FLASHBACK . . .

Screenshot_208

(Door: “Henk V.”)

Al in mijn late tienertijd las ik de boeken ”1984”, ”Animal Farm” en ”Brave New World”, waarin toekomstbeelden werden geschilderd die steeds in mijn geheugen zijn blijven hangen. In die tijd dacht ik bepaald nog links en drong de werkelijk uiteindelijke uitkomst van het linkse denken nog onvoldoende tot mij door, hoewel de ontwikkelingen die zich – volgens de boeken – zouden afspelen in de toekomst toch allemaal echt uit de linkse koker kwamen.

Nu, genezen van elk links virus, kijk ik met wijd open ogen naar de veranderingen die ik dichtbij en verder weg in de wereld zie plaatsvinden. Het zijn ontwikkelingen die mij eerst verbaasden, omdat er kennelijk geen grenzen bestaan aan de linkse manier van denken. Die wordt met de dag krankzinniger en daarom ging mijn verbazing over in totale weerzin en ergernis, omdat de overheden die ons in wijsheid zouden moeten regeren helaas niet meer de indruk wekken dat zij daartoe in staat zijn.

De waanzin die in het linkse denken is losgebroken, bestrijkt zo langzamerhand elk terrein in het leven en die constatering heeft van mij iemand gemaakt die tegenover alle plannen die “politiek correct” op ons loslaat in een houding van totaal verzet is beland. Mijzelf kennende weet ik dat aan die houding nooit weer een einde zal komen. Wat wij in de bovengenoemde boeken kunnen lezen, is de toename van de intentie van machthebbers die hun maatschappij fundamenteel wilden reorganiseren, waar nodig met veel manipulatie en onverbiddelijk fysiek en psychisch geweld.

Opvallend was dat in de tijd waarin de werken uitkwamen er bijna geen spoor van verandering in de maatschappij was te zien. De echt merkbare – linkse – verandering diende zich pas in de jaren-60 aan, toen de tot dan toe geldende gezagsverhoudingen door studenten ter discussie werden gesteld en uiteindelijk definitief werden ondermijnd. Opvallend was dat er zich aan de zijlijn veel begripvolle medestanders bevonden. Links gedachtegoed gedijt erg goed wanneer er applaus opstijgt van mensen die veel waardering hebben voor de nieuwe ideeën. Meelopers hebben veranderingsprocessen altijd versneld.

Veel gezagsdragers van nu namen deel aan “bevrijdende” activiteiten of zijn kinderen van de eerste golf “revolutionair” ingestelde lieden.

Na de geslaagde gezagsondermijning kwam de eerste golf van de seksuele “bevrijding” in de vorm van grootschalige openluchtfestivals en communes, waarin veel ruimte werd ingeruimd voor het gebruik van soft- en harddrugs en relationele experimenten. In de communes werd het hebben van een vaste partner niet bepaald aangemoedigd. Destijds werden over het algemeen in de maatschappij deze communes niet erg serieus genomen. De dwaasheid die zich daar manifesteerde, zou wel over gaan, was de heersende gedachte.

Maar precies dat fenomeen van losse relatieverbanden en wisseling van partners stond ook al centraal in de boeken “1984” en “Brave New World”! Het hebben van een vaste partner werd officieel als egoïstisch beschreven en daarom verboden. Op het naleven van dit verbod werd door middel van spionagecamera’s die zich overal bevonden (tot in de privéhuizen toe!) toegezien. Dit horrorscenario kan men lezen in “1984”, dat zich in Engeland afspeelde. In dat land hadden de Engelse socialisten de absolute macht gegrepen. Aan de almacht van “IngSoc”  (Engelse socialistische partij) viel niet meer te ontkomen. De wereld was toen opgedeeld in machtsblokken. Deze stonden op gespannen voet met elkaar en de inwoners van die blokken waren verplicht massabijeenkomsten bij te wonen. In de bijeenkomsten werden de mensen volledig gelijkgeschakeld in het denken. Dat ging aan de hand van gecreëerde vijandbeelden.

Wie een ontspannend boek wil lezen, moet vooral “1984” niet gaan lezen. Het is buitengewoon deprimerend, evenals de beroemde verfilming ervan met de acteurs Richard Burton en John Hurt in de hoofdrollen. En wat ons zeer zou moeten verontrusten, is dat links in het boek de benaming van alle begrippen opnieuw had gedefinieerd. De taal die de politiek correcte mens gebruikte noemde men Nieuwspraak. In het proces van nieuw taalgebruik zitten wij NU midden in.

In het boek “Brave New World” ligt het accent van de veranderingen in de maatschappij anders. In het verhaal wordt de nadruk gelegd op de technische toepassing van “vernieuwingen”.

Het huwelijk bestaat dan allang niet meer en zelfs het krijgen van kinderen, zoals dat in vorige tijden gebruikelijk was, is voorbij. Het levend baren van kinderen werd als primitief beschouwd. Seks was nu puur recreatief bedoeld voor mannen en vrouwen die geen relatie met elkaar onderhielden. Van vrouwen werden de eicellen ingenomen, van mannen de sperma en de bevruchtingen die tot mensen moesten leiden vonden plaats in laboratoria. Bevruchte eicellen werden geplaatst in flessen die waren gevuld met een vloeistof die de omstandigheden in de baarmoeder nabootsten. Van alle ei- en zaadcellen was het DNA bepaald, op grond waarvan men kon vaststellen hoe het kind er waarschijnlijk uit zou zien en welke persoonlijkheid en intelligentie het zou hebben.

Deze prenatale classificatie had tot doel om elk volgroeid kind te kunnen plaatsen in diverse arbeidscategorieën. Alle kinderen konden precies de plek innemen die de bestuurders van het land voor hen hadden bedacht. Door midden van beloning- en afschrik-stimuleringen (volgens de beruchte Russische reflexmethodes van Pavlov) kreeg je precies het type kinderen dat de staat nodig had.

Wat men uit deze boeken overhoudt, is het besef van pure ONTMENSELIJKING! De ontkenning van de noodzaak voor kinderen om zich veilig te voelen in een liefdevol gezin waarin zij geboren zijn, wordt door linkse denkers losgelaten.

Zij zouden eens goed naar de tv-uitzendingen van “Spoorloos” moeten kijken. Alle mensen willen graag weten waarvan zij afstammen. Familiebanden zijn voor het welzijn van kinderen van levensbelang. Een linkse samenleving, waarin met afstand heeft genomen van het gezin als kerndeel van een maatschappij, is onderweg naar “1984” en “Brave New World”.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Barbarisme, Communisme, cultuurrelativisme, dictatuur, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, Overheid, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

15 reacties op FLASHBACK . . .

 1. J. C. Th. Köhler zegt:

  1984, ofschoon 35 jaar achter ons, komt met de dag dichterbij. Soros en zijn trawanten in Brussel en bij Facebook, Google en Instagram (en het Torentje), zijn de hedendaagse Big Brother.
  Wat kunnen we nog doen, Henk? Of is het al te laat? Is het point of no return al gepasseerd?

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

  • Henk.V zegt:

   Laat ik hopen op een mogelijke omslag in het politieke denken bij de bevolking, heer Köhler. Men zou zo zeggen dat deze eerste stap in de verandering van kiesgedrag allang al had moeten plaats vinden.In zekere zin is het punt waarop waarop de mensen hadden moeten kiezen voor een fundamentele koersverandering allang voorbij.
   In zo’n geval dient zich vaak nog één herkansing aan : dat de bevolking door de verandering zodanig wordt getergd dat men daadwerkelijk tot verregaand verzet over gaat. Dat proces kan alle kanten opgaan.
   Het klinkt misschien niet vriendelijk, maar eerlijk gezegd vind ik dat een volk met een lamlendige mentaliteit geen vrijheid meer verdient.
   Maar denkend aan onze kinderen en kleinkinderen hoop ik dat er wel zoiets als een allesomvattend proces van verzet ontstaat, een soort ;;gele hesjes” protest, waarbij men geen vrees meer kent om te zeggen wat men vindt en bovendien- als het nodig is- ook het verzet letterlijk kracht kan bijzetten..

   Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Het lijkt wel of veel mensen verwachten dat er een of ander heil van buiten komt om de chaos op te lossen, dat is niet zo, zou Hans Jansen zeggen, wij moeten het echt zelf doen en als we daar te laf voor zijn gaat ons land naar de kloten en dat is dichterbij dan menigeen denkt!

  Geliked door 1 persoon

 3. Qvic zegt:

  Er is nog iets wat het gevolg is van dat linksdenken. In ons land zijn vele gescheiden ouders, de kinderen daarvan die veelal bij hun moeder wonen. Krijgen met de paplepel mee dat huwelijken geen toekomst hebben en worden veelvuldig eenzijdig opgevoed. De moeders bepalen de normen en de vaders moeten deze maar accepteren, als zij tenminste hun kinderen willen blijven zien met een soort van omgangsregeling. Hierdoor krijgen de kinderen een soort van mannenhaat met de paplepel ingegeven en krijgen ook nog een opvoeding die de vrouwelijke kanten meer benadrukken en mannelijke kanten af zwakken. Als deze (veelal super verwende) kinderen groot zijn, zijn het echte watjes en vertonen dan ook vrouwelijke eigenschappen. Vrouwen hebben meestal een dominante linkerhersenhelft (dit zijn woord denkers). Waar iedereen gelijke kansen moet kunnen krijgen. Ondertussen is de gehele maatschappij enkel en alleen gericht op onze linkerhersenhelft, alle school opleidingen zijn hier op gericht. Hier wordt het gehoorzamen gestimuleerd en alles volgens het boekje gedaan. Deze kant van de hersenhelft bekijkt alleen naar het nu en het verleden. Terwijl de rechterhersenhelft kijkt naar het nu en de toekomst. Mensen met een dominante rechterhersenhelft zijn beeld denkers, die kunnen buiten de kaders denken. Die zien verbanden c.q. oplossingen die woord denkers niet kunnen zien, laat staan begrijpen. De beeld denkers zijn de praktijk mensen, die de materie driedimensionaal kunnen inbeelden en kunnen voelen, zonder dat daar eerste een bouwtekening voor nodig is. Deze mensen stranden veelal op scholen, omdat daar alles volgens de regeltjes moet en alles moet beredeneert kunnen worden, van hoe je aan dat antwoord bent gekomen. De beeld denkers denken niet in stapjes, maar in het geheel. De beeld denkers hebben dan ook een ruimtelijk inzicht, die de woord denkers niet hebben. Dat zien we dan ook terug in de immigratie-industrie. Die proberen het Midden-Oosten en Afrika in Europa te plaatsen, zonder dat zij zich zelf de vraag stellen of dat het wel past.

  Like

 4. edwin vissers zegt:

  ”1984”, ”Animal Farm” en ”Brave New World”, maar de Bijbel geeft de oplossing .

  Like

  • Harry zegt:

   Oh ja , Edwin ?

   Wát dan ?
   Er gebeurt geen donder en de vrome kloten zwammen maar raak !
   De bijbel geeft de oplossing ?
   Dus de volgelingen van de bijbel geven binnenkort het goede voorbeeld ?
   Zal ik een voorspelling doen ?
   ER GEBEURT GEEN ENE GODVERDOMME !
   Stop nou toch eens met dat devote gezwam , man !

   Er bestaat geen god en geen hemel en geen hiernamaals .
   Alle gezwam daaromtrent kan dus linea recta in de kliko !
   Bewijs het tegendeel maar !
   En kom dan niet met achterlijke bijbelteksten , want dat is meer van hetzelfde qua gezwam .
   Kom met feiten NIET UIT DE BIJBEL !

   Probeer je medemens niet om de tuin te leiden met dat religieuze gezeik !
   Struisvogelpolitiek .

   Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Haha! Keep on dreaming, Sunshine! De bijbel. Zo’n kind gun je toch een fanta… 🙂
   Ik lees nog liever De Rattenvanger Van Hameln. Dat heeft een hoger werkelijkheidsgehalte.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ik begrijp uw bedoeling wel, Edwin, maar eerlijk gezegd, vind ik dat uw opmerking op deze site totaal onbruikbaar is.
   Wat u zegt is te algemeen en te vaag en onbegrijpelijk voor mensen die zich niet in godsdienst kunnen of willen verdiepen. Ik ken de toekomstverwachtingen uit het laatste Bijbelboek wel, maar wat er ook in de toekomst staat te gebeuren – panellid Bob Fleumer duidde daar al op- er zal steeds een beroep gedaan worden op het inzicht, het verantwoordelijkheidsgevoel en de daadkracht van MENSEN.Van hen zal altijd worden verwacht dat zij iets DOEN.
   Dat had in ons land bijvoorbeeld al moeten gebeuren toen Geert Wilders, de man met het scherpste inzicht in de politiek om de steun van de bevolking vroeg. Die man en zijn partij had de meerderheid in de Tweede Kamer moeten krijgen…..
   Ik heb geen goed woord over voor de mensen in de politiek die hem voortdurend zwart maakten ,maar ook de potentiële kiezers die hem tijdens de verkiezingen hadden moeten steunen, maar liever thuis bleven zitten kan ik NIET UITSTAAN.

   Denk hier eens over na:
   Dacht u dat wij ooit in de tweede wereldoorlog bevrijd zouden zijn geworden, wanneer honderdduizenden geallieerden de Duitsers niet hadden verslagen? Dat is mijn vraag aan elke vrome bast die verkondigt dat God iets doet, terwijl die zelf in een fauteuil zijn krantje blijft lezen en geen poot uitsteekt. Er staat zoiets als Bidt en WERKT..in de Bijbel 🙂
   Ik zie allerlei zogenaamd christelijke politici ons land ,volk en cultuur naar de bliksem jagen, omdat ze collaboreren met de politiek correcte mythe die ons voorhoudt dat de islam vrede brengt. De aanblik van dit volkje is heel erg slecht voor mijn bloeddruk. Ik haat ( vroom) verraad en lamlendigheid.
   Om op uw toekomstbeeld terug te komen: Denk ik dat het politiek correct en de islam – in krankzinnige samenwerking met deze weerzinwekkende westerse collaborateurs- zal lukken om de wereld permanent onder controle te krijgen? Nee, dat geloof ik niet!

   Zij zullen een tijdlang verbijsterende successen boeken en de wereld teisteren, maar in hun plannen zal na verloop van tijden van diepe ellende de klad komen.Dat kan niet anders, omdat een systeem dat op leugens is gebaseerd het nooit permanent volhoudt. De EU en het politiek correcte denken berusten op leugens en manipulatie, terwijl de islam alleen overeind blijft ,omdat die zich bedient van inperking van het denken en op repressie.Bovendien bevatten de ideeënwerelden van de islam en politiek correct elementen die elkaar totaal niet verdragen. Welk huis dit ”duo in het kwaad” ook wil bouwen: een huis dat in zichzelf is verdeeld, valt echt een keer om.
   Maar vraag mij niet naar de ellende die dit gruwelijke tweetal dan inmiddels heeft veroorzaakt….

   Like

 5. Jan zegt:

  In die tijd dacht ik bepaald nog links

  Dat komt omdat linksvolk jongefren wijsmaakt dat zij voor anderen zorgen mochten die bijv. werkeloos worden. Ook komen zij met de eeuwige mantra dat zij de sociale voorzieningen hebben uitgevonden. Is een leugen want dat waren de kloostergemeenschappen en de kerken, christenen dus.
  Socialisten zorgen zogenaamd voor het milieu, voor plantjes en beestjes, maar 1 blik op China laat zien hoe zij over natuur en milieu denken. Tot in Afrika worden alles door Chinezen gesloopt en vernield.
  Synoniem voor socialist: leugenaar

  Like

 6. Lucky zegt:

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/06/voormalig-groenlinks-kamerlid-bruno-braakhuis-wil-klimaatsceptische-uitingen-strafbaar-stellen/

  Voormalig GroenLinks-Kamerlid Braakhuis wil klimaatsceptische uitingen strafbaar stellen

  Het gebraak van het oud-Kamerlid over ‘twijfel zaaien’ maakt het al veel beter. Twijfel is immers de basis van de wetenschap, maar blijkbaar niet gewaardeerd in het Klaverkamp. De opmerkingen van Braakhuis zijn het zoveelste teken dat het intellectueel gezien goed mis is bij GroenLinks.

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel zegt:

  In principe is het socialisme op zich niet slecht en er is tevens een tijd geweest dat de socialistische beweging een noodzaak was.
  Denk aan de industriële revolutie, land en tuinbouw hadden ooit zeer veel arbeiders nodig en velen verdienden daar hun brood, door de mechanisatie kwam daar vrij plotseling een eind aan, diezelfde mechanisatie zorgde tegelijkertijd voor een grote personeelsvraag door fabrieken, van autofabrieken tot stoffen en kledingfabrieken.
  Daar ontstonden door een groot aanbod grote misstanden plaats waaronder bijvoorbeeld kinderarbeid. Lonen waren te laag om te leven en net te hoog om te sterven.
  Veel van de verworvenheden die we tegenwoordig heel normaal vinden zijn in die periode bevochten.
  De meeste van die verworvenheden hebben ook vandaag nog steeds hun nut.
  Waar is het dan zo fout gegaan?
  In de tijd dat de sociale rechtvaardigheid werd bevochten bestond er nog moraal, misbruik betekende zoveel als uitgekotst worden door de samenleving.
  Naarmate mensen het beter kregen verwaterde die moraal, een sociale uitkering werd een recht en de controle bleef achterwege, misbruik werd steeds vaker als ‘logisch’ gezien maar sloeg op den duur de bodem onder deze ‘rechten’ weg.
  De ‘rechten’ zijn namelijk gebaseerd op solidariteit en die verdwijnt als het opgebrachte geld grootschalig wordt misbruikt.
  In mijn beleving staat de seksuele revolutie los van het socialisme maar de link tussen de twee wordt in de hand gewerkt doordat het in eerste instantie veelal ‘linkse’ mensen waren die er voorstander van waren.
  De seksuele revolutie werd veroorzaakt door grotere medische mogelijkheden, een relatie betekende niet langer automatisch voortplanting en dat leidde op haar beurt voor een losbandig bestaan.
  Voor de oorlog had het ongewenst zwanger worden grote consequenties voor zowel moeder als kind, vaak betekende het een heel leven afhankelijkheid van charitatieve instellingen, een leven in armoede dus.
  Vrouwen/meisjes dachten wel zes keer na voordat er een seksuele relatie ontstond.
  Dat de nieuwe medische mogelijkheden hebben geleid tot een andere seksuele moraal staat buiten kijf maar heeft niks te maken met ‘links’ of ‘rechts’ .
  De genoemde communes waren veelal hippies en of die nou zo politiek bewust waren dat valt te betwijfelen, de term langharig werkschuw tuig kwam niet helemaal uit de lucht vallen en ze waren vaak uitkeringsafhankelijk maar misbruik van sociale uitkeringen is de échte socialist een doorn in het oog.
  Het punt is dat links en rechts vaak verward wordt, de PVV wordt bijvoorbeeld gezien als (extreem)rechts terwijl als je kijkt naar waar de PVV op sociaal gebied voor staat dat vaak gelijk is aan de standpunten van de SP, ze zijn het vaker eens dan oneens !

  Like

 8. Gert zegt:

  U zult het wel niet kennen of niet begrijpen of niet mee eens zijn. Wat u zegt staat gewoon in de bijbel. De Bijbel geeft al aan dat het Wereldse, wat direct genot en bevrediging geeft maar uiteindelijk een destructieve, doodlopende weg is. Wat is dat dan? Nou, zoals o.a. in het bijbelboek Johannes al staat. Van Zelfzuchtige Begeerte, d.w.z. overspel, promiscuiteit. pornoverslaving en andere verslavingen. Van Afgunstige Inhaligheid, d.w.z.hebzucht, jaloezie. Van Pronkstuk,d.w.z. zelfingenomenheid(zie je opvallend bij linkse en niet gelovige mensen), van egoisme, arrogantie en narcisme. Waarom een doodlopende weg? Omdat het jezelf te gronde richt met bijv overspel. Relaties vernietigd bij promiscuiteit, verslaving enz. Daar staat de doorlopende weg tegenover. Dan dien je nederig (d.w.z. zeggen met respect) Hem boven alles te stellen. Geen afgoderij,of bijgeloof. Van dienstbaarheid. Niet steeds alleen aan jezelf denken en met jan en alleman het bed in kruipen. Vrouwen doen dat soms uit minderwaardigheids gevoelens of geen echte aandacht van, in dit geval van de vader te hebben gekregen en ten onrechte denken het geluk te vinden. enz. De ander lief te hebben als je zelf. Je bent dus gelijk aan elkaar. en geduld te hebben. Wees daarbij relax en ontspannen en gericht op vertrouwen en hoop op Hem. Dat geeft vrede en liefde in het hart en daarmee vreugde. Maar de mens laat zich liever gemakkelijk en egocentrisch zoals ze is, verleiden door het wereldse. Dan moet men niet huilen. Men doet het zichzelf aan en dan krijg je een ontwrichte samenleving. Daarom is er structuur van een partner en niet direct te trouwen omdat je bijv in de verliefdheidsfase zit. Wat een grote kans geeft op scheiding. Wanneer de fase voorbij is en er sprake is de ander als persoon te zien waar men van gaat houden kan men serieus eens denken aan een verbintenis. De Bijbel(u zult het misschien vervloeken) is heel actueel. Men dient het te leren begrijpen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s