Waarom wetten tegen “hate speech” gevaarlijk zijn

Screenshot_148

“Want wanneer men mensen eraan hindert hun gevoelens in een zaak te uiten, dan kan dat de zwaarste en meest alarmerende gevolgen hebben… dan hebben we niets aan de rede; de vrijheid van meningsuiting zou ons afgenomen kunnen worden, en we zouden stom en zwijgend als schapen naar de slachtbank worden geleid” – de Amerikaanse president George Washington in 1783 (kopergravure van Nathaniel Currier, rondom 1780).

(Door: “Fjordman” – Vertaling: E.J. Bron)

In november 2019 vierden de Duitsers de val van de Berlijnse Muur en de hereniging van Duitsland 30 jaar eerder. Diezelfde maand sprak bondskanselier Angela Merkel zich in een toespraak voor de Duitse Bondsdag voor meer beperkingen van de vrijheid van meningsuiting voor alle Duitsers uit. Ze waarschuwde ervoor dat de vrijheid van meningsuitingen grenzen heeft:

Gatestone Institute

“Deze grenzen beginnen daar waar opgehitst wordt, ze beginnen daar waar haat verbreid wordt, ze beginnen daar waar de waardigheid van andere mensen geschonden wordt en daartegen moeten en zullen we ons in dit huis verzetten en dat zullen we ook voor elkaar krijgen, dames en heren, want anders is de samenleving niet meer hetgeen zij ooit was.”

Merkel kreeg groot applaus.

Critici zouden echter beweren dat het beperken van de vrijheid ter bescherming van de vrijheid nogal Orwelliaans klinkt. Een van de eerste handelingen van een tiran of een repressief regime is normaal gesproken de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting. Merkel zou dit moeten weten: zij leefde onder een repressief regime – in de communistische dictatuur van de DDR, waar zij studeerde aan de Karl-Marx-universiteit.

Het First Amendment van de grondwet van de VS beschermt de vrijheid van meningsuiting, vooral de regerings-kritische rede, en verbiedt het de staat om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Het First Amendment werd bovenaan de Bill of Rights gezet, omdat de grondleggers van Amerika inzagen dat de vrijheid van meningsuiting fundamenteel is voor een vrije samenleving. Dit zei de Amerikaanse president George Washington hier over:

“Want wanneer men mensen eraan hindert hun gevoelens in een zaak te uiten, dan kan dat de zwaarste en meest alarmerende gevolgen hebben… dan hebben we niets aan de rede; de vrijheid van meningsuiting zou ons afgenomen kunnen worden, en we zouden stom en zwijgend als schapen naar de slachtbank worden geleid.”

Zonder vrijheid van meningsuiting kan men niet werkelijk vrij zijn. De vrijheid van meningsuiting bestaat juist ter bescherming van de minderheid tegen de tirannie van de meerderheid.

Wat precies is “hate speech” en wie bepaalt dat? Diegenen die houden van rechtvaardigheid, haten normaal gesproken ook de onrechtvaardigheid. Maar wat is rechtvaardigheid? Sociale rechtvaardigheid? Economische rechtvaardigheid? Ecologische rechtvaardigheid? Religieus-fundamentalistische rechtvaardigheid? Klimaat-rechtvaardigheid?

Haat mag dan wel een negatieve emotie zijn, maar men kan emoties niet verbieden. Ook nijd en jaloezie worden nog steeds als negatieve gevoelend beschouwd. Desondanks verbieden we ze niet. Nijd op mensen, die rijker zijn dan men zelf is, is waarschijnlijk overal bestanddeel van socialistische en marxistische partijen.

Het concept van de “hate crime” is eveneens mislukt. Wanneer men mensen berooft, aanvalt of vermoordt, is dat onafhankelijk van de motivering van de aanvaller of van het slachtoffer even schadelijk. We zouden geen verschillende straffen moeten hebben, afhankelijk van het feit of het slachtoffer een homoseksuele zwarte man, een heteroseksuele blanke man, een islamitische vrouw of een christelijke non is, anders zullen we uiteindelijk een soort juridisch kastensysteem hebben.

Hoewel het rechtssysteem niet op gevoelens of emoties gebaseerd zou moeten zijn, zien we een toenemende tendens tot deze subjectiviteit. De tendens bestaat om bepaalde standpunten te censureren, omdat ze anderen zouden kunnen “beledigen”. Het probleem is dat het niet de onschuldige dingen zijn die beschermd moeten worden, het zijn de beledigende dingen waar het om gaat. Toen in de VS de Nationaal Socialistische Partij van Amerika door Skokie, Illinois, het thuis van veel Holocaustoverlevenden, wilde marcheren, besliste het Hoogste Gerechtshof dat het recht van de nazi´s op vrije meningsuiting een onderdrukking van de demonstranten buiten werking stelt. Volgens het Bill of Right Institute:

“In deze zaken, National Socialist Party of America versus Village of Skokie (1977) en Brandenburg versus Ohio (1968), besliste het Hoogste Gerechtshof dat het First Amendment het recht van het individu beschermt om zijn mening te uiten, ook al worden deze opvattingen door de meeste mensen als uitermate beledigend beschouwd…”

“De Amerikaanse schrijver Noam Chomsky zei: ´Als we niet in de vrijheid van meningsuiting van mensen geloven die wij verachten, dan geloven we er überhaupt niet in. Personen die impopulaire meningen uiten, worden door het First Amendment beschermd. Het First Amendment verhindert dat meerderheden opvattingen tot zwijgen brengen waarmee ze het niet eens zijn – zelfs opvattingen, die de meerderheid van de mensen in hun binnenste beledigend vindt.”

Mogelijkerwijs worden veel dingen die mensen zeggen als beledigend voor iemand, ergens, aangezien. In het jaar 1600 werd Giordano Bruno als ketter levend verbrand op de brandstapel, omdat hij gezegd had dat het universum geen centrum heeft en sterren zonnen zijn, die omgeven worden door planeten en manen. De inzichten van Charles Darwin werden in 1925 door de “Scopes Monkey Trial” betwijfeld, toen een leraar in Tennessee, John T. Scopes, werd aangeklaagd om door het lesgeven over de menselijke evolutie het staatsrecht te hebben geschonden.

Enkele jaren geleden was het nog onomstreden om te beweren dat er maar twee biologische geslachten zijn. Dit is een feit dat tamelijk duidelijk zou moeten zijn. Maar in de afgelopen tijd is zelfs deze eenvoudige uitspraak explosief geworden. Toen de tenniskampioene Martina Navratilova twijfelde aan de eerlijkheid om in de sport transgender-mannen tegen vrouwen te laten aantreden, werd ze er uiteindelijk toe gedwongen zich “te verontschuldigen”.

In Groot-Brittannië raakte onlangs een arts, David Mackereth, na meer dan drie decennia zijn baan bij de staat als medisch deskundige kwijt, omdat hij weigerde zijn opvatting dat het geslacht bij de geboorte bepaald wordt, op te geven.

Mensen, die beweren “haat” te bestrijden, schijnen zelf vaak tamelijk van haat vervuld te zijn. Menig Amerikaan beweert dat de Amerikaanse president Donald J. Trump een racist zou zijn, maar zij brengen zelf een openlijke haat tegen Trump en diegenen die op hem stemmen tot uitdrukking. Zij hebben geen probleem met haat. Ze schijnen alleen maar te geloven dat hun haat de enige legitieme is.

In het jaar 2013 werd het aan de Amerikaanse geleerde Robert Spencer door de Britse autoriteiten verboden Groot-Brittannië binnen te komen. Spencer is schrijver van talloze boeken over de islam en exploiteert de website “Jihad Watch”.

Soera 9:5  van de koran zegt als vers:

“Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

Over de exacte vertaling van dit vers kan geredetwist worden, maar het Arabische woord qatala betekent over het algemeen iemand te doden, dood te slaan of te vermoorden. Hoe kan het dat het oké is de originele bron te publiceren, die moord voorschrijft, dat het echter “hate speech” is om te wijzen op dit citaat?

Robert Spencer en anderen hebben bijvoorbeeld geobserveerd dat vers 9:5 en andere intolerante verzen in de koran herhaaldelijk door militante moslims geciteerd worden om jihad-aanvallen en geweld te rechtvaardigen (bijvoorbeeld hier, hier en hier). Maar ook andere religieuze boeken bevatten geweld, zoals de geleerde Bruce Bawer benadrukt:

“Vaak, wanneer je op deze regels wijst, antwoorden de mensen: ´Nou ja, de Bijbel zegt ook dat en dat.´ Het gaat er niet om dat deze dingen in de islamitische schrift geschreven staan, maar dat mensen er nog altijd naar leven.”

Moslims in Groot-Brittannië en andere westerse landen staat het vrij om leren te verbreiden die vol haat tegen niet-moslims zitten. Omdat echter niet-moslims zoals Robert Spencer erop hebben gewezen dat enkele leren van haat vervuld zijn en tot daadwerkelijke gruweldaden hebben geleid, hebben de Britse autoriteiten het Spencer wegens de verbreiding van “haat” verboden Groot-Brittannië binnen te komen.

We zien dus dat beperkingen tegen “hate speech” vaak niet echt een verbod van hate speech zijn; in plaats daarvan beschermen ze vaak bepaalde vormen van hate speech tegen legitiem onderzoek.

Wetten tegen “hate speech” en “racisme” leiden altijd tot politieke censuur, omdat de definitie van hetgeen “haat” uitmaakt, altijd door politiek en ideologie beïnvloed wordt. Wetten tegen “hate speech” of “racisme” zouden daarom buiten werking gesteld moeten worden. Geen mens heeft het recht “niet beledigd te worden”. Vrijheid van meningsuiting betekent dingen te zeggen en te horen waarmee men het niet eens hoeft te zijn. Belangrijk blijft dat men ze kan zeggen en horen.

Bron:
https://de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel:
www.gatestoneinstitute.org
Door: “Fjordman”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, dictatuur, gezond realisme, Hypocrisie, islam-collaboratie, Islamisering, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, political correctness, propaganda, Racisme, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

14 reacties op Waarom wetten tegen “hate speech” gevaarlijk zijn

 1. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Moeilijk hoor.
  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en beledigd zijn is niks meer dan een gevoel.
  Allemaal prima maar wat dan te doen met islamitische geestelijken die oproepen tot haat of geweld?
  Het is moeilijk grenzen te stellen.
  En dan, stel dat je alles mag zeggen over de islam, er is geen hond die dat durft want voor je er erg in hebt roept de een of andere ‘geestelijke’ een fatwa over je af en ben je je leven niet meer zeker.
  Kijk naar onze cabaretiers die zichzelf censureren zodra het over de islam of moslims gaat.
  Alle andere religies mogen belachelijk gemaakt worden en we lachen daar hartelijk om maar moslims hebben héél lange tenen, zijn dus eigenlijk booslims want je kunt het niet bedenken of ze zijn beledigd, niet zomaar een beetje, ze staan je gelijk naar het leven.
  Zie de idioot die uit fucking Sri Lanka kwam om Wilders af te slachten vanwege een cartoonwedstrijd !!

  Geliked door 8 people

  • oudmarinier zegt:

   @Tijl Uijlenspiegel , de vrijheid van meningsuiting MOET ten alle tijde gewaarborgd blijven, ja , ook de mening die men liever NIET hoort zoals George Washington zei. Echter , wanneer een imam zoals u zegt , “Oproept tot geweld en haat etc etc etc” , deze persoon de grens overschrijdt , daar wij in het Westen , een seculiere wetgeving hebben die geweld jegens anderen , verbiedt . En derhalve , zo’n imam dus gerechtelijk kan en MOET worden aangepakt , varierend van boete , gevangenisstraf t/m uitwijzing uit NL of welk Westers land dan ook. Met gehele familie . Indien zo’n imam of andere islamitische geleerde(n) een fatwa uitroepen , OOK dit kan en moet via de wet worden aangepakt. Indien deze lui echter de Westerse wetgeving NIET willen erkennen ….UITZETTEN naar land van herkomst cq herkomst voorouders .

   Geliked door 1 persoon

 2. Nemesis zegt:

  Goed artikel !!

  Opmerking van mij: Merkel is het repressief regime !!! Ze heeft het in de DDR en in communistisch Rusland toen goed geleerd en is uitgezonden het hier, zo te zien met succes , in de praktijk om te zetten.

  Geliked door 5 people

 3. koosv8 zegt:

  De domste fout van Helmut Kohl, om dit stuk vreten binnen zijn gelederen te halen.
  Ze is niets anders dan Honnecker met een gleuf . En er zijn miljoenen mensen ingetuind!!

  Geliked door 4 people

 4. Om Nemesis even aan te vullen.

  Critici zouden echter beweren dat het beperken van de vrijheid ter bescherming van de vrijheid nogal Orwelliaans klinkt. Een van de eerste handelingen van een tiran of een repressief regime is normaal gesproken de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting. Merkel zou dit moeten weten: zij leefde onder een repressief regime – in de communistische dictatuur van de DDR, waar zij studeerde aan de Karl-Marx-universiteit.

  Merkel heeft de juiste DDR opleiding genoten en goed geleerd uit het Marxistische gedachten goed.
  Het gevolg daarvan was dat zij naar DDR maatstaven dus altijd het juiste wist uit te kramen en dus niet vast werd gezet, want bij een verkeerde mening ventileren werd dat nogal makkelijk gedaan voor 1989.
  Dan komt ze later naar het westen en kan aan de bak komen in de politiek en word naar voren geschoven binnen de partij.
  Niet dat ze haar Marxistische gedachten goed had afgezworen maar goed wist te verbergen.
  Dat kan ze volhouden tot ze bondskanselier wordt en hoeft ze niks meer te verbergen dus in de loop der jaren komt haar ware aard naar boven, met alle gevolgen van dien voor de Duitsers.
  Iedereen heeft dit hele proces kunnen volgen maar de Duitsers blijven op dat monster stemmen.
  Eerlijk gezegd voor mij totaal onbegrijpelijk.
  Vroeger zaten we ’s avonds in de kroeg in Duitsland, en bijna elke avond brak er wel een politieke discussie los waarbij het er soms heftig aan toe ging en je zou denken ze vliegen elkaar naar de keel. (Heb Ik overigens nooit zien gebeuren).
  Maar dan zou je toch denken als ze over de grens zo politiek geëngageerd zijn zou een Merkel nooit een kans gekregen hebben, maar helaas voor de Duitsers is het tegenovergestelde het geval.
  Ik kijk er nog dagelijks met grote verbazing naar hoe een land en zijn bevolking zo zijn kunnen veranderen.

  Geliked door 3 people

 5. Rensk. zegt:

  Idd Merkel heeft er baat bij de vrijheid van mening te willen beperken. Het komt haar en de EU beter uit. Het vierde rijk moet er komen met hun voorwaarden. En zodra die heks haar zin heeft gaat het exact zo als in de tijd van Hitler. Mensen, die elkaar niet mogen geven elkaar aan,door zomaar iets te fantaseren en het niet waar is. Toendertijd door te zeggen dat het nationaal socialisme het land naar de afgrond zou brengen. Als iemand je dat dan hoorde zeggen dan werd je opgepakt. Hetzelfde kan Merkel voor elkaar brengen. Iemand, die wat zegt over Moslims en iemand die jou niet mag hoort dat geeft je aan en wat volgt kan sociale uitsluiting zijn (en nog erger) in de plaats van opgepakt worden. En dat gaat sowieso gebeuren als er geen einde gaat komen aan dat gedrocht EU met de ongekozen dictators.Heel veel mensen en juist in de lagere arbeidsklassen werden( heel opmerkzaam) de grootste verklikkers. Waarschijnlijk door te weinig ontwikkeling. Dat hebben ze allemaal terug kunnen zien in de gestapo dossiers. (van wat er nog van over was) In de tijd van HItler met de Gestapo kwam dat veelvuldig voor. Men gaat elkaar nog meer wantrouwen dan nu het geval is. Ik vind Merkel al vanaf het begin een hele enge nare vrouw. Zij is bezig met een aantal anderen een heel continent naar de afgrond te helpen.

  Geliked door 5 people

 6. guusvelraeds zegt:

  Hate speech is alleen hate speech als de spreker blank, hetero-seksueel, man en een individueel vrijheid lievende niet politiek correcte conservatief is.

  Geliked door 5 people

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Inderdaad, in het boek en de film “Allemaal nette mensen” kwam overduidelijk naar voren dat Surinamers er vrolijk op los discrimineren, de donkere negers worden “bosnegers”, de Hindoestanen zijn zwarte joden en zo waren er nog een paar categorieën, en allemaal draaien ze rond in hun eigen kringetje, multicultureel ?
   Welnee ze leven langs elkaar niet met elkaar.

   Like

 7. Lucky zegt:

  Ondertussen in de VS
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/verenigde-staten-hebben-dankzij-democraten-geen-functionerende-overheid-meer/

  ‘Verenigde Staten hebben dankzij Democraten geen functionerende overheid meer’

  De linkse ondermijning van staten, overheden, instituten, politieke partijen, rechtbanken en media in het Westen is in de Verenigde Staten het ‘point of no return’ gepasseerd, zo is de overtuiging van de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong. De Democraten hebben met het valse, mislukte impeachment proces aangetoond totaal ‘losgeslagen te zijn. Beschaafd gedrag is helemaal verdwenen. De overheid is gestopt met functioneren. We kunnen niet meer terug! We zijn het point of no return gepasseerd!!!’ Volgens zijn ‘Socrates’ computermodel zal dit uiteindelijk, binnen een periode van 10 à 12 jaar leiden tot een bestaanscrisis, gevolgd door een mogelijke opsplitsing van de VS.

  Armstrongs al ruim 40 jaar (!) oude computermodel voorspelde op 18 januari 2020 een zeer belangrijk keerpunt. En die kwam er tot op de dag nauwkeurig: toen begon namelijk het impeachment proces tegen president Trump, want niets anders dan een politieke wraakactie was, nog steeds vanwege het feit dat Hillary Clinton in 2016 de verkiezingen verloor. In datzelfde weekend begonnen ook de eerste berichten over de ernst van de uitbraak van het coronavirus in China naar buiten te komen

  Democraten schuldig aan ‘politieke coup om democratie omver te werpen’

  ‘De Democraten hebben vanaf dag 1 geweigerd Trump als president te accepteren. Deze houding is zo verwoestend voor onze hele natie gebleken, dat wij voorspellen dat de verkiezingen dit jaar gewelddadig en krankzinnig zullen worden… Nu we dichter bij 2032 komen (het jaar waarin de VS en het Westen (dus ook Europa) volgens zijn bijzonder nauwkeurig gebleken model in een bestaanscrisis terechtkomen, die tot een instorting zal leiden) kunnen we niet meer terug.’

  Like

 8. Lucky zegt:

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/aivd-waarschuwt-ons-tijdens-verhoor-tweede-kamer-jonge-generatie-salafisten-enorme-bedreiging/

  AIVD waarschuwt ons tijdens verhoor Tweede Kamer: ‘Jonge generatie salafisten enorme bedreiging!’

  Zojuist bij het Kameronderzoek naar ‘ongewenste beïnvloeding van moskeeën’ kwam de AIVD met een belangrijke boodschap. We moeten de jonge generatie van salafistische aanjagers niet onderschatten, ze vormen een enorme dreiging. Op de lange termijn vreest de AIVD voor ondermijning van de rechtstaat. Laten we hopen dat Den Haag wat doet met deze boodschap!

  “Op dit moment zien we een tweede generatie ontstaan”, zegt Schoof. “Ze schrijven en spreken goed Nederlands. Ze kennen het rechtssysteem. Op sociale media domineren ze de markt, om het zo te noemen. Ze streven naar een parallelle samenleving waar de regels van de Nederlandse rechtstaat niet gelden.”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s