gezag heeft over wie: Beheert de EU “het grote geld” of controleert het grote geld de EU? Er is in elk geval een aantoonbare wisselwerking.

Inmiddels heeft zich binnen de EU-staten LINKS  tot een speler ontwikkeld die in principe totaal niets moet hebben van “het grote geld”.  Toen tijdens het premierschap van Margareth Thatcher de communistische Sovjet-Unie uit elkaar viel, was haar opgetogen reactie dat het communisme eindelijk was verslagen. Het was haar kennelijk ontgaan dat de ultralinkse politiek allang een weg had gevonden om onopvallend de westerse wereld van binnenuit te verlinksen: De naam Frankfurter Schule is maar al te bekend geworden en of wij het nu prettig vinden of niet: Het Westen is decennia lang succesvol links gehersenspoeld.

Aan de moderne linkse boom groeien echter zeer merkwaardige vruchten, die allen een onmiskenbaar element van extreme pressie op ons denken uitoefenen. Zo komt in essentie het onophoudelijke linkse gedram hierop neer dat het begrip racisme nieuw leven werd ingeblazen. Geheel onterecht wordt racisme ons te voor en te na als een hedendaags te overwinnen probleem door de strot geduwd. Dat is de dwaasheid ten top, aangezien de westerse wereld elk ras allang de mogelijkheid biedt om zijn plaats in de samenleving in te nemen. Zo’n “actualisering” van een allang niet meer actueel probleem heeft natuurlijk een doel. Wij moeten er kennelijk opnieuw aandacht voor krijgen hoe slecht wij, blanken, ons destijds wel tegenover de zwarte medemens hebben gedragen. Men zou kunnen zeggen: is racisme een specifiek blank probleem, of kan elk ras zich daaraan schuldig maken? Zeker is dat vanuit de linkse hoek ons als het ware een soort racistische erfzonde wordt aangepraat, waarvoor wij blanken moeten BOETEN. Wij moeten gebukt gaan onder schuldbesef. Wij moeten bereid zijn tot verregaande boetdoening. Het is nu de hoogste tijd om te bewijzen hoe wij hebben geleerd van ons verleden.

Hoe dan wel?  Ach, toevallig zien wij over zee massa’s boten met zielige … erin.  Dat zelfde soort mensen dat wij ooit  zo VRESELIJK onderdrukten en dus kunnen wij onze overgeërfde morele schuld gaan delgen.

En kijk eens aan: Merkel en de EU stellen ons in staat om de daad bij het woord te voegen: Blank moet zwart verwelkomend in de armen sluiten en seksueel stevig aan de bak gaan. De Europese bevolking moet zich met de nieuwkomers vermengen, verbroederen, zoals de Duitse e politicus Wolfgang Schäuble ons dringend aanraadt. En laten we wel zijn: Is dat nou zo erg? Hoeveel blanke mensen willen in de vakantie  niet graag een mooie gebruinde  huid krijgen? Nou dan! En in de televisiereclameshots kunnen we zien hoe mooi zo’n opgelegde vermenging uitpakt.

Zo zien we dat de EU wel weet wat goed voor ons is. Hoewel dat Europese goeddoen valt nogal tegen, nietwaar? Het ziet er naar uit dat de bescherming van blanke vrouwen en meisjes tegen massale aanrandingen of verkrachtingen allang geen prioriteit meer is en ook niet meer als nieuws wordt gebracht. Onverschilligheid bij de overheden en de pers en ook in de rechtspraak is men passief geworden tegen het seksuele geweld. De daders worden nauwelijks of niet voldoende bestraft! Dit onverschillige gedrag zal – als het nog erger wordt -tot een uitbarsting onder de bevolking leiden.

Dat links en het grootkapitaal niet qua uitgangspunten en doelstellingen samengaan, mogen wij rustig aannemen.

Nog vreemder wordt de situatie wanneer wij een merkwaardig konijn razend snel uit de linkse hoek zien getoverd en ook hier gaat dit konijn weer gepaard met drammen en zeuren om ACCEPTATIE, in dit geval acceptatie van de veelkleurige variatie in de beleving van de seksualiteit die links ons voorschotelt. Ligt het waarneembare biologische onderscheid tussen mannelijk of vrouwelijk nog voor de hand, anders wordt het wanneer wij ons bezig moeten houden met de innerlijke gevoelsbeleving van de seks bedrijvende mensheid, de ware innerlijke seksuele geaardheid, oftewel iemands gender… Van ons word GEËIST dat wij de diverse vormen van die innerlijke geaardheid van de copulerende medemensen EXACT gaan benoemen, VERPLICHT exact gaan benoemen, opdat de tere linkse ziel van de vormgevers  van de vernieuwde seks niet voor de rest van hun leven worden gefrustreerd.

Dat deze volstrekt doorgeslagen denkwijzen over seksualiteit een levensgevaarlijke bom leggen onder de tot dan toe geldende gezinsverhoudingen hoef ik hier niet uiteen te zetten, want gezonde gezinnen staan garant voor een stabiele, gezonde samenleving. Er is nog een zeer schadelijk aspect aan het linkse gezever, dat zeker moet worden benoemd: Door het gedram over mannelijk en vrouwelijk en de inwisselbaarheid van mannelijk of vrouwelijk zijn, tast dit linkse denken de masculiniteit van een samenleving aan: Onze westerse samenlevingen vervrouwelijken. Met de nadering van extreem masculiene zwarte medeburgers schept de EU niet alleen een bedreiging voor de Europese vrouwen, maar ook een regelrechte aanslag op de mannelijke bevolking. Veel donkerhuidige nieuwkomers gedragen zich nu al alsof zij zich van hun sterkere seksualiteit bewust zijn. Dat is niet iets waaraan men gemakkelijk voorbij kan gaan.

Maar nu we ons toch met links gegoochel bezighouden: er kwam nog een nieuw konijn uit de linkse hoed: De aarde wordt warmer! Het KLIMAAT doet ons de das om, volgens groen-linkse profeten, dus mensen: dat wordt zwaar DOKKEN, want de zeespiegel stijgt en de maatregelen die de mensheid moet nemen om dat vreselijke probleem op te lossen, vragen om kolossale financiële offers. Ook in dit geval gedram, gedram en nog eens gedram en andermaal marcheren massa’s emotioneel onvolwassen types achter deze nieuwe leer aan.

Dat de uitingen van het ultralinkse gedachtegoed zwaar in conflict zullen komen met de derde partij die een rol speelt in de EU, de islam, zal duidelijk zijn.

“Brussel” haalde de islam binnen en verschafte deze ideologie zelf een in macht toenemende basis en de elites weten heel goed waar de islam in zijn opvattingen voor staat. Die opvattingen vallen slechts gedeeltelijk samen met die van categorie 1, het grootkapitaal. De islam wenst immers  een totale controle op ELK gebied. En wat het gepraat over racisme in categorie 2 aangaat: De islam is zelf niet vrij van racistische benaderingen van de medemens. Instroom van massa’s zwarte mensen zullen geen vrede en vrolijkheid in de islamitische hoek bewerken en wat de nieuw-linkse opvattingen over de seksualiteit betreft: De islamitische opvattingen over verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn letterlijk eeuwen oud en niet echt veranderbaar, laat staan dat het genderisme en uitingen van homoseksualiteit en lesbische geaardheid ooit op acceptatie kunnen rekenen.

Wat wij dus samenvattend zien, is de misplaatste suggestie van EU-almacht; een macht die niemand kan afstoppen. Dat is echter geen macht met een grote cohesie! De samenstellende onderdelen verdragen elkaar niet echt en dus zal er een interne strijd om de macht in de EU ontstaan. De EU zal een huis worden dat tegen zichzelf is verdeeld. Er zullen steeds meer botsingen ontstaan binnen de EU.

De EU is beslist een kolossale reus op lemen voeten en vroeg of laat zal er een aanslag op de lemen voeten plaats vinden. Mogelijk van buiten af, mogelijk ook van binnenuit. Maar de EU zal vallen. Gegarandeerd. Omdat niemand een plant (Europa) kan ontwortelen en dan ook nog zien dat de plant in leven blijft.

De toekomst is NIET aan de EU, maar aan degenen die oog hebben voor de grote waarden die judeo-christelijk en  humanistisch Europa hebben gevormd.

Europa behoort aan ons. En dus zullen wij de EU laten verdwijnen.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "goedmenschen", "Integratie", "Intellectuelen/academici", "migratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Rapefugees", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Afrika, Allochtonen, Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Brussel, christenhaat, Christenvervolging, Communisme, corruptie, Criminaliteit, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, democratie, Demografie, Derde Wereld, Dhimmitude, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Eurofielen, Europa, Europeanisering, EUSSR, gezond realisme, Globalisering, Graaien, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

27 reacties op De realistische zienswijze van “Henk V.”

 1. M. zegt:

  Het beleid wat opzettelijk gevoerd word zal dat soort toestanden hier ook brengen maar dat schijnt precies te zijn wat men graag wil want men verdomd er wat aan te doen of ook maar iets te voorkomen.
  Men verzwijgt criminele daden opdat het lekker kan door etteren zodat het allemaal nog veel erger word.
  Des te eerder is Nederland een no-go zone voor zij die niet voor de duvel wensen te dansen.

  Geliked door 5 people

  • Tineke zegt:

   ORDO AB CHAO!

   Daarom laten ze het door etteren.

   Geliked door 2 people

   • M. zegt:

    Ik weet het, ze doen alles letterlijk om chaos te kweken.
    Alle loopjochies voor die criminelen worden gepaaid met een mooie baan straks die nooit van de grond zal komen omdat ze zelf ook slachtoffer gaan worden van waar ze zelf aan meewerken.
    Omdat men niet zo heldhaftig is en ze alleen maar net doen alsof ze rechtsschapen zijn kiest men de weg van de minste weerstand ook al verraad men daar het eigen vlees en bloed en volk mee maar de weg van de minste weerstand zal een doodlopende weg voor ze worden.
    De zogenaamde mazelen zijn de ogen van het volk snel aan het openen.
    Mensen beginnen door te krijgen dat het een beetje smeerlapperij is als wij onze kindjes moeten kapot laten spuiten tegen een onschuldige kinderziekte waar ze sterk van worden maar men de grens open houd voor de halve wereld aan ziektes en miljoenen mensen die niet gevaccineerd zijn.
    Met al die nieuwe ziektes kunnen ze het eigen volk nog meer dwingen hun kinderen lek te prikken zolang men het probleem (open grens) maar in stand houd.
    Al die ongevaccineerde kinderen die men aanrukt van de halve wereld mogen wel gewoon tussen uw geprikte kinderen op school zitten en zijn ineens geen gevaar voor onze kinderen want dat zijn alleen westerse kinderen die niet ziek geprikt worden.
    Westerse kinderen waarvan men er graag minder geboren wil zien worden.
    Misselijkmakend zijn die lui.

    Geliked door 2 people

   • Derk zegt:

    Tineke, is het misschien mogelijk dat de club achter Ordo ab Chao een “tentakel” is van “Octopus”? Wie “Octopus” is? Wie ogen heeft, die ziet het!!

    Like

   • Tineke zegt:

    Heer Derk,
    Ik weet dat” Octopus” nauwe banden had/heeft met het koningshuis.
    Is dat waar op u doelt?

    Like

 2. Jules van Rooyen zegt:

  Prachtig verwoord beste Henk V.

  Geliked door 4 people

 3. Henk der Niederlánder zegt:

  Mag Ik zeggen dat onze Wachteres een kanjer van een vent heeft die ten alle tijde de dingen bij de juiste naam noemt.
  Ja dat mag Ik.

  Geliked door 5 people

  • Wachteres zegt:

   Vlak Wachteres ook niet uit, Henk. Anders zou ik thuis nooit aan het woord komen!

   😛

   Geliked door 2 people

   • Henk der Niederlánder zegt:

    Uiteraard Ans.
    Je weet dat Ik een groot respect heb voor je en zeker sinds mijn kleine crisis toen we een korte tijd via mail contact hadden.
    Maar Ik kon je niet noemen want Ik doe niet aan feminisme.
    LOL

    Like

   • fleckie zegt:

    Heerlijk, , zo’n antwoord, maakt lachspieren in beweging,.

    Like

   • Harry zegt:

    Wat bedoel je met uitvlakken , Wachteres ?
    Ik heb even gegoogled en daar lees ik onder andere :
    uitgummen , uitwissen , plat maken , wegvegen en vlekkerig worden .
    Dit is zó maar even een kleine selectie .

    En Henk is wel een heel knappe schrijver , maar dat zijn meestal niet de lui die je de oren van je hoofd kletsen .
    Meer de denker !
    Normaal zijn het de vrouwen die je oren laten tuten .

    Ik kan die hele reactie van jou dus niet vatten , hoe simpel die er ook uit ziet .

    Like

   • Wachteres zegt:

    Harry, het is duidelijk dat jij Henk niet kent. Als je eens op bezoek zou komen dan zul je merken dat je blij mag zijn als je de gelegenheid krijgt je mening te geven.

    Waar hij over nadenkt, dat wil Henk ook graag kwijt. [Dat schijnt hij van zijn grootvader te hebben]. Echt, hij kletst me de oren van het hoofd. Gelukkig ben ik bescheiden, zoals jij al door hebt. 😛

    Ik ben blij dat Henk der Niederlander er ook nog is, die begrijpt me tenminste.

    Like

   • Wachteres zegt:

    P.S.: Uitwissen, wegvegen lijkt me hier van toepassing.

    Like

 4. Harry zegt:

  Knap verhaal , Henk !
  Geeft een hoop te denken .

  Af en toe borrelen er dan weer dingen op uit het verleden , waarvan men (ik) toen niet volledig besefte wat er achter stak en wat precies de opzet was .
  Zoals ,
  wanneer er iemand door het CDA of de VVD voorgedragen werd voor een bepaalde functie ,
  dat dan altijd de PvdA met een “betere” tegenkandidaat kwam , die dan op onverklaarbare wijze ook nog de voorkeur kreeg . Die werd uit alle macht gepromoot en ging met de functie strijken .
  Nu hebben we dat wel door , praktisch de hele toplaag van het bestuur is links , met alle gevolgen vandien . En daarom zitten we met een vreselijk probleem . We zitten in de klauwen van het rooie gebroed .
  Zouden ze dat toen ook niet door gehad hebben ?
  Door links in het pak genaaid .

  Van mij mag die hele EU-bende morgen exploderen .
  Wie heeft die onzin ooit bedacht ?
  De EEG was en werkte toch prima ?
  Maar ik ben helaas wat minder optimistisch over het voortbestaan .
  Ze zijn ons steeds een aantal stappen vóór .
  Al dan niet aangestuurd door nóg groter tuig dan de EU-bobo’s .
  Dus wíj burgers lopen voortdurend achter de feiten aan .
  Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed waar we nog hoop uit kunnen putten .
  Maar ik hoop van ganser harte dat jij gelijk krijgt !

  Geliked door 4 people

  • J.C. zegt:

   @Harry:
   Verdeel de maatschappij in twee hoofdkampen:
   Rechts-Links, Republikeinen- Democraten, God gelovigen-satanisten ( volgers der opperste lichtdrager) rijk-arm. Zorg dat men elkaar bestrijdt te vuur en te zwaard.
   Lucifer= Lichtdrager werkt in het verborgene en laat zijn dienaren de massa doen geloven dat hij niet bestaat en feitelijk de èchte god is en niet Jehova uit de Bijbel!

   Opereer onder modus operandi der tegenstellingen en voedt beide kampen met maar 1 doel; De opperste Lichtdrager ZAL heersen! Voedt beide kampen in het politiek spectrum en biedt brandstof voor het vuur waarbij de banken (Rothschild= satanist) het noodzakelijke ‘smeermiddel’ leveren in ongekende niet oprakende hoeveelheden ( geldscheppende macht der Systeembanken) en verleen deze gunst aan ‘eigen’ tot het systeem behorende occulte leden.

   Vandaar dat in de vorige eeuw mijlpaal werd bereikt de ‘goudstandaard’ te verlaten waarbij goud als back-up en dekking moest dienen voor activa! Tot die tijd hadden goud handelaars en delvers en eigenaren de economie in handen. Dat MOEST anders! Weishaupt en later anderen zochten manier economisch 100% alles in handen te krijgen.

   Kapitalisten versus Communisten, Vrijen versus Slaven, en heel belangrijk … Rijk versus arm!!!! Marx, Blavatsky , maar Weishaupt al twee eeuwen eerder bracht in, dat de rijken ‘voedsel’ nodig hebben. Zoals vuur brandstof hebben de Rijken de armen nodig voor ( gratis) arbeid en kapitaal vergaring. De oude Ceasar zag dit ook al!

   Creëer Kapitalisten ( de bevoorrechten rijken, adel en oligarchischte klasse) en de stroming der armen ( slaven, gehorigen, Communisten) . Zet aan het hoofd der Communisten ‘eigen’ mensen ( rijke bevoorrechte klasse (Marx) , elite en gestudeerde erven van grootgrootbezitters etc..) en bespeel ‘Populus Infantiles ‘ en maak hun wijs dat er gestreden wordt voor HUN belang.

   Leer der satanisten, leer der tegenstellingen en leer der spiegelschrift zegt dat; , Democraten zijn goed en Kapitalisten en Rechts zijn intens slecht en dom EN BUITEN DE ARMEN UIT … vandaar ook huidige leer dat blanke ras verantwoordelijk is voor alle kwaad! Immers Wit= blank= slecht! Zwart= goed, Duisternis = goed en Licht= slecht vandaar dat heksen en satanisten alles bij nacht en ontij doen. Echter ; De Communisten ZIJN DE WERKELIJKE Kapitalisten en omgekeerd. Spiegelschrift leer!

   Door de massa te doen geloven dat de Communisten HUN heil voorstaan , volgt iedereen socialisme , en is verblind voor de wandaden gepleegd laatste twee eeuwen door links met haar honderden miljoenen slachtoffers en wordt vakkundig de ander kant op gekeken.
   Vandaar dat iedere vooraanstaande socialist/communist per definitie financieel er warmpjes bijzit! Echter zij doen Populus Infantilis geloven dat het omgekeerd is = leer der tegenstellingen en spiegelschrift!

   Dus zorg dat ‘ Populus Infantiles’ denkt dat zij strijdt tegen de slechte kapitalist die notabene verlengstuk is van die andere slechterik van het grootkapitaal namenlijk ‘de kerk’ en je hebt twee vliegen in 1 klap! Marx leerde dat Geloof= kerk = God , opium is der massa! Houdt ze bedwelmd en je stuurt ze met gemak (milieu beweging!) alle kanten op!

   Like

   • M. zegt:

    De waarheid is waar onze cultuur op gebouwd is daarom moet dat afgebroken worden.
    Zonder waarheid heb je alleen nog maar misleiding. Een no go !
    Als de waarheid geen waarheid was maar een ‘bedwelming’ dan was het al een misleiding op zich geweest waarvan het dan geen nut heeft om er af te moeten komen.
    Maar men haalt juist mensen binnen die de waarheid niet kunnen velen om er af te komen.
    In de landen waar men ‘bedwelmd’ de waarheid handhaaft en de misleiding geen ruimte geeft zoals het een beschaving betaamd daar hebben ze al die problemen niet en kan hun vrouw gewoon alleen over straat.

    Geliked door 2 people

  • fleckie zegt:

   Vanuit de EEG, is de. MOLOCH. EU. ONTSTAAN!!! ( DE EEG. was dus DE voorbode van de. EU). ( KOLEN en STAALGEMEENSCHAP, …de GROOTKAPITALISTEN, waaronder. HET. Vaticaan gerekend (o.a.JEZUIETEN! de grootmeester-intellectuelen) mag worden!!!*~*~*~*~*~*~*~

   Like

 5. Cathja zegt:

  Dit is werkelijk een TOP-artikel! Lezen, bewaren en nog eens lezen. En doorgeven aan de vele wegkijkers!
  “Henk V.”….grote klasse, en bedankt voor dit geweldig goed en verhelderend geschreven artikel!

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Dank je, Jade, maar zou je mij kunnen uitleggen wat je met de laatste zin bedoelt? Op de PC weet ik de weg wel, maar deze woorden zijn mij vreemd.(“Chemtrails” en de uitrol van het 5G-netwerk…) In welke opzicht vormen die meer ijzers in het vuur?

   Like

   • Jade zegt:

    Het uitroeien van de blanke bevolking,
    want daar zijn ze mee bezig…
    En dat is slechts het begin.
    Als al hun rotplannen succesvol zijn,
    graven ze in 2030 de tijdcapsule
    bij de Georgia Guidestones weer op.

    Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je Cathja. Mijn hoop is altijd dat de meerderheid van ons volk eindelijk eens doorkrijgt welk gevaar de EU inhoudt en als dit artikel daarbij veel mensen kan overtuigen ben ik zeker tevreden :-).

   Like

 6. Jade zegt:

  Prima artikel Henk V!!!
  Toch ben ik van mening dat er nog meer ijzers
  in het vuur liggen (voor de zekerheid), en dat zijn
  “Chemtrails” en de uitrol van het 5G-netwerk…

  Geliked door 1 persoon

 7. Tineke zegt:

  Henk V.
  Een fantastisch onderbouwd betoog,helder en duidelijk,zoals alleen jij dat kan.
  Dank je wel daar voor.
  Het laat maar weer eens zien,hoe we belazerd en besodemieterd zijn,en wat zijn hier veel mensen schuldig aan……
  Met name de twee laatste alinea s geven weer een beetje moed.
  Hoe bestaat het toch dat al die lidstaten hier in eerste instantie allemaal in mee zijn gegaan.
  Geld is blijkbaar zo belangrijk,dat ze willens en wetens de veiligheid van al hun dierbaren op het spel zetten.
  Wat ben je dan voor iemand…
  Als ze de pijp uit gaan,kunnen ze hier alles laten staan,net als ons allemaal.
  Er zijn dingen,die alle verstand te boven gaan……

  Like

  • Henk.V zegt:

   Het wapen dat de EU succesvol hanteert is verhullen van haar ware doeleinden,daarbij graag geholpen door de naar extreme volgzaamheid neigende pers en media.
   Daarbij komt nog iets anders naar voren:Onze landelijke politici maken niet de indruk dat zij -Europees bezien- erg goed op de hoogte zijn van wat de ware bedoelingen van de EU inhouden.
   Dat wekt niet alleen de indruk dat wij niet bestuurd worden door lieden die goed kunnen nadenken. Nadenken is geen persoonlijke hobby, die je een tijdje wel en en tijdje niet inschakelt,maar een noodzakelijke levenshouding die IEDEREEN kan ontwikkelen. Wie niet leert nadenken, zal een speelbal van diverse omstandigheden worden..
   Wie de besturing van zijn leven in eigen hand wil hebben kan beter met de ogen wijd open door het leven gaan. Ik hoor ontmoedigend veel napraterij in de politiek en in discussies voor de televisie.
   En wanneer de politieke leiders van een land middelmatigen van geest zijn, hoe moet het volk dan iets te weten komen? Dat is de reden dat het volk weliswaar NIET echt warm loopt voor de EU plannen, maar slechts langzaam aan door allerlei externe gebeurtenissen wakker wordt.

   Een triest gegeven is dat er politici zijn , die zich lenen voor een gesprek met de elitaire Bilderberg groep .. De invloedrijke personen die daarin zitting hebben komen uit de wereld van de internationale politiek, het bedrijfsleven en het grote geld . Zij steunen de EU door dik en dun. (ook ons vorstenhuis maakt deel uit van de Bilderberg groep.)
   De uitgenodigde politici krijgen daar te horen krijgen wat eigenlijk ”Brussel” wil , en zij worden daarbij voor een keuze geplaatst : of je blijft in je eigen kleine politieke wereldje en je komt op voor je eigen land, of je kiest voor de EU! .
   In het laatste geval zal de beloning groot zijn.
   Nagenoeg alle politici die zeer sterk voorstander zijn van de EU hebben contact gehad met Bilderberg..
   Een voorbeeld daarvan is Rutte. En wij zien waartoe dat contact toe leidde .Officieel kwam hij op voor ons land, maar in de praktijk volgde hij altijd de EU lijn. Daar ligt zijn toekomst, hoopt hij.”
   Er is een partij die mij zeer aanspreekt: de (AfD) Alternativ für Deutschland. In deze partij zien wij veel getalenteerde , hoog ontwikkelde mensen die verbaal zeer sterk zijn en op ELKE situatie OGENBLIKKELIJK reageren. Zoveel trefzekere slagvaardigheid ben ik nergens tegengekomen. Het ziet er naar uit dat dit type partijen in Europa gaan samenwerken om het EU beleid actief onder vuur te nemen.
   Van dat voornemen word ik beslist vrolijk 🙂

   Geliked door 1 persoon

 8. Astrid zegt:

  Sluit me helemaal aan bij wat meneer V schrijft. De EU zal op zeker vallen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s