De politie in Horst aan de Maas moet kapot

Screenshot_5

(Door: “Weethetwel”)

Horst aan de Maas is wat je noemt een boerendorp in de goede zin van het woord. De inwoners zijn van het kaliber ruwe bolster, blanke pit. Het zijn harde werkers en dat komt niet in de laatste plaats door de boeren die een groot deel van de plaatselijke economische activiteit voor hun rekening nemen. Denk niet dat het daarom een achterlijk dorp is, want er is in Horst en omgeving uitstekend onderwijs en de kinderen staan klaar om het beroep van hun ouders voort te zetten met de nieuwste inzichten over mens, dier en milieu.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de Horstenaren erg gehecht zijn aan dat leven en er alles aan doen dat ook voor de toekomst te bewaren. Dat komt op allerlei plaatsen tot uitdrukking en één daarvan is het politiekorps. Het politiekorps  is als een afspiegeling van de bevolking: men heeft behoefte aan harde werkers die te allen tijde klaarstaan voor de bevolking en er zijn als men ze nodig heeft. Die er geen moeite mee hebben om de mensen te wijzen op hun rechten en plichten en een taak hebben in de opvoeding van toekomstige generaties. Die met hun voeten midden in de maatschappij staan. In grote lijnen voldoet de politie van Horst aan de Maas aan die omschrijving. Als de stem van het volk gehoord zou worden en er, net als in Amerika, sheriff-verkiezingen zijn, zou dit korps met overweldigende meerderheid gekozen worden.

Veranderingen bij de politie

Nederland bevindt zich helaas in een neerwaartse spiraal wat betreft het handhaven van wetten en orde. De belangrijkste reden is dat de linkse politiek zich in 50 jaar meester heeft gemaakt van praktisch alle instituties in de maatschappij. Het gevolg is dat de basis van besluiten en handelingen niet meer ligt bij de vraag wat het volk wil, maar er wordt vooral gekeken of alles wel past binnen de maatschappijvisie van de politici. En die hebben inmiddels een gruwelijke hekel aan alles wat riekt naar ouderwetse recht en orde. Door een ingewikkeld stelsel van redeneringen zijn alle mensen gelijk en in het geval van de politie zijn er eigenlijk geen boeven, want iedereen is van goede wil om er het beste van te maken. Daar komt bij dat de politiek besloten heeft dat Nederland een toevluchtsoord mag worden voor de hele wereld waardoor er een groot aantal nieuwkomers tussen de bestaande bevolking geplaatst wordt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als van de nieuwkomers geëist wordt dat ze zich aanpassen aan de Nederlandse wetten en orde, maar de realiteit is daaraan tegengesteld. Onder het motto positieve discriminatie mogen nieuwkomers veel meer dan autochtone Nederlanders en die maken daar dankbaar gebruik van. De misdaadstatistieken zijn vernietigend voor de nieuwkomers en om dat te verbergen voor de bevolking worden deze cijfers tot op het hoogste politieke niveau verzwegen en verdoezeld. Het mag duidelijk zijn dat er bij een rechtgeaarde politieman een dikke knop omgezet moet worden voordat hij accepteert dat er met twee maten gemeten wordt en vooral ook dat de bevolking, waar hij zélf deel van uitmaakt, voor nu en in de toekomst de dupe is.

Politie is ook al geïnfiltreerd tot op het bot

Voor links was het de laatste decennia van belang om overal geestverwanten te droppen. Dat is ze fantastisch gelukt. Of je het hebt over gemeentebesturen, regering, rechterlijke macht, openbaar ministerie, adviesorganen, Raad van State, ze zijn allemaal veranderd in linkse bolwerken die met steeds nauwer sluitende oogkleppen de maatschappij verder van haar wortels afvoeren in een duistere toekomst. Met de politie hadden ze wat meer moeite, omdat deze midden in de maatschappij staat en zich niet zo gemakkelijk liet overtuigen dat het meten met twee maten nu wel zo’n goed idee is voor een stabiele toekomst. Maar uiteindelijk is het toch gelukt door een actief benoemingenbeleid om zo van de top uit de stabiliteit van het korps te ondermijnen.

Vergeet niet dat het grote veranderingen zijn. Het is niet meer een kwestie van: dit is de wet en die moet je handhaven, maar er komt een heel stelsel van formele en informele gedragsregels. Bij het vermoeden van een misdaad wordt uitvoerig overlegd wie het is en of er wel opgetreden moet worden vanwege de politieke correctheid. Als je een paar dagen wacht, is de wietkwekerij leeg en hoef je geen moeilijkheden te zoeken met de betreffende kweker. Optreden bij een misdaad kan in principe alleen nog na overleg, omdat eerst de politieke afweging gemaakt moet worden. En omdat de korpsleiding er alleen overdag is, is de vogel ’s nachts gevlogen. Je hoeft niet over veel fantasie te beschikken om in te zien dat zo’n handelwijze de dood in de pot is voor een actief politiekorps. Voeg daarbij de draaideurcrimineel die per omgaande weer door de D66 rechter wordt vrijgelaten en het mag duidelijk zijn dat de motivatie bij een goedwillend politiekorps steeds dieper zinkt. Het tragische is dat dit voor de politiek volkomen acceptabel is, omdat ze de maatschappij zoals die bestond al lang heeft opgegeven en maar blijft experimenteren om de heilmaatschappij uit zijn dromen te realiseren.

Uitzonderingen worden niet getolereerd

Er zijn een paar politiekorpsen waar, zeer tegen de zin van de politiek, nog een ouderwetse sfeer bestaat van hard werken en boeven vangen. Dat zijn korpsen, hoe kan het ook anders, die vooral bestaan in de hechte gemeenschappen op het platteland. Eén daarvan is dus Horst aan de Maas. Om dat op te heffen en het korps in de politieke correctheid te dwingen, werd de hulp ingeroepen van het korps Nijmegen. Daar, in Havana aan de Waal, is het politiekorps tot volle tevredenheid gedevalueerd tot politieke slippendragers. Het is de stad waar de burgemeester als hoofd van de politie alle ambtenaren een vrije dag gaf om in optocht naar het politiebureau te gaan om de daar voorgedrukte aangifteformulieren tegen Geert Wilders van een kruisje te voorzien.

De strategie voor Horst was verbluffend eenvoudig: één van de goed afgerichte slippendragers uit Nijmegen werd benoemd tot korpschef in Horst en een stuk of vijf van zijn volgelingen als agent in Horst en de strijd kon beginnen. Terwijl de oude garde aan het werk ging, zaten de nieuwkomers te wachten op de instructies die maar niet kwamen. En zo er instructies kwamen, was dat vooral in termen als: wachten, geen prioriteit, gevoelig. De nieuwkomers hadden zodoende alle tijd om de oude garde te bespioneren of ze zich wel of niet aan de protocollen hield, geen wietkwekerij oprolde zonder toestemming, de glimmende mocro-bolide niet te vaak aanhield vanwege diskriemienaasie of wel lang genoeg stond te soebatten alvorens op te treden. Zo werd van het bestaande korps een dossier opgebouwd om zoveel mogelijk belastende dingen te verzamelen voor de grote opruimactie. Daarnaast zal het niet moeilijk zijn om daarbij een aantal gepeperde uitspraken op te tekenen aan het adres van de Nijmeegse slippendragers en dat is heel ernstig, want het is je mééérdere.

De grote dag, maar zonder feiten

Eindelijk was de grote dag gekomen dat het korps in Horst aan de Maas zijn definitieve nekslag zou gaan krijgen. In één keer werden 8 politieagenten geschorst. Om de actie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werd in ruime mate gebruik gemaakt van de contacten bij de linkse media. Die smullen hiervan, want die hebben ook helemaal niets met een maatschappij waar het gewone volk aan gehecht is. Een echt kwaadaardige rol is dan ook weggelegd voor het lokale krantje de Limburger (gelinkt aan de NRC, hoe kan het ook anders), die in zijn kwaadaardige onnozelheid (?) als roeptoeter fungeerde en zoveel mogelijk modder over het korps uitstrooide. Als geste richting de Horster boeren notereerde ze dat de politiestal wordt uitgemest. Géén van de betrokken agenten komt zelf aan het woord, dat is hen beslist van hogerhand verboden. Dat zou voor een échte journalist geen reden mogen zijn klakkeloos de aangereikte propaganda te verspreiden.

Want feiten? Geen enkele. Het blijft bij een hele serie verdachtmakingen. Wie het bovenstaande goed gelezen heeft, krijgt wél meteen in de gaten wat er zich afspeelt als Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, zegt: „Er zijn normen overschreden in de onderlinge omgangsvormen, dat is een onderdeel. Ook wordt gekeken of altijd de regels zijn gevolgd met de aanpak van criminaliteit. Met name kijken ze ook naar het groepsproces: hebben de medewerkers duidelijke orders gehad? Hebben zij in het verlengde van hun opdracht gewerkt? Of hebben ze teveel vrijheid genomen?”

Het druipt er aan alle kanten vanaf dat de kern van de kritiek betrekking heeft op de ouderwetse taakopvatting van de Horster politiemensen. Daar willen ze vanaf en vooralsnog zijn verdachtmakingen daarbij een zeer probaat middel. Ook als naderhand blijkt dat het allemaal gekunsteld in elkaar was gedraaid, heeft het toch zijn werk gedaan. De politiechef van Limburg weet het ook niet meer. Ze kan alleen maar een voorbeeld geven van wat er zéker niet is gebeurd. Dat tekent de zwakte van het verhaal. Ze staat wel te jammeren dat ze dit nooit meer mee wil maken, maar vergeet te vermelden dat deze zaak bewust in scene is gezet en alleen een politiek doel dient, niet het belang van de gemeenschap.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Bananenmonarchie Nederland, belangenverstrengeling, Criminaliteit, cultuurrelativisme, demoniseren, Desinformatie, establishment, Hypocrisie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politie, Rotzakken, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

22 reacties op De politie in Horst aan de Maas moet kapot

 1. kampersrene zegt:

  men heeft behoefte aan harde werkers die te allen tijde klaarstaan voor de bevolking en er zijn als men ze nodig heeft. ……dat is de reden waarom de linksen onze getaande broeders de fluchtelingen…verwelkomen !

  Geliked door 3 people

 2. Frans Brassens zegt:

  Op dit overduidelijke stuk van ‘Weet het wel’ valt alleen maar instemmend te reageren.
  Het betreft een ‘case’ die al veel vaker vóórkwam en waardoor de echte politieman en -vrouw in een wattenpot werd en wordt gedwongen. Schande!

  Geliked door 2 people

 3. vangie1206j zegt:

  Hoelang pikt de bevolking dit nog ze zijn toch niet achterlijk en steke blind voor dit linkse schorem.

  Geliked door 2 people

 4. Dries D. Bovenkamp zegt:

  Woon zelf in klein dorp. Geen politiebureau, maar wijkagent. Agent die zeer ver weg woont. Maar goed, deze meneer legt de wet op eigen manier uit. Gemeente laat het ook sloffen. Het is hier allemaal ‘Ons kent ons’. Leg je de vinger op een pijnlijke plek dan heb JIJ het gedaan.

  Geliked door 4 people

 5. koddebeier zegt:

  Nederland is dood ziek, terminaal kun je wel zeggen !!

  Geliked door 3 people

 6. flo zegt:

  Bij een volgende, door de pislam geregiseerde holocaust zal het politie apparaat ons escorteren naar de executie plaatsen, zonder twijfel…….

  Geliked door 3 people

 7. Peres zegt:

  Herken zeker wel een aantal zaken uit eigen ervaring. Het is waar dat de politieleiding verpolitiekt is en ook vaak links is. Dit geldt eigenlijk ook voor m.n. de jongere politiemensen. Deze druk intern is er zeker en daar komt bij dat de macht van de linkse NPB lees FNV bijzonder groot is.
  Ik herken echter ook de enge interne dorpscultuut met de politionele kontakten. Zullen dan vaak ook de oudere politiemensen zijn. In feite is de politie momenteel verdeeld. Geen structuur, nauwelijks aansturing, geen binding met…, en geen borging. Protocollen en procedures zijn voorop en ten koste van blauw vakmanschap. Leidinggevenden zijn vaak ook niet blauw en komen als zijinsfromer binnen vanuit een puur verlinkste maatschappelijke organisatie zoals de verpleging. En dan komt nog de diversiteit. De politie is m.i. nu van het pad af en vaak ook groot in het klein. Zie het optreden.

  Geliked door 3 people

 8. henk verhoef zegt:

  nederland gaat niet kapot– het is kapot
  Wat ik wel een goede ontwikkeling vind
  De moorden op de beschermers van de rechtstaat
  De advocaten –misdaad en asiel= hebben de misdaad jaren lang als heel goede inkomsten bron gebruikt door handlanger van de misddadiger te worden/zijn ( met behulp van hun “vrioendjes het OM en de rechters – die ook profiteerden -brood met plak ham op de plank)
  Nu de advocaten – net als de burgers slachtoffers worden- ja dan gaat men gillen = maar willen wel de inkomsten houden en willen hun werk– bevoorderen misdaad en criminaliteit – blijven behouden met de daarbij behorende goede inkomsten en aanzien
  Misdaad loont ,vooral voor advocaten/Om en rechters

  Als de burger nu toch eens wakker zou wordenn en zijnverstand zou gaan gebruike3n_ 1,1 milj lieden met IQ minder dan 75 en een 500 000 kinderen( -18 jaar) die bij de niet werkende jeugdzorg lopen– allemaal stemmen op de meeste belovende en nooit gevende– links GL
  IN amsterstan moeten een 200 000 huizen bezitters– nou ja mensen met een heel hoge schuld voor batterijlegkiphokje even de grondpacht gaan afkopen voor heel veel geld– voor die zwaar vervuilde grond– want ja die linkse stemvee sociale huurders/krakers – die moeten toeslagen envoor zorg en huur en oetkeriong wel behouden

  MIJN vraag– wat wil de nederlander nu – en wil hij wel iets

  Geliked door 1 persoon

 9. In Duitsland zo ongeveer van hetzelfde laken een pak.

  Sietske Bergsma:

  Niks val van de muur: Duitsland opent naar oud gebruik klik-lijn voor ‘rechts-extremisme’

  Er is een ongeschreven regel in Duitsland dat hekken en muren geen prikkeldraad, stroomdraad of ander herinneringen aan kampen, wachttorens, gevangenschap of massamoord mogen vertonen. Functionele sensitiviteit is een groot goed. Er is nog zo’n ongeschreven regel, maar die is vanwege de ‘nazi-noodtoestand‘ in bepaalde delen van Duitsland even niet meer van kracht. Dat een overheids-kliklijn voor verdachte zaken best wel nare herinneringen oproept is immers in een ‘noodgeval’ (die van mogelijk machtsverlies voor links) onbelangrijk.

  https://thefireonline.com/niks-val-van-de-muur-duitsland-opent-naar-oud-gebruik-klik-lijn-voor-rechts-extremisme/

  Geliked door 1 persoon

 10. Taljaard zegt:

  Afschuwelijk.
  Maar de verlinksing/ontmanteling van de Nederlandse politie is eigenlijk al ingezet met het opheffen van de Rijkspolitie in 1993. Dit veelal op het platteland opererende onderdeel van de politie stond nl. volgens de Haagse dames en heren te dicht bij de mensen en werkte veel te onafhankelijk en op eigen initiatief. Dat dit een hoogst effectieve manier van werken was qua misdaadbestrijding en handhaving ontging hen blijkbaar.
  En het was ook ”te duur” en ”inefficient” om in ieder dorp een bureau te houden. Dus in het spoor van de gemeentelijke herindeling werden talloze lokale politieposten opgeheven. Eerst werd de Rijkspolitie ontmanteld, en ondergebracht in de zgn. KLPD, wat na de gemeentelijke herindelingen een Nationale Politie werd.
  De enorme aderlating die dit betekende moest worden opgevangen door zgn. BOA’s, die meestal alleen maar in de weg lopen en waar professionele politiemensen zich vaak een bult aan ergeren.
  Goedwillende amateurs, maar niet beschikkend over het vereiste niveau en de sociale vaardigheden voor politiewerk.
  Het lijkt erop, dat de cultuur en de werkwijze van de oude Rijkspolitie in een plaats als Horst aan de Maas nog steeds leefde. Dan krijg je vanzelfsprekend wrijvingen en conflicten, tussen echte politiemensen en formalistische linkse bureaucraten, die tegenwoordig steeds meer de korpsleidingen bezetten.

  Geliked door 5 people

  • Frans Brassens zegt:

   “Het lijkt erop, dat de cultuur en de werkwijze van de oude Rijkspolitie in een plaats als Horst aan de Maas nog steeds leefde. Dan krijg je vanzelfsprekend wrijvingen en conflicten, tussen echte politiemensen en formalistische linkse bureaucraten, die tegenwoordig steeds meer de korpsleidingen bezetten.”

   ‘Geen commentaar’.

   Like

  • Jan Altena zegt:

   Schot in de roos Taljaard. Ik kan dit zeggen omdat ik (inmiddels met pensioen) mijn hele leven bij de rijkspolitie heb gewerkt.

   Like

 11. guusvelraeds zegt:

  Dus ongeveer zoiets als de ¨democraten” al bijna 4 jaar proberen te flikken (woordspeling) met President Trump. Veel kabaal, weinig tot nul feiten en totale exposure in de mee heulende politiek activistische media. Niet het besturen van het land is het doel maar het kapot maken van een politieke tegenstander. Niet de criminaliteit bestrijden in Horst is het doel maar het nakomen van politiek correcte regels opgezet met het doel het realiseren van de ideologische heilstaat.

  Geliked door 3 people

 12. Henk.V zegt:

  ”Weethetwel” geeft een glasheldere beschrijving van de afbraak van Nederland door links. De les die iedereen daaruit zou moeten leren is dat wij van deze linkse infiltratie af moeten, maar zoals de schrijver terecht al aangeeft : de linkse hervormers van de realiteit, van ons wetssysteem , ja van alles wat redelijk en normaal zou moeten,zijn ongemerkt (!!!) vakkundig op strategische plaatsen overal in de maatschappij gemanoeuvreerd, waar zij -zogenaamd binnen het kader van de wet- ongestraft kunnen voortgaan met hun sloperswerk..
  Eigenlijk bestaat er binnen ons wetssysteem nog één vreedzaam middel tegen de geplande vernietiging van het land waarop wij ooit trots konden zijn: dat is via de verkiezingen, maar ook daarvoor is iets nodig in de hoofden van ket kiezersvolk, namelijk dat zij zo schrikken van de ontstane vernietiging van onze rechtsstaat en door krijgen wie daarvoor verantwoordelijk zijn, dat zij hun stem gaan uitbrengen op een partij die opkomt voor de ware identiteit van ONS land, voor onze vrijheden en voor het behoud van onze manier van leven. Voor ieder zinnig mens zou het zo langzamerhand toch wel duidelijk moeten zijn welke schadelijke politieke hersenspoeling op ons land en volk is losgelaten. Het linkse denken moet genadeloos ontmaskerd worden en van haar kracht beroofd.

  Geliked door 3 people

 13. Stef zegt:

  Welkom in de duitse DEMOCRATISCHE republiek.

  Geliked door 2 people

 14. Louis-portugal zegt:

  In de 50tiger jaren kwam ik er weleens met mijn oom Bert Poels.
  Ze hadden in Horst America een boerenbecrijf.
  De Zwarte plak werd bekend door de actieviteit van de famillie in de oorlog-
  Ze vingen in de eundjaren van de oorlog 40-45 engelse en amreikaanse pikoten op die boven Duitsland werden afgeschoten.
  In het boek DE Zwarte PLak spreekt men wel van 300 gevallen.
  Die piloten gingen dan via Belgie en Frankeijk naar Lissabon vanwaar ze werden teruggvoerd naar Engeland.
  Een geweldige verzetsdaad dus.
  Bert ?0els werd der rest van zijn leven ieder jaar uitgenodigd bij amerikaanse en engelse herdenkingen van die oorlog en als held gevierd.

  Geliked door 2 people

 15. Martin de Koning zegt:

  Tja , de linkse particuliere ingehuurde melkert fascisten , genaamd boa , zijn onwettige uitvoering van de wet! Ongeschoolde en wars van enige ambtelijke vorming in het leven geroepen nazi’s! Alleen politie agenten , KMAR en douane op straat. Zij zijn de overheidsdienaren die geen commerciële prestatie dwang achter zich hebben staan. Onze koninklijke monarchie met een parlementair stelsel is ineens een demos en cration anarchistisch bolwerk verworden! Beter een koninkrijk dan een socialistisch bolwerk van hersenloze idioten.

  Like

 16. Kraftavilqa zegt:

  Dàt is linksisme alles dat goed is moet geruïneerd worden want alleen op basis van complete verwoesting (alles dat voorafging moet eerst uitgewist worden) kan het arbeidersparadijs gesticht Maakt niet uit over hoeveel lijken/verwoeste levens je daarbij moet gaan. Linkse empathie reikt nimmer verder dan de grenzen van de eigen ideologie. Het doel heiligt de middelen toch? Ziedaar waarom het geweld altijd van links komt laat U niets wijsmaken over extreem-rechts geweld; extreem-rechts is thans iedereen die minder links is dan de vvd, hisrorisch gezien is extreem-rechts het extreem-links waarmee je nu niet meer gezien kan worden (de Duitse nationaal socialisten en de Italiaanse fascisten). Het huidige linksisme leunt echter nog altijd zwaar op die extremen en natuurlijk op het sovjetcommunisme dat niet wezenlijk verschilt van voornoemde extremen. Allemaal loten van dezelfde marxistische gifplant.

  Like

 17. Wim zegt:

  Toch schiet heel NL direct in de reflex “Van de politie niets dan goeds”. En dat terwijl de politie zich constant tegen de burgerij keert. Tenminste, tegen dat deel dat niet dreigt, scheldt, spuugt, steekt, bijt of meteen de hele ‘familie’ alarmeert, zodat er een rel ontstaat. Voor het andere deel geldt wegkijken (geen prioriteit, escalatie voorkomen en meer van dat softe jargon).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s