Waarom Erdoğan zo met de NAVO kan omspringen en dat ook doet

Screenshot_215

Erdoğan praat poep! Erdoğan voor een dampende mesthoop. 

(Door: Albrecht Künstle – Vertaling: E.J. Bron)

Een terugblik en vooruitzicht over hoe dit drama beëindigd zou kunnen worden

Laten we 70 jaar teruggaan naar het jaar 1949. De westelijke bezettingsmachten gebieden de Duitsers de Bondsrepubliek Duitsland op te richten. Dat gebeurde op 23 mei – zonder de oost-zone! Een half jaar later gebeurde hetzelfde met de oprichting van de DDR onder de heerschappij van de USSR. Drie weken voor de oprichting van de BRD werd op 4 april 1949 de NAVO opgericht met de aanspraak van een “defensiepact”. Verdediging tegen welk pact? Het Pact van Warschau bestond net zomin als het DDR-volksleger. Nadat de westelijke geallieerden er op 23-10-1954 Adenauer toe opriepen om toe te treden tot de NAVO, gebeurde dat op 09-05-1955. Dat was de Russen uiteindelijk teveel, zodat vijf dagen later op 14 mei 1955 het Pact van Warschau werd opgericht.

Die Unbestechlichen

Maar al drie jaar voor de BRD trad Turkije toe tot de NAVO. Beter gezegd, het land werd bijgetreden, en wel door de VS. Waarom? Er was een wapenwedloop aan de gang tussen de grootmachten, men bezat aan beide zijden al atoomraketten, maar nog geen met een grote reikwijdte. Daarom werden in het jaar 1958 in Groot-Brittannië middellange afstand raketten van de VS opgesteld, die echter de zuidelijke republieken van de USSR niet konden bereiken.

Daarom koos de VS Turkije uit. Dit land had weliswaar niets met de NAVO te maken, maar heeft hetzelfde geografische voordeel als Engeland. Turkije wordt bijna volledig door water omringd – een quasi “onzinkbaar atomair vliegdekschip”. Ideaal om de Thor- en Jupiter-raketten van de VS op te stellen. Dat gebeurde dan ook – en mondde uit in de Cuba-crisis van 1962, die de Derde Wereldoorlog had kunnen veroorzaken. Want in 1962 probeerden de militair nog steeds zwakkere Russen de bedreigende raketten uit Turkije weg te krijgen door zelf te proberen middellange afstand raketten op Cuba te plaatsen. Dit pokerspel was riskant, maar succesvol. Als tegenprestatie tegenover het terugtrekken van Russische schepen uit de Caribische Zee trokken de Amerikanen hun raketten uit Turkije terug. Pas na het verval van de Sovjet-Unie werd dit deel van de geschiedenis van de Koude Oorlog bekend – beweert men. Nee, ik kende het verhaal, net zoals ieder ander die feiten wilde zoeken.

En nu? Nu zijn er lange afstand raketten, de NAVO zou Turkije eigenlijk niet meer nodig hebben als “onzinkbaar vliegdekschip”. Maar inmiddels heeft Erdoğan het op één na grootste leger van de NAVO, na de VS. Met dit “talent” woekert Erdoğan. Dit Turkse leger staat echte ronder bevel van een man, die net zo onberekenbaar is als ooit de “grootste veldheer aller tijden” Hitler. Het risico van de despoot van de Bosporus is groter dan het nut voor de NAVO. Hij draagt het risico in zich dat zijn aanval op het buurland Syrië een “verdedigingsgeval” voor ons wordt. Aldus in ieder geval de rare ideeën van een Asselborn in Brussel en enkele anderen. En zodoende het risico van een conflict met Rusland met onzekere uitkomst.

Over dit scenario staat op Wikipedia: “In 2016 verklaarden de wetenschappelijke diensten van de Duitse Bondsdag dat een Turkse militaire operatie in Syrië […] zich – zoals de militaire operaties van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, de VS en andere leden van de zogeheten ´Anti-IS-coalitie´ – volkenrechtelijk op het zelfverdedigingsrecht in de vorm van het recht op noodhulp volgens Art. 51 van de VN-charta (ten gunste van Frankrijk of van Irak) zou kunnen beroepen.” Omdat de gevechten op Syrisch grondgebied zouden plaatsvinden, zou uit hen geen bijstandsplicht volgens Art. 5 van het NAVO-verdrag afgeleid kunnen worden. De diensten benadrukten dat zij geen “militair optreden van Turkije tegen het Assad-regime zelf of tegen de Syrische Koerden in Noord-Syrië (YPG) zouden hoeven beoordelen, omdat zo´n optreden niet ter discussie zou staan.”

Maar zo snel veranderen de tijden: “In de herfst van 2019 werd echter gevreesd dat na het binnevallen van Turkse troepen in Noord-Syrië gevechten tussen het Turkse en Syrische leger zouden kunnen leiden tot het uitroepen van het NAVO-bondgenootschapsgeval.” De vrees van het binnenvallen werd nu waar, hopelijk niet het bondgenootschapsgeval. Anders wordt het “bondgenootschap” een gewone bende staten.

Daarom: Gooi het Erdoğan-land uit de NAVO. Begraaf de illusie dat dit islamitische land ooit bij Europa zou kunnen passen. Het was Turkije, dat de door ISIS geroofde olie van haar kocht – hoezo terreurbestrijding. Geen miljarden meer voor het stimuleren van de toetreding van Turkije. Zet Erdoğan voor het Internationale Gerechtshof. In geen geval echter voor een Europees gerechtshof, opdat dit trauma van het lidmaatschap van Turkije – een Voor-Aziatisch land – eindelijk wordt afgesloten. Laat je niet langer met je sollen door Erdoğan! Sluit zijn 1000 ambassades in Duitsland, namelijk de Ditib-moskeeën. Ook na de periode Erdoğan behoort Turkije noch geografisch noch maatschappelijk en cultureel tot ons Europa.

Bron:
https://dieunbestechlichen.com
Door: Albrecht Künstle

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in NAVO, Turkije. Bookmark de permalink .

13 reacties op Waarom Erdoğan zo met de NAVO kan omspringen en dat ook doet

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Lafhartige partijen, zoals de VVD, het CDA en zeker de CU zijn niet bereid om dit voorstel over te nemen. Islam-knuffelen betekent ook de banden met het dictatoriale Turkije open houden.
  De 5e colonne van Turkije in West Europa, gehuisvest in de talloze moskeeën wordt gevreesd. De vrees bestaat dat dit rustende leger binnen de kortst mogelijke tijd omgevormd kan worden tot een krijgsmacht van Turkije achter de linies.
  Het is zaak dat de West-Europese bevolking zich hier van bewust wordt en hun politieke keuze hier op afstemmen.

  Geliked door 3 people

 2. Dijkstra zegt:

  De oprichting van de NAVO in april 1949 werd gemotiveerd door het feit dat de USSR overal in Oost-Europa communistische regeringen vestigde – zodat deze landen niet in aanmerking kwamen voor Marshall hulp – en door de blokkade van Berlijn van april 1948 tot in 1949. Beide politieke maatregelen maakten duidelijk dat de USSR een vijandige koers volgde. Dat de oprichting van het Warschaupact pas later volgde, is een drogreden, omdat de oostblok-landen feitelijk al geheel onder controle stonden van de USSR en de lokale communistische elites.

  Like

  • Oeps zegt:

   @ Dijkstra (26 oktober 2019 om 12:48)

   Dames en Heren.

   De opsplitsing van Europa in een Russische en Westerse invloedssfeer was feitelijk al op de conferentie van Jalta (4-11 februari 1945) tussen Stalin, Roosevelt en Churchill besloten. Roosevelt was door zijn ziekte al zodanig verzwakt, dat hij nauwelijks weerstand kon bieden aan de eisen van Stalin. Hij gaf veel te veel toe met alle gevolgen van dien. Roosevelt overleed 12 april 1945. Feitelijk begon de koude oorlog dus al op Jalta, nog voordat WO-2 was beslecht.

   Het was Eisenhouwer, die probeerde een ring rond Rusland te leggen. West Europa in de NATO. Turkije werd bij de NATO getrokken. India, Pakistan en Bangladesh waren nog één en een Britse kolonie. Met de shah van Perzië werden vriendschappelijke banden onderhouden. De winkelende prins Deugniet, die zeer bevriend was met de shah, zal achter de schermen heus wel enige invloed hebben uitgeoefend. De ring rond Rusland is overigens nooit helemaal tot stand gekomen.

   Dankzij de Gaulle moest Amerika genoegen nemen met de NATO en de VN en werd West-Europa geen soort Amerikaanse kolonie. Hij was een rasechte nationalist en weigerde naar de pijpen van Amerika te dansen. Het is niet ondenkbaar, dat Frankrijk vervolgens door de duistere Amerikaanse machten werd opgezadeld met de oorlog in Algerije.

   Ook Wilhelmina heeft in deze een steentje bijgedragen. Zij heeft grote landgoederen in Amerika (upstaste New York), waarvan zij de eigenaresse was, overgedragen aan Amerika ter leniging van de niet officieel bestaande bevrijdingsschuld. Deze daad heeft er wellicht ook toe bijgedragen, dat haar vaak bekritiseerde verblijf in Engeland met de mantel der liefde werd bedekt.

   In de “grote mensen wereld” willen de balletjes wel eens heel anders rollen dan de kleine man denkt.

   Like

 3. theoprinse zegt:

  U.S. policymakers and lawmakers also could consider other options aimed at influencing Turkish behavior or securing U.S. interests. The United States and other NATO allies have no direct way to remove Turkey from NATO; the only explicit mechanism for leaving NATO in the North Atlantic Treaty is Article 13, which allows parties to leave one year after giving a notice of denunciation to the United States.

  Klik om toegang te krijgen tot R44000.pdf

  Like

 4. Bob Fleumer zegt:

  Hoe blind zijn ze in Brussel dat ze niet inzien, willen zien, dat Turkije de nagel aan de doodkist is van de EU en omstreken. Ik heb totaal geen enkel respect voor de kleuters van de EU, echt geen enkel!

  Geliked door 1 persoon

 5. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Turkije werd lang gezien als bruggenhoofd tussen Europa en de Arabische wereld, dat kon destijds ook niet zoveel kwaad, Turkije was een economische dwerg maar daar is al een tijdje geen sprake meer van, de NAVO heeft 29 lidstaten waarvan de USA het veruit grootste en sterkste leger hebben maar op plek twee staat inmiddels Turkije.
  De machtigste landen van Europa (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië) hebben decennia lopen bezuinigen op defensie en betalen nu de tol.
  De USA zal het aan de reedt roesten, zij hebben niets te vrezen en bij hun telt alleen de economische factor, de EU exporteert wel veel naar de USA maar heft omgekeerd hoge invoertarieven.
  Waarom zie je hier zo weinig Amerikaanse auto’s ? Omdat ze hier minimaal twee keer zoveel kosten als in de USA, reden importheffingen.
  De NAVO bestaat bij de gratie van de USA die niet alleen het grootste leger hebben maar ook het leeuwendeel van de bijdragen aan de NAVO voor haar rekening neemt.
  Europa rekende op Grote Broer Amerika en krijgt nu de rekening gepresenteerd.

  Like

 6. C. Brouwer zegt:

  Even een toelichting: Turkije werd niet bij de NATO gehaald i.v.m. het plaatsen van raketten van welke aard dan ook. Met de oprichting van de NATO werden ook de CENTO (Central Treaty Organisation) en SEATO (South East Asian Treaty Organisation) opgericht. De bedoeling van de drie zusterorganisaties was, (naast de taak als defensieorganisaties) om de USSR vrijwel geheel van de oceanen af te houden. De enige havens voor de USSR waren Moermansk en Wladiwostok. Aangezien Turkije de toegang tot de Zwarte Zee beheerste, lag het voor de hand dat Turkije hetzij bij de NATO, hetzij bij de CENTO als lidstaat zou komen. Het werd de NATO. De CENTO viel nog tijdens het bewind van Nasser uit elkaar omdat die Alexandrië aan de Russen ‘verhuurde’ en de andere CENTO-lidstaten Rusland niet zozeer als een vijand zagen maar wel moesten toezien dat de US en Europa duidelijk de kant van erfvijand Israel kozen. Wat overbleef was Iran, tot de Sjah verdreven werd. De SEATO bleef bestaan tot kort na de Vietnamoorlog. Die oorlog werd gevoerd onder auspiciën van die organisatie, waar de US ook deel van uitmaakte. Met het einde van die oorlog kwam korte tijd later ook het einde voor de SEATO. Gebleken was dat die geallieerden Amerika al snel in de steek lieten zodat die de oorlog uit mocht vechten.Ongeveer zoals de Europeanen zoals beschreven in het artikel. We mogen dus stellen dat Trump volkomen gelijk heeft met zijn houding t.o.v. Europa.

  Geliked door 2 people

 7. G.noordzij zegt:

  Helemaal mee eens

  Like

 8. Karel zegt:

  De houding tegenover Turkije is een prima voorbeeld van blinde westerse arrogantie. Turkije heeft veel last van terreur door PKK en YPG. Turkije heeft jarenlang aangegeven dit samen met Europa te willen oplossen maar Europa heeft altijd de houding gehad van ‘dat is jullie terrorism e, dus niet ons probleem’ Nu heeft Turkije terecht een interventie gedaan om zijn eigen volk te redden van nog meer terreur in de toekomst. Turkije zit niet meer en geeft geen pootjes meer op commando en is sterker dan welke Europese land dan ook en daar Europa die nog steeds een koloniale houding heeft, niet tegen. Europa is arrogant en respectloos. Europa heeft geen oog voor de problemen van Turkije. Europa wilt niet dat een islamitische land sterk wordt. Europa heeft een te grote mond tegenover Het geduldige Turkije.

  Like

 9. Jan zegt:

  Ook Turkije basis van Hamas

  Hamas plots attacks on Israel from Turkey as Erdogan turns blind eye

  urkey is allowing senior Hamas operatives to plot attacks against Israel from Istanbul, The Telegraph can disclose, as President Recep Tayyip Erdogan plays host to the terrorist group’s leaders.

  Transcripts of Israeli police interrogations with suspects show that senior Hamas operatives are using Turkey’s largest city to direct operations in Jerusalem and the occupied West Bank, including an assassination attempt earlier this year on the mayor of Jerusalem.

  …..
  https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/17/hamas-plots-attacks-israel-turkey-erdogan-turns-blind-eye/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s