MUST READ!: Islam kan niet veranderen en gaat niet veranderen

Screenshot_257

(Door: H. Numan)

Ik ben het meestal eens met wat Geert Wilders zegt, maar niet altijd. In dit geval denk ik dat Wilders niet veel anders kan zeggen. In interviews wijst hij altijd naar ‘slechte’ mohammedanen, terecht. Maar hij zegt ook altijd dat mohammedanen zich moeten aanpassen aan onze normen en waarden. En daar gaat hij de fout mee in. Dat gebeurt niet, dat willen ze niet en gaan ze niet doen ook. Ik neem het Wilders niet kwalijk. Hij weet als geen ander dat mohammedanen zich niet willen en zeer zeker niet gaan aanpassen. Maar dat kan hij niet openlijk uitspreken, want dat gaat tegen alle dogma’s van het moment in. Elke rechter zou hem direct veroordelen, hoe onterecht dat ook moge zijn.

Laten we beginnen met de koran en Mo zelf. Alle religies redeneren in cirkeltjes, maar het mohammedanisme spant daarin toch echt de kroon. De koran is het woord gedicteerd door een engel Gabriel aan Mohammed, die tevens tot laatste profeet wordt benoemd. Hoe weten we dat? Mohammed zei het zelf. Wat is het bewijs? Het staat in de koran. Kortom, de koran is het bewijs voor de koran. Die benoeming tot allerlaatste profeet is belangrijk. Want alle volgende profeten, denk aan Joseph Smith (Mormonen) en Ron Hubbard (Scientology) zijn dus automatisch valse profeten. Er staat immers in de koran dat god na Mohammed geen trek meer had in met profeten werken, dus dat zijn automatisch neppers.

Het hele geloof is – al dan niet opzettelijk – zo opgezet dat het nooit veranderd kan worden. Het is niet geschreven in chronologische volgorde. De verzen zijn gegeven over een periode van 23 jaar, wanneer god of zijn profeet dat nodig hadden. Meestal het laatste. Een prachtig voorbeeld daarvan zijn De duivelsverzen.

Mo had Mekka ingenomen, wat ook toen al het Lourdes van de zandbak was. Allah was niet dé, maar een van de vele goden die daar vereerd kon worden. Tegen vergoeding, uiteraard. De Mekkano’s verdienden er een leuke dirham aan. Mo gaf opdracht dat het daarmee afgelopen moest zijn. Er was maar één god, alle andere goden bestonden niet. Dat viel niet best bij de inwoners van Mekka. Die zagen hun lucratieve handel verdwijnen. Ze vroegen de profeet om er nog een nachtje over te slapen, en in de nacht te overleggen met Allah of dat nou echt was wat Hij wilde. Als Mo de volgende dag het bevel van Allah zou bevestigen? Nou, dan zouden de Mekkano’s hem ter plekke onthoofden, zodat hij het persoonlijk met hem kon bespreken. Wat dacht je wat? Midden in de nacht kwam de engel Gabriel vertellen dat de vorige boodschap niet van Allah, maar van satan afkwam. Foutje, bedankt! Doorgaan!

Dit zien we overal in de geschiedenis van Mo. Veelwijverij was normaal in die omgeving, maar niet meer dan 3-4 stuks. Toen er vragen kwamen waarom Mo er een hele kudde op nahield, verklaarde Mo dat hij daar persoonlijk van Allah toestemming voor gekregen had. Zelfde toen hij Aisha als bruid nam. “Is die niet ietsje te jong?” Nee, hoor. Mag van Allah. Maar alleen als je profeet bent! Meestal de volgende dag, want Allah werkt meestal in dromen.

De volgorde van de koran is ook zo’n raadsel. Niet chronologisch, maar op vers-lengte. Dus niet ‘In den beginne schiep Allah hemel en aarde t/m … en ze leefden nog lang en gelukkig’. Maar de soera met de kortste lengte (3 regels) t/m die met de langste lengte (286 regels).

Nee, het is geen raadsel als je er van uit gaat dat de religie niet mag veranderen. Want de meest vriendelijke verzen zijn geschreven toen Mo in Mekka woonde en op z’n tellen moest passen. Zo vriendelijk was Mo niet, dus dat waren de kortste. Zijn geloof was nog niet zo machtig dat hij kon doen en laten wat hij wilde. Dat veranderde toen Mo Medina had veroverd. Vanaf dat moment ging de fluwelen handschoen achter op de kameel.

Het is een vaste regel dat latere verzen vroegere verzen overschrijven (abrogatie/afschaffingsleer). Dus als soera x zegt ‘leef in vrede met Joden en christenen’ en soerah x+12 zegt ‘sla de ongelovige Joden en christenen het hoofd af’ is er een tegenstrijdigheid. Schijnbaar, want iedere mohammedaan weet donders goed soerah x overschreven is door soerah x+12.

Dat moet je natuurlijk niet uitleggen, want slapende dhimmies zijn lieve dhimmies. Het is niet eens gelogen, en liegen mag binnen het mohammedanisme ook. Sterker nog: ze hebben er een speciaal woord voor: Taqiyya. Zolang men liegt om het geloof te bevorderen, mag alles. Niet uitleggen dat soerah x niet meetelt is geeneens een leugen.

Gaan we een stap verder. “Het geloof hervormen.” Leuk. Hoe? Dat kan niet hervormd worden. In tegenstelling tot de Bijbel en de Torah is de koran het letterlijke woord van god zelf. Hij is niet geschreven door profeten, maar gedicteerd door de aartsengel Gabriel in opdracht van god. Het is dus het woord Gods. Wie bent u dat u denkt dat u het beter kan? Dat is godslastering – en strafbaar met de dood.

Taqiyya eist dat een mohammedaan met een strak gezicht beleefd en geïnteresseerd luistert naar domme dhimmies die bazelen dat hun geloof hervormd moet en kan worden. Het is erg onbeleefd om dan in lachen uit te barsten en/of te vragen of ze gewoon gestoord of stapel-krankzinnig zijn.

“Dat kunnen we doen met onze eigen imamopleiding”, wordt vaak gezegd. Nee, dat kunnen we niet. Als de theologische faculteit van Kampen een opleiding opent voor lesbische dominees die calvinistisch confucianisme willen prediken gebaseerd op matriarchale patronen, wordt die een stuk serieuzer genomen dan een imamopleiding in Kaasland.  Er zal wel ergens een of andere koekwaus gemeente zijn die zo’n dominese nog beroept ook. Sterker nog, een van de bedenkers van de rooms-katholieke bevrijdingstheologie was een onbekende vuurrode Argentijnse bisschop genaamd Jorge Mario Bergoglio. Die kent u niet? Jawel hoor. Tegenwoordig heet hij Frankie 1.

Een ‘gematigde’ imamopleiding in Nederland wordt niet serieus genomen binnen het mohammedanisme. Een afgestudeerde gaat nergens de koran prediken, omdat geen enkele islamgemeente hem zal accepteren. Hij zal wel als expert veel te zien zijn op TV, maar de oema ziet hem op z’n allerbest als een bedrieger die het werk van god doet door de dhimmies dom te houden. Laat ik het zo formuleren: als zo’n kaas imam op een vrijdag in een willekeurige moskee gaat preken volgens de theologie die hij heeft bestudeerd, is hij na afloop dood. Hartstikke steendood. Ik denk dat hij niet eens in staat is om z’n preek af te maken. Isse ongluk, dat natuurlijk weer wel.

Die oema is een ander probleem. Wat is de oema? De wereldwijde geloofsgemeenschap. Maar dat is een theoretisch begrip, niet een tastbaar feit. Er bestaat geen mohammedaanse paus. Er is geen hoogste leider der gelovigen. Zelfs de sultan was dat uitsluitend over zijn eigen onderdanen. Mohammedanisme lijkt meer op een protestantse gemeente, daar is ook geen ultieme geestelijke leider. Iedere gemeente volgt zijn eigen interpretatie. Wat de dominee zegt is wat telt. Zolang die dominee zich aan het boekje houdt wel te verstaan.

En dat doet de oema. Vele jaren geleden had ik een vriend die getrouwd is met een Indonesische. Hij was Nederlander, en niet belijdend gereformeerd. Zij was niet belijdend mohammedaanse. U kunt me op mijn woord geloven, hij kreeg – meer accuraat: zij kreeg, zijn vrouw dus als hij niet thuis was, huisbezoek van de lokale mohammedaanse gemeenschap. Of ze wel leefden volgens de voorschriften. Of haar dochter in het ware geloof werd opgevoed. Of die heiden geen poging aan het doen was om haar (niet ‘zijn’ of ‘hun’!) dochter heidens op te voeden. Dat soort zaken. Hij wist het best, want z’n vrouw vertelde hem alles. Ze was er zelf helemaal niet blij mee, maar ja. Wat kan je er tegen doen? Niks. Dus je kunt ze het beste te vriend houden met een koppie thee.

Dat is niks nieuws, dat gebeurt overal waar genoeg mohammedanen wonen om een gemeenschap te vormen. Ik heb in de jaren ‘80 gewerkt op de ambassade van Saoedi-Arabië. Iedere 14 dagen kwam het Moslim Informatie Centrum aan de Beeklaan in Den Haag verslag bij de ambassadeur uitbrengen. Waarover, geen flauw idee. Maar ik heb zo het idee dat ze niet over voetbal gesproken hebben. Zonder certificaat van dat MIC kon je op je kop gaan staan, maar je ging niet op hadj naar Mekka. Er was toen al een hele schaduw gemeenteadministratie gevestigd aan de Haagse Beeklaan. In de jaren ver voor Fortuyn, en toen Wilders nog in een kibboets zat. Enig idee hoe ze dat nu geregeld hebben? In ieder geval digitaal, en u kunt er redelijk zeker van zijn dat er een volledige schaduwregering met religieuze politie gereed staat om direct de macht over te nemen, zo Allah het wil.

Contrasteer dit eens met de Nederlandse regering die vrijwel zeker geen enkel plan heeft hoe op te treden als er een mohammedaanse volksopstand uitbreekt. Mohammedanen waren daar al op voorbereid in de jaren 80 – lang voordat Fortuyn de politiek in ging. Toen het mohammedaanse probleem nog moest beginnen …

Die oema is ongrijpbaar, maar heeft duizenden ogen en oren. Plus een paar harde handen om moeilijke begrippen duidelijk te maken. Een mohammedaan mag geen alcohol drinken. Ja hoor, dat mogen ze best. Ze mogen alleen niet GEZIEN worden alcohol te drinken. Alles mag, zolang de scheidsrechter het maar niet ziet. Zodra dat gebeurt, wordt er opgetreden. Hetzelfde met Marokkaanse & Turkse jochies die zich tegen geld verhuren. Iedereen weet donders goed dat een jochie van 12 geen dure Nikes kan betalen, en dat pappa’s uitkering dat niet kan trekken. Zolang die knaap z’n mond houdt, geen vuiltje aan de lucht. Bovendien, zolang hij geen baardgroei heeft (dat is daar de maatstaf) mag het nog ook. Maar niet langer. Het moment dat Hassan zich moet gaan scheren, is het moment dat Hassan stopt met ‘dat’ werk.

Er is nog iets wat u niet weet: binnen het mohammedanisme kijkt men heel anders tegen homoseksualiteit aan. Seks met jonge jongens (en of absurd jonge meisjes) is totaal geen probleem. Pedofilie is een westers concept. Als ze kunnen schommelen, kunnen ze ook wippen is het mohammedaanse concept. Het is niet toevallig dat in Afghanistan jonge knaapjes die ‘bijrijder’ zijn op vrachtwagens niet zo zeer bijrijder zijn als wel bereden worden. Van meisje moet je afblijven, want hun eigenaren kunnen wel eens met Snip de Schaar langskomen. En iedere mohammedaan weet dat het de positie is die iemand al dan niet tot homo maakt. De man die ‘boven’ doet, is geen homo. Maar de man of jongen die ‘onder’ doet wel, want dat is vrouwenwerk. Die is des doods strafbaar. De ander niet, of in ieder geval veel minder.

Hoe wil je het geloof veranderen? God zelf heeft bevolen dat mannen en vrouwen streng gescheiden gehouden moeten worden. God zelf heeft bevolen dat homo’s de doodstraf moeten krijgen, en apostaten ook. Een imam die dat predikt, is geen haatprediker, maar een prediker. Je ergens niet over uitspreken, wil niet automatisch zeggen het ermee eens zijn. Een ‘gematigde’ imam die niet zegt dat homo’s direct ter dood gebracht moeten worden zodra dat mogelijk is, zegt niet dat hij tegen de doodstraf op homoseksualiteit is. Hij spreekt zich er niet over uit, en dat is iets heel anders.

Als er opiniepeilingen gehouden worden over onderwerpen waar het geloof aan te pas komt, berg je dan maar. We praten niet over <10% onaangepasten die vasthouden aan de steentijd, maar 75% of meer die weigeren om hun geloof hoe dan ook aan te passen. Om het naar Nederlandse begrippen te vertalen: die 10% onaangepasten hebben wij ook, en die wonen in Staphorst. Bij ons is dat een vervelende, maar onbetekenende minderheid. De SGP is goed voor hooguit 3 zetels, en dat zullen er nooit meer worden. Wij noemen dat de streng gereformeerden.

Binnen het mohammedaanse geloof is het precies andersom. Wat wij de hele strengen noemen die de letter van de wet naleven is bij hun de lichte variant. Het is geen 10%, maar minimaal 75% of meer. De rest is veel erger.

Er is geen mohammedaan die ISIS en Al-Qaida afwijst of zich er voor schaamt. Als je mohammedaan bent, ben je antisemiet. Automatisch. Ik heb meer dan genoeg debatten gezien waarin mohammedaanse studenten zich 10x ronddraaien om er onderuit te komen. Met de meest fraaie redenen, meestal hoe zielig de Palestijnen zijn. Maar op het moment dat ze de vraag enkel met ja of nee moeten beantwoorden, is hun antwoord: ja, ik haat Joden.

Schamen voor ISIS? Welnee, die leven strikt volgens de koran. Ze schamen zich hooguit het niet ook te doen. Dat zijn helden in de ogen van mohammedanen. Waarom zou je je schamen voor je eigen helden?

Wat u ook niet weet, is dat je bekeren een automatische ‘get of jail free card’ is. Neem Arnoud van Doorn. De man verkocht drugs aan minderjarigen. Niet iets om trots op te zijn. Nou nee. Zo werkt het niet. Zodra hij de sjahada uitsprak, werd hij mohammedaan en zijn al zijn voorgaande zondes vergeven. Automatisch. Dat geldt ook voor mohammedaanse criminelen. Dus Achmed, die pooiert bij de vleet, coke (geen Pepsi) per kilo verkoopt, weet best dat hij dat eigenlijk niet mag doen. Oké, dat doet hij grotendeels aan dhimmies, en dat maakt het minder erg. Maar het mag nog steeds niet. Op het moment dat hij zich bekeert tot strikte mohammedaan, bijvoorbeeld door zichzelf op te blazen, of zich aansluit bij ISIS en heidenen onthalst, zijn al zijn zonden vergeven. Automatisch en direct. Vandaar de grote aantrekkingskracht van het mohammedanisme op zeer zware Marokkaanse en Turkse criminelen.

Als afsluitertje: natuurlijk zijn er binnen het mohammedanisme ook debatten geweest of het niet een ietsje minder kon. In elk van die debatten verloren de lichten het. Niet een paar, niet veel. Allemaal. Meestal verloren ze ook hun hoofd na afloop van zo’n debat. Dat moedigt een nieuwe lichting lichtzinnigen niet direct aan. En zelfs als er een verlichte periode kwam, dan word die altijd gevolgd door een periode waarin de strengen weer terug vallen naar de steentijd.

Allemaal zaken waarom het godsonmogelijk is om het mohammedanisme te veranderen. Dat weet Geert Wilders beter dan ik. Maar hij kan het niet zeggen. Daarom doe ik het.

Door:
H. Numan
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Islamofobie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allah, antisemitisme, Barbarisme, christenhaat, Christenvervolging, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Historie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Jodenhaat, kwaadaardige opzet, lafheid, Mohammed, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, Racisme, Rotzakken, Taqiyya, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen. Bookmark de permalink .

29 reacties op MUST READ!: Islam kan niet veranderen en gaat niet veranderen

 1. benkok zegt:

  Helemaal eens “Geert”.
  En gelukkig verdwijnt de islam en alle andere gekte, alle politiek correcte loosers ten spijt, op het moment dat JHWH een streep trekt, zie
  https://tora-yeshua.nl/2019/04/mens-wikt-god-beschikt/
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

  • ScarlattiBombatti zegt:

   Meneer Numan? Kunt u hier ook de Engelse versie van publiceren, dan kan ik m namelijk aan @POTUS en @FoxNews @seanhannity @TuckerCarlson sturen… de Nederlandse versie stuur ik wel aan @markrutte en trawanten/accomplices!

   Like

 2. koddebeier zegt:

  Kan je nagaan hoe achterlijk ‘onze’ elite en politieke elite eigenlijk zijn omdat ze tegen beter weten in verdommen om in te zien dat de mohammedanen zich niet willen en zeer zeker niet gaan aanpassen.
  Op deze manier helpen ze wel ons land naar de verdommenis met hun gebrek aan inzicht !
  Het zal ze nog eens heel zwaar opbreken en jammer genoeg geld het ook voor allen die het probleem wel zien !

  Geliked door 1 persoon

 3. Tom zegt:

  Goed artikel. Alleen hebben de Joden de Tenach. De Torah is de Wet (van Mozes) en maakt onderdeel uit van de Tenach (De T in Tenach staat voor Torah). De Torah bevatten de eerste vijf bijbelboeken en de Tenach is het gehele ‘Oude Testament’.

  Inderdaad is de koran een onsamenhangend geheel. Zonder bijbelkennis is de koran onnavolgbaar en daar zit het probleem. In de koran wordt aangegeven dat de Joden het uitverkoren volk zijn echter er staat niet bij waarom dit zo is. Ook kun je uit de koran niet opmaken dat de Joden afstammen van de aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob. Een doorsnee moslim weet niet dat Jakob Israël is omdat dat niet staat vermeld in de koran. In de koran wordt vermeld dat Jakob zonen kreeg die profeten waren… Jakob zijn tweede naam is echter Israël en de zonen van Jakob waren dus het volk van Israël (12 stammen).

  Een moslim vroeg mij laatst waarom wij christenen Mohammed niet als profeet willen accepteren. Deze vraag beschrijft het gehele probleem van de islam.

  De Torah en de gehele Tenach (en dus ons Oude Testament) dient slechts 1 doel en dat is de verwijzing naar de komst van de Messias. Wij christenen zien Jezus Christus als de Messias. De Joden kijken altijd nog uit naar de komst van de Messias. Echter de moslims accepteren Jezus ook als de Messias (Jezus wordt Messias genoemd in de koran).

  Met de komst van de Messias is het gehele Oude Testament in vervulling gekomen. Het Oude Testament begint al met de moederbelofte aan Eva dat de verlossing uit haar zaad zou komen. Deze belofte is vervult door de geboorte van Jezus uit de vrouw (zonder mannelijke inmenging). De reden dat God Abraham riep was omdat uit Abraham, Izaak, Jakob en Juda (en later Koning David) de Messias geboren zou worden. Alles wat er is gebeurd in het Oude Testament doelde op de komst van de Messias.

  Wat zei Jezus tijdens de bergrede: “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen.”
  De Wet en de profeten zijn de Tenach, het Oude Testament. Jezus kwam deze vervullen. In Jezus is het gehele Oude Testament in vervulling gekomen.

  Wat waren de woorden van Jezus aan het kruis: “Het is volbracht”.

  Met deze woorden komt er een eind aan het eerste verbond wat God sloot met Abraham, Izaak en Jakob. Het Oude Testament is volledig in vervulling gegaan. Het is klaar en over en we leven nu in de tijd van de Evangelisatie.

  Mohammed is dus onnodig, overbodig en het heeft geen enkele meerwaarde want het Oude Testament is vervult in de Messias.

  Met bovenstaande uitleg hoop ik de moslims aan het denken te kunnen zetten door ze de logica van de Tenach (Oude Testament) te laten inzien… Hopelijk werkt het.

  Tot slot nog een woord van verdediging m.b.t. de opmerking over de mannen (en vrouwen) van de SGP in dit artikel. Een standpunt van de SGP is dat homoseksualiteit een zonde is. Vanuit bijbels perspectief klopt dit dus ze hebben hierin gelijk. Echter wat men steeds vergeet te vermelden is dat het kijken naar een andere vrouw ook een zonde is. Elke vorm van aardse begeerte is een zonde.
  Het idee achter het christelijk geloof is dat ieder mens zondig is. Ieder mens heeft een zondig lichaam omdat ieder mens afstamt van de mens Adam die als eerste in zonde gevallen is.

  Echter door het geloof in Christus kunnen we een geestelijk kind worden van de tweede Adam (Jezus Christus). Het lichaam is en blijft zondig en de dood is de straf op de zonde. Echter we kunnen in de geest dus een kind van Christus worden. Het zondige deel, het lichaam, verliezen we bij de dood.

  Is een homo een zondaar? Ja, want hij is een mens. Zijn de mannen van de SGP zondaren? Ja, want het zijn mensen. Zo simpel is het.

  Of iemand nu homo of hetero is doet er niet toe op het vlak van zonde. Ook is iemand zijn seksuele geaardheid slechts een klein deel van zijn gehele persoonlijkheid. Een hetero is meer dan alleen zijn seksuele geaardheid en hetzelfde geldt voor een homo.

  1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
  2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.
  3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
  4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?
  5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

  Like

  • benkok zegt:

   Hi Tom, grotendeels en van harte eens, bel es als je wilt, zie “contact” op tora-yeshua.nl
   ik leer graag Geestverwanten kennen.
   Shalom,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

   Like

 4. droevige mof zegt:

  De islam is geen gesloten systeem, maar een stel kibbelende heethoofden. Niet alleen soennieten en sjiieten zien elkaar als duivels, er zijn ook talloze sekten die beweren de enige waarheid te bezitten.
  De vraag is waarom het merk “Islam” zo sterk en machtig kon worden, omdat in de koloniale tijd de Islamitische staten een som waren van shithole countries.
  Het waren toch zeker de Sjeiks en hun oliemiljarden, maar ook het neomarxisme, die de Islam ontdekte voor zijn eigen doeleinden in tegenstelling tot zijn oorspronkelijke atheïsme en egalitarisme. Tot op de dag van vandaag zijn links-alternatieve partijen in alle opzichten in het voordeel van de islam. Het is duidelijk dat ze de islam voor zichzelf willen opeisen. Tot nu toe zijn ze er niet in geslaagd, integendeel. Ze hebben hun kiezers verloren en worden door de moslims gezien als nuttige idioten. De snel groeiende populistische tegenbewegingen staan op het punt de macht te veroveren in de voormalige christelijke kernlanden. De Europese verkiezingen zullen het laten zien.

  Geliked door 1 persoon

 5. Peacepipe zegt:

  Een heel leerzaam stuk voor een ieder die wat meer wil weten, hoe de islam in elkaar zit. Helaas zijn er velen die denken het al te weten en verder niet geïnteresseerd.
  Vervolgens zullen er eveneens velen zijn die dit glasheldere op feiten gebaseerd betoog zullen afdoen als haatzaaien. Dat de koran een en al haatzaaierij is ten opzichte van alle NIET moslims doet er niet toe.

  Like

 6. Marc zegt:

  Ik hecht er meer aan dat autochtone Nederlanders en niet-moslims hun beeld van de actualiteit aanpassen aan wat er werkelijk gaande is in het Westen.

  Geliked door 1 persoon

 7. Lucky zegt:

  Like

 8. paulzwueste zegt:

  Compleet verslag van het kwaad.

  Like

 9. Chris Dirick zegt:

  Geachte heer Numan,
  Een prachtig artikel! Ik heb het nog nooit zo goed verwoord geweten. Al op jonge leeftijd wist ik dat er iets schortte aan de religie van de wrede. Zelfs in de jaren zeventig sijpelde er al een en ander door in de reguliere media. Ik ben opgevoed in een nonnenschool in Vlaanderen dus ik herken indoctrinatie wanneer ik het tegenkom. Al was het in die tijd al katholicisme light. Maar katholieke indoctrinatie legt het af tegen moslim indoctrinatie. Het laatste heeft meer te maken met hersenspoeling en kan mijns inziens niet teruggedraaid worden, ook al gezien het gemis aan moraliteit en empathie die dit geloof/doctrine behelst. Wilders kan dit (momenteel) inderdaad niet verwoorden. Dit dankzij de politiek correcten die het reilen en zeilen in Nederland en Europa bepalen. Freedom of speech is in Europa al +/- tien jaar niet meer van toepassing. Hopende dat mijn stem op 23 mei niet gekaapt (made null and void) wordt stem ik PVV.

  Geliked door 1 persoon

 10. guusvelraeds zegt:

  Altijd leuk om Uw stukjes te lezen.

  Nee, het is geen raadsel als je er van uit gaat dat de religie niet mag veranderen. Want de meest vriendelijke verzen zijn geschreven toen Mo in Medina woonde en op z’n tellen moest passen.

  Moet Medina niet Mekka zijn?

  Denk het wel. Juist in Mekka waren zijn verzen nog vol vrede en respect want hij wilde de Mekkanen paaien. Ondanks joegen de mekkanen hem weg. Hij ging dus naar Medina en vanaf dat moment werd hij gewelddadig dat hem wel succes bracht.

  Om het dilemma van de vreedzame en gewelddadige verzen weg te nemen hebben de moslim geleerden de truuk uitgehaald van abrogatie. Dit houdt in dat de jongst geschreven verzen (de verzen geschreven tijdens de periode in Medina) krachtiger zijn dan de verzen geschreven in de Mekkaanse periode. Dit krachtiger zijn is gebaseerd op de laatste mededeling van Allah omdat Allah onfeilbaar is.

  De verzen uit de Medina periode worden altijd van stal gehaald als de islam op oorlogspad is.

  De verzen uit de Mekkaanse periode worden van stal gehaald tijdens het proces van Dawa. Dus overhalen zich te bekeren zonder geweld. Dit proces kan overigens simultaan lopen met pogingen middels geweld dus om mensen te dwingen tot bekering.

  Like

 11. reageerbuis zegt:

  In sublieme stijl geschreven! Het was wel juist in Mekka dat Mohammed met aardige verzen kwam. Hij wilde zijn stadgenoten meekrijgen. Maar toen hij merkte dat ze niets van hem moesten hebben en hij de stad niet meer in mocht, werd hij boos en verhuisde naar Medina. Daar veranderde hij zijn stijl in een gewelddadige door met list en bedrog stammen tegen elkaar uit te spelen en de laatste Joodse stam uit te moorden, althans de mannen; de vrouwen werden verdeeld, waarbij Mohammed eerste keus had. Dit geweld moest hij natuurlijk verantwoorden met de verzen die hij beweerde van Gabriël gedicteerd te krijgen. Daarom waren die toen haatdragend en tot geweld oproepend. Dat die eerdere vredelievende verzen vervangen staat in soera 2 vers 106: “Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke.”
  Soera 2 is de langste met 286 verzen (niet regels) en de daarop volgende worden geleidelijk korter, maar de volgorde van openbaring heeft geen verband met de nummervolgorde. Daarom is soera x niet automatisch geabrogeerd door de soera met het nummer x + 12. Je moet echt weten in welke volgorde de soera’s geopenbaard zijn. Soera 2 is hierbij juist een van de allerlaatste.

  Like

 12. ScarlattiBombatti zegt:

  Meneer Numan? Kunt u hier ook de Engelse versie van publiceren, dan kan ik m namelijk aan @POTUS en @FoxNews @seanhannity @TuckerCarlson sturen… de Nederlandse versie stuur ik wel aan @markrutte en trawanten/accomplices!

  Like

 13. Scarlatti Bombatti zegt:

  Wat goed verwoord, zo moet toch de ergste Dove Blinde dit kunnen begrijpen?
  En, Meneer Numan?
  Kunt u hier ook de Engelse versie van publiceren, dan kan ik m namelijk aan @POTUS en @FoxNews @seanhannity @TuckerCarlson sturen…
  de Nederlandse versie stuur ik wel aan @markrutte en trawanten
  https://ejbron.wordpress.com/2019/04/28/islam-kan-niet-veranderen-en-gaat-niet-veranderen/?fbclid=IwAR0LgxweSIAZA0cvoUeSe3RWczGmkYiXpmQdSKeglHU_PHzJPyGfH4lRuqc#more-211764

  Like

 14. Derk zegt:

  Tineke op 28 april 2019 22.28. Helaas een rechtstreekse link is er niet. Wellicht heeft u wat aan de lezingen van prof.Walter Veith Total Onslaught, oa de Islamconnectie met ondertiteling. Op de site Tora Yeshua kunt u het vinden. En anders op Advent Media. Confronterend, dat wel.

  Like

 15. M. zegt:

  Men pompt het land vol met wat radicalere stromingen zodat de moslims die op zich best vredig zijn en niet zo fanatiek ook gedwongen worden minder vredig en fanatieker te worden omdat de groepsdruk groter word.
  Daarom zou iedereen ook de moslim tegen de open grenzen moeten zijn.
  Want gezelliger zal het ook voor hun niet worden en voor niemand niet.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s