Runen (10)

Screenshot_25

De runentekens Sowilo (links) en Elhaz.

(Door: Eric A.)

Lees hier deel 1 t/m 9 van “Runen”

Waar de Germanen best open stonden voor andere culturen (zolang die zich aanpasten en misschien zelfs iets konden toevoegen), vochten zij keihard terug als ze het idee kregen overheerst, bedonderd of overweldigd te worden. De runen ELHAZ en SOWILO verduidelijken waarom.

ELHAZ (Letter Z)

ELHAZ is de 7e rune in de tweede aett en staat voor eland, elandzegge, verdediging, het tweezijdig zwaard, toevluchtsoord, ademruimte, beschermende energie en beschermende intuïtie. Voor de Germaan was de eland een voorbeeld in het leven vanwege zijn beschermende kracht. De eland heeft namelijk het vermogen om bedreigingen en aanvallen van te voren aan te voelen komen.

In de meest noordelijke streken van Europa werd ELHAZ heel vroeger zelfs midden in een woord gebruikt als hoofdletter R, maar is in de tijd veranderd naar een Z als klank en schrijfletter. De betekenis achter ELHAZ bleef hetzelfde. Om de rune ELHAZ zo goed mogelijk uit te leggen, kan ik dat het beste met beeldvorming over de eland doen. Stel je het leefgebied van de eland voor als een weids drassig moerasland vol plassen en poelen, begroeid met een grassoort die elandzegge genoemd werd. Hier leeft en graast de eland met zijn kudde veilig en vredig van de vegetatie, waaronder de elandzegge. Voor de mens en andere dieren is het moerasland erg gevaarlijk. Zelfs de onschuldig lijkende zegge is gevaarlijk en blijkt vlijmscherpe randen te hebben. Tenminste, dit is wat ik er in boeken over gevonden heb. Googelen op elandzegge geeft geen hits, dus ik vraag me af of het nog wel bestaat. Deze grassoort werd beschreven als zo scherp dat ze als pas geslepen messen tot op het bot door de huid kon snijden. Net als de elandzegge lijkt de eland op het eerste gezicht een onschuldige, vriendelijke lobbes, maar op het moment dat een van zijn vrouwtjes uit de kudde bedreigd wordt of zijn leefgebied wordt bedreigd, wordt zijn imponerende gewei een dodelijk wapen en gaat hij onverschrokken in de aanval. De rune ELHAZ kun je zien als voorbeeld van dit rustig lijkende landschap met zijn vlijmscherpe grassoort en zijn vredig grazende elanden. Op zich een vredige omgeving, maar wel een die duidelijk geen indringers duldt.

De rune wordt trouwens ook gelinkt aan de zwaan (misschien handig vanwege de letter Z), die je ook in de rune zou kunnen zien, als die zich in volle lengte met gespreide vleugels opricht om zijn jongen en leefgebied te verdedigen. Ook de zwaan valt meteen en zonder vrees aan. De eland en de zwaan waren hierdoor een belangrijk voorbeeld voor de Germaanse normen en waarden voor wat betreft de verdediging van eigen grondgebied en hun samenleving. Daar viel je niet zomaar even binnen. Ook wordt ELHAZ geïnterpreteerd als opgeheven hand, van tot hier en niet verder. Kom mij niet te na. Niet zo vreemd dus dat ELHAZ in verband wordt gebracht met Heimdallr, de wachter van de goden die net als de eland het gevaar van te voren aan voelt komen en de regenboogbrug Bifröst bewaakte om de toegang tot Asgardr (het godenrijk) te beschermen en bij dreiging alarm te slaan. Heimdallr zou met zijn klaroen Giallarhorn de laatste slag (Ragnarok) aankondigen. Het mag duidelijk zijn dat de Germanen en Vikingen deze rune vaak in wapens kerfden ter bescherming van zichzelf. ELHAZ gaat dus over actieve bescherming en verdediging. Nooit in passieve of laffe zin.

ELHAZ zegt dus: Je mag terugslaan als iets of iemand je te na komt en dat mag met alles wat je in je hebt en alles wat je kunt vinden. De aanval is de beste verdediging. De rune zegt dat je mag en moet vechten voor je eigen plaats, voor de ruimte die je nodig hebt en voor je eigen belangen als je je bedreigd voelt. En je hoeft nergens bang voor te zijn. Er zit wel een maar aan; je mag nooit zelf beginnen, maar je hoeft ook niet op de eerste klap te wachten. Het juiste moment afwachten dus en dan met alles wat je in je hebt keihard van je afslaan.

SOWILO (Letter S)

SOWILO is de 8e rune in de tweede aett en staat voor zon, zonnekracht, succes, ambitie, talent, optimisme, een goede macht en de kracht om het juiste doen. De zon en zijn zonnestralen werden sinds mensen heugenis vereerd en gezien als de bron van al het leven op aarde. In Denemarken is een deels vergulde zonnewagen teruggevonden die dateert uit 1300 tot 1400 voor onze jaartelling. Men geloofde toen dat de zon elke dag vanuit het oosten met een zonnewagen met een groot gouden schild erop langs de hemel werd voortgetrokken. Ook in andere delen van de wereld werd de zon vereerd en met gelijkwaardige zonnestralen getekend. De verering van de zon is niet zo vreemd, want door de toenemende kracht van de zon groeien bomen en gewassen, komen de dieren weer uit hun winterslaap en schuilplaatsen en worden de dagen langer en de nachten aangenamer. De zon stond dus voor kracht, licht, warmte en nieuw leven en werd door de Germanen gezien als de bron van al het goede, licht en warmte, hoop en optimisme, van rechtvaardigheid, de eeuwige vernietiger van ijs en als verdringer van de duisternis.

SOWILO wordt afgebeeld als een bliksemflits. Zo illustreerde men vroeger zowel de zonnekracht als de bliksem, die ook als magisch en als vuur gezien werd. Deze rune kan als tegenhanger van ISA (ijs/stilstand) gezien worden. SOWILO heeft dus te maken met succes en geluk, levenskracht, voorspoed, geloven in jezelf, je hogere innerlijke zelf en de spirituele wil en de ontwikkeling van je talenten om je dromen te realiseren.

Het klinkt ziek, maar de nazi’s geloofden oprecht dat zij het juiste deden om Europa op hun manier één te maken en naar hun idee te zuiveren van ongewenste invloeden. Hun gebruik van runen was bewust gebaseerd op de oud-Germaanse cultuur en werd met name door Himmler gemanipuleerd en gestimuleerd om hun verderfelijke genocide op o.a. de Joden te rechtvaardigen. Himmler liet in slot Wewelsburg zelfs wetenschappers en geschiedschrijvers de Germaanse geschiedenis ten gunste van het Nazi-gedachtegoed herschrijven en was daar bezig een nieuwe religie en wereldorde te ontwikkelen rondom de oude Germaanse cultuur. Er lagen al plannen klaar om rondom Wewelsburg een complex te bouwen in de vorm van de zon, net als op een van de verdiepingen van de hoofdtoren waar Himmler met zijn hoogste SS-generaals hun plannen en rituelen bedachten en uitvoerden. De SS was hun instrument om de uitvoering van de zuivering te realiseren en door de afkorting van de naam SchutzStaffel werd de markante dubbele S in runen gezien als dubbele kracht om het juiste te doen. Hitler zag als atheïst trouwens niets in die nieuwe religie, maar liet Himmler vanwege het beoogde doel begaan.

Ook de swastika is een uiting van aanbidding aan de zon. Een zonneteken, of beter gezegd, een zonnewiel dat vooral in Azië en Zuid-Amerika werd gebruikt ter verering van de zon. Wat zeker is, is dat het gebruik van runen geheel onterecht als eerste door de christenen als hels en heidens werd veroordeeld, maar door de nazi’s in een nóg slechter daglicht is komen te staan. Dat is met name een van de redenen dat ik graag uitleg hoe ze werkelijk bedoeld waren en hoe ze oorspronkelijk alleen maar positief voor de Germaanse cultuur werkten. Ze hebben niets met Nazisme, neonazisme of extreemrechts te maken. Ze worden er door misbruikt en naar aanleiding daarvan door gebrek aan kennis over de werkelijke achtergrond verboden. Neem de Hema-trui maar als voorbeeld.

SOWILO staat dus eigenlijk voor het goede tegenover het kwade. Het licht en de warmte die elke dag weer het duister, de kou en het kwade verdrijven. SOWILO staat voor nieuw leven, nieuwe energie, en daarmee nieuwe hoop biedt. De rune gebiedt hierbij om de macht en zijn kracht ten goede te gebruiken en mag nooit egocentrisch gebruikt worden. Bescheidenheid en integriteit zijn de absolute voorwaarden voor het gebruik van deze rune van hoop en een positieve kijk op het leven.

Als je SOWILO pakt, zit je in een bijzonder positieve periode. De zon schijnt letterlijk voor jou en alles wat je eerlijk en oprecht nastreeft lukt. Je voelt een enorme drive en energie en niets lijkt je te kunnen raken. Maar kijk uit voor overmoed en arrogantie, want die liggen al snel op de loer. Toets je intenties en je doelen met regelmaat op juistheid, zuiverheid en het algemeen belang en blijf bescheiden, dan kun je enorm veel bereiken. Wanneer de intentie niet zuiver is, kan de rune zich in alle kracht tegen je keren. Kijk maar hoe het uiteindelijk afliep met het Derde Rijk.

Er wordt wel gezegd dat runen zijn ontstaan door de vormen van takjes op de grond die in verschillende vormen op of over elkaar zouden liggen. Zelf denk ik, zeker door de Germaanse verwijzingen naar bijvoorbeeld hagel, die zou staan voor kosmisch zaad, en hun verering van de zon en het navigeren op de zon en de sterren, dat de oorsprong wel eens zou kunnen liggen in de kosmos. Net zoals de Grote en de Kleine Beer als sterren via lijnen met elkaar verbonden zijn, is het maar net hoe je de lijnen trekt. Ik heb er o.a. bijvoorbeeld KENAZ, BERKANO, URUZ, LAGUZ en NAUTHIZ wel in terug kunnen vinden.

Voor de echt geïnteresseerden: Ik ben benieuwd wat jullie er tot nu toe van vinden. Heeft het zin om hierna door te gaan met de derde en laatste aett?

Door:
Eric A.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Runen (10)

 1. Simon zegt:

  Jezus Christus heeft gezegd: Ik ben de Waarheid en het Leven, er is geen andere weg, niemand komt tot de Vader dan door mij.

  De rest is namaak en leid tot de dood.

  Geliked door 2 people

 2. sjorz zegt:

  Zoals deze zin uit uw artikel: ” Het klinkt ziek, maar de nazi’s geloofden oprecht dat zij het juiste deden om Europa op hun manier één te maken en naar hun idee te zuiveren van ongewenste invloeden”

  We kunnen dus stellen dat de pislam en zijn mislims dezelfde intentie hebben, het zuiveren / uitroeien van de ongelovigen /joden/ christenen/ dieren. Zoals het er nu (nog steeds) naar uit ziet is er weinig verweer tegen deze moord cult, de vraag is of dit nog (op tijd) zal /gaat plaats vinden…….

  Geliked door 1 persoon

 3. benkok zegt:

  Interessant om te lezen, meteen wordt duidelijk welk probeem dit denken met zich mee brengt.
  Want: wat is goed en wat is kwaad? Wie bepaalt dat?
  In het joods-christelijk denken is dat heel duidelijk: de Tora, met de kern, de 10 geboden, geeft dat duidelijk aan en bovendien leer je in de Torapraktijk en in de schepping de Schepper, JHWH kennen, Die Zich ultiem in Yeshua (Jezus) openbaarde.
  Bij de leer zoals in bovenstaand artikel bedoeld, is er geen Schepper, men leeft volgens waarden, zoals de samenleving die bepaalt en die waarden zijn dan beperkt tot de inhoud van de mensen in die groep in die tijd.
  Het nazisme is er een zeer kwalijk gevolg van, maar dat was dan “niet de bedoeling” van het systeem, zo lees ik.
  Anderen zullen zeggen dat het systeem niet geslaagd is vanwege de weerstand van de anders denkenden.
  Wie wil leven zonder het bestaan van de Schepper te willen erkennen, heeft hier een alternatief, met de nodige risico’s van “misgaan” en erger nog, als het slaagt.
  Want een systeem zonder de Bron van alles, JHWH, hebben we vaker gezien in het communisme en het nazisme; een ander totalitair systeem is de islam met een afgod, verder dezelfde ellende van wereldoverheersing.
  Zie waar dat allemaal toe leidt: https://tora-yeshua.nl/2019/12/paarse-vrijdag-ipv-goede-vrijdag/
  Shabbath shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Geliked door 1 persoon

 4. KMPX99FM zegt:

  Wie denkt om zijn heil in runen te moeten zoeken kan ik voorspellen dat het een val is waaruit ontsnappen vrijwel onmogelijk is. Die val, eenmaal dichtgeklapt voert naar de eeuwige duisternis en totale verlatenheid!
  Waarom? Omdat de hele gedachtengang hierachter het occultisme is en in volkomen tegenspraak is met de wetten van God.

  Geliked door 1 persoon

 5. Nemesis zegt:

  Heel interessant, knap staaltje onderzoek en werk Eric A. Ik heb alles gelezen en zou dus ook de rest willen lezen. Dus als je wilt en kunt, zou ik zeggen, doorgaan !

  Met de uitspraken: om zijn heil in de runen te zoeken, bent ik het niet eens, met dezelfde gedachten gang zou je kunnen vragen, wie denkt zijn heil te moeten zoeken in de Griekse, wat we nu mythologie noemen, maar de mensen toentertijd er wel in geloofden, of in andere Mythologien, of zeg maar de bijbel. Het is maar net waar je in wilt of kunt geloven en dat is voor iedereen anders. Ik laat me hier geen hel en verdoemenis aanpraten (sowieso onmogelijk) omdat ik deze geschiedenissen interessant vind en het graag lees.

  Like

  • benkok zegt:

   Hi Nemesis, als je ondanks de genoemde tegenargumenten, wil uitvinden of de Runenideologie betrouwbaar is en boven al het andere uitsteekt, dan zit er niets anders op dan het uit te proberen, in de hoop dat je er niet in ten onder gaat.
   De proef op de som heb gedaan sinds mijn 20e met het volgen van Yeshua zoals de Bijbel leert en kan na 50 jaar alleen maar zeggen, dat Hem volgen enorme zegen en perspectief brengt en dat Zijn woorden kloppen en betrouwbaar blijken te zijn.
   Wie Nazisme of islam volgde, kan slechts constateren, dat die systemen rampzalig blijken te zijn, net als communisme zoals in Noord Korea of China.

   Shalom, alleen in Yeshua te vinden,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)
   tora-yeshua.nl

   Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    O nee, bedankt heer KOK, dat was niet mijn idee of plan. Ik lees alleen graag mythologie,ik wil ook niet uitvinden of het Paard van Troje betrouwbaar is of was, net zo de optekeningen veel later als dat Jezus zoon van God heef geleefd in de bijbel. Ik zou het kunnen geloven, weten of uitvinden doe ik het niet, maar of ik dat geloof, dat gaat niemand wat aan,

    Like

 6. Pilgrim zegt:

  Ik moet zeggen dat ik het best wel een interessant verhaal vind. De mystieke achtergrond van de runen… Ik meen gelezen te hebben dat je zoiets ook wel vaker ziet met andere leestekens in andere culturen. Ook het Jodendom kent aan de Hebreeuwse letters een mystieke betekenis toe.

  https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/194238-de-symbolische-betekenis-van-letters-in-de-hebreeuwse-bijbel.html

  En mogelijk staan ook in ons klassieke alfabet de letters niet toevallig zo onder elkaar…

  Like

  • benkok zegt:

   Hi Pilgrim,
   Inderdaad, de Hebreeuwse letters hebben een symbolische, een numerieke en een taalkundige betekenis.
   En kun je de teksten van uit 4 nivo’s begrijpen: letterlijk, suggestief, inzichtelijk en mystiek.
   Verder kun je ver doorslaan als kabbala van gemaakt wordt of een computersysteem.
   Maar gewoon lezen wat er staat is toch het meest verstandig, in zijn verband, vanuit de tijd en cultuur begrepen en dat heb je de bedoelde boodschap: JHWH is de Schepper en Hij houdt van Zijn schepsel, geeft ze alle vrijheid, zodat het duidelijk wordt wat er in de mens zit voor karakter en persoonlijkheid.
   Hij weet dat het zonder Hem uit de hand loopt, dus Hij doet alles om ons te helpen en te redden als het helemaal mis gaat, door Zelf als mens onder ons te verschijnen in Yeshua.
   Dat heeft geen enkele religie, ideologie of levensvisie.
   Alleszins de moeite waard om dit Bijbelverhaal te onderzoeken.
   Zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

   Geliked door 1 persoon

 7. Harry . zegt:

  Is het niet eerder de éne soort onzin en de ándere , KMPX ?
  Waarom zou de één wél echt zijn en de ander onzin ?
  Waarom zou de ene een val zijn en de andere met al zijn vileine spelletjes de “waarheid” ?
  Allebei oude meuk uit de tijd dat men dacht dat de aarde plat was .
  Wat ben je toch gezegend als je nérgens last van hebt !
  Qua godsdienstwaanzin , bedoel ik .
  Wat een bevrijding !
  Ik kan het je van harte aanbevelen !

  Niemand kan bewijzen dat er een god is , waarom zou je er dan in geloven ?1 BNN

  Like

  • KMPX99FM zegt:

   Beste Harry,

   Je zegt dat niemand kan bewijzen dat God bestaat, maar hoe kan je zoiets met zekerheid beweren? Ten eerste kan je ook het tegendeel niet bewijzen. Als je een gebouw ziet, dan ga je toch ook niet zeggen dat niemand kan bewijzen dat er een architect is, alleen maar om het feit dat je het niet met eigen ogen hebt zien bouwen? Want het enige argument voor het niet bestaan van God dat je kunt aanvoeren is, dat je Hem niet met eigen ogen kan waarnemen. Maar dat God wel degelijk bestaat kan echt aangetoond worden vanuit de Bijbel. Nu kan je de Bijbel wel van de hand gaan wijzen, omdat je vindt dat de Bijbel een oud boek is met verzonnen verhalen, maar dat argument houdt gezien de bewijzen geen stand. Talloze gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan, zijn onweerlegbaar bewezen door wat men bij archeologische opgravingen heeft aangetroffen. Dit is één ding. Maar van nog veel groter belang is wat God in de Bijbel heeft geopenbaard over de toekomst. Als deze door zijn profeten in de Bijbel geschreven profetieën letterlijk uitkomen, tot in detail, dan houdt het argument dat de Bijbel een verzameling van verzonnen verhalen en sprookjes is geen stand. Veel van die profetieën zijn al meer dan 2500 jaar geleden in de Bijbel opgeschreven. Met name over de toekomst van Israël kan men lezen, dat God zijn volk weer zal doen terugkeren naar het land van hun voorvaderen. Zelfs de holocaust is terug te vinden in de profetieën, en hoe daarna Israël wordt hersteld. Alles is inmiddels tot in detail uitgekomen, maar er zijn nog een aantal dingen die in de nabije toekomst zullen gaan plaatsvinden. Damascus zal totaal verwoest worden, zelfs zodanig dat niemand er meer kan wonen, omdat deze stad zal ophouden te bestaan. Ook is er sprake van een coalitie van machtige landen, die vanuit het Noorden Israël zullen binnenvallen, Iran, Turkije en Rusland. Vanuit het Zuiden zullen Libië en Sudan Israël aanvallen. Het leger van Israël zal niet in staat zijn om deze invasie af te slaan, omdat de overmacht te groot is. Door bovennatuurlijk ingrijpen van God zullen al deze vijanden op de bergen van Israël vernietigd worden. Ik raad je dus aan om het nieuws uit het Midden-Oosten nauwlettend te volgen! Door deze gebeurtenissen zal de macht van God overduidelijk blijken, Zijn bestaan zal niet meer kunnen worden ontkend.
   De Bijbel is actueler dan de krant van morgen.
   Lees Ezechiël maar eens, de hoofdstukken 36 tot en met 39, en Amos 9, of Psalm 83.
   Ik ben geen dominee of pastoor, maar ik ken iemand die heel veel en zeer goed kan uitleggen over al deze gebeurtenissen. Deze man heet Amir Tsarfati en hij is een Israëliër.
   Hij geeft regelmatig updates over het Midden-Oosten, en over de toestand in de wereld. Via hem kom je veel dingen aan de weet, die niet door de media worden vermeld. Ik zal er één vermelden: een paar dagen geleden is Denemarken aan een zeer grote terreuraanslag ontsnapt, omdat de Mossad dit complot had ontdekt en de Deense regering gewaarschuwd werd. Een uur voordat het zou gebeuren heeft de Deense veiligheidsdienst 21 jihadisten opgepakt! Het zou de grootste aanslag ooit zijn geweest in Denemarken, maar dankzij Israël voorkomen. De teller van voorkomen aanslagen wereldwijd, die dankzij de Mossad op tijd werden ontdekt staat dit jaar al op 50!
   Onze media zwijgen, omdat ze anti-Israël zijn, en du t soort goede daden passen niet in hun straatje. Ik ga het hier nu maar bij laten, maar ik raad je dus nogmaals aan, volg deze Amir Tsarfati via Youtube en zijn website

   http://www.beholdisrael.org

   Alles is in het Engels, dus moet het eenvoudig te volgen zijn.

   Geliked door 2 people

 8. Eric Annson zegt:

  Op de een of andere manier betekent schrijven over de achtergrond en de waarden van runen jammer genoeg altijd weer dat er mensen vanuit hun religie belerend of met kinderlijke bangmakerij moeten reageren. Ik heb ook geen idee wat ze ermee willen bereiken. Waar zijn ze bang voor? Val ik ze aan? Hoe zijn runen een bedreiging voor hun geloof?
  Ik leg de runen uit zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren en ik betrek het volgens mij nergens op religie. Speciaal voor die mensen is dit hoe ik het zelf zie: Elk ander geloof kwam vèr na de Germanen (begin van 3000 voor de jaartelling) maar ze pretenderen allemaal het enige en ware geloof te zijn. Hoe kan geloven in een andere God leiden tot de dood? De dood is namelijk het enige vaststaand gegeven in het aardse leven. Ik ben een moderne heiden en ik streef geen eeuwig leven na en ben niet bang voor de dood. In het dagelijks leven ben ik een behulpzaam en realistisch mens begaan met andere mensen, met dieren en de natuur. En daar ben ik trots op. Mijn gezonde verstand zegt dat dat voldoende is in het leven. Àls er daarna al iets komt, zie ik dat dan wel weer. Ik geloof niet in goden. Ook niet in Odin of Wodan. Ik beschrijf ze alleen in verband met de runen. Maar ik ben er wèl van overtuigd dat de wereld beter af zou zijn zonder wat voor geloof dan ook, zeker als iedereen bewuster zou leven naar de wijsheden achter runen.

  Like

  • benkok zegt:

   Dag Eric/Harry,
   Jij vertrouwt er op dat de wijsheid achter de runen de beste levensvisie is, jij ,gelooft daar in.
   De enige manier om te weten dat dit klopt, is het uit proberen. En welk antwoord is er vanuit die hoek op een mogelijk leven na de dood?
   Zelf heb ik uit de veelheid van mogelijkheden de Bijbelse visie gekozen en getest, 50 jaar lang, klopt uitsteken in de praktijk en is daarmee voor mij het bewijs, dat de Schepper, in Wiens Naam de Bijbel is geschreven, bestaat.
   40 Joden schreven in het Hebreeuws, later in Grieks vertaald, hun ervaringen met JHWH, de Schepper en dat in een tijdvak van 1500 jaar en dan lees je tot je verbazing een duidelijke doorlopende lijn naar de toekomst.
   Wie de woorden van JHWH, zoals in de hele Bijbel geschreven en door Hem in Zijn menselijke verschijning in Yeshua zijn doorleeft, in praktijk brengt, ervaart de zegen en de waarheid er van, dat is voor mij het bewijs dat er een Schepper is, Die Zijn schepsel lief heeft.
   Ook door de dood heen, voor wie Hem als Schepper heeft willen aanvaarden en de vergeving van zonden in Yeshua ervaart.
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)
   tora-yeshua.nl

   Geliked door 1 persoon

 9. ieznogoedh zegt:

  Het klinkt ziek, maar de nazi’s geloofden oprecht dat zij het juiste deden om Europa op hun manier één te maken en naar hun idee te zuiveren van ongewenste invloeden.

  De EU doet precies hetzelfde.
  Blijft natuurlijk de vraag wat de EU precies verstaat onder ongewenste invloeden.
  Kennelijk hoort een invasie van aanhangers van de religie van vrede en verrijking daar niet toe, maar eerder invloeden van mensen die nog een wereldbeeld van de realiteit voor ogen hebben.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s