Onthullend rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Screenshot_18

(Door: “Cultuur onder Vuur”)

De linkse indoctrinatie in schoolboeken is schrikbarend. Gelukkig is mijn rapport nu klaar! De rillingen lopen mij over de rug als ik dan ook nog dit lees: “Minister Ingrid van Engelshoven (D66) gaat de inhoud van schoolboeken bespreken met uitgevers van schoolboeken.” Sinds wanneer bepaalt de politiek wat er in schoolboeken staat? De linkse indoctrinatie van onze kinderen wordt steeds onbeschaamder. Daarom dit rapport. Het zal hard inslaan.

Als trouw medestander van Cultuur onder Vuur stuur ik u graag het rapport. Maar dan moet het ook direct door naar Arie Slob, minister van Onderwijs; naar de grote onderwijs- en scholenorganisaties; naar de onderwijswoordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer. Naar alle journalisten, grote televisiezenders en websites. Help mij alstublieft vandaag nog het geld bij elkaar te krijgen voor de grootschalige verzending van het rapport.

Het rapport moet de hele samenleving ervan doordringen dat schoolboeken onze kinderen willens en wetens indoctrineren. Bedenk dat we nu de beslissende slag kunnen binnenhalen: de slag om de jonge generatie! De tijd is rijp. Dat schoolboeken vol linkse inhoud staan, dringt steeds breder door. Ook tot de politiek zelf. Met het unieke onderzoek heeft Cultuur onder Vuur het voortouw genomen. Het is een doorbraak: waar anderen nog over praten, hebben wij al uitgevoerd.

Eerlijk is eerlijk: het was een enorm karwei. Talloze schoolboeken van het lager en voortgezet onderwijs hebben we doorgeworsteld. We concentreerden ons daarbij op twee thema’s: ‘Groene’ klimaatpropaganda en islam. Allereerst: welk beeld van de islam rijst uit schoolboeken op? Wat blijkt? Na decennia van massieve druk door Arabische oliestaten stellen schoolboeken de islam alleen nog maar voor als een godsdienst van vrede en verdraagzaamheid.

Dit staat haaks op de historische feiten. Mohammed, stichter van de islam, leidde bloedige veldtochten om zijn sektarische ideeën met geweld te verspreiden. Wie verslagen werd, kreeg de keus: kop eraf of moslim worden. Precies zoals de Islamitische Staat het vandaag nog doet.  Deze jihad of ‘heilige’ oorlog is een historisch feit. Toch vind je deze terreur nauwelijks in schoolboeken terug.

Mohammed´s opvolgers waren geen haar beter. Zij liepen Noord-Afrika onder de voet en staken over naar Europa. In Frankrijk wachtte Karel Martel hen op, de grootvader van Karel de Grote. Hij versloeg de moslims verpletterend. Sinds jaar en dag wijzen historici deze slag aan als een scharniermoment. Zonder deze overwinning hadden we nooit een christelijk Europa gekend. Geloof het of niet: moderne schoolboeken verdraaien dit. Volgens hen was het maar een schermutseling, die door ‘christelijke propaganda’ is opgeblazen tot een overwinning. Een veelgebruikt VWO-geschiedenisboek suggereert zelfs dat de Arabieren het in Frankrijk te koud vonden. Ze bleven bij nader inzien liever lekker in Spanje! Zo islamiseert zelfs ons geschiedenisonderwijs. Het staat allemaal beschreven in het rapport, met voetnoten die verwijzen naar de oorspronkelijke bronnen.

Met de blootlegging van deze indoctrinatie stel ik de linkse eigenmachtigheid van onze schoolboeken genadeloos aan de kaak. Met het rapport geef ik bovendien ouders een wapen in handen om bij school protest aan te tekenen. Het rapport bevat tal van tips. Help mij dit rapport zo grootschalig mogelijk te verspreiden. Ik heb een lange lijst aangelegd van topmensen in onderwijs en politiek. Ik wil hen allemaal dit rapport toesturen. Zij moeten dit lezen! Waarom stellen schoolboeken de islam zo verkeerd voor?

De vraag stellen is haar beantwoorden: om de weg vrij te maken voor meer massa-immigratie. Het overgrote deel van de immigranten in Nederland is immers moslim. Niemand mag op de gedachte komen dat van islamitische groepen in Nederland enig gevaar kan uitgaan. Zelfs moeten schoolkinderen de islam leren bewonderen, zodat ons eigen christendom daar als ‘achterlijk’ bij afsteekt.

Eén geschiedenisboek voor de basisschool maakt het wel erg bont. Kinderen krijgen daarin de opdracht het plaatje van een krijgshaftige Viking te vergelijken met dat van een vreedzame, ongewapende Arabier. De bedoeling is duidelijk: dit schoolboek wil schoolkinderen wijsmaken dat de islam vrede betekent, terwijl het onze voorouders als barbaren wegzet. Alles draait om het zwartmaken van onze afkomst en cultuur.

Het andere thema dat het rapport behandelt, is de groene propaganda in schoolboeken. Klimaat en ‘duurzaamheid’ zijn immers de nieuwe religie geworden: een linkse religie. We zien voor onze ogen hoe het onderwijs massaal meewerkt om kinderen aan het ‘klimaat-spijbelen’ te krijgen. Alsof er geen leerplicht meer bestaat!  Schoolboeken hebben deze groene hysterie voorbereid. Met hun desinformatie roepen zij bij kinderen het gevoel van een noodtoestand op, die alle wetten kan en moet doorbreken.

Dit sluit naadloos aan bij de draconische inbreuken vanuit de overheid op de vrijheid van meningsuiting en het privébezit. Denk aan het gas-verbod. Denk aan de milieu- en energiebelastingen die op ons af komen. Denk aan de verlaging van de maximumsnelheid. Deze groene dwingelandij moet als noodzakelijk, onontkoombaar, en dus aanvaardbaar worden voorgesteld.

Dat men hiervoor schoolkinderen manipuleert, die nog geen stemrecht hebben of belasting betalen, onderstreept nog eens hoezeer links erop uit is in hen te investeren. Zoals een commentator schreef: scholen lijken wel opleidingsinstituten voor GroenLinks-stemmers. Nieuwe meldingen van indoctrinatie blijven bij mij binnenkomen. Ik kan echter niet langer wachten om met het rapport de eigenmachtigheid van scholen aan de kaak te stellen. U krijgt het rapport nu al. Ik schrijf deze e-mail echter vanuit mijn kantoor, dat nog vol gestapeld staat met rapporten. Maar ook die wil ik allemaal de deur uit! De portokosten zijn nog maar het begin. Want we trekken er ook op uit om het rapport aan de man te brengen. We gaan ermee lobbyen bij politiek, media en onderwijsorganisaties. U kunt mij helpen door een donatie. Met  € 20,- kan ik 15 rapporten sturen naar onderwijsbestuurders. Het zou mij pas echt helpen wanneer u een bedrag van € 100,- of meer kunt geven, zodat ik het rapport persoonlijk bij alle onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer kan bezorgen en bepleiten.

We weten dat aan de kaak stellen helpt. We merkten dat vorig jaar al toen we de websites van scholen gingen onderzoeken op verplicht moskeebezoek. Zodra scholen merkten dat ze met moskeebezoek op een negatieve manier in de gaten liepen, begonnen ze snel het foto- en videomateriaal van hun website weg te halen. Scholen weten dus heel goed dat ze fout zitten. Met mijn rapport wil ik daarom bewustzijn kweken bij ouders, scholen en politiek. Waar zijn wij mee bezig? We moeten een golf van verontwaardiging opwekken om direct aan deze (s)linkse indoctrinatie een einde te maken.

Ik wil het succes van het moskeerapport herhalen. Ons rapport “Klassen op de knieën voor de islam” bracht de Tweede Kamer in 2018 tot het aannemen van een motie om het verplichte moskeebezoek van scholen aan banden te leggen. De tijd is gunstig. Ook in de landen om ons heen dringt het besef door dat onderwijs te belangrijk is om aan het onderwijs over te laten. Wat scholen aan kinderen onderwijzen, moet in overeenstemming zijn met wat ouders willen. Niet met de linkse privéhobby´s van een D66-minister als Ingrid van Engelshoven. Samen kunnen u en ik met dit rapport aan ouders een wapen geven om een directe aanpak van linkse indoctrinatie af te dwingen.

 • Met het rapport gaan we bij de politiek langs. Partijen moeten helder maken hoe zij deze indoctrinatie willen aanpakken. Hier wil ik € 3000,- in steken.
 • Ik heb een lange lijst met onderwijsbestuurders, Tweede Kamerleden en andere prominenten. Aan al deze mensen, die de toekomst van het Nederlands onderwijs bepalen, kan ik het rapport zo toesturen. Dat kost mij echter € 5.000,-.
 • Ik wil dat leerkrachten het rapport gratis kunnen bestellen. Ik spreek veel docenten die de propaganda beu zijn. Mijn rapport geeft hen handvatten. De toezending kost € 7.000,-
 • Op sociale media wil ik adverteren om het rapport zo breed mogelijk te verspreiden. Delen ga ik in artikelvorm promoten, met betaalde advertenties. Hier wil ik € 9.000,- in steken.
 • Ik wil advertenties plaatsen in de grote kranten en tijdschriften van Nederland om de aandacht te vestigen op de linkse indoctrinatie en ons vernietigende rapport. Daar wil ik € 11.000,- aan besteden.

Ook als u zelf niet voor de klas staat, draagt u met een gift bij aan beter onderwijs voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor hen doen we het.  Weet dat elke euro gewaardeerd wordt, ook wanneer u geen € 20,- of meer kunt opbrengen. Alle beetjes helpen. Want met elke euro bereik ik meer Nederlanders. Elke euro is een duwtje in de goede richting.

De Tweede Kamer komt nu terug van herfstreces. Laten we zorgen dat ruim vóór de drukke decembermaand aanbreekt het rapport op de bureaus van alle parlementariërs ligt. Dan kunnen ze er nog dit jaar mee aan de slag! Steeds meer politici pikken de linkse indoctrinatie van onze kinderen niet meer. Ze willen in actie komen.  Ons rapport geeft hen de benodigde munitie om een definitief einde te maken aan de linkse drijverij op scholen.

Het zou vreselijk zijn als we niets doen en de politiek-correcte indoctrinatie van onze kinderen straffeloos doorgaat. We moeten deze situatie omkeren. De linkse propaganda in schoolboeken zal stoppen, en wel zo snel mogelijk. Met minder neem ik geen genoegen. Samen krijgen we Nederland weer in het rechte spoor!

Screenshot_19

Bron:
https://cultuurondervuur.nu
(h/t “Tistochwat”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Bananenmonarchie Nederland, Barbarisme, belangenverstrengeling, Censuur, christenhaat, cultuurrelativisme, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, establishment, Geschiedvervalsing, gezond realisme, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, klimaatfascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Marxisme, meningsdictatuur, Nationalisme, nieuw fascisme, Overheid, Patriottisme, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

7 reacties op Onthullend rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

  • paulzwueste zegt:

   Sinds wannéér bepaalt de politiek wat er in onze schoolboeken staat?
   De overheid is hier terecht verantwoordelijk voor.
   Het zijn algemene scholen, zonder religieuze basis die worden gefinancierd door die overheid.
   De verantwoordelijkheid voor objectief en waarheidsgetrouwe invulling hiervan ligt dus ook bij diezelfde overheid.
   Als dus leugens en verdraaide feiten de basis vormen van de inhoud van dat onderwijs
   kunnen we vaststellen dat de huidige Stasi-mentaliteit van onze regering ook hier zijn vervloekte macht gebruikt om argeloze kinderzielen te vergiftigen met linkse propaganda-technieken!

   Like

 1. Statler & Waldorf zegt:

  @Webmaster

  Heeft de webmaster de monoloog bekeken in de Tweede Kamer waarin de M. Bosma de site van E.J bron als voorbeeld gebruikt?

  Geliked door 2 people

 2. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  Goed zo !!! Breng de waarheid zonder schroom naar buiten. Maak hert groot, Sla die linksen met hun eigen wapenen om de oren. Laat scholieren op de schoolpleinen hun schoolboeken verbranden !!! Vraag de kinderen, die op de televisie propaganda maken voor de klimaat hysterie, de simpele vraag hoe ze aan hun kennis komen en of ze de zogenaamde feiten ook gecheckt hebben. Maak ze belachelijk door hen te vertellen, dat ze zich niet baseren op wetenschap, maar op propaganda !!! Dat ze sprookjes vertellen. En dat ze bezig zijn hun eigen toekomst weg te gooien.

  Geliked door 4 people

  • Corrie Bruin zegt:

   Als de harde kern van het linkse gedrocht de zin krijgen kunnen die geweldige kinderen van nu later niet meer te vreten hebben. Maar zolang de boompjes groeien en bloeien zullen de kinderen van nu er met plezier naar kunnen kijken tot de dood er op volgt want het gezegde luid wie geen vreten heeft gaat dood.

   Geliked door 1 persoon

 3. ronjaspers zegt:

  Het extreem linkse nageboorte heeft vanaf begin jaren 80 “carte blanche” gekregen van beatrix van amsberg (beatrix is decennialang voorzitster geweest van de nazi bilderberg groep) om alle eens zo gezonde instituten zoals onderwijs en politiek te infiltreren en te vergiftigen met de extreem linkse ideologie socialisme/communisme.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s