Wil niet langer zwijgen: ex-paus Benedictus waarschuwt paus Franciscus voor de uitverkoop van het katholicisme

Screenshot_22

Paus Franciscus (links) en emeritus paus Benedictus XVI.

(Door: David Berger – Vertaling: E.J. Bron)

“Ik kan niet langer stil blijven!”, schrijft emeritus paus Benedictus XVI. in zijn nieuwste boek, waaruit de Franse krant “Le Figaro” vooraf enkele passages publiceerde. Daarin heeft hij – samen met de als succesvolle kandidaat voor de opvolging van Franciscus geldende kardinaal Sarah – scherpe kritiek op enkele plannen van zijn opvolger, die het katholicisme enorme schade zouden kunnen berokkenen.

De “Bild-Zeitung” spreekt van een “oorlog der pausen”: het grootst denkbare kerkpolitieke ongeluk, waarvoor iedereen met het oog op het verrassende aftreden van paus Benedisctus XVI. waarschuwde en waarover de Netflix-film “De twee pausen” al fantaseerde, is ingetreden: in een samen met kardinaal Robert Sarah geschreven boek waarschuwt hij zijn opvolger, die zich inhoudelijk steeds meer ontwikkeld heeft tot een tegenpaus, ervoor de kerkelijke leer uit te hollen.

De draad van geduld is eindelijk gebroken

Al langer merk je het gebrom dat uit de omgeving van Benedictus en zijn naaste medewerkers tegen de nieuwe koers van Franciscus heerst. Onlangs nog liet een documentaire van de Bayerische Rundfunk zien dat Benedictus weliswaar lichamelijk gebrekkig, maar geestelijk nog steeds alert en actief is. Nu lijkt met de plannen van de paus om het priesterambt weldra voor getrouwde mannen open te stellen de emmer te zijn overgelopen, het geduld van Benedictus met het oog op de tirades van zijn opvolger definitief ten einde te zijn.

“Ik kan niet [langer] stil blijven!”, schrijft hij in het boek, waaruit de Franse krant “Le Figaro” vooraf al enkele passages publiceerde. De opheffing van het celibaat zou absoluut uitgesloten zijn. Het huwelijk zou een man vereisen, die zich volledig zou overgeven aan zijn gezin: “Omdat anderzijds de dienst voor de Heer de volledige overgave van een man vereist, lijkt het niet mogelijk om deze twee roepingen tegelijkertijd uit te voeren.” En het celibaat zou voortkomen uit de dagelijkse viering van het misoffer door de priester: “Uit de dagelijkse celebratie van de eucharistie, die een permanente toestand van de dienst aan God impliceert, wordt spontaan de onmogelijkheid van een echtelijke binding geboren.”

Het celibaat zou uitdrukking zijn van een katholiek zijn zonder compromis: “Ik denk dat het celibaat een grote betekenis in zich draagt – en wel als het afzien van een mogelijk aards bezit en van een leven in familiekring.”

“Theatraal gedoe, duivelse leugens en in de trend liggende fouten”

Maar de emeritus paus uit Beieren en de kardinaal uit Afrika met meesterschap over de taal zien talrijke andere problematische punten in de ambtsvoering van de Jezuïet Franciscus. Benedictus waarschuwt in zijn resumé aan het einde van het boek de clerus en de gelovige leken ervoor zich door “op een verkeerd spoor gebrachte bedenkingen, theatraal gedoe, duivelse leugens en in de trend liggende fouten” te laten intimideren.

Nog is onduidelijk hoe paus Franciscus op deze openlijke berisping zal reageren. Hij geldt bij de curie als onberekenbaar en neigend tot opvliegendheid. Vele aan Rome getrouwe gelovigen begroeten nu al het machtwoord van Benedictus en kardinaal Sarah, die zij als de best mogelijke opvolger (papabile) van Franciscus beschouwen. En zij delen de zorgen van emeritus paus Benedictus en de papabile. Guido Horst, een grondig kenner van het Vaticaan en de wereldkerk, schrijft in zijn korte commentaar in de “Tagespost”:

“Een groot deel van de kardinalen en het wereld-episcopaat vreest dat Franciscus in zijn zorg om pastorale oplossingen de kern van het katholicisme schendt. Dat is heftig.”

En de meeste gelovige katholieken zijn er van overtuigd: als het nu tot een aan de middeleeuwen herinnerend conflict tussen de beide pausen komt, dan werd dit gegarandeerd niet veroorzaakt door diegene die het er alleen om gaat de kerkelijke leer te behouden en het katholicisme in zijn integriteit te bewaren.

Bron:
https://philosophia-perennis.com
Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in katholieke kerk, Vaticaan. Bookmark de permalink .

29 reacties op Wil niet langer zwijgen: ex-paus Benedictus waarschuwt paus Franciscus voor de uitverkoop van het katholicisme

 1. Tom zegt:

  Dat hele celibaat slaat nergens op en is absoluut niet Bijbels. Het is ergens rond het jaar 1000 ingevoerd (verzonnen).

  De paus ziet zichzelf als opvolger van de Apostel Petrus maar die was gewoon getrouwd!

  De hele functie van paus slaat ook nergens op. Ook deze functie is absoluut niet Bijbels.

  De paus beroept zich als opvolger van de (getrouwde) Petrus op basis van de volgende Bijbelpassage:

  “Hij (Jezus) zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
  16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
  17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! (dat is Petrus) want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
  18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.”

  Petra betekent rots. De gemeente van Jezus is gebouwd op de geloofsbelijdenis (de rots) die Petrus uitte (en absoluut niet op de mens Petrus). Het gaat niet om Petrus maar om Jezus en de belijdenis (het geloof).

  Verder staat er heel duidelijk het volgende: “Want er is 1 God, er is ook 1 Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus…”

  Dus geen paus! Er is maar 1 bemiddelaar en dat is Jezus.

  Over ambtsbekleders in de kerk zijn verder voldoende zaken te vinden die het celibaat tegen spreken:

  “1Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk.
  2Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen…”

  Waar de katholieke kerk het celibaat vandaan heeft getoverd snap ik niet. Er is geen verplichting om te trouwen maar aangezien de meeste mensen de behoefte hebben is het beter om te trouwen. Zelfs de Apostel Paulus heeft dit leuk omschreven:

  “1Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt: het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken.
  2Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
  3Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man.
  4De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
  5Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.
  6Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel.
  7Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze.
  8Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.
  9Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.”

  Lijkt mij duidelijk.

  De katholieke kerk kan zich beter druk maken over de islam en andere uitingen waarin Jezus verloochent wordt i.p.v. zich druk te maken over het in stand houden van zelfverzonnen regeltjes die er totaal niet toe doen.

  Geliked door 1 persoon

 2. benkok zegt:

  Zelfs in de uitverkoop wil geen verstandig mens het RK-isme kopen, nog niet gratis krijgen, nog niet met geld toe.
  De RK kerk is de grootste misleidende, zieke zooi, die men zich kan voorstellen en in de 7e eeuw hebben ze Mohammed met zijn islam in het zadel geholpen, een walgelijkheid die net zo erg is.
  Het beest en de de profeet, waarover in Openbaring (laatste Bijbelboek) wordt gesproken, beiden vormen van antichrist.
  De islam ontkent de Christus (de Mashiach) , de RK kerk maakt er een baby van en verheft moeder Maria tot koningin des hemels en beiden hebben het niet over de Schepper van de kosmos, dus JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in de Christus (Yeshua/Jezus) verschenen.
  De islam heeft het over en “allah” , die in werkelijkheid de duivel zelf is en de RK kerk over een 3 goden combi, een heidense constructie, die ook in Egyptisch heidendom bekend was en in het Hindoeïsme.
  Wie de Schepper wil kennen, zoals Hij zich in de Bijbel presenteert , kan daar meer over lezen op
  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/ en desgewenst over in gesprek gaan.
  Dan ga je door de bomen het bos weer zien, dwars door alle gekte van mensen heen.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Geliked door 1 persoon

  • Kuu zegt:

   Een beetje tendentieus, vind u niet? Geeft niet, hoor!

   Like

   • benkok zegt:

    Hi Kuu, ik geef slechts aan wat de feiten zijn, snap niet wat je daar “tendentieus” aan vindt.
    Maar ik leer graag bij, dus leg even nader uit als je wilt. Wat Tom hier boven schrijft, klopt ook helemaal en bedenk verder even het machtsmisbruik en seksueel misbruik van dat walgelijke , misleidende instituut, de RK “kerk”.
    Shalom
    Ben

    Like

   • Kuu zegt:

    @benkok
    “grootste misleidende, zieke zooi, ie men zich kan voorstellen”; noemt u dat feiten?
    Nee, dat zijn geen feiten, maar dat is een waardeoordeel. Dat mag, maar geef dat dan toe.
    Oh ja, nog iets: ik denk dat u gewoon een hekel aan het RKatholicisme heeft, nietwaar?

    Like

   • Kuu zegt:

    @benkok
    Het gaat helemaal niet om een 3 goden combi , maar een drie-eenheid!!!! Graag wat meer nuanse…

    Like

  • Lucky zegt:

   Maria:
   Voor katholieken is zij de belangrijkste heilige. In de Rooms-Katholieke Kerk en Oosters-Orthodoxe Kerk heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven

   Volgens de officiële kerkelijke leer kan Maria nooit de plaats van Jezus als Verlosser van de zonde vervangen en verwijst zij altijd naar Jezus als de werkelijke Middelaar tussen de mens en God. In de volksdevotie is de praktijk meestal dat Maria als ‘toegankelijker’ beschouwd wordt dan Jezus en meer aangeroepen wordt, zij het dan als ‘voorspreekster’. Vele gelovigen bidden tot Maria om haar te vragen om voorspraak. Dat wil zeggen dat men vraagt of Maria voor hen wil bidden

   Like

  • Jules van Rooyen zegt:

   Wat helemaal onderaan staat, beste Ben Kok, was al aan de eerste regels te voorzien. Je moet er een neus voor hebben, maar de doxus, “beschuldig de tegenstander van je eigen wandaden” klopt nog steeds, nog steeds na 2OOO jr. strijd sinds Golgotha.

   Like

   • benkok zegt:

    @Lucky: Yeshua leert ons het “onze Vader” te bidden, rechtstreeks tot de Schepper dus en daar hebben we Maria niet bij nodig, integendeel.
    @ Jules: inderdaad, die 2 pausen doen niet voor elkaar onder in het zoeken van de macht, maar uiteindelijk blijft er niets over van die RK kliek.
    Tragisch voor al die mensen, die er in gevlogen zijn, zowel in RK als islam, maar dat is dan ook de test van het leven: doorzie je de misleiding, omdat je de waarheid zoekt of heb je liever de leugen? (2 Thessalonicenzen 2:11,12)
    Shalom
    Ben

    Like

   • Lucky zegt:

    Ben Kok,
    Maria was wél goed genoeg om Jezus te baren, te verzorgen en op te voeden?
    Maria is géén wegwerpartikel, maar de moeder van Jezus, dus de RK kerk heeft het fatsoen om die rol te waarderen en haar niet uit te sluiten omdat ze máár een vrouw is, zoals bij andere religies?

    Like

 3. Hovawart zegt:

  Sobere paus Franciscus,…..de baas van de bestgevulde bank ter wereld, de eerste bank die papiergeld uitgaf, maar nooit geld uitleent, enkel ontvangt…..als een gemijterde oom Dagobert.
  (de grootste kunstcollectie ter wereld in de kluizen even buiten beschouwing gelaten).

  Geliked door 1 persoon

 4. Eric zegt:

  Als dit de enige kritiek op Franciscus is, dan is Benedictus eveneens als de huidige paus een demente slappeling. Het christendom gaat ten onder aan de islam, christenen worden overal in de Arabische wereld, in Afrika en delen van Azië (Pakistan, Afghanistan) massaal door moslims uitgeroeid en de heren ruziën over het celibaat. Wat een idioot, achterhaald instituut, die kerk ! Christenen hebben geen kerken of aftandse onnozelaars nodig, ze hebben gigantische legers en manhaftige generaals nodig die, net als in de middeleeuwen, de moslims genadeloos in de pan hakken. Atoombommen hebben de christenen nodig, die ze in naam van God op Mekka kunnen droppen. Vernietig de valse profeet, ontwijd zijn graf, stuur zijn nalatenschap naar het verdoemde moslimparadijs, waar het eeuwig mag branden !

  Geliked door 1 persoon

 5. Rensk. zegt:

  Ik wilde eens even kijken bij goeievraag.nl. Had express een vraag neergezet: Is het waar of onwaar dat er iedere week 6 tot 700 asielzoekers binnen komen? Gewoon om te kijken hoe het daar gesteld is met de Vrijheid.
  Met daarbij de uitleg: dat men het over asiel had en ik opmerkte tijdens een bijeenkomst dat CBS rapporteert dat er iedere week 6 tot 700 asielzoekers binnen komen, waarna een vrouw heel fel riep: dat is niet waar! (heeft ze echt geroepen) Plus dat ik er zorgen over heb hoe dat moet met de woningnood die we al hebben en of dat allemaal uiteindelijk op te brengen is.

  Ik wilde eens kijken hoe goeievraag met deze vraag om zou gaan. Wel hij werd als de donder weggehaald. Ik zou zogenaamd de vraag niet goed gesteld hebben. Aan mijn neus. Ik heb m precies zo gesteld als hierboven. Zo erg is het al gesteld dus. Kafka Het is verbijsterend hoe mensen in een ontkenning willen leven. Die Iraanse die hierheen gevlucht is krijgt over een aantal jaren hetzelfde hier waar ze daar voor gevlucht is.

  Like

 6. dolphin zegt:

  de kat bijt de hond , beter dan het volk , maar beide keren maakt het geen drol uit door wie je gebeten word. t zal wel een parade zijn voor de “volgende paus”

  Like

 7. Cathja zegt:

  Paus Benedictus heeft volledig gelijk. Franciscus heeft de Rooms-Katholieke kerk wereldwijd schade toegebracht vanwege zijn bemoeienis met de Nieuwe Wereld Orde. Wat hij heeft gezegd over Jezus Christus, in negatieve zin, heeft zeer veel gelovigen op het hart getrapt.
  Franciscus is bovendien op een onjuiste manier paus geworden (zijn benoeming was al bekend vóór de 1e stemronde), en Benedictus werd om duistere redenen aan de kant geschoven.
  Ik vind het goed dat de oude paus nu zijn hart heeft gelucht, nu het nog kan. Hij heeft volledig gelijk.

  En nee, ik ben niet Rooms-Katholiek.

  Geliked door 1 persoon

 8. benkok zegt:

  @Kuu:
  zie https://tora-yeshua.nl/2016/04/onheilige-drie-eenheid-puur-heidendom/
  En verder zijn het machtsmisbruik en sexueel misbruik in de RK feiten, heel structureel door de eeuwen heen, op grond waarvan je van “walgelijke zieke zooi” kunt spreken.
  Tot slot: ik heb geen hekel aan katholieken of moslims, maar meelijden met hen, omdat ze gevangen zitten in een enorme misleiding, die hen te gronde richt.
  Wie echter voor blijft kiezen voor RK of islam, willens en wetens wat er gaande is binnen die systemen, zijn mede verantwoordelijk voor genoemd wangedrag.
  Shalom
  Ben

  Like

  • Kuu zegt:

   Hindoeisme met zijn 3 goden combi deugt ook al niet…. Tsja…

   Like

  • Lucky zegt:

   Het is nogal naïef om te denken dat misbruik alleen bij de RK kerk voor komt, in alle religies zijn er smeerlappen die misbruik maken van hun positie.
   Dat het bij de RK kerk nu naar buiten komt en besproken wordt wil niet zeggen dat het niet bij andere religies voorkomt.
   Ik zou hier een waslijst aan artikelen kunnen neezetten over misbruik bij de izlam, de joden, de protestanten, de jehova’s etc etc.
   Dit komt vooral omdat de religies gedomineerd worden door mannen!

   Like

  • Lucky zegt:

   Voor Ben:
   Binnen een paar minuutjes bij elkaar gezocht: MISBRUIK
   Ik ben niet erg spiritueel, maar zeer nuchter en geef om feiten.

   https://www.npostart.nl/grootschalig-misbruik-bij-orthodoxe-joden-nieuwsuur/14-02-2014/POMS_NTR_481548

   Grootschalig misbruik bij orthodoxe joden – Nieuwsuur
   14 feb 2014 08:59 • NTR • NOS • 13 min
   Binnen de streng orthodox-joodse gemeenschap in New York misbruiken rabbijnen, leraren of counselors op grote schaal jonge jongens. Dat zeggen twee direct betrokkenen: een rabbijn en een jongen die het meemaakte.

   https://www.ad.nl/buitenland/22-ultra-orthodoxe-joden-opgepakt-voor-seksueel-misbruik-vrouwen-en-kinderen~ae0d1b00/

   22 ultra-orthodoxe joden opgepakt voor seksueel misbruik vrouwen en kinderen
   VIDEOIn Israël zijn 22 ultra-orthodoxe joden opgepakt die vrouwen en kinderen in hun haredische gemeenschap twee jaar lang seksueel zouden hebben misbruikt. Dat maakte de Israëlische politie vandaag bekend.

   https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/seksueel-geweld-wortelt-in-islamitische-cultuur~be012e9f/

   Seksueel geweld wortelt in islamitische cultuur
   Moslimmannen menen dat je vrouwen zonder hijab straffeloos tot seksuele onderdanigheid kunt dwingen.

   https://www.trouw.nl/buitenland/nigeria-bevrijdt-opnieuw-tientallen-mannen-en-jongens-uit-een-islamitische-school~bb7b0d99/

   Nigeria bevrijdt opnieuw tientallen mannen en jongens uit een islamitische school
   Koran­scholen, de Almajiris, zijn in opspraak vanwege slavernij, marteling en seksueel mis­bruik. De regering wil ze sluiten.

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/protestantse-dominees-stopten-seksueel-misbruik-in-doofpot~b82a55ef/

   Protestantse dominees stopten seksueel misbruik in doofpot
   ‘Verdriet, boosheid, ongeloof en verbijstering.’ Zo omschrijft diaken Henk te Roller de emoties van zondag in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Amersfoort-Oost, toen tijdens de dienst werd bekendgemaakt dat een 71-jarig kerklid zich dertig jaar geleden schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van minstens twaalf minderjarige jongens. Vooral ook omdat twee, inmiddels gepensioneerde predikanten, geweten hebben van het misbruik, maar de zaak in de doofpot hebben gestopt.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/29/driehonderd-meldingen-misbruik-protestantse-kerken-a1452322

   Driehonderd meldingen misbruik protestantse kerken

   https://www.trouw.nl/religie-filosofie/omvangrijk-misbruikschandaal-onthuld-in-protestantse-kerk-vs~ba2060dd/

   Omvangrijk misbruikschandaal onthuld in protestantse kerk VS
   Honderden kerkleiders en medewerkers van de Southern Baptist Convention in de Verenigde Staten zijn de afgelopen 20 jaar beschuldigd van seksueel misbruik. Tientallen beschuldigden konden desondanks hun kerkelijke taken gewoon weer oppakken, zo heeft een onderzoek van twee Amerikaanse kranten onthuld.

   Zo kan ik nog heel lang doorgaan……
   Ligt dit aan de religie of aan de MENS?

   Like

   • Lucky zegt:

    Daar gaan we weer…
    https://tpo.nl/2020/01/21/jehovas-getuigen-willen-met-kort-geding-publicatie-misbruikrapport-tegenhouden/

    Jehova’s Getuigen willen met kort geding publicatie misbruikrapport tegenhouden
    Honderden slachtoffers meldden zich bij meldpunt

    Het rapport, dat donderdag moet verschijnen, is opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht die de ernst en omvang van misbruik binnen de 30.000 leden tellende geloofsgemeenschap in kaart hebben gebracht. Al kort na de start van het onderzoek hadden zich honderden mensen gemeld bij een meldpunt. Onderzoeksleider en hoogleraar Kees van den Bos sprak toen van ‘een flink aantal serieuze meldingen’ die het onderzoek leken te rechtvaardigen.

    Like

   • benkok zegt:

    @Lucky en Kun: lees de waarheid over de RKkerk op https://ivarfjeld.com
    En verder zeg ik nergens dat alleen de RK kerk seksueel misbruik kent, dat komt op veel meer plekken voor, terechte voorbeelden, walgelijk. En dat noemde ik al in een vorige reactie overigens.
    Dat is allemaal even fout , maar van kerken , die een hoge norm voor staan, is het des te schokkender en zeker van de langst bestaande, de RK kerk.

    @Kuu
    Mbt heiligenverering: daar zit de RK kerk ook helemaal fout mee, dat vind je nergens in de Bijbel als opdracht, integendeel, Bijbelse gelovigen vereren alleen JHWH.

    Shalom
    Ben Kok (joods-chr pastor)
    tora-yeshua.nl

    Like

  • Kuu zegt:

   Denkt u dat er in naam van uw boek niets gebeurt, dat verbeterd kan/moet worden?

   Like

   • benkok zegt:

    @Kuu en Lucky : ik zeg nergens dat alleen RK mensen fouten maken of bewust hun religieuze macht misbruiken, onzin, het gebeurt overal en dat laat zien hoe de mens is en kan zijn: verdorven en verloren.
    Mbt.de plaats van Maria: natuurlijk was zij een bijzondere vrouw, want JHWH verkoos haar om via haar in deze wereld te verschijnen, Hij veranderde een deel van Zichzelf in een vrucht in de moederschoot en kwam als Yeshua van Nazareth in de wereld.
    Het vleesgeworden Woord/Tora en dat had niets met Jozef en Maria van doen, zij was draagmoeder en Jozef adoptievader.
    Verder is het onBijbels om het contact met dode mensen te zoeken en Maria, hoezeer te waarderen ook, is een gestorven mens.
    Dus haar zien als ” mede verlossers” en ‘koningin des hemels” is misleiding, heidendom en occult denken.

    Shalom
    Ben

    Like

   • Kuu zegt:

    @Benkok
    Dan zou Heiligen verering ook on-Bijbels zijn?
    Geachte Benkok, ondanks onze “polemiek”, respecteer ik u zeer, maar kan het helaas niet in alles met u eens zijn.
    Met vriendelijke groet,
    Kuu

    Like

 9. Kuu zegt:

  … dat is het zeker.
  De op deze blogs geopperde gedachte dat de huidige paus Franciscus, zich nadrukkelijk verbindt met de New Word Order (NWO), is m.i. ook het overwegen waard….
  P.S. Mijn kennis schiet tekort of de NWO gedachte over de huidige paus juist is. Graag recties van kenners.

  Like

 10. delamontagne zegt:

  Tegenpaus ?
  L’histoire se répète
  14e Eeuw, ook al een Benedictus……………….

  Like

 11. Harry zegt:

  Wat zouden we toch een heerlijke , eerlijke , oorlogsvrije en geweldloze wereld kunnen hebben zónder ál die religies !
  De één veroordeelt het Jodendom .
  De volgende de hervormden .
  Anderen het katholicisme .
  Sommigen de hindoes , etc . etc .
  En haast iedereen die verdomde islam .
  En de meesten álle religies , BEHALVE degene , die ze zelf aanhangen .
  Ik persoonlijk haat ál die aandoeningen .
  Probeer al die achterhaalde waandenkbeelden nou eens uit jullie brein te wissen , mensen !

  Ik heb in het verleden in héél veel landen gewerkt , de enige gelovigen die oprecht probeerden om eerlijk en fatsoenlijk te zijn zónder dat aan anderen op te dringen waren boeddhisten !
  En dat lukte hen prima !
  Even heel neutraal beoordeeld .

  Ik hang dat ook niet aan , maar als jullie iets willen geloven , is dát wel het minst erge !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s