Het salafisme is de reformatie van de islam

Screenshot_235.png

(Door: “Achill Patras” – Vertaling: E.J. Bron)

Steeds opnieuw hoor je in westelijke discussies de eis naar een hervorming van de islam. Hervorming klinkt altijd goed en: werd het christendom niet geholpen door de reformatie om oude ballast af te gooien? Vaak hoor je dan zelfs de parallellen. De islam zou met zijn 1400 jaren gewoon nog in de middeleeuwen zitten. Men zou deze religie de tijd moeten geven om zich te ontwikkelen en over enkele eeuwen zou ze dan geseculariseerd en compatibel zijn met de moderne tijd.

PI News (2)

Dan moet men zich enerzijds afvragen waar de met zulke eisen hun geduld gekocht hebben. Hebben wij bijvoorbeeld in een samenleving als Europa, waarin moslims elk jaar in aantal en percentage significant toenemen, jaren, decennia of zelfs eeuwen de tijd om op de islamitische Verlichting te wachten? Anderzijds – en deze argumentatie is waarschijnlijk veel belangrijker – hebben deze mensen het principe van de reformatie van het christendom niet begrepen.

Priesters waren de publiekrechtelijke omroep van de middeleeuwen

In het katholicisme van de 15e eeuw was sprake van aanzienlijke onchristelijke foutieve ontwikkelingen. De religie werd krachtig door machtsbelangen en politiek evenals economische belangen ingepalmd. Het duidelijkst werd dit via de aflaathandel, die individuele morele vergrijpen door betalingen aan de katholieke kerk vergaf. Wat een blasfemie om te geloven dat mensen voor God zouden kunnen rechtspreken. De christelijke bevolking van Europa werd bovendien in religieuze kwesties in onwetendheid gelaten. Het gewone volk moest de samenvattingen in de kerkdiensten op zondag in zich opnemen en geloven. De diensten hadden een gelijksoortige functie als de “Tagesschau” nu en het priesterschap kwam ongeveer overeen met de publiekrechtelijke omroep van de middeleeuwen.

De belangrijkste richting van de aanval van de reformatoren was derhalve ook de vrijheid van informatie. Een ieder zou de heilige geschriften zelf moeten kunnen bestuderen en zich een eigen beeld maken van de christelijke heilsboodschap. Het probleem voor de katholieke kerk was: wie het Nieuwe Testament openslaat, vindt daarin geen woord over aflaathandel. Het gaat om vergeving, innerlijke ommekeer, gepraktiseerde naasten- en vijandliefde in plaats van overgeleverde rituelen. De reformatie leidde tot een her-christianisering van het Avondland, waaraan ook de katholieke kerk zich door middel van haar contrareformatie niet kon onttrekken.

Een reformatie van de islam bewerkstelligt het tegendeel van het gehoopte

In navolging van het christendom wordt tegenwoordig graag een reformatie van de islam aangeprezen. Er zou een islamitische Maarten Luther nodig zijn, die de islam met de moderne tijd verzoent en hervormt. Het probleem aan de zaak is, dat reformatie in de christelijke zin een terugkeer naar de Bijbel betekent. Ja, deels zelfs een terugkeer naar de letterlijke betekenis van het Nieuwe Testament. Spelers, die een reformatie van de islam, dus een herbezinning op de bronnen eisen, kennen deze niet. Want wat bij het christendom meer ommekeer, kritiek op rituelen en naastenliefde betekent, betekent bij de islam meer vrouwenonderdrukking, veroveringsoorlogen en lichamelijke straffen. Want terwijl de aflaathandel niet in de Bijbel staat, zijn het slaan van vrouwen bij ongehoorzaamheid en de gewelddadige bestrijding van niet-moslims in de koran in bevelende vorm vereeuwigd.

Wanneer we dus reformatie als een terugkeer naar de bronteksten opvatten, dan bewerkstelligt een reformatie van de islam het tegendeel van het christendom. Islamitische theologische beginselen, volgens welke de Heilige Oorlog, tegen de beschrijvingen in de koran in, geen gewelddadige strijd, maar een innerlijke inspanning zou zijn, zijn pas eeuwen na de oprichting van de islam ontstaan. Destijds had het islamitische rijk al het grootste deel van de toen bekende wereld veroverd. De machthebbers waren daarom niet meer in een permanente oorlog tegen hun buren geïnteresseerd, maar veelmeer in handel en het consolideren van hun gewonnen macht. Bloeddorstige Jihadisten verstoorden destijds eerden de heerschappij dan dat zij deze versterkten, dus werden deze theologische vernieuwingen gestimuleerd.

De reformatie van de islam is in volle gang

Wanneer reformatie van de islam net zoals in het christendom in de eerste plaats een terugkeer naar de bronnen betekent, dan moeten we vaststellen dat de reformatie al volop aan de gang is. De hervormingsbeweging van de islam heet salafisme. De Salafisten willen een terugkeer naar de bronteksten en eisen dat gelovigen de teksten zelf zouden moeten lezen en interpreteren. Waarom eigenlijk ook niet? De koran is grotendeels de letterlijke rede van Allah tot de mensen, die naar eigen zeggen geen andere interpretatie nodig heeft.

En het succes geeft de reformatoren van de islam gelijk. Het salafisme is inmiddels samen met de eveneens “hervormde” Moslimbroeders de belangrijkste theologische stroming van de islam. Salafisten en Moslimbroeders twisten daarbij eerder over de tactiek dan over fundamentele theologische kwesties. Men is het er in de islamitische orthodoxie over eens dat de bronteksten de grootste, ja, enige autoriteit toekomt.

Bewegingen van “hervormingsmoslims” in het Westen zoals die van de vrouwelijke imam Seyran  Ateş of de leerstoelen voor islamitische theologie zoals in Freiburg of Münster vormen in de letterlijke zin van het woord daarom geen reformatie. Het gaat veelmeer om marginale afsplitsingen, die waarschijnlijk helaas geen duurzame invloed op de meerderheid van de moslims zullen hebben. Maar het is sowieso van ondergeschikt belang wat de beleidsbepalers in het Westen over ontwikkelingen van de islamitische wereld wensen. Ze kunnen deze nauwelijks beïnvloeden. Want de reformatie van de islam naar zijn totalitaire oorsprongen is nog maar net begonnen.

Bron:
www.pi-news.net
Door: Achill Patras

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Moslimbroederschap, Salafisten. Bookmark de permalink .

14 reacties op Het salafisme is de reformatie van de islam

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Onzin. Wees wakker mensen. De koran zegt dat de tekst er is voor de eeuwigheid. Onveranderlijk. De islam heeft slechts het mes om de kelen door te snijden van allen die niet tot de islam willen behoren. Vergeet alle prietpraat over een zich hervormende islam.
  Er is slechts één remedie. De islam totaal uit ONZE samenleving verdrijven.
  Zo snel mogelijk want ze vermenigvuldigen zich met de snelheid van het licht.

  Geliked door 4 people

 2. raider zegt:

  IK weet iets anders even een handje helpen en heel snel op hun manier wakker maken .

  Geliked door 1 persoon

 3. Jules van Rooyen zegt:

  Het gaat hier om een protestante uitleg van de geschiedenis, beste Achill, en dan nog uit Duitsland waar de nieuwe profeet Luther, niet de waarheid heeft uitgevonden, maar de waarheid heeft vernietigd. Die bestaat niet, zei hij, een ieder zijn eigen waarheid, eigenstandig te putten uit de bijbel, het Nieuwe Testament. In zijn tijd (1517) waren er maar weinigen die konden lezen. Maar hij hield vol, tussen God en de gelovige staat niemand, geen enkele autoriteit, geen leergezag. We hebben gezien waar die aberratie naar toe geleid heeft. Een politieke machtsgreep van de adel en de rijke bourgeoisie, en de door hen gepleegde verrijking met gestolen kerkelijke goederen. Talloze boeren opstanden, oorlogen, moord partijen en onderdrukking waren het gevolg. Luther moedigde zelfs de machthebbers aan in hun strijd tegen de boeren. Zij, de eenvoudige gelovigen van hart, geest en ziel, wilden hun geloof niet opgeven. Zij wilden de waarheid van Christus niet bij het oud vuil zetten, zij wilden geen sociale veranderingen, noch de sociale cohesie verbreken. Zij wilden de bescherming van de Moederkerk niet opgeven, tegen de inhalige, machtige adel en rijke bourgeoisie. Vele utopieën zijn de ideeën van Luther opgevolgd, met name in de protestante landen. De staat kreeg de overhand, zij had geen concurrent meer te duchten. Een eerste aanvang van de totalitaire, socialistische staat werd in de steigers gezet. Wij zijn nu geconfronteerd met de gevolgen van de geestelijke versnippering die Luther teweeg heeft gebracht. Het islamisme snijdt in de protestante denkwereld, als in een pakje boter. Het protestante Noord-Europa, met name Duitsland en Zweden, islamiseren in hoog tempo. De sociale weerbaarheid is bijna verdwenen. Daar tegenover kenmerkt het politieke verzet, vooral de katholieke landen.

  Geliked door 1 persoon

  • Tom zegt:

   Allereerst mijn complimenten voor dit artikel. De schrijver slaat de spijker op zijn kop.

   @Jules: ik begrijp jouw reactie niet helemaal. Mensen als Luther en Calvijn probeerden op hun eigen wijze de waarheid weer naar voren te halen echter de waarheid houdt ook in dat ieder mens ‘onder de zonde is’ (of neigt naar de zonde zoals de Joden het omschrijven). Het is dus niet de bedoeling dat wij Luther of Calvijn gaan vereren als heiligen zoals gebeurt in de katholieke kerk. Er bestaan geen heiligen. Mensen kunnen geheiligd worden door God door het Offer van Jezus. Dit houdt in dat hun zonden vergeven zijn en absoluut niet dat ze zonder zonden leven. Een mens kan een ander mens dus nooit heilig verklaren. Enkel God kan dat.

   Luther wilde terug naar deze waarheid. De waarheid is dat Jezus de enige weg tot God de Vader is. Niet de paus of een priester (of een dominee) is de weg tot God. Enkel Jezus is dat. God is een persoonlijke God. Ieder mens heeft dus een persoonlijke band met God en ieder mens heeft dus zijn/haar eigen persoonlijke waarheid naast de absolute waarheid dat Jezus de Weg is. Dat bedoelde Luther met zijn gedachte dat er meerdere waarheden zijn. Paulus verkondigde dit ook al door bijvoorbeeld te spreken over de feestdagen (Sabbat) die mensen hielden:

   “5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.
   6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.”

   Ieder zijn/haar eigen waarheid zolang het maar ter ere van God is.

   Jezus was in de dagen dat Hij op aarde was ook een rebel. Ga jij Jezus hier dan ook op aanvallen?

   Luther had, evenals alle andere mensen, niet de waarheid in pacht. Denk bijvoorbeeld ook aan de mens Job naar het gelijknamige bijbelboek. Hij was Godvrezend en prees God dag en nacht. Echter God maakte hem duidelijk dat ook hij de waarheid niet had.
   Luther had ook niet de waarheid, evenmin Calvijn dat had of wie dan ook maar dat was dan ook de les die zij verkondigden. Er is maar één waarheid en dat is dat Jezus de Weg is en voor de rest weten wij mensen weinig tot niets van de waarheid.

   Luther wordt vaak gezien als antisemiet en ik ben persoonlijk van mening dat dat deels klopt. Echter juist deze fout van hem toont ons dat een mens een mens blijft: een zondaar die er vaak ook zijn eigen persoonlijke (!) waarheden op na houdt. Maar dat is nu juist waar de gehele Bijbel over gaat. Van Adam tot Abraham. Van Mozes tot David… De mens blijft een zondaar en de enige weg tot God is Jezus – door het geloof en niet door de werken.

   De katholieke kerk, en jammer genoeg nu ook de protestante kerk, is verworden tot een bedrijf waar geld verdient wordt en waar mensen worden wijsgemaakt dat zij God op eigen kracht kunnen bereiken. Dat is nooit de les geweest uit de Bijbel. De ellende is bij Adam begonnen en de ellende is nooit opgehouden.

   Op aarde zullen we het geluk nooit meer kunnen vinden door de zonde wat in ieder mens schuilgaat en zich openbaart. Wij zondigen enkel en alleen tegen God en niet tegen de mens. Omdat niemand recht van spreken heeft kunnen we elkaar niet veroordelen.
   Vandaar ook dat wij uitkijken naar het Koninkrijk van God hier op aarde (net als de Joden). We kijken niet uit naar ‘een’ koninkrijk van ‘een’ mens of ‘een’ kerk want dat gaat ons geen heil brengen.

   Luther en Calvijn begrepen dit alles. Door het inzien van hun eigen fouten, zonden en tekortkomingen grepen zij terug op de essentie van de Bijbel. Niet met de gedachte dat het dan politiek of sociaal een paradijs op aarde zal gaan worden want de mens blijft een zondaar en blijft fouten maken.

   Like

   • Jules van Rooyen zegt:

    Uw uitleg volgend, beste Tom, lijkt het een prachtige, protestante theorie, maar die volledig heeft gefaald door de ontstane geloof versnipperingen, gevolg van het ontbreken van kerkelijk leergezag. Ik zal met U geen theologische dispuut opstarten, maar enkel op de historische feiten wijzen van Luther’s dramatische stap. Vanaf Luther ontstonden talloze nieuwe geloofsrichtingen, wat later gevolgd door de eeuw van de Verlichting die God op een zijspoor zetten. Vanaf die tijd ontstonden de politieke utopieën. De subversieve sekte der vrijmetselarij ontstond uit het protestantisme in 1717, overgenomen door het Illuminisme van Weishaupt in 1782, liep dat uit op de Franse revolutie van 1789. Deze beoogde de vernietiging van de godsdienst en de Moederkerk. Uit deze “moeder aller revoluties”, (Lenin), kreeg het communisme en socialisme de wereld in haar greep. Twee wereldoorlogen zijn de bittere oogst geweest. En zo komen we uit op de geestelijke heerschappij van het vernietigende atheïsme, dat de bijl legt aan de wortels van alle normen en waarden, en daarmee de ondergang programmeert van de Christelijke beschaving.

    Geliked door 1 persoon

 4. koplampkapot zegt:

  Een nuchtere constatering. De vooruitzichten stemnen niet vrolijk. Ik ben van mening dat religie actief afgeremd moet worden. Te beginnen bij het onderwijs en in de media. Of het nog goed komt?

  Like

 5. Dijkstra zegt:

  In de eerste alinea ontbreekt het woord ‘mensen’ in: de [mensen] met zulke eisen, hun geduld gekocht hebben…

  Like

 6. fleckie zegt:

  Zich ‘het toeeigenen van. andermensens eigendom,, ( het voornaamste. ‘ gebod’, Verandert. NIET). ….. want zelf
  presteren de muzelmannen zeer weinig dan, behalve. DE. vermenigvuldiging van de eigen. soort, die ‘. ‘onderhouden ‘. moet worden, ( door onderdrukking !! van veroverde gebieden. door. belastingen opleggen, etc. )……. zodoende…………..<~<~<~<~<~<~<

  Like

 7. raider zegt:

  niet meer.

  Like

 8. Lucky zegt:

  https://www.geenstijl.nl/5150245/sheikwatch-almelo/

  In Almelo is altijd wat doen. Zoals spreekbeurten van enge salafistische haatnekken in de moskee
  Sluiten die hap

  Blijken de Moslim Jongeren Almelo (zucht) zeker vier haatbaarden naar het westen van West-Duitsland te hebben gehaald, onder wie Abou Sayfoullah, die bij de Arnhemse haatkelder Al Fath de inspiratiebron vormde voor een aantal gebrainstormde makkers die naar Syrië zijn vertrokken.

  Geliked door 1 persoon

 9. Jules Vismale zegt:

  Een zekere Guy Peters schreef in 1983 eens een bepaald stripverhaal met als titel , ‘ET Estate’ (1983) waarin buitenaardse wezens probeerden om de Aarde te veroveren en zich (gelijk aan links en de islam) schuldig wilden maken aan de wereldheerschappij wat echter hun ondergang zou worden.
  Deze strip werd later in 1984, in het meidenblad Tina, uitgebracht onder de titel ‘De kristalmonsters’ en ik vond toen een Engelse versie van dit verhaal dat ik hieronder ga plaatsen ofschoon een aantal van de hoofdpersonen; Els, Joke, Robbie Gorter enz. hier onder Engelse benamingen bekend zijn:

  Keats Estate (Engeland) was vroeger een groot landgoed met hoge woonflats in een woonwijk, maar het wordt thans geplaagd door hooliganisme, rel- en hangjeugd, sinds Tony Jenkins (Robbie Gorter) en zijn straatbende daar arriveerden. Zij beginnen daar talloze mensen en kinderen te chanteren en dwars te zitten waaronder de twee zusjes Jenny en Sarah.
  Op een nacht arriveert er echter iets veel erger wanneer een meteorietregen het landgoed en de woonwijk raakt en de schade zo groot is dat het landgoed en de flats eruitziet alsof het helemaal is plat gebombardeerd. Hierna heeft het landgoed de bijnaam ‘ET Estate’ gekregen.

  Maar niemand onder de bewoners van de verwoeste flats beseft dat dit geen gewone meteorieten-regen is! De “meteorieten” dragen namelijk buitenaardse kristallen in zich, die elk een gasvormige buitenaardse levensvorm bevatten.
  Omdat het buitenaards wezen van een kristal gasvormig is, kan het zijn kristal alleen verlaten door een synthetisch lichaam te creëren dat het lichaam van de eerste levensvorm repliceert waarmee het in contact komt – in dit geval mensen.
  De echte levensvorm wordt dan omgeruild met het zogezegde kristalmonster en hij/zij zit hierna gevangen in het kristal terwijl het buitenaardse wezen hem/haar plaats inneemt.
  De alien voedt zichzelf door geleidelijk de levenskracht af te hevelen van de gastheer die dan nog steeds verkleind gevangen zit in het kristal totdat het uiteindelijk sterft. Dan gaat het buitenaardse wezen op zoek naar een andere levensvorm …

  Naarmate het verhaal vordert, tonen de aliens ook andere vaardigheden. Ze hebben telekinetische krachten en ze kunnen zelfs hallucinaties in de geest van mensen planten.
  De energie voor deze krachten wordt ook getrokken uit de levenskrachten van de gastheren. De kristalmonsters zijn echter niet helemaal telepathisch; in feite moeten ze zelfs aardapparatuur zoals radio’s gebruiken om met elkaar te communiceren.

  Hun grootste zwakte is echter dat de kristalmonsters te allen tijde hun kristallen moeten blijven dragen om hun synthetische lichamen te behouden en energie op te wekken. Als het kristal van hen wordt verwijderd of de levensenergie van de gastheer niet wordt overgedragen, vallen hun synthetische lichamen uiteen en keren de kristalmonsters weer terug naar hun gasvorm om daarna in het niets te verdwijnen.
  Ze zijn dus hier bijzonder kwetsbaar voor als de levenskracht van de gastheer bijna uitgeput raakt. Hun krachten verzwakken ook als de gastheer fysiek zelf bijna op is. En soms mislukt zelfs de overdracht tussen de gastheer en het duplicaat, zoals later zal worden gezien.

  Jenny Holmes (Els), een goedaardig blond meisje dat gek is op tennissen, net als haar zusje, en Tony Jenkins als haar grootste kwelgeest beschouwd, komt de aliens pas tegen wanneer ze ziet dat haar bruinharige zusje Sarah Holmes (Joke) in het huis van hun oma (nadat hun flat werd verwoest door de meteoren moesten ze daar overnachten met hun ouders) wordt vervangen door een van deze kristalmonsters.
  Later meent ze zelfs dat Jenny alles alleen maar had gedroomd maar Nero, de hond van hun oma, merkt dan dat Sarah niet echt is en hij raakt zelfs gewond door een auto als hij aan “Sarah” wil ontsnappen! Het wordt Jenny alsnog duidelijk dat “Sarah” haar zus niet is en zij deze steeds meer als een grote bedreiging gaat zien.
  Maar natuurlijk gelooft niemand, inclusief haar ouders, haar als ze probeert te vertellen wat er is gebeurd. Jenny merkt al snel dat het niet alleen haar zus is die nep overkomt. De buitenaardse kristalmonsters hebben zelfs heel wat andere mensen, waaronder een deel van de reljeugd, op het landgoed en de verwoeste wijk vervangen.
  Net als Sarah was ook Tony Jenkins een van de eersten geweest die aan deze gezamenlijke vijand ten prooi viel. De valse Sarah en Tony Jenkins (die is tientallen malen gevaarlijker dan het prototype) proberen dan Jenny, zodra zij op de vlucht slaat, tegen te houden door haar aan te vallen met telekinetische krachten.
  Hierdoor krijgt Jenny een ongeluk waarbij ze aan haar hoofd gewond raakt maar gelukkig komt de politie tussenbeide, ze nemen Jenny in hun armen en brengen haar naar het ziekenhuis toe voordat de duplicaten hun vreselijke klus kunnen klaren.

  In het ziekenhuis stuurt de Sarah-kopie op haar beurt Jenny een kristal toe om haar uiteindelijk ook te vervangen. Ze wordt door een kloon van zichzelf naar het groeiende kristal toe getrokken om natuurlijk daarin te worden opgesloten.
  Maar soms mislukken de overdrachten omdat de energie van de gastheer niet helemaal goed doorkomt. En gelukkig voor Jenny is dit precies wat er gebeurt. Het falen van de energieoverdracht zorgt ervoor dat het synthetische lichaam van het buitenaardse wezen langzaam uiteenvalt, waardoor het terugkeert naar gasvorm. Het kristal sterft dan en Jenny weet eruit te ontsnappen.

  Jenny is ervan overtuigd dat iemand haar nu zal geloven nadat ze het dode kristal als bewijs heeft. Wanneer ze het echter aan haar ouders laat zien wanneer dezen op bezoek komen, maken ze alleen vreemde opmerkingen die aangeven dat ook zij aliens van de kristallen zijn! De duplicaat Sarah moet dus ook kristallen hebben doorgegeven aan de ouders van de twee Holmes die hun plaats innamen!
  Maar het ziekenhuispersoneel gelooft Jenny niet wanneer ze hierover begint te schreeuwen en het veroorzaakt door een soort psychische stoornis door het ongeval. Dus rent Jenny onmiddellijk weg uit het ziekenhuis, ze trekt dan haar roze rui en blauwe spijkerbroek aan en ze gaat terug naar het landgoed en de woonwijk om daar bewijs te krijgen over het bestaan van de kristalmonsters.

  De buitenaardse wezens verwachten dit echter ook en ze zijn op zoek naar haar gegaan waarna een “agent”(eveneens een kristalmonster) aan de valse Sarah doorgeeft dat Jenny op onderzoek uit is gegaan in de verwoeste wijk.
  Ze zien haar en Jenny hoort de gedupliceerde Sarah die bevelen geeft om haar te ‘neutraliseren’ (de gedupliceerde Sarah komt hier duidelijk naar voren als de leiderfiguur). Jenny vindt niettemin een schuilplaats waar ze ook een mens vindt die niet door de aliens is vervangen – een oude vrouw die iedereen ‘Old Mad Dora’ noemt en dol is op katten.
  Dora is een van de weinige normale bewoners in de wijk die de vreemde omwisselingen van de kristalmonsters heeft aanschouwd en dit nauwelijks kan geloven totdat Jenny dit eveneens bevestigd. Dan vertelt Dora aan Jenny dat de kristalmonsters niet slapen en non-stop werken. Ze eten zelfs ook niet want Jenny en Dora realiseren zich nog niet hoe de aliens wel precies aan hun energie komen.
  Dora zag ook dat de heer Holmes werd vervangen door zijn duplicaat. Helaas denken de meeste normale mensen dat Dora gek is geworden en daarom zou ze niet serieus worden genomen als back-upgetuige.
  Aan de andere kant laten de kristalmonsters verder Dora alleen ongemoeid omdat ze zelf ook aannemen dat ze gek is, de aliens zijn niet erg dol op katten en menen daarom dat Dora geen enkel nut voor hen heeft. Ze realiseren zich niet dat Jenny verborgen ligt in Dora’s kinderwagen.

  Jenny merkt al snel dat de buitenaardse wezens een heel gebouw hebben uitgehold. Ze begrijpt het nut hiervan niet. Maar het is nu dat de buitenaardse wezens Jenny toch nog weten op te sporen als zij zichzelf onbedoeld verraad.
  Ze proberen haar te doden door Jenny telekinetisch naar boven te sturen via een verwoest flatgebouw en haar vervolgens te laten doodvallen. Dora redt Jenny door een stapel matrassen te gebruiken waarop Jenny veilig kan landen en voert haar weg voordat de aliens haar vinden.
  Tijdens het zoeken naar Jenny’s lichaam herkent de duplicaat Sarah opeens de tassen van Dora, die ze onzorgvuldig heeft achtergelaten. Ze beseft wat er is gebeurd en dus zitten de buitenaardsen nou ook achter Dora aan!

  De overgebleven reljeugd uit een naburig landgoed en de woonwijk vallen dan opeens de valse Sarah aan met het doel deze te beroven en zij nemen haar kristal mee daar ze die ze aanzien voor een kostbare diamant.
  Hierdoor verbreekt zo onbedoeld de band van het buitenaardse wezen met Sarah en de kloon stort op de grond in elkaar. De andere aliens gaan gewoon achter de jongeren aan en ze verlaten het synthetische lichaam van de alien die hierna desintegreert. Jenny en Dora kijken vanaf een veilige afstand machteloos toe.
  Ze begrijpen dan nu dat de kracht van de buitenaardse wezens eruit bestaat om de levenskracht van de gastheren die zij vangen en dupliceren af ​​te tappen – en wat het betekent voor die gastheren dat ze uiteindelijk zullen overlijden.

  Jenny kan de hangjongeren vinden voordat de aliens dat doen, omdat ze wist waar ze hen konden vinden daar Tony Jenkins hen ook als vrienden had, terwijl de kristalmonsters dat niet deden.
  De jongeren zijn opeens verbijsterd over het feit hoe het kristal onverwacht snel begint te groeien, en het zodanig doorgroeit totdat het groot genoeg is voor de echte Sarah om hieruit tevoorschijn te komen.
  Sarah stort echter in door het gebrek aan energie en ze ziet er volledig uitgemergeld uit. De jongens zijn hierdoor doodsbang geworden, en voor de politie, om dan hulp in te roepen waarna zij steen de woonwijk verlaten, dus neemt Jenny het op zich om een ambulance voor haar zusje op te roepen.
  Tegen de tijd dat Jenny terugkomt, ziet ze plotseling dat het kristal spoorloos is verdwenen. Ze realiseert zich niet dat een van Dora’s katten de nieuwe gastheer is geworden, en de kat die ze gaat ophalen is dus een duplicaat, kortom ook een kristalmonster!
  Bovendien kan de duplicaat nog steeds spreken, hoewel het nou in kattenvorm is veranderd, en het is nog steeds de leider van de buitenaardse zwerm, hoewel de vorm is teruggebracht van een mens naar een dier.

  Sarah’s toestand is zo ernstig dat ze in coma is geraakt. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar de politie gelooft Jenny nog steeds niet en denkt dat ze gek is al vermoed een van hen dat Jenny toch de waarheid sprak.
  Ze nemen haar mee in hun patrouillewagen, maar de buitenaardse kat gebruikt zijn telekinetische krachten om de auto te laten crashen. Iedereen ontsnapt relatief ongeschonden en Jenny gaat terug met de kat op de vlucht voor de kristalmonsters, maar ze weet nog steeds niet dat het een duplicaat is.
  Ze komt er echter toch nog achter wanneer de buitenaardse wezens haar eindelijk bij puur toeval vangen!

  De aliens hebben ook Dora gevangen genomen waarna de kristalmonsters hen beiden meevoeren naar de plek waar ze aan het graven zijn. Zowel Dora als Jenny worden allebei vastgebonden waarna de kristalmonsters, terwijl ze dit doen, aan de dames uitleggen waarom ze hun enorme paddestoel daar kweken en waarvoor ze de verwoeste gebouwen hebben uitgehold.
  Ze zijn van plan de paddestoel zo groot genoeg te laten groeien totdat hij klaar is om miljoenen van deze kristallen als een soort atoombom over de hele aarde af te schieten! Wanneer dat gebeurt zal wat er met ET Estate gebeurde, zichzelf overal gaan herhalen en het zal blijven gebeuren totdat de aarde helemaal van al het leven is ontdaan.
  Dan gaan de kristallen hierna de ruimte in en zoeken naar een andere gastheer-planeet. Hun rechtvaardiging voor dit alles is het recht om te overleven; ze kunnen tenslotte niet leven als ze niet kunnen consumeren zoals ze doen.
  Om de paddestoel te kunnen voeden, geven de aliens hun eigen kristallen over, hoewel het betekent dat ze hun eigen synthetische lichamen opofferen. Natuurlijk zullen alle mensen die gevangen zitten in de kristallen sterven om de paddestoel te voeden. Een paar aliens blijven echter achter om de paddestoel en de gevangenen te bewaken.

  Ondertussen wordt Sarah in het ziekenhuis wakker en overtuigt zij één politieman genoeg over het bestaan van de kristalmonsters om hierna een ​​patrouille-eenheid naar ET Estate te sturen. De buitenaardse wezens laten de politie echter weggaan door hen te hypnotiseren en te zien dat alles normaal lijkt op het landgoed en de woonwijk.
  Aan de andere kant verzwakt deze truc niettemin de kracht de aliens. In feite verdwijnen er twee zelfs op de een of andere manier (en hun gastheren komen later om de een of andere reden uit de paddestoel) en het enige die overblijft is de buitenaards kat.
  De echte katten van Dora voelen echter dat hun “soortgenoot” nep is en ze beginnen hem nu aan te vallen, waardoor Dora en Jenny hun kans krijgen om aan hun boeien te ontsnappen. Jenny gaat, zodra zij vrij is, de paddestoel in om de kristallen eruit te halen en de gedupliceerde kat beseft dat hij nu te zwak is om haar te stoppen.
  Dan neemt Dora zijn kristal af, waardoor zijn synthetische lichaam eveneens uiteenvalt.

  Jenny komt naar buiten met een zak vol met kristallen die zich onmiddellijk naar volledige grootte uitbreiden en de gevangenen binnen, inclusief de ouders van Jenny, vrijlaten. Zonder de kristallen om zich met hun energie te voeden valt de paddestoel uiteen.
  De vloed van gas en water, waar het uit ontstond, is zo enorm dat het bijna alle mensen dreigt te verdrinken. De kristallen vallen op hun beurt ook uiteen wat betekent dat de buitenaardse wezens niet langer in staat zijn om iemand anders te dupliceren en ze verdwijnen in het niets.

  In het ziekenhuis zegt de arts dat de mensen weer zullen herstellen, maar het was dichtbij. Jenny wil ET Estate achter zich laten, dus ze hoopt dat de gemeente de woonwijk verder zal slopen wat ervan over is en deze ergens anders gaat neerzetten.
  Jenny heeft door haar gevaarlijke avontuur zo’n afkeer gekregen van kristallen dat ze zelfs het woord niet eens meer in de toekomst wil horen!

  Gedachten en filosofie

  ET Estate was de enige echte serie van Guy Peeters voor Tammy ( de herdruk van de Human Zoo tijdens de fusie wordt niet meegeteld omdat deze uit Jinty kwam). Het was een van de grootste favorieten en het moet eigenlijk heel populair zijn geweest omdat een lezer schreef dat ze het zo leuk vond dat ze de pagina’s knipte en op karton plakte.

  Dit was het enige verhaal in Tammy dat het thema buitenaardse invasie gebruikte. Jinty heeft het nooit gebruikt, ondanks haar sterke nadruk op science fiction. De opzet van deze invasie is goed doordacht.
  In veel buitenaardse invasieverhalen in meisjesstrips zoals de Tina vallen de buitenaardse wezens gewoon binnen zonder duidelijke reden of worden ze gedreven door macht. Maar hier is het motief van de aliens eenvoudig, geloofwaardig en realistisch: ze doen het om te overleven.
  Ze hebben de levensenergie van andere levensvormen nodig om zichzelf in leven te houden en te voeden, omdat ze zich zo hebben ontwikkeld. Om deze reden vallen ze ‘geschikte’ planeten binnen en ontdoen zij zich van hun levensvormen om te voeden. Met andere woorden, ze zijn een vorm van intergalactische parasieten!

  Hoewel de buitenaardse wezens doen wat ze uitvoeren om te kunnen overleven, zijn ze helemaal niet bepaald sympathiek! Inderdaad, ze komen over als volledig onherstelbare wezens met constante kwaadaardige en wrede uitdrukkingen op hun gezichten.
  Ze hebben misschien het recht om te overleven zoals ze zeggen, maar dat geldt ook voor de andere levensvormen die ze proberen te voeden. De kristalmonsters zijn hierdoor een ware plaag geworden en een doodvonnis voor elke wereld waar ze op landen als ze niet op tijd worden gestopt en uitgeroeid. Men hoopt dat aan het einde van het verhaal de hele soort is weggevaagd en niet alleen een zwerm ervan. Maar we kunnen het nooit zeker weten.

  De aliens zijn zeer verraderlijke en beangstigende indringers. Een groot deel hiervan is te wijten aan hun vermogen om het lichaam te repliceren van welke host ze ook tegenkomen. Gelukkig zijn de kristalmonsters geen goede acteurs of houden ze zich niet bezig met de cultuur van welke planeet ze ook tegenkomen.
  Een deel hiervan zou geen telepathische vermogens hebben, maar misschien hebben ze daar weinig behoefte aan. Hun MO is niet om te infiltreren, maar om hun slachtoffer-planeet zo snel mogelijk met hun paddestoel over te nemen zodra ze er een geschikte lanceerplaats voor hebben opgezet.
  Wat hen nog gevaarlijker maakt, zijn hun telekinetische en hypnotische krachten. Hun vermogen om te dupliceren overstijgt ook de menselijke grenzen van de menselijke samenleving, wat voor een paar vreemde scènes kan zorgen. Jenny vindt het bijvoorbeeld raar om gewone mensen naast arbeiders te zien werken.
  Ze beseft dat het allemaal duplicaten moeten zijn, maar het is nog steeds een vreemd gezicht. Grenzen tussen goede en niet-zo-goede mensen zijn ook overstegen, zoals de hooligan Tony Jenkins die blijkbaar samen met Sarah Holmes werkt omdat ze beide duplicaten zijn.
  We kunnen eigenlijk ook medelijden hebben met onsympathieke mensen zoals Tony en de reljeugd zodra ze eveneens het slachtoffer worden van de kristalmonsters. Tenslotte zien die laatsten de reljeugd totaal NIET als bondgenoten maar als potentiële slachtoffers!

  Jenny valt in de al lang bestaande categorie van de hoofdrolspeler daar zij de enige is die zich realiseert wat er aan de hand is in de verwoeste woonwijk, maar zij helaas niemand anders kan overtuigen. Niemand luistert naar haar en de mensen denken natuurlijk dat ze gek is. Ze moet dus wel alleen handelen en gezien haar achternaam zou Jenny haast familie van Sherlock Holmes kunnen zijn geweest!
  Gelukkig vindt Jenny een bondgenoot in Dora. En Dora zou ook in dezelfde categorie vallen als Jenny, niet in het minst omdat iedereen haar gek noemt. Jenny deed altijd hetzelfde, maar zodra ze Dora beter leert kennen, wordt Dora een perfecte, gezonde, slimme en moedige vrouw. We hopen natuurlijk dat de anderen hierna Dora zullen respecteren en zij eindelijk stoppen om haar boos te maken naar ET Estate.
  Dat de kristalmonsters niettemin Jenny steeds zien als een bedreiging, terwijl zij meer lijkt op een gewoon tienermeisje in blauwe jeans die je zeker niet kunt beschouwen als een superheldin, en haar zelfs gewoon een kind noemen zou erg vreemd moeten overkomen omdat ze niet de juiste middelen heeft om de aliens te overwinnen.
  Ze wordt zelfs, nadat ze haar toch nog gevangennemen, nogal zwaar vernederd door de boze kristalmonsters die Jenny’s handen op haar rug vastbinden en haar voeten aan elkaar, net als bij Dora, zodat ze hierdoor meer lijkt op een jonkvrouw in nood!
  Tony zou misschien zelfs hetzelfde bij Jenny hebben gedaan toen hij haar en Sarah chanteerde en wie weet had hij Jenny ook gevangengenomen door haar over zijn schouder te dragen en Jenny over de knie genomen om haar een flink pak voor haar broek te geven!
  Dit maakt Jenny hierdoor juist erg sympathiek daar ze anders ook niet zou leren over hoe ze bepaalde bedreigingen moet weerstaan in de vorm van de hangjeugd en de kristalmonsters.

  De omgeving van ET Estate draagt ​​ook bij aan de griezelige, grimmige sfeer van het verhaal. Zelfs voordat de invasie begint, is er een voorafschaduwing dat het landgoed en de woonwijk een soort neerwaartse spiraal zal doormaken omdat een bende hooligans zijn ingetrokken. En ooit dreigden zijde woonwijk onleefbaar te maken.
  Dit weerspiegelt het verhaallogo zelf, dat zich ook leent voor het yob-thema dat in het verhaal voorkomt. De openingsflits zegt dat de zon ondergaat op de manier van leven van de Holmes-zusters, wat inhoudt dat hun leven na de gebeurtenissen in het verhaal nooit meer hetzelfde zal zijn.
  Jenny en Sarah zijn bijna een soort van twee-eiige tweeling te noemen terwijl de hoofdrol meer is weggelegd voor het eerstgenoemde meisje. Want Jenny is niet alleen een goedaardige en liefdevolle jongedame maar als het erop aan komt erg moedig en zal zij zelfs haar grootste kwelgeest, Tony, redden van de kristalmonsters.
  Of deze hierna nog tot inkeer komt en Jenny alles vergeeft daar worden alleen geen mededelingen over gedaan.

  Dan begint de daadwerkelijke vernietiging op het landgoed en de woonwijk met de meteorietregen, die elk gebouw intense schade toebrengt (net als met de vuurwerkramp in Enschede in 2000) en overal kraters achterlaat. Het landgoed ziet er nu uit als een gebombardeerde stad uit de Tweede Wereldoorlog.
  Uiteindelijk zijn de mensen in het landgoed en woonwijk echter niet langer overlevenden maar de veroverende duplicaten, wat het landgoed nog beangstigender maakt. Wanneer Jenny uiteindelijk Dora vindt, de enige mens die nog op het landgoed is achtergebleven, vindt ze haar onder het puin van een parkeerplaats, die doet denken aan een WW2-schuilkelder.
  Dora’s hongerige, opruimende katten, die zelfs geen restjes kunnen vinden om van te leven omdat de aliens er niets achterlaten, doen denken aan krijsende, wanhopige overlevenden in een oorlogsgebied.
  En als je erover nadenkt, is ET Estate een soort oorlogsgebied geworden. Alles bij elkaar genomen, lijkt Jenny’s hoop dat ET Estate in de toekomst helemaal wordt gesloopt profetisch.

  Er zijn een paar zwakke punten in het einde – zoals hoe zijn drie aliens plotseling gereduceerd tot één – en het is degene die de katten gemakkelijk in elkaar konden slaan? Hoe zijn de twee gastheren die die duplicaten hebben gebruikt, uit de paddestoel gered terwijl hun kristallen er niet eens in werden gestopt?
  Het voelt ook een beetje handig aan dat de kristallen niettemin ook oplosten en niet meer in staat waren om naar andere gastheren te bewegen zoals Sarah’s kristal deed. Maar dan krijgen de buitenaardse wezens misschien maar één kans op welke planeet ze ook landen. Op een gegeven moment gaven ze toch aan dat ze bepaalde grenzen aan hun middelen hadden.
  Dus misschien als de paddestoel faalt, is dat het voor de zwerm toch het einde en sterven ze. Als dat zo is, kan dit worden verklaard, plus het feit is dit natuurlijk erg gelukkig voor de aarde of een andere planeet waarop deze kristallen aliens landen.
  Het is niet meer dan gebruikelijk en meer het beslissende einde waar de aliens het allemaal gewoon opgeven omdat ze faalden in hun veroveringsdrang en uitputten van hun gastheren en de bevrijde mensen vrijelijk naar huis gaan.

  Vergelijking

  De islam en correct-links gedragen zich niettemin precies hetzelfde als de kristalmonsters al lijkt links de reljeugd te vertegenwoordigen die iedereen in de woonwijk willen gaan overheersen waarna de kristalmonsters (de radicale moslims) juist op hen willen parasiteren omdat zij veel gevaarlijker en uiteindelijk de macht overnemen.
  En de islam en links zijn zonder hun gastheren totaal NIET in staat om te kunnen overleven op deze wereld , ze zullen jammerlijk falen in hun overheersingsdrang waarna zij ooit zelf worden vernietigd!

  Like

  • guusvelraeds zegt:

   Goed bedoeld Jules maar ik ga het niet lezen hoor.

   Geliked door 2 people

   • Jules Vismale zegt:

    Dat komt natuurlijk vast ook omdat jij het verhaal over De kristalmonsters (1984) uit de Tina nooit hebt gelezen. Het heeft altijd een onuitwisbare indruk op mij gemaakt en vooral hoe Jenny, die in het Nederlands gewoon Els heette, steeds ontkwam aan de vreselijke buitenaardse wezens!

    Like

 10. guusvelraeds zegt:

  Iedereen die maar een beetje idee heeft van de Europese reformatie en haar strijdt snapt meteen dat het salafisme de reformatie strijdt is die woedt binnen de islamitische wereld. Terug naar de oer bronnen met al haar benepenheid al haar maatschappelijke achteruitgang en al haar fundamentele wreedheid voor de intermenselijke omgang.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s