Het einde van een joodse aanwezigheid in Europa?

Screenshot_72

(Door: Guy Millière – Vertaling: E.J. Bron)

Op 3 december heeft het Franse parlement een resolutie aangenomen, waarin de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance. De resolutie benadrukt dat de definitie “manifestaties van de haat tegen de staat Israël omvat, die alleen door de waarneming van de staat Israël als joods collectief gerechtvaardigd zijn”. De parlementariër Meyer Habib, die de resolutie ondersteunde, hield een hartstochtelijke en aangrijpende rede, waarin hij de omvang van de antisemitische bedreiging in het huidige Frankrijk en de nauwe verbinding tussen de haat op de Joden en de haat op Israël accentueerde:

“Sinds 2006 werden er in Frankrijk twaalf Fransen vermoord, omdat zij Joden waren. Hoewel Joden minder dan 1% van de bevolking uitmaken, wordt de helft van de racistische daden in Frankrijk tegen Joden begaan. Antizionisme is een dwangmatige demonisering van Israël en een misbruik van antiracistische en antikoloniale retoriek om de Joden van hun identiteit te beroven.”

Hij voegde er aan toe dat het extreem moeilijk zou zijn om de stemmen voor de resolutie te verkrijgen, omdat het over het algemeen aan “politieke moed” zou ontbreken – helaas een kwaliteit die in Frankrijk vaak ontbreekt als het om antisemitisme en Israël gaat.

Franse politieke leiders verklaren vaak dat de strijd tegen het antisemitisme heel belangrijk zou zijn; ze zeggen het iedere keer wanneer er een Jood in het land vermoord wordt. Maar het enige antisemitisme waartoe zij schijnbaar bereid zijn dit te bestrijden, is het antisemitisme van rechts. Ze lijken te weigeren om te zien dat alle Joden, die sinds 2006 in Frankrijk gedood of aangevallen werden, slachtoffers waren van islamitische antisemieten – en de Franse politieke leiders maken hier nooit een woord over vuil. Ze schijnen het islamitisch antisemitisme – ingebed in de koran en de Hadith en versterkt in de jaren-30 door de vriendschap van de nazi´s met de grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, onder een islamitische haat op Joden te verbergen, die gebaseerd is op een zogenaamde “legitieme islamitische haat op ´zionistische misdaden´.”

Franse politieke leiders schijnen ook een andere van antisemitisme die in opmars is niet te willen zien: links antisemitisme. Het is precies dit linkse antisemitisme dat het masker van het antizionisme gebruikt om de anti-joodse haat te verbreiden.

Franse politieke leiders spreken ook nooit over de manier waarop de Franse mainstream media over Israël praten, of over de gevolgen van deze artikelen en berichten. Ze beschrijven Israël contant – en onterecht – als een slecht land, wiens soldaten meedogenloos Arabieren doden en wiens burgers “illegaal territorium bezetten” (hoewel zij daar al meer dan 3000 jaar lang leven), dat wellicht een ander volk toebehoort, waarvan zij op gruwelijke wijze alles afpakken.

Franse politieke leiders bekritiseren geen anti-Israëlische artikelen en berichten: de manier waarop de meesten van hen over Israël praten, is net zo anti-Israëlisch als de ergste anti-Israëlische artikelen. De regering zelf doet het niet beter. Als er Israëlische Joden bij een terreuraanslag vermoord worden, publiceert de Franse regering een verklaring, waarin zij de aanslag “betreurt” en Israël oproept “terughoudend te zijn” en te vermijden “een kringloop van geweld te beginnen”. Als er een aanval in het oostelijke deel van Jeruzalem of op de “Westelijke Jordaanoever” plaatsvindt, wordt in de verklaring vermeld dat “Oost-Jeruzalem” en de “Westelijke Jordaanoever” “illegaal door Israël bezette Palestijnse gebieden” zouden zijn. Dat is een manier om te zeggen dat daar geen Joden zouden moeten zijn, dat de slachtoffers de schuldigen zijn en dat diegenen die hen aanvallen daar goede redenen voor zouden hebben.

Op 12 november, toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat de joodse nederzettingen in de omstreden gebieden geen schending van het volkerenrecht zouden zijn, gaf de Franse regering onmiddellijk een verklaring uit, waarin ze zei dat “de Israëlische kolonisatiepolitiek in de bezette Palestijnse gebieden volgens het volkerenrecht, in het bijzonder het humanitaire volkerenrecht, illegaal” zou zijn.

Deze reactie komt overeen met de standpunten die de Franse regering in de afgelopen jaren had ingenomen: toen de Amerikaanse president Donald J. Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende en de Amerikaanse ambassade daar naartoe verplaatste, zei de Franse president Emmanuel Macron dat deze stap een “grote fout” zou zijn en benadrukte dat de Franse ambassade in de schijnhoofdstad van Israël, Tel Aviv, zou blijven. Een officiële verklaring voegde er aan toe dat Frankrijk “de vriend van Palestina” zou zijn en “de schepping van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad” zou ondersteunen. Frankrijk erkent Jeruzalem niet als deel van het Israëlisch territorium: het Franse consulaat in Jeruzalem wordt in officiële Franse documenten “het Franse consulaat in Jeruzalem” genoemd; het woord “Israël” wordt weggelaten. Wanneer Franse burgers, die in Israël wonen, stemmen, dan worden de stemmen van diegenen in Jeruzalem apart van de stemmen van diegenen in andere delen van Israël geteld.

Aan het “Instituut van de Arabische wereld”, dat door de Franse regering en Arabische landen gefinancierd wordt en in 1987 in het centrum van Parijs zijn deuren opende, zijn de conferenties en tentoonstellingen vaak met anti-Israëlische haat doorspekt. Op dit moment kunnen de bezoekers op de tentoonstelling “AlUla, wonderen van Arabië” een kaart bekijken, waarop het hele land Israël bedekt is met de woorden “Palestijnse gebieden”. Toen joodse organisaties protesteerden, werd het woord “Israël” uiteindelijk naast “Palestijnse gebieden” toegevoegd.

Bijna alle moorden op Joden in Frankrijk werden niet alleen door islamitische antisemieten gepleegd, maar door moslims die Franse Joden ten onrechte met het “misdadige Israël” identificeerden. Mohamed Merah, die joodse schoolkinderen in Toulouse vermoord heeft, zei tegen een politieagent dat hij joodse kinderen zou doden, omdat “de Joden Palestijnse kinderen doden” en dat hij “veel berichten op de Franse televisie gezien heeft die dit laten zien”. Wat hij zei, was voor de Franse regering geen aanleiding om de Franse tv-zenders ertoe op te roepen voorzichtiger te zijn, om datgene te vermijden wat als aanzetten tot haat en moord beschouwd zou kunnen worden.

Op dit moment is Meyer Habib ongeveer de enige Franse parlementariër die antisemitisme, antizionisme, anti-Israëlische vooringenomenheid in de Franse media en de anti-Israëlische standpunten van de Franse regering en veel politici aan de kaak stelt. Hij krijgt vaak antisemitische moorddreigingen; zijn familie en hij staan 24 uur onder bescherming van de politie. Hij vertegenwoordigt Franse burgers, die in het buitenland wonen – in Israël, Italië en Turkije; hij zou nergens op Frans territorium gekozen kunnen worden.

Habib heeft ook gezegd dat de resolutie van 3 december slechts een resolutie zou zijn. Slechts een minderheid van de parlementariërs heeft er voor gestemd. De enige reden waarom ze überhaupt werd aangenomen, is dat veel parlementariërs blanco gestemd hebben. Meerdere parlementariërs stemden tegen en verkondigden opnieuw dat zij trots “antizionistisch” zouden zijn. Hoe dan ook, de resolutie zal geen wet worden en heeft geen consequenties.

De Franse media, de politieke leiders en de regering zullen zeer waarschijnlijk hun vijandige houding tegenover Israël niet veranderen. Geen enkele Franse politieke leider ondersteunt Meyer Habib of durft de uitspraken van de Franse regering met betrekking tot Israël tegen te spreken, behalve te zeggen dat de Franse regering altijd nog te pro-Israëlisch is.

Terwijl zich in Frankrijk een snelle demografische verandering voltrekt, gedragen de media, de politieke leiders en de regering van het land zich dienovereenkomstig. Joden zijn een krimpend deel van de bevolking geworden – 0,6% – en hebben geen politiek gewicht. De Franse islamitische bevolking groeit snel – tot meer dan 12% van de totale bevolking. Het is tegenwoordig praktisch onmogelijk geworden om in Frankrijk een verkiezing te winnen zonder op de islamitische stemmen te rekenen.

Die weinige mensen die de islam en het islamitisch antisemitisme in Frankrijk nog bekritiseren, worden door islamitische organisaties genadeloos getreiterd en door de rechtbanken nog scherper veroordeeld. Op 4 december heeft een officier van justitie de rechtbank verzocht om Christine Tasin, de voorzitster van de anti-islamitische beweging “Republikeins Verzet”, te veroordelen. In juni 2017 schreef zij een artikel met de uitspraken: “Anti-islamitische daden van woede zijn op de korte of middellange termijn in alle Europese landen, inclusief Frankrijk, die een islamitische invasie beleven, onvermijdelijk” en “de islam is waarschijnlijk onverenigbaar met de westelijke civilisatie”. Tasin werd er door het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF) van beschuldigd aan te zetten tot “anti-islamitisch terrorisme”. Het CCIF is een organisatie die werd opgericht door de moslims van Frankrijk, de Franse tak van de Moslimbroederschap. De aanklager zei dat de door het CCIF naar voren gebrachte klacht “volkomen geldig” zou zijn en dat Tasin “een lesje nodig heeft”. Ze zou de eerste persoon in Frankrijk kunnen worden die vanwege de “misdaad” van “islamofobie” in de gevangenis wordt gezet.

Veel deelnemers aan de islamitische en linkse demonstratie tegen “islamofobie” in Parijs op 10 november schreeuwden expliciet antizionistische leuzen zoals “Israël moordenaar” en “Palestina zal overwinnen”. Meerdere demonstranten droegen P:alestijnse en Hamas-vlaggen. Een week later daarentegen bracht een demonstratie, die het islamitisch terrorisme aan de kaak stelde, minder dan 2000 deelnemers bij elkaar.

Op 30 oktober in Parijs, toen president Macron het Europese Centrum voor Jodendom inwijdde, noemde hij alle Joden op die onlangs in Frankrijk werden vermoord. De namen van de moordenaars noemde hij echter niet. Hij nagelde alleen maar het “stinkende beest” aan de schandpaal, een uitdrukking die door Bertolt Brecht werd gecreëerd en nu vaak in Frankrijk gebruikt wordt om nazi-sympathisanten te belasten. Hij noemde dreigingen van “diegenen die haat en splijting willen zaaien” en drukte zijn ondersteuning voor de moslims uit, die bij een mislukte aanval op de moskee in Bayonne, in het zuidwesten van Frankrijk, gewond raakten. Hij sprak positief over een tijd, waarin een groot deel van Spanje islamitisch was, en zei dat daar, in Andalusië, “de Joden ondanks hun dhimmi-status een buitengewone cultuur ontwikkelden.”

De schrijfster Barbara Lefebvre zag in deze woorden een grafrede op de Joden – een acceptatie van de dhimmitude [in de islam als derderangs “gedoogde” burger geregeerd te worden, die vaak een “bescherming”belasting betaalt] en de daarmee verbonden onderwerping. Ze schreef dat “de bruine pest en de duistere uren onze geschiedenis oproepen om de bedreiging te bezweren waaraan de in Frankrijk levende Joden blootgesteld staan, een historische, gedenkwaardige en politieke belediging is”, en dat Macron´s toespraak de weg zou effenen voor de veroordeling van de Franse Joden, “het land te verlaten of zichzelf op te sluiten in de eigen gemeenschap, zoals dhimmi´s in het land van de islam”.

Frankrijk vormt in Europa geen uitzondering. Het antisemitisme maakt vorderingen op het hele continent en heeft vaak een Midden-Oosterse rolbezetting. Desondanks spreken de autoriteiten alleen maar van “rechts antisemitisme”.

In Duitsland heeft het Bundesamt für Verfassungsschutz in een studie de islamitische overvallen op de Joden aldaar in het jaar 2017 geanalyseerd – wees het echter nadrukkelijk af om deze overvallen antisemitische te noemen en weet ze in plaats daarvan aan “religieuze en culturele overtuigingen, die islamitische immigranten meenemen naar Duitsland”.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas voegde er, alsof het een uitvlucht zou zijn, aan toe dat de Duitsland binnenkomende moslims “uit landen komen, waarin de machtigen opstoken tot haat tegen Joden en Israël”. Uit een in Groot-Brittannië uitgevoerd onderzoek van het “Instituut voor onderzoek over joodse politiek” bleek dat antisemitisme onder moslims in Groot-Brittannië veel sterker verbreid is dan onder andere burgers van het land – maar over het onderzoek werd alleen in de Brits-joodse pers bericht.

Links antisemitisme is in heel Europa aanwezig. Zijn aanhangers doen, net zoals in Frankrijk, hun best om het antisemitisme in het Midden-Oosten te verstoppen en te beschermen.

In Groot-Brittannië kwamen antisemieten via links in de Labour Party. De voorzitter van de Labour Party, Jeremy Corbyn, werd onlangs door de opperrabbijn van Groot-Brittannië, Ephraim Mirvis, beschuldigd van “anti-joods racisme”.

De meeste grote Europese media zijn net zo anti-Israëlisch als de grote Franse media. De voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland, Josef Schuster, omschreef in juli een artikel van de “Spiegel” als “antisemitisch clichés”, die Israël zwartmaken. Het is niet het enige artikel in zijn soort in de Duitse pers. Shuli Davidovich, een Israëlische persattaché in Londen, zei tien jaar geleden:

“Per definitie geven enkele kranten nooit enige erkenning voor Israël… voor sommige mensen, vooral in zulke kranten als ´The Guardian´, bestaat het menselijke gezicht van Israël niet. Het is altijd de helm, het geweer, de agressor, de bezetter.”

Vandaag is er niets veranderd. “The Guardian” publiceert vaak artikelen die de economische en culturele boycot van Israël ondersteunen. Dr. Manfred Gerstenfeld, een commentator, bemerkte het toenemend aantal antisemitische karikaturen dat nu de anti-Israëlische artikelen in de Europese pers begeleidt. Antisemitische karikaturen zouden in Noorwegen – een land met maar 700 Joden – overvloedig voorhanden zijn. Veel karikaturen zouden Joden als “parasieten” neerzetten, net zoals de pers van de islamitische landen.

De meeste politieke leiders van Europa zijn net zo vijandig tegenover Israël ingesteld als de politieke leiders van Frankrijk. De Europese Unie verdedigt hardnekkig het idee dat Israël naar de wapenstilstandslinie van 1949, die vaak de “grenzen van 1967” genoemd worden, moet terugkeren. De EU beweert dat Israël illegaal “Palestijnse gebieden” bezet houdt. Iedere keer wanneer Federica Mogherini, tot december vorig jaar vicevoorzitter van de Europese Commissie, over het Midden-Oosten spreekt, omschrijft ze Israël als “bezettingsmacht”. Haar opvolger, Josep Borell, zet zich in voor de eenzijdige erkenning van de Palestijnse staatkundigheid. “Iran wil Israël uitroeien”, zegt hij, “dat is niets nieuws. Daar moet men mee leven.” Negen van de 27 lidstaten van de Europese Unie – Zweden, Cyprus, Malta, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië – erkennen een “staat Palestina”, negeren echter dat de Palestijnse Autoriteit nooit haar plannen heeft opgegeven om Israël te vernietigen en haar plaats in te nemen, noch ermee gestopt is terreurdaden te plegen.

De in Frankrijk plaatsvindende demografische verandering breidt zich ook in heel West-Europa uit, en de toenemende onderwerping onder de islam wordt door de heersende autoriteiten bijna overal stilzwijgend geaccepteerd. Politieke partijen die tegen de islamisering zijn, worden naar de rand gedrongen. Enkele Midden-Europese leiders – minister-president Viktor Orbán in Hongarije, minister-president Mateusz Morawiecki in Polen en president Miloš Zeman in de Tsjechische Republiek – zijn de enigen die de islamisering van hun landen nadrukkelijk afwijzen en maatregelen nemen om de islamitische immigratie in te dammen. Ze worden vaak veroordeeld door West-Europese leiders, die hen willen dwingen om de immigranten met duizenden op te nemen.

Het is niet verrassend dat de toename van het aantal islamitische immigranten tot een nog grotere toename van het antisemitisme heeft geleid.

In het jaar 2018 enquêteerde het EU-agentschap voor fundamentele rechten Joden in de 12 Europese landen met de grootste joodse bevolking. Het bericht kwam tot de conclusie dat “28% op de een of andere manier lastig gevallen werden, omdat ze joods zijn”, “47% vreesde antisemitische beledigingen of lastigvallen en 40% lichamelijke aanvallen”, “38% heeft in de afgelopen vijf jaar vanwege veiligheidsbezwaren een emigratie in overweging genomen”.

Uit een ander onderzoek van de Universiteit Bielefeld uit het jaar 2011 bleek dat 40% van de Europese volwassenen het eens was met de uitspraak: “Israël gedraagt zich tegenover de Palestijnen zoals de nazi´s tegenover de Joden”.

In een artikel met de titel “Jodenrein Europa” schreef de Amerikaanse politieke commentator Joel Kotkin dat alle beschikbare data aantonen dat de anti-joodse haat en de anti-Israëlische vooroordelen in heel Europa zullen uitbreiden en dat dit het einde van de joodse aanwezigheid op het continent zou kunnen betekenen:

“Duizenden jaren lang, na de verwoesting van de Tweede Tempel en het begin van de Diaspora, was Europa het thuis van de meerderheid van de Joden in de wereld. Dit hoofdstuk van de geschiedenis is voorbij. Als de Joden van het continent blijven vluchten, zal er aan het eind van deze eeuw alleen nog maar een joodse begraafplaats overblijven.”

(Dr. Guy Millière, professor aan de Universiteit Parijs, is de schrijver van 27 boeken over Frankrijk en Europa).

Bron:
https://de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel:
www.gatestoneinstitute.org
Door: Guy Millière

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", antisemitisme, antizionisme, Barbarisme, cultuurrelativisme, demoniseren, Europa, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, nieuw fascisme. Bookmark de permalink .

9 reacties op Het einde van een joodse aanwezigheid in Europa?

 1. Frans Brassens zegt:

  “Duizenden jaren lang, na de verwoesting van de Tweede Tempel en het begin van de Diaspora, was Europa het thuis van de meerderheid van de Joden in de wereld. Dit hoofdstuk van de geschiedenis is voorbij. Als de Joden van het continent blijven vluchten, zal er aan het eind van deze eeuw alleen nog maar een joodse begraafplaats overblijven.”

  En zelfs dat laatste lijkt mij te betwijfelen…….

  Geliked door 1 persoon

 2. Rensk. zegt:

  Macron/Rutte/Merkel/de gevestigde orde in Zweden en Noorwegen. Stuk voor stuk de meest waardeloze lui, die je maar op zo´n plek kunt laten zitten. Voor de buis Nancy Pelosie ¨ DE democraat¨ verscheurd de lezing van Trump. Mijn god wat laat je je dan kennen zeg. Dat gaat Trump ongetwijfeld nog meer stemmen opleveren met die debiele actie. Alleen al de haat op die kop. Het zijn idd kinderen, die je absoluut niet aan de top wil hebben van een land. Gisteren Halsema slaat weer kwink. Ooo de sexuele intimidatie op straat. Halsema: het is moeilijk te bewijzen, maar het moet strafbaar worden. hahahhahh aangiften worden nu al niet eens serieus genomen. Geen een aan die tafel, die dat opmerkte . Woorden woorden woorden en nog eens mooie woorden. Daden blijven voorgoed achter zolang dit achterlijke volk ons regeren blijft. Iedereen houdt elkaar daar bij die tafel finaal voor de gek. Zielige lui eigenlijk

  Geliked door 2 people

 3. Lucky zegt:

  Iets anders
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/kijk-prutshistoricus-er-gaan-meer-mensen-dood-aan-nootallergie-dan-aan-terrorisme-dus-eerst-de-noten-aanpakken/

  Kijk! Prutshistoricus: ‘Er gaan meer mensen dood aan nootallergie dan aan terrorisme. Dus eerst de noten aanpakken!’

  Gisteravond wist historicus Yuval Noah Harari om terrorisme in Europa eens even goed te onderschatten. We hoeven ons helemaal nergens zorgen over te makken, aldus de Israëlische historicus. Want notenallergie is veel gevaarlijker!

  Het was gisteravond weer eens even wegwuiftijd bij De wereld draait door, waar Matthijs van Nieuwkerk weer eens plaatsmaakte voor Adriaan van Dis om een avondje gasten te ontvangen. Ditmaal was de Israëlische geschiedkundige Yuval Noah Harari te gast, die een beetje het gevaar van terrorisme in West-Europa mocht relativeren. Ach, vond de man uit Haifa, het stelt helemaal niets voor. Het is slechts “theater

  Like

 4. Hovawart zegt:

  De EU is een exclusieve federatie, waar de Arabische Liga met hun Pact of the Arab League het scepter zwaait…..hun onderlinge oorlogen zullen uitgevochten worden in Europa.

  Like

 5. Aegolius cs zegt:

  Jodenhaat ook politiek latent verborgen?
  Dit uitstekend informerend artikel ontkracht het fenomeen “verborgen” en bevestigd wat we al kunnen vermoeden: Jodenhaat mede ondersteund door de EU en Duitsland met de toelating van inmiddels miljoenen moslims.
  Steek nog een kaarsje aan Rutte ter nagedachtenis namens de Nederland Joden in de jaren ’40-’45.

  Geliked door 2 people

 6. Jean zegt:

  Habib is blijkbaar een volbloed Fransman???????????????????
  Hoelang gaan wij ons westers Europa nog laten schade toebrengen door importvolk?
  Liefst nog vandaag stemrecht voor vreemdelingen én dubbele nationaliteit totaal verbieden incl. waanzin die geweld goedpraat.

  Geliked door 1 persoon

 7. Wijze van Zion zegt:

  De Eu-landen zijn een concentratie van Chamberlains geworden.
  Stel simpel de vraag of de wereld beter af zou zijn zonder Joden en/of Zionisme
  of zonder islam…..

  Like

 8. Jules Vismale zegt:

  In de praktijk waren bepaalde geallieerde leiders zoals Winston Churchill en Jozef Stalin ook felle antisemieten want Churchill wist hoegenaamd alles af van de Holocaust op de 6 miljoen joden maar er iets tegen doen door bijvoorbeeld de spoorlijnen naar Auschwitz-Birkenau te bombarderen? Ho maar!
  De links-extremist Stalin daarentegen wissel in Rusland het werk van Adolf Hitler voltooien door alle overlevende joden naar Siberië te deporteren die hij als gevaarlijk grootkapitalisten zag wat dan inhield dat de overgrote meerderheid dat NOOIT had overleefd! Gelukkig zorgde de vreselijke dood van Stalin op 5 maart 1953 ervoor dat de Russische joden niet werden uitgeroeid!
  Hitler had het niet beter weten te treffen met zijn voorspelling, net voor hij op 30 april 1945 zelfmoord pleegde, dat het internationale jodendom waar ook ter wereld alsnog overal zou worden bestreden, door zowel rechts-extremisten, links-extremisten, moslimextremisten alsmede door andere antisemieten!

  Like

 9. Torsten Himmelstoss zegt:

  Schokkend!
  Franse rabbijn verwelkomt moslim-invasie…
  Toch benieuwd hoe andere joden daarover denken… (b.v. het CIDI)
  http://mauricepinay.blogspot.com/2015/09/haredi-rabbi-says-muslim-invasion-of.html
  Ze geloven(…) in terugkeer van de Messias zodra alle volkeren zijn uitgemoord…
  Geloven is verkeerd gebruik van de hersenfunctie: quote van P.J.Vinken.
  http://tinyurl.com/7wshph2

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s