Vrijheid is niet meer vanzelfsprekend!!

Screenshot_328

(Door: “Elise Nijmegen”)

De titel van onderstaand artikel is een beetje dubbelzinnig, aangezien er een verschil is in verwarde mensen, mensen die psychisch (even) niet in orde zijn en diegenen die verward worden genoemd omdat dat nu eenmaal politiek correct is, maar die hun daden plegen uit naam van een ideologie waar ze in geloven. Volgens mij worden die nu allemaal in één vat gegoten samen…

Het aantal incidenten van verwarde mensen stijgt al jaren en in het eerste halfjaar van 2019 steeg het ten opzichte van vorig jaar met 8%. Nu heeft deze toename natuurlijk ook te maken met het wanbeleid vanuit de regering, die alle verantwoordelijk de laatste jaren heeft afgeschoven op gemeentes en daarbij het budget drastisch heeft verlaagd.

Volgens de politie zal het aantal de komende jaren alleen maar toenemen en er is volgens haar een kleine groep van 5700 mensen verantwoordelijk voor meerdere meldingen.

Dan zou ik zeggen dat deze mensen een laatste waarschuwing moeten krijgen en bij een volgend delict zonder pardon hun papieren mogen inleveren en mogen immigreren naar hun thuisland. Als je geen respect hebt voor Nederland, de Nederlanders, de Nederlandse wetgeving of onze normen, waarden en tradities, dan hoor je mijns inziens niet in Nederland thuis.
https://tpo.nl

Kent u Greta? Dat meisje dat wordt misbruikt om de klimaathysterie te promoten? Daar zit een hele organisatie achter die weer terugkomt bij Soros, door sommigen ook wel een financieel terrorist genoemd.

Greta is de dochter van de schijnbaar beroemde operazangeres en links-liberale activiste Marlena Ernman en Greta kreeg een coach uit Duitsland, een bekende klimaat-activiste Luisa-Marie Neubauer. Luisa-Marie behoort tot de organisatie ”One Foundation”, die verschillende rijke financiers heeft: Bono, Bill en Melissa Gates en jawel, George Soros….

Zoals het artikel terecht zegt; “Achter elke wereldberoemde 16 jaar oude klimaatactivist schuilt een links-liberale oligarch en een globalistische beweging”.
https://t.co/1UABpzrZ0L?amp=1

Het kabinet heeft weer genoeg plannen voor de Nederlanders en wéér gaat volgend jaar de zorgpremie omhoog. Dat zou dan komen door de vergrijzing, maar dat is een grote fabel gebleken, aangezien de zorgkosten oplopen doordat er heel veel mensen bijkomen in Nederland die allemaal gratis zorg krijgen. Het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) betaalt voor hen de zorgkosten. Deze nieuwelingen hebben geen last van hoge rekeningen voor medicijnen, ziekenhuis of tandarts en hebben ook geen last van een eigen bijdrage of eigen risico.

Voor de laagste inkomens, het niveau waar mijns inziens alle Nederlanders van de regering heen moeten door steeds opnieuw lastenverhogingen op te leggen en dat terwijl de directeuren van de zorginstellingen elk jaar opnieuw salarisverhogingen krijgen, gaat de zorgtoeslag mee omhoog. Het is te gek voor woorden en onnodig als het belastinggeld beter besteed zou worden.
www.telegraaf.nl

Diezelfde mondiale beweging van Soros kent vele aanhangers die op hoge plaatsen zitten in vele maatschappijen. Net zoals we hier rechters hebben, die mijns inziens hun eed hebben neergelegd en in dienst zijn getreden van de globaliserende politieke correctheid, zijn die er ook in andere landen.

De rechter van de correctionele rechtbank GAP, die drie jongeren van Génération Identitaire tot 6 maanden celstraf heeft gegeven en een boete van € 2000,- euro heeft opgelegd omdat ze de doorgang voor “illegalen” die de Alpen wilden oversteken richting Frankrijk wilden stoppen, is niet objectief.

Rechter Isabelle Defarge, voorzitter van het Tribunaal de Grande Instance de GAP, sprak in 2007 openbaar en als rechter op een pro-immigratie-colloquium in Toulon. Defarge werd onlangs gedecoreerd met “la legion d”honneur, wat nog maar eens haar trouw aan het regime bewijst.

Verder heeft deze rechter de organisatie € 75.000,- boete opgelegd en de drie jongeren zijn bovendien voor 5 jaar beroofd van hun burgerrechten en politieke rechten.
https://reactnieuws.net

Deze video mag niet langer vertoond worden, niet dat er iets in gezegd wordt wat niet waar is, maar omdat het niet politiek correct is…
www.bitchute.com

De islam, waar alleen positief over gepraat mag worden, is niet vredelievend, maar vrouw- en kindonvriendelijk en staat haaks op de westerse normen en waarden. Pakistaanse moslims vertellen heel eerlijk dat één van de principes van de islam het kindhuwelijk is. De Pakistaanse regering stoort zich niet aan de kritiek op kindhuwelijken, omdat zowel het kindhuwelijk als de inbeslagneming van ongelovige meisjes in overeenstemming is met de sharia. (Koran 4:3, 4:24, 33:50).
www.jihadwatch.org

De islamisering van Europa is in volle gang en wordt door de EU en de VN uitgevoerd tegen de wil in van de Europese bevolking en er zijn vele regeringen van EU-lidstaten die, net zoals de Nederlandse regering, te slap zijn (of gewoon niet willen) om er iets tegen te ondernemen. Ze zouden een voorbeeld moeten nemen aan de Viségrad-landen, die wel hun cultuur, tradities en normen en waarden willen behouden voor toekomstige generaties!

Qatar, evenals Saoedi-Arabië en Koeweit, betaalt miljoenen voor de islamisering van Europa. Er gaan geldstromen, zo laat onderstaand en zeer interessant artikel weten, naar Europa om de politieke islam door middel van dit zending- en financieringsprogramma, waar ook de Moslimbroederschap in zit, in heel Europa te versterken, omdat de prioriteit moet liggen op het onderwijzen van de sharia ten kostte van het seculiere recht.
www.compact-onMocht u een lezing bij willen wonen van Dr. Ir. Egbertus Deetman over de blunders van zowel de regering, de vakbeweging als de Nederlandse Bank NV, over de toekomst van de pensioenen en de indexering daarvan, hoe de integriteit van de overheid op vele gebieden zo goed als verdwenen is, over het verdwijnen van € 50,9 miljard aan Spaarfonds voor de AOW en andere zaken, dan kan dat.
https://delezing.nl

Hoe ziet u de toekomst? In wat voor maatschappij gaan onze (klein)kinderen opgroeien? In een maatschappij zonder vrijheid, waar de vrouwen verplicht in gewaden moeten lopen? Een maatschappij waar pedofilie geaccepteerd is? Een maatschappij, waarin de vrijheid van meningsuiting niet meer bestaat? De waanzin regeert, de normaliteit verdwijnt zodra het beleid van de regering verschijnt…

Sta op en sluit u aan bij andere mensen die realistisch zijn en zien wat er gebeurt met óns Nederland. Mensen die onze vrijheid niet als iets vanzelfsprekends zien, haar waarderen en niet zijn vergeten hoe hard ervoor gestreden is.

PVV vogel

Door:
“Elise Nijmegen”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op Vrijheid is niet meer vanzelfsprekend!!

 1. Rensk. zegt:

  Vrijheid is nooit vanzelfsprekend geweest. Alleen de meeste mensen denken van wel.

  Geliked door 1 persoon

  • fleckie zegt:

   Is. gewoon. ‘ GEBREK. AAN. ‘HISTORISCH. BESEF’’……..maar..het is wel zo: : wie beel leest, die veel weet, (Of. beseft) .

   Like

   • fleckie zegt:

    ( HISTORISCH BESEF), Uit boek ‘ De GROTEN. VAN ALLE TIJDEN’, …….: ‘Karel de GROTE’, auteur Enzo Orlando, uitg Amsterdam Boek, MCMLXXIV…….pag. 23:
    ‘. ‘VELDTOCHT. TEGEN. DE. ARABIEREN’ …….
    ‘ de vijandschap met de Arabieren was nog een erfenis uit de Merovingische tijd. Karel Martel had hen weliswaar bij. POITIERS overwonnen, maar de grenzen met Spanje bleven altijd onveilig en betekenden een voortdurend gevaar. Toch waren de Arabieren al in geen twintig jaar het Frankisch gebied binnengevallen. Tijdens de in 777 in Paderborn gehouden volksvergadering verscheen een Arabisch gezelschap onder Suleiman Ibn. al. Arabi, de stadhouder van. Barcelona, en vroeg Karel hem te steunen in de strijd tegen. de. Omajjade Abd. al- Rahman I , die in Cordoba een eigen kalifaat had gesticht. In ruil voor de steun zou Suleiman zichzelf en zijn steden aan de Frankische koning overgeven. Het was voor Karel bijzonder bevredigend deze onderhandelingen. in. tegenwoordigheid van. de. Saksen te voeren. De onderwerping en de inlijving van de Saksen was weliswaar nog niet helemaal tot een goed einde gebracht, maar hij voelde zich sterk genoeg om het Arabische gezantschap zijn hulp toe te zeggen. Hij verzamelde een leger— verreweg het grootste dat hij ooit bijeen had gebracht— en begon in het voorjaar van 778: de veldtocht tegen Spanje. Hij had zijn strijdmacht in twee delen opgesplitst : het ene deel stootte door naar Barcelona en het andere trok onder zijn bevel naar Pamplona, dat later met de grondgelijk werd gemaakt.
    De veldtocht scheen onder de gunstigste omstandigheden te zijn begonnen en waarschijnlijk was Karel van mening dat de Arabische. erfvijanden al spoedig teruggedrongen zouden worden en dat hij de gebieden die ze hadden veroverd, aan zijn heerschappij zou kunnen onderwerpen. Misschien droomde hij,terwijl hij aan het hoofd van zijn leger naar. Saragossa. reed, dat zich onderweg met de troepenmacht die van Barcelona kwam,verenigde, van het denkbeeld van een opnieuw voor de christenheid gewonnen Spanje. De opmars verliep rustig. Suleiman had beloofd dat de poorten van de stad voor hem zouden worden geopend. Dat gebeurde echter niet. Suleiman reis Nasr Karel en zijn vraag om hulp was als verraad aan. de. islamitische. zaak bestempeld en daarvan hadden zijn tegenstanders. misbruikgemaakt. Karel begon toen met de belegering van Saragossa. De Arabische partij die hem te hulp geroepen had,…verleende niet de verwachte steun en ook de Spaanse christenen kwamen de Franken niet te hulp. Omdat de belegering van Saragossa weinig succes beloofde, staakte Karel de veldtocht en keerde terug.<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<
    ‘DE. SLAG. BIJ. RONCEVALLES’
    Suleiman, die zich bij zijn opstand tegen Abd al- Rahman al te weinig van betrouwbare bondgenoten had verzekerd, werd bij Saragossa overmeesterd en afgezet. Het bevel over zijn leger werd overgenomen door Hoesein Ibn Yahays, die vroeger met hem had samengezworen. Het was diens banier die Karel boven de aanvallende. eskadron had zien wapperen. De veldtocht naar Spanje scheen definitief mislukt en er zatvoor Karel niets anders op dan zich ijlings op zijn eigen grondgebied. terug. te. trekken. Maar nogmaals zou Karel op Spaanse bodem door het noodlot worden getroffen. Hij was met zijn leger bij RONCEVALLES aangekomen, de smalle pas door de. Pyreneeen, in eindeloze rijen trokken ruiters en voetvolk tussen de steile wanden over de pas. Het landschap was ruw en onherbergzaam: nergens zagen de soldaten enig teken van leven. Aan beide zijden van de kloof echter werden ze bespied door gewapende mannen die de doortocht van het leger gadesloegen. Het waren. BASKISCHE krijgers, meedogenloos in hun vijandschap tegen ieder die het op hun onafhankelijkheid had voorzien. Ze waren niet talrijk genoeg om een veldslag te kunnen leveren, maar vanuit een hinderlaag konden ze toeslaan. Het grootste deel van het leger lieten ze voorbijtrekken. Toen echter de achterhoede met al zijn voertuigen door de kloof trok, stortten de behendige bergbewoners zich in een overrompelende aanval langs de hellingen omlaag. Het escorte werd onmiddellijk door de Basken neergemaaid,de legertros. omsingeld. en. geplunderd. Daarna verdwenen de aanvallers weer in alle richtingen. Het was eigenlijk nauwelijks meer dan een schermutseling, maar de legende heeft van deze episode een grandioze strijd gemaakt. Het beroemde Roelandslied ontstond, de geschiedenis van de trotse paladijn die weigerde alarm te blazen met zijn hoorn Oliefant en die met zijn zwaard Durendal. dood en verderf zaalde, voordat hij sneuvelde. De werkelijkheid was veel simpeler. Karel is zelf nooit meer naar Spanje gegaan. De bewaking van de Saraceense grens vertrouwde hij toe aan zijn neef Willem. van. Toulouse; maar Spanje zou altijd een haard vanonrust blijven. Het was een zware taak voor deze Willem. In 793 werd hij door de Saracenen bij de Orbieu verslagen. In 795 werd de Spaanse mark gesticht- een van de zeven marken van het rijk. Deze strekte zich uit van Barcelona tot aan Pamplona en de bovenloop van de Ebro……..<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~

    Like

 2. Cor zegt:

  Elise, je schrijft heel goede artikelen. Ga zo door a.u.b.

  Like

  • Thomasson zegt:

   @Cor. Ben 100% met je eens. CHAPEAU Elise.

   Like

  • Piet Snot zegt:

   Welke artikelen?
   Ze pakt er een artikel bij, en geeft daar een samenvatting van, eventueel aangevuld met een korte eigen mening i.p.v. een artikel in ze geheel overnemen.
   Zo zit ik hier de hele dag van mensen reacties zit te lezen.
   Ik vind het vooral even bijpraten van mensen die het nieuws niet allemaal even goed volgen omdat je nou eenmaal niet alles kunt lezen.

   Numan, Wim Schaik of Weethetwel en vele andere hier, die schrijven artikels.

   Like

 3. Thomasson zegt:

  Hoe ziet u de toekomst? In wat voor maatschappij gaan onze (klein)kinderen opgroeien? Het antwoord is zo duidelijk als een Amen in de kerk. Wij, onze kinderen en klein kinderen kunnen in de toekomst maar een ding verwachten : Een (Burger)oorlog die behoorlijk bloedig zal worden. Alles in de wereld werkt volgens het principe van de 3de natuurwet van Newton: actie en reactie.
  Er wordt momenteel enorme druk op de Nederlandse volk uitgeoefend. De regering volgt blindelings bevelen van de EU despoten. Een regering die niets meer is dan een verzameling van leugenachtige papiertijgertjes die de belangen van het land achterwege laten. De baas van de EU is een Junta van smerige globalistische geld-vampieren, die alle kenmerken van menselijkheid en humaniteit hadden verloren. Deze vrienden van Jeffery Epstein hebben naast bergen geld verdienen, ook andere hobby’s: a) pedofilie en andere ziekelijke vormen van seks, en b) voeren wereldwijde experimenten op hele samenlevingen. De Kalergie-Plan en de islamisering van Europa zijn hun projecten. Op het moment dat wij zouden voor onszelf kiezen, zal een (gewapend)verzet komen met zware gevechten om Nederland weer vrij te krijgen. De grenzen gaan dicht, de AZC’s gesloten, de persona non grata uit de Derde Wereld Adios, en de EU passe compose.

  Like

 4. Wachteres zegt:

  https://www.telegraaf.nl/video/1212172644/oma-82-verjaagt-overvaller-met-wandelstok

  Oma (82) verjaagt overvaller met wandelstok

  Over de manier waarop we onze vrijheid terug kunnen pakken gesproken.

  Like

 5. raider zegt:

  Voor je rechten moet je vechten .en dat gebeurd op vollen kracht alleen met aanslagen verkrachting ,beroving en huizen kraken zo als men denkelijk gewent is .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s