N.a.v. “Marx zou heel blij geweest zijn met de huidige omstandigheden”

Screenshot_29

(Door: “Henk V.”)

Een comment van “Henk V.” n.a.v. dit artikel op “E.J. Bron”

De politiek in het Westen maakte na de val van het communistische bewind in de Sovjet-Unie een kapitale inschattingsfout. De toenmalige Britse premier Margareth Thatcher juichte dat het kapitalisme definitief had gewonnen… Niemand had in de gaten dat de veroveringsdrang van “links” allang ondergronds was gegaan en zich – net als bij een veenbrand – onder de zichtbare oppervlakten van een samenleving overal nestelde op plekken waar zeer linkse stokebranden hun opvattingen doorgaven in alle situaties waar sprake was van kennisoverdracht. Deze briljante methode kennen wij zo langzamerhand als de Frankfurter Schule.

De methode van de linkse manipulators is buitengewoon doortrapt en effectief gebleken. Wanneer je een goed functionerende (westerse) maatschappij wilt veranderen in een samenleving naar communistisch model, dan moet je allereerst processen op gang brengen die toenemende  chaos veroorzaken, niet noodzakelijkerwijs in eerste instantie op economisch terrein, maar op het terrein van de meningsvorming. Wie het denken van de mensen kan ontregelen, heeft de strijd al half gewonnen. Mensen die hun geestelijke oriëntatie verliezen, zijn kwetsbaar en dus ideale slachtoffers van manipulatieve strategieën! Daarom moesten de bronnen van geestelijke inspiratie grondig worden verziekt. De christelijke religie werd onophoudelijk in de mangel genomen.

Heel veel opvattingen in de westerse samenleving komen voort uit het Joods-christelijke gedachtegoed (de Bijbel). Wanneer hier op de site deze aanvallen op geloven plaatsvinden, horen wij de stem van de Frankfurter Schule… In geestelijk chaos is het fantastisch zaaien, want per slot van rekening – volgens de wetten van de capillaire werking – moeten ontstane leemtes in opvattingen altijd weer door iets anders worden opgevuld. We zien dan ook dat de menselijke gedragingen op allerlei terrein grondig zijn gewijzigd: onze normen en waarden zijn continu in beweging, op gang gehouden door lieden die willen dat onze opvattingen steeds moeten worden aangepast. De manipulaties kennen geen einde. Vandaar dat het ene na het andere verzonnen probleem zich nu aandient.

Het doel is TOTALE ONTREDDERING, waarbij de activisten die de ontreddering in stand houden ons een oplossing aan de hand doen: afstand doen van wat een “kapitalistisch systeem kenmerkt “: eigen bezit. En daarmee is alles bedoeld wat onder het begrip bezitten kan vallen , dus ook emotioneel bezitten zoals een hecht huwelijk, goed contact met kinderen en kleinkinderen. Links heeft zich zeer ontwrichtend doen gelden als het gaat om relationele verhoudingen, ja zelfs op het gebied van de geslachtelijke identiteit. Dit manipuleren bemoeit zich in principe met ALLES.

Alles moet onder controle komen van linkse malloten die ons de weg willen wijzen: Wij moeten op weg naar de totale overgave aan een links systeem dat ons verlost van onze niet eindigende (door links verzonnen)  problemen. Wij moeten onder controle worden gebracht en onze wens om over onze eigen toekomst te beslissen DEFINITIEF OPGEVEN.

Wij zijn dus beland in een zeldzaam doortrapt spel van list en bedrog. De methode die op ons wordt losgelaten, is naar haar VORM puur links. Door chaos kwam links in meerdere landen officieel aan de macht en het oefende daar een keiharde dictatuur over uit. Deze linkse dictaturen hebben gewoonlijk niet het eeuwige leven. De Oost-Europese regimes hielden het zo’n zeventig à tachtig jaar vol en vroeg of laat gaan ook de andere regimes voor de bijl, omdat het communisme door zijn verregaande neiging tot bureaucratische staatscontrole de maatschappij economisch verstarde, omdat er veel te weinig gelegenheid voor creatieve, persoonlijke initiatieven in de vormen van arbeid werden gegund. Het resultaat was dat de communistische-regimes- oude stijl, in vergelijking met het Westen, qua vernieuwing  sterk achterbleven. Daarom verkeren de oude Oostbloklanden in een economische achterstandspositie. In West-Europa is links niet officieel aan de macht gekomen, maar in werkelijkheid is door de linkse kennisoverdracht iedereen in meerdere of mindere mate ver-linkst.

De EU lijkt het linkse experiment van beïnvloeding graag te willen kopiëren, maar in dit NWO- filiaal  zitten  niet alleen betweterige linkse machtswellustelingen! Het communisme, dat uiteindelijk één Grootkapitalist  produceert (de communistische overheid!!!) heeft zich op wereldniveau allang verbroederd met het internationale  GROOTKAPITAAL , waarin de steenrijke personen, bedrijven en bankinstellingen zitten die in zeeën van geld kunnen zwemmen. Ziedaar de waarheid van de Franse  uitdrukking: “Les extrêmes se touchent!” “De uitersten raken elkaar!”.  Deze versmelting heeft plaatsgevonden in de organisatie van de ultra rijken die de wereld willen ordenen, de NWO. Geld kan het altijd goed vinden met geld! Het maakt niet uit of men onderdeel van het Staatkapitalisme is of van een het kapitalisme dat anderszins is ontstaan. Ook de zeer rijken uit het Midden-Oosten zijn hartelijk welkom in de verbroedering van HET GROTE GELD.

Maar omdat de methode van de linkse beïnvloeding zo effectief is gebleken, bedient ook de nieuwe wereldorde zich daarvan. Het volk, dat te weinig aards bezit heeft en als te laag ontwikkeld wordt beschouwd om mee te kunnen denken met hen die “iets meer in de portemonnee” hebben, moet het denken gewoon overlaten aan hen die meer weten en zich op het hoogste niveau bevinden: Op de toppen van de bergen van goud, van waaruit men de wereld het beste kan overzien. Volgens de Frankfurter methode zullen wij tot gehoorzaamheid en zwijgzaamheid worden gebracht en gewillig het pad bewandelen dat tot grote harmonische eenheid en wereldburgerschap voert

Geleidelijk aan zullen onze overheden ons verarmen en dat is goed voor ons! Het zeulen met eigen bezittingen is immers een last. Die last moeten wij overdragen aan hen die gebukt gaan onder heel veel geld. Die hebben veel ervaring met de zware last van het persoonlijke bezit. Onbelast in het denken moet de man en de vrouw in de straat de nieuwe toekomst binnengaan. Samen zittend voor een beeldscherm, genietend van een gezond klimaat, in een veelkleurige omgeving waarin men onder regie van de wereldleiders elkaar omhelst (of de hersens inslaat, want per slot van rekening zijn er al teveel mensen op deze wereld, niet waar?). Hoe dan ook. Het komt uiteindelijk echt goed onder een verstandige wereldregering  en wanneer wij af en toe de blik opslaan, dan zullen wij op de gouden hoogten Franske T. kunnen zien en – waarachtig! – Mark R., naast tante M. uit Berlijn en Soros … vriendelijk wuivend naar ons.

Ziedaar de NIEUWE wereld die ons wacht. Wij hoeven alleen op de partijen te stemmen die ook in de vernieuwde maatschappij geloven. VOORAL DOEN.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

18 reacties op N.a.v. “Marx zou heel blij geweest zijn met de huidige omstandigheden”

 1. Taljaard zegt:

  Duidelijk!

  Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Goed geschreven Henk V.

  Zo is het en dat allemaal recht in het bakkes.

  Kom er maar in links crapuul, maar erger als links crapuul zijn de gezapigen die uit geestelijke armoede op de linkse tering en de stealth linkse tering hun stem blijven uitbrengen.

  Het ¨Wir haben es nicht gewusst¨ zal niet meer opgaan als de echte crisis toeslaat.

  De echte crisis is de Europa desintegrerende EU.

  De echte crisis is de ongebreidelde geen logisch doel dienende massa immigratie.

  De echte crisis is de normalisering van de Islam. Dit houdt niet de integratie van de islam in maar de intergratie van Europa in de islamitische entiteit.

  De echte crisis is de complete financiële afbraak van Europa door de mislukte Euro die met de lage rente stand zolang als mogelijk in de lucht gehouden wordt. Hoe langer de Euro blijft bestaan hoe fincieel berooider de Europese volkeren ervoor komen te staan.

  Geliked door 2 people

 3. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Doodeng dit verhaal.
  Waarom zult u zich afvragen.
  Nou het antisemitisme op de voormalige site Fenixx begon precies hetzelfde met dat verschil dat er volgens Fubar een groot Joods complot achter schuilging, het argument was dat het communisme een Joodse uitvinding was, “de banken” zijn Joods, álle denkbare media zijn in handen van Joden.
  En zo kun je tot in het oneindige doorgaan, Joden waren en zijn het kwade genius achter alles, nou ja volgens die denkwijze dan.
  Zaten er Joden achter het communisme ? Ja ten dele wel, Joden waren en zijn nou eenmaal gemiddeld genomen zeer intelligent.
  De Banken zijn Joods, ja ten dele zeker, Joden zijn vele eeuwen uitgesloten van de meest gangbare bedrijven en gingen zich dus toeleggen op die gebieden waar ze niet van uitgesloten waren; handel in de meest brede zin van het woord (en dus ook de handel in geld).
  Diamantslijperijen en handel zijn ook om deze reden veelal Joods.
  Het probleem is dat mensen niet willen zien dat zij dit alles niet deden omdat ze Joods waren of omdat er een Joods complot zou bestaan maar omdat het de enige terreinen waren waar ze werden toegelaten.
  Vervang overal waar ik “Joods” zei door bijvoorbeeld Rooms-Katholiek en bedenk dan; zou je dan spreken van een Katholiek complot?
  Nee natuurlijk niet, er zijn miljoenen Katholieken en die zijn net als u en ik gewoon bezig met de strijd om te overleven. Voor de Joden geld precies hetzelfde, veruit de meeste krottenwijken van grote steden werden voor een zeer groot deel bewoond door Joden, denk bijvoorbeeld maar aan Mokum maar ook elders als bijv Warschau. Arme sloebers dus.
  Veel van de bekende ideologieën, denk aan Communisme, Socialisme, Leninisme, Stalinisme maar ook Anarchisme kwamen tot wasdom in de luchtledige periode na de val van het Russische koningshuis, de tsaren.
  Vermoord door een volkswoede wegens de waanzinnige tweedeling, aan de ene kant een adel die zo onmetelijk rijk was dat het elke fantasie tart en aan de andere kant een bevolking die vandaag niet weet of ze morgen wel te eten hebben en regelmatig van de honger geen ontlasting hadden.

  Like

  • Dat was de reden dat Ik bij Fenixx vertrok.
   Het werd een beetje te gek dat vissen in het nieuws naar de negatieve zaken waarbij Joden betrokken waren.
   Feitelijk degene die daar het beste in uit blinkt is een zekere Pirranha, een persoon die naar mijn mening vergiftigd is met een anti semitisme dat nooit meer goed komt met hem.

   Like

   • Tijl Uylenspiegel zegt:

    Vergis je maar niet Henk, Fubar begon ermee tot mijn grote verbazing, hij maakte echt een totale draai met zijn eerdere mening, één van de zeer weinigen die ooit een tijdelijke ban kreeg was Toetssteen omdat die het verhaal van de crematoria in concentratiekampen in twijfel trok, hij kreeg ten onrechte het verwijt dat dit het ontkennen van de holocaust was.
    Fubar ging echt vol op het orgel tegen hem en amper jaar later schreef hij zelf de grootste antisemitische bagger die je maar kunt bedenken. De enige die hem nog versloeg was inderdaad Piranha maar die kwam er pas in het laatste stadium bij.

    Like

  • reageerbuis zegt:

   Niet het uitstekende betoog van Henk V is doodeng, maar het verbond van socialisten en islamieten. Of die socialisten Joden waren doet niet ter zake. De laatste jaren is er een exodus van Joden uit Europa, vooral Frankrijk, maar ook uit Nederland op gang gekomen. Die zijn dus zeker niet de bondgenoten van de socialisten. De toeneming van Jodenhaat is te koppelen aan de verbreiding van de islam. De koran is daar duidelijk over.

   Geliked door 2 people

   • Tijl Uylenspiegel zegt:

    Ik schreef er met opzet een argumentatie bij dat het gevaar van dit type verhalen is dat mensen met andere bedoelingen ermee aan de haal gaan en er hun eigen toevoegingen aan vasthaken.

    Like

 4. henk verhoef zegt:

  een paar vervelende zaken voor links
  DE mens — dus ook de domme die zich laat manupuleren, is wel een heel erg grote egoist
  en DU moment- dat hij niets meer meer kan hebben dan zijn buurman– dan gaat hij zitten en komt niet meer vooruit–
  IN DE USSR , de overheid deed of hij betaalde en de kameraden deden alsof ze werkten
  en via de corruptie verraadde we elkaar en gebruikte de – mes in rug systeem

  Solidaiiteit is ook zo.n mooi links begrip– maar ook hier– de ander moet wel solidair met mij zijn – want anders doe ik niet meer mee– ik ga saboteren door gewoon niets te doen en mee te gillen met de grootste bek
  Alles eerlijk delen– maar wel ik iets meer dan die ander–want ja ik ben beter
  wat links niet geleerd heeft- hersen gebruik kan je niet delen of verdelen
  en daar op breekt links keer op keer zijn nek

  Eindeloos veel voorbeelden meer

  Ziet u enig hersen gebruik voor de toekomst bij bv yasser faras– of zijn aanstuurders – de duyvendakken/oinken of de hallasema,s– probleem daar is== bij gebrek aan gewicht drijven ze boven en denken dan dat ze het lek boven hebben en op dat moment komt het beest mens eraan-
  en dan mesje in rug
  Trouwens links rechts is ook maar iets van = van welke kant je het bekijkt
  Eerlijk – ja wat is eerlijk feitelijk en nog ERGER wat is menselijkheid of onbaatzuchtigheid

  dat verdomde wezen dat beest mens
  Cain sloeg Abel dood– waarom eigelijk en zijn we veel verbeterd
  Gek he- vooral de moslims hebben het altijd over broeders– mar waren die Cain en Abel ook geen bro3ders
  WEL volgens die geschreven sprookjes boeken zoals de bijbel en koran
  maar verdien model afkeuring– niet te vinden

  De westerse wereld is nu niet meer links rechts maar JURISTEN paradijs geworden ZEg maar comma,s en punten neukers paradijs
  Ze dragen verder nergens toe bij anders dan eigengewin( echt menselijk!!) en afbraak samenleving via bevoordelen misdadigers
  HEt is net als in/met links/rechts criminaliteit loont ook nu en net alls toen
  OPlossing voor de planeet — evolueer dat beest mens weg- en wel snel( anders doet hij dat zelf wel)
  Gelukkig kan de mens het nu beter dan toen Cain Abel met zijn knotsje doodsloeg= we hebben nu, als beschaafde mensen ,zoveel kernwapens dat we heel de planeet in een keer van de mens kunnen verlossen_ en zoals in chernobiel– daar draait alles weer mooi door– zonder het beest

  wat let een paar gekkies ( al dan niet relie ) in geschiedenis boekjes ( van welke overtuiging)komen ze niet meer

  Like

 5. Tistochwat zegt:

  Cultuurmarxisme, Frans Timmermans en de Frankfurter Schule worden in deze video besproken:

  https://www.cafeweltschmerz.nl/de-vernietigen-van-de-eigen-cultuur-paul-cliteur-en-perry-pierik/

  Wat vind jij van die video, Henk?

  Geliked door 3 people

  • Aegolius cs zegt:

   Dank voor deze video, Tistochwat.

   Diversiteitproblemen bespreken en verhelderend het bestuurlijk onbegrip vaststellend dat uiteindelijk het culturele marxisme in universeel-dialectische benadering het “stemvolk”nauwelijks zal bereiken.
   Voor Paul Cliteur gloort er in zijn afsluiting hoop voor de toekomst……..

   Even nog deze:

   Geliked door 2 people

  • Henk.V zegt:

   Ik genoot van dat gesprek,omdat daarin zaken uiteen werden gezet die ieder mens die zelfstandig wil (leren) denken, kan helpen een verantwoorde mening te vormen, Tistochwat.
   Men kan immers slechts tot een afgewogen oordeel over iets komen, indien men over feitenkennis beschikt en die feiten tegen elkaar kan afwegen.
   Dit gesprek vind ik beslist een AANRADER.

   Geliked door 1 persoon

 6. bobzelf zegt:

  ja Henk
  ikdenk , ik weet zeker dat je helemaal gelijk hebt
  Mijn hoop is dan ook gevestigd
  op “”DE GROTE FLITS “” dat b.v. mijn oom het zat is
  en alle lontjes in 1 x aansteekt en op alle rode knoppen drukt die er maar te vinden zijn
  Hier moeten we toch gewoon mee stoppen .
  DIT GEKKENHUIS GENAAMD “”DE WERELD “”
  dagelijks krijg ik meer de neiging om heel deN haag uit te roeien, en dan ook nog effe langs Capelle te rijden en de jager, hoogervorst , zalm , etc van deze planeet af te schieten + het grote zooitje landverraders en NSBers .

  Dan hangen we een briefje op , voor de GROTE MANITOU !!!
  MET :
  beste vriend je ideen waren geweldig , ,
  maar je was de humor gelijk al vergeten !!
  dus zo alleen daar boven op zo’n wolk , schoot ook niet op zeker ??

  Je schept Adam , en dan denk je ja alleen is maar alleen toch ?
  dus je rukt ?? een rib uit die man zijn lijf ,
  soort Rutte truc ??
  en schept Eva , naar wiens evenbeeld, ???? geen idee

  DUS ?? dan vertel je ze dat ze alles mogen , maar dat Eva van die appel af moet blijven
  nou ??
  je maakt ze zelf, DUS JE WIST AL DAT DIE SNOL DUS NIET LUISTERT !!

  IS ER n.l. WEL EENS EEN VROUW GEWEEST OOK NU , DIE WEL LUISTERT ?

  JA, ALS JE OP ZATERDAG MORGEN , JE creditcard laat zien of een volle portemonnai
  EN ROEPT OP NAAR DE BIJENKORF EN MARC CAIN ??

  DAN STAAN ZE TOTAAL OPGEMAAKT DANWEL AANGEKLEED IN DE GANG MET DE KREET, KOM OP LATEN WE GAAN !! EN OOK NOG BINNEN 3 SECONDEN WHAHAHAH

  DUS nee, wat doe je, ??

  ZE LUISTERDE DUS NIET ( DAT WIST JE AL )), EN ZE GEEFT ADAM DE APPEL, EN ZE VRETEN HEM OP,

  GEVOLG, ERFZONDE ???, EN HOPPA UIT HET PARADIJS GEPLEURD, !!

  kIJK , DAAR GING JE AL FOUT,

  EN ?? GEEN HUMOR , GRAPJAS,

  DUS ALS MIJN OOM DUS DIE FLITS VEROORZAAKT, LOOP LEKKER NAAR BUITEN , STEEK EEN PAFKE OP , ZOEN JE MEISSIE RECHT OP HAAR BAKKES EN ZEG NOG 1 X

  MEISSIE IK HOUD VAN JE,

  EN , MIJN GROTE VRIEND DAARBOVEN, , LUISTER GOED NAAR OME BOB
  PROBEER HET DAN OVER 1 MILJOEN JAAR NOG EENS .
  LAAT ALLEEN DAT MENSENVOLK LEKKER ACHTERWEGE,

  DE BEESTEN ,,,,DE ECHTE BEESTEN ZULLEN U DANKBAAR ZIJN

  ZE LUISTERDE NIET, WHAHAHAHA, DAT WIST DIE LUL TOCH AL. WHAHAHAHA

  ZO UURTJE NAAR HET STRAND , DE WERELD IS 1 GROTE CHAOS
  EN HIJ DAARBOVEN ZIT DAAR NAAR TE KIJKEN .

  EN MURMELT, HET IS WEL GOED ZO. ???????? PLEURT TOCH EFFE OP ALLEMAAL

  OME BOBZELF HUGGIE

  Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   bobzelf 14 november 2019 om 11:45

   IS ER n.l. WEL EENS EEN VROUW GEWEEST OOK NU , DIE WEL LUISTERT ?

   JA, ALS JE OP ZATERDAG MORGEN , JE creditcard laat zien of een volle portemonnai
   EN ROEPT OP NAAR DE BIJENKORF EN MARC CAIN ??

   DAN STAAN ZE TOTAAL OPGEMAAKT DANWEL AANGEKLEED IN DE GANG MET DE KREET, KOM OP LATEN WE GAAN !! EN OOK NOG BINNEN 3 SECONDEN WHAHAHAH

   Naar de Bijenkorf en de rest? En totaal opgemaakt?
   Ik moet er niet aan denken, heer Vladibob.
   Ben ik dan wel een echte vrouw?

   En wat betreft de rode knopjes en de lontjes: ik ben het helemaal met u eens, maar mag ik dan wél vooraan staan? Het is een stuk prettiger om meteen te verdampen dan te creperen aan stralingsziekte.
   Ja, deze planeet zou véél beter af zijn zonder ‘de mens’.

   Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    whahahahahaha , lieve Tistochwat
    ik kan natuurlijk niet iedereen over 1 kam scheren ,
    maar in mijn leuke vrolijke leven ,
    ZATEN ZE ER WEL TUSSEN WHAHAHAHAAH

    OOK WEL DE COMPLETE LEEGHEID GENOEMD , WHAHAHAHA

    dat van dat paradijs met die appel , daar sta ik wel helemaal achter
    manitou geeft iemand de schuld , die hij net zelf gemaakt heeft
    DAN HEBBIE GEEN HUMOR .

    ;LOVE YOU KUSSSSSSSSSSSSSSS

    VLADIBOB voor u dan xxxxxxxxxxx

    Like

 7. BigLJohn zegt:

  De huidige situatie in de wereld kan men vergelijken met het verhaal rond de toren van Babel. Volgens dit verhaal spraken alle mensen EEN taal met elkaar en voelden zich machtiger dan God. Om die reden bouwden ze een toren die tot aan de Hemel rijkte. Aldus waanden ze zich machtiger dan God zelf en konden zonder Zijn tussenkomst in de Hemel komen. Die toren toonde in bouw gelijkenis met het E.U. gebouw in Brussel. Maar ook hier kwam hoogmoed voor de val. God liet ze allemaal een vreemde taal spreken en zaaide grote verwarring die tot de neergang van Babel leidde. En ik hoop dat de figuren achter de E.U. ook nog eens een fatale val gaan meemaken.

  Geliked door 2 people

 8. Republikein zegt:

  Veel komt overgewaaid van over de plas, vandaag daar en morgen hier.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s