Wie echt van Europa houdt, moet de EU in toom houden

Screenshot_48

(Door: Eva Maria Griese – Vertaling: E.J. Bron)

Ze zeggen hardnekkig Europa als het in werkelijkheid gaat om de EU. Wie dat doet, is een oneerlijke paardenkoper. Het gaat bij de EU-verkiezingen om niets minder dan het dreigende einde van de naties van Europa onder een overmachtige Brusselse centrale regering genaamd EU.

Contra magazine

Op alle verkiezingsaffiches staat “Europa”. “Voor een sterk Europa” of ook “meer Europa”. En kennelijk is “Europa het beste idee dat Europa ooit had”. Wie Europa wil redden, moet de EU onder controle houden. En wie niet gaat stemmen, laat de beslissing over de toekomst van Europa dus aan zulke oneerlijke paardenkopers over.

Het span voor de EU-koets richting globalisering en Nieuwe Wereldorde is net zo veelsoortig als de naties van Europa. Op de bok echter zit een almachtige voorzitter van de Europese Commissie, die de teugels strak in handen houdt. Naast hem zit Angela Merkel, nog zwaait ze over de ruggen van fundamenteel van elkaar verschillende Europese trekdieren onophoudelijk met de morele zweep…

Achter een uiterst geduldig en vlijtig Duits boerenpaard draaft op dit moment een zeer nerveuze Oostenrijkse Haflinger

De Haflinger heeft zojuist van de linkerkant een stevige trap in zijn patriottische flank gekregen en weet niet wat hem overkomt. Voor Spanje trekt een stier de koets en voor Griekenland een muilezel. De Italianen hebben een zes-benige hond toegevoegd, die sinds kort luid blaffend graag eigen wegen wil gaan en daar metgezellen voor zoekt. Het Franse cheval trekt arrogant de neus op over dit weinig nobele gezelschap. Het draagt een uitermate edel toom met de gouden letter “R”, omdat hij tot de stoeterij van een invloedrijke bankier-dynastie behoort. Daarom wil het graag voor iedereen de gang bepalen. En het Britse renpaard heeft zichzelf er fijn buitengehouden, het staat überhaupt afzijdig, bekijkt sceptisch het verloop van de ongewisse reis en kijkt uit naar vluchtmogelijkheden.

De voorzitter van de Europese Commissie op de bok lijdt aan chronische ischias en zal Godzijdank weldra worden afgelost. Merkel probeert krampachtig haar troep beter in toom te houden, geen ongehoorzaamheid te dulden en geeft alle dissidenten onophoudelijk de sporen.

Maar de meeste van de willekeurig voor de EU-koets gespannen trekdieren willen gewoon alleen maar naar huis naar hun stal en tevreden op het voer kauwen, zoals ze altijd gedaan hebben voordat deze waaghalzerige onderneming is begonnen

 Eigenlijk echter kiezen we voor het experiment EU immers alleen maar de kruiwagens voor een ruiter, namelijk het aantal afgevaardigden dat in het Europees Parlement de desbetreffende partijen van een land vertegenwoordigt. Deze verkiezing zal echter laten zien of wij als Europeanen met de EU nog een stap in richting centralisering en liberalisering willen maken of dat de richting gecorrigeerd moet worden. Niemand heeft iets tegen dit prachtige continent. Maar wie gegroeide verscheidenheid wil behouden, mag niet naïef zijn en zou heel goed bij zichzelf te rade moeten gaan aan wie hij bij de EU-verkiezingen zijn stem geeft.

Deze verkiezingen hebben een enorme symboliek, ze zijn een uitdrukking van de volkswil in welk Europa wij in de toekomst graag willen leven

Het gekozen parlement is in zijn machtsbevoegdheden beperkt tot het wel of niet aannemen van wetsontwerpen. Gemandateerde populistische partijen zullen veel voorstellen echter niet steunen. Wellicht juist daarom zouden we bij deze verkiezingen duidelijk moeten maken of er een gezamenlijk Europa van de volkeren en vaderlanders moet blijven of dat we onze nationale identiteit ondergeschikt willen maken aan het “Vredesproject Europa”. Oorlogen gingen echter nog nooit van volkeren uit, maar altijd van diegenen die heersen. Veranderingen kan men alleen maar vanuit het binnenste van de EU-instellingen bewerkstelligen. Even terug naar de tijd voor de Duitse eenwording. Destijds hebben burgers van de DDR zich in de Volkskammer laten kiezen om deze Volkskammer daarna van binnenuit in de Duitse eenwording af te schaffen.

Terwijl normaal gesproken iedere afgegeven stem even zwaar telt, heerst in de EU het principe van de zogenaamde degressieve proportionaliteit: weliswaar neemt het aantal afgevaardigden van een land toe met het bevolkingsaandeel, in landen met een grote bevolking zijn echter meer stemmen nodig op een afgevaardigde. Een stem op Malta geldt even zwaar als twaalf in Duitsland afgegeven stemmen.

De EU is een supranationale politieke constructie, die, om in ruiter-taal te blijven, van achteren werd opgetuigd, het span voor de EU-koets is net zo verschillend als de naties van Europa

De EU beschikt niet over een grondwet, slechts een ondoorzichtige warhoop van verdragen en ontelbare instellingen geven de EU legitimatie. Als niet uniforme economische ruimte met een gezamenlijke munt werd ze niet alleen maar een politieke, maar ook een financieel-politieke lotsgemeenschap. De euro fungeert zodoende quasi als toom en zweep tegelijk. Landen met te hoge schulden worden kort aan de teugel gehouden.

Nu moeten dus de kiezers beslissen waar de reis naartoe gaat en stemmen als brave burgers op vertegenwoordigers in een vermeend parlement. Het Europees Parlement dient echter vanaf het begin als democratisch vijgenblad voor een vrij van beperkingen agerende Europese Commissie. De voor democratieën absoluut noodzakelijke machtenscheiding werd buiten werking gesteld. De Europese Commissie is een supranationaal orgaan, komt niet overeen met een regering en neemt vooral taken van de uitvoerende macht waar. Zij heeft het uitsluitende initiatiefrecht voor het inbrengen van wetten, waarvoor in functionerende democratieën de parlementen verantwoordelijk zijn. Ook kan de Europese Commissie bij niet-nakoming een klacht indienden bij het Europees Gerechtshof, en dat beslist over eigenlijk soevereine staten.

Als Europa daadwerkelijk vijanden heeft, dan is een sociaaldemocraat hun boegbeeld

De huidige vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, wil zijn chef Juncker graag opvolgen in diens functie van koetsier van Europa. Wat betreft Timmermans berust de toekomst van de mensheid niet langer op verschillende naties en culturen, maar op een gemengde supercultuur. Hij zet zich in voor de afschaffing van monoculturele landen. Wat hem betreft behoort de islam, zoals hij in het ZDF-programma “Schlagabtausch” op 16 mei heeft vastgesteld, sinds 2000 jaar bij Europa:

 

Verbazingwekkend, omdat deze op verovering gerichte religie pas in de vroege 7e eeuw na Christus in Arabië door Mohammed werd opgericht. In de sindsdien afgelopen 13 eeuwen hadden de Ottomanen weliswaar steeds opnieuw grote gebieden van Europa veroverd (bijvoorbeeld ook het “islamofobe” Hongarije), ze werden echter steeds weer teruggedrongen. Onder daadkrachtige hulp van tolerante christenen en voorvechters van een migratie “tot in de verste hoek van de planeet”, zoals Timmermans zijn visioen ooit noemde, zal de islam echter veel sneller in het Avondland verbreid zijn dan de moslims van Kara Mustafa konden galopperen.

Ook de christelijk-sociale concurrent voor de baan van koetsier van Europa, Manfred Weber van de Beierse CSU, is veelmeer een vriend van de concerns, van het grootkapitaal en van de macht dan een ware vriend van Europa. Hij belooft in het geval dat hij gekozen wordt de verhindering van de bijna voltooide en door de Oostzee leidende gaspijplijn Nordstream 2. Dat bedreigt weliswaar de gasvoorziening van Europeanen, niet echter de stemmen van de Oost-Europese landen in het geval van de verkiezing van Weber tot voorzitter van de Europese Commissie, omdat die van de gasleidingen over land zouden profiteren.

Europa is een continent, geen politieke constructie. Het heeft zich eeuwenlang ontwikkeld tot een fantastisch conglomeraat van unieke soevereine naties

 

Europa staat voor culturele verworvenheden, die hun gelijke zoeken, en voor tradities en gebruiken en gewoonten waarop men trots kan zijn. Wie het voor zijn kleinkinderen wil behouden, zou moeten gaan stemmen. Als hulp om te beslissen is de vijf minuten durende film over het erfgoed van onze Europese civilisatie behulpzaam. Voor de zekerheid zou u die alvast voor uw kleinkinderen moeten downloaden en opslaan… Want al spoedig na 27 mei zal beslist zijn of er in het zadel van Europa oneerlijke paardenkopers of patriotten zitten.

Bron:
www.contra-magazin.com
Door: Eva Maria Griese

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa. Bookmark de permalink .

6 reacties op Wie echt van Europa houdt, moet de EU in toom houden

 1. Republikein zegt:

  Blinde paardenkoers, veelal was de winnaar bekend, bookmakers moesten uitbetalen dus dat kostte geld en hebben het afgeschaft, die blinde ezels in Brussel zijn echter niet voor één gat te vangen en zijn nu in een fase van de barrage beland, ook een paard gaat dood.

  Like

 2. delamontagne zegt:

  Morgen is het zover, Stemmen…………..

  Aan U de keus, oftewel Marine le Pen en voor Frankrijk ! !

  Of Macron en de Europese Unie en de Islam ! !

  Like

  • delamontagne zegt:

   Macron in de misère: slechts één stem om hem af te maken…..!
   Macron zit in nood en ziet overal spoken.
   Helemaal in de war, paranoïdaal en volkomen van slag voor de komende verkiezing.
   Bedrieger Macron ziet overal spoken, achter de rug van Trump en die van Poetine.
   De laatste beschuldigd hij van het manipuleren van de Franse publieke opinie.
   Een klassiek symptoon dat een verslechtering laat zien van zijn veerkracht en capaciteit zondermeer om beslissingen te nemen.
   Het is voor ons DE gelegenheid om hem de genadeslag toe te brengen.

   En als je luistert hoor je onmiddellijk zijn “papagaaitjes” van de “LaREM” [ de Partij van Macron ] hen al die hoogtepunten van van hun Multi-Maximo leider Macron nawauwelen:”vreemde invloeden van buiten, Trojaanse paard, die Franse melaatsen =disposables, samenzwering tussen Nationalisten en buitenlandse invloeden, Marine le Pen die usefull idiot van Trump en Poetin, etc etc…..”

   Macron’s mentale afzondering werkt blindmakend.
   Deze egoïstische bedrieger heeft van de Europese verkiezing een persoonlijk spel gemaakt: HIJ ALLEEN TEGEN ALLEN, staat alleen op de verkiezingsposters, hij alleen belichaamt het goede tegen al die anderen die het kwaad belichamen.
   In zijn waanideeën denkt hij de Ridder van het progressisme en globalisme te zijn.
   Alleen tegen de Europese populisten.
   Compleet paranoïde geworden is hij boos op Europese leiders waarvan hij vindt dat ze hem afwijzen.
   Zelfs Merkel heeft onlangs verteld dat ze het niet met alles met hem eens is.

   Jean-Michel Darque

   Geliked door 1 persoon

 3. Hovawart zegt:

  De Europese Unie is een monetaire zeepbel (geen teer vaasje), een idealistisch luchtbelletje dat ieder moment uiteen kan spatten, en de Linksche Looney Brigade beseft dat terdege, en zullen Alle Middelen aanwenden om hun zeepbeleconomie en de multicultibubble te laten voort dwarrelen, met alle winden mee……op de woelige baren van de wereldzeeën.
  Het stuurloze en oeverloze gezwets van onbekwaamheid en onbestuurbaarheid heeft van Europa een zinkend schip gemaakt, alleen springen de ratten niet overboord maar komen juist de ondergang bespoedigen, betaald en in opdracht van de olie-elite.
  De oudere generatie stemgerechtigden hebben uit onmacht gekozen voor de Partij van de Afbraak, alle andere politieke pubergezichtjes riepen geen vertrouwen op, hadden geen goed verhaal, of stikte niet in hun leugens van de kabinetten Rutte 1,2 en 3….
  Hun kinderen en kleinkinderen klagen steen en been over de stijgende kosten en premies, over de spilzucht van de gemeenten en rijksoverheid, over de torenhoge belastingen en vérstrekkende beperkingen die worden opgelegd door bestuurlijke dictatuur, door ambtenaren die vroeger als kind op school werden gepest en uitgescholden en nu hun gram proberen te halen door voor anderen te gaan bepalen wat zij mogen besteden/overhouden om nét hun neus boven water te kunnen houden om niet te verzuipen, blijven hozen en roeien voor het behoud van ons goede Schip van Staat, een schip van bijleg, al drie decennia maakt het water en kan elk moment naar de kelder gaan…… “vrouwen en kinderen eerst,” gold het vroeger bij de sloepenrol, maar ook daar heeft de elite wat op gevonden……genderneutraliteit.
  De EU-handelsvloot van lidstaten vaart rond maar mag in steeds minder havens aanmeren, er het afmeren met hun eigen regeltjes en wetten onmogelijk gemaakt, door hun groene EU-beleid het concurreren op de wereldzeeën zelf ernstig beperkt, het schier onmogelijk gemaakt heeft door het opleggen van handelsembargo’s, en nu de Europese welvaart gedwongen laten verroesten, aan de ketting, voor anker, gestrand of zelfs in eigen havens hebben laten zinken….slechts de slavenschepen uit Afrika zijn hier nog welkom, enkel noemt men ze nu Vluchtelingen en Asielzoekers……nog wel.

  Like

 4. Henk.V zegt:

  Op de EU was/is helaas moeilijk greep te krijgen , omdat deze organisatie sluipenderwijs steeds meer macht kreeg ,omdat het haar werkelijke intenties systematisch verdoezelde , daarbij geholpen door de extreem politiek correcte media en (liberaal-)linkse beïnvloeding van de opgroeiende jeugd

  Wat men allereerst moet beseffen is het gegeven dat de EU allang NIET meer het werelddeel Europa op het oog heeft! Veel mensen denken ten onrechte dat het werkterrein zich hoofdzakelijk op ons eigen werelddeel concentreert.
  Daarbij moet ik tegelijkertijd een ernstig probleem aan de orde stellen over de manier waarop de EU leiding tewerk gaat.
  Dit logge bestuurslichaam heeft zich duidelijke doelen gesteld :de eliminatie van alle Europese landen en de volledige gelijkschakeling van alle bevolkingsgroepen van ons werelddeel door die constant te vermengen met binnenstromende andere rassen. De EU heeft de stappen die het moet nemen om tot dat doel te bereiken ,nauwkeurig in kaart gebracht. Aan de fasering van de beoogde eenwording en de tijdsplanning ervan houdt de EU ONVERKORT vast.

  Wat iedere objectieve waarnemer inmiddels heeft kunnen vaststellen is, dat in genoemd proces een buitengewoon schadelijk fenomeen optreedt FIXATIE !
  Fixatie is een geestestoestand van VERSTARRING in het denken. Signalen die er uit de diverse landen worden afgegeven, dat er grote problemen ontstaan bij te verwezenlijking van het einddoel waar de EU naar toe wil werken worden wel gehoord, maar op de signalen vanuit de bevolkingen reageert de EU niet. Er is totaal geen sprake van enige vertraging of bezinning in de op hol geslagen machinerie van de EU planners.
  Je zou de EU kunnen vergelijken als een op hol geslagen paard dat onmetelijke ravage te weeg brengt. Het enige wat de bezorgde burgerij te horen krijgt, zijn herhalingen uit de EU propaganda machine die de geschrokken burgers. overtuigen dat we ECHT op de goede weg zijn.

  Deze EU moet men zien als een uitvoerend orgaan van een zeer invloedrijke,elitaire groep machthebbers in de wereldpolitiek; uit de wereld van de zeer rijken (het grootkapitaal ) en uit de financiële wereld (de banken). Verder spelen ook vertegenwoordigers die afkomstig zijn uit de hoek van de religies en geesteswetenschappen; uit de wereld van de wereldomvattende industriële concerns; en uit de vertegenwoordigers van de adel een grote rol..
  Deze hooggeplaatsten treffen elkaar regelmatig in overleg organen, waarvan de organisatie van Soros en de Bilderberg groep de bekendste zijn.
  Het is veelzeggend dat de uitkomsten van de zaken die binnenskamers worden besproken niet met het ”gewone volk” worden gedeeld.
  Er wordt over en zonder ons beslist. Dat hoort natuurlijk ook, want de laatste verkiezingen voor het Europese Parlement laten helaas zien dat het klootjesvolk niet over veel interesse voor de politiek heeft en als men al enige notie heeft van de dingen die staan te gebeuren, dat weerhoudt dat de meerderheid van de stemmers er niet van hun stem uit te brengen op partijen die de plannen van de EU blindelings gaan uitvoeren.

  De EU is bedoeld als de eerste aanzet tot ontstaan van een wereldwijde multiculturele maatschappij, waarin vertegenwoordigers van alle rassen samenleving in een smeltkroes van – waarschijnlijk zeer snel botsende- opvattingen op politiek en religieus terrein.. Niets van de maatschappelijke veranderingen die op ons afkomen is ook maar enigszins natuurlijk of logisch. Alles werd gepland, zorgvuldig voorbereid.

  De invloedssfeer van de EU omvat NU AL Europa, het Midden Oosten en de land rondom de Middellandse Zee en gebieden die ten zuiden van die landen liggen. Zonder enige terughoudendheid geeft de EU nu al toe dat de Europese bevolkingen zullen worden vermengd met lieden uit Afrika en het Midden Oosten. Daarmee hopen de scheppers van al dit fraais de aanzet te geven tot de vermenging van ALLE volkeren ter wereld, zodat de wereld uiteindelijk uit EEN mengras bestaat.

  Wanneer de wereldbevolking – na veel onderlinge wrijvingen- uiteindelijk geheel is verbroederd, kan de aarde volstaan met één regering, een wereldregering, bestaande uit de vertegenwoordigers van de Nieuwe wereld groepen die ik noemde.
  De EU zal dan een van de regionale regeringen worden.

  Wat ik zeg is geen fantasie: Ik herinner aan de uitspraak van Frans Timmermans dat hij ALLE monoculturen (gebieden met een zeer herkenbare, vaak eeuwenoude cultuur) wil VERNIETIGEN.
  Verder laat Jean-Claude Juncker, de huidige voorzitter van de Europese Commissie maar al te duidelijk weten dat hij het houden van je eigen land BELACHELIJK vindt. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het houden van een zeer dictatoriale Superstaat heel erg voor de hand ligt, denkt deze man waarschijnlijk.

  Het ideaal van de wereldregering is NIET specifiek Europees. Ook de Democratische Partij in de Verenigde Staten is inmiddels zo verlinkst (dank zij het acht jaar durende bewind van de linkse moslim president Obama) dat die zich vierkant achter het concept van één wereld, één bewind heeft gesteld..
  De ongelofelijke haat die uit die hoek nog steeds tegen President Trump bestaat, komt voort uit de opgefokte haat die men inmiddels tegen het eigen land heeft gekweekt. Het opkomen voor je eigen land waar Trump voor staat werkt als een rode lap op een stier.

  Zelfs in Nederland nemen de linkse media de kennelijke besmettelijke afkeer van Trump op de een of andere manier gemakkelijk over.

  Ik wil het tot slot toch nog hebben over de onzinnigheid van het veroordelen van mensen die opkomen voor het eigen land.
  Wie in een land is geboren en getogen voelt zich er gewoonlijk mee verbonden .Dat gevoel van verbonden zijn wordt nog sterker wanneer je afstamt van mensen die al generaties in het zelfde land wonen. Kom je bijvoorbeeld terug van vakantie dan keer je letterlijk naar huis terug. Je land geeft je een gevoel van : ‘’hier ben ik thuis!’ Dat is de essentie van houden van je land, van je leefomgeving, van het landschap. Wie dat gevoel wil aantasten en laten vervangen door een gevoel van thuis zijn in een wereld die door de toekomstige overheid systematisch wordt vervormd, beschadigd, door de politiek die deze overheid bedrijft is mijn inziens ronduit stompzinnig.
  Het is zoiets als uit je huis worden verdreven en tezamen met totaal vreemden in een grote ruimte moet gaan wonen, waarbij van je wordt geëist dat je die nieuwe leefwereld als jouw thuis gaat zien.

  Alleen mensen hatende idioten uit Brussel ,die overduidelijk de voorkeur geven aan mensen die zij aan ons hebben opgedrongen, komen met dit soort absurde toekomst plannen…

  Met dit soort bestuurders wil ik nooit door één deur kunnen…..

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s