Macron, vriend van het grootkapitaal

Screenshot_7

(Door: Bert Dijkstra)

De Franse president Macron hield op 1 oktober jl. een rede voor de Raad van Europa, waarin 47 landen vertegenwoordigd zijn. De rede ging voornamelijk over mensenrechten, de bestaansreden van de Raad van Europa. President Macron toont zich de voorvechter van mensenrechten, maar gooit ‘migranten’ telkens op één hoop met asielzoekers. Democratisch gekozen presidenten in Hongarije en Polen noemt hij ‘autoritair’. Wiens mensenrechten vindt Macron belangrijker? Die van Fransen of van migranten? Wiens vriend is Macron?

Macron beweert in zijn rede dat in een aantal landen in Europa de rechten en vrijheden onder druk staan doordat men zich terugtrekt binnen de eigen ruimte en pluralisme afwijst. Macron verwijst hier impliciet naar landen in Oost-Europa. De Franse president maakt eigenlijk een karikatuur van de politiek in die landen. De controle aan grenzen is niets meer dan waar democratie om draait: het verdedigen van de integriteit van een land en een volk. Hongarije is een open land: maar liefst 28.000 buitenlanders gingen erheen voor een opleiding (2017) en dat aantal zal nog stijgen. Wat terrorisme betreft: juist Hongarije is gevrijwaard van aanslagen, omdat het grenscontroles houdt. Er wonen bijna geen moslims.

Macron beweert echter: “Het asielrecht wordt vandaag in Europa bedreigd door de toespraken van degenen die alles willen verwarren, die vinden dat Europa zich achter muren moet barricaderen…”

Een aperte leugen: de migranten hebben overwegend economische motieven en maken misbruik van het asielrecht. De Syriërs die in 2015 naar Duitsland trokken, bevonden zich in een veilig land (Turkije) en hadden geen legitieme reden om naar Europa te gaan.

Macron ijvert voor wat hij  noemt een middenweg, maar die in feite inhoudt dat democratie wordt vervangen door mensenrechten, die supranationale werking moeten hebben.

De koppeling tussen migranten en asielrecht die Macron maakt, toont welke richting de redevoering neemt. Mensenrechten zijn voor Macron allereerst het recht om te migreren – en pas op de tweede plaats het recht om te beslissen over wie wordt toegelaten tot een land. Zo ontstaat er een eerste klasse mensenrecht, het recht om te migreren, en een tweede klasse mensenrecht, het recht van een volk om te beslissen over het eigen lot.

Mensenrechten zijn, in tegenstelling tot wat Macron ons wil laten geloven, niet boven alles en iedereen verheven. Het zijn geen natuurwetten zoals de zwaartekracht. Elk volk heeft volgens artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het recht om zelf te bepalen hoe het mensenrechten interpreteert. Macron ontpopt zich steeds meer tot een echte socialist, iemand die mensenrechten gebruikt om het volk te dwingen zijn oplossingen te aanvaarden. Niet echt verrassend: Macron was minister van Economische Zaken onder de socialistische president Hollande vanaf 2014.

De president gaat voort door te stellen dat we de moed moeten hebben om vast te stellen dat een groot deel van de asielzoekers uit veilige landen afkomstig is. En dat, als we niet optreden tegen de georganiseerde illegale migratie, het recht op asiel wel eens zou kunnen verdwijnen. Dat zou dan te wijten zijn aan de ‘autoritairen’. Frankrijk, stelt Macron, staat echter aan de zijde van hen die strijden tegen onderdrukking en heeft een complete agenda opgesteld met betrekking tot de migratiestromen. Hij stelt dus vast dat er misbruik plaatsvindt, maar doet daar verder niets mee. Hij stelt migranten gelijk aan vluchtelingen. Het zijn signalen dat hij een dubbele agenda hanteert.

In de redevoering hanteert Macron een tweedeling tussen ‘autoritairen’ en ‘ware democraten’ die grotesk is: juist de ‘autoritairen’ handhaven immers de soevereiniteit van volk en land, terwijl de ‘democraten’ de grenzen wijd open zetten voor migranten.

In 2017 werd geschat dat er 300.000 illegalen in Frankrijk waren. Hiervan had ongeveer 25 % een OQTF ontvangen, d.w.z. een bevel om binnen 30 dagen Frankrijk te verlaten. Van deze 25 % werd uiteindelijk ongeveer 4 % met dwang uitgezet. Bovendien wordt van de resterende 21 % aangenomen dat ze vrijwillig zijn teruggereisd (bron: Liberation, 18 oktober 2017, tabel en grafiek). Dit betekent dus dat van 96 % geheel onbekend is wie ze zijn en waar ze zijn. De autoriteiten maken geen echt werk van de uitzetting, omdat ze weten dat de meeste illegalen doorreizen naar Duitsland, Zweden en het VK. Vroeg of laat verkrijgen ze een verblijfsstatus, bijvoorbeeld door een generaal pardon of door familiehereniging. Maar na het aantreden van Macron is er niets veranderd.

Steeds weer heeft Macron geijverd voor een verplichte verdeling van migranten over alle landen van de EU. Een dergelijk beleid zet in feite een beloning op migratie, onverschillig of ze illegaal is of niet. Lidstaten die niet vrijwillig meewerken, moeten in de toekomst gedwongen worden met financiële prikkels. Opname van migranten zal worden gekoppeld aan EU-fondsen. Dit is de inhoud van  het akkoord van Malta, waarbij Duitsland en Frankrijk besluiten om migranten die in Italië arriveren, te verdelen. Volgens de NRC zou Parijs nog steeds van mening zijn dat economische migranten moeten worden teruggestuurd.

Een dergelijke mening heeft natuurlijk geen enkele waarde.

Ten eerste, omdat bijna alle mensen die aankomen in Italië economische migranten zijn en als ze al vluchtelingen zijn, hadden ze vaak al asiel in veilige landen, zoals Turkije of Noord-Afrika. Ten tweede, omdat 70 tot 95 % van de migranten verdwijnt in de illegaliteit. Ze weten immers dat ze geen kans maken op een legale verblijfsstatus. Dankzij de open grenzen binnen Europa gaan ze naar landen waar de opvang goed geregeld is. Dit is nu juist de reden dat Salvini de havens van Italië sloot.

Het migratieakkoord van Malta is dus een vodje papier, dat bedoeld is om de migratiestromen weer aan te zwengelen. De mooie woorden eromheen zijn bedoeld om de gemiddelde burger in slaap te sussen met de suggestie dat het gaat om ‘gecontroleerde migratie’.

Macron beweert het een, maar doet iets heel anders. De woorden zijn een rookgordijn voor een politiek die onaanvaardbaar zou zijn als hij die openlijk toegaf. De reden van het rookgordijn ligt in wie er nu echt profiteert van de migrantenstroom.

Zonder migranten zou de bevolking van Europa elke generatie met ongeveer 20 % krimpen, dat wil zeggen met 0,8 % per jaar. (zie Population  Reference Bureau datasheet 2018, p. 14)*. Dat heeft enorme gevolgen. De constructiesector hoeft minder huizen en wegen te bouwen; de waarde van onroerend goed zou dalen, omdat het aanbod voortdurend de vraag overtreft. Dit heeft weer gevolgen voor de overheid: dalende inkomsten uit BTW en OZB. De migrantenstroom verzekert supermarkten, banken, vervoerders en winkels van een constante stroom klanten. Bovendien willen de migranten graag bij elkaar wonen en brengen zodoende een stroom van verhuizingen op gang, die op zich ook weer geldstromen veroorzaakt. De echte winnaars van de migrantenstroom zijn de banken en de multinationals.

Dat Macron eigenlijk de vriend van het grootkapitaal is, kan eigenlijk ook niet verbazen. Hij was bankier bij Rotschild in 2008 en is daarmee miljonair geworden. Volgens deze video is de campagne van Macron voor het presidentschap voornamelijk gefinancierd door bankiers. De migranten worden geheel onderhouden door belastingcenten, dus de inkomsten zijn verzekerd. De droom van elke ondernemer. Het gehamer op mensenrechten moet de burger dwingen tot volgzaamheid. Activisten vervullen de rol van morele knokploegen om periodiek psychologische intimidatie op straat uit te voeren. Behendig verleggen ze de aandacht van migranten naar meer algemene thema’s als klimaat, het tropisch woud en mensenrechten. Zo vormen grootkapitaal en globalisten een onwaarschijnlijk verbond: dezelfde belangen, ook al beweren ze vaak tegengestelde doelen na te streven.

De integrale tekst van Macron kan hier gelezen worden.

* Korte uitleg bij PRB: de gemiddelde vruchtbaar van vrouwen ligt op 1,6, maar zonder migranten zou deze rond de 1,4 liggen. (Migratie sinds 1970 buiten beschouwing gelaten). Langere levensduur compenseert deels de dalende vruchtbaarheid. Zonder migranten zou de bevolking van Europa al sinds 1980 aan het dalen zijn.

Door:
Bert Dijkstra
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op Macron, vriend van het grootkapitaal

 1. Lucky zegt:

  Topje van de ijsberg?

  https://www.breitbart.com/europe/2019/10/12/french-govt-minister-announces-a-dozen-cases-of-radicalised-muslim-teachers/

  French Govt Minister Announces a Dozen Cases of Radicalised Muslim Teachers

  Franse minister kondigt dozijn gevallen van geradicaliseerde moslimleraren aan

  French Education Minister Jean-Michel Blanquer revealed cases of a dozen Muslim public school teachers who have been radicalised, along with a far greater number of radicalised pupils.
  Blanquer announced ten cases of radicalisation on Friday morning, stating, “These are cases that can be of varying intensity, these are things that give rise to the first vigilance on our part,” broadcaster Europe1 reports.

  Blanquer said that while some of the cases may not seem overly serious, they were being taken seriously by authorities, such as a case in Torcy of a teacher who made “anti-republican remarks” in his local mosque. The teacher was dismissed from his position despite having no other marks against his teaching record.

  De Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer onthulde gevallen van een tiental islamitische openbare schoolleraren die zijn geradicaliseerd, samen met een veel groter aantal geradicaliseerde leerlingen.
  Blanquer kondigde vrijdagochtend tien gevallen van radicalisering aan en verklaarde: “Dit zijn zaken die van verschillende intensiteit kunnen zijn, dit zijn dingen die aanleiding geven tot de eerste waakzaamheid van onze kant,” meldt omroep Europa1.

  Blanquer zei dat hoewel sommige gevallen misschien niet overdreven serieus lijken, ze serieus werden genomen door autoriteiten, zoals een zaak in Torcy van een leraar die ‘anti-republikeinse opmerkingen’ maakte in zijn plaatselijke moskee. De leraar werd ontslagen uit zijn positie ondanks het feit dat hij geen andere cijfers had tegen zijn onderwijsrecord.

  Like

 2. Hovawart zegt:

  De Europese Unie zou Vrede nastreven voor gans Europa en de rest van de EU,…….T’is d’r noch niet van gekomen zeker?

  Like

 3. fleckie zegt:

  Het is er zeker niet van gekomen, zolang men er zich niet over verbaast!! : vanwaar DE financiën komen, …..over. …….zolang bijvoorbeeld. men kan beschikken over. VOLDOENDE. INSTROOM!! van. financiën o.a. MILJARDEN. opgebracht. ALLEEN. AL. al door DE. AGRARISCHE. SECTOR!! ( dus. boeren ,tuinders. en aanverwante bedrijven, verdiept U wat meer in hoeverre. U. mede dit allemaal in stand houdt, ( ondanks UW ONWETENDHEID. hierover..!!.)……….<~<~<~<~<~<~<

  Like

 4. koddebeier zegt:

  Verrader van de ‘gewone’ man/vrouw.

  Like

 5. Hovawart zegt:

  Macron en het Grootkapitaal, die verdragen elkander niet, zeker niet na zijn plannetje om vermogende ingezetenen van “La douce France” een schamele Vijfenzeventig Procent Rijke Mensen Belasting te laten betalen……..de kapitaalvlucht zou een ramp zijn……maar daar streeft de EU juist naar.

  Like

 6. ronjaspers zegt:

  macron zijn vrouw is een telg van de satanische rotschild familie,de rijkste en machtigste familie op aarde.Dit geld ook voor de satanische rockefellers ook 1 van de rijkste families op aarde,beide families zijn nepjoden (khazariaanse mafia) ze zijn beiden verantwoordelijk voor alle oorlogen en ellende van de laatste 2 eeuwen.hillary clinton schijnt ook een telg te zijn van de rockefeller familie.

  Like

 7. kampersrene zegt:

  Het is een feit…..het is een feit…..ik heb meer verstand dan de huidige president van Frankrijk wie durft daaraan twijfelen ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s