Over religie

Screenshot_219

(Door: “Fredjohan”)

Of de islamisering nog valt te keren, is de verkeerde vraagstelling. De islam zal blijvend Europa en Nederland beheersen. We leven in een werelddeel waar de christelijke godsdienst eeuwenlang de maatschappij heeft beheerst. De secularisatie van na de Tweede Wereldoorlog is voor een deel schijn. Het is meer een ontkerkelijking. De christelijke denkwijze is nog allesoverheersend. Dat kan ook niet anders als je tientallen generaties lang met de christelijke leer bent opgevoed. De secularisatie is niets anders dan dat de gelovigen zich losmaakten van de strenge regels, geboden en verboden van de kerkelijke instituties. Een soort bevrijding dus, die echter van weinig invloed was op de cultuur van het denken en handelen.

We hebben nu te maken met cultuur-christendom. Het voorbeeld hiervan vinden we in het gejuich waarmee de zgn. vluchtelingen werden ingehaald, van geld, eten en onderdak werden voorzien. Nog steeds mag je over de immigranten geen kwaad woord zeggen. We zijn de barmhartige Samaritaan, die de vreemdeling opvangt.

De groeiende moslimminderheid, die over een x-aantal jaren zal uitgroeien tot een meerderheid, wordt nog steeds niet als problematisch ervaren. Dit ondanks de geschiedenis van de islam, die laat zien dat in alle landen waar de islam vaste voet kreeg, hij ook de dienst uitmaakt voor wat betreft alle aspecten van het maatschappelijk leven. Ik wijs slechts op Indonesië.

In onze contreien heerst nog steeds de mening dat de islam geïntegreerd kan worden. Zoals protestant en katholiek thans broederlijk samengaan in allerlei verbanden zoals politieke partijen en vakbewegingen. Zo moet het ook met de islam erbij kunnen gaan. De eeuwenlange godsdienststrijd wordt voor het gemak terzijde geschoven. Binnen de christelijke kerken heerst de gedachte dat de islam niet veel verschilt van het christendom en samengaan dus mogelijk is.

Allerlei geloofsdenkbeelden, zoals Allah en God zijn dezelfde, Abraham is de gemeenschappelijke aartsvader, Jezus komt ook bij de moslims voor en komt als profeet overeen met Mohammed. Meer van die denkbeelden moet de integratie van beide godsdiensten mogelijk maken. Dat er hard aan gewerkt wordt, blijkt wel uit de houding van de paus, die zeer islamvriendelijk opereert.

De moslims van hun kant laten dit zich welwillend aanleunen, omdat ze verwachten dat uiteindelijk hun haan koning zal kraaien. Niet alleen in kerkelijke kringen, maar ook in de politiek hebben vooral de religieuze partijen dezelfde welwillende houding. Maar ook de van oorsprong communistisch georiënteerde partijen zoals GroenLinks nemen dezelfde positie in; het waarom zouden ze toch eens moeten uitleggen. Wat we hier zien gebeuren, is een uitvloeisel van het eeuwenlange christelijke denken. In de kern zijn die mohammedanen gelijke geloofsbroeders.

Vooral de rooms-katholieke kerk neemt in al haar geledingen een zeer positieve houding aan jegens de islam. Omdat het katholieke kader niet achterlijk is, moet daar een reden voor zijn. Is het menslievendheid? Is het christelijke naastenliefde? We weten het niet. Wat vreemd is, is dat ook de paus en de kerkleiders zoals kardinalen en bisschoppen op de hoogte moeten zijn van christenvervolgingen in islamitische landen. Toch zijn de leiders van beide religies heel vriendelijk en welwillend tegenover elkaar. De paus juicht de mohammedaanse invasie van Europa toe, een bisschop doet zijn kruis af in tegenwoordigheid van een imam enz. Er moet hier sprake zijn van een gemeenschappelijk belang.

Screenshot_220

Het belang van de islam is duidelijk. Er wordt gestreefd naar een wereldkalifaat,waarin de islam met sharia-wetgeving de dienst uitmaakt. Maar wat kan het belang van de katholieke kerk daarbij zijn? Daarvoor moeten we naar de middeleeuwen. Circa duizend jaar vanaf het jaar 500 was de kerk oppermachtig. Ze had controle over de mensen en over de wereldlijke macht. Keizers werden door de paus gekroond en bisschoppen hadden eigen staten met eigen legers. Kortom, de kerk als voortzetting van het Romeinse rijk. Dat veranderde rond het jaar 1500 met de kerkhervorming. De kerk moest een groot deel van haar privileges en macht inleveren. De 500 jaar daarna werd het katholicisme teruggedrongen tot een godsdienst met beperkte macht en reikwijdte en in onze tijd heeft de paus nog nauwelijks enige invloed of zeggenschap. In religies wordt echter niet in jaren, maar in eeuwen gedacht. De vraag is hoe men de macht, die vijf eeuwen geleden verloren ging, weer kan terugveroveren.

Het kernproduct van een religie is het godsgeloof met bijbehorende hemel en hel, bestraffing van zonden en onzekerheid omtrent het leven na de dood. Dit kernproduct is hevig ontluisterd in onze tijd. Mensen geloven niet meer in God, hemel en hel. Ze hebben het instituut kerk vaarwel gezegd en kerken staan leeg of worden afgebroken.

Ook voor de bestuurlijke elite, de regeerders van vooral West-Europese landen, is het heel moeilijk geworden om zonder dwang van religie hun bevolkingen onder controle te houden en te disciplineren. We zien dat bijv. onze regering zich in toenemende mate bezighoudt met de leefstijl van haar burgers. Vroeger was de kerk hierbij van onmisbare betekenis. Maar dat lukt niet meer.

Waar zit de oplossing? Hier komt de islam om de hoek. De moslims geloven nog heilig in hun Allah, bidden vijf keer per dag en voor degene die hun club wil verlaten, wacht de doodstraf. Wat een ideale religie om te straffen en te disciplineren. De vraag is hoe we hiervan als kerkvorsten en regeerders gebruik kunnen maken?

Welnu, dat is precies wat we voor onze ogen zien gebeuren. De katholieke kerk knoopt goede betrekkingen aan met islamleiders. Wat er zoal besproken wordt, weten we niet. Wordt er onderhandeld? Worden er afspraken gemaakt? We weten het niet. Wat we wel zien en weten, is dat in West-Europa de regeringen uitermate vriendelijk optreden tegen moslims, ook als ze een zeer scheve schaats rijden. Moskeeën rijzen als paddenstoelen uit de grond en de islam wordt overal gefaciliteerd en gerespecteerd. Dit alles begon met de resolutie van Straatsburg in 1975. Met deze resolutie verplichtte Europa zich om de islam en de mohammedanen in Europa alle vrijheid en faciliteiten te bieden om hun geloof uit te oefenen. Dit in ruil voor een ongestoorde olie- en gas-leverantie door de landen in het Midden-Oosten. Alles wat hierop volgde, betrof een ongelimiteerde groei van de islam in Europa, zodat we met recht over de islamisering van West-Europa kunnen spreken. Alle regeerders in de landen van West-Europa laten dit proces ongemoeid voortgaan, daarbij ondersteund door de EU.

Zoals de regeerders de groei ven de islam bevorderen, zo juichen de kerken en hun bestuurders de islam toe als godsdienst met gelijke wortels. Als we deze lijn consequent doortrekken, dan is een samengaan zo niet een integratie van de katholieke kerk met de islam voor de hand liggend.

De voordelen hiervan zowel voor de religies als voor regeringen zijn duidelijk. De islam krijgt een onwrikbare plaats in Europa en de katholieke kerk krijgt weer de machtspositie die ze kwijt was. De katholieke islam beschikt over een stuwmeer van gelovigen, die het echte godsgeloof nog belijden. De kerk herneemt zijn machtspositie. De politieke bestuurders krijgen een gedisciplineerde bevolking die goed onder de duim kan worden gehouden. Terug naar de middeleeuwen.

U zult zich afvragen hoe dat dan zit met de secularisatie van de Europese bevolking? Welnu, zoals momenteel de bevolking met politiek correct gedachtegoed wordt geïndoctrineerd, zo kan het ook gaan met de indoctrinatie van een Europese geloofsovertuiging. Zoals we al zagen, denkt het merendeel van de bevolking nog volgens de christelijke beginselen. Hierbij zijn de gelovige moslims een gewillig werktuig. Er is reeds een begin gemaakt met de schoolkinderen van openbare scholen, die  tijdens een verplicht bezoek aan de moskee voor Allah leren bidden. Deze nieuwe generatie wordt al vertrouwd gemaakt met een religie waar hun ouders in hun naïviteit niets van weten. Zij zijn toch immers seculier. Ze geloven hooguit dat er misschien IETS is, van de macht van een godsdienst weten ze niets meer.

Screenshot_221

Nieuwe generaties zullen in de toekomst hun heil zoeken in een ‘moderne’ geloofsvorm, die door de katholieke islam wordt opgediend. Een groot deel van de islamitische sharia klinkt ook de katholieke kerk bekend in de oren. Het protestantisme komt in de knel. Nu reeds verliest het heel veel van zijn gelovigen en wat overblijft is een krimpende groep orthodoxe christenen, die nauwelijks nog een rol speelt. Het protestantisme is immers nooit een machtsfactor geweest.

De conclusie is dat de twee machtsreligies, het katholicisme en de islam, tot een Europees verbond komen dat een eeuwigheidswaarde krijgt.

Door:
“Fredjohan”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", achterlijkheid, belangenverstrengeling, Christendom, cultuurrelativisme, Elite, establishment, Eurabië, Europa, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, machtswellust, Naïviteit, nieuw fascisme, Religie, Rotzakken, verloedering, Volksvijandigheid, West-Europa. Bookmark de permalink .

16 reacties op Over religie

 1. benkok zegt:

  Dag FredJohan,
  Het is erger, de RK heeft de islam opgezet om haar macht in de 7e eeuw op te krikken in het M.O. met een religie, die veel gemeen heeft met de RK leer.
  De RK invloed op Mohammed is bekend, maar toen de islam een eigen weg ging en tenslotte zich tegen Rome keerde, mondde dat uit in de kruistochten, verdedigingsoorlogen van het Westen tegen de islam.
  Terecht wijs je op Eurabie 1975, dat helpt allemaal om de chrislam te vestigen, parallel aan de NWO.
  Uiteindelijk grijpt een persoon als “de antichrist” de macht , vanuit islam, neochristendom en nepjodendom en leidt de NWO.
  Zie verder ter aanvulling mijn reacties onder https://ejbron.wordpress.com/2019/05/12/in-de-st-pauls-cathedral-in-londen-vond-op-dinsdag-7-mei-de-eerste-interconfessionele-iftar-plaats/

  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Geliked door 2 people

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Dit mag geen voldongen feit worden. Het is overigens een vals beeld. Er zal geen vredige samensmelting van katholicisme en islam tot stand komen. Voordat het zover is zullen de messen geslepen en gebruikt worden. Indien West-Europeanen willen overleven zullen ze zich moeten verenigen in het bestrijden van de islam.

  Geliked door 1 persoon

 3. droevige mof zegt:

  Islam betekent onderwerping en wel totale onderwerping. Mocht de leiding van de katholieke kerk daadwerkelijk van plan zijn om haar oude macht terug te winnen met behulp van de islam, dan zou dit alleen mogelijk zijn als zij tegelijkertijd haar identiteit zou prijsgeven. Dit lijkt me op dit moment onwaarschijnlijk, maar wie weet….

  Like

  • fleckie zegt:

   Men mag zich wel realiseren, uit. WELKE orde, deze paus stamt: n.l.hoogste intelligentsia , ( uitgeslapenen) die met man en macht,( vanzelfsprekend ) voors en tegens de resultaten breeduit gemeten hebben, en ernaar handelen!! ……….( om de algehele macht terug te winnen., eventueel met behulp van .. een. klein. of. groot- aantal- ‘bepaald soort’. kernwapens.!, ………( ..MINDER bekend was …. dat. VOORHEEN. OOK orden in de. VS aandelen bezaten in de kernwapeniindustrie , om….? ……..( het Eindhovens Dagblad en het maandblad. BIJEEN. hebben er toen bekendheid aan gegeven).! en de orde(N) er afstand van namen: ! RUIM., misschien meer dan een jaar vantevoren, voordat de Poolse paus Polen en de Oekraine bezocht*~*~*~*~*~*~*~

   Like

   • fleckie zegt:

    In ‘ De. Volkskrant’. Van 4.1.1984 stond een interessant artikel: …….’JEZUS’……..
    ‘ De figuur Jezus, in Evangelien( zie de stukjes ‘Kruisiging ‘. in Wetenschap & Samenleving van 31 dec. 1983) is gemodelleerd naar gegevens van Apollonius van Tyrana, een neo Pytagoreer, die zijn licht had opgestoken bij Brahmaanse vrijmetselaars. De naam Jezus verwijst naar een Joodse groep neoPythagoreers, de ESSENEN.
    In Evangeliën wordt de geschiedenis van de sekte in allegorische termen verteld.
    Het verhaal is verspreid om FLAVIUS. VESPASIANUS, keizer-kandidaat, de religieuze motivering te verschaffen die hij nodig had om zich te kunnen ontslaan van de eed van TROUW. aan de zittende keizer.
    VESPASIANUS, aanhanger v.d. Neo-Pythagorese ascetische idealen, kan zo gaan figureren als een reïncarnatie van een God, JAHWEH, wiens kwaliteiten via Evengelien werden aangeprezen. Tacitus meldt zelfs dat VESPASIANUS om zulks geloofwaardig te maken, wonderen heeft verricht in Egypte, waar hij Apollonius heeft geconsulteerd. De figuur Jezus heeft dus nooit geleefd en de bloedrode lucht is een literair gegeven.
    GENNEP! A.C.W. v. ROSSUM*~*~*~*~*~*~*~

    Like

   • fleckie zegt:

    Nog even een ‘herinnering’::: op ejbron, 15.4.2017:’ Must read, een islamitisch Europa is het doel’. *~*~*~*~*~*~*~

    Like

 4. Tineke zegt:

  Goed verhaal.
  Het zou zo maar kunnen,maar dan zijn we een burgeroorlog en heel veel tijd verder.

  Geliked door 1 persoon

 5. Rensk. zegt:

  Ik heb wel eens gedacht : zou deze Paus al moslim zijn! Duidelijk is dat de macht van het volk ingeperkt moet worden (de wil van de gevestigde orde) op allerlei gebieden.

  Like

 6. theoprinse zegt:

  De Eurabie resolutie hangt nauw samen met de petrodollar recycling waar IMF econoom Johan Witteveen (zijn zoon zat op MH-17) aan werkte

  Tijl Declercq (Brugge, 10 mei 1922 – Wilrijk, 25 december 2003) was een Belgisch syndicalist en politicus voor de CVP.
  en was ook tweemaal (1978-1981 en 1987-1988) voorzitter van het Eurabische Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation (PAEAC).
  Dit overlegorgaan besloot op 7 en 8 juni 1975 tot een convenant betreffende het herstellen en aanhalen van de vriendschapsbanden tussen West-Europa en de Arabische wereld na de eerste oliecrisis van 1973.
  Tijl Declerq wordt beschouwd als de geestelijke vader van deze resolutie.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijl_Declercq
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurabi%C3%AB

  Geliked door 2 people

 7. Rensk. zegt:

  Moet ineens denken aan de samenwerking van Imams en de koninklijke familie in Saoedi Arabie.

  Samen kunnen zij het volk onder de plak houden. Zij hebben elkaar daarbij nodig dus wederzijds belang. Denk dat de Westerse elite dat ook wel in de gaten hebben en dus helemaal niet ondenkbaar dat daarbij de Islam gebruikt word. Bij de christelijke kerk lukt het idd niet meer. Verder heb je zoveel mogelijk slecht of niet opgeleid volk nodig. Ook daar word hard aan gewerkt.

  Like

 8. fleckie zegt:

  POLITIEK!: ‘ PETITIE voor EU-commissie’. NW. ISR. WEEKBLAD. 10.5.2019.
  ‘ In een petitie aan de nieuwe Europese Commissie pleiten SGP, CHRISTENUNIE. en CIDI voor een hardere aanpak van antisemitisme.” Negen op de tienEuropese Joden ervaart dat antisemitisme de afgelopen 5 jaar is toegenomen”, aldus Peter van Dalen van de Christen-Unie SGP. Kees van det Staaij( SGP): ” een vrpuw die een ketting droeg met een davidster, vertelde me hoe kinderen haar toeriepen dat het een grote fout was dat haar hele familie niet was uitgemoord in de Yweede Wereldoorlog”. Bijna 30% van de Joden in de EU zegt minstens EEN. keer in het afgelopen jaar te zijn lastiggevallen, blijkt uit het onderzoek v.h. EU- agentschap voor de Fundamentele Rechten. …34% vermijdt een bezoek aan een synagoge en/ of Joodse evenementen en 38% overwoog,in de afgelopen vijf jaar te emigreren. Een aantal is al vertrokken. De petitie eas dinsdagochtend ,een paar dagen na de lancering, al meer dan 20.000 keer getekend. Hij is in het Nederlands, Engels en Frans verschenen op de websites http://www.stop-antisemitisme.nl en http://www.stop-antisemitisme.eu. *~*~*~*~*~*~*~

  Like

 9. fleckie zegt:

  5 MEI, ‘ Voor de Vrijheid. NW. ISR. WEEKBLAD. 10.5.2019. .In Almere vond op 5 mei
  de aftrap v.d. Bevrijdingsdag plaats met een speech van opiniemaker. Roxanne Hertzberger( zie ook de column van Tamarah Benima op pag 30) . Het stadhuis van Almere ontving diverse hoogwaardigheidsbekleders, onder wie premier Rutte. Hij had een lang gesprek met opperrabbijn Jacobs over de zorgen rond antisemitisme in Nederland, waarbij de opperrabbijn benadrukte dat dat echt niet alleen uit islamitische hoek komt. Jacobs:” De speech van Heryzberger ging over optimisme,en dat we ook realistisch moesten blijven. Ik heb de premier gezegd:” We moeten van een mug geen olifant maken, maar het is ook gevaarlijk om tijgers voor poesjes aan te zien”. Op de foto: de opperrabbijn, premier Rutte en rabbijn Moshe Stiefel*~*~*~*~*~*~*~

  Geliked door 1 persoon

  • fleckie zegt:

   COLUMN. van rabbijn. Tamarah Benima:’TERRORISTJES’, NW.Isr.WEEKBLAD 10.5.’19
   ‘ Roxanne Hertzberger verwijt het slachtoffer. slachtoffer te zijn’……………’ Fijn. Roxanne Hertzberger stelde in haar 5- ,mei-,lezing de Nederlandse natie gerust. ” Het gaat goed met ons”. ‘Ons’: de familie van Hertzberger,maar ook ‘ons Nederlandse Joden’ en ‘ onze Joodse gemeenten’. Ik citeer”Afgelopen jaar was ik voor de Joodse Feestdagen in de synagoge van Den Haag. Het zat vol, er werd zoals altijd vrolijk door de dienst heen gekletst, er werd prachtig gezongen, kinderen huppelden heen en weer.(…) Wij zijn er nog en niet alleen dat, het gaat goed met ons.” Het is wat weinig ondersteunend materiaal voor die conclusie, maar bovendien alleen van toepassing als ze de Joodse gemeenschap als zodanig bedoelt. ‘Wij zijn er nog’- is dat zo? Voor de Yweede Wereldoorlog zat de liberaal- Joodse sjoel in Den Haag vol met orthodoxe Joden. Niet hun kinderen waren aan het kletsen,niet hun ( achter) kleinkinderen huppelden door de synagoge. ‘Wij zijn er nog’: jam wij wel, maar al die anderen niet. Roseanne Hertzberger gaf de Nederlandse natie ook op andere wijze lucht. Heus, naast doemdenkende Joden zijn er ook optimistische Joden die net als zij denken dat de angst voor het antisemitisme’overtrokken is’. Het antisemitisme is ‘misschien dreigend’, maar’heeft geen macht Het komt van gemarginaliseerde groepen, Het zijn rotjochies, terroristjes”.
   ”Terroristjes”- hoe krijgt ze het gezegd. Schoor een ‘terroristje’ Miriam Monsonego in
   Toulouse dood? Ik noem het frêle achtjarige meisje omdat Hertzberger zelf’Toulouse’ opgaf als voorbeeld van geweld door moslims. Voor het evenwicht gaf Hertzberger natuurlijk ook een opsomming van extreemrechtse aanslagen. Hertzberger weet donders goed dat het aantal slachtoffers van terroristisch rechts niet opweegt tegen de slachtoffers( van wie de meesten moslim) door moslimextremisten. …….Maar het stuitendst is haar verwijt aan diezelfde Joden dat het toch vooral’die permanente angst(…) waarin de Joodse gemeente zich begeeft’ is die’misdchien wel de grootste bedreiging voor Nederlandse Joden’ vormt. Het werkwoord begeeft’. verraadt data Hertzberger het slachtoffer verwijt slachoffer te zijn. Hertzberger wil haar Joodse kinderen niet opvoeden tot slachtoffers.( Alsof de ouders van de tweede en derde generatie dat wel wilden). Helaas is het niet aan Hertzberger om te bepalen of haar kinderen slachtoffer zullen zijn, maar aan de. ‘terroristjes’ .##*~*~*~*~*~*~*~

   Geliked door 1 persoon

 10. Hovawart zegt:

  Geef een zwerver een tientje voor een hap eten om vervolgens als gulle gever te gaan klagen dat diezelfde zwerver bezopen midden op straat tegen het verkeer loopt te schreeuwen………de westerse samenleving is als een echtpaar met beide een fulltime baan, de kinderen groeien op zonder enige dankbaarheid en respect, handje ophouden, rotzooi trappen en janken als ze aangepakt worden.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s