‘Onze’ zogenaamde joods-christelijke roots

Screenshot_222

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Deze week hoor ik ergens in een discussie op televisie een imam het Salafistisch gedachtegoed verdedigen. Dat moet namelijk kunnen in het vrije Nederland, want hier bestaat bij wet de ‘vrijheid van religie’… Mijns inziens bestaat er geen grotere discrepantie, want een Salafist loopt in het Westen de hele dag gefrustreerd en ‘beledigd’ rond, streeft naar werelddominantie van deze extreme uitwas van de islam en ziet de vrouw (en ‘ongelovige’) als onderdanig aan de – traditioneel geklede – moslim man. Ik zou liever van de imam horen wat hij actief doet om het extremisme en islamitisch (!) terrorisme te bestrijden, maar dan blijft het uiteraard wederóm oorverdovend stil…

Nog zo’n absolute tegenstelling: De vermeende ‘vrijheid’ van religie! ‘Religies’ claimen een ‘hechte gemeenschap’ te zijn, las ik van de week nog ergens. Dat klinkt op zich gezellig en liefdevol, maar die ‘hechtheid’ is uitsluitend gebaseerd op angst en onderwerping. Wie niet ‘gelooft’, wordt – ook in 2019 nog! – verstoten van eigen familie en UIT de betreffende gemeenschap, en ELKE christelijke gemeenschap heeft dat nog altijd in zich, en (even t.a.v. de betreffende schrijver) JUIST binnen de Jehova’s getuigen! Binnen de islam, of eigenlijk moet ik schrijven BUITEN, wordt een ‘afvallige’ in veel gevallen verstoten, opgejaagd en verminkt of vermoord, want dan staat de ‘eer’ van de familie op het spel… Hoezo een ‘hechte gemeenschap’ en hoezo ‘vrijheid’ van religie?! Dank-je-de-koekoek! Het is pure indoctrinatie en geestelijke mishandeling! Van klein kind af aan al! En DAT valt derhalve onder de wet ‘vrijheid van religie’ die in 1820 is opgenomen/leest u: door de kerk gedicteerd (!) in het huidige wetboek? Een wet uit 1820!? Ik zeg; gezien de huidige tijd wordt het derhalve HOOG tijd om deze 200 jaar oude wet te laten vervallen en geloofsneutraliteit bij wet aan te nemen! Want we weten inmiddels hoe het werkt; als ‘gelovigen’ hun ‘religieuze waarden’ niet openlijk mogen uitdragen, gaan ze vanzelf weg. Dus weg met alle hoofddoekjes uit het straatbeeld, weg met die boerka’s en nikabs uit het straatbeeld, weg met alle kerken en moskeeën uit het straatbeeld! Al die openlijke uitingen van ‘religie’ in hun onderlinge (wed)strijd in werelddominantie werken (vooral op elkaar!) provocerend en ‘gebied claimend’ en dat past, zeker in deze tijd (!) NIET meer in de vrije westerse samenleving. U gaat thuis maar geloven!

Eigenlijk neem ik me telkens voor het niet meer te doen, maar op de een of andere manier vind ik het toch weer TE vermakelijk om het niet te doen. Reageren op de ‘gelovige’ nieuwkomers op deze site – die mij klaarblijkelijk nog niet kennen, en u en mij keer op keer weer met hun domme, inhoudsloze opmerkingen ronduit beledigen en derhalve een reactie uitlokken.

Geschiedenisles voor christenen (en moslims)

HEL is in de Noordse en Germaanse en dus de historische boreaal Europese mythologie de godin van de onderwereld, ook wel helheim of Niflheim (rijk der nevelen) genoemd en IK word HELS als hier de zoveelste (!) met ‘god’ gebrainwashte niet onderlegde sukkel (!) MIJ vertelt dat IK zonder de “joods-christelijke roots” nog met een bot door de neus zou lopen, IK “te stom ben” om dat te begrijpen en IK zonder mijn (no fucking way!) joods-christelijke ‘roots’ nog analfabeet zou zijn geweest. Hoezo ONZE joods-christelijke wortels?! Sodemieter op met uw mantra over ‘onze’ joods-christelijke wortels! De historische boreaal Europese wereld vóór de komst van het christendom was qua zelfbesef, zelfontwikkeling, respect voor de natuur en gelijkheid van man en vrouw vele malen verder dan de gemakkelijk uitgevallen uiterst hypocriete, vér achter gebleven christenen (en moslims) die op hun knieën hun zieltje middels een laf gebed of slap wees gegroetje ‘schoon bedelen’ van hun zonden, haat en vuilspuiterij jegens anders- of niet-gelovigen of wat zij (ook elkaar) noemen ‘barbaren’, ‘ongelovigen’ en ‘heidenen’. Het geeft het gemak, het gebrek aan diepgang en de inhoudsloosheid van deze Midden-Oosterse ‘religies’ maar weer eens haarfijn weer. Zij behoeven als individu (als mens) niet aan zichzelf te werken of stil te staan bij het leven en de natuur. Zij hoeven slechts even een gebedje te prevelen om daarna weer verder te kunnen gaan met waar ze net voor gebiecht hadden…”. Lekker gemakkelijk! Slappe hap! Hoe hypocriet! Wat een ‘beschaving’…

Helemaal over de plas zijn ze als ik met werkelijk bewezen (!) feiten op HUN eigen reacties reageer. ZIJ beseffen in hun geestelijke beperking klaarblijkelijk NIET dat ZIJ u en mij kwetsen met hun ongefundeerde, ronduit domme uitspraken en vooral NIET lijken te begrijpen dat zij dit zelf over zich afroepen.  …want ZIJ zijn tenslotte keurig gekleed, keurig gekapt, ‘geloven’ in ‘god’ en hebben zichzelf middels hun ‘religie’ ten aanzien van ú geciviliseerd’…

De christenen hebben de godin Hel met de kerstening (!) van Europa misbruikt, verdraaid en herschreven naar waarden die voor de ‘heidenen’ – tegenwoordig zouden we zeggen de autochtone bevolking – ter aanname/acceptatie van het christendom aanvaardbaar zouden zijn, omdat zij schrokken van het hevige ‘heidens’ verzet. Hetzelfde geldt voor kerstmis, wat voorheen Jule ofwel het joelfeest was (het feest van het licht) ter ere van de zon die na 21 december weer aan kracht toeneemt en waarmee langzaamaan alles weer tot bloei komt. Het christendom heeft dit verdraaid en herschreven naar “de geboorte van Jezus” (het licht). Van oorsprong is en blijft het echter een historisch boreaal Europees/Germaans ‘heidens’ feest en hetzelfde geldt voor de benamingen van al onze weekdagen, die zijn stuk voor stuk naar planeten of ‘heidense’ goden (Wodan, Donar en godin Freya) genoemd. En zo hangt het gehele christendom aan elkaar van hypocrisie, leugens, angst, sprookjes en verdraaiingen!

De westerse wereld heeft zogenaamd zelfs ALLES aan het o zo geweldige, uiterst ‘intelligente’ christendom te danken… Dáárdoor kunt u namelijk lezen, dáárdoor kunt u schrijven, dááraan hebben wij onze hedendaagse welvaart te danken en zelfs het (in mijn geval las ik; “mijn stoere”) toetsenbord én geboorte te danken… Wow! WAT een onvoorstelbaar GEWELDIGE mensen zijn het toch… Bijna ‘god’ zelve… Althans, dat vinden zij zelf dan… Wat mij mateloos stoort, en de islam doet exact hetzelfde (!), mag het huidige Indonesië met haar voorheen rijke en kleurrijke cultuur en tradities daarin voor u een oogopener zijn – is dat zij alles van VOOR de komst van (in dit geval) deze als eerste naar Europa overgewaaide waterpijp-sekte, verguizen en als ‘barbaars’ en ‘heidens’ afdoen. Grappig hierin is dat de helft niet eens weet waar de naam ‘heiden’ vandaan komt en helemaal dolkomisch is het gebruik van het woord ‘heiden’ door moslims die slechts stenen en zand kennen. Ze hebben werkelijk geen idée waar dat woord vandaan komt. Nóg grappiger is dat waar ‘heiden’ voor staat, daar nu juist de ‘streng gelovigen’ vandaan komen die in hun domheid (u bent er zelf mee begonnen!) zijn blijven hangen en maar niet willen inzien dat ze al honderden jaren besodemieterd worden. Koekoek! Hoezo “te stom”…?

Maar déze ‘stomme analfabeet’ is toevallig vrij aardig geschoold en weet dat de vroegste tekenen van het runenschrift (huh? het wat?) ruim duizend jaar voor de jaartelling al werden gebruikt. Dus hoezo analfabeet en hoezo joods-christelijke roots’? Uw zandbaksektes komen respectievelijk ruim 1000 en 1610 jaar achter onze rijke, zelfbewuste, natuur respecterende en vererende boreaal Europese beschaving aan gesukkeld. En ú claimt ons ‘beschaving’ te hebben gebracht? Uw letterlijk uit hun fatsoen gegroeide Midden-Oosterse sektes hebben ons uitsluitend Hagalaz gebracht! Huh? Hagalaz? Ja, dat is de rune die staat voor alle ellende die u van buiten overkomt en waar u zelf geen invloed op had/heeft, maar waar u wel mee te maken heeft gekregen, bijvoorbeeld hagelstenen als euro’s zo groot (ja mensen, toen al hadden ze last van de klimaatverandering…) die de gewassen vernielden en waardoor voedseltekorten en honger ontstonden. Beschaving? 2000 jaar onderlinge Midden-Oosterse religieoorlogen en haat, gewelddadige ‘religieuze’ overheersing en onderdrukking (!) heeft u ons gebracht. Minimaal 2000 jaar ongelijkwaardigheid van de vrouw en kindermisbruik, DAT is wat het christendom ons heeft gebracht! De ‘in religie gewortelde’ liefde voor kleine kinderen is zo groot dat het niet bij uitzondering penetratie kan worden genoemd. En die ruim 2000 jaar oude onderlinge ‘religie/geloof’ strijd/haat is EXACT de (vanuit het Midden-Oosten geregisseerde) reden dat de islam hier zijn intrede in volle omvang heeft gedaan met als doel middels het horizontaal geïmporteerde ‘vluchtelingen’-antisemitisme alle Joden uit te roeien, daarna de christenen en dan de ‘heidenen’. Maar dat laatste wordt nog een klus, want DAT zijn geen makke volgzame schaapjes, die vechten voor hun vrijheid en laten zich niet onderwerpen aan psychotische ‘heilige’ dromen van/over ‘god’ en Allah. Als het aan mij ligt, wordt Europa zo snel mogelijk geloofsneutraal en worden daarmee uw ‘geloof’/discriminerende haat’religies’ teruggebracht naar waar ze horen; in de duizend-en-één-nacht-sprookjes Midden-Oosterse zandbak!

Het probleem met de waarheid

Evenals wanneer het de volledig uit zijn verband gerukte klimaatonzin betreft, hebben ‘religies’ eveneens veel moeite met de wetenschap, ofwel met keihard bewezen feiten (!). Die ondermijnen namelijk alle sprookjes- en angstonzin die er bij ‘religies’ (en ‘klimaatverandering’) van klein kind af aan worden in geramd. Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat men in de Bijbelgordel nog steeds geen televisie mag kijken. Niet dat dit ooit in de Bijbel heeft gestaan, want bij het schrijven van deel 1 (waarvan de Koran is afgeleid) en deel 2 had men nog nooit van televisie gehoord. Dit fenomeen is er als zoveelste gebod (van de velen) door een met ‘god’ geïndoctrineerd ‘geestelijk leider’ helemaal ZELF bij verzonnen, omdat het de mensen meer inkijk in de werkelijkheid van het leven en de wereld gaf en men derhalve kon gaan twijfelen aan wat de ‘geestelijk leider’ hen vertelde… en DAT kon natuurlijk niet! Het gebruik van laptops, tablets en internet echter staan NIET letterlijk in dit ‘gebod’ beschreven wat de hypocrisie van het dagelijks gebruik hiervan in diezelfde gordel maar eens te meer benadrukt. Het betreft dezelfde onzin als Heavy Metal muziek achterstevoren draaien en vervolgens zeggen dat dit muziek van de duivel is omdat u die dan zou horen… Wel eens een kerk-preek achterstevoren gedraaid? DAT is pas duivels!

In tegenstelling tot het christendom doet de islam echter geen enkele moeite om de autochtone bevolking middels aanpassingen en herschrijvingen van hun ‘religie’ te ‘bekeren’. En waarom zouden ze ook? Wereldwijd past namelijk iedereen zich goed- of kwaadschiks aan de islam aan. In eerste instantie vanuit de nog altijd niet uitgebuite slachtofferrol, ‘respect’ voor de ramadan (bijvoorbeeld niet zonnen op stranden), respect voor dubbel parkeren en volledige straat- en infrastructuur blokkades bij het vrijdaggebed. “Wij eisen respect voor onze ‘heilige’ hersenspoeling!” met daarna algehele  overheersing, al dan niet gewelddadig. Bang voor hun eigen hachje lopen de christelijk ‘geestelijk leiders’ bij de ‘bekering’ naar de islam voorop! Zum kotzen!

O ja, in navolging van Nederland en het verbieden van ‘criminele’ motorclubs is Italië inmiddels overgegaan tot het verbieden van de ‘Ndrangheta, de Camorra, Cosa Nostra en Sacra Corona Unita. Schijnt verbluffend goed te werken! Ze zijn uit het straatbeeld en er is geen aan hen gerelateerde misdaad meer…

Ik kijk al weer uit naar alle liefdevolle reacties en talloze psalmen en prachtige Bijbelteksten van deze barmhartige mensen die mij als schepsel van ‘god’ liefhebben en mij ook hun andere wang toekeren… Ik heb ze allemaal al gehoord en gelezen, dus netjes aansluiten achteraan in de rij a.u.b. Ik zit er weer helemaal klaar voor!

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Religie. Bookmark de permalink .

128 reacties op ‘Onze’ zogenaamde joods-christelijke roots

 1. boorzalf zegt:

  Geliked door 9 people

  • Tom zegt:

   Ik ben na een paar alinea’s maar gestopt met lezen…
   Deze meneer Schilder zit echt met een megatrauma. Het begint nu echt genant te worden. Ik ben zelf christelijk maar niet kerkelijk. Ik weet dat er zogenaamde ‘zware’ kerken bestaan waar veel gefrustreerde mensen rondlopen maar zo gefrustreerd als de heer Schilder ben ik ze nog niet tegengekomen. Om eerlijk te zijn vind ik het zielig en heb ik echt meedelijde met deze man.

   De beste man hoort hier en daar iets maar begrijpt niet waar het over gaat.

   Dat wij een Joods christelijke cultuur hebben komt omdat de meeste christenen menen dat de Mozaïsche wetgeving ook geldt voor christenen. Onze wetgeving (waardoor ook onze cultuur) is dus gebaseerd op deze Mozaïsche wetgeving.
   Dit heeft als gevolg dat wij een Joods gebaseerde cultuur hebben gecreëerd. Dat noemen we dan een Joods-christelijke cultuur.

   Deze cultuur heeft het Westen gemaakt tot wat het nu is. We profiteren hier nog dagelijks van.

   Zijn christelijke mensen beter dan atheïsten? Nee! Wij zijn allemaal mensen en we hebben allemaal onze fouten (zonden). Bepaalde christenen zijn gefrustreerd vanwege hun geloof zoals bepaalde atheïsten gefrustreerd zijn omdat ze inzien dat hun leven leeg en doelloos is. Sommige atheïsten blijven drammen en drammen over gelovigen tot het moment dat het zielig wordt… Bij deze dus.

   Geliked door 7 people

   • Jan zegt:

    ‘schilder’ meent dat schelden argumenteren is, net zoals dreigen bij moslims overtuigen is. Daarom is schilder dan ook geen intellectueel, ook al omdat hij nergens tot dat komt wat hij wil bewijzen, namelijk dat het westen niets verschuldigd is aan het christendom.
    Geen idee wat die motorbendes er ineens mee te maken hebben. Inderdaad, schilder heeft een afspraak nodig bij het RIAG

    Geliked door 1 persoon

   • Jan zegt:

    Zijn christelijke mensen beter dan atheïsten?

    Wel beter dan schilder, de Drammer, zoals je terecht opmerkt

    Geliked door 1 persoon

   • Peter zegt:

    Tom
    Mee eens !
    Deze cultuur heeft het Westen gemaakt tot wat het nu is. We profiteren hier nog dagelijks van.
    Zie mijn vraag aan dit heerschap dat schuilgaat achter de titel Drs.
    Geachte heer Schilder,
    Op grond van welke afgeronde studie mag u de titel Drs. voeren ?

    Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Nou boorzalf , dat is ook weer zo’n dronken vergelijking !
   Als er over god gesproken wordt is dat , omdat christelijke god-pluggers ons continu bestoken met hun gedachtegoed .
   Hun denkpatroon is te klein om te snappen dat andere mensen geen behoefte hebben aan een of ander verzinsel van wat “boven” ons staat .
   Als niemand over religie dramt , dan hoor je atheïsten ook niet !
   Kunnen we niet afspreken dat christenen hun gedachtengoed
   achter de voordeur houden ?
   En ons niet op allerlei manieren proberen te bestoken met hun hersenspinsels ?
   Dan hóór je ons ook niet meer .
   Het is een vorm van actie = reactie gedrag .

   Geliked door 4 people

   • Piet Snot zegt:

    Laatst was er hier ene Jan, die dit ook voorstelde.
    Toen ik dat een goed idee vond werd ie helemaal agressief.
    Omdat ik hem dan het recht tot spreken zou ontnemen, terwijl ie er zelf over begon.
    Nooit meer terug gezien hier ook.

    Like

   • boorzalf zegt:

    Ach, de waarheid is hard.😉

    Like

  • BigLJohn zegt:

   Dat klopt. Je kunt je eigen niet druk maken over iets wat NIET bestaat.

   Like

   • Piet Snot zegt:

    Het is net zo iets als iemand die bij hoog en laag vol blijft houden dat sinterklaas bestaat.
    Natuurlijk kan iemand zich daar niet druk om maken.
    Maar je kan wel proberen het iemand aan ze verstand te peuteren dat ie niet helemaal goed bij ze hoofd is, omdat sinterklaas verzonnen is.

    Like

  • Piet Snot zegt:

   Zo’n tekst kan je net zo veranderen zo als je het maar net wilt zien.

   Toch eigenaardig dat christenen zoveel over allah spreken.
   Hij moet dan toch wel bestaan.
   Moest allah niet bestaan, dan zouden er geen christenen zijn.

   Hoeveel versies wil je hier van hebben, ik bedenk ze wel.

   Geliked door 2 people

   • Tom zegt:

    Heuh?

    Volgens mij is de heer Schilder geen christen hoor. Hij heeft het wel steeds over allah.
    Maar allah betekent gewoon god.
    Christenen en Joden (in het Midden Oosten) zeggen ook gewoon allah.

    Jammer genoeg begrijpt de heer Schilder dit nog steeds niet.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Toch eigenaardig dat smurfen zoveel over gargamel spreken.
    Hij moet dan toch wel bestaan.
    Moest gargamel niet bestaan, dan zouden er geen smurfen zijn.

    Snap je nou hoe niets zegent jou spreuk is in je cartoon plaatje?

    Geliked door 1 persoon

   • boorzalf zegt:

    Ach Pietje, …. ik wilde een reactie plaatsen, maar ik dacht, laat maar.

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Boorzalf. Grote onzin.
   De primitieve mens zoekt overal zijn god in en achter.
   De intelligente mens zoekt op wetenschappelijke basis naar de oorsprong van de dingen.

   Like

   • Tom zegt:

    @paulzwueste: de grote wetenschappers waren allemaal christen!

    Misschien heb je wel eens van Newton gehoord? Wat Newton schreef: “Ik heb een fundamenteel geloof in de Bijbel als Gods Woord, geschreven door hen die geïnspireerd waren. Ik studeer de Bijbel dagelijks. Al mijn ontdekkingen zijn gedaan als antwoorden op mijn gebed”

    https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-wetenschap-is-juist-in-het-christendom-ontstaan~b27b1f41/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

    De huidige atheïstische wetenschappers gaan aan de haal met de kennis van de christelijke wetenschappers. Deze atheïstische wetenschappers proberen nu de wetenschap tegen het geloof te gebruiken maar raken bekneld in hun eigen gedachtenkronkels. Ik heb het hier al eerder proberen uit te leggen dat de huidige ‘wetenschap’ zich juist uitspreekt TEGEN de natuurkundige wetten maar praten tegen een atheïst is als praten tegen de chinese muur (ff gekopieerd van een reactie die iemand hier eerder heeft geplaatst… 🙂 ).

    Like

 2. Ton Ruygrok zegt:

  Beste dhr. Schilder..,
  Wat weer een stoere schrijverij van uw hand.., van de Stoere Godloze Koning Beltzasar staat Geschreven .., dat zijn knieën als slappe rietjes tegen elkaar klapperden en zijn aangezicht verviel van angst toen hij enkel alleen maar Gods hand een Schrift op de muur zag schrijven.., laat staan wat dat geweest is toen hij iets later van aangezicht tot aangezicht met de God van Hemel en Aarde stond…, met Mijnheer Schilder zal dit zeker niet anders vergaan.., tenzij dat Mijnheer Schilder als nog Vrede met Deze God verkrijgt.. in dit leven..,
  A.Ruygrok, Monster.

  Geliked door 5 people

 3. M.A.L. Sion zegt:

  Met aandacht jouw longread gelezen, beste Schilder. Ik ben het voor 100% met je eens over het sprookjesgehalte van zowel het jodendom, de christenheid als de islam. De laatste het ergst omdat die nog steeds levensgevaarlijk is. Wat uit jouw litanie bij mij voornamelijk overkomt is dat het hoog tijd is dat de atheïsten zich bundelen en samen de strijd aangaan tegen die ‘religieuze’ bedriegers. Steeds meer ‘gelovigen’, voornamelijk vanuit christelijke en joodse groeperingen, verlaten hun kerk. Het dringt niet tot ze door dat ze de mensheid een dienst kunnen bewijzen door wat met hun atheïsme te doen. Er valt nog een wereld te redden !!!!

  Geliked door 3 people

  • Tom zegt:

   Welke atheïstensamenleving kun jij noemen die het beter doet of heeft gedaan dan onze Joods-christelijke samenleving?

   Wel genieten van alle voordelen die onze Joods-christelijke samenleving heeft gebracht en toch er op blijven afgeven.
   Raar! Je doet hetzelfde als de moslims: genieten van de voordelen en afgeven op de samenleving.

   Straks komt groenlinks aan de macht en dan heb je jouw geliefde atheïstensamenleving!

   Geliked door 2 people

  • QenQ6 zegt:

   Atheisme als staatsgodsdienst?

   Like

 4. Henk.V zegt:

  Ik citeer een veelzeggend citaat van een kleinzielig mensje dat zich kennelijk qua intelligentie oneindig superieur acht aan iedereen die gelooft . Hij krijgt hier telkens de gelegenheid om zijn zieleroerselen met ons te delen en waarom doet hij dat?
  ”Al die openlijke uitingen van ‘religie’ in hun onderlinge (wed)strijd in werelddominantie werken (vooral op elkaar!) provocerend en ‘gebied claimend’ en dat past, zeker in deze tijd (!) NIET meer in de vrije westerse samenleving. U gaat thuis maar geloven!

  Eigenlijk neem ik me telkens voor het niet meer te doen, maar op de een of andere manier vind ik het toch weer TE vermakelijk om het niet te doen. Reageren op de ‘gelovige’ nieuwkomers op deze site – die mij klaarblijkelijk nog niet kennen, en u en mij keer op keer weer met hun domme, inhoudsloze opmerkingen ronduit beledigen en derhalve een reactie uitlokken.”

  Mensen met allerlei achtergronden delen hun opvattingen met elkaar met de achterliggende gedachte dat wij samen willen opkomen voor onze maatschappij, voor een wereld waarin iedereen vrij kan ademhalen en zichzelf zijn. In ONZE wereld is ruimte voor iedereen.
  Voor gelovigen en atheïsten.

  De schrijver van bovenstaand stuk plaatst zich doelbewust buiten de orde die wij voorstaan.
  hij wil namelijk mensen die geloven buiten zijn bevingswereld plaatsen en hij grijpt elke mogelijkheid aan om het fenomeen geloven belachelijk te maken. Tja, wie grootheid van geest bezit en door zijn kolossale intelligentie ieder gelovige de maat mag nemen heeft nu eenmaal ruimte nodig, niet waar?

  Persoonlijk maakt het mij niet uit of iemand gelooft of niet. Ieder weet waar ik in godsdienstig opzicht sta, maar ik wens wel op deze site in een klimaat van respect en waardering voor elkaar mijn gedachte op papier kunnen zetten. In de irritante sfeer die een beschadigde geest weet te creëren voel ik mij echt niet meer thuis. Ooit toen ik in kerkgenootschappen zat waarvan ik mij meer en meer voelde vervreemden, stapte ik gewoon op. Ik bedank de webmaster die mij de gelegenheid te schrijven gaf .Ik bedank ook iedereen die mij hier het gevoel gaf dik ik niet voor niets schreef. Het ga jullie allemaal goed. Ik heb heb geen zin meer de gifgassen die iemand op deze site opzettelijk verspreidt in te ademen.

  Geliked door 3 people

  • Jan zegt:

   De schrijver van bovenstaand stuk plaatst zich doelbewust buiten de orde die wij voorstaan.

   schilder is een poseur want hangt demonstratief een hamertje om zijn hals dat verder geen enkele betekenis voor hem heeft, beweert hij althans, maar windt zich hier weer vreselijk op. Hem ontbeert volledig moraal en ethiek en ik vrees dat die woorden hem dan ook onbekent zijn.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ik schreef op een betrekkelijk laat tijdstip , maar bepaalde artikelen vragen nu eenmaal om een directe reactie en in zo’n geval wil mijn taalbeheersing wel eens gebreken vertonen.Mijn excuses voor de vervelende type- en stijlfouten, mensen, maar mijn mijn beslissing is wel duidelijk:Op een site waarop ik mij niet meer thuis voel heb ik echt niets meer te zoeken.

   Like

   • J.C. zegt:

    @Henk-V:
    In de wereld zal spot en hoon ons deel zijn.
    Maak je geen zorgen, HIJ heeft overwonnen en laten we gezamelijk voor de heer Schilder gaan bidden, voor zijn zieleheil.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Gezamenlijk bidden, de oplossing voor alles.
    Zelfs voor gescheurde motorblokken, las ik laatst hier.
    En als dat niet werkt? Wat gaan we dan doen?
    Een extra gebedje er tegen aan gooien?

    Like

  • marthadevor zegt:

   Volledig met je eens, Henk V,
   Met ontsteltenis heb ik dit artikel van de heer Schilder gelezen.
   Ik begrijp je standpunt en het is een onverdraaglijke gedachte voor mij
   dat wij in het vervolg jouw waardevolle artikelen en comments moeten
   gaan missen.

   Heel veel dank Henk en het ga jou en Wachteres goed!

   Geliked door 4 people

  • Tineke zegt:

   Henk,laat de man lullen.
   Zoals jij kunt schrijven,zijn er maar weinig van,met zoveel argumenten en onderbouwing!
   Als het jou niet uitmaakt waar mensen in geloven(zo sta ik er zelf ook in) wat maakt het dan uit wat de heer Schilder vindt?
   Ik lees het,en denk zozo het is nogal niet wat,maar mij raakt het op geen enkele manier.
   Heer Schilder daagt uit,kan de reacties niet afwachten……
   Dat zegt alles over de heer Schilder en niets over jou en mij.
   Als jij weggaat en niet meer schrijft,geef je deze man exact waar ie op uit is.

   Henk wil je er alsjeblieft nog een keer over nadenken?

   Tineke

   Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   Henk.V 27 juni 2019 om 22:26

   Eigenlijk neem ik me telkens voor het niet meer te doen, maar op de een of andere manier vind ik het toch weer TE vermakelijk om het niet te doen.

   Bovenstaande passage heb ook ik aangehaald in een reactie (die nog even niet zichtbaar is).
   Ga niet weg, blijf! Laat je niet verjagen door iemand die zó gefrustreerd is, dat hij niet anders kan dan tegen christenen aan trappen.

   Let wel: ik kan ‘refo’s’, zoals Harry hen noemt, ook niet uitstaan, maar mensen die hun best doen om een christen te zijn, zachtaardige, vriendelijke, eerlijke mensen zoals jij en diverse anderen hier, verdienen het niet om zo neergesabeld te worden.

   Geliked door 3 people

  • Ton Ruygrok zegt:

   Henk. V .., blijf.., en Schrijf..,
   A.Ruygrok, Monster.

   Geliked door 1 persoon

 5. M.A.L. Sion zegt:

  “Moest God niet bestaan dan zouden er geen atheïsten zijn”. Dit doet me denken aan een som, waarbij wat voor het = teken staat, gelijkwaardig moet zijn aan wat er achter staat. Het klopt bijna. Het bestaan van atheïsten bewijst voor een groot deel het NIET bestaan van God. Jammer dat ze er uit onverschilligheid niets (of in ieder geval te weinig) mee doen.

  Like

  • boorzalf zegt:

   Het niet geloven in God is meer dan ooit een wereldbeeld dat slechts gebaseerd is op een geloof.

   Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “Het bestaan van atheïsten bewijst voor een groot deel het NIET bestaan van God.”

   In mijn ogen is dit net zulke onzin als te stellen dat het bestaan van gelovigen voor een groot deel het bestaan van god bewijst.

   Ze kunnen het allebei niet en doen het dan ook allebei niet. Gelovigen nemen het bestaan van god aan, doordat ze een leven lang gehersenspoeld zijn met “het geloof”. Maar er is nog nooit een gelovige geweest die het bestaan van ’n (onverschillig welke) god heeft bewezen.
   Zelf geloof ik in niet een god, maar kan op geen enkele manier hard maken dat er geen god bestaat. Het verstandigste dat ik erover kan zeggen is: ik weet het niet. Ik noem mezelf dan ook agnost, al ben ik dan katholiek opgevoed en ben ik ook nog eens in het bezit van een Joodse achtergrond.
   Verderop in de reacties schrijft iemand, ik meen Nachtkaarsje: ik geloof niet meer, ik wéét. Toen dacht bij mezelf, achgottegot, kind toch… Je weet net zomin iets als ik, maar jouw hersenspoeling is niet opgehouden toen je een jaar of vijftien was, zoals bij mij. Als je aan Nachtkaarsje vraagt hoe ze dat dan weet, zal het antwoord ongeveer zijn: gewoon, omdat ik het wéét. Op die manier is het geloof een eigen leven gaan leiden. Hoe weet je of god bestaat? Dat staat in de bijbel. En hoe weet je of je die bijbel kan geloven? Omdat die door god geïnspireerd is. Dat noemen ze rondredeneren.
   Ik begrijp het standpunt van Schilder wel, al vind ik zijn kruistocht (sic!) tegen al wat geloof is en al wie gelooft, wel wat drammerig. Als Schilder vindt dat je maar achter je voordeur moet geloven, kan voor hetzelfde geld gezegd worden dat hij maar achter zijn voordeur moet niet-geloven.
   Als de webmaster zegt dat hij dergelijke stukken niet meer gaat plaatsen, hoop ik dat hij dat beperkt tot de tamelijk agressieve stukken, zoals Schilder ze schrijft. Als er redelijk gediscussiëerd kan worden, over welk onderwerp dan ook, hoop ik dat daar bij E.J.Bron plaats voor is.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Geliked door 2 people

   • mike zegt:

    Piet snot die een christelijke vrouw de tyfus toewenste en haar verzocht op te rotten (zijn woorden) bleef verbazingwekkend genoeg gewoon staan. Dus waarom eindeloos hetzelfde riedeltje overdoen dan niet? Leuker wordt het er alleen niet op.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Mike, dan moet je mij toch even helpen herinneren waar dat staat.
    Voordat je mij voor van alles en nog wat uitmaakt.
    Ik schrijf wel eens rare dingen op, maar dit staat mij even niet bij.
    Vermeld maar bij welk artikel ik het kan terug vinden.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Ik heb deze link hier naar toe even apart gezet.
    Ik laat mij niet zomaar voor iets beschuldigen.
    Dus ik wacht op jou reactie, om het na te kijken wat hier waar aan is.

    Like

 6. Klaas zegt:

  Geliked door 1 persoon

 7. Trucker zegt:

  de obstinate neuzelende Schilder heeft zijn tubes gevuld maar dan niet mer verf.
  Hij is volgens mij zo’n Asperger typetje, steeds maar leuteren/neuzelen en kwaken over het enige dat hem overeind houd de afbraak van onze Joods-Christelijke waarden.
  Nu ik er aan denk hij kan gelijk met dat snottebel gedoe Greta en nog iets naar het eu HQ in brussel forenzen.
  De dictators/despoten zijn ook niet echt weg van onze Joods-Christelijke goots, hangt het van dat zooitje ongekozen lieden af mag dat recht naar de vuilnisbelt want ze zijn daar allemaal weg van de perfide ideologie islam.
  Hey Schilder op wat wacht je om je pathologische haat tegen onze Joods-Christelijke roots te gaan verkondigen in eu HQ brussel, de communistische Mogherini zal je zeer graag zien komen kunnen jullie een boompje opzetten hoe de islam(ieten) nog beter te laten gedijen midden in de Lage Landen.
  Voor de duidelijkheid Schilder; –>soorten<– (als jij) die onze roots: Joods-Christelijk ontkennen of zelfs durven te stellen dat het niet zo is zijn handlangers van de islam(ieten).
  Zij zijn gebaat met nuttige idioten als jij, voor mij ben je een vijand letterlijk omdat je door je obstinate gedram precies in de kaart speelt van de islam(iet).
  Dit was de laatste keer dat ik nog een nanoseconde aandacht besteed aan je Asperger syndroom 🙂 🙂 🙂

  Geliked door 3 people

 8. Weer mooi verwoord drs Schilder. Weg met alle religie.

  Geliked door 1 persoon

 9. Kostelijk stuk gevloek in de kerk, en zo verdomde waar!
  Bedankt Ds.

  Geliked door 1 persoon

  • delamontagne zegt:

   Afvalligen zijn soms “erger”, wat niet altijd wil zeggen Fanatieker.
   Wat waren ’t ook al weer, Benedictijen of Franciscanen ?
   Wij hadden te maken met “Capucijners”, die orde die bij tij-en-ontij met blote voeten op sandalen liep en zo’n wit dik koord omgordeld bij een bruine pij.
   Moet ik aan denken als ik die foto van Pegida in R’dam Charlois zie bij ’t Parochiehuis dat nu een MOSKEET is geworden.
   VERSCHRIKKELIJK, ook die vreselijk fanatiek ( tot moord en doodslag in staat zijn islammers…), dan toch liever Christelijk, alhoewel dit weer beledigend kan worden opgevat.

   Geliked door 1 persoon

   • Afvalligen zijn niet voor niets afgevallen. Ze worden niet meer gehinderd door de religieuze controle en dwang van de buurt, de familie of De Kerk. Ze leerden om hun spiritualiteit voor zichzelf te houden, achter de voordeur, zonder lid te moeten zijn van een zelfbesturend en controlerend instituut als De Kerk, van welke dan ook.

    Een religie is een van de instrumenten om de mensheid te mennen, te besturen en te verdelen. Leuk dat we door het stukje van Schilder nu even een bewijs daarvan mogen zien.

    Geliked door 1 persoon

 10. Republikein zegt:

  Schilder, een tof artikel, daar laat ik het bij, ze kunnen ook bellen.

  Geliked door 2 people

 11. Tom zegt:

  Om de heer Schilder een andere kant van de werkelijkheid te laten inzien heb ik het volgende even snel op ‘papier’ gezet. Hopelijk mag het geplaatst worden…

  Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof di e nog alle eigenschappen van die stof bevat.
  Een molecuul is opgebouwd uit atomen. Atomen zijn op hun beurt weer opgebouwd uit Protonen (soms neutronen) en één of meer elektronen.
  Deze deeltjes zijn op hun beurt opgebouwd uit quarks. Dit zijn elementaire deeltjes.
  Deze elementaire deeltjes zijn waarschijnlijk opgebouwd uit niets anders dan energie. Er zijn wetenschappers die aannemen dat quarks (dus) uit ‘niets’ bestaan.
  Een tijdje geleden is het Higgs-Bosen deeltje ontdekt (het Godlike Particle zoals wetenschappers dit noemen). Dit deeltje bestaat uit niks maar het geeft een (ander) deeltje zijn ‘massa’. Dit is heel raar wanneer je hier over nadenkt. Het Higgs-Bosen bestaat dus uit niets maar zorgt er voor dat iets massa krijgt. Het is dus niets anders dan een stukje ‘digitale informatie’ zoals het werkt bij een computer.
  Al bij al is ons gehele bestaan dus opgebouwd uit ‘niets’. Enkel door deeltjes die informatie aan iets toevoegen en vanwege enkele natuurwetten bestaat het universum en bestaan wij. Je kunt dit goed vergelijken met een computersimulatie waarbij de simulatie ook uit niets anders bestaat dan de geprogrammeerde wetten en digitale informatie.

  Is het scheppingsverhaal volgens de Bijbel na te bootsen door middel van een computersimulatie? Het antwoord daarop is JA! Is deze computersimulatie dan te beschrijven als een ‘sprookje’? NEE! Het is namelijk mogelijk om deze simulatie te maken door middel van een intelligentie (een mens) en een computer.
  Is ons bestaan te vergelijken met een computersimulatie? JA! Ons hele bestaan is niets anders dan energie, informatie en een paar wetten (zoals de zwaartekracht).

  Wat leert het Jodendom ons? “Enkel en alleen God bestaat” en “Zodra God niet meer aan Zijn schepping denkt houdt deze op met bestaan”. Oftewel: wij bestaan niet. Wij zijn niets meer dan ‘slechts’ een gedachte (simulatie) van een entiteit die wij God noemen.

  *******************************************************************

  Stel dat het heelal is geschapen / is ontstaan in een situatie dat de meeste massa zich in het (denkbeeldige) centrum van het universum zou bevinden. De relativiteitsleer van Einstein leert ons dat tijd bij een massa langzamer verloopt. Einstein was overigens een Jood maar dat terzijde.
  Stel dat de aarde zich ongeveer in dit centrum bevond tijdens het begin / schepping. De relatieve tijd op aarde verliep dan vele malen langzamer dan de relatieve tijd aan de rand van het heelal.
  Het heelal dijt uit waarbij de meeste massa zich nog steeds in het centrum (bij de aarde) bevindt. De relatieve tijd op aarde verloopt langzaam en de relatieve tijd aan de grens van het heelal verloopt snel.
  Kijken wij vanaf de aarde de ruimte in dan zien wij overal roodverschuivingen omdat het licht wordt uitgerekt. Dat klopt want de relatieve tijd aan de buitenkant van het heelal verloopt sneller dan de relatieve tijd op aarde. Het licht wordt dus uitgerekt en er ontstaan roodverschuivingen.
  Als wij de ruimte in kijken naar verre sterren dan zien wij een relatieve tijd van miljarden jaren. Dat kan goed kloppen want de tijd aan de rand van het heelal verloopt veel sneller dan op aarde. Sommige melkwegstelsel lijken bij ons vandaan te schieten… Klopt, want de relatieve tijd aan de rand van het heelal verloopt veeeeeel sneller.

  *******************************************************************

  Tot slot nog een opmerking n.a.v. de heer Schilder schreef over onze (heidense) voorvaderen in Europa die het allemaal wel goed voor elkaar hadden. Deze (heidense) voorvaderen gebruikten wel degelijk hun gehele geest en herseninhoud i.t.t. de atheïsten van deze tijd. Zij erkenden namelijk dat er een god of meerdere goden moesten zijn. Zij sloten zich niet krampachtig af van wat ons tijdens onze schepping is meegegeven en dat is het besef dat er een hogere macht dan onszelf is en dat wij verantwoording moeten afleggen.
  Grappig dus dat de heer Schilder hier over is begonnen.

  Overigens stammen onze voorvaderen af van de nazaten van Noach. Hier is op het internet een schitterend artikel over te vinden waarbij de Bijbelse namen van de kleinzonen en achterkleinzonen van Noach perfect overeenkomen met de namen van de volkeren waar wij van afstammen.

  *******************************************************************

  Jammer dat de heer Schilder m.i. een trauma heeft opgelopen m.b.t. het christendom. Als hij de moeite zou willen nemen om de Bijbel eens goed te lezen en te bestuderen dan zou hij gaan inzien dat het christendom iets anders is dan ‘de kerk’. Ik vind dat erg jammer want hij blijft nu in cirkeltjes draaien. Ga niet ten rade bij dominees, priesters of wat dan ook maar lees die Bijbel en probeer het te snappen. Desnoods wil ik je wel op weg helpen voor zover ik dat kan.

  Geliked door 4 people

 12. Nachtkaarsje zegt:

  Heer Schilder. Ik ben afgehaakt tijdens het lezen van uw stukje. Dat gescheldt van u op gelovigen is voor mij het bewijs dat u behoorlijk gefrustreerd bent. Er is geen andere conclusie voor mij mogelijk.
  Ik begrijp dat verder wel. U wacht het grote niets. U heeft geen hoop op wat beters en u ziet de u bekende wereld teloor gaan aan allerlei enge zaken waar u geen grip op heeft. Dus gaat u schelden en tieren op gelovige mensen en komt u met zogenaamde feiten om u hersenspinsels als bewezen te achten. Let wel, dat laatste geldt alleen als bewijs voor u.
  Ik heb heel ander bewijs. En ik weet dat God bestaat. Ik behoor dan ook niet tot de doelgroep die u met gelovigen voor ogen heeft, ik geloof namelijk niet meer, maar weet.
  En de wereld die God middels Jezus voor ons voor ogen heeft is er eentje waar we qua pracht geen voorstelling van kunnen maken. Geen ziekte meer, geen oorlog, noch de dood zullen verblijf houden in die wereld. Het is ontzettend jammer dat er mensen zijn die zulke liefdevolle beloften afwijzen en hun eigen verzinsels belangrijker achten.
  Dat u iets niet begrijpt, wil nog niet zeggen dat het ook slecht is. De belofte in het enige boek wat werkelijk over God spreekt is duidelijk en krachtig genoeg om nu 3500 jaar later nog steeds mensen te redden van datgene waar u ze heen poogt te drijven.
  BTW, wist u dat de Christenen de vorm van onze huidige boeken hebben uigevonden? Daarvoor had men stenen tabletten, was/klei tabletten of papyrus/perkament rollen.
  Oh ja, het enige wat u kunt antwoorden op mijn weten is dat ik niet goed ben in mijn hoofd, maar tja, dat is geheel voor rekening van diegene die dat vindt. Ik draag daar geen verantwoording voor. Of men luistert, of men gaat blind en doof verder in hun ellende.

  Geliked door 5 people

  • Harry zegt:

   Er valt met dogmatische gelovigen gewoon niet van gedachten te wisselen .
   Ze blijven alles maar bekijken vanuit hun eigen doctrine .
   Zelfs al hun antwoorden zijn door het geloof geïnspireerd .
   En als ze zelf geen antwoord meer weten , dan produceren ze wel weer een of andere bijbeltekst .
   En dát moeten wij dan maar als vaststaand bewijs accepteren .

   Ergo , niet gelovigen zitten tegen een soort religieuze Chinese muur aan te lullen omdat de gelovigen niet in staat zijn om iets objectief te benaderen .
   Je zou het gehersenspoeld kunnen noemen .

   Like

   • Nachtkaarsje zegt:

    Als ik naar de wereld kijk dan zie ik allerlei ellende veroorzaakt door goddelozen. Ook al noemen ze zich christen of moslim. En dan noem jij zachtaardige mensen die Jezus willen volgen gehersenspoeld? Tja, met wie valt er nou niet te praten dan?

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Nachtkaarsje, en bij al ellende zijn geen geloven bij betrokken?
    Met jou valt geen geen enkel zinnig woord te wisselen, jij zit compleet vast.

    Like

   • Nachtkaarsje zegt:

    @Piet Snot. Jullie slaan zelf de discussie dood en roepen dan dat er met een gelovige niet te praten valt. Jullie willen oh zo graag praten, maar jullie weten niet hoe.Dat is een triest gegeven wat jij en Harry bijvoorbeeld niet zien. Iemand die niet in God gelooft is een goddeloze. Iemand die claimt in God te geloven, maar goddeloze dingen doet is nog erger dan een goddeloze. 2000 jaar geschiedenis van de christelijke kerken wijst erop dat die kerken geleid werden door goddelozen. Dat kan je aan hun daden zien. Veel regels waarnaar wij leven zijn van Joods/Christelijke oorsprong maar dan naar de bijbel, niet wat de leiders van kerken deden. Een voorbeeld is, gij zult geen vals getuigenis afleggen. Dat komt uit de bijbel en de westerse maatschappijen hebben op een vals getuigenis behoorlijke straffen gezet. Helaas diezelfde westerse kliek die de dienst uitmaakt wist te vertellen dat Irak massa vernietigings wapens had en dus werd het oorlog met Irak. Het bleek een valse getuigenis te zijn met als uiteindelijk resultaat 1 en al ellende in de vorm van IS en talloze vluchtelingen. Zijn Christenen daar schuld aan? Zoals ik het zie heeft geen enkele echte oprechte Christen daar schuld aan. Maar ze worden wel vervolgd door de gedragingen van goddelozen die zich christelijk noemen.
    Jezus zei het al: “Aan hun daden zult u hen herkennen.”
    Nou Piet Snot, om dingen te herkennen heb je kennis nodig en die kennis krijg je niet van atheisten. Dat blijkt wel uit jouw en Harry zijn opmerkingen aan mijn adres. Ga jullie leiders ter verantwoording roepen inplaats van oprechte Crhristenen lastig te vallen met jullei geneuzel.

    Like

  • David zegt:

   Ik denk dat de atheïsten bang beginnen te worden voor de islam. De islam maakt geen onderscheid tussen christen of nietchristen : allemaal kafir dat dood moet. De christenen zijn vervolging wel gewend, zit in dna, de nietchristenen niet, je handen omhoog en je verschuilen als nietchristen gaat niet helpen, dus wat nu? Ze weten het niet, dikke paniek

   Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    Dat was allang duidelijk dat mossels daar geen onderscheid in maken.
    Gelovig of niet, je kop gaat er toch wel af.
    Dus wat bedoel je nou eigenlijk?

    Alleen gelovigen blijven met hun armen over mekaar zitten en hopen er op dat hun fantasie vriendje ze wel zal helpen als het zover is.
    Veel succes verder dan maar.
    Daar kan jij je nog wel eens lelijk in vergissen wie jou gaat helpen.
    Misschien zijn dat wel ongelovigen. Wat ga je dan doen?

    Like

 13. BigLJohn zegt:

  Een heel verhaal. Binnenkort spreekt men alleen nog maar over onze islam roots. De geschiedenis zal compleet herschreven worden door de muzelmannen. Ze zullen fake berichten schrijven dat alle wetenschappers islamieten waren en dat islamieten altijd al de bewoners van dit continent waren.
  Maar wij, arme drommels, zullen met zijn allen verdwijnen gelijk Atlantis zo mysterieus verdween, en waar niemand de notie van heeft hoe dat kon gebeuren.

  Geliked door 1 persoon

 14. Peter zegt:

  Geachte heer Schilder,
  Op grond van welke afgeronde studie mag u de titel Drs. voeren ?

  Like

 15. Harry zegt:

  Ben het zéér eens met Dhr Schilder wat betreft de loyaliteit onderling tussen de gelovigen .

  Mooi voorbeeld , drie huizen bij mijn woning vandaan .
  Een jong stel van gereformeerde kom-af heeft zeer slechte ervaringen met de gereformeerde gemeente waar ze bij hoorden .
  “Wat een enge gemeente , wat een schijnheiligheid ,
  ze zeggen het één en doen het ander” , zei de vrouw .
  Ze stapten er uit .
  Haar oom die vier huizen verder woonde met zijn gezin , doen nu net of ze haar niet kennen !
  De héle familie negeert haar .
  Zelfs kleine kinderen krijgen niet eens meer een kaartje met hun verjaardag .
  Niemand mag er zelfs op een verjaardagsfeestje komen !
  Zit je daar als kind met een berg limonade en een stapel pannenkoeken te wachten !
  Geen hónd kwam er .

  Vreselijk , wat een volk !

  Geliked door 3 people

  • Piet Snot zegt:

   Uitsluiten hoort bij elk geloof, ze doen het allemaal.
   Heb je een andere mening, dan besta je gewoon niet meer.
   Ondanks dat ze dat hier glashard zullen ontkennen.
   Mij was het allang duidelijk dat ze zo in mekaar zitten, ik ken ze niet anders.

   Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   Harry 28 juni 2019 om 00:48

   Refo’s zijn walgelijke wezens vol haat en geniepig gedrag.
   Daarin geef ik je groot gelijk.

   Van oprechte, bescheiden christenen, zoals Henk V. heeft niemand last.
   Ik steun mensen als Henk V. 🙂

   Geliked door 2 people

   • delamontagne zegt:

    *****

    Like

   • Harry zegt:

    Daar ben ik het helemaal mee eens , Tistochwat .
    Ik ken Henk V . totaal niet , maar uit wat ie schrijft blijkt het een zeer verstandig , rationeel en sympathiek mens te zijn .
    Hij zal het ook niet zo gemakkelijk hebben , Duitsland , Wachteres , ouderdom en wie weet wat nog meer .
    En tóch , iedere keer trekt ie weer partij voor de hemelbestormers , dat verbaast me dan wél weer .
    Geeft ie zelf toe vroeger links geweest te zijn en dáárvan genezen , blijft dat ándere toch nog hardnekkig hangen .
    Dat is eigenlijk wel jammer .
    Ik zou wensen dat ie totaal vrij van alle smetten totaal vrij in het leven kon staan ………..
    Net zoals ik , zeg maar .

    Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Harry ….. zoek je ruzie .. ???

    😛
    :

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Als Henk geen partij trekt voor al die hemelbestormers, krijgt ie problemen met wachters.
    Die is daar een stuk feller in dan Henk.
    Wat mij een een zeer gemoedelijke en vriendelijke man lijkt.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Harry 28 juni 2019 om 19:29

    Het is prachtig als je een geloof hebt, waaruit je troost kan putten.
    Henk V. kan dat. Ik vind dat juist heel knap.
    En hij doet er niemand kwaad mee.

    Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Blijkbaar ken jij mij niet, Bert.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Alleen dat al.
    “Harry ….. zoek je ruzie .. ???”
    Volgens mij is daar maar zeer weinig voor nodig, een andere mening is voldoende.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ik denk/weet zeker dat je de relatie tussen Harry en Tistochwat volledig verkeerd beoordeelt Bert!

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Bert, ik had het niet over Harry en Tistochwat, maar over Henk.
    Een grapje mag toch kunnen, ik ken ze niet eens.
    Maar Henk lijkt mij wel veel vriendelijker, daar moet je (volgens mij) moeite voor doen om ruzie mee te krijgen.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    E.J. Bron 28 juni 2019 om 21:14

    Ik denk/weet zeker dat je de relatie tussen Harry en Tistochwat volledig verkeerd beoordeelt Bert!

    Ik denk dat je bedoelt: de relatie tussen Harry en Wachteres?

    Piet Snot 28 juni 2019 om 20:13

    Ik ken Wachteres persoonlijk; ze is een aardige, kalme vrouw, echt waar.

    Like

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    @ E.J. Bron zegt:
    28 juni 2019 om 21:14
    Ik denk/weet zeker dat je de relatie tussen Harry en Tistochwat volledig verkeerd beoordeelt Bert!

    Was het niet iets tussen Harry en Wachteres? Dat: “Zoek je ruzie?”

    We moeten Drs. Schilder nageven: Zijn artikelen over religie leveren wel een record aantal reacties op.
    Je ziet ook vaak mensen reageren die je anders nooit ziet.

    Like

  • QenQ6 zegt:

   Leuke generalisaties!

   Like

  • Ton Ruygrok zegt:

   Ah .., joh .., heb je overal in alle geledingen en niveau’s van de samenleving .., echt niet alleen aan christenen/ refo’s voorbehouden.., Wim Kok.. strijder.. voor het proletariaat werd als kapitalist weg gedragen .., ook een ultieme vorm van hypocrisie.., leg de vinger maar eens bij je eigen leven, heb je ook wel eens hypocriet gehandeld .., hoe onbeduidend dan ook .., maar toch.., zelfs heel…, “” rechtvaardige”” .., mannen moesten op de vraag …, wie zonder zonde is werpe de eerste steen.., beschaamd afdruipen..,
   A.Ruygrok, Monster.

   Like

 16. rottenpikwick zegt:

  Chapeau! De spijker op…… Bedankt dat u zich alweer uit uw heidense tent liet lokken! Religies, VERGIF voor de mensheid / Moedertje Aarde!

  Geliked door 1 persoon

  • Trucker zegt:

   @ 𝒓𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏𝒑𝒊𝒌𝒘𝒊𝒄𝒌 𝙯̶𝙚̶𝙜̶𝙩̶ –>𝒏𝒆𝒖𝒛𝒆𝒍𝒕<– 28 𝒋𝒖𝒏𝒊 2019 𝒐𝒎 02:25

   "…𝑪𝒉𝒂𝒑𝒆𝒂𝒖! 𝑫𝒆 𝒔𝒑𝒊𝒋𝒌𝒆𝒓 𝒐𝒑…… 𝑩𝒆𝒅𝒂𝒏𝒌𝒕 𝒅𝒂𝒕 𝒖 𝒛𝒊𝒄𝒉 𝒂𝒍𝒘𝒆𝒆𝒓 𝒖𝒊𝒕 𝒖𝒘 𝒉𝒆𝒊𝒅𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒊𝒆𝒕 𝒍𝒐𝒌𝒌𝒆𝒏! 𝑹𝒆𝒍𝒊𝒈𝒊𝒆𝒔, 𝑽𝑬𝑹𝑮𝑰𝑭 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒉𝒆𝒊𝒅 / 𝑴𝒐𝒆𝒅𝒆𝒓𝒕𝒋𝒆 𝑨𝒂𝒓𝒅𝒆!…"

   Hey pikwick als je het niet zou weten het is 'een spijker op zijn kop(slaan)'
   Jij bent eentje uit de galerij (multiple choige categories 🙂 🙂 🙂 want het is niet (de) Schilder die zich uit zijn tent liet lokken maar hijzelf die de vlucht voorruit neemt.
   Zal wel wat te moeilijk zijn voor jou om te begrijpen maar dat is dan uw probleem 🙂 🙂 🙂

   Like

 17. dolphin zegt:

  holle vaten klinken t hardst , laten we t daar maar bij houden

  Geliked door 1 persoon

 18. henk verhoef zegt:

  bij geloven gaat het ook maar om twee zaken en zelfs de zelfde zaken als bij ongelovige

  Sex en macht– of macht en sex
  het verschil zit hem in de IQ van de verschillende groepen- van de misbruikte van de geloven altijd laag en jaar die leven ook via 100den jaren oude ideeen uit de was- en ijskast- loze tijdperken

  En des te meer onderdrukking des te fanetieker men word( ook bij on- en gelovige)
  Probleem is dat zoogdier -mens– het rotste soort van alle dieren
  OH wat ZIJN wij KNAP– we verliezen het zelfs van een rupsje

  Like

 19. Sander zegt:

  Zo waar wat ik net las, had ik maar iets van deze kennis 50 jaar geleden!
  Op de lagere Christelijke school “de Rutgerschool in Vlaardingen” kregen we ooit de kans om vragen te stellen over alles en nog meer, mijn vraag aan de leraar was waarom wij een geloof hebben uit de toen al als achterlijk bekend staande B-landen en dat ik God (zal toen natuurlijk het Godsconcept bedoelen) maar best sneu vond.
  Ik vergeleek het met een mierennest waarop ik soms toekeek, was ik hun God?
  Zou ik me beter voelen als de mieren mij zouden toezingen?
  Wat boeien mij die mieren nou en wat boeide ik de mieren anders dan dat ze lekker knetterden dankzij spiritus en lucifers!
  Alsof Satan zelf in de klas zat, zo keek de leraar in kwestie.
  Mijn vader lag dubbel van het lachen toen de leraar thuis verhaal kwam halen.
  Deze leraar werd ook verteld door mijn vader dat de enige reden dat ik op deze school zat lag in het feit dat deze school om de hoek van ons huis lag en volgens mijn gelovige moeder asociale kinderen naar een openbare school gingen, zij geloofde voor de bühne dus…
  Mocht mijn leraar dit niet zinnen dan dit graag mededelen op papier en mijn vader zou dan een andere school uitzoeken, met als gevolg dat het schoolfonds een “best” envelopje minder zou toucheren.
  Ik was hooguit 8 jaar en God hield op te bestaan door een enkele vraag van het kind welke ik was. Vooralsnog een fijne tijd gehad op deze Cristelijke school en de leraar in kwestie is nooit een kruistocht gestart tegen mijn gedachtegoed, wellicht dat hij de hel als enige uitkomst zag…
  Een school welke uiteindelijk ten onder gegaan is aan een tsunami van Turkse leerlingen en ander fijn spul…
  Mag ik God bedanken voor het feit dat ik in een vroeg stadium het geloofsjuk heb afgeworpen?
  Nee ik bedank beter Wodan maar…

  Geliked door 1 persoon

 20. Jan zegt:

  1. Wie niet ‘gelooft’, wordt – ook in 2019 nog! – verstoten van eigen familie en UIT de betreffende gemeenschap…ELKE christelijke gemeenschap heeft dat nog altijd in zich
  ELKE met hoofdletters want schilder’s mening is bij hem een feit. ‘Wetenschapper’ schilder onderzoekt dan ook niet graag of dit zo is.

  2. Respect hebben voor je ouders noemt schilder indoctrinatie. Niet stelen idem Dat zegt veel over de ‘intellectueel’ schilder.

  3.Schilder meent dat religie hetzelfde is als godsdienst wat niet zo is. Schrijft dat ‘vrijheid van religie’ in 1820 in ‘het wetboek’ werd opgenomen wat ook al niet juist is
  https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/via0fzbudxxo/artikel_6_vrijheid_van_godsdienst_en
  Van schilder kun je zeggen dat zijn religie bestaat uit het ventileren van meningen

  4. schilder blijkt een ordinaire iconoclast te zijn (weg met alle kerken) die begint met het slopen van kathedralen als de Notre Dame in Parijs en zal niet eindigen voor ook alle kunst in de musea op de brandstapel is verdwenen want wie A zegt, zegt ook B

  Schilder blijkt een omhooggevallen nul te zijn want wederom heeft hij een broddelwerkje afgeleverd, vindt zichzelf intelligent, want de ander die het niet met hem eens is of het waagt te reageren is namelijk dom. Dat getuigt wel van intense domheid, immers Newton, Kepler, Leeuwenhoek, Galileo Galilei of Newsome (neurowetenschapper) enz enz waren en zijn allen christenen. Zoveel dus over de domheid van christenen waarvan schilder de vruchten plukt. Maar schilder is dan ook een hypocriet.

  5. De derde alinea geeft aan dat schilder geen wetenschap bedrijft, dit niet kan omdat hij er op uit is om naar anderen te sneren, want deze alinea is in zijn geheel redundant. Schilder raast en schuimbekt als iemand hem onderuit schoffelt, doet er dan wel lacherig over zoals enkele dagen terug, maar nu verraadt hij zich: 96 woorden volgen en iedereen wordt uitgescholden want schilder heeft gelijk (wat hij niet kan onderbouwen tenzij de scheldwoorden feiten zijn. Bovendien bezondigt schilder zich hier van een stropopredenering en zet zich zo direct buiten spel wat overigens ook het geval is als hij vraagt ‘Hoezo ONZE joods-christelijke…’. Schilder’s ‘onderbouwing’ bestaat dan uit ‘sodemieter op’ en de ander voorheen uitmaken voor ‘sukkel’.
  Overigens, schilder zei onlangs nog dat hij atheïst is, maar toch gelooft hij in de Noorse mythologie. Spreekt zich meer dan een beetje tegen, maar een kniesoor die er op let.

  6. Opvallend is dat schilder niet zonder Baudet kan want het woord boreaal ligt hem in de mond bestorven en dan te weten dat Baudet dit woord in een geheel andere betekenis gebruikte dan schilder. Even zoeken schilder, want het staat gewoon op het net. Zoekt en gij zult vinden.

  7. Het schelden gaat maar door. Christenen zijn laf, hypocriet, slap, haters, vuilspuiters enz. Tja, als je de christelijke en Joodse bijbel niet kent kom je tot zulke hersenspinsels. Overigens had schilder kunnen bedenken dat de kruisridders allesbehalve lafaards waren of recentelijker, Jan Sobiewski. Dat zag schilder voor het gemak over het hoofd dat hij zijn vrijheid aan een christen te danken heeft.
  De rest van schilder’s wetenschappelijk betoog bestaat uit schelden. Ga ik niet verder op in

  8. Alinea 8 is weer geheel redundant. Staat namelijk niets.

  9. Jammer voor schilder, maar het waren toch echt de christenen die de moderne wereld vorm gaven en niet de heidenen die schilder zo hoog in het vaandel heeft. Maar dat krijg je als iemand als schilder geen weet heeft van iconografie, beeldspraak enz. Geeft niet, maar dan moet hij niet beweren dat hij een intellectueel is en de ander dom.

  10 Alinea 7 is weer in zijn geheel redundant. Staat niets in, is schelden.

  11. Alinea 8 begint met een aardig voorbeeld van hoogmoed en dat is voor een ‘intellectueel’ niet te best want dat getuigt van arrogantie en minachting voor de ander en dan te weten dat schilder tot nu toe al 10 alinea’s heeft laten zien dat hij dat juist geen intellectueel is. En ook nu weer, schilder heeft niet door dat de gehele wetenschap is voortgekomen uit het christendom en niet uit de runologie van zijn moerassekte (om ook even met modder te smijten). Schelden is een teken van zwakte, schilder.
  De rest van de alinea is weer geheel redundant (heeft niets met schilder’s ‘bewijsvoering’ te maken) Niet verwonderlijk want de kritiek die schilder kreeg maakte hem zo woest dat hij zijn doel volledig uit het ook heeft verloren.

  12. Christen hebben geen problemen met wetenschap. Schilder is duidelijk een fantast en heeft dus nog nooit van Isaac Newton gehoord om 1 enkeling te noemen. Krijg je in je blinde haat.
  De rest van de alinea is redundant want ook nu weer, schilder is volledig van het pad.

  13 Alinea 10, 11 en 12 kunnen ook worden gewist, doel van schilder was immers aan te tonen dat de huidige wereld niets te danken heeft aan het christendom.

  Leermoment voor schilder: Bezint eer gij begint (te schrijven)
  Dat een christen iemand de andere wang toekeert, betekent niet dat hij zich niet mag verdedigen tegen een gewelddadige aanval. Dat zei Jezus ook niet. Hij zei wel dat we nooit in de aanval moeten gaan en dat we ons niet moeten laten provoceren om wraak te nemen.
  Om Jezus’ woorden te begrijpen, moeten we niet alleen naar de context van zijn opmerking kijken maar ook naar zijn publiek. Jezus leidde de bovenstaande raad in met iets wat zijn toehoorders al uit de Schriften kenden: „Gij hebt gehoord dat er werd gezegd: ’Oog om oog en tand om tand’” (Mattheüs 5:38).

  (Ik ben benieuwd naar het volgende broddelwerkje van schilder).

  Geliked door 3 people

 21. droevige mof zegt:

  De gedachten van Drs. Schilder zijn deels niet nieuw.
  Precies 100 jaar geleden schreef Alfred Rosenberg een boek dat later het religieus-ideologische basisscenario van het nationaal-socialisme werd: “Der Mythus des 20. Jahrhunderts.”
  https://archive.org/details/DerMythusDes20Jahrhunderts/page/n12
  De superioriteit van de Germaanse mythologie ten opzichte van het jodendom en het daaruit voortvloeiende christendom wordt hier ook uitgelegd.
  Als Duitser met een Joodse moeder heb ik hier begrijpelijkerwijs een probleem mee. Maar dat zijn mijn zaken.

  Like

 22. Peter zegt:

  Wat onze cultuur aan het christendom dankt

  Sam Janse (1949) is bijbelwetenschapper.

  Schoppen tegen de joodse en christelijke traditie is populair. Toch reiken de wortels van de westerse beschaving diep in die tradities. Sam Janse belicht vijf schatten.

  De kerk mag wat hem betreft per ingang van nu opgeheven worden, zei columnist Bert Keizer eerder dit jaar in Trouw. Dat gold de rooms-katholieke kerk, maar ik maak me geen illusie dat hij voor mijn protestantse kerk een uitzondering maakte. Het zijn gewoon foute clubs. Van het lezen van het evangelie is volgens Keizer nog nooit iemand beter geworden.

  Hij is de enige niet die dit zegt. Een behoorlijk deel van onze intelligentsia betreurt het dat de klassieke wereld destijds de afslag naar het christendom heeft genomen en niet bijvoorbeeld naar een epicuristische levensfilosofie, waarin de mensen een stijlvol hedonisme leven.

  Zo is het niet gegaan. Het christendom heeft de westerse wereld veroverd en houdt niet op door te werken, ook nu het, althans in het Westen, op zijn retour is. Het lijkt me niet verkeerd om de christelijke wortels van onze beschaving nog eens op te sporen. ‘Gij leeft te zeer in uw bewogen heden’ dichtte Anton van Duinkerken, en dat is tachtig jaar later nog niet beter geworden.

  Laat ik mijn apologie inzetten met de erkenning dat het boek dat christendom heet vele zwarte bladzijden, zelfs hele zwarte hoofdstukken kent. Ik weet het, ook een ‘Sorry’ kan een psychologische truc zijn: erkende schuld is als gras dat voor de voeten van de aanklager wordt weggemaaid. Toch laat ik me, zonder de zwarte bladzijden te ontkennen, niet weerhouden de witte te schrijven.

  Ik stip wel kort de zwarte bladzijden aan. Het antisemitisme zit diep in het historische christendom. De kerk heeft zich te vaak met de heersende macht vereenzelvigd. Discriminatie van heidenen, Joden en ketters heeft ze te vaak toegejuicht. En dan de Inquisitie nog en de kruistochten. En de christelijke ideologie die met westers superioriteitsbesef het kolonialisme onderbouwde.

  Christenen dienen te erkennen dat ze niet in de voorste linies hebben gestaan bij de emancipatie van vrouwen en homo’s (wel trouwens van slaven) en dat ze tot op de dag van vandaag soms nog een remmende factor vormen in emanciperende processen. Ze zijn ook medeschuldig aan de catastrofale explosie die overbevolking heet.

  Maar het gaat me hier om de positieve rol die het christendom in de geschiedenis van onze westerse beschaving heeft gespeeld. Op vijf punten: de indamming van het geweld, de kritiek op de heersende macht, de alfabetisering van de mensheid, de intensivering van het moreel appèl en de ontwikkeling van onze samenleving in de richting van een schuldcultuur.

  Tegen het hoongelach van de seculieren in geloof ik dat het christendom op sommige punten heeft geholpen om het geweld in te dammen. In de Grieks-Romeinse Oudheid was het pasgeboren leven niet beschermwaardig. Pas als de vader het in een speciale ceremonie in zijn armen had genomen en als zijn kind had aanvaard, was het doden ervan strafbaar. De Romeinse dichter Ovidius vertelt in zijn ‘Metamorfosen’ een mythe over een vader die tegen zijn zwangere vrouw gezegd had dat het kind, als het een meisje was, gedood moest worden. Het was een meisje en ze kon alleen gered worden doordat ze als jongen verkleed werd. Ook de grote filosofen Plato en Aristoteles meenden dat gehandicapte borelingen die ten laste van de samenleving zouden komen gedood mochten worden

  Dat de Joden het anders deden, viel op. Tacitus, de Romeinse historicus van rond 100 na Chr., vindt het merkwaardig dat de Joden hier van een misdaad spreken. En Seneca, de milde, stoïsche wijsgeer, zegt in alle nuchterheid: ‘We verdrinken zelfs kinderen die zwak en mismaakt geboren worden’. Niet in een vlaag van woede, voegt hij eraan toe, maar vanuit een rationele overweging dat dit leven onder de maat is.

  Voor Joden en christenen was het doden van kinderen een grote zonde. De Didachè, een oudchristelijk geschrift uit de eerste helft van de tweede eeuw, noemt het in een reeks van andere zonden: ‘U zult geen pasgeborene doden.’ Wie dat wel doet, volgt ‘de weg naar de dood’. Pas onder de christelijke keizer Valentinianus I werd het doden van zuigelingen strafbaar (374 na Chr.). Het is schokkend om te bedenken dat praktijken die ons nu aan de nazistische bevolkingspolitiek doen denken in de klassieke Oudheid gebruikelijk waren. Juist op zo’n punt wordt duidelijk hoeveel onze cultuur te danken heeft aan de Joods-christelijke traditie.

  En dan de gladiatorenspelen: in het Rome van de keizers, samen met de wagenrennen, het volksvermaak bij uitstek. Fik Meijer beschrijft in Gladiatoren een dagje Colosseum: een dagvullend programma met heel veel bloed. ’s Morgens dierengevechten, van dier tegen dier en dier tegen mens, vervolgens in de pauze de executies van misdadigers en dan, als hoogtepunt, het gevecht van de gladiatoren die, goed getraind, een strijd op leven of dood voerden.

  Was er protest tegen dit gruwelijke bloedvergieten? Amper. De filosofen Cicero en Seneca vonden het doden van dieren en mensen zinloos volksvermaak. Christenen waren explicieter in hun oordeel. Vele christenen hadden in de arena het leven gelaten. Bovendien koesterden ze een diep wantrouwen tegen de Romeinse ideologie van het recht van de sterkste, zowel op het slagveld als in de arena. De gekruisigde Galileeër had Gods strategie laten zien: ‘het zwakke van God is sterker dan de mensen’ (Paulus). Het kan niet toevallig zijn dat het een christelijke keizer was, Constantijn, die in 325 de gladiatorengevechten officieel verbood.

  Mijn tweede punt: de Bijbel heeft ons geholpen om kritisch na te denken over macht en gezag. Ondanks de onzalige verbindingen van de kerk met de heersende macht blijft het waar dat de Bijbel ons een antenne heeft gegeven om ongecontroleerde macht te signaleren.

  Toen in Egypte en Mesopotamië heersers nog onbeperkte macht hadden, werd in Israël na veel aarzelingen het koningschap ingesteld, en wel met een wet erbij die de macht van de heerser beperkte. De koning moest ook nog rekening houden met een profeet die hem aan kon spreken op zijn gedrag: Natan bij koning David en Elia bij koning Achab. Dat is in het hele oude Midden-Oosten ongekend.

  De westerse cultuur heeft uiteindelijk ontdekt hoe gevaarlijk absolute macht is en heeft op een goed moment de machten gescheiden. Machthebbers hebben zich aan wetten te houden en kunnen door rechters teruggeroepen worden. Ze worden gecontroleerd door gekozen volksvertegenwoordigers. We zoeken nog steeds verder naar checks and balances: pers, social media, ombudsman. Dit alles kent men in het oude Israël niet. Maar er is wel een grondbesef hoe gevaarlijk macht is. En dat macht altijd bekritiseerd en gecontroleerd moet kunnen worden.

  Dat is een niet te overschatten bijdrage van jodendom en christendom aan de westerse cultuur.

  En dan, ten derde, de alfabetisering van de mensheid. De monotheïstische religies zijn boekreligies. Dat betekent voor Joden en christenen: leren lezen, en wel zo vroeg mogelijk. In 2 Timoteüs 3:15 wordt tegen Timoteüs gezegd: Je ‘bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven’. De Misjna, de eerste grote schriftelijke samenvatting van uitspraken van Joodse wijzen (begin derde eeuw na Chr.), stelt dat een kind van vijf geschikt is om de Heilige Schrift te lezen. Ongetwijfeld worden hier de jongens bedoeld, maar het blijft een belangrijk gegeven in de alfabetisering van een samenleving. Dat heeft het jodendom weinig analfabeten en veel Nobelprijswinnaars opgeleverd.

  Deze inzet is in het christendom niet altijd volgehouden. In het middeleeuwse, kathaarse Montaillou, Frankrijk, waren naar de berekening van Le Roy Ladurie amper vier van de tweehonderdvijftig inwoners geletterd. Maar het protestantisme betekende een nieuwe impuls voor de alfabetisering. In Zweden werd in 1686 zelfs een wet aangenomen die het analfabetisme moest uitroeien, zodat iedereen, ook kinderen, boerenknechten en dienstboden ‘met hun eigen ogen’ konden zien en lezen wat God in zijn Woord verkondigd had. Ik denk dat de conclusie gewettigd is dat jodendom en christendom een positieve invloed hebben gehad op de alfabetisering van de mensheid.

  Mijn vierde punt is: de intensivering van het moreel appèl. Seculiere denkers lopen te hoop tegen de stelling dat er zonder religie geen moraal mogelijk is. Christenen kunnen dat ook beter niet beweren. De theoloog Augustinus schrijft kort na het omineuze jaar 410, waarin Rome veroverd was door de Visigoten, dat God in het Romeinse Rijk heeft laten zien hoeveel de burgerlijke deugden waard zijn, zelfs zonder de ware godsdienst. Hij denkt hier aan politiek beleid en maatschappelijke ordening. Er is een sterke theologische traditie in het christendom die erkent dat een mens zonder God nog geen onredelijk en onzedelijk wezen hoeft te zijn.

  Maar ik denk wel dat het christelijk geloof (om me daartoe te beperken) het moreel besef een grotere intensiteit kan geven. Dat is hoog spel. Religie, zeker in zijn monotheïstische vorm, kan een mens tot afschuwelijke, terroristische daden brengen, maar religie kan mensen ook tot grote daden van naastenliefde en opoffering voeren. De uitersten liggen hier ver uit elkaar. Dat moet ermee te maken hebben dat religie dieper bij de mens binnenkomt dan welke ideologie of seculiere moraal ook. Er is een ervaring van een ultieme werkelijkheid, een laatste appèl, een Moeten van Godswege. Daarbij vergeleken is het humanisme een wat kabbelende, veelal ook wat rationalistische ideologie. Het bederf van het beste zal ook hier wel weer het slechtste opleveren. Het beste blijft wel het beste. Tegen seculiere denkers zeg ik daarom: als je religie en moraal loskoppelt, bedenk dan dat er ook verliesposten zijn.

  Cijfers van TNS Nipo laten onveranderlijk zien dat christenen in Nederland bovengemiddeld geven aan charitatieve doelen. Gaf de gemiddelde Nederlander in 2011 per maand 16 euro, leden van de Protestantse Kerk in Nederland gaven het dubbele. Ook op het punt van duurzaamheid en vrijwilligerswerk scoren christenen hoger. Om een onverdachte getuige als Herman Vuijsje te citeren: “Actieve kerkleden – van welke kerk maakt weinig uit – verlenen gemiddeld ook meer informele hulp, doen meer aan ondersteuning van vluchtelingen, leggen meer medegevoel en verantwoordelijkheid voor anderen aan de dag, en zijn beleefder en minder crimineel dan niet-kerkleden”.

  Dan mijn vijfde en laatste punt: het christendom heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze westerse samenleving in de richting van een schuldcultuur.

  Henk Singor stelt in zijn boek over keizer Constantijn de Grote dat het aan het christendom te danken is dat het Westen een schuldcultuur en geen schaamtecultuur kent. In een schaamtecultuur kijken mensen met de ogen van anderen naar zichzelf: zij keuren je gedrag af en daarom vind je het zelf ook verkeerd. Dat kan tot zelfmoord of eerwraak leiden.

  In een schuldcultuur daarentegen wordt wat afkeurenswaardig is bepaald door een morele code die kan afwijken van ‘wat men vindt’. Het individu staat hier in de regel sterker tegenover het collectief.

  Dat betekent dat ook de geseculariseerde eenentwintigste-eeuwer het christendom enige dank verschuldigd is. Ik zou deze ontwikkeling althans een grote stap willen noemen in de richting van de humanisering van de samenleving.

  In een schaamtecultuur dient een mens ineen te krimpen als hij (vaker misschien nog een zij) schuldig geacht wordt, ook al is hij het niet, terwijl hij onbewogen zijn leven voort kan zetten als zijn schuld niet openbaar wordt. Hier komt een bedenkelijke heteronomie aan het licht en krijgt de hypocrisie grote kansen.

  Ik denk dat er wel reden is om enig verband tussen het christelijk geloof en het ontstaan van een schuldcultuur aan te nemen. Als God het laatste woord heeft in mensenlevens, is wat Hij zegt doorslaggevend en niet wat de familie of de buurt of een hele samenleving zegt. Geloof in deze Ene relativeert de (im)morele codes van de omgeving.

  Dat kan leiden tot mensen die als ongeleide projectielen hun weg gaan, het kan ook leiden tot een dappere en onafhankelijke houding in de samenleving.

  Heeft het christendom een batig slot als alle plus- en minpunten verrekend zijn? Dat is een rekenkunst waar ik mij niet aan waag. Ik beperk me tot de conclusie dat de stelling dat de ellende in de wereld uitsluitend of hoofdzakelijk de schuld van de religie, of preciezer nog, van kerk en christendom is, op zijn minst eenzijdig is.

  Like

 23. Doornroosje zegt:

  Één van de dingen wat bij mij op komt na het lezen van het artikel van De Heer Schilder is , de moslim wrijft in zijn handen en denkt, zo dat hebben we ook voor elkaar. We zetten gewoon de geloven tegen elkaar op en wij komen als overwinnaar uit de bus. Bedankt Heer Schilder.

  Geliked door 2 people

 24. Lilith zegt:

  De kern van het begrip ‘religie’ (Lat. religare=her-verbinden) was ooit om door kritisch ZELFONDERZOEK naar de donkere aspecten van de eigen persoonlijkheid te komen tot opgang in bewustzijn (logos). Is gewoon kern van het aanwezigheid van de mens op aarde en nog altijd geldig! Religie zoals het vandaagdedag beleefd wordt is de dood in de pot. Islam is het trieste geestelijk gehandicapte broertje van de wereldgodsdiensten en de jongste religie. Terug naar de bron van alles en je vind weer waarheid…

  Like

 25. Doornroosje zegt:

  Mijn eerdere reactie lijkt niet te zijn doorgekomen. Dus nu maar even kort. De islam wrijft zich in de handen na het lezen van het stuk van meneer Schilder. Dat hebben ze toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ze zetten de geloven gewoon tegen elkaar op.

  Geliked door 1 persoon

 26. Wim H zegt:

  Tja…ik dacht werkelijk dat deze site anders was dan andere andere maar helaas is het steeds meer een platvorm voor haat jegens Christenen. Deze beste man kan het niet laten zijn ‘geweldige intelect ‘ te showen steekt daarbij zijn disrespect naar andersdenkenden niet onder stoelen of banken. Uiteraard zegt dit meer over zijn persoon dan de mensen en het geloof waar hij zo tegen aan schopt.
  Ik als, volgens de heer Schilder ‘ domme, niet zelf nadenkende, achterlijke ‘ gelovige Christen , respecteer elk ander mens..ik het nou met hem eens ben of niet.
  De heer Schilder ziet de splinter in andermans ook maar niet de balk in de zijne.
  Een betere wereld begint bij jezelf..de ander zo verachten en haten werkt daar niet in mee.

  Like

 27. Jo zegt:

  Is de aarde dan toch bol, als er geen schepper is zoals u dat schetst?

  Ik wil weleens wat daarop uw antwoord is.

  Like

 28. E.J. Bron zegt:

  @Drs. Schilder:

  U hebt nu verschillende keren de gelegenheid op de site gehad om uw punt voor wat betreft religie te maken. Dat is uw goed recht. Ik heb daar zelf persoonlijk eveneens een mening over, die ik hier in dit geval echter als onpartijdige webmaster niet ventileer. Echter: om het voor iedereen plezierig te houden op het blog zal ik vanaf dit moment dergelijke zéér controversiële artikelen niet meer plaatsen. Dat komt de rust en de ongewenste irritatie onderling op de site alleen maar ten goede. Laten we ons gezamenlijk richten op de ware vijanden: de linkse, globalistische, volksvijandige elite en de islam. Strijd de goede strijd!

  Webmaster

  Geliked door 8 people

  • Piet Snot zegt:

   Plak daar ook maar een like sterretje bij van mij.
   Ik heb al vaker geschreven waar het nou voor nodig is als hier al maanden geen onenigheid meer is.
   We komen hier toch nooit over uit, en dat doet er ook niks toe, dat hoeft ook niet.
   Dus is het zinloos, enkel bedoeld om de sfeer opnieuw te verpesten.

   Geliked door 1 persoon

 29. Tistochwat zegt:

  Eigenlijk neem ik me telkens voor het niet meer te doen, maar op de een of andere manier vind ik het toch weer TE vermakelijk om het niet te doen.

  Waarom toch altijd dat provoceren?
  Uw frustratie irriteert mij.
  Niemand kan bewijzen dat God bestaat en niemand kan bewijzen dat God níét bestaat.
  Er is niets mis met de Bijbel; er is wél heel veel mis met de vrome kloten die zichzelf als de maat der dingen beschouwen. De ‘refo’s’, zoals Harry hen zo treffend kan benoemen.

  We zullen ooit allemaal wel zien (of niet) of God bestaat of niet.

  Kortom: maak je toch niet zo druk, man!
  Met je houding beledig je ook zachtmoedige, eerlijke, gewetensvolle christenen.
  Ik kan er zo een aantal hier op de site van E.J. opnoemen.
  Stop toch eens met het bijten, slaan en trappen naar deze mensen.

  Enne: ik was uw artikel halverwege al meer dan beu; het is niet te pruimen.

  Geliked door 3 people

 30. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Tja wat vind ik nou van zo’n stukje als atheïst ?
  Om te beginnen vind ik het onzin dat wij geen joods-christelijke roots zouden hebben, onze samenlevingen werden volledig beheerst door religieuze mensen dus valt niet te ontkennen dat veel zo niet alles op zijn minst beïnvloed is door joodse of christelijke geloofsovertuigingen.
  Of dat altijd in ons voordeel heeft gewerkt is een tweede.
  Er is door gelovigen ook onvoorstelbaar leed toegebracht uit naam van hun geloof, denk daarbij bijv aan de Spaanse inquisitie waarbij Spaanse katholieken het niet accepteerden dat mensen een andere invulling gaven aan hun christelijke geloof.
  Heb ik moeite met gelovigen ? Nee totaal niet, onder voorbehoud dat ze het anderen waaronder ikzelf niet opdringen. Al vanaf mijn jeugd heb ik altijd vraagtekens gehad bij die bekeringsdrang van gelovigen, is een geloof meer waar als je het met velen tegelijk gelooft ?

  Geliked door 2 people

 31. Trucker zegt:

  Oei oei oei Heer Bron, ik hoor nu al de kreten van de hyena’s (nee geen wolven 🙂 op deze blog 🙂 🙂 de achterban van het Asperger typetje Schilder 🙂 🙂 🙂
  Nu gaan ze dit interpreteren als “zie je de Christelijke Religie wordt terug in bescherming genomen”
  Ik stoorde mij er –>niet meer<– aan, heb het tevens duidelijk gemaakt in mijn laatste reactie in dit topic, zo'n Schildertje loop je zo dwars door 🙂

  Like

  • Piet Snot zegt:

   Jij bent volledig aan het door draaien, lees mijn reactie eronder bij E.J. Bron.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Als ’t bij jullie net zo heet zou zijn als hier, zou je niet zo’n ruzie zoeken.
    Konden vanmiddag pas voor ’t eerst weer naar buiten………

    Geliked door 2 people

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Trucker, welke opleiding in psychologie of psychiatrie heb jij gedaan dat je zo precies weet dat Schilder een Asperger- ” typetje” is? Ik kan je vertellen dat ikzelf gezegend ben met het Syndroom van Asperger, in de allerhoogste graad. Maak een profiel van de typische Asperger-patiënt ik pas er naadloos in. Als je je enigszins had verdiept in het syndroom van Asperger, zou je weten dat dit veelal samengaat met een bijzonder hoog IQ. Zoek het maar op. Dus Schilder als een soort idioot aftekenen omdat hij volgens jou, zonder enige professionele kennis en zonder enige professionele diagnose, een Asperger-typetje is, zegt meer (negatiefs) over jou dan over hem.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • Trucker zegt:

    @ J. C. Th. Köhler zegt:28 juni 2019 om 19:45

    Dat is sarcasme, als u echt zo’n hoog IQ had zou u het best begrepen hebben… niet dus.
    Dat ik die Schilder een –>nuttige<– idioot noem, moet je maar mijn teksten lezen, ik verwijs meermaals naar iets dat ik vroeger reeds meerdere keren heb beschreven.
    Als u geen interesse heb in wat ik schijf…lig ik niet wakker van, maar mij niet beschuldigen door iets uit zijn context te halen.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Vandaar al dat mierengeneuk over een de Nederlandse taal of een een klein foutje.
    Nou begrijp ik het.
    Dat hoort er inderdaad bij , als je daar last van hebt.

    Like

   • Tineke zegt:

    Mensen met het syndroom van Asperger zijn ook heel gestructureerd,snel overprikkeld,hebben vaak last van geluid en licht.
    Ik heb 11 jaar een relatie gehad met een Asperger.
    En ik heb 11 jaar een leven gehad als een prinses.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Lijkt me niks . . . stille seks in het pikkedonker! LOL! 🙂

    Geliked door 1 persoon

   • Tineke zegt:

    Nee,daar heeft u inderdaad een punt.
    Maar het belangrijkste voor deze mensen is duidelijkheid.
    Dus als je zegt ,ik vind het met licht aan een stuk gezelliger,dan doen ze dat in het vervolg.
    Maar…je liefde moet groot zijn,zo ook je geduld.
    Maar uiteindelijk is het wel stuk gegaan,omdat je als partner vaak met lege handen staat. leuk en s
    Maar het is de meest oprechte,eerlijke man die ik ooit in mijn leven ontmoet heb.
    En sex is hartstikke leuk en spannend,maar intimiteit is veel belangrijker.
    Veel mensen verwarren die twee dingen vaak,maar er is een wezenlijk verschil.

    Nou heer bronwebmaster,als hier weer een draadje van komt,u bent weer begonnen 😉

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Nee, sorry Tineke. Na je comment gelezen te hebben, slaat mijn “humor” in deze nergens op! Het spijt me. Zal niet meer gebeuren.

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Ik word ook zo moe van die man , heer Köhler !

    Een vrachtwagenchauffeur die de psycholoog en psychiater uit komt hangen .
    Grote bek , al die verdomde emoticons en die betweterigheid in een raar soort Nederlands , om van te gruwen .
    Misschien heeft ie een pocketboek over het onderwerp bestudeerd .
    En nu weet ie álles …….
    Maar misschien ben ik bevooroordeeld omdat wij nogal wat van die lui over de vloer krijgen …………
    Altijd weer blij als ze het terrein af zijn , de enkele verstandige niet te na gesproken .
    Er zitten soms ook wel eens normale tussen .

    Ik had een oom die prof/dr was in de psychologie en psychiatrie .
    Alles wat die man zei sneed hout , geen slap, dom gelul !
    Over ieder woord was nagedacht .
    Een evenwichtig mens ,ondanks zijn beroep .
    Helaas veel te vroeg naar Amerika afgereisd .

    Wát een verschil !

    Geliked door 1 persoon

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Trucker:
   “Dat is sarcasme, als u echt zo’n hoog IQ had zou u het best begrepen hebben… niet dus.”

   Het spijt me voor je Trucker, maar mijn IQ is destijds vastgesteld door de vereniging Mensa in Utrecht. En het is inderdaad niet slecht. 🙂 Ik meet mezelf dus geen hoog IQ aan, zoals jij je kennis of wetenschap over Aspergers aanmeet.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • Trucker zegt:

    @ J. C. Th. Köhler zegt:29 juni 2019 om 12:27

    man man man een hoog IQ lijkt me soms meer een gebrek als een zegen om een comment te kunnen lezen 🙂

    zal het nog een duiden
    dat ik die Schilder een Asperger heette is SARCASME, ik heb nooit (in al d jaren dat ik hier pen) mezelf voorgesteld als een Asperger-syndroom kenner.
    Dat er hier een zeikerd zit die mij voortdurend afzeikt en insinueert dat ik mezelf verdiept heb in het Asperger-syndroom is geheel voor rekening van die zeikerd.

    Like

 32. Geronimo zegt:

  Volledig met de Heer Bron eens. Goede en enig logische beslissing. Dat eenieder zijn eigen, al dan niet religieuze, overtuiging voor zich houdt. Anders getuigt dit van weinig tot geen respect voor andersdenkenden. En vergeet niet, niemand, maar dan ook werkelijk niemand, ook de schrijver niet van dit over het paard getilde artikel, heeft de waarheid in pacht. Vandaar het zo broodnodige respect voor ieders persoonlijke overtuiging.

  Geliked door 2 people

  • Piet Snot zegt:

   “Vandaar het zo broodnodige respect voor ieders persoonlijke overtuiging.”

   Nooit een broodnodige respect, ik kan er naar luisteren of het lezen.
   En bepaal dan wel of ik het er mee eens eens ben of niet.
   Dat heeft niks met respect te maken, daar moeten mensen eens mee ophouden om dat altijd maar te eisen of logisch te vinden.
   RESPECT is heel iets anders, dat moet je eerst verdienen.
   Dat schijnen er veel nogal te vergeten.

   Geliked door 1 persoon

   • Trucker zegt:

    Respect… Snot, dat is iets dat reeds lang door de huidige generatie bij het groot huisvuil is gezet, dat en normen en waarden en ja ook nog beleefdheid.
    Ik zie het als ik eens naar “de stad” ga, hoe dat zooitje snotneuzen is op straat, hoe bars en nors en schurftig gedrag in de supermarkt (ga daar ook wel eens naar toe).
    Rommel op straat gooien is de normaalste zaak geworden, met dat gsmekke luid praten zodat iedereen kan meeluisteren, het interesseert mij geen bal wat een ander heeft te zaniken in dat ding, of die radio in de auto loeiend hard.
    In mijn jeugd was er respect voor de ouderen en zwangere vrouwen op het openbaar vervoer moet je die bende forenzen samen met die etterende snotneuzen eens zien drummen om als eerste op de trein/tram te kunnen stappen.
    Dikke pech als je 1m60 bent/gehandicapt of een moeder met een kinderwagentje; mag je de volgende nemen want meneer/madam bestuurder “ziet dat niet”.
    Respect verdienen hou op man met je zever, hun ouders weten al voor geen millimeter.
    Had ik kinderen en ze zetten een grote bek op of zijn onbeschoft zouden ze zure druiven vreten kan ik je op een briefje geven.

    Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    Jij verwart respect met onbeschoft gedrag.
    Maar ergens klakkeloos respect voor hebben, is voor mij uitgesloten als ik iemand niet ken.

    Geliked door 1 persoon

   • Trucker zegt:

    @ 𝙋𝙞𝙚𝙩 𝙎𝙣𝙤𝙩 𝙯𝙚𝙜𝙩:28 𝙟𝙪𝙣𝙞 2019 𝙤𝙢 20:02

    “…𝙅𝙞𝙟 𝙫𝙚𝙧𝙬𝙖𝙧𝙩 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩 𝙢𝙚𝙩 𝙤𝙣𝙗𝙚𝙨𝙘𝙝𝙤𝙛𝙩 𝙜𝙚𝙙𝙧𝙖𝙜.
    𝙈𝙖𝙖𝙧 𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙨 𝙠𝙡𝙖𝙠𝙠𝙚𝙡𝙤𝙤𝙨 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣, 𝙞𝙨 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙢𝙞𝙟 𝙪𝙞𝙩𝙜𝙚𝙨𝙡𝙤𝙩𝙚𝙣 𝙖𝙡𝙨 𝙞𝙠 𝙞𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙠𝙚𝙣…”

    “…𝙅𝙞𝙟 𝙫𝙚𝙧𝙬𝙖𝙧𝙩…”

    Ik verwar nog niet zo vlug het één en ander Snot, ik schrijf dat er heden (en al langer als het heden trouwens) geen respect meer is.
    Ik heb het niet over onbeschoft gedrag dat zich uit in geen respect hebben voor mensen die het behoeven.
    Mij hebben mijn ouders me geleerd om respect te hebben voor mensen die de zwakker(re) zijn in de samenleving, ik heb nooit mijn ouders (mijn vader is overleden toen ik een puber was) daar in ontgoocheld.
    Zal je nog iets anders zeggen, was een klein schriel mannetje die altijd bespot werd en gepest (vandaag heten ze dat een nerd dacht ik), was 16 jaar zag een advertentie van Bullworker (het “magische krachtapparaat”) en heb dat gekocht…
    Vandaar naar body building was een klein stapje.
    Jaren geduurd maar ik was op het werk en in het leger geen man meer die bespot werd; letterlijk het tegenovergestelde Snot, respecteren deden ze ja de schijters uit angst.
    Ik moet over dat geen lessen krijgen en als ik soms lees kinderen die tot zelfmoord gedreven worden door die smeerlappen die likken naar boven en trappen naar onder kookt mijn bloed ook vandaag nog.
    Ik ken lieden die “respect hebben” als je jaren workout gedaan heb en wat breder bent als normaal, ja dan zijn ze bang en is dat “respect” angst, niks anders Snot, is net als die islamieten roedels in bende maar als je één alleen of een paar tegen hebt is het “menier si en menier la…”
    Je kan best respect hebben voor mensen die je niet hoeft te kennen maar je weet wat ze doen of gedaan hebben, ik ken Geert Wilders alleen van een scherm toch heb ik respect voor die man, ik ken die Baudet alleen van een beeldscherm en van in het begin hoefde ik die poseur niet.
    PS Pakweg op de tram zie je lallende brallende snotneuzen stoer doen onder elkaar en ze zijn zo stoer dat ze een zwangere vrouw laten rechtstaan is dat niet onbeschoft dat is loepzuiver gebrek aan respect voor behoeftige mensen.
    Breek me de bek niet open.

    Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    Ik heb niet geleerd om voor iedereen respect te hebben, maar om je tegen iedereen normaal te gedragen en beleefd te zijn en zo te behandelen.
    Iedereen is voor mij gelijkwaardig, ik kijk tegen niemand op. en wat u niet wil dat uw geschied flik dat ook een ander niet, en wie goed doet goed ontmoet.
    Alhoewel van dat laatste zelden nog sprake van is. Mensen zijn niet eerlijk.
    Ik kan waardering voor iemand hebben, om ze gedrag, ze daden, ze denkwijze.
    Net zo als ik wel meer dingen waardeer van andere om wat ze gedaan hebben of doen.
    Voor mijn pa heb ik respect, omdat ie het toch altijd in ze uppie gered heeft mijn 3 koters.
    Maar daarom kan ik niet voor iedereen die pa is respect hebben, ik ken die mensen niet eens.

    Geliked door 2 people

 33. Tistochwat zegt:

  Reageren op de ‘gelovige’ nieuwkomers op deze site – die mij klaarblijkelijk nog niet kennen, en u en mij keer op keer weer met hun domme, inhoudsloze opmerkingen ronduit beledigen

  “u en mij”

  Wie zijn die “u”, meneer de drs.? Is volgens u elke persoon die hier reageert een atheïst?
  Wat een arrogantie om te stellen dat elke ‘gelovige’ domme, inhoudsloze opmerkingen maakt.

  Geliked door 2 people

  • Trucker zegt:

   Hey Tistochwat, in Frankrijk heten ze zo ééntje quantité negliable, niet (meer) van wakker liggen, hun enige doel is keet schoppen en provoceren, typisch aan een intellectueel.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    Trucker 28 juni 2019 om 19:24

    Niet elke intellectueel provoceert, hoor.
    Er zijn genoeg intellectuelen die wel wat nuttigers te doen hebben.
    Provoceren is kinderachtig.

    Geliked door 3 people

   • Trucker zegt:

    Ja soms vergaloppeer ik mij wel eens, ken er wel (in the real life) die zijn echt nette mensen, er zijn er hier ook zo ik weet dat wel maar in mijn woede stamp ik gemakkelijk in het rond.

    Like

 34. theoprinse zegt:

  Ik vind dat Schilder zulke stukken moet kunnen schrijven op de site van E.J Bron.
  De mens is het product van een oneindige micro- en macrokosmos
  die niet door een opperwezen geschapen kan zijn want wat schiep het opperwezen ?
  De Planetarium- of simulatie-hypothese waarover de filosoof Nick Bostrom heeft geschreven en die stelt dat een zeer hoog ontwikkelde beschaving deze ‘simulatie’, waarin het heelal geen ander intelligent leven kent dan de mensheid, om hun moverende redenen (vertier, wetenschappelijk experiment, technologie van ons gebruiken, andere voor ons niet te vatten redenen) in het leven heeft geroepen is net als de Oerknal of de Anthropogenic Global Warming hypothese louter onderwerp van speculatieve discussie.
  De mens heeft een van nature gegeven mogelijkheid om dialectisch in tegenstellingen of discriminerend te kunnen denken en kon de mens door kritisch denken op de Maan landen.
  Het menselijke denkvermogen >kan< dus geloven en bewijzen.
  Maar de mens kan niet bewijzen of een opperwezen wel of niet bestaat.
  Het 'geloof' in een onzichtbare autoriteit met een aan de mens superieure, onfeilbare morele wijsheid maakt dat elke religie fundamenteel oriënteert op de moraal over allereerst en hoofdzakelijk de vraag van de legitimiteit van de dood. Is deze gerechtigd of moord ?
  Maar elk individueel mens heeft een door de natuur gegeven vermogen tot het hebben van een morele opinie die in een geheim kiesproces bijdraagt aan de totstandkoming van de Wet.

  Like

 35. loNe zegt:

  de schrijver van het artikel
  laat wel érg zien dat hij een (net zo religieus) heidens geloof aanhangt ,
  als ‘een ander geloof’ dat hij denkt te moeten neersabelen .

  Gemiste kans ,
  Bron onwaardig .

  Like

 36. roberta zegt:

  Meestal ligt het probleem niet bij de religie op zichzelf (de islam misschien uitgezonderd) maar bij de mensen die die godsdienst belijden. In wezen zijn ook communisme en socialisme een ‘religie ‘nl een geloof dat men als enige waarheid ziet. Waar het fout gaat is bij de mens zelf. Vreedzame mensen met of zonder godsdienst zijn het probleem niet. Het zijn de fanatici, ook: met of zonder godsdienst. Zo zie je ook, dat mensen die van een orthodoxe godsdienst afstappen vaak overgaan naar een andere fanatieke overtuiging, dit zie je vooral bij voormalige gereformeerden. Den Uyl is een bekend voorbeeld. Zwaar godsdienstig opgevoed, daarna fanatiek rood. Veel voormalige AR-stemmers werden later fanatiek links. Fanatici sluiten zich aan bij fanatieke geloven (antifa!). Bij hen ligt er geen grens voor het gebruiken van geweld om jouw mening of geloof op te leggen aan anderen. Bij anderen, vreedzaam gelovigen of atheisten is er wel zo’n grens.
  Houd dus op met religies bashen. Het zijn de mensen, niet de godsdiensten op zich zelf.

  Like

 37. Tom zegt:

  @Theoprinse:

  Je schrijft: “De mens is het product van een oneindige micro- en macrokosmos
  die niet door een opperwezen geschapen kan zijn want wat schiep het opperwezen ?”

  Mag ik je vragen of je begrijpt dat je nu jezelf volledig aan het tegenspreken bent?

  Jij gelooft zelf dat alles uit niets en door niets spontaan is ontstaan. De natuurwetten in dit universum vertellen ons dat dat niet kan. In dit universum kan niets spontaan ontstaan uit niets. Er moet een actie aan vooraf gaan en de energie moet al voorhanden zijn geweest.
  Daarentegen schrijf je dat God Zelf wel een schepper moet hebben gehad. Je gaat er dus van uit dat God wel geschapen moet zijn maar alle energie in dit universum niet?

  Ik geloof dus in een eeuwige God die de actie heeft gemaakt om dit universum te creeëren (te bedenken). Jij gelooft in eeuwige energie en in een magisch moment waardoor alles spontaan is ontstaan (zonder voorafgaande actie die de reactie tot gevolg heeft gehad).

  Begrijp je dat jouw eigen stelling jou het zwijgen oplegt? Want waar komt alle energie vandaan en wie heeft de actie gedaan waardoor er een reactie (big bang) heeft plaatsgevonden?

  God staat buiten onze realiteit. God heeft het universum ‘bedacht’. In een eerdere reactie heb ik het uitgelegd als zijnde vergelijkbaar met een computersimulatie. Je kunt het ook vergelijken met een droom. Ieder mens kan een compleet universum verzinnen, bedenken en dromen…

  Het gehele universum is niets meer dan een ‘gedachte’ van God. De natuurwetten zijn ‘verzonnen’ door God. Tijd is ‘verzonnen’ door God. In de Bijbel staat “Daar zij licht en daar was licht”. Dit licht was er eerder (was eerder ‘bedacht’) dan de lichtbronnen (zon, sterren). Einstein heeft aangetoond dat licht gelijk staat aan tijd. “Daar zij licht” kan dus (ook) gezien worden als de schepping van tijd.

  Deze schepping is dus een ‘gedachte’ van God. Wij denken dat onze realiteit ‘echt’ is maar als je de elementen gaat onderzoeken dan kom je tot de conclusie dat onze realiteit niets meer is dan natuurwetten, energie en informatie. En dit alles in perfecte balans. Zoals Einstein al opmerkte over onze realiteit: “Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.”
  Hij schreef dit niet voor niets.

  Het gehele universum bevindt zich dus in de ‘gedachten’ van het Opperwezen. Wat wij schepping noemen is dus eigenlijk niets anders dan het ‘bedenken van’. Echter wat in de gedachten van het Opperwezen plaatsvindt ervaren wij als een realiteit omdat wij ons bevinden in deze ‘gedachten’.
  Als je droomt ervaar je jouw gedachten ook als een realiteit. Dat is het stukje goddelijkheid wat de mens heeft en waarover gesproken wordt in de Bijbel “Jullie (de mens) zijn als goden”.

  Tot de jaren 60 (als ik mij niet vergis) hield de wetenschap vol dat het universum er eeuwig is geweest. Vervolgens kwam men tot de ontdekking dat het alles een begin heeft gehad (iets wat de Joden al 4000 jaar weten … “In den Beginne”).
  Omdat alles een begin moet hebben gehad komt men gigantisch in de knoei met zichzelf. Eerder hoefde men enkel te beweren dat er een eeuwig universum is (raar, want een eeuwige God wordt afgedaan als onzin) maar nu heeft men er een tweede probleem bij. Als iets een begin heeft in dit universum dan moet er ook een aanstichter of veroorzaker zijn geweest (actie = reactie).

  Ondanks dat het bestaan van een Schepper het meest voor de hand liggend is begint men zich in allerlei bochten te kronkelen om het bestaan van God te ontkennen… Waarom?

  Geliked door 1 persoon

  • theoprinse zegt:

   Hier mijn visie op de lichtsnelheid waarvan Einstein net als bij Spooky Action at a distance bij kwantum verstrengeling abuis beweerde dat niets sneller gaat dan het licht.
   De particuliere zakenlieden Elon Musk met SpaceX en Jeff Bezos met Blue Origin zijn in een race voor bemande ruimtevaart. Beiden willen ermee naar de Maan en Musk ook naar Mars en manen bij planeten. Door het terug landen van SpaceX rakettrappen, fairings en capsules heeft Musk de lanceer prijs reeds van 5.000 USD per kilo naar minder dan 2.000 USD per kilo doen dalen maar toch blijft ook zijn goedkope chemische Raptor Raket motor met max. 50.000 km/uur nog geen doorbraak voor grootschalige bemande zeer diepe ruimte exploratie. Deep cooling van de zuurstof en waterstof alsmede de techniek van Full Flow preburning en de lineaire spike engine kunnen het Raptor motor vermogen nog fors verbeteren. Een door gewoon zonlicht voortgestuwd ruimtezeil echter haalt in 3 jaar tijd 250.000 km/u.
   Er is evenwel een immens snellere voortstuwing mogelijk die verder ontwikkelt op de recente LightSail 2 satelliet van de Planetary Society en project Breakthrough Starshot van wijlen prof. Steven Hawking, Juri Milner, Pete Worden e.a. (1) De laatste wil evt. met 1 miljoen lasers van 100 kilowatt/stk voor in totaal 100 GigaWatt een satelliet met camera, computer, laser communicatie enz van 1 gram met m.b.v een lichtzeil van 4 x 4 meter, 400 atomen dik en een gewicht van een halve gram in 10 minuten met een versnelling van 60.000 g een relativistische snelheid geven van 200 miljoen km/uur ofwel 1/5 van de lichtsnelheid (0.2 c of subluminaal).
   De meest dichtbij zijnde sterren zijn het 3 dubbel ster systeem Alfa, Beta en Proxima Centauri dat vanaf 4,2 lichtjaar afstand staat. Dat kan met 0,2 c dus in 20 jaar bereikt worden. Recent werd bekend dat Proxima Centauri niet 1 maar wellicht twee planeten bezit. Binnen 50 jaar reistijd met 0.2 c zijn er naast het Centauri stelsel nog 10 sterren te bereiken waaronder de Ster van Barnard, Wolf 359, Lalande 21185, Sirius, Luyten 726-8, Ross 154. (2)
   Een wielvormig von Braun ruimteschip dat kunstmatige gravitatie heeft en met b.v 100 astronauten die tijdens de reis meestendeels geheel ondergedompeld in een extreem zuurstofrijke vloeistof om zwaardere g krachten te kunnen verdragen en te beschermen tegen kosmische straling slapen maar ook voeding voor aankomst kweken en dat geconstrueerd is met 2-D materiaal weegt zeker nog 100 ton ofwel 100 miljoen gram. Een probleem is dat onbeschermde bemande vluchten worden beperkt door een vrije val versnelling vam maximaal 3 g. Met tien g wordt de lichtsnelheid namelijk bereikt in 35 dagen.
   Een combinatie van elkaar opvolgende propulsiesystemen – te beginnen met de Nucleaire Thermische Raket (100.000 km/u), elektrische en magnetische draadzeilen (1-2 miljoen km/u), laser gedreven proton zeilen (100 miljoen km/u) en tot slot duizenden in de ruimte in lijn liggende foton laserparken (200 miljoen km/u) – zou een derg. missie kunnen lanceren. Maar het kan echter weer ‘veel’ eenvoudiger met een zogenaamde Stellaser. (3).
   Het begrip Stellaser werd gemunt door de ruimtevaart deskundige Steven Nixon. De Stellaser opereert in een baan rond de Zon en bestaat uit twee enorme (1 – 1.000 km diameter) en op grote afstand tegenover elkaar vliegende cirkelvormige spiegels vergelijkbaar met die van een astronomische kijker maar dan extreem vlak en een uiterst hoge reflectie t.o.v de voor de vlucht dynamiek gewenste golflengte. (4)
   De Stellaser kan uit zichzelf opereren of voorzien zijn van zogenaamde seed lasers die vanaf de ene spiegel b.v een groene 495 nanometer foton laser straal door de plasma corona van de zon naar de andere spiegel schiet waarbij uit vrij en willekeurig rondvliegende ijzer ionen of andere atomen met een andere kleur (rood 656 nm of twee soorten paars 434 en 410 nm) nieuwe fotonen los slaan waarvan een deel in dezelfde richting met de fotonstraal van de seed laser steeds krachtiger tussen de twee spiegels heen en weer kaatsend een immense Stellaser vormen.
   De seed lasers krijgen energie via fotovoltaïsche cellen. De golflengten van laser licht lopen uiteen van minder dan 1 nanometer en zelfs minder dan 1 femtometer. Ter vergelijking: de straal van het atoom bevindt zich in de picometer schaal. Japanse onderzoekers hebben een röntgenstraal (x-ray) laser ontwikkeld met een golflengte van 0.15 nanometer en zou volgens de Gauss straal berekening de geringste verstrooiing (divergentie) moeten hebben. Proxima Centauri heeft röntgenstraling. Deze laser en plasmon lasers worden echter niet m.b.v spiegels opgewekt.
   Doordat beide spiegels van elke Stellaser in vele banen in alle mogelijke richtingen om de Zon gaan draaien is de laser straal steeds slechts een beperkte tijd beschikbaar in lijn met de specifieke koers van satellieten, ruimteschepen etc. De Zon heeft een diameter van 1.4 miljoen km. De L-corona bedraagt een halve zonneradius of 350.000 km. Mercurius staat op 46-70 miljoen km afstand van de Zon en heeft een baansnelheid rond de Zon van 47.76 km/s of 172.000 km/uur. De banen van de Stellasers draaien waarschijnlijk buiten de L-corona met een afstand van wellicht een halve zonneradius met een baansnelheid van meer dan een half miljoen km/uur. De aansturing van ruimteschepen etc van iedere afzonderlijke Stellaser duurt dan wellicht 2 uur.
   De spiegels worden m.b.v genoemde seedlasers maar nu als oriëntatie meters uiterst parallel tegenover elkaar gesteld. De ronde spiegels hebben aan de rand een elektrisch e/of magnetische ring en draait om zijn middelpunt om strakt te blijven. De enkele atomen dikke Stellaser spiegels zijn extreem licht (10 x 10 km 10 – 100 kilo) maar worden zelf door hun eigen laser stralen ook uit elkaar gedreven. Respectievelijk de achterste Stellaser spiegel vertraagd en dan naar de Zon toe valt tenzij gecompenseerd door een elektrisch of magnetisch zeil.
   De voorste spiegel versneld dan en vliegt van de Zon weg hoewel vermindert door de zwaartekracht waardoor uiteindelijk ofwel de rechte zichtlijn van de Stellaser de gekromde corona niet langer bestrijkt ofwel de achterste spiegel in de Zon verloren gaat. De noodzakelijke her-positionering gebeurd door chemische of elektrostatische waterstof ion stuwraketjes, zwaartekracht en/of elektro-, en magnetische zeilen. De beide terugwijkende spiegels van de Stellasers kunnen afhankelijk van de bestuurbaarheid van de laser richt spiegel en/of in combinatie met gewone spiegels bij Mercurius beurtelings ook weer in hun optimale onderlinge positie terug worden geplaatst.
   Ook de laser richtspiegel van de Stellaser – indien deze los vliegt – wordt ook weg geduwd van de ene naar de andere hoofdspiegel maar draait zich dan eenvoudig om en beweegt dan weer de andere kant uit vice versa. Als de afmeting van de spiegels van de Stellasers 1 km bedraagt dan is de ratio tussen de afmeting van de spiegels van de Stellaser en de diameter van de zon in de orde van 1 : 0.5 miljoen en de ratio tussen de spiegels en hun onderlinge afstand idem. De Stellaser spiegels zijn dus ondanks hun voor aardse begrippen enorme omvang nietig bij de omvang van de Zon.
   Het tot dusver bekende heelal heeft een diameter bijna 100 miljard lichtjaar. Als de mens beschikt over een propulsiesysteem van 1 miljard keer de lichtsnelheid kan vanaf de Aarde in het isotropisch centrum van dit Heelal de grens ervan in 50 jaar worden bereikt .Volgens NASA wetenschapper Philip Lubin kan echter ook nabij lichtsnelheid (0.9 c) bereikt worden en dus met Stellasers 133 sterren binnen 50 jaar en 512 sterren binnen 100 jaar worden bereikt. Een bemand von Braun ruimteschip van 100 ton behoeft een zeil van minstens 20 x 20 km, De in de ruimte door de reisplanners uitgezette versnelling en afremming voor bemande vluchten (max 3 G-kracht) bedraagt 1.5 miljoen km per dag en bereikt het ruimteschip gedurende dat deel van de vlucht toch nog 0.5 c.
   Duizenden Stellasers bij de Zon stuwen het bemande ruimteschip gedurende deze versnellingstijd voort en remmen het vlak voor aankomst met Stellasers bij de ster weer af. Vanwege de toenemend jarenlange informatie vertraging (ondanks de lichtsnelheid) zijn kilometers grote in de ruimte bij de Aarde geplaatste (spiegel)telescopen een pre conditie om voorafgaand aan de reis een accurate waarneming van planeten, hun banen enz. bij de respectieve ster te doen.
   Duizenden Stellasers in alle mogelijke banen rond de ster kunnen interplanetair binnen het Zonnestelsel en interstellair binnen het Melkwegstelsel met frequente lijndiensten naar planeten en sterren een bemande en onbemande ‘Starway’ verbinding onderhouden. Reeds de eerste onbemande ruimteschepen nemen dergelijke Stellasers, spiegels en super telescopen mee naar de Sterren om er volgende ruimteschepen mee te kunnen afremmen, om ruimteschepen naar de Aarde te laten terugkeren of juist vandaar weer verder te reizen naar de volgende sterren.. De spiegels voor de Stellasers etc worden vanwege hun grote omvang in het vacuum van de ruimte vervaardigt m.b.v damp techniek en de artificieel intelligente machine learning robot inrichtingen daarvoor ook naar de sterren gelanceerd.
   Stellasers kunnen via foto-voltaïsche cellen direct energie leveren aan satellieten rond en evt. middels microgolven aan het oppervlak van Planeten, manen en aan mijnbouwinstallaties bij asteroïden. Tot slot kunnen Stellasers een breedbandige communicatie verbinding en zo meta data leveren aan b.v andere zonnestelsels die aanvankelijk onderhevig zijn aan de onoverbrugbare jarenlange tijdvertraging vanwege de ‘trage’ lichtsnelheid. (5)
   De nucleaire reactor en gas centrales wegen rond de 1.000 ton en b.v 1 miljoen lasers (100 Gw) hun statieven en richtschotels (100 kilo/st) van project Breakthrough Starshot voor 1 gram nuttige lading weegt in totaal honderdduizend ton. Het Stellaser systeem voor 100 ton nuttige lading minder dan 1 ton.
   Er is echter ook een derde systeem mogelijk. Een internationaal team heeft rond het Seebeck element opwekking van elektriciteit uit stralingskoude van de ruimte ontwikkeld waarmee uiteindelijk 5 watt/m2 kan worden opgewekt waarmee een derde type propulsie systeem kan worden gebouwd. (6)
   Dit 3e systeem zal dan bestaan uit 100 steeds kleiner wordende laser zeil systemen waarvan het grootste 10 x 10 km groot is en die ook qua constructie onderdeel zijn van het koude straling systeem aan de achterkant. De evt. hitte vanwege de laserstralen aan de voorzijde koelt dus enerzijds en wekt thermische elektriciteit op aan die achterzijde voor de nanolasers die verwerkt zijn in het koude stralings gedeelte aan de achterkant.
   Dit samengestelde zeil heeft een dikte van max. 1 micrometer en weegt 10 kilo per zeil en stuwt nuttige lading tot een max. van 1.000 kilo voort. Het koude straling onderdeel van het geïntegreerde laser voortstuwingszeil distribueert met aluminium of super geleidende verbinding minimaal 500 megawatt tot 1 Terawatt elektriciteit voor de lasers. Elk van het toekomstige equivalent van 1 miljoen lasers (<100 Kw/pst) voor elk van de 100 laserzeil systemen wegen naar rato max. 0.1 gram/st met een totaal gewicht van 11 ton. Het totaal gewicht wordt uiteraard naar afnemende rato verdeelt over de 100 systemen.
   De Zon stellasers versnellen nu als eerste het 11 ton wegende cilindervormige schijf systeem van 100 van deze derde generatie lasers/zeilen tot (bijna) de lichtsnelheid. Vervolgens koppelt de eerste van die 100 laserszeilen elektromagnetisch los van de 99 overige zeilen en lasers en versnelt de laatste tot een snelheid van 2 keer de lichtsnelheid. De Stellaser van de Zon (of andere Ster) houd het eerste Zeil op 1 x de lichtsnelheid dat immers anders zou afremmen. Het tweede laserzeil stuwt reeds tijdens de eigen versnelling door het eerste zeil naar 2 x de lichtsnelheid de overige 98 tot 3 x c, enz. enz. tot het op een na laatste laser/zeil 100 c heeft bereikt. De lasers daarvan lanceren een microgram meta data chip superluminaal tot 101 keer de lichtsnelheid. Proxima Centauri wordt dan in 2 weken bereikt.
   Het cilindervormige en uit 100 laser zeilen bestaande systeem rekt dus tijdens de reis als een harmonica uiteen en draaien allemaal aan het einde van de reis bij nadering van de Stellasers van de Ster 180 graden om hun as om vervolgens een voor een weer afgeremd te worden.
   De toekomstige lasers, koude straling, zeilen etc. worden op termijn resp. met orden van grootte krachtiger, reflectiever, diffractiever, divergenter, lichter, groter, efficiënter en verder geassembleerd met robots, meta materialen, quasi deeltjes etc. waardoor uiteindelijk ook bemande ruimteschepen met 100 x c intergalactisch naar Andromeda kunnen reizen.

   Like

   • Tom zegt:

    Ik begrijp de reactie niet en ook niet waarom je aan het kopiëren bent geslagen. Vermeld op zijn minst dan de bron ivm copyrights.

    Tekst is wel interessant maar kan niet kloppen. De snelheid van het licht bereiken kan sowieso al niet omdat de massa (oneindig) toeneemt naarmate je sneller gaat. Hierdoor neemt ook de benodigde energie oneindig toe.

    100 maal de lichtsnelheid is dus helemaal ondenkbaar.
    Ze maken in het verhaal van lasers waarbij de 1e laseraandrijving de 2e etc versnelt dmv zeilen. Dat klinkt leuk maar de lichtsnelheid kan geen hogere snelheid bereiken dan de snelheid van het licht!

    🙂

    Het is net zoiets als met 5 km/h door een trein wandelen die op 99,9999999999% met de snelheid van het licht reist.
    In theorie bereik je dan een snelheid van meer dan de lichtsnelheid ECHTER hier komt de relativiteit dan om de hoek kijken.

    De tijdvertraging in de trein zal dusdanig groot zijn dat jouw 5km/h wandeling van buitenaf wordt gezien als 0,000000000000005 km/h. Je bereikt dus ook in de trein nooit de lichtsnelheid.

    Hetzelfde geldt voor dat stuk tekst wat je hebt gekopiëerd…

    Sorry, gaat dus niet werken.

    Like

  • theoprinse zegt:

   Mijn artikel over 100 x de lichtsnelheid is gepubliceerd in Euroster van de Rotterdamse Vereniging voor Weer- en Sterrekunde, Jaargang 47, nr. 3 Juni 2019.
   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxldXJvc3RlcnJkYW18Z3g6ZDgyYzdjODNkMjMxNjJj
   Dat de massa van relativistisch en superluminaal reizende ruimtetuigen zogenaamd toeneemt is volstrekt van generlei betekenis in het vacuüm van de ruimte,
   Evt. botsingen met op het traject rondvliegende atomen worden vermeden met een magnetisch veld,

   Like

   • Tom zegt:

    Zoals gezegd een leuk stukje tekst maar jammer genoeg niet feitelijk.

    Heel simpel is dat je het reizen moet zien vanaf een bepaald vast punt; de toeschouwer op aarde als voorbeeld.

    Stel dat je met lasers en een zeil een ruimteschip richting de snelheid van het licht kan brengen dan neemt de massa van dat schip oneindig toe. Mocht je oneindig veel energie ter beschikking hebben dan kun je de snelheid van het licht benaderen.
    Als je dan op volle snelheid een tweede laser aanzet in combinatie met een tweede zeil dan zal het licht van de tweede laser (vanuit het oogpunt van de toeschouwer) met de snelheid van het licht gaan reizen. Het ruimteschip reist al met de snelheid van het licht dus er gebeurt dan helemaal niks, noppes… Licht kan niet sneller reizen dan de snelheid van het licht. Dat is heel simpel.

    Dit bedoel ik ook met de opmerking dat tijd langzamer verloopt in de nabijheid van een massa. Dat is ook onderdeel van de relativiteitstheorie. Als de meeste massa zich in het centrum van het universum bevindt dan zal de tijd in het centrum zich langzamer voortbewegen dan aan de grens van het universum. Dat verklaart de miljarden jaren terwijl er op aarde nog maar 7000 jaar voorbij zijn gegaan.
    P.S. Ik zeg niet dat de aarde 7000 jaar oud is maar ik probeer die miljarden jaren te verklaren op een andere wetenschappelijke manier aan de hand van de relativiteitstheorie. Mij gaat het er om dat niks vast staat Er zijn geen feiten, enkel aannames. Ook vanuit Bijbels oogpunt is er niets bekend over de leeftijd van de aarde. Tijd is ook volledig irrelevant zoals Einstein ons in heeft doen zien. Het enige wat de Bijbel ons leert is dat de mens 7000 jaar op aarde rondloopt. Waarschijnlijk mag ik dit niet zeggen want dan raken er weer veel mensen in paniek… 😦

    De oplettende lezer zal overigens opmerken dat, volgens de ‘wetenschap’, het universum geen centrum heeft. Echter dit is ook een aanname. En dat is dus wat ik wil aankaarten. Ook de heer Schilder spreekt over feiten omdat bepaalde zaken in de ‘wetenschap’ zo worden gebracht. Dit zijn echter geen feiten maar aannames waardoor andere aannames aannemelijk worden.
    Ik hoop zo erg dat iedereen voor zichzelf op onderzoek uit wil gaan. We worden in dit leven voorgelogen en bedrogen. Ook voor wat betreft wetenschap. Aannames zijn geen feiten…

    Laat je alsjeblieft nou niets voorliegen. Onderzoek het begin. Eerst was er zogenaamd een big bang waarna er elektronen en protonen ontstonden (hoe???). Deze elektronen en protonen waren in perfecte balans (hoe???). Als er meer elektronen dan protonen zouden zijn geweest (of andersom) dan had alles *poef* gedaan.
    De elektronen gingen om de protonen draaien (hoe???) en toen kregen we een waterstofatoom.

    Dit is enkel het prille begin. Dan heb ik het niet eens over een spontane big bang die niet kan voorkomen. Heb jij wel eens, bijvoorbeeld in je keuken, een spontane big bang meegemaakt? Kan niet heh… Wetenschappelijk onjuist, wetenschappelijk niet te onderbouwen, kan simpelweg niet!

    Leugens, leugens en nog eens leugens… Klimaatwetenschappers geloven we niet, evolutiewetenschappers wel! Een pot nat …

    Geliked door 1 persoon

 38. Doornroosje zegt:

  Dank meneer Bron. ik dacht dat mijn eerste reactie was gaan fladderen en dan is het de vraag, vind hij nu de weg wel.

  Like

 39. boorzalf zegt:

  Stop er mee, dag.

  Like

  • Piet Snot zegt:

   Kom op zeg, omdat er iemand iets schrijft wat jou totaal niet bevalt.
   Trek dan maar je hele internet stekker er uit.
   Er mee stoppen ga je spijt van krijgen.

   Like

  • Tineke zegt:

   boorzalf,blijf alsjeblieft.
   Laat je niet gek maken.
   Uw bijdrage is voor veel mensen waardevol.
   De verschillen maken deze site zo waardevol (vind ik)
   En reacties waar u zich aan stoort,slaat u gewoon over.

   Groet,
   Tineke

   Like

  • boorzalf zegt:

   Nee hoor, even time out.

   Like

 40. AEO zegt:

  Ik heb het stukje van de heer Schilder en de tot nu toe geschreven reacties op zijn schrijven gelezen. Ik heb wel vaker artikeltjes van Schilder gelezen. Allereerst wil ik betwijfelen of hij de titel Drs. voor zijn naam wel echt bezit. Gezien zijn manier van schrijven vind ik dat hij meer te vergelijken is met een woedende stampvoetende kleuter die zijn zin niet krijgt, en dit gedrag is een echte Doctorandus onwaardig. Bij deze dus afgekeurd. Met drammen en schelden kan men nog zo veel tekeer gaan, maar daar bereik je niet het onbestaan van God mee. Er wordt zo vaak gezegd dat je het niet kan bewijzen dat God bestaat, maar het niet bestaan van God kan evenmin bewezen worden. Ik zou de heer Schilder willen adviseren om eens in de Bijbel te gaan lezen. Weet u wel wat er allemaal in de Bijbel staat? Kijk eens wat er over onze tijd in beschreven staat, en ontdek dat het allemaal exact klopt!
  Ik begrijp best dat het misschien in het begin moeilijk te begrijpen is, maar de Bijbel staat vol met onweerlegbare feiten, en als u die ontdekt, dan zal u waarschijnlijk de schrik om het hart slaan. Maar u kan ook besluiten om nader onderzoek te doen en uw hart open te stellen voor God, het is immers (nog) niet te laat.
  Om meer te kunnen begrijpen van God en van wat Hij in de Bijbel heeft doen optekenen, kan ik u een bijzonder goede website aanbevelen, waarin u heel veel kan ontdekken. Deze oproep doe ik niet alleen aan de heer Schilder, maar aan alle reageerders, zowel gelovigen als ongelovigen.
  De website is van Amir Tsarfati, een Israëliër die ook het Nieuwe Testament gelooft. Hij geeft zeer regelmatig updates over de zeer gespannen toestand in het Midden Oosten, en hij toont de hedendaagse gebeurtenissen en die van de nabije toekomst aan uit de Bijbel. Deze man is zeer goed in het uitleggen van alle gebeurtenissen, gezien vanuit Bijbels perspectief. Ik daag de heer Schilder uit om deze Amir Tsarfati te volgen als hij durft!
  Durft u de waarheid te ontdekken, of blijft u in uw oude patroon vastzitten? Voor mij hoeft u het niet te doen, maar doe het dan tenminste om uzelf. Ik kan u verzekeren dat het u zal verbazen!
  Amir Tsarfati, zijn website is
  http://www.beholdisrael.org
  Er is ook een app beschikbaar voor de smartphone met de naam Behold Israel.
  Sterk aanbevolen voor een ieder, die meer wil begrijpen van wat er tegenwoordig om ons heen gebeurt.

  Met vriendelijke groet,
  AEO

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s