WO III; geen prettige boodschap

Screenshot_52

(Door: “bozeoudeman”)

Wereldoorlog III is al decennia lang aan de gang zonder dat de meeste mensen het in de gaten hebben. Of anders gesteld; de voorbereidingen voor die Derde Wereldoorlog zijn vanaf respectievelijk de jaren vijftig en zeventig van de vorige eeuw aan de gang. Zoals Wereldoorlog II een nieuw soort oorlogvoering introduceerde, is de derde ook anders dan de voorafgaande oorlogen.

Geen oorlog zoals ooit en tot nu toe vaak in fysieke loopgraven, maar een geestelijke. Een soort wereldwijde psychologische guerrillaoorlog, een demografische oorlog, een oorlog tegen democratische normen en waarden, die gestart is door hersenloze reactionaire aan decadentie verslaafde nakomelingen van een eens socialisme. Enkele jaren geleden is de oorlog dankzij de Hitleriaanse gek Merkel versneld in een vervolg-stadium gekomen en is inmiddels de beslissende fase ingegaan.

Met het op massale wijze binnenhalen van de vijand van de vijand, ofwel de islamieten, is wereldwijd de volgende islamoorlog tegen de rest van de wereld nieuw leven ingeblazen. Dit keer maakt de islam een heel goede kans om zijn wensdroom, het overheersen van de wereld, tot een goed gevolg te brengen. Gesteund door vele, wellicht zelfs tientallen, miljoenen landverraders in Europa, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, die van zichzelf overtuigd zijn en weten met het goede bezig te zijn, is de overwinning voor de islam binnen handbereik.

Onnozele mensen, die zich laten leiden door kwaadaardige op zelfverrijking uit zijnde leiders als Obama en de Clintons, fungeren als vijfde colonne door alles van hun ‘islamvrienden’ goed te praten via de media, via het onderwijs, via allerlei instanties en organisaties die zij in de afgelopen decennia hebben geïnfiltreerd voor ‘de goede zaak’: het opnieuw optuigen van de DDR, waarin het kader als vorsten leeft ten koste van de massa. Hun droombeeld, de mierenkolonie.

Op hun beurt zijn hun partijen weer geïnfiltreerd door de vijanden van hun vijanden en zijn er binnen hun socialistisch, liberaal, christelijke partijen bolwerken van islamisme ontstaan, iets dat door de veelal hersenloze massa binnen die partijen is aangemoedigd als zijnde een geslaagde vorm van integratie.

Dat deze ‘integratie’ in werkelijkheid de andere kant opwerkt, heeft men nog steeds niet in de gaten. Het meer versneld de nieuwelingen integreren wordt door de partijen van leeghoofden beloond met banen als raadslid, burgemeester, commissaris, rechter, parlementariër of directeur bij een organisatie of instelling die strategisch van belang is bij het demografisch overnemen van de maatschappij. Binnen afzienbare tijd zal de eerste premier in een EU-land (vermoedelijk Nederland) islamiet zijn, waarna de ondergang van de democratie snel zal volgen.

We zitten momenteel in de versnelde vervolgfase, de fase waarin de nieuwe leden zich losmaken van hun politieke ‘meesters’ en geleidelijk aan de ‘meesters’ overnemen en hen tot volgers van hun nieuwe (islam) partijen als Denk en Bij1 maken. Nieuwe partijen, die bol staan van racistisch denken ten aanzien van de oude partijen en de oorspronkelijke veelal blanke bevolking.

Ondanks dat verandert de houding van het volk nog altijd niet. Het leeuwendeel gelooft niet dat ‘hun democratie’ zomaar tot een eind kan komen door het nog meer binnenlaten van nieuwkomers die weinig tot geen vriendelijke gedachten of goede voornemens hebben. En de oude ‘meesters’ die hun macht zien afnemen, dwepen nu met hun voormalige leerlingen om zo nog iets van die tanende macht in handen hopen te houden.

Op deze manier bedriegen zij zichzelf door te willen denken dat zij nog steeds ‘die macht stevig in handen hebben’.  Dit is tevens ook de reden waarom zij voor geen millimeter bereid zijn hun oogkleppen eens af te zetten, omdat zij de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. En dit is ook de reden voor hun woede ten aanzien van diegenen die hen wakker willen schudden.  Zij willen niet wakker worden, zij willen blijven geloven in hun droom.

Om de sympathie van hun door hen hierheen gehaalde vrienden te behouden geven zij toe, en toe, en toe aan de alsmaar toenemende eisen van die vrienden, iets dat tevens inhoudt dat zij hiervoor hun eigen volk een hoek moeten injagen. Voor het idee dat zij nog steeds de macht hebben, moet alles wijken, het doel heiligt bij deze idioten alle middelen.

Dat deze dwazen de hele maatschappij in gevaar brengen en de weg voor een islamdictatuur aan het voorbereiden zijn, dringt niet tot hun benevelde hoofden door, enkel en alleen simpelweg ‘omdat dit niet zo is’. Dit kan ook niet, omdat zij weten dat het niet zo is. Simpel toch. Probleem? Hoezo probleem? Gevaar? Waar dan? Nergens toch, dus nou en?

De dag nadert dat plotseling overal minaretten staan, dat overal de oproep tot gebed klinkt, dat overal kerken en synagogen in brand worden gestoken (wat trouwens al gebeurt), soms met de gelovigen erin, de dag nadert dat vrouwen alleen nog maar gesluierd op straat mogen verschijnen, de dag nadert dat blanken worden opgeroepen zich voor de Endlösung te melden bij regionale en plaatselijke moskeeën.

De dag nadert dat deze blanken daar braaf gehoor aan zullen geven, want tja, nieuwe machthebbers en zo, en wat kan je als burger daartegen beginnen. Beter doen wat gezegd wordt dan tegenstribbelen, waarmee je het voor jezelf enkel maar moeilijker maakt. Bovendien heb je advies ingewonnen bij partijbons Asscher en die heeft gesteld dat al die wilde verhalen van rechtse extremisten over vernietigingskampen absolute onzin is.

Anders dan bij Wereldoorlog II  is er nu bij de derde geen vluchtmogelijkheid, omdat wat er in Europa gebeurt ook gebeurt in de VS en in andere werelddelen. In de hele westerse wereld hebben de naar zelfverrijking snakkende ‘socialisten’ de politiek, en dus de maatschappij, grondig verpest en overal heeft deze internationale organisatie van hebzuchtige leeghoofden de islam binnengehaald.

De enige kans die het Westen had, is verprutst. De wereld van de normale mensen had een leider nodig die de haat en terreur een halt had kunnen toeroepen. Maar helaas was die leider er niet. De man die zich opwierp als leider was enkel een twitteraar die dacht te winnen door de economie in eigen land te verbeteren. Om dit te kunnen doen, sloot hij een overeenkomst met nota bene de hoofdman achter de opmars van het islamisme over de hele wereld.

En zo heeft het islamisme de wereld al voor een tweede keer overgenomen zonder dat dit al duidelijk zichtbaar is. De eerste keer was met een olieboycot waar het Westen voor zwichtte, wat niet vreemd is gezien de vele aandeelhouders van oliemaatschappijen die hun lekkere winsten wensten te behouden. Aandeelhouders die veelal tegelijkertijd staatshoofden of vooraanstaande politici zijn en waren. De eerste kans om de islam terug te jagen, is dus in 1975 gepasseerd en nu de tweede ook.

De wereld heeft een nieuwe kans gehad en die is verprutst door een twitteraar die niet is nagekomen wat hij had beloofd te zullen doen en waarvoor zoveel mensen hem de kans toe boden door op hem te stemmen, namelijk het ontmantelen van de socialistische en islam samenzwering tegen de democratie in al haar aspecten; het gevangenzetten van de landverraderlijke Obama, Clinton, Turner en zijn CNN leugenaars, de ophitser Soros en de rest van de moordlustige bende boeven.

Er was geen tijd meer te verliezen, de islamoorlog tegen de democratie is al vanaf 1950 ofwel 1975 aan de gang en is vanaf de periode van de islamitische racist Obama in de hoogste versnelling gezet. Deze onbetrouwbare man heeft over de hele wereld strijd en onmin gebracht in vele vormen. Deze man had vastgezet moeten worden als moedwillige medeorganisator van haat en terreur met als opzet de wereld onder een terreursysteem te brengen en te laten zwichten.

Iets wat de twitteraar plechtig beloofde te zullen doen, maar niet deed. In plaats daarvan liet hij zich tot kop van jut maken door de criminele organisatie achter de landverrader Obama. De grote groep landverraders, democratieverkrachters, haters van vrijheden en de egocentrische monsters vol hebzucht hadden moeten worden opgepakt in het belang van de mensheid en de wereld. Het is niet gebeurd, en de moedwillige vernielers zaten ziet stil.

Zij bedachten het mensenrecht op immigratie om zo nog sneller de westerse wereld over te nemen. Eenieder die ogen in het hoofd heeft, ziet dit vandaag ook gebeuren, en wat doet eenieder? Wachten op de heiland, wachten op een leider, maar daarvoor is het veel te laat. De laatste kans op het behoud van iets als democratie zit helaas nog steeds te twitteren en denkt president te zijn, terwijl zijn voorganger aan alle touwtjes trekt, ook aan die van de twitteraar. Hoelang hebben we nog? Wellicht nog tien jaar, maar veel meer zal het niet zijn als iedereen braaf blijft toekijken terwijl de islamzwaarden worden geslepen. Maar wat kunnen we dan? Niet veel, levend onder de terreur van de Hitleriaanse Merkel, de machtswellust van de EU-fascisten en een kwaadaardige wereld bedreigende VN, zolang er geen leider opstaat die een strategie uitzet om het kwaad te verslaan dat voor ons allen is voorbereid door de meute door hebzucht gedreven nep socialisten. Sorry, einde democratische oefening!

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

13 reacties op WO III; geen prettige boodschap

 1. koddebeier zegt:

  Het verschil….nu veel meer NSBers maar ook andere soorten landverraders en de vijfde colonne is veel groter dan in 40-45. .

  Like

 2. helemaal geweldig bozeoudeman. Ja en dit is nog maar het begin van de islamitische overname. Wat staat ons nog te wachten? Bloed en tranen voor ons en onze kinderen. We hebben het zelf laten gaan in plaats van ons gewapenderhand te verdedigen, niet alleen tegen de intruders maar ook tegenover de zogenaamd boven ons gestelden. Nu is het te laat en kunnen we alleen maar toekijken hoe de ruttes, de klavers en de timmermannen onze wereld nog verder naar de kloten helpen. Vanwege hun eigen misvormde gedachten en opvattingen sabelen ze alles neer wat niet strookt met hun eigen totalitaire opvattingen.

  Liked by 1 persoon

 3. M.A.L. Sion zegt:

  Laatste strohalm: Geert Wilders.
  Methode: Een ieder overtuigen dat de leugenaar Rutte op moet hoepelen !!!
  Nieuwe verkiezingen en de PVV aan de macht helpen.
  Wilders bepaalt dat alle moskeeën en islamscholen moeten sluiten en dat wie moslim wil blijven terstond het land moet verlaten.
  Probleem opgelost.
  Boze Oudeman je bent veel te somber. De aanhang van Bron zal het voortouw nemen om Rutte weg te jagen. De rest valt dan vanzelf op zijn plaats.
  Welterusten.

  Like

 4. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Derde Wereldoorlog ?
  Soms ben je inderdaad geneigd daarin te geloven.
  Schuldigen aanwijzen ?
  Dat werkt in de hand dat mensen gaan geloven in een groot wereldwijd complot, en zoals inmiddels wel bekend werp ik dat verre van mij.
  De vijand (het islamisme) is sluw en maakt misbruik van goed bedoelende eenlingen en daar zijn er helaas een hele hoop van.
  Natuurlijk is het schadelijk dat deze sukkels steeds weer een stukje toegeven want zodra de ene eis is ingewilligd staat de volgende eis alweer klaar.
  De grote fout is van het begin af aan om de islam als religie te betitelen en behandelen.
  En dat gaat zelfs zo ver dat voorheen toch wel degelijk christelijke partijen zich laten infiltreren door de islam. Het CDA dat het presteert om islamieten op verkiesbare plekken te zetten is werkelijk van de ratten besnuffeld, het doet haast terug verlangen naar de tijd van de verzuiling toen katholieken het verdomden om iets te kopen in een ‘protestantse winkel’ en omgekeerd.
  Toch blijf ik hoopvol dat er ooit een omslag zal plaatsvinden, die omslag zou moeten beginnen door de islam wereldwijd niet langer te erkennen als religie.

  Like

 5. Willem zegt:

  Helaas heb je gelijk, ‘bozeoudeman’ , ik zie het ook gebeuren en het is diep, diep triest.

  Like

 6. Bob Fleumer zegt:

  En zo wordt het steeds donkerder in het Avondland.

  Like

 7. ronjaspers zegt:

  Goed betoog bozeoudeman.Dit heeft alles te maken met de New World Order,de rijke machtige zeer invloedrijke satanische elite regeren deze wereld en niet de politici of regeringen want deze zijn omgekocht,of gechanteerd (denk aan epstein) we gaan een verschrikkelijke oorlog/genocide tegemoet.

  Like

 8. Bob Koster zegt:

  @bozeoudeman.
  Een olieboycot waar het westen voor zwichtte vanwege de aandeelhouders die hun lekkere winsten wilden behouden.
  Lekker makkelijk, de schuld afschuiven op machten waar u geen invloed op hebt. Die winsten worden opgebracht door automobilisten en vliegtuigpassagiers. WIJ dus, niet ZIJ. Het is dus ONZE olieverslaving die ons heeft overgeleverd aan een stelletje achterlijke moordenaars en verkrachters en hun dienstknechten Shell, Exxon, Chrevon.
  De regering had in 1973 ook kunnen besluiten om alles op alles te zetten om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. Een groot gevaar voor voornoemde dienstknechten, daarom werden wereldwijd campagnes opgezet om alternatieven in een kwaad daglicht te zetten. Met enorm succes, tot op de dag van vandaag.

  Like

 9. Stef zegt:

  Helemaal waar. !
  Waarom zien maar een deel van de wereld wel wat er aan het gebeuren is en anderen niet?
  In mijn omgeving is me al vaak opgevallen dat een deel van de mensen ( als voorbeeld ) zelfs niet ziet dat hun auto is gestolen totdat ze er mee weg willen. Dagelijks zie in onder werknemers dezelfde dommigheid. Totdat men erover valt ziet men iets liggen.
  Vooral is dit het geval bij linkse mensen. Zou er niet een pilletje voor uitgevonden kunnen worden?
  Dat de islam dit spel speelt weet ik al vanaf 1976 toen ik in Algerije woonde voor mijn werk.
  Er werd openlijk over gepraat.
  De oplossing is devolgende:
  Amerika bezet direct Saoudi Arabie. Rusland bezet op hetzelfde moment Turkije
  Frankrijk bezet direct algerije en marokko. En de chinezen /indiers bezetten alle isl.landen in hun bereik. Australie pakt indonesie.
  Dan nog een hek om Afrika als heropvoedingsgebied.
  Klaar. Dat is de enige manier om aan alle ellende een einde te maken.

  Liked by 1 persoon

 10. kampersrene zegt:

  WOIII….geen probleem wij vechten met onze moderne wapens en de islaaaam met kromzwaarden

  Like

 11. Lot zegt:

  1. De socialisten hebben geld nodig, ze kunnen zelf geen geld verdienen/vermeerderen, hebben nooit bedrijven gehad, en zitten aan de melktiet van de overheid. Ze hebben Allerlei banen bedacht in instellingen die hun met belastinggeld betaalde lonen uitbetalen. Niets nieuws die agressiviteit om geld binnen te harken van het volk. Het begon al met de nietsnutten van adel/rijke lui die wel even de arbeiders zouden leiden eind 1800, en zich daar flink voor lieten betalen. Zo hadden ze weer een inkomstenbron gecreëerd.
  2. De meeste mensen die het echte geld/productie verdienen in eigen bedrijven, verdienen veelal een schaars inkomen gezien de economie. En de heren die werken bij de vele gesubsidieerde instellingen krijgen mooie salarissen. Veelal met baangarantie en onbepaalde tijd contract.
  3. De overbevolking van andere landen overnemen, die zichzelf niet in acht konden nemen, én omdat het kon, zij konden een lap grond van ons overnemen en kregen blijfsrecht. Overigens zijn de paspoorten van 500.000 Indonesiers van Nederlandse afkomst afgepakt en waren 10 jaar statenloos, waarvan velen naar Amerika vertrokken.

  Like

 12. Trucker zegt:

  WW3 is begonnen op Nine Eleven 2001 heb dit al vaker gepend, van toen zijn de slachtpartijen wereldwijd massaal ingezet.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s