Waarom de klimaatpaniek aangewakkerd wordt

Screenshot_118

(Door: Andreas Unterberger – Vertaling: E.J. Bron)

Het is grotesk hoe wanhopig de EU probeert de aandacht af te leiden van het centrale probleem van het huidige Europa, dus de volksverhuizing en haar catastrofale gevolgen. Terwijl de politiek (van de EU en veel landen) immers zelf schuldig is aan deze foute ontwikkelingen. Of het nu de totale vrijheid van vestiging binnen de EU is of het toestaan van massamigratie uit Afrika en Azië. Tegelijkertijd worden de dwarsverbindingen van de beide dominerende thema´s migratie en klimaatpaniek steeds duidelijker.

Het lijdt in ieder geval al lang geen twijfel meer: de klimaatpaniek wordt door de EU en door vele Europese media heel doelbewust ook daarom aangewakkerd om de aandacht af te leiden van het eigen falen bij de migratie. Motto: als we nu al de hele aarde moeten redden, dan kunnen we ons toch niet meer met kleinigheden zoals de migratie en eventueel daarbij begane fouten bezighouden. We hebben nu belangrijkere taken.

Tegelijkertijd gebruiken de “Welcome”-propagandisten doelbewust steeds vaker het woord “klimaatvluchtelingen” om de – huidige! – massamigratie door de voorspelde – toekomstige! – klimaatveranderingen te rechtvaardigen.

Dit woord is sowieso een van de beroerdste leugens en geniepige aanvallen van de voorstanders van migratie. Want met absolute zekerheid is tot nu toe geen enkele migrant vanwege het klimaat in Azië of Afrika naar Europa “gevlucht”. Veelmeer zijn ze allemaal  of in de hoop op banen en de royale sociale uitkeringen naar Europa gekomen, of om aan de chaotische politieke toestanden in de, meestal met de islam samenhangende, burgeroorlogen in hun thuislanden te ontsnappen.

In Europa bevinden zich op dit moment volgens berekeningen van het Pew Research Center inmiddels al tussen de 3,9 en 4,5 miljoen illegaal binnengekomen migranten. Dit enorme aantal betekent een wereldrecord.

Desondanks bestaat er geen enkele maatregel van de EU om in ieder geval een deel daarvan weer naar Afrika en Azië terug te brengen. Terwijl de Europese Commissie, het Europees Parlement evenals het Europees Gerechtshof zich steeds intensiever met steeds belachelijker kleinigheden in steeds meer nationale belangen mengen, laten ze de duizendmaal belangrijkere taak van een repatriëring van migranten volledig aan de landen over.

De lidstaten zijn echter vaak alleen te zwak om voldoende druk op de landen van herkomst te kunnen uitoefenen, opdat die hun burgers ook daadwerkelijk terugnemen. Deze druk zou door twee maatregelen gemakkelijk opgevoerd kunnen worden: ten eerste door een stop op alle geld dat naar de regeringen van deze landen stroomt; en ten tweede een stop op de uitgifte van visa, ook voor de politieke bovenlaag van die landen. Dat samen zou binnen enkele maanden heel zeker alle Derde Wereldregeringen tot een terugname van de illegale migranten brengen.

Dit wederom zou heel zeker de migratiestroom stoppen. Maar hiervan staat niets op de ToDo-lijst van de EU. Waarschijnlijk alleen al daarom niet, omdat de linkse partijen alle desbetreffende pogingen blokkeren.

Ook de invoering van het door Sebastian Kurz meermaals aangesproken Australische model zou eveneens alleen maar in EU-samenwerking mogelijk zijn. Dat zou de oprichting van kampen buiten Europa betekenen, waar alle migranten, die niet bereid zijn terug te keren, en al diegenen van wie het land van herkomst niet kan worden vastgesteld, naartoe gebracht worden.

Voor het overige is de EU echter intensief actief om zich te bemoeien met de lidstaten – ook bij het migratiethema. Door controle of de staten de “vluchtelingen” ook goed behandelen. Of door besluiten om de in Italië en Griekenland aangekomen illegalen gedwongen over alle lidstaten te verdelen. Of door het afdwingen van het dubbele staatsburgerschap voor alle migranten. Zo´n politiek kan bijna als poging beoordeeld worden om de EU zo snel mogelijk impopulair te maken bij de burgers.

In één opzicht handelt de EU bij de migratiepolitiek en de klimaatpolitiek compleet overeenstemmend: er bestaat een arrogante inmenging en overregulering uit Brussel. Slechts twee voorbeelden van vele:

 • Iedere EU-burger maakt al jaren het volgende effect mee: in de hele EU is geen krachtige stofzuiger meer te koop – die zou teveel stroom verbruiken.
 • Elk land zal miljarden boetes moeten betalen als het de – in veel gevallen volledig utopische – CO2-doelen van de EU niet kan halen.

Deze boetes zijn een zuiver Europese specialiteit. Over deze boetes kan men op andere continenten alleen maar lachen. Buiten de EU (en afgezien van individuele landen zoals Canada) zijn in het koor van de klimaatpaniekzaaiers alleen maar de Derde Wereldlanden te horen. Echter om een heel andere reden: zij hopen door constant de nadruk te leggen op de zogenaamde klimaatzonden van Europa op vette aflaatbetalingen uit de EU. Van Rusland, China, India en de VS kunnen de Derde Wereldlanden daarentegen wat dit betreft überhaupt niets verwachten. Daarom worden die ook met rust gelaten. Hoewel of omdat zij zich überhaupt niets aantrekken van het thema CO2. Hoewel ze een veel grotere uitstoot dan Europa hebben. Hoewel een CO2-reductie alleen maar globaal effect zou kunnen hebben (mochten de paniekbeweringen kloppen).

Het zou echter te simpel zijn om het opfokken van de klimaatpaniek alleen maar te verklaren met een strategie van de aandacht afleiden van het falen van de EU in de migratiepolitiek. Bij de betreffende de Greta-religie geëscaleerde klimaatpaniek spelen ook veel andere factoren mee:

 • De belangen van velen die aan de klimaat-miljarden in Europa verdienen, zoals de makers van zonne- en windenergie installaties, maar ook de krachtig profiterende boeren, die in Europa al vele miljarden van de stroomgebruikers incasseren als op hun akkers windmolens geplaatst worden;
 • De hoop van de atoomindustrie om door de global-warming-paniek een renaissance van de kernenergiecentrale te bereiken, wat haar ook gelukt is – op Duitsland en Oostenrijk na;
 • De manisch-masochistische lust van de mensen in ontwikkelde landen om constant voor iets bang te willen zijn (daarvan leeft ook de halve filmindustrie). Zestig jaar geleden bestond deze lust tot angst uit de invasie van de Russen, 45 jaar geleden uit het einde van de aardolie met de millenniumwisseling, 30 jaar geleden uit het uitbreken van een atoomoorlog, 20 jaar geleden uit het sterven van de bossen. Nu dus uit de hittedood;
 • De strategie van de Groenen om de beweging weer nieuw leven in te blazen door niet meer het milieu, maar het klimaat te beschermen;
 • De principiële ondersteuning van publiekrechtelijke omroepen en vele andere media voor die linkse paniekzaaiers;
 • De begeerte van veel klimaatonderzoekers naar subsidies van de staat, die des te rijkelijker stromen des te dramatischer de klimaatonderzoekers in de oren van de politiek en rectoren van universiteiten klinken – wanneer echter iemand de waarheid zou vertellen en geruststellen, dan zou het onmiddellijk afgelopen zijn met de geldzegen;
 • De angst van veel politici om maar niet als on-modern te willen overkomen;
 • De traditionele karaktereigenschap van de Duitsers, die immers het epicentrum van de klimaatpaniek vormen, dat in principe de hele wereld zich constant zou moeten genezen aan hun wezen;
 • De haat van linksen op de markteconomie, waarvan de vernietiging hen ondanks alle socialistische en communistische experimenten tot nu toe niet gelukt is, die men echter nu door op religie lijkende en totalitair trommelen hoopt nog veel beter te kunnen afbreken via een zogenaamd boven alles staande plicht;
 • De blijkbaar onuitroeibare drang ook van democratische machthebbers om zoveel mogelijk terreinen van het menselijk leven volgens de eigen voorstellingen te doordringen en te regelen, ook wanneer deze voorstellingen twintig jaar later onzin blijken te zijn;
 • De niet te stillen lust van bijna elke politicus om steeds meer belastinggeld te innen en naar eigen goeddunken te kunnen uitgeven.

Evenwel: hoezeer de EU ook door de klimaatpaniek aan het migratiethema hoopt te ontsnappen, zozeer wordt ze ononderbroken door dit ingehaald. Dat is zichtbaar aan de beide grote politieke crises die Brussel op dit moment plagen. Dat is enerzijds de Britse EU-uittreding en anderzijds het Franse veto tegen de toetreding van de westelijke Balkanlanden, hoewel ettelijke van hen voldaan hebben aan alle door Brussel gestelde voorwaarden.

Maar de Franse president Macron durft desondanks als enige openlijk verzet te uiten tegen de uitbreiding-mainstream. Zijn nooit uitgesproken, maar duidelijke motief daarbij is de angst dat hij met een instemming voor een verdere opening van de EU richting de Balkan nog meer kiezers aan de rechtse oppositie zou kunnen kwijtraken.

De reden waarom veel Fransen tegen een nieuwe EU-uitbreiding zijn, is gewoon heel duidelijk “het recht van vrije vestiging”, dus het onbeperkte recht van alle EU-burgers om na een overgangsperiode overal naartoe te kunnen gaan in de EU en daar werk aan te kunnen nemen, dus ook naar Frankrijk. Veel Fransen vrezen niet helemaal ten onrechte nog meer vreemde overheersing van hun al aan Noord-Afrikaanse moslims lijdende land wanneer er nog meer barrières tegen migratie uit de weg geruimd zouden moeten worden. Er kan immers inderdaad geen twijfel over bestaan dat zich bij de toetreding van de westelijke Balkanlanden een nieuwe – deze keer legale – massale stroom over de rijkere EU-landen zal uitstorten in de vorm van Macedoniërs, Albanezen, Serviërs, Bosniërs, Kosovaren. Waarbij zich bovendien onder de beide als laatste genoemde volkeren sprake is van een groot aandeel moslims.

Aan de kant van de voorstanders van de uitbreiding staat het ook vooral door de Oostenrijkse diplomatie naar voren gebrachte argument dat deze landen historisch en geografisch immers tot Europa behoren en alleen daarom al volgens de verdragen van de EU zijn uitgenodigd om toe te treden. Dat men hen ook al langere tijd bindend zo´n toetreding heeft beloofd. En vooral dat deze landen bij een “Nee” van de EU de buit van andere, in deze regio sowieso hun invloed krachtig uitbreidende, machten zouden worden. Zoals Rusland, China en Turkije (zie de Hongaarse toenadering tot Turkije, de Servische hernieuwde toenadering tot Rusland, of het Albanese verleden met China).

Er bestaat waarschijnlijk slechts één enkele oplossingsformule voor dit conflict. Maar juist die wordt door de exponenten van de EU-ideologie strikt van de hand gewezen. Dat zou een “B-lidmaatschap” zijn dat de weg opent voor alle rechten, plichten en financiële aanspraken van een EU-lidmaatschap – met één enkele uitzondering: dat is de vrije vestiging van personen.

De toestemming van de immigratie van EU-burgers zou bij zo´n oplossing dus exclusief nationaal recht van elke lidstaat blijven. Afgezien daarvan zouden de westelijke Balkanlanden echter ook met zo´n B-lidmaatschap volledige gelijkberechtiging bezitten, tot aan de deelname aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad toe. Het zou hen alle mogelijkheden voor wat betreft handel, investeringen, EU-subsidies, wettelijke vastlegging en modernisering opleveren.

Dit model zou de enige mogelijkheid zijn om de kloof te overbruggen – inhoudelijk is het echter voor alle EU-ideologen een horror. Voor hen geldt: er mag nooit sprake zijn van ook maar een halve stap terug. Daar houden ze aan vast, ook als daardoor alles kapot gaat.

Zo´n B-lidmaatschap zou overigens ook de enige strategie geweest zijn die bepaalde kansen gehad zou hebben om een Brexit te verhinderen. En het zou ook de enige mogelijkheid zijn om de Britten wellicht weer terug te halen. Het Britse referendum zou in ieder geval heel zeker anders zijn afgelopen wanneer de EU-tegenstanders niet zouden hebben kunnen bouwen op de angst van veel Britten voor een vreemde overheersing; en wanneer niet precies op het moment van het referendum de schokkende beelden van de massamigratie door Oostenrijk maandenlang effect behaald zouden kunnen hebben.

Hoe belangrijk het thema voor de Britten is, bevestigt op dit moment ook de actuele Britse verkiezingsstrijd. Want sinds enkele dagen is het migratiethema weer op de voorgrond terechtgekomen. De EU-vijandig geworden Conservatieven van Boris Johnson kunnen hiermee in alle peilingen enorm scoren. Zo roept de (oorspronkelijk uit Azië afkomstige!) minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, dat een Labour-regering een “ongecontroleerde en onbeperkte immigratie” zou toestaan. Inderdaad zijn de meeste socialisten van Europa tot op de dag van vandaag ondanks alle nederlagen vastberaden aanhangers van een zeer open immigratiepolitiek. Wat overal hun nederlagen verklaart.

De Bitse verkiezingen zouden volgens alle peilingen ook wel eens kunnen bewijzen hoe onwetend veel commentatoren waren met hun beweringen dat de Britten zich met het referendum betreffende uittreding alleen maar vergist zouden hebben, ze zouden door inmiddels al lang ontmaskerde leugens op de korte termijn misleid zijn. Helemaal fout. Want ze stemmen ook nu blijkbaar heel bewust op de Conservatieven, die vastbesloten zijn om uit te treden.

Desondanks zijn noch de EU-ideologen noch de diverse linkse partijen van Europa in staat of bereid om te zorgen voor een drastische ommekeer wat betreft migratie, om in ieder geval de Britten weer terug te halen.

In plaats van verstand regeren in Europa gewoon arrogantie en domheid.

Bron:
www.andreas-unterberger.at
Door: Andreas Unterberger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "migratie", EUSSR, klimaatfascisme. Bookmark de permalink .

8 reacties op Waarom de klimaatpaniek aangewakkerd wordt

 1. ruud beijer zegt:

  Velen jaren geleden toen de asielstroom pas op gang kwam zei Wilders het volgende
  Prima laat ze maar komen,maar wel in grote kampen met hoge hekken. Een in en uitgang. Ze krijgen waar ze recht op hebben namelijk bed bad en brood. Geen status. Zodra het kan gaan ze terug. Helaas werd dit afgewezen door de overige partijen. Fvd bestond nog niet.
  De Nederlandse bevolking kiest voor de overige partijen. Nu zitten we in de ellende die we zelf veroorzaken. Niet mijn schuld ,Ik stem op de PVV.

  Like

 2. Steven zegt:

  Met het ‘verdrag van marrakesh’ valt er niks meer uit te zetten… wat je krijgt mag je hebben en landen hoeven niks meer terug te nemen. En héél Europa zet gewoon zijn handtekening!

  Geliked door 1 persoon

  • ruud beijer zegt:

   Twee partijen waren TEGEN het pact van Marrakesh. PVV en het Fvd.
   Alle overige partijen hebben allemaal VOOR het pact van Marrakesh gestemd
   Stuk voor stuk hebben die partijen ons land verraden. En toch stemt driekwart van de Nederlanders op die partijen. Wie het begrijpt mag het mij uitleggen..

   Geliked door 1 persoon

   • BigLJohn zegt:

    ruud beijer; En toch stemt driekwart van de Nederlanders op die partijen. Wie het begrijpt mag het mij uitleggen..Nou, hier komt ie ruud; Kom bij de Nederlander nooit aan zijn portemonnee, en vraag ook niet naar zijn inkomen, want daar is hij niet van gediend. En dan zou ondanks alle ellende de grote massa toch met zijn allen links gaan stemmen ? Dit is het; Stembusfraude….Rutte 4 (VVD) komt terug in een kabinet met vergrote PvdA, met vergroot Groen Links, en met D66 en ChristenUnie. Van tevoren al in achterkamertjes bekokstoofd. Ouwe jongens krentenbrood, het zogenaamde Old Boys Network. Men is ook helemaal vergeten hoe de grote PVV fractie in Brussel na de parlementsverkiezingen opeens niet meer bestond. En dat terwijl er voor de kiezer zulke grote belangen op het spel stonden. Waren de PVV kiezers opeens allemaal thuis gebleven ? Nee, de E.U. schakelde gewoon haar grote vijand uit door (ook hier) stembusfraude toe te passen.

    Geliked door 1 persoon

 3. vangie1206j zegt:

  De klimaat waanzin als die al bestaat wordt veroorzaakt door de mens niet door 1 maar door 5 miljard of meer.
  Maar daar mag absoluut niet over gesproken worden want Afrika ontploft door fokken en het terug dringen van de kindersterfte daar.
  Ook daar heeft het westen het ecosysteem laat ik dat zo noemen naar de Kloten geholpen door zich daar bezig te houden met hun betweterigheid.

  Geliked door 1 persoon

 4. guusvelraeds zegt:

  De klimaat propaganda werd in het leven geroepen om het op kiepen staande financieële systeem van fiatgeld te redden. Alleen een massieve lening en besteding bombardement uit de gemeenschap is nog in staat de val te voorkomen.

  Geliked door 3 people

 5. koddebeier zegt:

  Ja, en straks worden ze klimaatvluchtelingen genoemd en zijn ze nog zieliger.

  Geliked door 1 persoon

 6. Wim Spaans zegt:

  Europa, en dus ook het EU wingewest Nederland, kent drie majeure destructieve problemen.
  1. De Euro als drijfveer van de noord-zuid transferunie
  2. De Klimaatwaanzin, haar falsificaties en de nooit bestaan hebbende hockeystick
  3. De massaimmigratie die het beetje homogeniteit binnen west Europa vernietigd
  Leidend tot een totalitaire suprastaat. De Sleepwet, het afschaffen van het democratisch referendum, het VN Pact van Marakech, de bewapening van handhavingszielen en de verdachtmakingen van fakenieuws zijn eerste stappen. Pas als je het begrijpt, zie je het.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s