Een noodzakelijke, uiterst belangrijke boodschap aan het Holocaust-Forum

Screenshot_71

(Door: Dr. Manfred Gerstenfeld – Vertaling: E.J. Bron)

Een artikel dat verscheen in de “Jerusalem Post “ vóór het Holocaust-Forum

Er zullen tientallen staatshoofden naar Jeruzalem komen om deel te nemen aan het vijfde Holocaust-Forum. Deze bijeenkomst zal op 23 januari in Yad Vashem beginnen en plaatsvinden onder het beschermheerschap van de Israëlische president Reuven Rivlin. De bijeenkomst is een unieke gelegenheid om in het openbaar aan een top-publiek een beslissende boodschap in de strijd tegen antisemitisme door te geven.

De Israëlische regering en joodse instellingen hebben het decennia lang verzuimd om de boodschap in het openbaar door te geven dat antisemitisme meer dan duizend jaar lang een integraal bestanddeel van westelijke cultuur is geweest. Dit feit is onontbeerlijk om hedendaags antisemitisme te begrijpen en te bestrijden en moet daarom constant herhaald worden.

Meer dan duizend jaar geleden hebben machtige organisaties – hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in het Westen – het idee gepropageerd dat Joden absoluut kwaad zijn. De Rooms-katholieke kerk was de originele bron van dit met haat vervulde idee. Later gevolgd door verschillende andere christelijke religieuze groeperingen. Joden in alle generaties werden er van beschuldigd met opzet de zoon van God, Jezus, gedood te hebben; zij werden beschuldigd van de verantwoordelijkheid voor zijn dood.

Christelijke theologen stereotypeerden de Joden. In plaats van de fout te zoeken bij een enkel individu in een lang geleden verleden, maakten zij alle Joden van elke generatie voor een misdaad verantwoordelijk, die hun voorouders niet hadden begaan. Zodoende leverden zij een enorme bijdrage aan datgene wat tegenwoordig over het algemeen racisme wordt genoemd. Om mensen te stereotyperen, is een kernelement van dit kwaad. Wanneer christenen Joden bruut behandelden, ontwikkelden zij de kwaadaardige bewering dat het daaruit voortkomende lijden van de Joden de goddelijke straf zou zijn voor het feit dat zij Jezus niet erkennen.

Onder de protestantse hervormers sprong Maarten Luther in zijn late jaren in het oog als fanatiek antisemiet. Hij schreef dat Joden in stallen gehouden zouden moeten worden, dat hun boeken van hen afgepakt zouden moeten worden en dat wanneer rabbi´s zouden prediken zij gedood zouden moeten worden. Luther adviseerde eveneens dat synagogen ter ere van God en de christenheid in brand gestoken zouden moeten worden. Tegenwoordig behoort de Oecumenische Raad van Kerken (“Wereldkerkenraad”) tot de grootste aanwakkeraars van haat tegen Israël.

Op de eeuwenoude infrastructuur van het christelijk antisemitisme ontwikkelde zich een tweede type antisemitisme: het etnisch/nationalistisch antisemitisme. Zonder het christelijke haatfundament zouden velen in de Europese samenlevingen vermoedelijk minder bereidwillig samengewerkt hebben met de Duitse moordenaars bij de vervolging van de Joden.

De Anti-Defamation League heeft meerdere studies over een serie Europese landen evenals de VS en Argentinië gepubliceerd. Uit de peilingen bleek dat zelfs nu nog 26% van de christenen gelooft in de valse melding dat de Joden voor de dood van Jezus verantwoordelijk zijn.

Met de ontwikkeling van de westelijke cultuur muteerde ook het antisemitisme. Anti-Israëlisme heeft dezelfde kernmotieven als de beide vroegere types van het “klassieke” antisemitisme. In het christelijk antisemitisme waren de Joden op grond van de valse beschuldiging dat zij Jezus gedood zouden hebben het absolute kwaad. In de daaropvolgende nazi-ideologie waren de Joden het absolute kwaad, omdat zij valselijk als “untermenschlich”, met defecten geboren, insecten, ongedierte of bacteriën werden beschouwd.

In de moderne samenleving is het beeld van het absolute kwaad om je als nazi´s te gedragen en volkerenmoord te plannen. We weten uit verschillende studies dat een grote meerderheid van de bevolking van Europa ten onrechte gelooft dat Israël van plan zou zijn om volkerenmoord op de Palestijnen te plegen; ook gelooft men dat Israël zich tegenover de Palestijnen net zo zou gedragen als de nazi´s dit tegenover de Joden deden.

Er bestaan veel bewijzen voor de nog steeds bestaande verstrengeling van antisemitisme en westelijke cultuur. Rothschild, de Joden en geld zijn steeds terugkerende, door antisemieten gebruikte verstrengelingen. Lang daarvoor al had de kerk Judas ervan beschuldigd Jezus voor geld verkocht te hebben. Shylock duikt in de westelijke samenleving nog altijd op als het prototype van de woekeraar. Ondanks het extreme kwaad van het nationaalsocialisme werd de nazi-denker Martin Heidegger de vooraanstaande filosoof van het naoorlogse Europa.

Er zijn veel meer bewijzen dat dit antisemitisme vervlochten is met de westelijke cultuur. In de postmoderne tijd ontwikkelen veel belangrijke nieuwe intellectuelen of ideologische stromingen vroeger of later antisemitische uitdrukkingsvormen. De mensenrechtenbeweging is volgepropt met anti-Israëlische NGO´s. Haar hoogste orgaan, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHCR), is een moreel corrupte commissie, die doorspekt is van aanwakkeraars van anti-Israëlische haat.

Er bestaat een groot aantal andere voorbeelden van hedendaagse ideologische bewegingen, waarin antisemitisme is opgekomen. Een paar voorbeelden: het feminisme is een duidelijk voorbeeld. Evenals delen van de LGBT-beweging. Enkele mensen in deze beweging beschuldigen Israël van “Pinkwashing”. Dit idee beweert dat Israël gelijke rechten geeft aan de homoseksuele gemeenschap om de aandacht van zijn zogenaamde discriminatie van de Palestijnen af te leiden. De intersectionaliteitsbeweging is vaak gericht op de solidariteit met alle slachtoffers, met uitzondering van de Joden.

In de academische wereld noemen voorvechters van het post-kolonialisme Israël vaak een “koloniale macht”. Het begrip is een geweldige verdraaiing. Israël´s gedrag tegenover de Palestijnen komt niet overeen met de enorme misdaden van de Belgische, Britse, Nederlandse, Franse, Duitse, Portugese en Spaanse kolonisators tegen de veroverde volkeren in de loop der eeuwen. Deze landen onderwierpen volkeren om geld te verdienen. Joden deden het tegenovergestelde. Zij investeerden grote moeite en aanzienlijke geldbedragen in de wederopbouw van hun oorspronkelijke land om het uit de jarenlange verwaarlozing te halen.

Het aanstaande Holocaust-Forum is een unieke gelegenheid voor de organisatoren om bovenstaande boodschappen in het openbaar te presenteren. Het is een schande dat zoveel joodse organisaties het verzuimd hebben de voortgezette verstrengeling van Joden hatend antisemitisme met westelijke cultuur te benadrukken en wat dit ervoor betekent om het hedendaags antisemitisme te begrijpen en te bestrijden.

Bron:
https://heplev.wordpress.com
Door: Dr. Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Westen. Bookmark de permalink .

7 reacties op Een noodzakelijke, uiterst belangrijke boodschap aan het Holocaust-Forum

 1. benkok zegt:

  Het is zonder meer schokkend , wat van uit de RK kerk en na de reformatie 16e eeuw aan antisemitisme is geproduceerd, met als gevolg en dieptepunt de shoa.
  Bedenk wel, dat dit nergens in de Bijbel geleerd wordt, integendeel; wat er aan antisemitisme is gepraktiseerd door de kerken, is dwaalleer van misleidende figuren, zeker ook Luther.
  Maar dan vervolgens enkele kanttekeningen bij dit artikel:
  -de islam is sinds de 7e eeuw vanuit haar bronnen, koran, ahadith, leven Mohammed en umma een expliciete bron van antisemitisme, dus geen misleiding, maar pure islam;waarom dat niet ook vermeld?
  -Verder staat in de evangeliën, de Bijbel dus, dat het Sanhedrin van Jezus afwilde, omdat Hij te populair werd onder het volk en een bedreiging was voor de status van de Joodse leiders.
  Ze zochten een reden om Hem te vermoorden, met valse getuigen, een arrestatie en proces in de nacht in het huis van de hogepriester, allemaal tegen de Tora in !
  Hij werd door het Sanhedrin (de Joodse leiders dus) “schuldig” bevonden aan Godslastering, omdat Hij Zichzelf aan God gelijk stelde, als “Zoon van God” in de zin van “God in mensengestalte.
  Judas, 1 van de 12 Joodse discipelen, verried Jezus op verzoek van het Sanhedrin, dat bovendien met de Romeinse overheid had geregeld, dat Jezus door hen tot de kruisdood zou worden veroordeeld.
  En zo geschiede, door Pilatus en Romeinse soldaten, met dan echter door het Sanhedrin onvoorzien, dat Jezus na 3 dagen en 3 nachten bleek opgestaan te zijn uit de dood; de Romeinse wachten bij het graf hebben zwijggeld gehad, Matth. 28, net als Judas, die 30 geldstukken kreeg, van het Sanhedrin, Matth. 26:16
  Van die opstanding waren de vrouwen bij het lege graf, de apostelen en 500 anderen getuige, aldus de Bijbelse info.
  Tienduizenden Joden kwamen tot geloof in Jezus daarna (Hand.21:20, “myriads”) en hielde de Tora in ere, omdat ze begrepen, dat Jezus (Yeshua) de Tora in levende lijve was.
  Het Sanhedrin van destijds was de de schuldige aan de moordpartij, Pilatus zei b.b.:” ik vind geen schuld in deze mens!”.

  Overigens heb ik grote waardering voor het feit, dat via het volk Israel de Bijbel tot ons is gekomen, alle 40 schrijvers van de totale Bijbel waren Israëlieten en Yeshua kwam in deze wereld via de Joodse adoptief ouders, Mirjam en Jozef, uit het geslacht van David.
  JHWH zal in de gestalte van Yeshua terugkomen op de Olijfberg en de Tora zal opnieuw uitgaan van Israel, van Zion.
  Er zijn nu cal 400.000 Yeshua-belijdende Joden in de wereld en als Yeshua komt, dan zullen er nog velen bij komen, Zach. 12:10
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Indrukwekkende actie van een Joodse vrouw:
  https://tora-yeshua.nl/2020/01/jhwh-ye-shua-ook-auschwitz/

  Like

 2. Jules van Rooyen zegt:

  Nadat U al gepleit heeft voor het afschaffen van Goede Vrijdag, de sterf dag van onze Heer Jezus Christus in de Goede Week voor Pasen, komt er nog een schep bovenop, beste Manfred. Nu wilt U ook dat wij Christenen de teksten van de Lijdensverhalen Evangelies van Matheus, Marcus, Lucas en Johannes aanpassen, en de zinsnede schrappen bij Matheus, “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Overdrijft U niet, beste Manfred ? Denkt U nu echt dat U de feitelijke geschiedenis uit de Openbaring kunt wijzigen en naar uw hand zetten ? Vreest U niet dat uiteindelijk, het deksel op uw neus valt ?

  Like

 3. Hovawart zegt:

  Na vijfenzeventig jaar, sedert de nazi’s hun Groot-Duitsland wilde stichten, en na twintig jaar, sedert de EU het vrije Europa willen veranderen in een socialistisch metropolis, is de vrijheid en het antisemitisme in groter gevaar dan ooit, zijn de Europeanen wederom overgeleverd aan een fascistisch regime, de bruine hemden en zwarte armbanden, de rode vaandels vervangen door de kleur groen. Het domme volk word voorgelogen dat de EU ons vrede zal brengen…….kijk op straat om u heen, de angst is te zien in de gezichten, te ruiken………de angst regeert.

  Like

 4. Hovawart zegt:

  Het antisemitisme groter dan ooit tevoren, bedoel ik.

  Like

 5. Jules Vismale zegt:

  De nazi’s probeerden niettemin de holocaust al te ontkennen toen ze aan de verliezende hand waren! En de meest beruchte figuur die daarmee kwam, SS-leider Heinrich Himmler, vatte dit zo in oktober 1943 samen tegen SS’ers die mee hadden geholpen om de joden in Europa te hebben afgeslacht:

  ‘Dit is een roemrijke bladzijde in onze geschiedenis, een bladzijde die nooit eerder geschreven is en nooit meer geschreven zal worden. Want wij weten hoe moeilijk we het gehad zouden hebben als nu nog in onze steden – bij bombardementen en bij de ontberingen van de oorlog – Joden rondliepen, als saboteurs, als agitatoren en ophitsers. We zouden waarschijnlijk dezelfde toestand gehad hebben als in het jaar 1916/1917, toen de joden nog in het Duitse volk genesteld zaten.’

  Himmler was er vooral trots op dat zijn mannen alle rijkdommen van de Joden in beslag hadden genomen ten behoeve van de staat. Niemand had een cent in zijn eigen zak gestoken, en als iemand dat toch had gedaan, was hij daarvoor ter dood gebracht. Want integriteit stond centraal in deze unieke opgave, zo zei Himmler daar tegen al die SS-ers en topnazi’s:

  ‘We hadden het morele recht, we hadden de plicht tegenover ons eigen volk om de Joden, die ons uit de weg wilden ruimen, zélf uit de weg te ruimen. Maar we hadden niet het recht ons met een bontjas, een horloge, een enkele Mark of een enkele sigaret of met wat dan ook te verrijken. Als wij een bacil vernietigen, dan willen we niet door die bacil worden aangestoken en daaraan bezwijken.’

  Het was een bijzondere toespraak. Na de oorlog heeft Hitlers minister van bewapening Albert Speer altijd ontkend dat hij aanwezig was – hij bleef volhouden niets van de jodenmoord geweten te hebben.

  Curieus, want Himmler noemde Speer zelfs bij naam in de speech, hij sprak hem aan. Speer antwoordde daarop (tegen de journaliste Gitta Sereny die zijn biografie schreef) dat het donker was in de zaal en dat Himmler dus niet kon zien dat zijn stoel leeg was omdat hij na de ochtendzitting was vertrokken. Speer zou dus ook Himmlers laatste woorden in de speech over de jodenmoord niet gehoord hebben. Dat waren:

  ‘Alles bijeen kunnen we zeggen dat we deze allerzwaarste opdracht uitgevoerd hebben, vervuld van liefde voor ons volk. En we hebben daarbij geen schade opgelopen, niet in ons hart, niet in onze ziel, niet in ons karakter.’

  Daarbij was Himmler tijdens WO II stapeldol op de islam en heeft hij tienduizenden radicale moslims in Joegoslavië en Rusland bij de Waffen-SS ingelijft die hem hielpen om de joden af te slachten!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s