CARTOON

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Klaas”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

21 reacties op CARTOON

 1. Klaas zegt:

  Geliked door 1 persoon

  • Nemesis zegt:

   Wat aardig uitgenodigd te worden voor een verjaardag, maar er wel dik voor moeten betalen.

   Like

  • fleckie zegt:

   Aangezien R.Jette de JE-vorm gebruikt, :: is dit meestal een teken van net ..nog niet. ?onbeschoftheid, ten opzichte van iemand anders, , ..: .om iemand anders te tutoyeren , is het gebruikelijk, daar toestemming voor te vragen, ..gemanierdheid,!!!…….dus bijna. ? toch. onbeschoftheid, ( zo is dus zijn manier van doen, in reaktie tegenover iemand die niet in zijn gedachtenclub. …D66, ‘past’……..<~<~<~<~<~<~<

   Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Maar wel een enkeltje hoop ik.

  Like

 3. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Ik zou zeggen; ga lekker naar China.
  Alleen als je de vliegende Wuhantyfus oploopt mag je tot nader order niet meer terug !

  Geliked door 2 people

 4. Jean zegt:

  Ik heb zo een vermoeden dat die islamdokters “ga naar Nederland, België, Duitsland, Frankrijk of GB” die verwarde moslims voorschrijven, alles kosteloos want die Europeanen moeten tot 68 a 70 jaar werken…..
  Veel Europeanen omarmen die islamieten en diegenen die commentaar hebben omdat ze dat volledig afkeuren worden weggezet als rassisten.

  Like

 5. renato zegt:

  Ziek in zijn hoofd

  Like

 6. delamontagne zegt:

  ROME: Moslims bidden pal voor de basiliek Saint-Marie-Majeure.

  Moslims bezetten zonder dat iemand hen tegen houdt, de publieke ruimte voor de trappen van de pauselijke Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome en beginnen luid te bidden en te zingen.
  Het is weer een provocatie die als doel heeft de Christenen tot het uiterste te tergen.
  Dan kunnen ze weer klagen over de ontstane haat en worden ze door de linksen gesteund.

  Het bittere commentaar was:”Nu bidden die musulmannen nog buiten voor de trappen, de volgende fase is dat de Paus hen uitnodigt om dat binnen in de kerk te komen doen……….

  Geliked door 2 people

  • fleckie zegt:

   ‘ Wie niet waagt, die niet wint’, nietwaar, is immers een spreekwoord!

   Geliked door 1 persoon

  • fleckie zegt:

   De huidige ( uit Argentinie afkomstige)paus. heeft vrouwen, (;die voorheen alleen maar nodig waren om de ‘toekomstige’ ( OOK kerkbelasting). – belastingbetalers op de wereld te zetten, en verder niet geacht werden hun gedachten in en rondom…’POLITIEK’ hun zegje mochten doen,………de gelegenheid geboden …vrouwen op belangrijke ‘kerkelijke’ posten’. te. mogen. plaats / innemen!!…….<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fleckie: dan gaan de gedachten onwillekeurig uit naar een uitzending op de t.v. waarin werd verteld, ( en men ook liet zien, HOEVEEL. concentratiekampen! (800,) onder ZD. AM. LANDEN, met WALTHER. RAUFF in verschillende, als. …… OBERST, weer bestaan,, genaamd. ‘DAS. VIERTE. REICH.’, dank zij de. vlucht- helpers. van. honderdduizenden nazi’s, ( GEHLEN Organisatie, ODESSA, vooral de WELBEKENDE. RAT- LINE, ( met zijn …ZEER….’ VROME …ZIELZORGERS’).!!!!!…….
   <~<~<~<~<~<~<

   Like

   • delamontagne zegt:

    Argentinië en ook Chili hebben een groot deel van de bevolking die van Duitse afkomst is.
    De Argentijnen voelen zich meer Europeaan, danLatijns Amerikaan.
    De Paus is van Italiaanse afkomst.

    Like

 7. fleckie zegt:

  Het. INTERNATIONALE. STRAFHOF in Den HAAG heeft een onderzoek naar mogelijke ISRAELISCHE. oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen aangekondigd. Jerusalem reageert woedend. ( DE. REDACTIE. Foto Gambiaanse. FATOU. BENSOUDA.
  NIEUW. ISR. . WEEKBLAD, 17.1.2020’ ‘ STRAFHOF. GAAT. ISRAEL ONDERZOEKEN’. .
  Het nieuws sloeg in als een bom. in Israelische politieke kringen. Op 20 december kondigde de hoofdaanklaagsterb van. het. Internationale Strafhof in DEN HAAG, de. GAMBIAANSE Farou Bensouda, een onderzoek aan naar vermeende oorlogsmisdaden van de Joodse staat. Het gaat hierbij om twee zaken: de manier waarop de. IDF in 2014 de operatie. PROTECTIVE. EDGE in Gaza uitvoerde, en de bouw van Joodse nederzettingen op wat internationaal wordt beschouwd als bezet gebied op de Westelijke Jordaanoever.
  Israelische politici reageerden woedend. en geschokt. Benjamin Neyanyahu beschuldigde het Hof. in. Den Haag van ‘PUUR. ANTISEMITISME’. Zijn tedenering: overal ter wereld worden oorlogen uitgevochten waarbij legers zelden zo hun best doen als de. IDF. Om burgerslachtoffers te vermijden., en toch is Israel zo ongeveer het enige land dat onderzocht wordt door het Interna-
  tional Criminal Court( ICC).” Het ICC vindt dat Joden niet het techt hebben zich te vestigen in het Joodse thuisland”, zei de premier over de beslissing ook het Israelische nederzettingenbeleid onder de loep te nemen. “ Wij hebben al andere antisemitische vetslagen.(… ) Wij zullen het hoofd niet buigen”. Netanyahu werd bijgevallen door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, die vindt dat israel een’ongerechtvaardigd doelwit” is van het Strafhof. De Duitse regering sprak haar ongerustheid uit over de ‘politisering’ van het ICC. In ons land riep oppositieleider
  Geert Wilders (;PVV) op. Bensouda het land uit te zetten. Aan de andere kant toonden de Palestijnenzich naar verwachting enthousiast over de beslissing van de ICC-aanklager, de secretaris- generaal van het uitvoerende comite v.d.PLO vergeleek het besluit in Den Haag zelfs met Neil Armstrongs eetste voetstappen op de maan. … ………………VERVOLGING…………………
  ..Wat gebeurt er nu. Wel,alle opties zijn nog open. Het ICC kan besluiten Netanyahu, Benny Gantz( stafchef van de Idf in 2014 ) en talloze officieren of zelfs gewone soldaten te vervolgen, eat er in de praktijk op neer. zou komen dat duizenden israeli’s niet langer hun veilig land kunnen verlaten zonder kans te lopen opgepakt en aan het Syrafhof uitgeleverd te worden. Aan de andere kant van het juridische spectrum kan. Bensouda na ondetzoek nesluiten dat er geen reden tot vervolging van wie fan ook. Het enkele feit dat er een onderzoek komt zegt niets over een mogelijk proces tegen de Joodse staat en zijn politieke en militaire Functionarissen. Natuurlijk is het ICC- besluit ook een politieke beslissing. Alleen staten kunnen een onderzoek verzoeken tegen andere staten, dus is het juridisch logisch ( moreel is een andere zaak) dat. CHINA’s misdaden in. TIBET
  of de bezetting van de Westelijke SAHARA. door. MAROKKO. niet onderzocht worden.
  Maar is Palestina opeens een internationaal erkende staat. En waarom wel Istael nderzoeken, maar bjvoorbeeld niet. DE. TURKSE. INVAL. IN. SYRIE. Of de Russische. In. Oekraine. Is het serieus te verdedigen dat het bouwen van burgernederzettingen op de Westbank een vervolgbare oorlogsmisdaad constitueert, terwijl de eare misdadigers achter de genocides in. JEMEN, IRAK…
  Of. SYRIE. door het Syrafhof ongemoeid worden gelaten. Wat voor signaal geeft het ICC. af door
  de enige democratische techtsstaatb in het MIDDEN- OOSTEN te onderzoeken en mogelijk te vervolgen, terwijl een paar landen verderop vreedzame demonstranten met honderden tegelijk door hun eigen regeringen worden doodhrwchoten. ? …….Intussen is aanklaagster Fatou. Bensouda. de kop van Jut voor Israelische politici en media. Dit is opvallend,: haar aanstelling in 1998 wetd
  toegejuicht vanuit. Jerusalem. Begn december nog besloot Bensouda Israel niet te vervolgen voor de dodelijke affaire rond de Gazavloot in 2010, een besluit dat de Israelische beschuldigingen van partijdigheid ondergraaft. Feit is dat de ICC- beslissing na vjf jaar wikken en wegen is genomen. Advocaat bij het ICC en hoogleraar internationaal recht. Geert- Jan Knoops zal daarom de volgende week in het Niw in een gastopinie zijn licht laten schijnen over de gecompliceerde juridische aspecten van een beslissing die enorme gevolgen voor het vredesproces in het Midden- Oosten kan hebben, maar die net zo goed met een sisser kan aflopen. #…….<~<~<~<~<~<~<….
  ……’PLEIDOOI. VOOR. NATIES’, . Nw. ISR. WEEKBLAD. 17.1.2020 Tamarah. BENIMA.
  ‘“ Secruton. heeft. mijn. denken. Verruimd”. Roger Secruton is dood. Dat is erg. Als de
  Engelse conservatieve filosoof nog tien jaar had geleefd, tot zijn 75 ste, of zelfs tot zijn negentigste hadden zijn ideeen een nog wat bredere verspreiding kunnen krijgen. Van Douglas Murray , die in
  dezelfde business zit als ik- schrijver, journalist en commentator- heb ik iets wezenlijks geleerd in de strijd om de waarheid. Murray had het van Scruton,zijn docent. Als mensen kritiek hebben op iets of iemand, vraag ze dan:” In vergelijking met wat.”? Bijvoorbeeld, als mensen zeggen:” In Nederland worden de armen aan hun lot overgelaten”.,( wat zo kan zijn) ,vraag ze dan een land te noemen dat op dit punt beter scoort. Zo’n land is er ongetwijfeld, maar het is hoogstwaarschijnlijk een zeldzaamheid.” De zorg voor bejaarden en gehandicapten in Nederland is beneden ieder peil”.
  Vraag ze dan: Met welk land vergelijk je het”.? Het gaat er niet om de ander te slim af te zijn of de mond te snoeren. Wel om een werkelijkheidschek te introduceren: je wordt gedwongen te kijken naar wat goed is, RELATIEF . Als je zo naar het Westen kijkt, zie je hoe. kwetsbaar dat alles is: voor je het weet heb je het goede en mooie vernield, waar we ons erfgenaamvan weten. Secruton vroeg aandacht voor die kwetsbaarheid. ..Zijn 50 boeken staan niet in mijn boekenkast. Maar zijn. “ENGLAND AND. THE. NEED. FOR. NATIONS”, heb ik met aandacht gelezen.
  Het is een pleidooi tegen revoluties ( hij beschouwde de. EU. als een revolutie ). en voor kleine aanpassingen van de gedurende eeuwen gegroeide instituties en levenswijzen. Het is ook een oproep niet neerbuigend te doen over wat mensen als “eigen” ervaren”. De westerse manier van leven is niet zomaar ontstaan, en heeft vaak zijn nut bewezen.
  …Voor Joden is er een speciale reden om te lezen wat. Scruton schrijft over de natiestaat. :JODEN. ZIJN. EEN. NATIE. EN. HEBBEN. NU. OOK. EEN. NATIESTAAT. Iedereen die moeite heeft met het begrip ‘ de. JOODSE NATIE’. en met het. ‘NATIONALE’ aspect van het. JODENDOM, omdat het geassocieerd wordt met de moorddadige en uitsluitende variaties van nationalisme, zou Secrutons inzichten ter harte moeten nemen. Hij heeft in ieder geval mijn denken verruimd.#……..<~<~<~<~<~<~<

  Like

 8. fleckie zegt:

  C H I L I, ‘. ‘ E E N. Z W A R T B O E K’. Uitg. Agathon/ Unieboek B.V. Bussum, isbn 90.269.5818.8. …………..CHILI, een ZWARTBOEK is een bewerking v.h.oorspronkelijke Duitse. Chile, …ein Schwarzbuch dat werd samengesteld door Hans- Werner Bartsch, Martha Buschmann, Gerhard. Stuby en Erich Wulff ..De Ned. vertaling en bewerking werden verzorgd door Bertus Bolk, Piet Reckmann, Ben Welling, Peter Gelauf, Hitsje Tramonte, Marleen Huybregts- Kruse, Ine Bijnsdorp- Bruyns, Kees Goossens, e.a. …
  “ Met diepe verontwaardiging maken we de terreur, waaraan ons vaderland onderhevig is, openbaar. Waar de beste kameraden zijn gevallen en waar duizenden en duizenden in GEVANGENISSEN. en. CONCENTRATIEKAMPEN zijn opgesloten; politieke leiders, parlementariers, studenten, vrouwen, vele boerenarbeiders van het land en mijnwerkers.
  Wij eisen de vrijheid van al deze mensen, van de verzetsstrijders die door de militaire junta zijn opgesloten. Wij brengen eer aan degenen die gevallen zijn in de strijd in hetb hele land ,voor de vrijheid en de soevereiniteit van ons land.
  Het heldhaftig voorbeeld van Salvador Allende, zijn grote persoonlijkheid, zijn heldhaftige dood, is een symbool voor alle studenten,arbeiders en volk assa’s , alsook voor. alle. volkeren. van. Latijns- Amerika. .Als student ervoer hij al wat gevangenis en onderdr. ukking earen.. Maar hij was steeds consequent in zijn ideeen en trad heel jong al toe tot de socialistische partij, en vanaf die dag vocht hij zonder ophouden tegen. de. NAZI- BOURGEOISIE. van Valparaiso, tussen de
  jaren 1939-1941, destijds toen hij tot minister van gezondheid werd benoemd.
  De stastsgreep in Chili is de meest brute, harde, fascistische en bloedige geweest vann heel Zuid-Amerika. De balans van 8: maanden onderdrukking vermeldt tussen de 15.000 en. 40.000 doden en meer dan 30.000: politieke gevangenen,van wie er velen op verschrikkele manier gemarteld
  worden. De eenheidsvakcentrale is buiten de wet gesteld,de linkse politieke partijen eveneens, de universiteiten zijn door de militairen bezet, en de rectoren zijn half- analfabetenmilitairen. De leerlingen nworden geselecteerd op hun politieke ideeen.
  Massale ontslagen van arbeidets op verdenking sympathisanten te zijn met links. 800.000 mensen zijn werkloos, onder wie 5.000 onderwijzers . Honderden en honderden linkse artsen zijn eveneens werkloos, zijn spoorloos, of zitten in de gevangenis en hun bevoegdheid als arts is hun ontnomen. Censuur is er voor alle massamedia, zoals pers, radio en televisie. Deze feiten geven de balans weer van acht maanden fascistische militaire junta.
  Waarom vond juist in Chilim, het meest democratische land van Zuid- Amerika , deze meest fascistische staatsgreep plaats.? Omdat het Chilernse volk het best georganiseerde volk was van Zuid- Amerika met het sterkste strijdlustige bewustzijn na Cuba. Een bewustzijn dat de regering van de Unidad Popular meer heeft gestimuleerd……..Het Noordamerikaanse imperialisme kon de overwinning v.h.Chileense volk in september 1970 niet verkroppen, want het was een anti- imperialistische overwinning. De opkomst van een volksregering in dit zuidelijke deel van het continent,veranderde het politiek kader van het hele werelddeel en hielp Cuba uit zijn isolement.
  …Het verzet organiseert zich in Chili, ool al is dit anoniem, ondergronds en clandestien.Men heeft tijd nodig om de partijen te reorganiseren, om zich aan te passen aan de situatie van het verzet en het ondergrondse werk en om zich te kunnen voorbereiden op een lange harde strijd tegen. het
  FASCISME. De junta vreest dit verzet. Daarom hebben ze de staat van beleg verlenhd.
  Het brede anti- fascistische Chileense front zal overwinnen met steun en hulp van Un allen; van alle arbeiders, studenten en politieke organisaties die samen met ons strijden”…….. ………………
  …Hortensia Bussel. de. Allende. …….<~<~<~<~<~<~<

  Like

 9. fleckie zegt:

  Heer Bron: ‘Het internationale Strafhof in Den Haag heeft een onderzoek naar mogelijke Israelische oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen aangekondigd. Jeruzalem reageert woedend’ ,,++++++ het column van Tamarah Benima: ‘Pleidooi voor naties’. : beide berichten uit het Nw. Isr. Weekblad 17.1.2020, …..zijn ( nog) niet verschenen, ( op internet.?). . onder ‘Cartoon’., …….zodoende kan ik niet ten opzichte van het eerste bericht ‘aanvullen’ ‘Israel en het Strafhof: ‘VERDEDIGEN. of. NIET. VERDEDIGEN’. Reactie van/ door Geert jan. Knoops, in het Nw. Isr. Weekblad. 24.1.2020., ….. wat m.i. toch de moeite waard is, gelezen te worden door geinteresseerden..<~<~<~<~<~<~<

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘ISRAEL. en het Strafhof: VERDEDIGEN. of. NIET. VERDEDIGEN’, G.J.KNOOPS, in NW. ISR. WEEKBLAD. 24.1.2020.
   ‘Het Internationaal Strafhof wil een onderzoek openen naar vermeende oorlogsmisdaden
   door Israel in de ‘bezette’ PALESTIJNSE. gebieden. Hoogleraar Politiek van het Internationaal Recht, Geert- Jan Knoops, beantwoordt de vraag zal Israel zich moeten verdedigen aan het Strafhof- of hoeft dat niet? . Geert- Jan. Knoops.
   Op 20 december 2019 kondigde de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, Fatou. Bensouda. , aan een strafrechtelijk onderzoek te zullen instellen naar de ‘situation in Palestine’. Zij liet weten dat op basis van een ‘onafhankelijke en objectieve beoordeling’ van alle informatie aan de criteria was voldaan voor het openen van een dergelijk strafrechtelijk onderzoek. De aanklaagster oordeelde dat er een ‘redelijke basis is- een van de criteria- om verder te gaan met een dergelijk onderzoek, in verband met het feit dat volgens haar oorlogsmisdrijven zijn begaan en worden begaan op de Westelijke Jordaanoever( inclusief Oost- Jeruzalem) en in Gaza, en dat dit onderzoek n het belang van van ‘Justitie’. is.
   Echter , vanwege de volgens haar ‘unieke en zeer bestreden juridische en feitelijke kwesties ‘ die aan deze stuatie zijn verbonden, namelijk het territorium eaarbinnen het onderzoek dient te worden verricht, acht de aanklaagster het nnoodzakelijk om de drie rechters van de Kamer. van. Vooronderzoek. eerst naar een uitspraak te vragen over de zogeheten ‘rechtsmacht’( bevoegdheid) ’ van het Strafhof om deze situatie te berechten..
   In het bijzonder legt zij aan de rechters de vraag voor of het ‘territoir’ waarover het Strafhof haar bevoegdheid zou kunnen laten gelden de Westelijke Jordaanoever , inclusief Oost- Jeruzalem en Gaza. omvat. De aanklaagster is van oordeel dat deze fundamentele vraag zo snel mogelijk moet worden beantwoord, voordat zij met haar officiele onderzoek begint en niet pas later als haar onderzoek gereed is. Zij acht, aldus haar persverklaring van 20 december 2019, het tevens in het belang van de relevante staten dat hierover snel duidelijkheid komt, en nodigt hen om deze reden uit om deel te nemen aan deze juridische discussie in de rechtszaak, dus ook Israel.
   De vraag die velen bezighoudt, is: zal het Strafhof zichzelf bevoegd achten? Israel was immers geen partij bij het verdrag dat in 1998 dit Strafhof deed ontstaan. De meer belangrijke vraag die hieraan voorafgaat, is: moey Israel zich voor het Syrafhof gaan verdedigen. Want juist het aanvechten van deze bevoegdheid kan onderdeel van een effectieve verdediging zijn. Daartegenover staat de opvatting dat door voor het Syrafhof een verdediging te gaan voeren, men de rechtsmacht van dit hof zou erkennen. Alvorens deze vraag te beantwoorden zal in dit artikel eerst worden ingegaan op juist deze bevoegdheid van het Strafhof. De complexiteit van deze vraag zal namelijk aantonen dat juist dit thema meerdere reele aanknopingspunten kent om hierover in het kader van de tweede vraag een gedegen verweer te voeren. ………………..BEVOEGDHEID ………………
   Het Internationaal Strafhof is voortgekomen uit een verdrag dat in 1998 door 120 landen werd gesloten, in. ROME. Het is dus in tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen , geen orgaan van de Verenigde Naties( VN). De gedachte bij de oprichting was dat in het licht van de misdrijven gepleegd in de Tweede. Wereldoorlog, er een internationaal strafhof moest komen dat de ‘meest verantwoordelijke personen voor genocide , misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven , voor zo’n hof berecht zouden moeten worden. De staat Israel heeft- net als landen zoals de Verenigde Staten, Rusland en China- dit verdrag. niet. bekrachtigd en heeft daarmee niet de bevoegdheid van het Strafhof. erkend. Dit betekent dat het standpunt van Israel dat het niet gebonden is aan beslissingen van het Internationaal Strafhof en evenmin aan een procedure voor dit hof zou moeten meewerken , juist is. Echter, dit is maar een deel van het verhaal. De
   bevoegdheid van het Strafhof kan worden ingeroepen door een staat die partij is bij het oprichtingsverdrag, en op wiens grondgebied den genoemde vermoedelijke ninternationale misdrijven zich hebben voorgedaan of wiens onderdanen zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Is de Palestijnse Autoriteit ( PA) zo’n staat? Want het was de PA die in 2015 aan het Strafhof vroeg om een strafrechtelijk onderzoek naar de militaire operaties van Israel tijdens het conflct in de Gazastrook van juli tot augustus 2014( OPERATION. PROTECTIVE EDGE ) en de bouw van nederzettingen in de zogeheten ‘bezette. gebieden’. ( de Westelijke Jordaanoever en Oost- Jeruzalem). Hier dient zich al een eerste probleem en mogelijk verweer aan. In 2015 kon de PA zich officieel als staat aansluiten bij het Strafhof omdat het in 2012 een. NON- MEMBER OBSERVERSTATE – status kreeg in de VN , zoals ook Vaticaanstad die eerder kreeg. Daarna diende het in 2018 de genoemde strafklacht tegen Israel in bij de aanklager van het Strafhof wegens gestelde internationale misdrijven gepleegd in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever vanaf juni 2014 . Voor het Strafhof was de genoemde status kennelijk voldoende om als ‘lidstaat’ te worden aangemerkt. Dit is echter niet een beslissing van de rechters zelf geweest. De beslissing tot toelating als lidstaat tot het Strafhof wordt genomen via een administratieve afweging, en is niet gebaseerd op een rechterlijk oordeel………………………..
   DISCUTABEL…………..Volgens het Internationaal recht is er echter pas sprake van een staat indien voldaan is aan een viertal voorwaarden: het hebben van een eigen bevolking en een eigen grondgebied: een regering die effectief gezag uitoefent, en een onafhankelijke status hebben. De tweede en derde voorwaarden zijn juridisch discutabel. Voor 1967 was de Westelijke jordaanoever geen grondgebied dat juridisch toebehoorde aan de PA. Volgens de Oslo akkoorden berust de militaire en bestuurlijke controle in de meeste gebieden die de PA als Palestijns grondgebied beschouwt op Israel. En een van
   de thema’s die volgens de Oslo- akkoorden nog moet worden opgelost, is nu juist de permanente status van deze gebieden. Daarnaast is betwistbaar of een uniform effectief gezag in de Westelijke Jordaanoever en Gaza bestaat. Het feit dat in 2012 door 138 VN-lidstaten werd gestemd voor het verlenen van NON- MEMBER OBSERVER STATE – status aan de PA is, zo kan worden betoogd- gebaseerd op een politieke afweging en niet op een juridische. Een internationaalrechtelijk oordeel over de status van de Pa als ‘staat’ op wiens’grondgebied’ mogelijk internationale misdrijven zouden zijn begaan, is derhalve nog niet aan een techterlijk oordeel onderworpen geweest.Het is dus zeer wel mogelijk dat tijdens de door de aanklager aangekondigde procedure — waarin zij het Hof zal vragen zich eerst uit te spreken over de bevoegdheid van het Hof om van de situatie in Gaza en de Westelijke Jordaanoever kennis te nemen- dit argument kan worden opgeworpen……………JURIDISCHE. GEVOLGEN…………..Gesteld nu dat deze argumenten niet, of niet sterk genoeg, worden opgeworpen tijdens de procedure over de bevoegdheid bij het Hof, wat zouden de jurische en politieke gevolgen kunnen zijn? Men
   moet zich realiseren dat als het Strafhof zonder deugdelijk weerwoord zou aannemen dat hetb bevoegd zou zijn om van het door de aanklager voorgenomen onderzoek kennis te nemen , dit de deur zal openzetten tot een langdurig strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke misdrijven die van de zijde van ISRAEL en HAMAS gepleegd zouden zijn gepleegd. Dit onderzoek kan uiteindelijk ook resulteren in hetb aanwijzen van personen als verdachten waartegen de aanklager een- door het Hof goed te keuren – arrestatiebevel kan doen uitvaardigen. Als gezegd is Israel alszijnde niet- partijstaat bij het Strafhof. niet- gebonden aan de beslissingen van dit Hof. Toch kan het gevolg van dergelijke arrestatiebevelen tegen politieke en militaire leiders van Israel- gesteld dat deze uit het onderzoek als verdachten naar voren zouden komen – vervolgens zijn dat deze personen zich niet meer vrij kunnen bewegen overbde gehele wereld immers, de 123 partijstaten bij het Strafhof zijn in dat scenario gehouden om een dergelijk bevel uit te voeren. . Dit alles toont aan dat als het Hof zich eenmaal bevoegd heeft geacht, er procedures in gang zullen worden gezet die weleens onomkeerbaar kunnen zijn. Om die reden dient juist in het stadium van de vaststelling van de bevoegdheid van het Hof een verweer te worden gevoerd als men die bevoegdheid betwist.
   …………..RECHTSPOLITIEKE. . GEVOLGEN…………………Hiermee is dus het antwoord gegeven op de centrale vraag, namelijk of Israel zou moeten verschijnen voor het Strafhof om zich te verdedigen. Het erkent hiermee geenszins de bevoegdheid van dit Hof. Juist integendeel kan het hiermee ook ingrijpende rechtspolitieke gevolgen voorkomen. In 2004 verzocht de Algemene Vergadering van de VN aan het Internationaal Gerechtshof ( ICC). om een advies over de legaliteit van de bouw van hetb v veiligheidshek dat Israel wilde plaatsen- het zou in totaal uit 640 kilometer moeten
   bestaan – dat deels werd geplaatst op berwist gebied. Volgens Israel was het doel hiervan het voorkomen van terroristische aanslagen . In juli 2004 oordeelde dit Hof in een niet- bindendadvies dat de bouw van deze ‘muur’ .( negentig procentnwasnhek) in strijd eas met het internationaal recht. Israelm verscheen in 2003-2004: niet voorb het ICC om zich tegen de aanklacht te verdedigen. De rechtspolitieke gevolgen van deze keuze en de uitspraak van het Hof- dat zonder weerwoord en feitelijke weerlegging tot stand kwam- zijn nu zestien jaar later zichtbaar. Op 12 november 2019 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat levensmiddelen, afkomstig uit de ‘bezette gebieden,’ voortaan een speciaal etiketb moeten krijgen dat consumenten in de EU. duidelijkheid geeft over de hherkomst van het produkt. Ditbongrachtbde aard van hetbproduct van dadels uit Gaza tot
   wijn uit Oost- Jeruzalem. Een algemeen label ‘ MADE. IN. ISRAEL ‘ is volgens dit Hof niet voldoende. Van belang is om vast te stellen wat de reden was voornhet EUROPEES
   HOF om tot deze beslissing te komen. De rechters van dit Hof namen het oordeel van het ICC van 2004 over en concludeerden dat zowel de ‘bezetting’ door Israel als de bouw van nederzettingen van en op de Westelijke Jordaanoever in strijd zijn met het internationaal recht. Het Hof meent dat hierom consumenten een goed doordacht e keuze moeten kunnen maken, waaronder ook de ethische aspecten van produktieverkoop en respect voor internationaal recht. Vandaar het vereiste van een etiket dat precies de geografische oorsprong van het produkt aanduidt. .Men ziet hier dus een rechtspolitiek gevolg van een juridische keuze van een land , in dit geval Israel, door zich in de internationale rechtszaak niet te verdedigen tegen bepaalde aantijgingen . Door zich niet voor het ICC te verweren. In 2004 is de uitspraak van het ICJ een eigen juridisch leven gaan leiden. .Natuurlijk is niet vast te stellen of het wel voeren van een verdediging tot een ander oordeel zou hebben geleid. De Amerikaanse rechter in het ICJ, Thomas Buergenthal, meende van wel en gaf te kennen dat door niet voor het Hof te verschijnen , aan de rechters belangrijke feiten over de bouw van de ‘muur’ waren onthouden. .Eenzelfde juridisch- strategische miscalculatie zou Israel zich niet een tweede keer mogen veroorloven door bij het Strafhof weg te blijven, indien er een hoorzitting gaat plaatsvinden over bevoegdheid van het Hof in onderhavige.
   kwestie……………LEERMOMENT………….. De vraag of het door de hoofdaanklager van het Strafhof aangekondigde strafrechtelijk onderzoek in verband met de situatie in. Gaza (2014) ’ en de situatie in de gestelde. ‘bezette gebieden.’ gaat plaatsvinden , zal geheel afhankelijk zijn van een vraag: achten de rechters van het Strafhof zich bevoegd , dat wil zeggen dat , gaat het hier om mogelijke misdrijven gepleegd op grondgebiedbdat de Pa als staat toebehoort? Dit oordeel zal allesbepalend kunnen zijn voor de voortgang van een strafzaak die opnhaar beurt aanzienlijke juridische en politieke gevolgen voor de staat Israel nennhaarnleiders kan hebben . In plaats van zich in de media te kerenbtegen het ICC met beschuldigingen dat dit Hof c.q. de aanklager de staat Israel zou willen demoniseren of te stellen dat deze instanties zelfs antisemitische gevoelens zouden koesteren jegens Israel- zoals sommige Israelische politici en experts deden- zou Israel er beter aan doen om een serieuze verdediging te gaan voeren voor het ICC. De strategische miscalculatie die het in 2004 maakte zou een leermoment nkunnen zijn. In de rechtszaak van het ICC zal het louter om juridischevnen historische feiten gaan. Een verweer gebaseerd op genoemde beschuldigingen over demonisering en antisemitisme , het oproepen tot sancties tegen het ICC of het verwijzen naar andere landen ( Syrie.) dit alles zal geen indruk maken op het ICC. Het antwoord op de vraag in de kop van dit artikel is daarmee gegeven: …juridisch. verdedigen.##>>>>>>>>>>>>
   Prof.dr.mr. G.J.A. Knoops is hoogleraar poltiek ( van het nInternationaal Recht.( UvA) en LEAD COUNSEL bij het ICC……..<~<~<~<~<~<~<

   Like

 10. fleckie zegt:

  Enfin, ook de JAPANNERS hebben zich goed gemanifesteerd in W.O. 2, ( wie herinnert zich nog de film : ‘BRUG over rivier. KWAI’ ?………. OP NOS- tt.106, ma. 27.1.2020 : ‘ROL. MITSUBISHI WO II. op tafel. ENECO”.
  ‘ Aandeelhouders van ENECO willen dat het Japanse MITSUBISHI in gesprek gaat met NEDERLANDERS die dwangarbeid voor het bedrijf hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dat waren et zeker 661. In november werd bekend dat Mitsubishi het energie edrijf voor 4,1 miljard euro koopt. De aandeelhouders van Eneco zijn 44 gemeenten waarvan 75% goedkeuring moet geven aan de verkoop.
  De STICHTING. JAPANSE. ERESCHULDEN eist erkenning, excuses en compensatie, en de Eneco- aandeelhouderscommissie zegt tegen TROUW dat die zorgen zijn overgebracht aan het Japanse bedrijf……..Mitsubishi heeft nog niet gereageerd.<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>> fleckie: WEER een bedrijf als uitverkoop naar het buitenland, en dan ook nog JAPANS, ( een v.d.as- landen) dat dan voor de. TWEEDE. KEER. profiteert van de NEDERLANDSE. WERKLUST,/ opbrengst….. al is het dan nu in ZOGENAAMDE. ‘. VREDESTIJD ‘…….<~<~<~<~<~<~<

  Geliked door 1 persoon

  • fleckie zegt:

   aanvulling op aandeelhpuders ENECO, etc……..De mars. ‘ COLONEL. BOGEY-MARS i heeft. tijdens de film ‘The bridge over the river KWAI’, (meer.) bekendheid gekregen……..<~<~<~<~<~<~<~

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s