De afrekening zal komen . . .

Screenshot_59.png

(Door: “Henk V.”)

Wanneer een bebaarde man zich geleidelijk aan een vrouw gaat voelen en – als uiting van die nieuwe geaardheid – in het vervolg in een tutu wenst te lopen, dan moeten wij deze persoon zijn gang laten gaan en hem gewoon negeren. Hij kan zich tien keer een vrouw noemen, maar, of hij dat nu prettig vindt of niet- wij zien duidelijk een man en daar moet hij het mee doen. Niemand mag ons ooit voorschrijven de dingen te ontkennen die wij zelf waarnemen. De groep mensen met een ”alternatieve seksuele beleving” is in werkelijkheid erg klein. Daarom denk ik dat men hen in principe niet in de schijnwerpers moet zetten.

De fout die in het politiek correcte denken wordt gemaakt, is dat men deze mensen met hun – van de gangbare norm afwijkende – seksuele opvattingen als kwetsbaar ziet en hen met beschermende maatregelen wil omringen. Door deze overbodige bezorgdheid trekken de alternatieven teveel aandacht naar zich toe en zij kunnen zich als het ware uitgenodigd voelen hun ”gevoeligheden” voor commentaren en manieren waarop zij behandeld worden, aan de dag te leggen. En wanneer hun uitingen van niet begrepen en gediscrimineerd worden, doordringen in de hypergevoelige zielen van politiek-correct, dan gaat die daarop meteen als een overbezorgde kloek op reageren.

De maatschappij wordt dan opgezadeld met dwingende voorschriften en denkbeelden. De bedoeling is dat iedereen zijn of haar opvattingen over geaardheid grondig bijstelt. En dan komt er een griezelige aap uit de mouw van de beschermers van de ”gender neutrale slachtoffers”: Het is eigenlijk de bedoeling dat er een einde wordt gemaakt aan de exclusiviteit van het GEZIN , het millennium oude concept van één man en één vrouw die zich met elkaar in een huwelijk verbinden, waarin weer nieuwe mannelijke en vrouwelijke kinderen het leven zien. Het gezin moet zijn status verliezen en in plaats daarvan moet er een grote variatie in relatievormen komen die allemaal net zo waardevol geacht worden te zijn als het idee van het gezin, dat terecht door veel mensen als de hoeksteen van de samenleving wordt gezien, omdat in zo’n constructie de veiligheid en het welzijn van de kinderen het best wordt gewaarborgd. Wie gezinnen ondermijnt, schaadt het welzijn van de opgroeiende mensheid en de samenhang van een maatschappij.

De dwanggedachten over de vele soorten geaardheid van mensen verraden, juist door hun pressie op ons denken, hun linkse oorsprong. Links bedient zich van DWANG. Het hebben van een mening op zich behoeft niet per se als links te worden gezien, maar een visie die ons dwingend wordt voorgeschreven, draagt het karakter van geestelijke manipulatie, die alle mensen met de neuzen in dezelfde richting wil krijgen. Dat is HET kenmerk van een zich snel ontwikkelende neiging tot dictatuur en omdat wij ook weten wie de dwang uitoefent op onze vrijheid van denken en het uiten van onze opvattingen in het openbaar, kunnen wij ook de macht lokaliseren die ons bedreigt! In eerste instantie is dat de EU! Deze ontleent op haar beurt haar opvattingen aan ideeën die worden ontwikkeld in invloedrijke overlegorganen, zoals bijvoorbeeld de Bilderberg-groep en de organisatie van Soros.

Nooit werden wij in Europa zo toenemend bedreigd in onze vrijheid als door de organisatie in Brussel die beweert de vrede te verspreiden, de democratie te bevorderen en zegt onze welvaart te vergroten. Wat de elites die de EU willen vormgeven ook van zichzelf beweren: alle stappen die ons beïnvloeden in ons bestaan, hebben een dwingend karakter waaraan men niet kan ontkomen. En dat niet alleen! Elke mogelijkheid tot succesvol verweer, of tegenspraak, wordt ons door onze eigen arrogante overheden ontnomen: juist door toedoen van een links-liberale stroming als D’66, die oorspronkelijk de mondigheid van de bevolking wilden vergroten. Haar kroonjuweel – het recht op volksraadplegingen – werd eigenhandig ingetrokken. De PvdA-politica Jetty Klijnsma, bestond het de controle over de NEDERLANDSE pensioenfondsen over te dragen aan de EU. Daarmee zette zij de oude-dag voorziening van miljoenen Nederlanders op losse schroeven. En hoe kunnen wij deze pensioenroof ongedaan maken? Wie het weet mag het zeggen!

De ene dwangmatige stap volgt op de andere: De ongevraagde instroom van gekleurde mensenmassa’s gaat onverminderd voort en onze overheid, die zich echt niet meer om haar eigen electoraat bekommert, gaat moeiteloos door en zwijgt over de ware bedoeling van alle EU plannen! Voortgaande succesjes voor de racistische zeurkousen die met zwarte Piet in hun maag zaten, tonen aan dat de onvrede van de grote meerderheid van de Nederlanders over het niet eindigende gemekker van beroeps-querulanten onvoldoende gewicht in de schaal kan leggen. Dwingen leidt kennelijk tot succes .

En het nieuwe dwingen, dat tot kolossale hysterie leidt en het denken onder grote dwang plaatst, heeft zich al weer aangediend: Een klein meisje uit Zweden doet de Kinderkruistocht van 1212 herleven. Het klimaat gaat er volgens haar aan en daar moeten wij mensen iets aan doen. Wij moeten het klimaat temperen, veranderen. Meerdere klimaatveranderingen hebben zich in de loop van de tijden voorgedaan, maar niet door specifiek menselijk toedoen. Een mens kan zeker maatregelen nemen tegen weersinvloeden en de zorg voor een goed milieu consequent uitvoeren. Dat onze moderne maatschappij in een min of meer vergelijkbare hype als Greta belandt, terwijl onze wetenschappen zulke enorme vorderingen hebben gemaakt, is ronduit verbijsterend.

Het einde van de wereld, zoals Greta met haar gemanipuleerde kinderbrein dat voorziet, zal er niet komen. De westerse wetenschappen zullen alle vormen van aantasting van de wereld wel kunnen verhelpen, maar erger is dat onze overheden zich zodanig door de klimaathysterie hebben laten beïnvloeden dat men met plannen komt die het welzijn van ons land en burgerij zwaar gaan ondermijnen. Andermaal blijkt dat een dwangmatige boodschap loont..

En het volk merkt niets, want met goede afleiders paraat kan de omvorming van ons werelddeel geruisloos voort gaan. De oude Romeinse heersers hadden gelijk: Geef het volk brood en spelen. Dan houdt het zich wel koest. Meer heeft politiek-correct niet nodig om zijn slachtoffers onmerkbaar naar de rand van een diep ravijn te dirigeren. Niets lijkt meer normaal, want zij die achter de tralies van een inrichting hadden moeten zitten, maken de dienst nog uit. Zeker, wij leven beslist volgens een nachtmerrieachtig scenario: En de verantwoordelijken voor dat plan hopen de dans in goede gezondheid te ontspringen. Buiten de wrekende handen van een mishandelde bevolking. Zij dwingen en swingen, met de ogen dicht. Maar zij zullen zich vergissen. Er komt echt wel een afrekening… Men kan namelijk de geestelijke identiteit van een continent niet straffeloos aantasten…

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

44 reacties op De afrekening zal komen . . .

 1. Henk der Niederlánder zegt:

  Toch meen Ik Henk dat je de VN te veel buiten beschouwing laat.
  Want daar zitten de werkelijke globalisten die alleen Brussel aansturen om hun agenda door te voeren

  Geliked door 3 people

  • Henk.V zegt:

   Net als de EU wordt ook de VN geïnfiltreerd door pressiegroepen die hun eigen agenda uitgevoerd willen zien: het bereiken van één wereld onder één regering.
   De kleine groep elites die denkt het bestuur over de wereld uiteindelijk te kunnen overnemen, zijn niet te beroerd om overal hun opvattingen en aan iedereen op te dringen,dus ook aan de VN, Henk.
   Voor de verspreiders van deze zeer ongezonde opvatting staat voor mij de duistere figuur Soros symbool.
   Het is hoogst bedenkelijk dat ook ons eigen vorstenhuis met deze man dweept..

   Geliked door 2 people

   • Tineke zegt:

    Het koningshuis is ook onderdeel van de VN agenda Henk.
    Dat 1 Europa was de grote droom van Bea,de oprichter was Bernard en Alex is ook altijd van de partij,met in zijn kielzog Rutte en noem allemaal maar op.
    De topman van Shell is er zo en zo ieder jaar bij.
    Het is niet bedenkelijk ,het zijn feiten!
    1+1=voor mij 2.

    Like

   • Tineke zegt:

    De VN heeft dit allemaal bedacht,en Brussel is daar de uitvoerder van.
    Alle landen hebben daar hun handtekening onder gezet.
    En wat te denken van Mabel (Los)-Wisse Smit,de rechterhand van George Soros.
    Nog steeds een graag geziene gast in de koninklijke familie.
    Die hele oranjekliek zit er vuistdiep in.

    Like

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Ja, er zal zeker een afrekening komen. Maar dan zal het niet meer zijn een stoppen van de politiek correcte gekte en de desastreuze maatregelen die deze gekken op de mensheid loslaten maar dan zal het keihard werken worden om nog iets terug te bevechten uit de chaos die dan ontstaan zal zijn.
  De echte schuldigen zijn eigenlijk niet de politiek correcten maar de apathische mensen die het allemaal maar over zich heen laten komen in plaats van in actie te komen tegen de afbraak.

  Geliked door 2 people

  • henk verhoef zegt:

   helemaal mee eens
   hoe weinig moeite is het toch om juiste hokje rood te maken
   maar ja!!
   vind het altijd wel grappig als je na een voorval of ongeval het aantal mensen hoort roepen
   we krijgenb geen info en we kregen niets te eten
   Terwijl ze met info uberhaubt niets doen/kunnen en reeds veel te vet zijn
   maar klagenm en zeiken= gaat ze prima af
   Oh niet/nooit vragen wat deed u dan zelf

   Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Inderdaad, M.A.L.Sion , maar uw laatste opmerking over de apathie van een groot deel van de bevolking behoeft een aanvulling..

   We moeten eens stil staan bij deze vraag:
   Als de fijne wereld waarin de politiek correcte EU ons wil doen belanden ECHT zo goed voor de burgers was, WAAROM heeft deze organisatie haar ware intenties dan consequent uit het zicht van de Europese bevolkingen gehouden??

   Deze vraag is zeer belangrijk natuurlijk, want hier stuiten wij op een van de redenen voor de apathie waar u het over heeft.. Wij, die wakker geworden zijn in de loop der jaren en onze ogen wijd open houden, kunnen door alle verhullende praat van de elites heen kijken en wij schrijven op wat wij zien.
   Laat ik het zo stellen: de meeste mensen NEMEN AAN dat de EU ons iets goeds brengt. Zelfs berichten over moordpartijen, geweldsexplosies, verkrachtingen dringen niet door het gecreëerde pantser van de positieve verwachting heen. Het zal allemaal wel goed komen! En onze afschuwelijke overheid, als filiaal van de EU. voelt geen behoefte om de mensen de ogen te openen.

   Is hier sprake van onwil bij de politiek correcte overheid om de bevolking afdoende voor te lichten, zodat iedereen officieel te horen krijgt wat het leven onder het beslag van deze godvergeten kliek uit Brussel WERKELIJK inhoudt??
   Of zijn onze slaaf geworden marionetten uit Den Haag zelf in een staat van totaal geestelijk onbenul zelf in de EU sprookjes gaan geloven?
   Weet men in de regeringsburelen het verschil tussen waarheid en leugen misschien niet meer?

   Wij hebben een overheid die de belangen van land en volk van Nederland allang niet meer op het oog heeft! Indien men wel voor het eigen volk zou opkomen, dan zou men de alles ontwrichtende instroom van migranten allang tot staan hebben gebracht.
   Dan zou men niet gaan meewerken aan peperdure plannen waarin de zogenaamde gevolgen van een ”klimaatsverandering” zullen worden afgewenteld op de burgerij.
   Dan zou men als de bliksem de controle over de Nederlandse pensioengelden terugpakken.

   Deze bovenstaande overwegingen zullen vroeg of laat doordringen in de hersens van de burgerij.
   En op de bewustwording ervan zullen overduidelijke reacties komen..

   Like

 3. BigLJohn zegt:

  Het gezin word niet meer getolereerd, wel de gay pride, Ik erger mijn eigen hier mateloos aan. Een stelletje schunnige bijna blote venters op scheepjes die ons willen doen geloven dat dit voortaan de norm is. Wie geen homo is maar hetero, telt dus niet meer mee in deze zieke wereld. Ooit gezien dat hetero’s op scheepjes zich aan het publiek opdringen ? Elke seksuele variant word volop in het zonnetje gezet, alle soorten genders, transseksuelen, hermafrodieten, ach wat al niet meer. Zo lang het maar geen man – vrouw relatie is, want dan zit je opeens in het verdomhoekje. Zou je verkeerd bezig zijn. Onze wereld is ziek, doodziek, en ligt op sterven. Dit komt nooit meer goed !

  Geliked door 8 people

  • delamontagne zegt:

   Het nieuwe gezinnetje ?
   , je hebt ze ook met 2 vaders, of………zelfs 3.
   Allerlei variëteiten zijn mogelijk…………

   Moeder en dochter, of ? …zoon

   Geliked door 2 people

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Is het decadentie ?
   Geen idee maar kijk eens naar de sportwereld, ook zo genoten van het meidenvoetbal? Eerst het EK winnen en dan zilver op het WK, leuke spontane meiden, nog niet verziekt door de commercie en nog plezier hebben in hun sport, ….toch?
   Nou ja tot je erachter komt dat een zeer ruime meerderheid lesbisch is.
   Van de vaste kern zijn er slechts twee niet lesbisch!
   Paardensport dan ? Kijk even naar de dressuursport en ga er maar met een gerust hart vanuit dat alle mannelijke deelnemers homo zijn. Niet één, niet twee, nee allemaal.
   Nog weleens naar het voetbal gekeken, het is verworden tot een complete freakshow, niks is te gek, ‘mannen’ die van afstand een paarse klot op lijken te hebben, negroïde mannen die van hun haar een soort indianentooi maken je kunt het werkelijk zo gek niet bedenken of het loopt op het veld rond te huppelen.
   En in plaats dat ze hardop uitgelachen worden zitten we met tienduizenden te juichen voor de jonge miljonairs.
   Geen trainer/coach die zegt;
   “joh als je jezelf zo idioot toetakelt stel ik je niet op want ik schaam me kapot mafketel”.
   Het zal de generatiekloof wel zijn maar ik zie het vaak hoofdschuddend aan.

   Geliked door 5 people

   • henk verhoef zegt:

    het ergste is toch wel dat ze denken dat ze kunnen voetballen
    Kijk nu nog nauwelijks naar dat stelletje aanstelligere mietes– (lijken paul de leeuw wel)
    Behalve zaterdagsmorgens als de 5-10 jarige spelen
    wat woorden betreft komt er bij die jeugd de zelfde woorden ujit en slaat vaak/altijd OOK nergens op ( wat acht je toen je die bal trapte– oh heb van mijn leve nog niet nagedacht
    ( kijk maar een naar dat voetbalexperts gezwan– theo jansen( dronke droppie)/pierre hooydonk) nou ja u betaalt

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    = generatiekloof en je denkt terug hoe ’t vroeger was…………….

    Geliked door 3 people

  • ronjaspers zegt:

   BigLJohn.Het gaat erom om het traditionele gezin te slopen,man,vrouw kinderen.De L.H.G.B.T. freakshow kunnen zich niet voortplanten,daar is het de satanische globalistische elite om te doen.En let op mijn woorden,straks wil die walgelijke zieke homolobby die hier achter zit sex met kinderen van alle leeftijden legaliseren.

   Geliked door 3 people

  • henk verhoef zegt:

   zie toch niet ALLEEN maar venters maar ook veel “vrouwen”
   Vergeet niet dat- hersenloze- doen rare dingen he
   het jammere is dat ze op de een of andere slinkse manier rtoch nog weer voortplanten en die gene doorgeven
   wat zijn dieren dan verstandig he

   Geliked door 4 people

  • Jean zegt:

   BigLJohn, om dagelijks in beeld te komen moet je voldoen aan 5 eisen:
   1 – Gender resp. Homo zijn.
   z – Zwart zijn.
   3 – Vol staan met tatouages.
   4 – Geweldpleger (islamiet) zijn.
   5 – Volksverrader/volksverlakker zijn.

   Geliked door 1 persoon

 4. Harry zegt:

  Goed doordacht verhaal , Henk !

  Maar wat de laatste zin betreft , heb je énig idee hoe dat te verwezenlijken ?
  Het lijkt wel of de overgrote massa gehypnotiseerd is .
  Of te stom om te beseffen wat er gaande is .
  Die krijg je voorlopig niet wakker , laat staan in actie .

  Ik ben bang dat dit een betrekkelijk traag proces is ,
  net als het dichtslibben van een vissershaven in vroeger tijden ,
  ineens kun je er niet meer in , ook bij hoog water niet en sta je voor het blok .
  Of je bent binnen en komt er nooit meer uit .
  En dan was zo’n hele gemeenschap ineens tot armoe gedreven .

  Ze zien het niét !
  En als je er over begint kijken ze je aan alsof je onder het kroos geboren bent .
  We hebben weinig tijd meer voor een oplossing !

  Geliked door 4 people

  • jungleelephant zegt:

   Helemaal gelijk,Harry!Moedeloos wordt je van die domme schapen hier!Het gros van ons volk is te lui,laks of laf om gezamenlijk iets te ondernemen!Ik schaam me om een Nederlandse te zijn;ruggengraatloos!

   Geliked door 3 people

   • Henk.V zegt:

    Ik verwijs naar mijn reactie op de opmerkingen van M.A.L.Sion, Harry 🙂 De meerderheid van onze bevolking heeft geen benul van de plannen die de EU uitvoert.
    Maar wie niet wil bij leren. die zal worden GEDWONGEN om eens NA TE DENKEN en de juiste vragen te stellen. Wij zitten nu in een krankzinnige,decadente periode waarin men alles wat normaal zou moeten worden gevonden op de kop wil zetten.
    Aan elke vorm van krankzinnigheid komt een einde.
    Wie weet nog van de totaal losgeslagen levenswijze (zuipen, neuken,je overgeven aan totale bandeloosheid , die schilder Jan Steen) in zijn schilderijen liet zien?
    En in de periode daarvoor, in de Middeleeuwen was ook land ook niet echt beschaafd te noemen.
    Wie praat er nu nog over de waanzinnige tulpenrage, aan het einde van de Gouden Euw, toen schatrijke idioten voor een zogenaamd exclusieve tulpenbol onzinnige prijzen betaalden?
    Wie weet nog hoe verregaand verwijfde de elites in de Pruikentijd er bij liepen ( met geparfumeerde pruiken, hoge hakken, bepoederde opgemaakte gezichten en een vrouw-achtige manier van converseren.?
    En wat dacht je van de absurde mentaliteit die de verslaafden aan het commune leven er op na hielden?
    Al deze ontsporingen hielden op zeker moment weer op.
    Er is letterlijk NIETS NIEUWS onder de zon.
    Al deze idioterieën waren ”vooraf schaduwen van wat er zich nu ontwikkeld met een dodelijke intentie: onze westerse cultuur, en al haar verworvenheden de definitieve doodsklap toe te dienen. Alles wat ik nu zeg zal doordringen tot de hersens van de burgerij en dan ontstaat er een passende reactie daarop. Niemand hoort mij ooit zeggen dat wij een gemakkelijke tijd tegemoet gaan.

    Maar de omslag in het denken komt er echt wel.

    Geliked door 1 persoon

   • Trucker zegt:

    Henk.V zegt:3 oktober 2019 om 11:42

    “…𝙈𝙖𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙤𝙢𝙨𝙡𝙖𝙜 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙠𝙚𝙣 𝙠𝙤𝙢𝙩 𝙚𝙧 𝙚𝙘𝙝𝙩 𝙬𝙚𝙡….”

    Wanneer denkt u dat dat zo zal zijn dat “omslagen”, het is te laat o iets te wijzigen, kan alleen als Geert Wilders 51% haalt en dan nog…
    De rangen zijn gesloten bij mainstream partijen die overigs ALLES onder controle hebben incluis de media.
    Ambtenaren werken voor de overheid (bedoel ik in de eerste plaats politie mee) alle scenario’s zijn reeds uitgedacht (bedoel ik de IDIOTEN met hun revolutie en burgeroorlog geneuzel mee), ingeval van “calamiteiten” zijn er de “evacuatie” plannen liggen op elk kantoor van politie in de kluis
    Voor mij is DE lakmoesproef bij jullie hoe de moordenaar van Pim Fortuyn op de tram kan zitten of lopen over staart en fluitend proces na proces voert tegen de overheid MET JULLIE BELASTINGGELD.
    Heb het al meer als één keer geschreven half (wat zeg ik driekwart) van Nederland ging hem vinden (als hij vrij was)…. zo moeilijk is dat niet en dan hoor je ze neuzelen/lispelen en zeiken over oorlog en weet ik veel wat
    De meerderheid van het kiesvee schrikt voor verandering is altijd zo geweest die hebben liever een status quo met de builen en de blutsen.
    Wat ook niet vergeten mag worden is de meute lemmingen die het laatste decennium zijn opgestaan, de watjes en safe space generatie, de ‘ik weet niet wat ik ben’ luitjes die je ziet op festivals en dat homo gedoe in parades en de gelobotomiseerde legioenen die pro islamieten invader zijn.
    Good luck als u denkt dat er nog een 𝙤𝙢𝙨𝙡𝙖𝙜 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙠𝙚𝙣 𝙠𝙤𝙢𝙩 komt.
    Zal eindigen met een positieve noot : ‘de wens is de vader van de gedachte’.

    Like

   • Trucker zegt:

    Henk.V zegt:3 oktober 2019 om 11:42

    “…𝙈𝙖𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙤𝙢𝙨𝙡𝙖𝙜 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙠𝙚𝙣 𝙠𝙤𝙢𝙩 𝙚𝙧 𝙚𝙘𝙝𝙩 𝙬𝙚𝙡….”

    Wanneer denkt u dat dat zo zal zijn dat “omslagen”, het is te laat o iets te wijzigen, kan alleen als Geert Wilders 51% haalt en dan nog…
    De rangen zijn gesloten bij mainstream partijen die overigs ALLES onder controle hebben incluis de media.
    Ambtenaren werken voor de overheid (bedoel ik in de eerste plaats politie mee) alle scenario’s zijn reeds uitgedacht (bedoel ik de IDIOTEN met hun revolutie en burgeroorlog geneuzel mee), ingeval van “calamiteiten” zijn er de “evacuatie” plannen liggen op elk kantoor van politie in de kluis
    Voor mij is DE lakmoesproef bij jullie hoe de moordenaar van Pim Fortuyn op de tram kan zitten of lopen over staart en fluitend proces na proces voert tegen de overheid MET JULLIE BELASTINGGELD.
    Heb het al meer als één keer geschreven half (wat zeg ik driekwart) van Nederland ging hem vinden (als hij vrij was)…. zo moeilijk is dat niet en dan hoor je ze neuzelen/lispelen en zeiken over oorlog en weet ik veel wat
    De meerderheid van het kiesvee schrikt voor verandering is altijd zo geweest die hebben liever een status quo met de builen en de blutsen.
    Wat ook niet vergeten mag worden is de meute lemmingen die het laatste decennium zijn opgestaan, de watjes en safe space generatie, de ‘ik weet niet wat ik ben’ luitjes die je ziet op festivals en dat homo gedoe in parades en de gelobotomiseerde legioenen die pro islamieten invader zijn.
    Good luck als u denkt dat er nog een 𝙤𝙢𝙨𝙡𝙖𝙜 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙠𝙚𝙣 𝙠𝙤𝙢𝙩 komt.
    Zal eindigen met een positieve noot : ‘de wens is de vader van de gedachte’.

    Like

   • Jean zegt:

    Harry, hoe krijg je alle eikels van de boom? Door heel hard te schudden…

    Like

 5. En in de VN zitten ook de lieden onder dekmantel die graag op de borrel bij Epstein kwamen. Verder is naar mijn mening met dit bericht de discussie al in de jaren ´70 begonnen, toen alles op tafel gegooid moest worden, men moest nergens mee gaan zitten of rondlopen als met hun ziel onder de armen, want dat gaf problemen. Men zou toen niet kunnen vermoeden dat met veranderen van de maatschappij door toelaten van diversiteit en het instellen van nieuwe wetten, dat alles anders zou worden. Men kon toen niet vermoeden dat de wetten zich, zoals nu, gingen keren tegen eigen burgers.

  Geliked door 4 people

 6. fleckie zegt:

  Het was ook zo geraffineerd ‘ingekleed’. dat het voor DE. gewone mens bijna niet, of helemaal niet te begrijpen viel, (duivelsgeraffineerd zelfs, tja, en wie waren eigenlijk de adviseurs. voor . deze “ plannen”, vanuit welke. partij?!

  Geliked door 1 persoon

 7. henk verhoef zegt:

  m,aar — de mens zal ook gewoon verdwijnen bvande planeet– daar doet zijn intelect( nietlachen ) niets aan- denk zelf dat dat intelect het een beetje zal besoedige( ontwikkeling van de kernbom zal toch ooit/ergens ook niet bijdragen tot langer verblijf op de aardkloot
  Oke men doet zijn best met BV kanker onderzoek– maar is dat un voor de mens of verdien model
  want er gaat wel heeeel erg veel geld doorheen– gedoneert net als aan de migranten ferry NGO,s

  Geliked door 1 persoon

 8. guusvelraeds zegt:

  De fout die in het politiek correcte denken wordt gemaakt, is dat men deze mensen met hun – van de gangbare norm afwijkende – seksuele opvattingen als kwetsbaar ziet en hen met beschermende maatregelen wil omringen.

  Dat is geen fout. Dat is een bewuste zet. Een opdracht uit de leerboeken van de Frankfurter Schule. De opdracht luidt breek de burger samenleving het burgerdom met haar middenklasse tot de grond toe af. Doe dit door rand figuren op een voetstuk te zetten en vertel dat ze dat ze slachtoffer zijn van de burger samenleving. Terwijl je de randgroeperingen zoals homo’s, lesbo’s, zwervers, criminelen, pedo’s en alles wat onaangepast als slachtoffer neerzet verkondig je in een adem dat de burger samenleving de dader is. Verder drijf je een wig in het midden van de burger samenleving door de vrouw ook een slachtofferrol te geven en de man de dader rol. Maar we zijn nog niet klaar. De Frankfurterschule heeft ook in haar programma staan om de burgersamenleving af te breken door ook het kind in een slachtoffer positie te brengen. Het kind moet gezien worden als iemand wiens mening gerespecteerd moet worden en waarmee de volwassenen op kniehoogte moet gaan discussiëren.

  Kortom stap voor stap heeft het crypto communisme de situatie gecreëerd waarin we nu zitten. Iedereen is tegen elkaar uitgespeeld en de chaos is alom.

  Klimaat, milieu, vrouw, man, kind, crimineel, homo, neger alles wordt tegen elkaar uitgespeeld met maar een doel de oude samenleving naar het kerkhof te dragen en een nieuwe samenleving met een nieuwe mens zonder grenzen, zonder moraal en zonder respect en eergevoel.

  Geliked door 6 people

  • Jules van Rooyen zegt:

   Dat heb je fantastisch uitgelegd, beste Guus, maar je vergeet het essentiële gegeven dat de Frankfurter Schule opgericht werd begin jaren 1920, en uitsluitend uit communistische joden vrijmetselaars bestond. Begin jaren 1930, emigreerden zij vanuit Duitsland naar de VS, en vonden daar onderdak bij de Columbia universiteit. Inderdaad de universiteit van Obama, waar deze werd klaargestoomd om later president te worden.

   Geliked door 2 people

   • guusvelraeds zegt:

    Niet vergeten hoor! Maar ik ga geen boek schrijven in een bijdrage. Horkheimer, Adorno, Herbert Marcuse ik ken ze allemaal van hun schriften. Vroeger binnen academische opleiding lang geleden werden we getraind in toepassing van de zogenaamde sensitivity training. Een techniek uit de Frankfurter Schule waarmee je een algemeen maatschappelijk niet geaccepteerd gedrag moest verdedigen tegenover een groep zoals pedofilie en bestialiteit. Je werd zo getraind in je woord keuze en argumentatie dat je de groep van mening deed veranderen (tolerantie aanleren) en hun schuldbesef deed aanpraten dat ze in werkelijkheid onnodig hadden te hebben. Vandaag de dag zie je deze technieken toegepast in T.V. programma’s, documentaires en zelfs het jeugd journaal. Het gaat sluipend maar de kern draait erom dat de niet aangepaste er ook niets aan kan doen dat hij zo is en dat de samenleving verantwoordelijk is voor zijn geluk en schuldig is aan zijn ongeluk.

    Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Dat is een duidelijke en logische reactie, Guus, maar ik denk niet dat de leugen het uiteindelijk van de waarheid wint. Wie er voor kiest het pad van de dwaasheid te bewandelen, die zal zich een uitweg moeten banen door het vuur waarin die belandt. De mensen die deze uitweg vinden komen er toegetakeld uit, maar .een stuk wijzer….

   Geliked door 1 persoon

 9. Lucky zegt:

  Ondertussen
  https://tpo.nl/2019/10/02/de-hollander-en-zijn-pensioen-iedereen-is-in-paniek-en-de-meerderheid-denkt-dat-het-wel-los-loopt-en-niemand-snapt-waar-het-over-gaat/

  De Hollander en zijn pensioen: iedereen is in paniek én de meerderheid denkt dat het wel los loopt én niemand snapt waar het over gaat
  Beetje boos doen over z’n pensioen, maar te lui om zich erin te verdiepen

  Geliked door 4 people

 10. rottenpikwick zegt:

  Interessant stuk! De huidige constellatie is ook maar tijdelijk! Er komt een reactie. Aan de horizon kun je de ‘vliegende tapijten’ al zien aankomen, uit het Oosten. Om ‘De Boel’ onder controle te houden zal ‘Het Traditionele Gezin’ weer de standaard worden. Andersgeaarden terug in de kast! Over 50 jaar of zo, of nog eerder.

  Geliked door 1 persoon

 11. Links oftewel socialisme op zijn linkst, is al decennia bezig zich manipulerend en zeer opdringerig te profileren. Islam gebruikt die slinkse retoriek voor eigen gewin en de globalisten hebben er een leger mee. Alle verandering word via het socialisme bewerkstelligd.

  Geliked door 2 people

 12. Wachteres zegt:

  Wat mij steeds opnieuw verbaast, is dat politiek correct/links aan de ene kant voor mensen met een ‘alternatieve seksuele beleving’ opkomt en hen koste wat het kost wil beschermen tegen autochtone ‘boosdoeners’ en anderzijds miljoenen mensen binnenhaalt die deze ‘alternatieven’ haten, omdat hun godsdienst er op tegen is.

  Je hoort de linksen daar dan ook niet tegen protesteren.

  Hoe verknipt moet je zijn als je enerzijds groepen in bescherming neemt en anderzijds ervoor zorg draagt dat er mensen binnenkomen die hen vervolgen en bedreigen

  Wie het vatten kan die vatte het. Dit bevestigt alleen maar het krankzinige linkse denken.

  Geliked door 5 people

  • rottenpikwick zegt:

   Je voelt je van je verstand (indien aanwezig) beroofd!

   Like

  • Lucky zegt:

   Het is stemvee!

   Like

  • Henk.V zegt:

   Soms denk ik dat de politiek correcte knutselaars aan de ”nieuwe wereld” in de tactiek van verdeel en heers geloven en er op rekenen dat in de botsingen tussen bepaalde bevolkingsgroepen de mensen niet in de gaten hebben wat er allemaal rondom hen heen gebeurt.
   Nog doortrapter is de tweede mogelijkheid voor het beschermen van groepen met tegenstrijdige opvattingen: misschien laten de verantwoordelijken aan de top van de EU het gewoon toe dat de ene groep de andere uitroeit en de sterkste gewoon overblijft…

   Wat ik persoonlijk het allerbelangrijkste vindt is dat de structuur van de EU letterlijk uit elkaar valt. Dat kan mij niet snel genoeg gebeuren. Zodra alle lidstaten weer vo0lledig zeggenschap krijgen over hun landen ,grenzen en toekomst kan men elk probleem sneller aanpakken…

   Like

  • Jean zegt:

   Wachteres, daarom spreken we steeds over het mensdom en dierenrijk…
   Rijken zijn niet dom.
   Dommen zijn niet rijk.

   Like

 13. Jean zegt:

  Politiekers hebben een enorm groot probleem met democratie de reden dat ze daarom de dictatuur knuffelen.
  Poliekers zijn er om de wil van het volk te dienen, om zich in te zetten voor het volk. Hun eigen wil en wens interesseert ons geen flikker. Politiekers die niet voldoen moeten verwijderd worden vandaar mijn oproep om jaarlijkse evaluatie, indien niet volgens onze regels gewerkt wordt volgt ontslag met verlies van alle voordelen.
  In een democratie hoort nooit een monarchie in thuis want die club is door niemand verkozen maar ontstaat in de wieg.

  Geliked door 1 persoon

 14. Lucky zegt:

  In de VS…
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/miljoenen-amerikanen-pakken-wapens-op-als-democraten-trump-afzetten/

  ‘Miljoenen Amerikanen pakken wapens op als Democraten Trump afzetten’

  De bekende libertarische politicus Ron Paul, altijd verklaard tegenstander van het Amerikaanse imperialisme, schreef voor zijn Institute for Peace & Prosperity dat hij zich grote zorgen maakt over de pogingen van de Democraten om Trump weg te krijgen. ‘Het lijkt erop dat de Democratische Partij, furieus vanwege Hillary Clintons verlies in 2016, de drijvende kracht hierachter is. Maar achter iedere zet zien we de vingerafdrukken van de CIA en hun bondgenoten in de Amerikaanse Deep State.’

  Enkele dagen geleden haalde Trump een tweet aan van pastor Robert Jeffress, die tegenover Fox News verklaarde dat ‘als het de Democraten lukt om de president weg te krijgen, dit een burgeroorlog zal veroorzaken die dit land zal splijten, en waarvan we nooit meer zullen herstellen.’ (3)

  Like

 15. Trucker zegt:

  Henk V houd zich niet bezig met een proletariër te beantwoorden zie ik

  Big deal 🙂 zou hier in feite een afbeelding willen zetten met een kamerbrede grijns maar vind die 123 niet
  die omslag zal er wel eens komen peins ik als het water aan de lippen staat en het te laat is om nog iets te doen trouwens het –> IS HET NU AL<– het zijn alleen de naïevelingen die de fantasie koesteren dat het opeens zal beteren.
  Lig ik allemaal niet van wakker hoef alleen voor mezelf te zorgen en tot op heden kan ik dat (nog) uitstekend… maar Bredero zei 'het kan verkeren' dus ik neem ook niet te veel hooi op de vork 🙂

  Like

  • Henk.V zegt:

   Henk V houd zich niet bezig met een proletariër te beantwoorden zie ik.
   Bovenstaande is een misplaatste opmerking, Trucker. k was vandaag bezig met andere zaken en voor computeren had ik geen tijd.
   Het gaat over de omslag in de situatie die onontkoombaar lijkt.

   Allereerst dit: Er zaten mensen in de nazi concentratiekampen die qua geestelijke instelling in een paar categorieën waren onder te brengen :
   -je had de ”aanpassers” die de illusie hadden zij -door met de kampleiding samen te werken het verblijf in het kamp dragelijk konden maken en misschien dat kamp konden overleven. Deze categorie corrumpeerden zich zo sterk,dat zij bij de naderende bevrijding nooit zelf vrij zouden worden;
   -Een andere groep gevangenen had van meet af aan geen levensmoed meer over en zij stierven snel;
   -Dan was er een categorie die in theorie uit dat kamp wilden ontsnappen, maar daar in feite totaal niet op rekenden, omdat zoets onmogelijk was. Zij bleken bij het beramen van ontsnappingspogingen van weinig nut en bij de voorbereidingen daarvan maakten zij fouten, werden gesnapt en verklikten en passant ook de overige potentiële vluchters:

   -Categorie vier bestond uit mensen die HOE DAN OOK uit de greep van dat kamp wilden ontkomen. De vaste wil tot ontsnappen is van cruciaal belang….

   Allereerst aan jou de vraag: tot welke categorie zou jij hebben willen behoren, Trucker?
   Wij zitten in de klem. Politiek correct verraadt ons, ons volk werkt niet mee en de situatie lijkt hopeloos. Wat ik vaak aan reacties lees lijkt mij vaak in wanhoop te zijn neergeschreven en omdat ik niet van zins ben om mij ooit neer te leggen schijn ik mensen te irriteren.

   Maat één ding mogen wij nooit opgeven : ONZE INTENTIE om onze vrijheid terug te krijgen HOE DAN OOK.
   Ik praat weinig over mijn medische achtergrond,maar ik volsta met deze opmerking: ooit was ik doodziek en werd er voor mijn leven gevreesd e kans op overleven was 50% en ik stond letterlijk oog in oog met de dood…
   Ik ben dus niet gewend om loos gepraat uit te slaan.Dat heb je afgeleerd wanneer je leven met Gods hulp een tweede kans krijgt.

   Na deze gebeurtenis van twaalf jaar terug ben ik in mijn denken geradicaliseerd in mijn denken en leef ik zonder vrees voor intimidaties en bedreigingen.

   Ik stel. de situatie van nu overziende, dat we leven in een krankzinnige, onrechtvaardige tijd waarin ons land en volk wordt mishandeld. De krankzinnigheid is ontstaan, omdat de bewerkers van al dat onrecht afstand hebben genomen van de inspiratiebronnen die onze westerse cultuur rijk hebben gemaakt. Daarom leven wij nu in een periode van leugens en verdraaiingen die zich opstapelen en de maatschappij ziek maken. Het erge daarbij is dat de onwetend gehouden mensen dat niet in de gaten hebben en zich laten afleiden van de werkelijkheid van hun bestaan.

   En nu dit: ER is nog nooit een periode in de wereldgeschiedenis waarin aantoonbare leugens de laatste adem hadden: de waarheid komt ALTIJD weer boven drijven en haar uitwerking op de mensheid hebben. Op onze burgerij. Dat is geen lo9ze wensdroom, maar een verifieerbaar gegeven.

   Geen leugen is blijvend.Geen dictatuur is blijvend
   Ik verwacht zeker dat er zich gebeurtenissen gaan voltrekken die de mensen wakker doen schrikken.
   DAAROM IS HET ONZE TAAK OM DOOR TE GAAN MET WAT WE DOEN de lezers vertellen wat er gebeurt in ons werelddeel , in de wereld.
   De mensen die niet worden bereikt zullen door de veranderingen die zich aandienen in hun levens tot de orde worden geroepen.
   En om de kansen voor de ommekeer die gaat komen, te benutten, zullen de mensen goed moeten gaan nadenken hoe zij zich moeten voorbereiden om handelend op te treden tegen wanbestuur, onrecht, onrechtvaardigheid en levensbedreigende vormen van grote wetteloosheid.
   Ik stel nu al vast dat onze ooit zo voortreffelijke bewakers van onze landsgrenzen, recht en orde de steun zullen moeten hebben van heel het volk.. Wij willen namelijk onze onafhankelijke rechtstaat terug.
   Over de laatste alinea’s wil ik niet veel uitweiden.

   Like

 16. Eigen volk eerst zegt:

  Wat een goed artikel. Ik ben blij met dit normale denken. Het is een absurde wereld geworden door de EU gekken.
  Ik geloof erin dat al die EU politici op het matje geroepen worden door het volk. Uiteindelijk ligt de macht bij het volk. Dat hebben we in 1989 gezien met het vallen van de Muur. Eens is het genoeg.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s