Éric Zemmour: “We zouden ons met de Visegrád-groep moeten verbinden om onze identiteit te beschermen”

Screenshot_45

(Vertaling: E.J. Bron)

Interview met de Franse schrijver, journalist en polemicus Éric Zemmour (foto): “Ik denk dat wij Fransen ons nu met de Visegrád-groep zouden moeten verbinden om een bepaalde voorstelling van Europa, van de Europese identiteit te behouden, die vooral een christelijke respectievelijk Grieks-Romeinse identiteit is.”

Post Visegrád

In maart 2019 was Éric Zemmour bij het Mathias Corvinus Collegium (MCC) in Boedapest als gast op een symposium over immigratie, genaamd “Immigratie: de grootste uitdaging van onze tijd?” Ferenc Almássy nam de gelegenheid te baat om hem enkele vragen te stellen over Midden-Europa, illiberalisme respectievelijk zijn mening over de migratiekwestie, een belangrijk onderwerp in Midden-Europa.

Ferenc Almássy: Meneer Zemmour, goedendag, bedankt voor dit gesprek. We zijn op de migratie-top in Boedapest. In dit gesprek voor TV Libertés en de Visegrád Post wil ik u graag een eerste vraag stellen: Hongarije deed in 2014 van zich spreken met het concept van het illiberalisme. Wat is illiberalisme? Hoe ziet u dat? Wat is uw visie over dit door Viktor Orbán geformuleerde concept?

Éric Zemmour: Het is een concept dat overeenkomt met de nieuwe ontwikkeling, dat – zou ik zeggen – overeenkomt met het ontaarden van de westelijke liberale democratie. Als u twee minuten heeft, zal ik het uitleggen: het is een gecompliceerd, zeer theoretisch probleem, dat normaal gesproken te veel vergt van de mensen – daarvoor heb ik begrip, maar het is een fundamentele zaak.

Oorspronkelijk is de liberale democratie zoals men zegt… democratisch en liberaal. De democratie, wat is dat? Het is de macht van het volk, door het volk en voor het volk, ofwel de wet van de meerderheid, die men door het liberalisme compenseert. Dat betekent, dat men sinds Tocqueville weet dat het gevaar van de democratie is dat de meerderheid de minderheden zou tiranniseren. Men zegt dus “liberaal”, dat betekent dat men de individuele vrijheden en vanzelfsprekend de markteconomie respecteert. En men denkt – overigens met een zekere argeloosheid, maar het is niet zo belangrijk –, dat de markteconomie de individuele vrijheid, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van spreken, de handelingsvrijheid, de godsdienstvrijheid enz. zou bevorderen en beschermen.

Wat men echter wel moet begrijpen, is dat de huidige liberale democratie niet meer de liberale democratie is. Dat betekent dat men zo bang voor de tirannie van de meerderheid heeft gehad, dat men – vooral juridische – mechanismen heeft bedacht, die gewoon in naam de beroemde verklaring van de rechten van de mens deze wet van de meerderheid controleren, vergrendelen en tegenspreken; men heeft het rechters toegestaan om obscure respectievelijk filosofische principes naar eigen goeddunken te interpreteren, die niet in het positieve recht mochten komen, en die door de rechters in het positieve recht gedwongen werden. Dat heeft, ten eerste, als consequentie de macht van de staat te beperken en, ten tweede, de wet van de meerderheid in bedwang te houden. Men houdt de wet van de meerderheid zozeer in bedwang, dat het individu de soeverein geworden is, die zich helemaal niets aantrekt van de meerderheid, dat de minderheden tirannen geworden zijn, die dus de meerderheid tiranniseren en haar datgene opdringen wat zij niet wil.

De immigratie is de kern van dit conflict tussen door de rechter beschermde actieve respectievelijk tirannieke minderheden en de meerderheid. En daarom komt dit concept van de illiberale democratie en botst op dit ontaarden van de liberale democratie. En wel in twee opzichten: enerzijds dient de democratie tot de wet van de meerderheid terug te keren en niet meer de wet van een juridische, bureaucratische of technocratische oligarchie te zijn, van de ECB, van Brussel… En anderzijds willen de volkeren dat een mensenrecht, een belangrijk mensenrecht erkend zou worden, namelijk het recht van de volkeren op historisch en cultureel voortbestaan. En niet dat vreemde culturen in naam van individuele mensenrechten hier naartoe komen en zich opdringen aan de duizendjarige cultuur van de volkeren en op steeds grotere gebieden overheersen. De kwestie is dus fundamenteel.

Ze is heel moeilijk uit te leggen, want ze wordt door de propaganda overrompeld, die grotendeels tegen u zegt: “Hij is tegen de liberale democratie, hij is dus tegen de vrijheid en voor de dictatuur.” Vanaf dit moment begrijpt u echter dat exact het tegendeel het geval is. Het is heel moeilijk om daarover te discussiëren, maar ik denk dat men dit debat verder moet afdwingen.

Ferenc Almássy: Er bestaan veel karikaturen over Midden-Europa, dat men nog steeds “Oost-Europa” noemt. Veel landen zijn postcommunistische landen, die onder het juk van Moskou stonden. Welke betrekkingen heeft Frankrijk over het algemeen met deze regio, vooral nu? En hoe ziet u persoonlijk deze hele regio en zijn huidige rol in Europa?

Éric Zemmour: Voor Frankrijk bestaat dat uit twee dingen. Ten eerste bestaat er een romantische visie: het is keizerin Sissi, het is Maria Walewska, de minnares van Napoleon, het is ook de minnares van generaal de Gaulle, eigenlijk van luitenant de Gaulle in het jaar 1920. Zoals u ziet bestaat er dus een soort van romantiek tussen Frankrijk en deze landen. Het is een soort Weense wals. Verankerd in het collectieve onderbewustzijn. Het zijn de boeken van Stefan Zweig, de schilderijen van Klimt… Dat zit dus als eerste in het Franse collectieve onderbewustzijn. Dat is er en het is zeer positief. Ten tweede bestaat er ook een soort schuldgevoel, want wij hebben meermaals de trein gemist. Napoleon was de bevrijder van Polen en was het ook niet helemaal, maar dat heeft hem desondanks een oorlog met Rusland gekost, wat hem daarna nog de macht gekost heeft en een einde heeft gemaakt aan de Franse hegemonie over Europa. Na de Eerste Wereldoorlog hebben wij de Duitsers als heersende macht in deze regio vervangen, maar wisten deze hegemonie niet te behouden, en we hebben deze landen, eerst Tsjechoslowakije en daarna ook Polen, zelfs aan de Duitser militaire macht overgelaten. Tot zover wat betreft Frankrijk.

Ik heb zelf een iets complexere visie, omdat ik me de geschiedenis herinner. Ik weet dat het Oostenrijkse keizerrijk de grote vijand van Frankrijk was, dat het Frankrijk verraden heeft. Zodoende heb ik in het begin geen al te positieve visie, ook al lees ik graag Schnitzler, Leo Perutz… – ik houd van de Midden-Europese literatuur.

U hebt gemerkt dat alle landen die door deze golf van het populisme zijn getroffen – behalve Engeland natuurlijk met de Brexit, behalve de VS… maar ik bedoel in Europa – eens tot Oostenrijk-Hongarije behoord hebben. Dat wil zeggen Oostenrijk, Hongarije, maar ook Tsjechië, Slowakije en een deel van Italië.

En ik denk dat dit geen toeval is. En dat denk ik om twee heel eenvoudige redenen: Oostenrijk-Hongarije was een multi-etnisch en multicultureel rijk – weliswaar eerder multi-etnisch dan multicultureel –, dat uiteindelijk onder het gewicht van zijn tegenstrijdigheden en door de oorlog is vervallen, en vooral in het interbellum eindigde de nieuwe vorming van multiculturele samenlevingen in de uit dit rijk voortgekomen landen (Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië enz.) in een bloedbad. En het is nu eenmaal zo – men moet het zeggen, omdat iedereen het vergeten is en niemand het weten wil, want de waarheid is vreselijk – dat er alleen maar vrede in hun landen bestaat, omdat men in 1945 tien miljoen Duitsers heeft verdreven. Dat is iedereen vergeten. Maar het is door de verdrijving van bevolkingen van vreemde afkomst – want zij waren er sinds de 18e eeuw – naar Duitsland dat jullie een bepaalde etnische eenheid en cohesie en zodoende vrede in jullie landen gevonden hebben.

Ten tweede bevinden jullie je ook – en deze verre geschiedenis is uiterst actueel – in deze regio van de Visegrád-groep en Oostenrijk-Hongarije aan de grens van het toenmalige islamitische offensief tegen Europa. Je kunt daarbij de belegeringen van Wenen in 1529 respectievelijk 1683 noemen, die beide mislukt zijn. Aan deze laatste belegering hebben we de croissant overgehouden, maar ik denk dat de Oostenrijkers en de hele regio er een andere herinnering aan hebben overgehouden. Er is Hongarije, dat – als ik het mag zeggen – aan de verkeerde kant van de geschiedenis begonnen is en drie eeuwen lang heeft moeten lijden onder het islamitische en Ottomaanse juk en dat überhaupt geen zin heeft om deze islamitische verovering opnieuw mee te maken. En natuurlijk bestaat er een onderscheid in de herinnering met West-Europa. Daar vond de islamitische verovering en Karel Martel al in 732 en niet pas in 1832 of 1732. Dat is nogal een verschil, er zitten duizend jaar tussen. En ik denk dat de reden van de kwestie is, de reden van de kwestie tussen Oost-Europa, Midden-Europa – noemt u het zoals u wilt: voormalig Oostenrijk-Hongarije, de Visegrád-groep – en Frankrijk, Duitsland en Engeland. Dat is het verschil.

Ferenc Almássy: Wat u betreft is het – ik vat samen – enerzijds de confrontatie met de islamitische wereld en anderzijds de multi-etnische en multiculturele ervaringen.  

Éric Zemmour: Precies. U hebt uw Europa – als ik het mag zeggen – ingeënt, in vergelijking met het onze, dat op het punt staat beide mee te maken: de islamisering van een groot deel van het staatsgebied en het opduiken van multiculturele samenlevingen, die wij nooit gekend hadden, en die, wat mij betreft, tot dezelfde catastrofe zullen leiden die jullie ooit hebben meegemaakt.

Ferenc Almássy: Hoe ziet u, hoe beoordeelt u het management van de migrantencrisis sinds 2015? Men weet immers dat de Balkan-route er was, die men zo genoemd heeft, omdat er sprake was van deze massale toestroom in de zomer van 2015, maar deze heeft zich in 2016 voortgezet, overwegend uit Turkije via Griekenland, de Balkan tot aan de Hongaarse Schengen-grens. In 2015 deed Viktor Orbán van zich spreken, toen hij besloot een hek te laten oprichten om drastisch een einde te maken aan de illegale en ongecontroleerde immigratie. Hoe ziet u deze beslissing, die tegen alles ingaat waaraan men al decennia lang in Europa gewend is.

Éric Zemmour: De beslissing van Orbán is de consequentie van hetgeen ik u zojuist verteld heb. Dat wil zeggen dat hij zich datgene herinnert wat ik u zojuist heb verteld. Wanneer hij dus een miljoen mensen ziet, overwegend mannen en overwegend moslims, duidt hij dat als een invasie. Het begint weer, dat moet onmiddellijk gestopt worden.

Wat mij betreft heeft hij absoluut gelijk. Dus bouwt hij een muur. Bovendien verdedigt hij de Schengen-grens. Daar zou Europa hem dankbaar voor moeten zijn. En vanzelfsprekend verzet hij zich dus tegen de migratie bevorderende en multiculturalistische visie van de Brusselse autoriteiten, die puur economisch denken. Als zij meer immigranten willen, dan zorgt dit voor een daling van de inkomens, zelfs die van de autochtone arbeiders, dus is dat beter voor de productiviteit. Bovendien worden zij consumenten, dus is het goed voor de groei… Ziet u, het is allemaal te kwantificeren. Maar zij zien de strijd van de civilisaties niet, ze ontkennen deze zelfs, omdat deze technocraten denken dat er helemaal geen strijd van de civilisaties zou zijn, omdat er niet meerdere civilisaties, maar slechts één enkele universele wereldwijde civilisatie zou bestaan. Ze leven dus in dit idee… En Orbán verzet zich daar uiteraard heftig tegen. Daarom heeft hij wat mij betreft de juiste beslissing genomen. Maar zoals u ziet, is dat niet de mening van onze westelijke elites.

Ferenc Almássy: Laten we tenslotte terugkomen op de V4, dus de Visegrád-groep (Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije). Wat is uw visie van haar rol, nu en in de toekomst?

Éric Zemmour: Dat heb ik u gezegd: het is het – zou ik zeggen: vrolijke – erfgoed Oostenrijk-Hongarije. Het is de terugkeer van Oostenrijk-Hongarije en historisch bekeken spijt  het me dat Frankrijk in 1918 niet voor een bondgenootschap met deze groep heeft besloten, maar laten we de geschiedenis niet opnieuw schrijven… Maar in ieder geval denk ik dat wij Fransen ons nu met dit blok zouden moeten verbinden om een bepaald concept van Europa, de Europese identiteit te behouden, die vooral een christelijk en Grieks-Romeins stempel draagt. Ook al kunnen er minderheden zijn, zij moeten echter minderheden blijven, anders is het niet meer dit continent, anders is het niet meer Europa. Het is tamelijk eenvoudig te snappen: alle denkers, van generaal de Gaulle tot Paul Valéry, hebben exact hetzelfde gezegd wat ik tegen u heb gezegd. Dat waren geen racisten, dat waren geen islamofoben, zoals men tegenwoordig dom denkt. Het is gewoon een feit. Als het dat niet meer is, dan is het niet meer Europa. En Europa zal dan aan een vreemde civilisatie onderworpen zijn. Dan gaan we over in een andere civilisatie.

Bron:
https://visegradpost.com/de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "omvolking", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Christendom, cultuurrelativisme, Demografie, Elite, establishment, Eurabië, Europa, Frankrijk, gezond realisme, Historie, Hongarije, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, machtswellust, Midden-Europa, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, propaganda, Rotzakken, soevereiniteit, verloedering, Visegrad-landen, Volksvijandigheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

20 reacties op Éric Zemmour: “We zouden ons met de Visegrád-groep moeten verbinden om onze identiteit te beschermen”

 1. BigLJohn zegt:

  ….Ik denk dat wij Fransen…et cetera, et cetera, et cetera. Een nobel, maar tegelijk een onrealistisch streven. Frankrijk moet reeds als verloren moet worden beschouwd aan de Islam.

  Like

 2. Kuu zegt:

  Zeer interessant!
  P.S. Boreas, de Noordenwind, komt voor in het fenomenale werk Faidros van Plato. Waarom mag Baudet dan het woord “boreaal” niet noemen?

  Like

 3. Kuu zegt:

  Tocqueville: profeet van de moderne democratie.
  Politiek-filosofische essays.

  http://www.bol.com/nl/p/tocqueville-profeet-van-de-moderne-democratie/9200000000037571/?bltgh=sgtec0PPsgQz3YMiSrlEUA.1_4.11.ProductTitle

  “Samenvatting
  Tocqueville, profeet van de moderne democratie 1e druk is een boek van Frank Ankersmit uitgegeven bij Lemniscaat. ISBN 9789047704515

  Tocqueville is actueler dan ooit. Het werk van deze negentiende-eeuwse filosoof, historicus en staatsman heeft een welhaast profetische kracht. Hij lijkt veel van de huidige maatschappelijke problemen te hebben voorspeld, zoals het verval van egalitaire samenlevingen tot dictaturen en de opkomst van de jachtige consumptiemaatschappij in de moderne democratie. Tocqueville levert ons intellectueel gereedschap waarmee we vandaag de dag aan de slag kunnen, aldus de socioloog Patrick Stouthuysen die een bijdrage leverde aan dit boek. Deze allereerste Tocqueville-bundel in het Nederlandse taalgebied biedt talloze nieuwe inzichten vanuit vele disciplines: sociologie, filosofie, politicologie, religie, geschiedenis, noem maar op.

  Met bijdragen van Albert Jan Kruiter, Patrick Stouthuysen, Paul De Hert & Stefan Somers, Dave De Ruysscher, Andreas Kinneging, Ringo Ossewaarde, Luk Sanders, Frank Ankersmit, Willem Witteveen, Melvin Schut, Jean Marc Piret, Jozef Waanders en Coen Brummer

  ‘Werd er ooit een diepzinniger boek geschreven over de democratie dan Tocquevilles Over de democratie in Amerika? In vergelijking daarmee was Mill een intellectuele dreumes — zoals hij zelf wist.’
  — Frank Ankersmit, hoogleraar geschiedenis

  ‘Lezenswaardig’, Marc Janssens, Nederlands Dagblad

  ‘Eerste volledige Tocquevillebundel in het Nederlands’, Volzin

  De veelvoud van belichtingen in deze toegankelijke bundel helpt intussen de gewone lezer vat te krijgen op een van de boeiendste politieke denkers van de negentiende eeuw, wiens inzichten met de tijd alleen maar aan relevantie lijkten te winnen.’ Katholiek Nieuwsblad

  Een boeiende verzameling van beschouwingen over de nog steeds actuele Franse denker'”

  Geliked door 1 persoon

  • Nemesis zegt:

   Lezenswaardig, heel zeker wel. Maar wie zal het lezen, als onze intelligentia die tegenwoordig van onze universiteiten afrolt, de Nederlandse taal al nauwelijks machtig is ??? Zomaar een vraag !

   Like

   • Kuu zegt:

    Mijn neef is net van de universiteit gekomen: een perfect D66 rolmodel gemaakt. Ik lees Elsevier en zit volgens hem volledig op het verkeerde spoor, haha… of: moet ik huilen?….

    Geliked door 1 persoon

 4. Kuu zegt:

  In een democratiebeslist de meerderheid, echter met respect voor minderheden. Dat respect voor minderheden is inmiddels ontaardt in een dictatuur van de minderheden, die zich o.a. bedienen van demagogie en emotionele en morele chantage, gesteund door grote delen van de pers.

  Like

 5. Nemesis zegt:

  Als, ja als men niet het geschiedenis onderwijs op scholen zomaar even had doorgestreept en al lang niet meer wordt gegeven, dan hadden zich zeker heel velen zich al deze gebeurtenissen “herinnerd” en misschien heel anders gereageerd op de toestroom van cultuur verrijkers, vooral ook uit moslemische landen. Maar ik weet het niet, indoctrinatie doet ook zijn werk.
  Tegenwoordig of misschien ook wel al veel langer, wordt onwelgevallige geschiedenis gewoon herschreven tot het beter past, in opdracht uit steeds dezelfde hoek, de achterkamertjes van Brussel, waar besluiten worden genomen zonder te notuleren of geluid opnames te maken.
  Ik zou wel eens heel graag de afstudeer scriptie van onze MP willen lezen en vraag me tevens af, is ie nu wel of niet afgestudeerd. (ben even te lui en te moe om het op te zoeken. Rijksuniversiteit Leiden 1984-1992)

  Like

  • Kuu zegt:

   Rutte is helemaal niet geinteresseerd in de waarheid…

   Geliked door 1 persoon

  • Kuu zegt:

   P.S.
   Rutte is afgestudeerd in Leiden. 7 jaar studie. Scriptie: “Patriotten”.

   “… hij behaalde in 1992 zijn doctoraat met een scriptie over de patriotten. “Het onderwerp, de opstand van patriotten in Haarlem aan het eind van de achttiende eeuw, wijst al op Ruttes politieke interesse. Je zou de patriotten kunnen zien als de voorlopers van de liberalen”, aldus zijn docent en scriptiebegeleider Simon Groenveld.

   Mark Rutte deed uiteindelijk 7 jaar over zijn opleiding. Net zoals hem zijn er veel andere politici zoals Alexander Pechtold (kunstgeschiedenis) en Jolande Sap (economie) die langer over hun studie hebben gedaan dan nu als ‘normaal’ wordt gezien.”

   Bron:
   isgeschiedenis.nl/nieuws/studietijd-van-premier-mark-rutte

   Like

   • Nemesis zegt:

    Dank je wel voor de moeite Kuu !
    Langer over je studie doen is alleen weggelegd voor die, diens ouders geld genoeg hebben.
    Als je alles alleen moet doen, zonder welke ondersteuning dan ook, werk je je te pletter, om alles zo snel als mogelijk af te ronden.

    Like

   • Nemesis zegt:

    Ja als ouders het betalen, als je het alleen moet doen zonder enige hulp van wie of wat dan ook, werk je je te pletter om het zo snel als mogelijk te kunnen afronden,

    Like

  • Kuu zegt:

   Maar de lessen in geschiedenis zijn wel afgeschaft: en niet voor niets. Ook geen godsdienst en filosofische vakken meer, minder talen: dus minder “Bildung”, en dus hebben mensen minder geestelijke weerstand, en zijn ze geschikt gemaakt voor slaaf en consument!!!

   Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Zo is het en niet anders, Dus moeten de ouderen die deze “Bildung” wel hebben en nog in het bezit zijn van alle hun geestelijke vermogens en gezond verstand en ook nog eens top fit, zo snel als mogelijk kapot gemaakt worden, De gezondheidszorg en de iets oudere en de rest van jeugd helpt van harte een handje mee en Rutte die grijnst en zag dat het goed ging zo.

    Like

 6. Henk Azie zegt:

  Als Europa de indentiteit wil behouden dan zullen toch eerst het verdrag van Straatsburg en de EU resolutie 1743 moeten opzeggen, dit is de bron van het kwaad. Vreemd genoeg zijn er weinig of geen alternatieve news sites die dit onderwerp aan raken.

  Like

 7. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Imagine van John Lennon…
  Misschien wel de aanzet tot de totale waanzin van de door de VN en de EU geregisseerde globalisering en het streven naar de uitsluitend ‘idealistische’ en derhalve totaal onrealistische(!) ‘wereldburger’ waarbij de Islam ge(mis)bruik maakt en met een heel ander doel EN agenda Europa binnenkomt.
  Laten we eerst eens beginnen met de sterretjes ***

  Imagine there’s no heaven ***
  It’s easy if you try
  No hell below us ***
  Above us only sky
  Imagine all the people
  Living for today… Aha-ah…

  Imagine there’s no countries
  It isn’t hard to do
  Nothing to kill or die for
  And no religion too ***
  Imagine all the people
  Living life in peace… You…

  Een religie-neutraal Europa zal vele moslims wegjagen.
  Weg met alle openbare uitingen van welke religie dan ook! Hoofdbedekkingen en lichaamvorm- bedekkende ‘kleding’ verbieden en weg met alle fallus symbolen die in Europa zijn geplant in de vorm van Kerken, Synagogen en Moskeeën! Allemaal fungerend als vlaggen van veroverd terrein.
  Weg ermee en de wereld wordt een stuk beter! Imagine…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s