RUNEN

Screenshot_79

Runensteen op het Zweedse eiland Öland.

(Door: Eric A.)

Er komt steeds meer interesse in de voorchristelijke Germaanse cultuur

Met de komst en dreiging van het steeds sterker toenemende Salafisme en de op handen zijnde islamisering van Europa groeit anderzijds, misschien als natuurlijke reactie hierop, júist ook de interesse voor de voorchristelijke Germaanse en Viking-cultuur. Zo bestaan er ware Sibben (Viking-gemeenschappen) die naast hun doordeweekse werkzame leven in de weekenden gekleed gaan en leven zoals men dat deed in de tijd van de Germanen en Vikingen en waarin iedereen voor elkaar zorgt en een eigen bijdrage levert aan hun gemeenschap die voor hem of haar mogelijk is.

Persoonlijk bestudeer ik al geruime tijd het Runenschrift en zijn symboliek en heb mede daardoor kennissen in zo’n Sibbe-gemeenschap en contacten met een professor die het Runenschrift bestudeert. Zelf ben ik een trots drager van Mjolnir; de hamer van Thor: de Viking-god met menselijke eigenschappen die met zijn hamer vocht tegen het kwaad, gesymboliseerd als de midgardslang uit de onderwereld, waarin beiden tijdens Ragnarok (de ondergang van de wereld) hun lotsbestemming (Othala) vonden.

Wat me mateloos ergert, is dat veel mensen runen zien als barbaars of als nazisymbolen en dus als iets wat te maken zou hebben met extreemrechts of iets oneerbaars. Maar runen zijn zóveel meer dan slechts wat ingekerfde symbolen of opgeschilderde tekens. De nazi’s hebben inderdaad runensymbolen gebruikt, omdat zij (Himmler met name) onder de noemer Arisch de voorchristelijke cultuur weer nieuw leven in wilden blazen. Op zich niks mis mee, maar hun onmenselijke misdadige gedrag en antisemitisme heeft onze oude cultuurgeschiedenis en het enorm interessante runenalfabet helaas veel kwaad gedaan. Diverse runentekens zijn na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland zelfs verboden. Maar de eerste tekenen van runen zijn al van ver voor het ontstaan van het christendom (ruim 500 jaar voor onze jaartelling) in Noord-Europa gevonden en hebben niets met extreemrechts of nazisme te maken.

Tijdens de kerstening van Europa werd het gebruik van runen door priesters en andere christelijke geestelijke voorgangers jammerlijk verboden en als duivels of heidens bestempeld. Alles van voor die tijd moest namelijk wijken voor de komst van Jezus en God en dat gebeurde voornamelijk door alles wat niet christelijk was te demoniseren en uit te wissen en bij hardnekkig vasthouden aan de oude waarden met bloedig geweld te onderwerpen. Het enige wat gelukkig dagelijks nog herinnert aan de Germaanse en Viking-beschaving zijn onze weekdagen. Dinsdag naar Tyr, woensdag naar Wodan, donderdag naar Donar en vrijdag naar Freya. Jule, het joel of zonnewende-feest op 21 december ter ere van het weer toenemen van de kracht van de zon en daarmee de aankondiging van het opnieuw tot leven komen van de groei van gewassen en de geboortes van jong vee, is aangepast en herschreven naar kerstmis.

En dat is erg jammer, want runen zijn inhoudelijk zóveel meer dan alleen een voorchristelijk alfabet. Het is dus niet zo dat het christendom en het Jodendom ons de beschaving hebben gebracht, zoals ik met regelmaat lees. Zij hebben ons juist een heel doordachte natuurbeschaving ontnomen. Naast dat runen als letters en teksten op steen en hout gebruikt werden, hadden zij stuk voor stuk ook nog een betekenis en wijze levensles. Elhaz bijvoorbeeld staat voor de eland en (zijn) bescherming van eigen territorium en kudde en dus het recht om je met moed en harde hand te verdedigen tegen indringers en aanvallers.

Bij vragen aan de runen geven runen namelijk altijd het juiste antwoord, omdat u die zelf ongezien (blind) pakt. Het is dus een manier om heel bewust stil te staan bij je leven en daar lering uit te trekken. Zelfbewustzijn en zelfontwikkeling dus in plaats van je ziel eenvoudig kunnen afkopen met een inhoudsloos gebedje of biecht. En dat kan alleen maar als je de inhoud en symboliek van een rune kent. De ene rune biedt je bescherming, de andere openbaart iets in het onderbewuste en weer een ander geeft aan dat je niks kon doen aan de ontstane situatie, maar daar wel mee moet dealen op dit moment. Het heeft dus als alfabet (een afkorting van de eerste twee letters alfa en beta) niets met religie te maken, maar het activeert je onderbewuste en het verheldert je blik op wat er gebeurt of is gebeurd en wat je kunt doen. En dat doe je allemaal zelf door na te denken over wat de runen je zeggen op basis van een bepaalde oerkracht die ieder mens in zich heeft en die geactiveerd wordt door de betekenis en de uitleg van een rune. Overigens heet het runenalfabet FUTHARK, naar de eerste 6 letters van het alfabet waarbij TH staat voor 1 letter (Thurisaz) en persoonlijke bescherming betekent en geeft.

Door:
Eric A.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie. Bookmark de permalink .

36 reacties op RUNEN

 1. AEO zegt:

  Helaas bieden runen geen oplossing in deze wereld. Juist omdat wij hier in Europa God massaal hebben verlaten ontstaan de problemen. Als wij God niet meer willen, laat God ons over aan de gevolgen van ons handelen. En daarom wordt Europa steeds verder geïslamiseerd. En omdat men in het conflict tussen Israël en de Arabieren ook nog eens Israël verraadt en veroordeelt, zal het alleen nog maar erger worden.

  Geliked door 1 persoon

  • Lilith zegt:

   Je hebt gelijk maar achter het runensysteem zit die Wijsheid verborgen die de mens weer kan brengen bij zichzelf. Daarom is het nu zaak om die Wijsheid over de mens die in het Germaanse alfabet, maar ook in het Griekse alfabet verborgen is weer voor het voetlicht te brengen. Zoekt en ge zult vinden…
   https://www.eternalsymbols.com/wake-up-the-cosmic-truth-of-the-human-paradigm-within-the-greek-alphabet/

   Like

  • Piet Snot zegt:

   AEO, ik weet het, we bidden niet meer hard genoeg.
   Daar komt het allemaal door. Eigen schuld dus.
   Anders had die fantasie vriend van jou natuurlijk allang ingegrepen.
   Maar nou denkt zo iets iets van, krijgen jullie nou allemaal maar lekker de pleuris.
   Mij een beetje denken te ontkennen, wie denken jullie wel dat jullie zijn?
   Zoek het nou maar lekker zelf uit, zonder erkenning, geen ingrijpen.
   En nou zitten er maar mooi mee.

   Like

   • Tom zegt:

    Wel apart dat een schepsel die uit niets anders bestaat dan wat energie en een programmacode God omschrijft als ‘fantasie’. Ik denk dat wij de ‘fantasie’ zijn. Sterker nog, ik ben daar van overtuigd.

    Zelfs atheïstische filosofen en wetenschappers stellen nu al hardop de vraag of ons hele bestaan niets anders is dan een computersimulatie… Erg grappig om het te lezen:

    https://www.scientias.nl/is-leven-niets-meer-dan-computersimulatie/

    Erkennen dat er een God bestaat mag uiteraard niet meer in deze tijd maar ik ben blij dat het inzicht, zoals beschreven in het artikel, aanwezig is. De basis is dus goed, hopelijk volgt nu ook de rest.

    Tot ongeveer 1970 bleef de zogenaamde (atheïstische) wetenschap volhouden dat het universum er altijd al is geweest. Uiteindelijk moesten ze erkennen dat het universum een begin moet hebben gehad zoals al duizenden jaren in de Joodse Torah staat vermeld.

    De Joden roepen ook al duizenden jaren dat enkel God bestaat. De rest bestaat niet… En jawel! De huidige atheïstische wetenschappers beginnen te beseffen dat ons bestaan een illusie is. Wetenschappers als Newton, Kepler, Pascal, Faraday en Maxwell begrepen dat al en probeerde vanuit hun christelijk geloof de wetten van God te begrijpen.

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Ga maar liever schietlessen volgen dan Runen te bestuderen…
   Koop ’n Kalashnikov in Bulgarije en schiet ze overhoop als ze aan je deur bellen.

   Geliked door 4 people

  • scherpschutter1943 zegt:

   AEO. Hou op. Uw god bestaat niet.

   Like

  • Harry zegt:

   Zo , we staan wel heel erg alléén hè , in deze wereld .
   Eerst laten de runen ons verrekken , nu god ook al .
   Wat heb je nou aan zulke “ vrienden “ ?

   Denk je niet dat we het beter maar zélf regelen allemaal ?

   Geliked door 2 people

 2. edwin vissers zegt:

  amen AEO

  Geliked door 1 persoon

 3. Tom zegt:

  En vergeet natuurlijk de mensenoffers niet die werden gebracht.

  Het artikel is leuk gebracht en ik vind het persoonlijk ook wel leuk om te lezen over onze voorouders. Alleen worden er in het artikel zaken geopperd die berusten op misverstanden.

  Ten eerste is de benaming “christendom” enkel in het leven geroepen om de volgelingen van Jezus te benoemen als aparte groep binnen het Jodendom. Het christelijke geloof is in de basis niets anders dan het Joodse geloof. In het Jodendom kijkt men echter nog uit naar de Messias en in het christelijke gedeelte van het Jodendom (dat is het christendom) zien wij Jezus als de Messias. Niet Joden hoeven zich ook niet aan alle wetten te houden (lees Handelingen maar eens) van het Jodendom. Christendom is dus niet een nieuw geloof maar het borduurt voort op het Jodendom.
  Het Joodse (en christelijke geloof) is in de basis zo’n 1400 jaar voor Christus ontstaan ten tijde van Mozes (sommige merken Abraham op en dan is het geloof nog veel ouder).

  Ook in de Bijbel worden beschavingen genoemd die hun tijd ver vooruit waren. Denk aan het Babylonische rijk, Perzische Rijk, Egyptische Rijk en zelfs later het Romeinse Rijk. In de basis hebben deze rijken de wereld ‘beschaving’ gebracht. Echter ‘beschaving’ is niets meer dan het samenkomen / wonen van mensen. De Inca’s hadden zo ook een zeer hoge beschaving.
  Onze huidige samenleving / beschaving is echter verder ontwikkeld vanuit het christelijk / Joods geloof. De basis van onze huidige beschaving was er al want grote groepen mensen woonden al samen in de diverse gebieden en hadden dus al hun eigen beschaving. Echter het christelijk/Joods geloof heeft wel zijn stempel gedrukt op de verder ontwikkeling hier van. We zijn nu wel getuige dat de Westerse beschaving er beter voor staat dan de andere beschavingen alhoewel we dit voordeel nu zeer snel aan het verkwanselen zijn.

  Gedwongen kerstening is inderdaad een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Dwang is ook niet Bijbels en dat is nooit de opdracht geweest. Wat wel Bijbels is is om iedereen te laten inzien dat hij / zij een zondaar is. Juist het feit dat bepaalde heersers het christendom met vuur en zwaard hebben verspreidt laat inzien dat ook christenen gewoon zondig zijn. Ook zij handelen ter eigen glorie,- eigen verheerlijking en eigen rijkdom. De katholieke kerk (en intussen ook de protestante kerk) is niet voor niets zo onnoemelijk rijk geworden.

  In het artikel staat de opmerking: “Het is dus een manier om heel bewust stil te staan bij je leven en daar lering uit te trekken.” Dat geldt dus zeker ook voor het christendom met dien verschil dat een christen in gaat zien (leert) dat hij/zijzelf nooit het eeuwige leven op eigen kracht kan verdienen. Daarin onderscheidt het christendom zich t.o.v. andere godsdiensten.
  Het leven is dan een leerweg om tot het inkeer te komen dat niemand het eeuwige leven kan verdienen of waard is. Als iedereen tot dit inkeer komt dan zal niemand de ander meer iets verwijten of een ander veroordelen…

  Bijbels gezien zijn de oude volken in (o.a.) Europa nazaten van de klein -en achterkleinkinderen van Noach. In het midden Oosten hebben we de Semieten waar de Joden toe behoren. Antisemitisme is dus “tegen de semieten (tegen Sem)”. Joden stammen direct af van Sem, de zoon van Noach. Ook de Arabieren stammen af van Sem en ook zij zijn Semieten.

  Zo kunnen de namen van de andere volkeren ook herleidt worden naar de directe nazaten van Noach:
  https://scheppingofevolutie.nl/noach-16-kleinzonen/

  De oorsprong van de beschaving van de Germanen en al de andere oudere volkeren vinden dan weer hun oorsprong bij Noach. Noach (en Sem) diende God lang voordat God Abraham riep.

  Het cirkeltje is dan weer rond.

  Like

  • Harry zegt:

   Het cirkeltje is weer rond .
   Ja hoor .
   En maar rond blijven lopen in cirkeltjes .

   Heb dat in de dierentuin ook wel eens gezien .
   Voorheen leefden die beesten daar wel vaak in veel te kleine ruimtes .
   Het enige dat ze nog deden , was de hele godganselijke dag hetzelfde rondje lopen .
   Maar eigenlijk was dat een uiting van geestelijke verdwazing .

   Maar nou nog daar uit zien te breken !

   Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    “En maar rond blijven lopen in cirkeltjes.”

    ???

    Mag ik dit een rare reactie noemen? Woorden en betekenissen van woorden verdraaien is een beetje ‘apart’…

    Ik zal het nogmaals proberen uit te leggen in Jip en Janneke taal voor de geëvolueerde aap:

    De cirkel die ik bedoel is dat eerst (o.a.) Europa werd bevolkt door mensen die de enige God aanbeden. Dit waren klein- en achterkleinzonen van Noach.
    Later gingen ze zich wenden tot de afgoden (iets wat we in het Jodendom ook meerdere malen hebben zien gebeuren).
    Vervolgens kwam de Belofte in de vorm van Jezus waarna het geloof in de enige God weer werd verspreid onder alle nazaten van Noach.

    Als jij zo inhoudsloos en hatelijk blijft reageren dan blijf jij in cirkeltjes rondlopen. Onderzoek en probeer geestelijk verder te komen in je leven zou ik je willen adviseren. Kom uit dat cirkeltje.

    Heb je je vermeende familieleden in de dierentuin wel netjes de hand, of poot, geschut?

    Like

   • Harry zegt:

    Kun je ook een zinnige reactie bedenken ZÓNDER vanuit de bijbel te zwammen , Tom ?

    Net zoals een jurist niet meer kan denken vanuit juridische hoek met dito boeken , noem het beroepsdeformatie , hebben de vrome broeders een soortgelijke aandoening .
    Alle argumenten komen van uit de bijbel , net zoals ze bij moslims uit de Koran komen .
    Daarbuiten is geen discussie mogelijk .
    Bij verdomd iedere zin wordt een boek/illusie betrokken .
    Triest !

    Trouwens , als ik een geëvolueerde aap ben , lijkt me ook logisch in evolutieverband , dan ben jij dat ook , want ik geloof nooit dat jouw god geëvalueerde apen na gemaakt heeft .

    “ Probeer geestelijk verdere komen in je leven “ , nou op mijn leeftijd heeft dat geen zin meer , ik ben dat stadium van godsonderzoek ruimschoots gepasseerd .
    En de laatste vijfenveertig jaar ben ik alleen maar bevestigd in mijn bevindingen , ondanks al dat godsdienstwaanzinnige gedram en gezeik om me heen .
    Ik ben een aap !
    Maar jij dus ook .
    Probeer er maar aan te wennen !
    Verruim je blik .

    Ik heb een gebroken been , dus ik ben nu afhankelijk van een paar krukken .
    Normaliter kon ik op twee benen prima uit de weg .
    Ellendig hoor als je overal ondersteuning voor nodig hebt .
    Fysiek of geestelijk .
    Sommigen kunnen niet meer zelfstandig leven en denken ZONDER die bijbelse onzin .
    Geestelijke bijstand , zeg maar .
    Maar gelukkig gaat MIJN aandoening vanzelf weer over .

   • delamontagne zegt:

    Maak je niet zo tevergeefs druk, denk om je…………..been.
    Als je oud[er] bent geneest alles niet zo snel.
    Sterkte met ’t “beter” worden en een mopje ter genezing…………..
    ( al die overredingskracht helpt toch niks…..! )

    Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    Harry, hoe krijg je dat nou weer voor mekaar op je poot te breken?

    Like

  • Jade zegt:

   “alhoewel WE dit voordeel nu zeer snel aan het verkwanselen zijn.”
   Dat dit zeer snel voor ons verkwanseld wordt door niet
   weg te stemmen rotzakken, komt meer bij de waarheid.
   Denk aan de referenda waarmee de kont is afgeveegd,
   en vervolgens helemaal afgeschaft.

   Like

   • Harry zegt:

    @Piet , 14.20 .
    Wil je dat best vertellen , maar het is een heel verhaal en het heeft geen enkele zin dat hier op de site te zetten .
    Niet dat ik me ergens voor hoef te schamen , hoor .
    Oorzaak : hond .
    Weet niet of ik je direct per mail kan bereiken , dan vertel ik het hele verloop wel .
    Gr. Harry .

    Like

 4. Jules van Rooyen zegt:

  In het begin van onze jaartelling, beste Eric, waren de Germaanse Runen de doodsvijanden van de Romeinen (en daarachter de Grieken). Zij waren de barbaren tegen wie de Romeinen het Romeinse Rijk uit alle macht verdedigden. Zij creëerden de Limes, de natuurlijke verdediging linie langs de grote rivieren en de Donau. De barbaren drongen uiteindelijk toch naar binnen, toen Koning Clovis, eind 5de eeuw, de vorst van het Frankische Rijk, het stokje van de Romeinse beschaving overnam. Dit gebeurde na zijn eigen bekering, door toedoen van zijn vrouw, de Heilige Clotilde, de bisschop van Reims, de Heilige Remy, en tenslotte, de toenmalige burgemeester van Parijs, de Heilige Geneviève, die het Ile de France, aan Koning Clovis overdroeg. Zijn koninkrijk reikte in het noorden tot aan Groningen en Hamburg voor zover de Alemanen hem niet terug sloegen, zuid van de grote rivieren. Meer westelijk was Katwijk een Romeinse basis, evenals Nijmegen. In het zuiden reikte Clovis arm tot aan Toulouse en zuidelijk van Bordeaux. De kerstening van gans Europa begon voor een ,periode van ongeveer 1200 jr.. met de bouw van kerken en kloosters en vooral scholing in de kloosters. Denk niet, beste Eric, dat die barbaren ook maar een jota aan onze Christelijke beschaving hebben bijgedragen. De natuurlijke orde, dwz. de Decaloog, = de Tien Geboden, door Mozes van Jaweh ontvangen op de berg Sinaï, kon wortelen, meer dan 1000 jr. lang. Daarop is onze unieke beschaving gegrondvest. Nergens ter wereld is de Europese beschaving geëvenaard. Zij is uniek in de wereld. Godzijdank, hebben die barbaarse Runen van de Germanen en de Alemanen het onderspit gedolven door het krachtige optreden van Clovis en al zijn opvolgers, tot aan de Franse vrijmetselaar Revolutie van 1789. Als U het atheïsme wil promoten, beste Eric, moet U een ander verhaal verzinnen, zoals Stalin en Hitler deden, beiden gerenommeerde atheïsten, evenals Churchill en de zelfmoordenaar Roosevelt, die beiden alles op alles hebben gezet om WO II te startten op 10 mei 1940.
  Ik ben nog nooit zo’n pleidooi voor de barbaren tegengekomen. Zij hadden hun eigen regels, waar de wreedheden der Romeinen, nog bleek bij afsteken. De Romeinen hadden tenminste nog het Romeins recht ontwikkeld en zij hadden een idee van een maatschappelijke orde. Ook sloeg het eerste Christendom van de katholieke Kerk, bressen in het Italiaans-Romeinse wreedaardige heidendom, en zij bracht de beschaving in geheel Italië. Kunst en wetenschap, sociale orde en rechtvaardigheid, bloeiden en zij zijn de onuitwisbare eerste sporen der beschaving, in geheel Europa. Daartegenover vernietigden de barbaren alles op hun weg, zij trokken een alles verzengend spoor, een kale brandweg. Niets bleef gespaard. Zij creëerden niks. De legers van Clovis wisten dit maar al te goed en zij vochten als leeuwen om de soms, getalsmatig, de overmachtige barbaren telkens weer terug te werpen in de wouden van het Alemanen land, aan de oostkant van de Rijn. De krijgers wisten dat het ging om een strijd van dood of leven.

  Like

  • Eric A. zegt:

   De Romeinen waren gewoon overheersers, niet anders dan de oosterse religies. Weet u ook waar het woord barbaar vandaan kwam en hoe dat bedoeld werd?
   Dit was gewoon een romeinse verzamelnaam voor onbekend, onbeschaafd of onderontwikkeld wat in hun ogen ook zo was. Vergelijkbaar met dat wij in de ogen van moslims ongelovigen zijn. Tacitus schreef al over de Germanen en verwonderde zich over de kracht van runen.

   Like

  • Eric A. zegt:

   Je slaat steeds een belangrijk deel over beste Jules. Het waren de Romeinen die de noordelijke gebieden bezette en dus waren de Germanen gerechtigd zich te verdedigen terug te vechten en dat gebied terug in te nemen. Het Christendom heeft naar mijn idee op geestelijke beperkingen en geboden na, niets tot weinig bijgedragen aan de westerse
   beschaving en zeker Clovis niet. De Germanen hadden ook hun eigen recht systeem en die 10 geboden? Dat zijn er helaas geen 10 gebleven want er komen er steeds meer bij. De beschaving is zeker niet door de kerk of wat voor Clovis dan ook gebracht. Het zijn doorgaans de geestelijk vrije mensen die zich kunnen ontwikkelen omdat zij in hun vrije denken niet beperkt worden door een religie. Ter referentie: De Islam denkt hier ook hun achtergebleven beschaving te komen brengen met al hun eisen qua aanpassingen van ons aan hen, hun verboden en geboden en hun gewelddadige oplossingen v.w.b. zwembaden en hoe vrouwen en meisjes volgens hen gekleed moeten gaan. Het Christendom verschilt niet zo veel van de Islam.

   Like

 5. rob van marle zegt:

  ’Kappen met die EU’
  Honderden bouwprojecten lopen uitstel (en misschien wel afstel) op, omdat er weer een EU-regeltje (PAS) is waarvan we vergeten zijn dat we daar als BV Nederland een handtekening onder hebben gezet, moppert Rob de Jonge.

  En dit gebeurt helaas steeds vaker. Ik denk dat we zo langzamerhand maar eens moet kappen met die EU. Dat begint steeds meer op een onbetaalbare hobby te lijken. Door al die onzin lopen we een niet te becijferen miljardenschade op, die we anders ten goede hadden kunnen laten komen aan dingen die wel belangrijk zijn, zoals onderwijs, pensioen en zorg en infrastructuur.

  Rob de Jonge, Westervoort

  Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Ook de binnenvaart en de visserij worden door die achterlijke EU regeltjes om zeep geholpen nu .
   Hoe lang gaat het nog duren voordat de mensen in gaan zien dat die EU geen zegen , maar de ondergang wordt ?

   Geliked door 2 people

 6. Roeland zegt:

  Runen zijn voor mij heel belangrijk. Ik vind dit een fantastische bijdrage van Eric A.
  Zou graag met hem in dialoog gaan.
  Ik herken heel veel in zijn betoog. In het derde rijk van dolf zijn de Runen misbruikt. De S Rune bijvoorbeeld. Door deze Rune tot dubbel S te maken, keerde deze Rune zich tegen zichzelf en bracht het grote onrecht , die de dragers van deze Rune vertegenwoordigden.
  Overigens waren niet alle soldaten, die deze Rune droegen oorlogsmisdadigers. Velen zijn vaak op zeer jonge leeftijd kapot geschoten aan het oostfront, dat zou je als een bewijs daarvan kunnen zien.

  Moeilijke materie. Ik kan mij voorstellen , dat Joden nog het meest angst hebben van deze symbolen. Midden Europa is echter niet (meer) germaans. Dat was het misschien tot 800 na Christus , maar daarna zijn er zoveel bevolkings uitwisselingen geweest, dat zeker beneden de grens van Denemarken, bijna iedereen van niet germaanse afkomst is.
  Die rassen politiek van dolf en zijn club was dus pure misdadige waanzin. De gevolgen van deze politiek waren verschrikkelijk.
  Overigens moedig van E.J. Bron om dit betoog te plaatsen.

  Like

 7. Lambiek zegt:

  Himler en de SS waren ook zo geinteresseerd in deze zaken. Een veeg teken.

  Like

 8. Berry van Beek zegt:

  Het was gewoon een alfabet. En de omschrijving/woord wat aan elke rune is gehangen is hetzelfde als onze aap, noot, mies.

  Symboliek en een diepere betekenis achter een rune of een combinatie in een rune stave zijn moderne verzinsels uit de 17de eeuw. Laat staan bindrunes.
  Zelden is er een stave/bindrune gevonden en bijna altijd betreft het dan een handtekening van de steenhouwer of houthakker. Dus ook gewoon weer een verzameling letters.

  Er zit niks achter verborgen.

  Like

  • Eric A. zegt:

   Blijkbaar weet je niet waar je het over hebt Berry. Jammer want er zit juist heel veel achter de betekenissen in runen. Misschien is het verstandig om gewoon niet te reageren als je er geen verstand van hebt?

   Like

 9. Republikein zegt:

  A+men is amen is het Al is alles, amen.
  Open en baring is openbaring.
  Ik dank u voor uw aandacht.

  Geliked door 1 persoon

 10. Richard zegt:

  Ik had vroeger een zeilbootje. Een Oostzee jol. Ik had haar de naam Mjolnir gegeven. Zij was niet om te krijgen. Zelfs in de zwaarste storm niet. Klein, fijn en zeer betrouwbaar. Fijne herinneringen heb ik er aan.

  Geliked door 1 persoon

 11. Lucky zegt:

  Trouwens….niet mis deze Thor.
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQBbnAML069dcrKDzV7AlKGlwG_yWcC-gpjvQ0VAkBqAgvLBnkx

  Afbeelding mag waarschijnlijk niet gebruikt worden?

  Like

 12. Lucky zegt:

  Runen worden tegenwoordig gezien als racistisch?
  https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/runic-writing-racist

  Runic Writing (racist)

  It is also common for white supremacists to use runic letters to portray certain words of significance to the white supremacist cause, which may be seen on clothing or as tattoos. Among the most common words or phrases translated into runes are “skinhead,” “white power,” “hate,” and “RAHOWA.”

  Because runes are still commonly used in a variety of non-racist forms, their appearance should always be carefully analyzed in context.

  Runic Writing (racistisch)

  Het komt ook vaak voor dat blanke supremacisten runenschrift gebruiken om bepaalde woorden van betekenis af te schilderen op de witte supremazistische zaak, die te zien is op kleding of als tatoeages. Een van de meest voorkomende woorden of zinnen die in runen worden vertaald, zijn ‘skinhead’, ‘white power’, ‘hate’ en ‘RAHOWA’.

  Omdat runen nog steeds veel worden gebruikt in een verscheidenheid van niet-racistische vormen, moet hun uiterlijk altijd zorgvuldig in context worden geanalyseerd.

  Like

 13. Pingback: RUNEN (2) | E.J. Bron

 14. “Barbaren” werden zo aangeduid omdat ze geen Latijn spraken, dus voor Romeinen klonk het als Brrr brrr brrr. Vandaar barbaren. De naam “Berbers” is daarvan afgeleid.

  Like

 15. Pingback: Runen (3) | E.J. Bron

 16. Pingback: Runen (4) | E.J. Bron

 17. Pingback: Runen (5) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s