De keiharde waarheid versus links fascisme

Screenshot_33

(Door: Drs. E.N. Schilder)

De waarheid kan volgens de wetenschap (en derhalve naar mijn idee) alleen bestaan door gedegen onderzoek met daaruit voortvloeiend een onomstotelijk, aantoonbaar bewijs. Punt! Waarheidsvinding is heden ten dage echter not done! Uitsluitend omdat ze kwetsbare, volledig gehersenspoelde zieltjes zou raken. De (financiële/persoonlijke inkomsten) waarde – en vooral het belang – van hersenspoeling gaat derhalve bóven aantoonbaar bewijs.

Linksom verdraaid

Fascisme is een politieke opvatting die gekenmerkt wordt door autoritair gezag en verwerping van de democratie. Letterlijk is fascisme een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld (Antifa wordt al jaren door de vingers gezien), moderne propagandatechnieken (angst creëren) en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Van het huidige Turkije zou dus geconcludeerd kunnen worden dat het overmatig fascistisch is en JUIST ook linkse partijen bedienen zich van uiterst fascistische strategieën. Opmerkelijk genoeg komt het excessieve geweld namelijk vaak van links, maar wordt naar rechts verwezen. Antifa staat bijvoorbeeld voor ‘Anti-Fascisme’, maar hanteert daarbij vreemd genoeg fascistische methoden om zijn ‘gelijk’ te halen middels geweld en intimidatie.

Forum voor Democratie

Baudet en Hiddema (intelligente, realistische en helder denkende en formulerende mensen) bedienen zich uitsluitend van wetenschappelijk aangetoonde berekeningen en feiten, maar kunnen rekenen op gewelddadig en intimiderend ‘verzet’ van links tuig, dat wegens zijn hersenspoeling of ziekelijke hersenkronkel niets van deze bewezen feiten wil weten. JUIST links bedient zich van alles wat fascisme en discriminatie voorstaat. Uitsluiting (en dus discriminatie), verdraaiing van de feiten, keiharde leugens, censuur, demonisering en geweld, of middels bepaalde uitspraken mínstens aanzetten tot geweld, waarbij met name de ‘keurige heren’ Rosenmöller en Timmermans niet vies zijn van historische Romeinse uitschakel-methoden van hun tegenstanders.

Dat Baudet zich niet wil distantiëren van de uitspraken van een (overigens negroïde!) partijlid voor wat betreft een relatie tussen ras en intelligentie wil niet zeggen dat Baudet het nazi gedachtegoed aanhangt. Dat hij spreekt met een extreemrechtse persoon wil niet zeggen dat hijzelf extreemrechts gedachtegoed heeft. Naar mijn idee (ik onderzoek menselijke en dierlijke gedragsvormen) doet hij dit juist om een beter en breder inzicht te krijgen in het gedachtegoed van anderen om hen beter te begrijpen en bredere kennis op te doen. Daar is niets mis mee! Sterker nog, dat is wat elke politici mijns inziens zou moeten doen i.p.v. in zijn/haar eigen ivoren toren te blijven hangen. Dit is zelfs mijn aanbeveling aan álle politici: praat eens MET de mensen in plaats van OVER ze!

Stelling en vraag

De blanke mens zou slimmer zijn dan andere rassen? Zo zou ik het absoluut niet willen stellen, maar de vraag waarom mensen in bijvoorbeeld Afghanistan of Afrika nog steeds leven als in het jaar 610 en de westerse wereld op bijna alle vlakken is geëvolueerd, komt wel in mij op. Is het soms toeval dat we hier veelal de minst gekwalificeerde ‘vluchtelingen’ aantreffen die in eigen land zogenaamd allemaal tandarts, arts, ingenieur of architect waren? Of was dat óók een leugen…? Of is het, zoals ik al vaker heb gesteld, dat religies, en met name de islam, de menselijke evolutie ondermijnt en persoonlijke ontwikkeling in de weg staat en zelfs tegenwerkt, omdat alles MOET blijven (of weer WORDEN!) zoals het in de tijd van de profeet Mohammed was? Intelligentie is mijns inziens NIET ras gerelateerd, maar wordt grotendeels door erfelijkheid en mede door alles beperkende ‘religies’ en regimes bepaald. Waar vrij denken en leven verboden en zelfs strafbaar is, wordt de ontplooiing van intelligentie en artistieke vrijheid namelijk ernstig onderdrukt.

Anne Faber

Groot was de afschuw afgelopen week in de Tweede Kamer toen Theo Hiddema pijnlijk duidelijk en gedetailleerd omschreef hoe het huidige ‘recht’ (krom!) systeem voor de zoveelste maal had gefaald, ditmaal betreffende Anne Faber. Dít kon zo niet meneer Hiddema, want de familie zat in de Kamer. Of u wel even op uw woorden wilt letten. Kenmerkend voor deze huidige generatie (én brood‘politici’) is overigens deze exorbitante, over beschermende mietjes (!) cultuur. Alles moet gebagatelliseerd, vervaagd, verhuld en verbloemd worden om maar geen ‘traumaatjes’ te creëren. Stelt u zich toch eens voor dat u met de keiharde waarheid geconfronteerd zou kunnen worden, dát kan natuurlijk niet. ‘We’ kijken liever even weg en praten er ook liever niet over, want wat u niet wilt (!) zien en horen, dat is er ook niet… (En datzelfde betreft de islam!) Hoe verhelderend was het echter dat júist de vader van Anne het optreden van Theo Hiddema in de Tweede Kamer PRIJST (!) en dat de familie derhalve weg lijkt te zijn gelopen wegens het pijnlijk hypocriete falen van zowel de politiek als het Nederlandse ‘recht’ (krom!) systeem. Uw kind verliezen door ‘keurige’ wegkijkers en hypocrieten, kan het nog pijnlijker?

Links tuig

Beroeps‘politici’ als de immer naïeve dromer Klaver – al dan niet in eikeltjespyjama, de ronduit achterbakse Rosenmöller (beide van Groen Links), de in zijn uitspraken jegens Baudet letterlijk levensgevaarlijke (!) Frans Timmermans (Euro-PvdA’er) en jongetje Jetten (Gay66) zetten Baudet weg als racist, fascist en een gevaar voor de samenleving. Baudet IS inderdaad een gevaar! Echter NIET voor de samenleving of Europa, maar voor deze hierboven beschreven elitaire uiterst hypocriete individualisten! Volledig doorgedraaide individualistische graaiers, die HEEL goed weten dat er ELDERS – in andere werelddelen (!) – complete dierenpopulaties, bevolkingen en natuur (!) vakkundig om zeep geholpen worden om HIER (!) ‘schoon’/elektrisch te kunnen rijden. Wat DAAR gebeurt, zal hen echter een zorg wezen! Dat er in diezelfde gebieden óók nog eens kinderarbeid (!) wordt verricht om het benodigde kobalt te delven voor diezelfde elektrische auto’s, idem. Het zal ze worst wezen! Het gáát hen niet om het milieu, het gaat hen om hun eigen riante inkomen en ze gebruiken daar voornamelijk uitermate beïnvloedbare en naïeve mensen voor. Waar ik qua de zogenaamde beïnvloeding van de mens op de ‘klimaatverandering’ wederom de vergelijking trek met religies (!) waarvan het Salafisme met Antifa vergelijkbaar is. Ook dat wordt namelijk door de vingers gezien, wánt “vrijheid van ‘religie´”! Absurd hoe u twee absolute uitersten in drie woorden kunt samenvatten! Religie is mijns inziens een geestelijke gevangenschap en klimaatverandering is dat eveneens.

Over tegenpolen gesproken. Gay66 bleek ineens (!) geschokt te zijn wegens het islamitische  gedachtegoed en handelingen jegens homoseksuelen…? Onder welk hunebed heeft u dan de afgelopen 5 decennia liggen slapen, vraag ik mij dan af. Hoe is de islam sowieso met de vrije westerse waarden te verenigen? Laat staat met de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vrouwen, de acceptatie van transgenders en homoseksuelen en met dierenwelzijn? HOE? Leg mij dit uit!

Christenen vragen mij wel eens of ik hen als de vijand zie. Neen! Tenminste, niet zolang u mijn vrijheid niet probeert te beperken en mij niet probeert te overtuigen van uw ‘gelijk’. Datzelfde geldt voor moslims. Ik heb in de basis geen hekel aan ze, maar op basis van hun expansieve en dominerende gedragingen wel. Ik vergelijk in mijn onderzoeken de mens vaak met honden. Er zijn dominante en onderdanige dieren en daarnaast is de opvoeding/begeleiding van groot belang. Aangeleerd gedrag is moeilijk af te leren en elk ras heeft zijn eigen eigenschappen waarop ze gefokt en geliefd worden. Van mensen die vanaf hun prille jeugd zijn opgevoed met het feit dat zij als jongetje onaantastbaar zijn en meisjes mogen slaan, Joden moeten haten en homoseksuelen mogen doden, kunt u niet verwachten dat zij zich hier ineens naar westerse maatstaven gaan gedragen. Verdraagzaamheid is nu niet iets wat in de koran gepredikt wordt en naarmate hun aantal groeit, groeit ook de discrepantie tussen hun in het jaar 610 achtergebleven cultuur en de westerse waarden en vrijheden.

Klimaatverandering?

De geschiedenis heeft het bewijs van hitte- en IJstijden in het verre verleden vastgelegd. Die ontstonden niet in een paar jaar, daar zijn honderden jaren overheen gegaan. Het weer is iets van korte termijn, klimaatverandering behelst honderden jaren en ‘wij’ gaan daar als enige in de wereld het verschil maken? Zonnecellen die waterstof produceren! Een Belgische vinding die naar mijn idee DE oplossing voor dit gecreëerde (!) ‘klimaat’probleem is, maar dáár hoort u wederom niemand over… Waarom niet? Omdat er andere machthebbers aan het roer zitten die miljarden verdienen aan andere technieken! Let u op mijn woorden; op het moment dat zich een koper op de markt aandient die dit idee én de rechten van deze Belgische ontwikkelaars willen opkopen, weet u wie de ware bedenker van de ‘klimaatverandering’ onzin is. Klimaatverandering is niet meer dan een uiterst verwerpelijke marketingtool, een linkse ‘religie’, die, gebaseerd op angst, vele malen effectiever én goedkoper is dan dure reclamespotjes en marketing om hun producten aan de man te brengen. Ik vergeleek de klimaatverandering al eerder met zeep. Creëer een probleem en verdien er goud geld aan. Inmiddels is het echter verworden tot een klimaat-SOAP!

Nog een keiharde waarheid?

Heeft u het overigens gelezen? Ik kreeg deze link afgelopen weekend toegespeeld. Wat eens te meer benadrukt wat de waarde van de geld verkwistende maatregelen in Nederland zijn t.a.v. veel grotere landen in Europa en in de wereld. Ze weten dit wel, maar HIER hoort u Groen Links, D66, de NOS, VARA, Jinek en DWDD echter niet over…

De keiharde waarheid? Nee, liever niet. Het gaat ze namelijk NIET om de waarheid, het gaat ze om eigen inkomen en welzijn en ze gebruiken ú (net als ‘religies’!) om dat te bereiken. Naar mijn idee even geniaal als smerig!

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Links fascisme. Bookmark de permalink .

4 reacties op De keiharde waarheid versus links fascisme

 1. droevige mof zegt:

  Vandaag op Joop, het links-groene anarchoblog over het onderwerp fascisme:
  https://joop.bnnvara.nl/opinies/laten-we-extreemrechts-onze-geschiedenis-vervalsen
  Het beste was een ingezonden brief met het Afa-logo van een Drunken Pumpkins:

  “Het probleem is dat de westerse bevolking zo zwaar is gehersenspoeld door de destijds kapitalistishe media dat men denkt dat het communisme gelijk staat aan Stalin. Maar in werkelijkheid was Stalin een ordinaire facist (net als Hitler) die zegt dat hij een communist was maar alles behalve communist was. Daarom denkt men dat Hitler ook “links” is omdat Hitler hetzelfde deed als Stalin. Maar beide zijn facisten.”

  En hoe zit het met Lenin, Mao, Pol Pot, Berija, Ulbricht, Ceaușescu …. en nog eens vijfhonderd namen? Jongen, je hebt de waarheid begrepen. Denk nu gewoon vooruit.

  Like

 2. Jules Vismale zegt:

  Lees trouwens hier maar eens hoe een bepaalde linkse en Britse “komiek” precies over Nederland en Thierry Baudet denkt:

  Britse komiek nazificeert Thierry Baudet: ‘Hoerenneukend Nederland is nu rechtser dan Joseph Goebbels!’

  Heel fijn om te zien dat ze namelijk ook aan de overzijde van de Noordzee de verkiezingswinst van Forum voor Democratie zo fijn in perspectief kunnen zien, hè?
  Volgens “komiek” Tom Walker (wat een lelijke en linksgezinde klootzak met zijn akelige en afschuwelijke tronie waar je nog totaal niets grappig in kunt zien!) zijn we inmiddels hier “rechtser dan Joseph Goebbels”, de propagandachef van niemand minder dan nazileider Adolf Hitler.

  Wist u tenslotte dat de NSDAP de grootste partij van Nederland is geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen? Nee, ik ook niet. Maar gelukkig hebben we Tom Walker, die als zijn typetje Jonathan Pie ons in een YouTube-rant komt vertellen dat we vorige maand “nog verder zijn verrechtst dan Joseph Goebbels”.
  Walker, die in het verleden onder anderen werkte voor Russia Today en de Britse commerciële tv-zender ITV, vond tenslotte dat extreem-rechts in heel Europa in opkomst was. En weet hij trouwens ook dat extreem-links en de radicale islam hier ook in opkomst zijn en gigantisch veel haat en afkeer zaaien?

  Hij noemt de VS met Donald Trump en Italië met Matteo Salvini, en de Britse partij UKIP met Tommie Robinson en zijn “fascistische tuig”. Daar heeft hij vermoedelijk wel een punt. Maar ook voor Nederland (Britten en Nederlanders hebben jammer genoeg elkaar ook nooit echt gemogen, denk maar aan de Boerenoorlog in Zuid-Afrika) had de cabaretier dus wat teksten klaarliggen:

  “Nederland… veel liberaler dan dat wordt het niet, toch? Ze roken daar allemaal joints en neuken hoeren, nietwaar? Welnu, zij zijn zojuist verder verrechtst dan fucking Goebbels!”
  Maar het meest ironische van allemaal? Het bovenstaande fragment komt dus uit een video waarin Jonathan Pie uitlegt (hopelijk maken ze die eens een keer goed te pakken nemen) uit voor dat het contraproductief is om iedereen met wie je het oneens bent een nazi te noemen.
  Als we daarmee doorgaan, zo betoogt hij, dan moeten we straks een nieuw woord verzinnen voor de “daadwerkelijke nazi’s” en dat zijn vooral de islamieten . Goed punt, natuurlijk. Jammer alleen dat hij nog in dezelfde video zondigt tegen zijn eigen met veel bombarie gebrachte principe.

  Want dat smerige ongedierte van een Tom Walker is haast van hetzelfde kaliber waar Stan Laurel (!890-1965), de beroemde ‘Dunne’, al eens voor waarschuwde! Laurel had zich vroeger namelijk aan allerlei “komieken, clowns en grapjassen” geërgerd die vaak een enorme eigendunk hadden, ontzettend verwaand waren op het tonaal, allerlei vervelende “grappen” met elkaar maakten en daarmee anderen beledigden!
  Een belangrijke les gaf Laurel hier toen ook in een bepaalde biografie en deze luidt: “Als je op het toneel staat of als komiek optreed dan moet je dat voor het publiek doen en niet voor jezelf! Want je staat er tenslotte om het publiek te vermaken en niet om hiermee arrogant te worden of kapsones te krijge!”
  En laat die afgrijselijke Tom Walker hopelijk eens een keer op het toneel, tijdens zijn “grappen en beledigingen”, naar het publiek toe door hen met rotte eieren en tomaten worden bekogeld, dat linkse stuk tuig die vast nog niet eens wist wie Joseph Goebbels precies was en dat nazi-rechter Roland Freisler tijdens WO I ooit een communist bleek!

  Liked by 1 persoon

 3. ronjaspers zegt:

  nazi,s zijn socialisten net als het extreem linkse nageboorte,ook zijn ze facisten (afa) racisten (antiblank) tevens gebruikt het extreem linkse nageboorte de tactiek van een van hun grote helden nazi minister van propaganda joseph goebels als je een leugen lang genoeg blijft herhalen gaan mensen er vanzelf in geloven.

  Like

 4. Niets aan toe te voegen.
  Links is misdadig geworden en gebruikt haar burgers op misdadige wijze als zijnde witte boorden crimi…..

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s