Runen (4)

Screenshot_104.png

Runenstenen in het Zweedse Uppland.

(Door: Eric A.)

(Lees hier deel 1, deel 2 en deel 3 van “Runen)

In een bepaalde tijd in de geschiedenis, ver voor de jaartelling, was het hele Noord-Europese grondgebied voor zover we dat nu weten Germaans. De Vikingen kun je dan ook het beste beschouwen als de meest noordelijk levende Germaanse stammen. Pas later kwamen o.a. de Saksen en Kelten dwars door het Germaanse gebied hun plaats opeisen. Ook zij namen de kennis en betekenis van de runen over en de Angelsaksen vulden ze zelfs aan van 24 naar 29 runen en veranderden de symbolen qua uiterlijk (ronder en met extra lijnen) en qua naam. De betekenis bleef wel behouden. In Northumbria werden onder invloed van het Keltisch christendom zelfs nog 4 extra runen toegevoegd. Zo gaat dat als verschillende volkeren er hun taal, hun gebruiken en dagelijkse behoeften mee vermengen, maar zoals gezegd, beschrijf ik alleen de 24 runen van de Germanen (ook wel het oude FUTHARK genoemd), omdat de betekenis erachter ook vandaag nog actueel is.

 

Er is trouwens een klein verschil in gevoel en inzicht over in welke volgorde de laatste twee runen (Othala en Dagaz) moeten staan, maar dat maakt voor de runen zelf eigenlijk niets uit. Runen zijn namelijk bedoeld als geheugensteuntjes aan de diepere betekenis erachter en een volgorde zoals in ons alfabet is daarom niet zo belangrijk. Wikipedia hanteert Othala als laatste rune, maar ikzelf vind Dagaz als laatste rune logischer, maar dat leg ik wel uit als we daar zijn aangekomen. Tot die tijd beschrijf ik de runen voor het gemak in de volgorde van onderstaand plaatje.

Screenshot_106

Trouwens, zoals gezegd dateren de oudste runen van ruim 3000 jaar voor onze jaartelling en zijn gevonden in Newgrange in Ierland. Dat was ik de vorige keer vergeten te vermelden.

Ik ga jullie er niet mee vermoeien, maar elk scheppingsverhaal over het ontstaan van de wereld en de mens komt ongeacht religie of bevolking op de aarde overal op hetzelfde neer. Zo ook het scheppingsverhaal volgens de noordse mythologie. Er werden vroeger nu eenmaal verhalen en goden bedacht voor toen nog onverklaarbare dingen. Tegenwoordig weten we door onderzoek en kennis hoe de meeste natuurverschijnselen werken en hoe het ontstaan van de aarde en de mens in elkaar zitten en hoeven we de mythologische sprookjesachtige vertellingen van vroeger niet meer op het woord te geloven. Ze werden tenslotte alleen maar verteld om met beeldvorming uitleg te geven aan het onbekende en om normen en waarden voor in het dagelijks leven aan te geven. Je moet ze dus niet letterlijk nemen, het is veel belangrijker om de diepere betekenis erachter te begrijpen en daar naar te handelen en zo werkt het ook met runen.

De Germaanse cultuur had trouwens 9 belangrijke peilers waar je je aan geacht werd te houden. Het getal Drie en een veelvoud van drie werd er als heilig getal gezien. Daarom komt in veel vertellingen bijvoorbeeld het belangrijke getal 9 (3 x 3) vaak terug. Die 9 waarden staan nu nog bekend als de 9 Viking-waarden. Waar je als Germaan aan moest voldoen, was het tonen van: Moed, Oprechtheid, Trouw, Discipline, Gastvrijheid, Zelfredzaamheid, Inzet, Volharding en Eer. Veel van deze nog steeds belangrijke waarden vind je terug in de vertaling en interpretatie van de runen.

THURISAZ (Letter Th)

THURISAZ is de derde rune in de eerste aett en heeft als symbool twee betekenissen. Enerzijds (waarschijnlijk de oudste) is het de tekening voor de hamer van Thor. De hamer van Thor (Mjölnir) was zijn magische wapen waarmee hij de ijsreuzen en demonen vernietigde om Asgard (het godenrijk van de Asen) en Midgard (de wereld van de mensen) te beschermen. De ijsreuzen uit de oude noordse mythologie kun je het beste vergelijken met wat men nu als de duivel of als duivels omschrijft. Ze bestonden net als de duivel als personage ook niet echt, maar waren een mythologische verbeelding van het ultieme kwaad. Hoe dat ultieme kwaad er uitziet, verschilt per inzicht. Wij zien het Nazisme en het Islamitische IS en Boko Haram als het ultieme kwaad, maar zij zagen en zien zichzelf in hun ziekelijke brainwashing als oprecht vechtend voor de goede zaak. Het is dus maar net hoe iemand het zelf wil zien en uitlegt. Thor (Donar) was aanvankelijk dus een god met eerbare eigenschappen die vocht tegen het kwaad en de werelden beschermde, maar ook heel herkenbare menselijke trekjes had waardoor hij bij de gewone man veel meer tot de verbeelding sprak dan bijvoorbeeld Odin (Wodan). Daarom droegen ze de hamer van Thor trots als amulet. Helaas werd Thor (Donar) met de komst van het christendom afgebeeld als een heidense duivel. Iets dat wereldwijd herkenbaar is als een nieuwe religie die zijn intrede doet en de oude religies probeert te verdrijven. Dan worden de normen en waarden en goden van het oude geloof als gevaar voor de nieuwe religie gezien en worden ze als minderwaardig of als duivels in een negatieve perspectief geplaatst.

THURISAZ is waarschijnlijk door de Angelsaksen vertaald naar de uitleg van een doorn, maar met dezelfde betekenis. Een doorn steekt en kan dus, als je niet voorzichtig bent, gevaarlijk zijn. Je moet dit als volgt interpreteren: net zoals de hamer van Thor de wereld beschermde, beschermt de doorn de boom, de plant, de bloemen en de vruchten. De doorn kan voor iemand die de bloemen of vruchten wil plukken dus heel irritant en pijnlijk zijn, maar heeft in de basis een puur beschermende functie. THURISAZ betekent dus bescherming en zegt: je moet jezelf beschermen (misschien door letterlijk als een egel je stekels op te zetten), maar kan ook een waarschuwing betekenen voor komend gevaar. In de tweede plaats, maar zeker niet onbelangrijker, betekent het ook het beschermen van anderen. De uitleg in volgorde is vrij logisch; als je jezelf niet beschermt of niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor anderen zorgen of ze beschermen en schiet je te kort.

THURISAZ werkt trouwens alleen in positieve zin als je oprechte bedoelingen hebt. Bij andere bedoelingen zal deze rune zich meteen tegen je keren. THURISAZ kan bijvoorbeeld een waarschuwing betekenen dat je jezelf mogelijk belemmert in je ontwikkeling, je moet oppassen voor roekeloosheid, maar ook dat je je straf niet ontloopt als je niet oprecht bent of kwaad in de zin hebt. Deze rune heeft een chaos veroorzakende kracht die zich direct tegen de veroorzaker ervan zal keren. THURISAZ waarschuwt en beschermt je dus voor intimidatie, bedrog, corruptie en valse verleidingen van derden, maar ook als je dit zelf overweegt en maakt je zo bewust van de balans in goed en kwaad. Als je ondoordachte risico’s neemt of kwaad in de zin hebt, zul je de doorn voelen en zul je bloeden en datzelfde geldt voor degene die zich tegen jou keert. THURISAZ bij je dragen kan je dus het geruststellende gevoel van bescherming en daarmee meer zelfverzekerdheid geven, gebaseerd op de al eerder beschreven vergeten oerkracht die ieder mens nog in zich heeft en een dergelijke bewustwording kan versterken. Het werkt dus puur op je eigen spirituele kracht.

THURISAZ gaat over de vele kleine ergernissen in het dagelijkse leven. Je voelt ze steken en schrijnen, maar zijn niet direct gevaarlijk of dodelijk. Toch kunnen ze bij gebrek aan inzicht of objectiviteit wel degelijk van enorme invloed zijn op de lange termijn. Denk hierbij aan een doorn in je huid waar je te weinig aandacht aan besteedt. Die kan er in het gunstigste geval vanzelf uit groeien, maar hij kan ook naar binnen groeien, gaan ontsteken en je alsnog flink ziek maken. Bezint eer je begint dus en voorkomen is beter dan genezen. De vruchten of mooie bloemen zijn verleidelijk om te plukken, maar als je jezelf niet beschermt en een doorn in je huid krijgt, kan dat op termijn ernstige gevolgen hebben. Vertaald naar nu zou je THURISAZ kunnen zien als een waarschuwing voor de werking van Karma. Zoals Mjölnir na een vernietigende worp altijd weer in de hand van Thor terugkeerde, zo zal jouw dagelijks handelen, goed of slecht, ook altijd weer bij jou terugkeren.

ANSUZ (Letter A)

ANSUZ is de vierde letter in de eerste aett en is direct gekoppeld aan Odin. Odin ruilde namelijk een oog in voor wijsheid en offerde zich op door zich 9 dagen op de kop zonder eten of drinken en onder geselende weersomstandigheden in Yggdrasil (de levensboom) te hangen om de betekenis van de runen te begrijpen. ANSUZ gaat dus over de wil om zelf dingen te onderzoeken en kennis op te doen en geeft aan dat daar zowel intellect als een stuk opoffering voor nodig zijn. ANSUZ staat dan ook voor wijsheid, kennis en kennisoverdracht en gaat over construeren, creativiteit, inspiratie, communicatie (tussen verschillende niveaus) en intellect, maar net als elke rune altijd benaderd vanuit het evenwicht in de natuur.

Taal, muziek en technische vooruitgang zijn bijvoorbeeld typische voorbeelden van intellect gekoppeld aan creativiteit en zelfontwikkeling. Ik leg dat altijd als volgt uit: als iedereen was gebleven bij hoe hij het van zijn ouders heeft geleerd, zaten we met z’n allen nog steeds in het stenen tijdperk. Er is dus intelligentie en creativiteit voor nodig om dingen te ontwikkelen en te verbeteren. Het overdragen van kennis heeft dus met ervaring en (levens)wijsheid te maken en dat geeft meteen uitleg aan hoe het verschil in niveau geïnterpreteerd moet worden; niet op basis van ongelijkheid in status of hiërarchie, maar als een leraar t.o.v. een leerling of een ouder t.o.v. een kind.

ANSUZ betekent dus het overbrengen van een belangrijke boodschap, die zowel mondeling als schriftelijk verteld kan worden. Levenswijsheden die door kennis, ervaring en onderbouwing worden overgebracht op anderen, maar altijd in een dialoog. Ze kunnen nooit worden opgelegd met straffen, geboden of andere vormen van dwang. Als je ANSUZ pakt, kan het dus betekenen dat het nu een prima tijd is om je inspiratie en creativiteit te gaan benutten en die te steken in een literair, artistiek of maatschappelijk project waar je al langer over nadacht maar nog aan twijfelde. Je hebt iets belangrijks te vertellen of iemand anders heeft een belangrijke boodschap voor jou. Het bij je dragen van ANSUZ kan je twijfel laten verdwijnen en omzetten in zelfverzekerdheid en daadkracht, maar doe dat altijd in wijsheid en schroom niet om gebruik te maken van de kennis en kunde van anderen.

Zoals met elke rune het geval is, zit er ook in ANSUZ weer een flink stuk eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om zelf onderzoek te doen en zo onderscheid te kunnen maken tussen onzin en werkelijkheid, het verschil kunnen zien tussen voorgelogen worden en bewezen feiten. Je kunt je dus niet verschuilen achter uitspraken, opgelegde dogma’s of meningen en verhalen van anderen. Je eigen verantwoordelijkheid zit in de keuze die je zelf maakt of je er meteen blind en naïef in meegaat of er eerst over na denkt voordat je er in meegaat. Of niet. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen en daden. Eigenlijk kun je elke rune op zich als een soort Jing en Jang combinatie zien waarbij de waarden en de verantwoordelijkheden van de rune zichzelf in evenwicht houden.

Runen zijn dus bedoeld als wijze levenslessen in zelfbewustzijn en moreel kompas, maar zijn vaak ook als karaktereigenschappen herkenbaar. Ze zijn oorspronkelijk alleen maar positief uit te leggen. Als ik ze allemaal beschreven heb, zul je zien dat er heel veel dagelijks herkenbare dingen en belangrijke betekenissen in zitten. Als karakter eigenschap heeft élke rune op mij wel een stukje betrekking. Wie nu nog steeds aan het zogenaamd heidense, occulte of de interesse van de nazi’s voor runen vast wil blijven houden en ze daarom als negatief wil blijven zien, leest de tekst niet, begrijpt de tekst inhoudelijk niet of heeft te veel naar Harry Potter films gekeken. Runen zijn geen bedreiging voor een geloof of een bepaalde bevolkingsgroep. Je kunt er hooguit iets positiefs uit leren, maar dan moet je dat wel willen zien.

Door:
Eric A.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie. Bookmark de permalink .

24 reacties op Runen (4)

 1. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Erg interessant, dank u wel! En vooral inderdaad weer eens iets anders. Ik kijk al uit naar uw volgende schrijven.
  Veel met ‘geloof’ geïndoctrineerde mensen verwarren spiritualiteit overigens maar wat graag met ‘god’ maar spirituele kracht komt ALTIJD vanuit uzelf. Wie zegt antwoord te krijgen van Mohammed, Allah, Jezus of ‘god’ is NIET anders dan zij die zeggen te moeten moorden omdat ‘de hond dat tegen ze zegt’… Die horen ‘stemmen’ maar beseffen niet dat ze in hun ‘heilige’ psychose de hele dag tegen zichzelf praten. Het ‘gevoel’ van de hulp van “god’ is derhalve NIETS meer dan een psychisch versterkende factor van de eigen hersenspinsels. Zoals ik hier lees hebben runen t.a.v. ‘het geloof’ in ieder geval ECHT een inhoudelijke betekenis en boodschap die NIET middels inhoudsloze gebedjes en weesgegroetjes wordt afgedwongen en afgekocht. Anders dan bij ‘het geloof’ wordt derhalve aanspraak gedaan op zelfkennis, zelfontwikkeling en waarheidsvinding. Hoezo analfabeten!? Hoezo ‘heidenen’!? Als ik dit zo lees mogen van mij alle scholen abrupt stoppen met de volslagen nietszeggende inhoudsloze bijbel en koran lessen en per direct – verplicht! – overgaan op het doceren van runen in hun inhoudelijke betekenis.

  Like

 2. AEO zegt:

  En weer wordt de Bijbel als een sprookjesboek weggezet!
  Wat weten wij nu nog met al ons technisch vernuft? Ja, we hebben veel bereikt, we vliegen de hele wereld rond, en we verplaatsen ons met supersnelle treinen. We hebben internet, smartphones en we denken dat we wel weten hoe het heelal is ontstaan. We hebben de Bijbel vervangen door een hypothese van de evolutie theorie. Tjonge, wst zijn we slim. Zó slim dat we het bestaan van God afwijzen.
  Maar hebben al deze wijzen en verstandigen wel eens de Bijbel gelezen?
  Er zijn ontelbare bewijzen te vinden, betreffende het gelijk van de Bijbel. Talloze gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan, zijn bevestigd door archeologische opgravingen. Ook gebeurtenissen waar God zelf ingreep! Neem de doortocht door de Rode Zee, dat is een bewezen feit! Daar zijn zelfs nu nog onder water de strijdwagens van Egypte te vinden. Sprookjes?
  De verwoesting van Sodom en Gomorra, een oordeel van God. Hij liet vuur en zwavel neer regenen op deze steden. Is dus daadwerkelijk gebeurd! Zelfs nu nog kan men tussen de resten van deze steden zwavelbolletjes vinden van 100% zuivere zwavel. Van nature komt zwavel voor bij vulkanen met een zuiverheid van hooguit 45%, maar 100% vindt men nergens op aarde. Sprookjes?
  Er zijn honderden bewezen gebeurtenissen, dus geen sprookjes!

  Geliked door 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Kon niet uitblijven ook hier, altijd wel eentje die ze fantasie vriend er bij gaat halen.
   Wat moet je nou met dit soort mensen.
   Ik vind het vooral triest omdat ze nooit echt zelfstandig hebben leren leven, en denken dat dat zo hoort, normaal is.
   En dat de rest dat ook maar zou moeten doen.

   Like

  • Eric Annson zegt:

   Beste AEO, waar heb ik de bijbel als sprookjesboek weggezet? Volgens mij schrijf ik over de noordse mythologie. Toch?

   Like

 3. AEO zegt:

  Piet Snot, u reageert als een moslim. U heeft blijkbaar mijn reactie gelezen, waarin ik duidelijk maakte, dat de Bijbel geen sprookjesboek is, en ik gaf er enkele voorbeelden bij. Maar moslims gaan nooit in op bewijzen, ze blijven in hun eigen wereldje, ondanks aangevoerde bewijzen die men krijgt aangeboden. Uw reactie is precies hetzelfde. Net als een moslim die denkt de waarheid in pacht te hebben en gewoon alle bewijzen van tafel veegt, zo is het bij u en de regelmatig hier schrijvende heer Schilder ook. Als u oprecht geïnteresseerd zou zijn in de waarheid zou u vragen gaan stellen, b.v. waar kan ik die gebeurtenissen in de Bijbel vinden, of waar kan ik meer bewijzen vinden? Denkt u eens na over het volgende. In de Bijbel staat geschreven dat er voor de heidenen geen verontschuldiging mogelijk is, omdat men kan weten dat God bestaat. Men kan dat weten als men de schepping bekijkt, maar ook omdat de gebeurtenissen bewezen zijn. En talloze profetieën in de Bijbel zijn exact uitgekomen. Dat zijn andere bewijzen, naast de vele bewijzen die men via archeologie heeft gevonden. Dan vraag ik mij echt af, waarom blijft u dan praten over fantasievriendjes en sprookjes?

  Like

  • Piet Snot zegt:

   Ik raad ook jou aan om contact met Ben Kok op te nemen om het hier verder over te hebben.
   Elk verhaal over de bijbel is compleet zinloos om mij mee lastig te vallen.
   En verder noem je mij maar wat er in je opkomt, ik zit er niet mee.
   moslim, heiden, ongelovige, het zal mij een worst zijn wat je allemaal bedenkt wanneer ik jou waarheid niet erken.

   Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Ik zou zeggen, kom maar eens met die bewijzen dan! En NIET uit door met ‘god’ gehersenspoelde schrijvers gedocumenteerde lectuur of de bijbel, maar wetenschappelijk bewezen bewijzen. De rest kan ik namelijk ook in de Donald Duck lezen. Die is net als de bijbel OOK door een mens verzonnen en opgetekend. Altijd weer verbazingwekkend dat mensen de bijbel werkelijk op de letter geloven maar de inhoud niet begrijpen! Grappig overigens dat u moslims benoemt waarmee ú qua denken en handelen volledig op gelijke voet staat.

   Like

   • Harry zegt:

    Goed verwoord , heer Schilder !
    Ik erger me kapot aan die vromen , die je , als je niet precies hún geloof volgt, je beschuldigen , dat je een socialist , een communist , marxist , of zelfs een heimelijke moslim zou wezen ! Ze zijn inderdaad geen haar beter dan de laatsten .
    Zelfs op de HBS , werd ik er van beschuldigd communist te zijn , hoe oud ben je dan
    .? 13, 14 , etc .
    Nooit de minste sympathie voor links gehad ! Wij lazen de “verkeerde” krant thuis .
    Daar baseren ze hun mening al op .
    Sindsdien zijn ze nog geen donder opgeschoten , inmiddels ben ik zeventig !
    Maar zíj zijn geniaal !
    En ik ben gek .
    Maar ik kan wel aardig observeren .

    Dus ondanks hun eigen aangemeten genialiteit , zijn ze gewoon in de geschiedenis blijven hangen .
    Zelfs als je het tot leraar Duits geschopt hebt en de hele bijbel en Thora uit je harses hebt geleerd .
    Alle anderen zijn gek , vooral als je met feiten komt , want dan dondert hun devote illusie ondersteboven , En wat dán weer ?
    Een wonder dat de papen en de refo’s elkaar nog niet te lijf gaan .
    Ik ageer al jaren tegen het islamitische tuig , sinds ik in de zeventiger en tachtiger jaren in dat soort landen gewerkt heb , maar nóg zien die vrome kloten kans je te beschuldigen van het feit dat je moslim zou wezen .
    Ze reageren net als een kat in het nauw !
    En dát zijn levensgevaarlijke krengen in die situatie .

    Ik zie , zélfs hier in de bible-belt dat de gelovigen steeds meer hun verstand gaan gebruiken , zich dingen afvragen en zich van de kerk afwenden .
    Ik schep er dan ook een duivels genoegen in , om ze aan het twijfelen te brengen .

    Een gezin met acht kinderen , vijf huizen verder , ma vréselijk gelovig , pa ook , maar ging vreemd met een malse meid en de deur uitgeschopt , maar geen één van de kinderen gaat nog naar de kerk .
    Ma wilde daarom zelfs aan haar sterfbed de kinderen niet meer spreken .
    Die tóch gingen – de eigenwijze krengen – werden op een duivelse preek getrakteerd !

    Heb ik het héél ver mis , als ik het bij gelovigen over een psychische aandoening heb ?
    Bewustzijnsvernauwing ?

    Like

   • Drs.E.N.Schilder zegt:

    ‘Gelovigen’ zijn altijd al vervelend geweest Harry. Het is tenslotte hun opgelegde missie om u te bekeren. Gewoon met feiten om de oren slaan en blijven vragen om keihard bewijs. Meer dan koranteksten, bijbelteksten en psalmen hebben ze namelijk niet. Alhoewel hun heilige hersenspoeling het niet toestaat andere dingen te geloven dan wat ze er van kleins af aan van hun ouders, hun voorganger en het ‘heilige geschrift’ in gestampt hebben gekregen, is dat de enige manier om ze de mond te snoeren. Ik doe dit nu een jaar of drie en ze reageren steeds minder op mijn stukjes. Wel staat er steeds weer een nieuw sukkeltje op die het mij wel even gaat vertellen. Zelf nadenken staat niet in de koran of bijbel, laat staan dat persoonlijke intelligentie gestimuleerd wordt. Typerend voor de midden-oosterse ‘religies’; zwijgzaam volgen(!), vooral GEEN kritische vragen stellen en boos/agressief worden als het in de gevoelige hersentjes gestampte waanbeeld ‘beledigd’ wordt. ‘Gelovigen’… Medelijdenwekkende mensen zijn het, allemaal!

    Like

   • Drs.E.N.Schilder zegt:

    Ik was een paar jaar geleden overigens in gesprek met een jonge knaap die, net als steeds meer mensen, de hamer van Thor droeg. Toen ik hem vroeg waarom hij juist voor de hamer van Thor had gekozen vertelde hij mij dat hij die droeg als dikke middenvinger naar dergelijke achterlijke ‘religies’ als de Islam en het Christendom en om daarmee zijn afkeer daarvan te benadrukken. Nu draagt niet iedereen de hamer van Thor om die reden want veel dragers hebben nog een deel vikingbloed in de aderen, voelen zich verbonden met de pre-Christelijke noord Europese cultuur of vinden het gewoon een mooi sierraad maar langzaam aan komt er dus een soort cultuur op gang TEGEN de steeds opdringerigere midden-oosterse ‘geloven’. Ik vindt het een geweldig statement! Donder een eind op met je ‘god’ en Allah en bij voorkeur met de hoogste spoed terug naar die haat-baarden-zandbak waar ze qua ‘geloof’ nog graag 2000 jaar terug in de tijd leven.

    Like

  • Saeftinghe zegt:

   AEO,

   U schrijft goed onderbouwde stukken.
   Ik lees ze met plezier, Ik ben niet religueus, integendeel.
   Maar ik ken de bijbel, maar ook de Darwin theorie.
   NERGENS spreken deze elkaar tegen,
   De bijbel is een mondeling overgebrachte geschiedenis en pas toen het schrift kwam is ze te boek gesteld,
   Darwin zou mogelijk een ‘wetenschappelijk’ bevestiging kunnen zijn van het geschiedenis verhaal de Bijbel.

   Ik zie geen BEWIJS dat een god bestaat, maar het ontbreken van positief bewijs is zeer zeker GEEN NEGATIEF bewijs.
   Het blijft een open stelling.
   Dat mensen het ontbreken van positief bewijs als negatief bewijs zien kan allen maar komen door een te kleine geest om dat te begrijpen.
   Ook goed herkenbaar aan de schrijfstijl en heftige reacties.
   Geen enkel argument wordt aangedragen dat uw stelling aan het wankelen brengt, laat staan dat sommige schrijvers over ONDERBOUWDE argumenten zouden beschikken.

   De ‘wetenschap’ staat nog maar in de kinderschoenen,
   In de tijd van Napoleon en de trekschuit was men er van overtuigd dat de snelheid die een paard kon ontwikkelen het hoogst haalbare was.
   Tegenwoordig weten we beter, maar over enkele honderden jaren zeggen de dan levenden: ” Ach, sommige van die lieden die in 2020 leefden waren toch niet zo dom als het lijkt. Nu zijn al die dingen die ze uitvonden artikelen voor Musea, maar ze waren best slim uitgedacht door een klein groepje dat verstand en INZICHT had”.

   Onbegrijpelijk dat de ‘heersers’ van die tijd vrijwillig de barbaren naar hun land haalden.
   De lieden die in 2020 leefden zouden toch beter moeten weten, want hun voorvaderen uit 1700 noemden dezelde volkeren destijds De BARBARIJSCHE ZEEROVERS.
   En dat waren ze in 2015 nog steeds, ze dreven ook toen nog slavenhandel.
   De europese volkeren hebben een geweldige maatschappij opgebouwd, en nu halen ze die zeerovers binnen. En dat terwijl ze al zo vreseloijk veel betalen om die zeerovers in hun eigen land; zonder succes, wat bij te brengen.
   In plaats daarvan halen ze hen in hun eigen land binnen.
   Maar niet op de landgoederen van Frans en Marcel, de burger die het toch al moeilijk heeft krijgt ze als buren, met alle lasten van dien
   AEO, ik bewonder je schrijfstijl, ik hoop ooit nog eens te kunnen begrijpen wat nu de reden is dat die Bijbel zulke steekhoudende voorspellingen beschrijft en naar welke kant de bewijsvoering gaat uitvallen of er nu wèl of géén Opperwezen bestaat.

   Like

   • Piet Snot zegt:

    Ik zie geen BEWIJS dat een Pinkeltje bestaat, maar het ontbreken van positief bewijs is zeer zeker GEEN NEGATIEF bewijs.
    Het blijft een open stelling.

    Ik zie geen BEWIJS dat een Casper het spookje bestaat, maar het ontbreken van positief bewijs is zeer zeker GEEN NEGATIEF bewijs.
    Het blijft een open stelling.

    Zo kan je ook aan de gang blijven natuurlijk.
    Dan is alles een open stelling wat niet bestaat of bewezen kan worden.
    Ook een manier om zo altijd je gelijk aan te tonen.

    Like

   • Drs.E.N.Schilder zegt:

    Hahaha, waarom krijg ik hier nu het sterke ‘spirituele’ gevoel bij dat AEO zichzelf onder een andere naam prijst…? De wetenschap staat in haar kinderschoenen maar toen de bijbel geschreven werd (met alle tussentijdse aanpassingen en verdraaiingen) wisten ze het WEL? Het ‘opperwezen’ ontmoet u pas na uw overlijden. Dat is tevens uw ‘verlossing’. Tot die tijd hoeft u niet op de hulp ban ‘god’ te rekenen. Die stuurt u slechts uw grootste eveneens uit het midden-oosten afkomstige vijand. De Islam! Hilarisch! Heeft u toevallig wel eens gedacht aan een carrière als cabaretier? Volle zalen gegarandeerd!

    Like

  • Harry zegt:

   AEO ,

   Daar ga jij ook weer de fout in !
   Pietje reageert als een moslim ?
   Terwijl ie hier al járen tegen dat tuig zit te ageren ?
   Terwijl jullie gelovigen dat GVD zélf steeds doen , als een door een horzel gestoken geitenneuker !
   Weet je waarom die uitspraak van de splinter in anderman’s oog en de balk in je eigen , ontstaan is ?
   Dat is vanwege lui zoals jij !
   Stond dat niet in dat boek dat jij zo promoot ?
   Waarom lees en leer je dat dan GVD niet ?

   Als dat zo doorgaat , krijgt die kennis van mij nog gelijk , wat AEO betekent .
   Hij ergerde zich ook rot aan jouw reactie .
   Alle Evangelisten Opgedonderd , zei ie .
   Prima idee eigenlijk !

   Like

 4. AEO zegt:

  @Piet Snot,
  Waarom blijft u over fantasievriendjes praten? U leest en u gaat niet op de bewijsvoering in?
  Er zijn honderden bewijzen dat de inhoud van de Bijbel waar is, niet alleen zijn honderden gebeurtenissen bevestigd door opgravingen, maar, nog veel belangrijker, talloze profetieën zijn nauwkeurig tot in details uitgekomen. U gaat daar opnieuw niet eens op in!
  Ik denk dat u dat niet eens durft, u bent bang voor de waarheid. Hopeloos geval. Reddeloos verloren?

  Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Geachte AEO,
   Laat ik beginnen met dat ik al eerder heb aangegeven respect te hebben voor iedereen die ook mij en mij respecteert! Voor mij is alles begonnen met dat IK (en anderen en dergelijke historische culturen) steevast door ‘gelovigen’ als barbaars, heidens en als ketters worden uitgemaakt. Anderzijds bent ú als ‘gelovige’ direct geagiteerd en beledigd als ik uw beweringen weerleg. ‘Gelovigen’ noemen het zelfs godslastering en heiligschennis en dus zeer pijnlijk voor u ZONDER u ook maar een moment af te vragen hoe het voor MIJ overkomt. ‘Gelovigen’ mogen mij dus WEL belerend toespreken en beledigen maar andersom is dat te kwetsend? Het bestaan van ‘god’ is anders dan in uw hoofd, NOOIT fysiek bewezen dus hoe kan ik iets beledigen waarvan het bestaan niet wetenschappelijk bewezen is? Misschien moet u zelf eens stoppen met anderen terecht te wijzen en te beledigen. U refereert naar het gedrag van de moslim maar doet in mijn beleving EXACT hetzelfde!

   Ik heb overigens speciaal voor u even iets opgezocht voor wat betreft uw beweringen.

   “Op aarde komt zwavel als verbinding in grote hoeveelheden voor in mineralen zoals pyriet, galena, sfaleriet, gips en bariet. In vulkanische gebieden wordt het in kleine hoeveelheden in zijn elementaire vorm aangetroffen, vaak bij solfataren. Op andere planeten met actief vulkanisme wordt zwavel veelvuldig aangetroffen”.

   Dat weerlegt uw vermeende bewijs! Ik heb echter nog een andere suggestie: zou het misschien het inslaan van een meteoriet kunnen betreffen i.p.v. ‘god’? Kijkt u ook even naar de onderstaande link over uw rode zee verhaal. Zeer onwaarschijnlijk dus. Daarnaast… over een nog natte zeebodem lopen met karren en andere fysieke belasting is onmogelijk. U zakt er meteen in weg en het vertraagt u maximaal. De zee moet uren open gebleven zijn wat de Egyptenaren legio tijd gegeven zou hebben…

   https://www.nu.nl/wetenschap/2338292/zee-spleet-mogelijk-echt-uiteen-mozes-.html

   P.s. Voor ‘god’ ben ik sowieso verloren en ik ben er trots op! Ik heb namelijk nog een hartig woordje met hem te bespreken als ik hem tegenkom! Maar ook dat is zeer onwaarschijnlijk. Geloof wat u wilt maar stop met uw beledigingen naar atheïsten en andere culturen door alles wat niet Christelijk is af te doen als heidens en barbaars.

   Like

   • AEO zegt:

    Er wordt hier helemaal geen bewijs weerlegd! Als er een meteoriet zou zijn geweest had er een veel groter gebied verwoest geweest, en nogmaals, 100% zuivere zwavel komt nergens voor.
    De doortocht door de rode zee vond plaats ter hoogte van het huidige Nuweiba, waar de Rode Zee minder diep is dan ten Noorden en Zuiden van deze plaats. In het midden van de plaats van de doortocht is de zee een paar honderd meter diep, terwijl elders de diepte 1600 meter is. U kan wel beweren dat de strijdwagens er niet konden komen, maar u moet beseffen dat de wielen groter waren dan die van een auto, en in tegenstelling tot kleine wielen, die al snel zouden vastlopen, konden de strijdwagens met 2 paarden ervoor dus wel degelijk de achtervolging daar inzetten. En de restanten van die strijdwagens liggen daar nu nog steeds op de bodem.
    Koning Salomo heeft eeuwen later granieten gedenkzuilen aan beide zijden van de plaats van de oversteek laten plaatsen. Aan de Egyptische kant is die zuil inderdaad gevonden en na de Zesdaagse Oorlog van 1967 door de Israëlis weer op een betonnen plaat rechtop gezet. Die zuil staat daar nog steeds. Aan de overkant, dat thans in het Noordwesten van Saoedi Arabië ligt stond de andere zuil nog, maar is in 1984 verwijderd, toen de regering achter de herkomst en de betekenis ervan kwam. Er zijn veel zaken in het gebied ontdekt die het Bijbelse verhaal bevestigen, maar de moslim autoriteiten hebben dat gebied ontoegankelijk gemaakt met hoge hekken, want men heeft het niet zo op met de Bijbel. Alleen al het feit dat men gebieden afsluit om de aangetroffen bewijzen ontoegankelijk te maken zou te denken moeten geven.
    Als u eerlijk bent, dan zou u hier niet telkens zo vol woede en haat van leer moeten trekken, maar gewoon toegeven dat u God niet wil kennen. U kan Hem wel blijven ontkennen, maar dat kan geen stand houden. Ik ben christelijk opgevoed, u noemt dat hersenspoeling, maar dat is hier beslist niet het geval. Ik kan zaken waarvan ik getuige ben geweest nu eenmaal niet ontkennen. Het uitkomen van zovele profetieën uit de Bijbel gebeurde en gebeurt nog steeds echt. Ik begrijp dan ook niet dat men ondanks deze bewezen en verifieerbare feiten stug blijft zeggen dat de Bijbel een sprookjesboek is. Ik vraag me dan ook af of u ooit wel eens de Bijbel gelezen hebt, ik denk van niet. Maar als u niet in God wil geloven, dan is dat wel uw eigen keuze. Maar denk dan ook eens na over waar u dan wel voor kiest.

    Like

  • Piet Snot zegt:

   Hoe kan ik nou ingaan op dat wat voor jou bewijs is, maar voor mij complete onzin.
   Dat wat jij god noemt, zit enkel tussen je oren, dus een fantasie vriendje.
   Ik denk eerder dat jij nogal bang bent voor de waarheid en dat je je hele leven al met onzin bezig bent, want dat komt hard aan als je daar achter komt.
   Mijn held is nog steeds Pinkeltje, gezegend zij zijn naam, die mij helpt in moeilijke tijden.
   Of wou je nou gaan beweren dat dat onzin is en dat ik niet goed bij me hoofd ben.

   Like

  • Harry zegt:

   Staat er in de bijbel iets over dynosaurussen , AEO ?
   Zijn ze dat vergeten ?
   Of hadden ze die nog niet ontdekt toen dat boek samengesteld werd ?

   Wat ik ook zo onnozel vind , is dat sommigen alles wat in de bijbel staat “feiten” en “de waarheid ” vinden , zonder enige onderbouwing .
   En alle andere beweringen zijn leugens en bedrog .
   Bij de minste of geringste bewering , dat iets “anders” zou zijn dan in jouw boek , moeten wij dat met bewijzen aantonen .
   Alleen JIJ hoeft dat niet omdat het in JOUW boek staat !
   Dan schort er toch wat aan je realiteitsbesef ?

   Like

   • Piet Snot zegt:

    Over Pinkeltje zijn ook boeken vol geschreven, dus is het allemaal waar.
    En omdat het in een boek staat, hoef ik ook niet te bewijzen dat Pinkeltje echt is.

    Een beetje een kleuter beredenering is dat.
    Geloven in Sinterklaas is dan nog waarschijnlijker om aan te nemen als waarheid.
    Bestaan ook boeken vol van, komt elk jaar uit Spanje en kan je op de tv nog zien ook.
    Durf maar te beweren dat het allemaal verzonnen is dan.

    Like

 5. AEO zegt:

  @Saeftinghe,

  Ik stel uw reactie op prijs, ook al geeft u aan dat u aan dat u niet in God gelooft. Anderen hebben hier alleen maar met haat en woede gereageerd, maar ze kunnen hetgeen ik naar voren bracht nooit weerleggen. U zegt dat er geen positief bewijs is voor het bestaan van God, maar dat er ook geen negatief bewijs is, u laat dat in het midden. Ik haalde in mijn vorige reacties aan dat zij reageerden als een moslim. Dat heeft deze mensen blijkbaar nog woedender gemaakt, maar leuker kan ik het nu eenmaal niet maken. Ik had een paar jaar geleden een discussie met een moslim over de koran en de Bijbel. Ik vertelde hem dat de koran diverse elementen uit de Bijbel door elkaar haalde en dat de koran niet waar kon zijn, omdat God niet liegt. Het ging om het verhaal van Mozes bij de Farao, en u weet dan, dat Mozes zijn staf op de grond wierp, en in een slang veranderde, en dat de tovenaars van de Farao evenzo deden. Maar de slang van Mozes verslond die van de tovenaars. Maar in de koran staat dat de Farao kwaad is op zijn tovenaars en dat hij dreigt om ze te laten kruisigen. Deze methode van doodstraf bestond destijds nog niet, dus klopt het verhaal in de koran niet. Maar deze moslim ging hier nooit op in. Ik zeg nu dus, dat de Bijbel bewijsbaar is, maar mijn wederstrevers blijven drammen over een “fantasievriendje”!
  En dan zeggen ze dat het bestaan van God eerst maar eens fysiek bewezen moet worden, en ze blijven de Bijbel steeds maar weer een sprookjesboek noemen. En daarbij wordt er ook nog een paar keer gevloekt. Ze roepen het over zichzelf uit en ze zeggen er ook nog trots op te zijn.

  Het bestaan van God is niet fysiek te bewijzen, evenmin het tegendeel. Maar er zijn zat bewijzen te vinden van Bijbelse geschiedenissen. Dat had ik hen al vermeld, maar de profetieën zijn nog veel belangrijker, want als God zegt wat Hij zal gaan doen, dan gebeurt dat ook. Hij heeft door zijn profeten op schrift laten stellen wat er in de toenmalige toekomst zal gaan gebeuren. Heel veel van die profetieën zijn al vervuld, er zijn er ook nog die moeten uitkomen. Maar ik vertrouw 100% wat er in de Bijbel staat. Als profetieën uitkomen, dan moet ik Hem die ze deed opschrijven toch wel serieus nemen. Het grootste teken van de Eindtijd is het herstel van Israël als onafhankelijke natie.
  Profetieën van 2500 jaar geleden komen nu uit! God gebruikt veelal beeldspraak, maar als u een Bijbel heeft, lees dan maar eens Ezechiël 36 en 37. In feite gaat het over de Holocaust en het daarop volgende herstel van Israël als onafhankelijke natie. Wanneer we voortgaan met de daarop volgende hoofdstukken 38 en 39, dan zijn dat profetieën die nu nog niet vervuld zijn, maar dat zal zeer binnenkort wel het geval zijn.
  Ik probeer een goed christen te zijn, ik ben geen dominee of pastoor. Ik kan iets proberen uit te leggen in mijn bewoordingen en hoe ik de dingen zie. Maar ik zie werkelijke gebeurtenissen en zeker geen sprookjes. Er is iemand die alles veel beter kan uitleggen en verwoorden dat ik. Er is een Israëliër, zijn naam is Amir Tsarfati. Hij geeft regelmatig updates over de actualiteiten in Israël en het Midden Oosten. Volg hem maar eens een tijdje, en laat me eens weten wat u er van denkt.
  Er is een app: Behold Israel, en zijn website is
  http://www.beholdisrael.org
  Alles is in het Engels.
  Via deze site kom je ook veel meer aan de weet over zaken die hier niet in het nieuws komen.
  Groeten en ik zie uw reactie tegemoet,

  AEO

  Like

 6. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Er bestaat maar 1 godenrijk voor noord Europa: de Asen(!) waarvan Odin de alvader is. De rest is in het middenoosten uit een waterpijp gezogen. Dat de Germanen de vrouw als volledig gelijkwaardig beschouwden mag voor u een oogopener zijn! Sinds de komst van de midden-oosterse sprookjes (het Christendom en de NOG hypocrietere en verrottere Islam!) is de vrouw ondergeschikt aan de man…
  U bent uiteraard volledig vrij om uw hersenspoeling als DE waarheid te zien maar val ons er niet mee lastig a.u.b. Ik heb overigens nog steeds GEEN onomstotelijk bewijs gezien AEO. Slechts wat U schrijft en dat is voor mij absoluut GEEN waarheid. Allemaal verzonnen door kloosterlingen en predikanten. Een predikant had o.a. verzonnen dat hardrock van de duivel was want als je dat achterstevoren draaide hoorde je de duivel… hoe geestelijk (grappige uitspraak) gestoord ben je dan?! Ik ben ZO benieuwd naar hoe ZIJN preken klinken als je die achterstevoren afspeelt… En ZO zit HEEL uw geloof in elkaar. Allemaal leugen, verdraaiingen en eigen interpretaties van ‘geestelijken’ die hun eigen hersenspinsels op papier hebben gezet. En HIEROM geloof ik niet: ‘Geloven’ betekent namelijk LETTERLIJK “ik weet het NIET zeker” (zoekt u het maar op!) vandaar dat ik voor de wetenschap kies i.p.v. een ‘geloof’! Ik weet het namelijk heel graag WEL zeker!

  Like

  • Piet Snot zegt:

   Hr, Schilder, van af de 1ste dag af dat ik hier reageer proberen andere dit al duidelijk te maken aan deze geloofswaanzinnige hier.
   En ik hou het op jaar of 7-8 dat ik hier al reageer.
   En er zijn hier al heel wat hobby dominees langs gekomen en weer verdwenen.
   We zijn al voor alles wat jij maar kan bedenken uitgemaakt, zelfs met de dood bedreigt.
   Tot op heden zonder enig resultaat of effect.
   Je kan net zo goed proberen om je hond te leren schaken, maar of dat ooit gaat lukken.

   Like

 7. Pingback: Runen (5) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s