Inbreng Marjolein Faber (fractievoorzitter PVV in de Eerste Kamer) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 29 oktober 2019

Screenshot_15

(Door: Marjolein Faber)

Voorzitter, de gewone man en de gewone vrouw hebben steeds minder te zeggen over hun leven. De politieke elite heeft hen uitgeleverd aan de EU en de VN, die vervolgens het leeuwendeel van de wetgeving en het beleid bepalen van mondiaal delen en denken. Nog even en dan mogen wij nog enkel beslissen over de glasbak. En is er dan een wet waar wij wél over gaan, zoals het boerkaverbod, dan wordt deze aan alle kanten geboycot. Het islamitisch bolwerk toonde zijn ware gezicht en dreigde niet alleen met jihad, maar bedreigde ook de niqaab dragende vrouwen met de dood als ze het lef hadden hún ware gezicht te tonen. En dan beweren nuttige idioten dat het boerkaverbod een verbod is op de vrije expressie.

Voorzitter, de Minister van Binnenlandse Zaken liep nu niet bepaald het vuur uit haar sloffen om het boerkaverbod in de praktijk vlotjes uit te rollen. Kennelijk kent deze oud wethouder van Amsterdam haar pappenheimers en voorzag zij dat de burgemeesters in de grote steden aan het muiten zouden gaan. Zo geeft burgemeester Halsema van de republiek Amsterdam simpelweg aan niet te willen handhaven. Zou zó niet bij de stad passen. En handhaven is zó rechts. De politie zou er volgens haar net zo over denken en plaatst aangifteloketten buiten het bureau om vooral de boerkadraagsters niet uit hun tent te lokken. Tja, dat krijg je ervan na jarenlang iftarren.

Voorzitter, als politieke bestuurders het verrekken om de wet uit te voeren, kunnen we de Senaat net zo goed opdoeken. En het wordt een moeilijke strijd, want de burgerlijke ongehoorzaamheid zit op het hoogste niveau binnen ons openbaar bestuur. Een voorbeeld: een hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken van de Amsterdamse VU geeft aan n.a.v. de klimaatdemonstratie van Extinction Rebellion, ik citeer, ”niets grootser en meeslepender is zonder breken van de status quo”, einde citaat. In feite een oproep om je vooral niet aan de regels te houden. Zo werd de verboden blokkade van de Stadhouderskade toch gewoon toegestaan en werd nog versterkt door de politie, die aangaf dat het recht op demonstratie gerespecteerd moet worden. Dus we gaan iets wat verboden is respecteren. En tenslotte ging de burgemeester ook nog de burgerlijke ongehoorzaamheid verdedigen. En zo gaan we van burgerlijke ongehoorzaamheid naar bestuurlijke ongehoorzaamheid. Je reinste ondermijning van de democratie. Want waarom wetten beoordelen als ze toch in de praktijk niet worden gehandhaafd? Daarom dien ik namens mijn fractie de volgende motie in met de strekking: Politieke ambtsdragers die door de regering zijn benoemd en die de wet niet uitvoeren, dienen uit hun ambt gezet te worden.

Voorzitter, terwijl de economie de afgelopen jaren groeide, profiteren de huishoudens er bitter weinig van. Zij worden afgescheept met een fooi, terwijl de vaste lasten blijven stijgen (woonlasten, kinderopvang, verzekeringen, energie). De koek moet namelijk met steeds meer mensen gedeeld worden en met de instemming van het Verdrag van Marrakesh wordt het er echt niet beter op. De instroom van niet-westerse gelukzoekers laat het Bruto Binnenlands Product weliswaar met 0,6% groeien, maar dit is enkel een papieren groei (totaal 2019 1,8%, 2020 1,5%). Deze groei wordt geheel betaald met het afgepakte geld van de Nederlandse belastingbetaler en niet door de gelukszoekers, die in het algemeen meer halen dan brengen. Het is niet voor niets dat de sociale zekerheid de grootste uitgavenpost is geworden! (€ 85,8 miljard)

Voorzitter, vooral de gepensioneerden zijn de klos. Jaar na jaar leveren zij in op hun koopkracht. Niet enkel door de stijgende huren, stijgende ziektekosten, stijgende energierekening, duurdere boodschappen etc., maar ook door rigide rekenregels die hun pensioen genadeloos uithollen, terwijl het totale pensioenvermogen is verdubbeld! En zo gaat een derde van onze ouderen zorg mijden en komt terecht in een sociaal isolement. Tja, het zijn nu eenmaal geen uit geprocedeerde criminele asielzoekers in een detentiecentrum. Want die krijgen volledige zorg en een dagprogramma ter vermaak. Leuke computerspelletjes, haatliteratuur, vechtsporten, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij om vervolgens weerloze burgers grenzeloos te terroriseren.

Voorzitter, om het drama compleet te maken introduceert Draghi, officieel de president van de ECB maar in werkelijkheid de Italiaanse terminator van óns pensioen en óns spaargeld, de negatieve rente. Hiermee voert hij op eigen houtje een soort Europese taks in, een solidariteitsheffing. Nadat wij eerst belazerd zijn met de euro krikt de negatieve rente stiekem de achterdeur open van onze pensioenen en onze spaargelden, om zo ons zuur verdiende geld weg te sluizen naar zwakke Europese landen zoals Italië. Het is je reinste maffiapraktijk! En dat de Nederlanders het nakijken hebben, interesseert Draghi geen malle moer. Hij gaf aan dat we het zelf maar uit moeten zoeken. Terwijl de gehaaide Minister van Financiën wel de KLM kon redden, kan dit kabinet niet onze pensioenen redden.

Voorzitter, dit kabinet wil ons meesleuren in zijn CO2 dwangpsychose en wil ons wijsmaken dat als we niet heel snel de CO2 uitstoot terugdringen wij allemaal klimaatslachtoffers worden.

Voorzitter, de enige die klimaatslachtoffers maakt is de overheid zelf met haar valse voorstelling van zaken. Volwassenen wordt een schuldcomplex aangepraat en kinderen angst aangejaagd. Vroeger deed meneer pastoor dat, zodat de mensen bereid waren om hun aflaat te kopen, zodat de ziel gezuiverd werd. Nu kun je je vlieg-schaamte afkopen. We moeten elektrisch gaan rijden. We moeten minder vlees eten, liever helemaal geen vlees. Minder zuivel. Geen ijsjes eten. Geen pakketjes gratis retour sturen enzovoort.

Voorzitter, huizenprijzen worden niet alleen opgestuwd door de massa-immigratie, maar ook door allerlei duurzaamheidsregels. Isoleren, HR-ketel oké, doen we ook al jaren. Maar gedwongen van het gas af, terwijl omringende landen gesubsidieerd aan het gas gaan, is waanzin. De Nederlandse overheid wil naar iedereen gas transporteren, maar niet naar de Nederlandse huishoudens. Nee, zij stuurt ons liever terug in de tijd. Naar de tijd van voor de kolen. Zij hakt nu genadeloos onze CO2 slobberaars om, soms eikenbomen van meer dan 100 jaar oud, om ze vervolgens samen met miljarden euro’s aan belastinggeld (€ 11,4 miljard) genadeloos af te fikken in de biomassacentrales. Een deel van de fauna, wat vliegt in de lucht en wat zwemt in de zee, wordt vermorzeld of knettergek getrild door onrendabele windmolens. Vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken. Zou allemaal goed zijn voor het klimaat.

Voorzitter, efficiënte HR-ketels moeten het veld ruimen voor ronkende stroom slurpende warmtewisselaars, die de hele buurt uit de slaap houden. Dat gaat gezellig worden de komende jaren. Huiseigenaren hebben nu ook al kopzorgen door de torenhoge rekening in het verschiet, die kan oplopen tot wel € 100.000,- per woning. Dank u wel minister-president! En niet alleen dank aan Rutte, maar ook VVD, CDA, D66, CU, GL, PVDD en SGP (amendement), die zelfs gevraagd hebben om de verplichte gasaansluiting in nieuwbouwhuizen te laten vervallen. Uiteindelijk gingen ook 50 plus en SP overstag (wet 34.627 Voortgang Energie Transitie). Deze partijen zetten hun achterban letterlijk en figuurlijk in de kou.

Voorzitter, ondanks een schreeuwend tekort aan woningen haalt deze regering liever drie woningen van het gas af dan dat er één nieuwe woning gebouwd wordt. Je zal maar die werkende zijn die gedwongen bivakkeert in de daklozenopvang. Of dat oudere echtpaar dat elke avond elkaar op de gang goede nacht kust, omdat de opvang geen voorziening heeft voor echtparen. Terwijl zij nog van de generatie zijn die Nederland uit de puinhopen heeft laten herrijzen met enkel het tientje van Liefting op zak. Maar dat was in ieder geval wél meer dan dat nepduizendje van Rutte. En toen zag je geen economische migranten hijgend aan de poort staan.

Voorzitter, en als je dan nog een beetje hoop hebt op een eigen woning gaat de bouw plat, omdat heel Nederland op slot wordt gegooid door verstikkende stikstofregels. Geldt trouwens niet voor een 40 miljoen verslindende verbouwing van een AZC om daarin 1200 asielzoekers onderdak te bieden, die vervolgens bij doorstroom als eerste de vrijgekomen woningen inpikken. En krijgen ze geen status, dan kunnen ze naar de opvang van ongedocumenteerden bij burgermoeder Halsema of wellicht kunnen ze vragen aan een GroenLinks-senator of die hun asielaanvraag creatief invult.

Voorzitter, in het verleden heeft de overheid heel sluw actief meegewerkt aan de aanleg van een Europese lappendeken van Natura 2000 gebieden. Om op deze terreintjes de natuur vooral schraal te houden, moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden. Met als gevolg: de bouw wordt stil gelegd, er worden geen vergunningen meer verstrekt aan bedrijven, we moeten langzamer gaan rijden of liever helemaal niet. En een groot deel van de boerenbedrijven moet gesaneerd worden. Ondertussen laat diezelfde overheid onze plassen vol storten met vervuild Europees slib en laat zij producenten van goedkope stookolie chemisch afval verwerken afkomstig uit de hele wereld, die vervolgens door de helft van de mondiale zeevloot grenzeloos de lucht in wordt gespoten. En dit gaat tot op de dag van vandaag gewoon door, door het ontbreken van adequate regelgeving en gebrek aan handhaving.

Voorzitter, in het gave land van Rutte kan het allemaal. Maar onze boeren moeten lijden. Zij worden te kijk gezet als een soort milieucriminelen. En als je pech hebt , wordt je bedrijf zo maar bezet door brutale dierenactivisten. Alsof je als boer al niet genoeg aan je hoofd hebt met het vullen van ónze provisiekast met voedsel van topkwaliteit. Ondertussen hijgt de bank in je nek en de overheid maakt je het leven zuur met verstikkende regelgeving.

Voorzitter, deze regering met CDA en CU in haar gelederen wil de helft van de boeren inclusief hun prachtige vee afvoeren naar de slacht. Ondanks dat in het regeerakkoord sanering van varkenshouders in Noord-Brabant is afgesproken en dit kabinet een klimaatakkoord presenteert met verregaande gevolgen voor agrariërs, beweert de Minister van Landbouw heel stoer: „Zolang ik Minister van Landbouw ben, komt er geen halvering van de veestapel”. Maar gelooft u het zelf nog? De regering plempt liever hun vruchtbare landbouwgronden vol met zonnepanelen, windmolens, wat dan weer de energierekening lekker opdrijft. Hup, weer een bluts in de koopkracht. Wat een afbraak van onze mooie boerenland. Wat een afbraak van onze welvaart. Het is om te huilen. En van Rutte moeten ze het niet hebben, hij geeft zelf aan dat hij de boeren niet gerust kan stellen en het kabinet geen taboes zal schuwen. In gewone taal: ik doe wat ik doe en we hebben lak aan jullie. En zo wordt de VVD de bijwagen van links-groen Nederland en rommelt ons de socialistische heilstaat in, waar géén plaats is voor onze boerenbedrijven, maar wél plaats is voor honderdduizenden gelukzoekers. Dit moet stoppen. Die grenzen moeten dicht, de illegalen eruit, criminelen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap afpakken en uitzetten. Zodat wij weer lucht krijgen. Want waarom wordt er geen discussie gevoerd over de bevolkingsdruk en de desastreuze gevolgen hiervan? De minister-president geeft zelf aan geen taboe te schuwen. Graag een reactie op deze vraag. En waarom moeten wij honderdduizenden mensen opnemen, die vaak ook nog onze manier van leven haten en ons willen knechten in de naam van Allah? Het is je reinste zelfdestructie!

Voorzitter, de Gouden Eeuw ligt in het verleden en het armenhuis ligt in de toekomst. Deze regering, de loopjongen van de EU, gaat net zo lang door tot we financieel uitgewoond en cultureel afgebroken zijn.

Voorzitter, we moeten ons schamen voor onze zeehelden. Zo nam een oud PvdA-senator in haar hoedanigheid als wethouder in Eindhoven het voortouw om de Witte de Withstraat om te laten dopen tot Barbarrosstraat. Lafjes koos ze de naam zelf niet, nee dat besteedde ze uit aan de buurbewoners. Zij kozen voor Barbarros, een Turkse islamitische piraat. Hij plunderde schepen en de opvarenden verkocht hij als slaven. Vele slaven werden verhandeld op de grootste slavenmarkt ter wereld, Istanboel, of wachtten een gruwelijk lot in de slavenputten in het koninkrijk Marokko of elders aan de kusten van Barbarije. Nooit een excuus over gehoord. Dat paste kennelijk wel allemaal in de context van die tijd.

Voorzitter, er is een jihad gaande tegen het Westen en in het bijzonder tegen alle vrouwen. En terwijl de D66-minister van Emancipatie zich druk maakt over genderneutraal speelgoed en allerlei vrouwenquota worden meisjes en vrouwen aangerand in het zwembad en begluren half ontklede bosjesmannen sportende meisjes. I.p.v. de bosjesmannen terug te sturen naar Verweggistan worden de bosjes weggekapt. Maar in het buitenland maakt het kabinet goede sier door € 52 miljoen vrij te maken voor het bevorderen van vrouwenrechten. Maar in eigen land worden vrouwen opgesloten, mishandeld, verkocht, uitgehuwelijkt, besneden. Femmes for Freedom meldt dat dit dikwijls gepaard gaat met medeweten van de school of de arts of daar heb je ze weer, de halal gecertificeerde politie. Even voor de goede orde: deze vrouwen vallen onder de Nederlandse wet en niet onder de sharia. In Nederland zijn al deze zaken gewoon strafbaar. Waarom wordt er niet ingegrepen? Graag een reactie van de minister-president.

Voorzitter, we hangen onszelf op aan onze eigen regels. Of het nu gaat om het korten van de pensioenen, om het zogenaamde klimaatprobleem, om de massamigratie. Economisch gaat het land op slot, terwijl onze financiële last alleen maar zwaarder wordt. De grenzen staan wagenwijd open en het gif van de islam stroomt ons land binnen. We moeten ons gedrag veranderen op diverse fronten. Je barbecue aansteken om een paar karbonades te grillen, is bijna een misdaad. De enige die nog gegrild mag worden, is de grillmeister zelf. En ondertussen worden er halal kadavers op straat verkocht en moet de rest van de bevolking aan de wormen of de sojabonen. Het zou allemaal diversiteit zijn, maar voor onze eigen cultuur is er geen plek meer en moet zwarte Piet in de zak, linea recta terug naar Spanje. Kerken worden vernield, besmeurd met poep en afgebrand. Joden kunnen amper mét keppel de straat op en nog even en dan kunnen alle vrouwen zónder hoofddoek ook amper de straat nog op.

Voorzitter, wij worden verantwoordelijk gesteld voor alle ellende in de wereld. Maar is het niet een kwestie dat andere landen en culturen gewoon gefaald hebben? Dit kabinet wil samen met de EU en de VN de verschillen verkleinen door ons te verzwakken. Echter het falen van de ander blijft.

Voorzitter, wij willen niet dat ons mooie land wordt uitgewoond door de hele wereld. Wij willen niet dat ons vrije land bezet wordt door de islam. Wij willen zelf ons leven bepalen, zowel voor als achter de voordeur. De PVV gaat dan ook niet dit kabinet in het zadel houden voor een paar kruimels van de regeringstafel. Bij ons is grenzen dicht is grenzen dicht. Uit de EU is uit de EU. Islam is islam. Wij blijven strijden voor onze idealen, onze vrijheid en óns land.

PVV nieuw

Door:
Marjolein Faber
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in gezond realisme, Nationalisme, Patriottisme, PVV. Bookmark de permalink .

22 reacties op Inbreng Marjolein Faber (fractievoorzitter PVV in de Eerste Kamer) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 29 oktober 2019

 1. rottenpikwick zegt:

  Tot op mijn sterfbed zal ik het rondtoeteren; ‘Wij zijn / werden “geregeerd” door een Stelletje Misdadigers met bloed aan de klauwen!! Later meer….

  Geliked door 5 people

 2. Rob van Marle zegt:

  EEN PRACHT STUK

  Geliked door 4 people

 3. Tineke zegt:

  Mevrouw Faber schuwt de waarheid niet,grote klasse !
  Jammer dat het altijd tegen dovemansoren gericht is.

  Geliked door 3 people

 4. flyer210 zegt:

  Deze bijdrage van mevrouw Februari zou als behang aan de binnenkant van Rutte’s voorhoofd moeten worden geplakt met superlijm!!

  Geliked door 3 people

 5. flyer210 zegt:

  Dat moet natuur mevrouw Faber zijn!!! Sorry!

  Geliked door 2 people

 6. Wachteres zegt:

  Duidelijker kan het niet. De gruwelijke, stikdonkere EU-maatschappij wordt te kakken gezet.

  Wie nu willens en wetens nog kiest voor dit misdadig beleid is medeverantwoordelijk als wij met elkaar naar de verdommenis gaan.

  Waarschijnlijk interesseert hen dat niet: Het dierbare geld is overgemaakt naar banken in veilige oorden [voor zover die er nog zijn, dankzij dit tuig] en zelf zal het schorriemorrie maken dat men wegkomt als de grond hen te heet onder de voeten wordt.

  Dank mevrouw Faber voor deze niet mis te verstane boodschap.

  Wie oren heeft om te horen die hore.

  Geliked door 5 people

 7. Tistochwat zegt:

  Applaus!

  Geliked door 3 people

 8. ruud beijer zegt:

  Fantastische vrouw.
  Hulde voor marjolein!!

  Geliked door 3 people

 9. thea zegt:

  hear hear

  Geliked door 2 people

 10. Cleo zegt:

  Prachtig verwoord 👏🏻👏🏻👏🏻👍!

  Geliked door 4 people

 11. Elvi zegt:

  Wauw, wauw, wauw! Alles benoemd. Fantastisch geschreven. Dank je!
  Nu hopen dat veel mensen dit lezen.

  Geliked door 4 people

 12. koosv8 zegt:

  Geen speld tussen te krijgen, en in gewoon Nederlands. Kan het overgrote deel van de 2e kamer nog wat van leren. PS. Wat is de PVDA stil de laatste tijd, en in de peilingen gaan ze vooruit …. ra ra. De leugen regeert duidelijk.

  Geliked door 5 people

 13. Nemesis zegt:

  O.a. over huizenprijzen gesproken en in dit geval de huurprijzen, en de uitwassen daarvan, gewoon alle schaamte voorbij, ik heb er geen woorden meer voor zonder in alleen maar scheldwoorden te vervallen.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/134865450/haagse-huurwoning-voor-hoogste-bieder

  Like

  • Nemesis zegt:

   is premium, dus ik zet hier even de rest erbij
   Nieuws/Binnenland
   Premium
   Het beste van De Telegraaf
   Haagse huurwoning voor ’hoogste bieder’

   Door Jannes van Roermund
   Updated 29 min geleden
   30 min geleden in BINNENLAND

   DEN HAAG – De woningmarkt is dermate krap geworden dat ’tegen elkaar op bieden’ niet enkel meer is voorbehouden voor de koopsector. Ook huurwoningen worden per opbod verdeeld, onder meer in Den Haag. De reacties zijn niet mals.

   Deze foto leidt tot de nodige ophef.Ⓒ Twitter / Anne Fleur Dekker
   Een ruime woonkamer, drie slaapkamers en twee kleine kamertjes. Vrijwel overal nieuw laminaat. De woning in de Haagse wijk Laak lijkt een prima plaats voor een gezin. Maar dan komt het. ’Wegens grote belangstelling’ wordt het huis ’gegund aan de persoon die de hoogste huurprijs biedt’, staat op een briefje op het raam geschreven.

   De tussenstand: 1.650 euro exclusief gas/water/licht. Geïnteresseerden kunnen nog steeds reageren als ze meer te besteden hebben. „Mensen mogen het huis bezichtigen en als ze de woning het waard vinden, kunnen ze bieden”, vertelt de tussenpersoon die het huis verhuurt, en anoniem wil blijven.
   Op internet is consternatie ontstaan. „Het verbaast me ook allemaal niks meer”, schrijft activiste Anne Fleur Dekker er op Twitter over. Anderen vinden het ’smeerlapperij’ of ’erg schaamteloos’. De term ’schandalig’ valt en iemand spreekt van ’een perverse situatie’.
   Vraag en aanbod
   „Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod”, countert de tussenpersoon. Hij verhuurt het huis voor de eigenaar. „Er is veel animo. Hoeveel de woning waard is, bepaalt de markt.”
   De keuze om geïnteresseerden tegen elkaar te laten opbieden, is een idee van hemzelf. „Het is een probeersel. Het ligt in lijn met waar de markt naartoe gaat. Men spreekt dan over ’wat een gek ervoor geeft’, maar het is puur de markt hè? Het is vrije sector. In Amsterdam gaat een grachtenpand ook niet voor een schijntje weg.” Ook in Groningen bestond vorige week ophef nadat een vastgoedbedrijf op zijn website een soort veiling introduceerde, en daarop snel terugkwam na alle kritiek. De Woonbond sprak tegenover het Dagblad van het Noorden van ’een kwalijke manier van verhuren’.
   Schuldig
   De Haagse tussenpersoon vindt insinuaties van huisjesmelken onterecht. „Want we bieden ook gewoon kwaliteit aan.”
   Tegelijkertijd blijkt, als de anonieme tussenpersoon iets eerlijker wordt, dat het veilingmodel in zijn ogen niet een goede ontwikkeling is. „Als alle huurwoningen op deze manier worden aangeboden, winnen alleen de rijkeren. Ik hoop dat deze tactiek ook geen gemeengoed wordt. Ik voel me weleens schuldig tegen gezinnetjes die met kleine kinderen binnenwandelen en meteen zeggen dat ze zich thuis voelen, maar het niet kunnen betalen.”
   Hij vervolgt: „Een beetje moreel schuldgevoel heb ik wel. Voor de maatschappij is dit niet goed, daarvan ben ik me bewust. Ik vraag niet om dit massaal te gaan doen. Dan komt straks niemand meer aan een woning, want sociale huur bestaat al niet meer.”
   Sociale huur
   Hij kan het weten: zelf stond hij ooit 8 jaar ingeschreven voor sociale huur, totdat het moment was gekomen waarop hij inmiddels kon kopen. Volgens hem is sprake van een ’gigantisch woningprobleem’ in Nederland dat, in zijn ogen, vooral door de politiek moet worden opgelost. De opbodmethode voor het huis in Den Haag wil hij, de maatschappelijke gevoeligheid ten spijt, dan ook niet veranderen; huiseigenaren willen simpelweg rendement hebben. „En dan kom je weer uit bij de markt. Die bepaalt.”

   Geliked door 3 people

 14. Nemesis zegt:

  Bert, de hele tekst zag ik niet meer terug, maar is in je mailbox, daar premium artikel.

  Like

 15. Peacepipe zegt:

  Deze aanklacht van Marjolein Faber is een moderne variant op de 95 stellingen die Maarten Luther vastnagelde op de slotkapel te Wittenberg tegen de toenmalige overheerser de almachtige Roomskatholieke kerk. Deze daad heeft geleid tot de reformatie/protestantisme in Europa. Laten we hopen dat dit een keerpunt wordt!

  Like

 16. Cathja zegt:

  Grote klasse, mevrouw Faber!! Wat heeft u haarscherp de vinger op de zere plek gelegd. We hebben veel meer mensen zoals u heel hard nodig, maar helaas…., ze zijn schaars.
  Wij PVV-ers mogen trots op u zijn! Bij welke andere politieke partij horen we zó’n krachtig protest tegen alle ellende die onze regering over ons uitstort, en welke partij neemt het zó krachtig op voor ons mooie land?

  Ga zo door, mevrouw Faber!

  Geliked door 3 people

 17. Henk.V zegt:

  Zoals Nederland in de GOUDEN EEUW buitengewoon trefzekere schilders bezat, die tot op de dag van vandaag de wereld met verwondering vervult, zo lezen wij hier een perfecte beschrijving die Marjolein Faber geeft van de stand van zaken in de EU en van de geesteshouding die het gedrag van onze volgzame overheden bepaalt.
  Bewaar dit artikel.Deel het rond, want dit volmaakte stuk is een aanklacht tegen de EU, tegen de overheden van ons land.
  Ons volk wordt mishandeld door de overheden die de burgers in misplaatst vertrouwen ooit in het zadel hielpen. Onze belangen worden door hen met voeten getreden.Onze welvaart verkwanseld, Onze verworven recht op vrijheid, recht op zelfbeschikking worden ons ontnomen en het recht op bijvoorbeeld een goed verzorgde oude dag zijn door een links wijf overgedragen aan de EU.

  Na het lezen van dit artikel zal ik nooit meer de term ”de boven ons gestelden” gebruiken, want die uitdrukking suggereert dat er mensen aan de macht zijn die een hogere mate van inzicht bezitten, waardoor zij wijze besluiten kunnen nemen, tot voordeel van ons.
  Niets is minder waar. Er valt geen spoor van zinnigheid in de politieke besluitvorming te onderscheiden..
  Ons land is stuurloos.De overheden kwaadwillend, omdat zij aantoonbaar een politiek blijven bedrijven die ons onmetelijke schade berokkent.
  Eerlijk gezegd weet ik niet of onze overheden nog tot de bovenwereld moet worden gerekend…

  Dit artikel verdient het dat er een vloedgolf van verkregen onverbiddelijk inzicht de bevolking tot actie dwingt.
  Dit Haagse volk dat ons schade berokkent moet door de burgers uit de macht worden gezet.Mensen met vaderlandsliefde en gezond verstand moeten besluiten dat wij uit het slavenland EU vertrekken.Liever vandaag dan morgen.

  Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s