N.a.v. een interview met Renaud Camus

Screenshot_88

(Door: “bozeoudeman”)

Mijn oog viel het weekend op een interview met Renaud Camus, u allen wel bekend als geestelijk vader van de ‘grote vervanging’, ofwel de omvolking. De journalist in kwestie die hem interviewde was duidelijk tegenstander van dit idee en schilderde in Letter en Geest van Trouw Camus bijna af als een totale idioot. Prima, denk ik, doe maar, dat je over hem schrijft is genoeg. Eindelijk kunnen mensen dan eens kennismaken met wat hen te wachten staat. 

Ik moest denken aan Fortuyn, die in de laatste jaren van zijn leven, voordat hij werd vermoord door een linkse dwaas die zich momenteel vrijelijk in de wereld mag bewegen alsof hij de mensheid iets fantastisch heeft geschonken, wat in de linkse idioten hun ogen ook zo is, maar dat terzijde, en ik herinnerde mij de woorden die Fortuyn over de islam sprak en waar hij allang gelijk in heeft gekregen.

De met de islam dwepende minkukel journalist komt om het ongelijk van Camus te bewijzen aanzetten met aanslagen die gepleegd zouden zijn naar aanleiding van de geschriften van Camus in Nieuw-Zeeland en in Amerika. Zelfs al zou dit waar zijn, dan staat dit in geen enkele verhouding met de veelheid aan aanslagen die in de afgelopen 20 jaar zijn gepleegd door radicale islamieten, waarover de ‘journalist’ gewoon niets stelt, alsof de moordpartij in Parijs op een redactie en de slachting in een concertzaal nimmer hebben plaatsgevonden.

Via de laatste cijfers die ik heb, stond de ‘bodycount’ door dat soort islamieten veroorzaakt in maart 2019 op meer dan 37 duizend aanslagen met pakweg 240 duizend doden een bijna 320 duizend gewonden. Inmiddels kan dit helaas al gestegen zijn tot vermoedelijk 250 duizend doden en 350 duizend gewonden, dus meer dan een half miljoen slachtoffers wereldwijd waar dit soort ‘journalisten’ nimmer over spreekt. Dit zijn wel enigszins andere cijfers dan die waar die linkse ‘dickheads’ maar mee blijven komen. Ook de vele aanslagen op Joden en christenen, synagogen en kerken blijven door dit soort bijna nazistisch te noemen ‘journalisten’ gebagatelliseerd worden.

Gezien die bijna of reeds één miljoen doden en gewonden, gezien de toenemende aantallen zogenaamde vluchtelingen, gezien de toekomende terreur van en met de komst van miljoenen door de VN gestuurde immigranten via het Pact van Marrakesh, is het niet verwonderlijk dat mensen met verstand stellen dat wij worden belazerd waar we bijstaan, dat men niet collaborerende wetenschappers moet geloven die miljoenen aan subsidies krijgen om tot conclusies te komen die hun broodheren van de VN en EU wensen te lezen.

Wij Europeanen zijn wel degelijk in gevaar en dat danken we aan een gestoorde en tevens ook nog eens zwaar hebzuchtige elite. Dat danken we aan de vele radio/tv en dagbladen- en tijdschriftjournalisten die al jarenlang hun werk niet doen, die al jarenlang hun kijkers en lezers bedriegen. Dat danken we aan dwazen die niet willen inzien wat er plaatsvindt. Maar gelukkig zijn er ook nog mensen zoals Renaud Camus, een schrijver die stelt ‘kijk wat je ziet en geloof je eigen waarnemingen’, wat ik onderstreep. Dus doe als ik en luister naar hem en niet naar onbetrouwbaar volk dat beweert ons naar eer en geweten te informeren.

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "omvolking", demoniseren, gezond realisme. Bookmark de permalink .

22 reacties op N.a.v. een interview met Renaud Camus

 1. van Colle zegt:

  Goed stuk hopelijk keert het tij heb er een hard hoofd in Heb enorm veel respect voor Geert Wilders en zijn mede PVVers die als vuil behandeld worden terwijl ze de strijders van een democratisch Ndrl zijn Respect voor die strijders voor Europa

  Like

 2. delamontagne zegt:

  8 Jaar oud en nu al goed opgeleid in de leer van allah, dus moorden.
  Eerst de ongelovigen, nu deze Christelijke jongen.
  Maar dat is ver weg in Afrika, dus hoeven we ons in Eúropa daar niet zo druk over te maken.
  De moslims in EU zijn toch immers vredelievend en rustig.
  Ze klagen wel veel, maar dat kun je negeren.
  Voorlopig is er niets aan de hand………….

  https://www.valeursactuelles.com/societe/letat-islamique-filme-lexecution-dun-chretien-nigerian-par-un-jeune-garcon-115353
  &
  Young boy executes Nigerian Christian prisoner in horrifying ISIS video after declaring: ‘We won’t stop until we take revenge for all the blood that was spilled’

  Like

 3. delamontagne zegt:

  Ik wist niet dat hij, Camus hier niet ver vandaan woont.
  Wat ik wel weet ( na zojuist 3/4 van zijn toespraak te hebben gelezen waarvoor hij veroordeeld werd ) is hetgeen hij zegt ook door de Heer Wilders, wijlen prof.Hans Jansen, Wafa sultan, en al die vele andere mensen die meer van de islam afweten dan ’t hele stelletje goedmenschelijke journaille bij elkaar, gezegd zou kunnen zijn..
  Zijn toespraak waarvoor hij werd veroordeeld.
  Hij somt alleen maar feiten op, nergens wordt tot
  geweld opgeroepen.
  BRON
  https://www.infos-toulouse.fr/2020/01/17/renaud-camus-condamnation-discours/
  &
  https://www.cnre.eu/appel-de-colombey

  Geliked door 1 persoon

  • Republikein zegt:

   Dames en heren, geachte leden van de Arrondissementsrechtbank en geachte leden van het Arrondissementsparket Den Haag!

   De juridische vraag die in het Wildersproces-II voorligt, is of in het Nederlandse recht een wet te vinden is die het strafbaar maakt dat iemand publiekelijk uitspreekt dat hij minder, minder, minder mensen van een bepaalde nationaliteit in Nederland of in Den Haag wenst.

   Dus stel dat iemand zegt: “Ik vraag aan jullie: willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Amerikanen?” Of meer of minder Syriërs? Of meer of minder Fransen? Of meer of minder Ghanezen?

   Naar mijn overtuiging is in het Nederlandse recht geen wettelijke bepaling te vinden die dit verbiedt en sanctioneert.

   Artikelen die in dit verband vaak worden genoemd, naar mijn smaak ten onrechte, zijn de artikelen over groepsbelediging (art. 137c Sr.) en over aanzetten tot haat (art. 137d Sr.). Maar ik kan niet inzien dat dit een valide grond oplevert iemand te bestraffen die mensen van een bepaalde nationaliteit uit Nederland of Den Haag zou willen weren.

   De reden voor het standpunt dat ik hier inneem, is dat de genoemde artikelen een uitdrukkelijke beperking opvoeren voor hun toepasbaarheid. Ze zijn namelijk alleen toepasbaar wanneer de uitspraken iets te maken hebben met een van de volgende vijf punten:

   Ras
   Godsdienst
   Seksuele voorkeur
   Handicap
   Geslacht (alleen voor art. 137d Sr.)

   Nationaliteit wordt hierbij niet genoemd. En daaruit moeten we afleiden dat de Nederlandse wetgever ervoor gekozen heeft opmerkingen over nationaliteit niet strafbaar te maken (in tegenstelling tot de Franse wetgever bijvoorbeeld, die opmerkingen over nationaliteit wél strafbaar heeft verklaard).

   Extensieve interpretatie
   De enige reden die kan worden aangevoerd om de opmerkingen van dhr. Wilders die verwijzen naar een nationaliteit, wél onder de genoemde strafwettelijke bepalingen te laten vallen, is een van de vijf genoemde punten zodanig extensief (“breder”) te interpreteren dat daar ook nationaliteit onder wordt gebracht. En dan zal weer duidelijk zijn dat de meest gerede categorie “ras” is. Men zal dus moeten betogen dat Marokkanen een “ras” vormen.

   Er zijn vele argumenten die zich tegen een dergelijke extensieve interpretatie verzetten. Het meest voor de hand liggende argument is dat de aard van de werkelijkheid zich daartegen verzet: een nationaliteit is geen ras. Maar afgezien daarvan, er zijn ook meer morele en politieke argumenten tegen aan te voeren. Laat ik er vier noemen.

   Verstandige racismebestrijding
   Het eerste argument is dat het geheel tegengesteld is aan het ideaal van een verstandige bestrijding van racisme. Verstandige racismebestrijding houdt in dat alleen “echt racisme” moet worden bestreden onder die noemer. Wie zegt dat hij minder Amerikanen in Nederland wil, is wellicht anti-Amerikaans, maar geen racist. En wat voor Amerikanen geldt, geldt ook voor Marokkanen, Fransen, Polen en Syriërs.

   Wie de welvaart van Europa niet wil delen met Syrische vluchtelingen, is misschien hardvochtig of niet solidair, maar is geen racist.

   Rechtsstaat
   Een tweede reden om de strafwet niet naar analogie te gaan toepassen op iets dat daar strikt genomen niet onder valt, is dat de strafwet dient te functioneren onder het legaliteitsbeginsel. Burgers mogen verwachten dat zij niet worden gestraft door de overheid, tenzij die overheid duidelijk kan maken dat er een bepaling is die dat rechtvaardigt. Dit mag je ook het “beginsel van de rechtsstaat” noemen. Of het “beginsel van de rechtszekerheid”.

   Democratie
   Een derde problematisch punt is dat het hier de vervolging van een politicus betreft. En dat is een hele bijzondere situatie, want in een democratie moeten politici een grote vrijheid hebben om beleidsalternatieven af te wegen. Zij moeten nadrukkelijk ook kwesties aan de orde kunnen stellen die te maken hebben met selectiecriteria voor een beperking van de migratie.

   Vrijheid van expressie
   Als vierde en laatste punt zou ik willen wijzen op de grote betekenis van de vrijheid van expressie. Die vrijheid omvat volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg niet alleen de vrijheid om opvattingen te huldigen waar iedereen het mee eens is, maar ook – en ik zou willen toevoegen: vooral – meningen die “offend, shock or disturb”, zoals het Hof aangaf in de Handyside-zaak uit 1976.

   In het bijzonder in een tijd, waarin die vrijheid van expressie tot voorwerp is geworden van wat ik noem “theoterroristische aanslagen” – ik verwijs naar de moord op Theo van Gogh in 2004, naar de moord op de redactie van Charlie Hebdo uit 2015, naar de dreiging jegens dhr. Wilders zelf – is die vrijheid van expressie een cultuurgoed dat we moeten koesteren.

   Paul Cliteur is de schrijver van Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders, dat op 14 november 2016 verscheen. Hierin vergelijkt hij de processen tegen Brigitte Bardot, Oriana Fallaci, Michel Houellebecq en Geert Wilders op basis van vreemdelingenvrees.

   https://www.deblauwetijger.com/paul-cliteur-rede-in-het-wildersproces/

   Kort door de bocht:nep-rechters!

   Geliked door 1 persoon

 4. Lekke Fietsband zegt:

  dat men niet collaborerende wetenschappers moet geloven die miljoenen aan subsidies krijgen om tot conclusies te komen die hun broodheren van de VN en EU wensen te lezen??????

  Volgend mij moet er staan:
  “dat men niet DE collaborerende wetenschappers moet geloven die miljoenen aan subsidies krijgen om tot de conclusie te komen die hun broodheren van de VN en EU wensen te lezen

  Geliked door 1 persoon

  • Frans Brassens zegt:

   Inderdaad Lekke F., zonder ‘de’ geeft de formulering aanleiding tot misverstanden.

   En er is ook nog dit:
   “Renaud Camus, u allen wel bekend als geestelijk vader van de ‘grote vervanging’, ofwel de omvolking.”
   Het lijkt mij de bedoeling te zijn aan te geven dat Camus die TÉRM introduceerde?
   In dat geval ontbreekt ook hier duidelijkheid waardoor een misverstand op de loer ligt.
   De verdere tekst corrigeert dat weliswaar, maar toch.

   Geliked door 1 persoon

  • bozeoudeman zegt:

   ‘de’ suggereert dat alle wetenschappers collaboreren en dat is niet het geval, dus…

   Like

   • Lekke Fietsband zegt:

    Zoals het er nu staat, wordt het gelezen als het geloven van de niet collaborerende wetenschappers die miljoenen subsidie krijgen…………………………. om hun broodheren EU+VN na te lullen

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    “niet collaborerende wetenschappers” vereist hier, om de bedoeling duidelijk te maken voor iedereen, ook de niet ingewijde, een ‘de’ erbij, oude man.
    Zonder ‘de’ zou men kunnen lezen dat je juist ‘niet collaborerende wetenschappers’ beticht van ‘gesubsidieerde conclusies’. En dat was beslist niet je bedoeling.

    Wat je nu schrijft is overigens onzin. Zo valt dat (met ‘de’) zéker niet te lezen, vanwege de toevoeging “die miljoenen aan subsidies krijgen om tot de conclusie te komen die hun broodheren van de VN en EU wensen te lezen.”

    Like

  • bedonderde burger zegt:

   …. dat men niet collaborerende wetenschappers moet geloven die miljoenen aan subsidies krijgen om tot conclusies te komen die hun broodheren van de VN en EU wensen te lezen.
   Deze zin is correct maar kan moeilijk leesbaar zijn. Het woordje ‘die’ tussen niet en collaborerende had de zin beter leesbaar gemaakt, maar dat hoefde niet aangezien de rest van de zin duidelijkheid gaf. Hierover kan je met elkaar van mening blijven verschillen. Maar toch, boze je schrijft af en toe in moeilijke zinnen, maak er eens wat meer hapklare brokken van. Wat ironisch is, is dat een inhoudelijke fout niet is opgemerkt!

   Like

 5. Nemesis zegt:

  “Kijk wat je ziet en geloof je eigen waarnemingen”. Zelfs daartoe is het volk niet meer in staat, ze zijn ziende blind en horende doof, of massa hypnose? Wie zal het zeggen en waardoor? Door die smerige gevaarlijke giftige troep uit de vliegtuigen te laten spuiten, dag voor dag ? Door HAARP ?
  Wie dat nog niet weet die zoekt het maar op bij google.

  Geliked door 1 persoon

  • Frans Brassens zegt:

   Als straks G5 is uitgerold kan je dat ook nog aan je lijstje met mogelijkheden toevoegen, Nemesis.
   Net als jij begrijp ik de ontstellende laksheid, lamlendigheid, ongeïnteresseerdheid, van ‘de massa’ niet.
   Wanneer je mensen wel eens wijst op wat er te zien of gaande is kun je dan ook nog reacties krijgen zoals ‘Ach laat maar’ en ‘Het zal wel’…..

   Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Inderdaad, of ook toen ik via dit blog iemand de fakkeloptochten wilde laten zien en de reden ervan vertellen, kreeg ik, nadat er een korte blik op geworpen werd, te horen, wat een (sorry) kolere herrie, draaide zich om en was weg. Na iets later gevraagd te hebben vanwege deze reactie, was het: “interesseert me niet”. Tja…….

    Like

   • Nemesis zegt:

    Overigens, moest het nummer van m’n Fritz box hebben, staat achterop. Viel me op een keer op, dat dat ding ook al voor 5G klaar is, en ik heb het al zeker bijna 2 jaar in huis.

    Like

 6. delamontagne zegt:

  RACISME ANTI-BLANK,
  Deze video mocht van de politie en ||Justitie niet meer op de site “Resistance-Republicaine” worden gezet onder dreiging van boete en gevangenisstraf.
  Een blank jongetje van 12 wordt door een horde arabs en zwarten in elkaar getrapt in Étampes, een stadje net tenzuiden van Parijs……….

  https://tvs24.ru/ripostelaique/cc-content/uploads/h264/7bEY60HnzEldMSMfIA6f.mp4?_=3

  Like

 7. koosv8 zegt:

  Een ieder die in deze tijd zijn eigen waarnemingen ziet en gelooft, is een leugenaar, rascist, en wat al niet meer. Maar het FEIT dat, wat er verkondigd wordt door deze moedige mensen, gewoon de WAARHEID is.
  Dat is nou net waar ze niet tegen kunnen.
  Jammer voor hen, en mij gaat het eigenlijk veel te langzaam, maar het worden er steeds meer.

  Geliked door 1 persoon

 8. jungleelephant zegt:

  Kijk je wel eens naar de serie dr House???Die zegt altijd:iedereen liegt!En gelijk heeft hij!Media,nieuws,politici:ik neem ze niet met een korreltje,maar met een zak zout!En als ik alleen al afga op mijn eigen ervaringen,kan ik niet anders zeggen dan:Nexit,grenzen dicht en uitzetten wat hier niet hoort!Schouders er samen onder en nog maar weer eens opnieuw beginnen!Maar dan moeten we wel eerst het Binnenhof schoon vegen!

  Geliked door 1 persoon

 9. Klaas zegt:

  Like

 10. J.A. Kapteyn zegt:

  Kijken wat je ziet en geloven in je eigen waarneming is altijd het beste. Gewoon je boerenverstand gebruiken. Er zou ons heel veel ellende bespaard zijn gebleven als de meeste mensen niet te lui waren geweest om hun gezonde verstand te gebruiken. Of zouden ze dat verstand niet hebben? Dan staat ons niet veel goeds te wachten.

  Geliked door 3 people

 11. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Kijk de laatste tijd teveel fragmenten op YouTube.
  Bij het lezen van de naam moest ik automatisch denken aan Monty Python’s “Life of Brian”
  Biggus Dickus 😀

  Like

 12. bozeoudeman zegt:

  De kritiek klopt, de zin verwart, in de plaats van ‘niet’ had er ‘geen’ moeten staan waardoor de zin duidelijk was. En ja ik maak vaak lange zinnen, moet dat eens wat minderen. Heb de fout gezien, ‘een miljoen’, dat klopt niet had meer dan een half miljoen moeten zijn, had duidelijk mijn dag niet.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s