Merkel en onze vrijheid

Screenshot_41

(Door: “Henk V.”)

Maak even kennis met het Nederland tijdens de bezetting: www.youtube.com (Beeld van Nederland – De oorlogsjaren 1940 – 1945). Het heet dat wij op 5 mei onze bevrijding vieren. Dank zij de geallieerden werden wij verlost van de NaziDuitse overheersing. In de opvattingen die in de heersende links-liberale politieke bestuurslaag heersten, behoorden de opvattingen van de nazi’s tot politiek RECHTS.

Deze bestuurslaag vergist zich: De nazi’s beschouwden zichzelf als socialisten, die een maatschappijvorm  voorstonden die qua vorm en leefwijze zeer vergelijkbaar was met die men onder Stalin in de Sovjet-Unie kon zien.  Zij streefden naar een specifiek nationale vormgeving ervan en voor zover er sprake was van ‘’klassenstrijd’’, dan was die strijd gebaseerd op het verschil in waardebeoordeling van rassen. De nazi’s kenden dus niet zozeer een klassenstrijd, maar een rassenstrijd. Daarbij gingen de bedenkers ervan uit van de situatie zoals die in Duitsland bestond.

De bevolking van Duitsland dichtte men – etnisch bezien – abusievelijk toe dat zij grotendeels afstamde van de vroegst bekende stammen die het land hadden bewoond, de Germanen . De nazi’s gingen voorbij aan de gruwelijke godsdienstoorlog die in den 17e eeuw plaats had tussen protestanten en rooms-katholieke inwoners. Met deze zeer wrede oorlog, die duurde van 1618 tot 1648, bemoeiden zich ook buitenlandse vorsten en toen de Vrede van Münster was gesloten, vielen er miljoenen doden te betreuren en waren er zelfs gebieden ontstaan die volkomen waren ontvolkt. Bevolkingsgroepen uit meer oostelijk gelegen Europese streken vulden de ontstane leegtes op. Dus HOEZO allemaal Germaanse voorouders?  In het edel-Germaanse sprookje  kon men de zuivere raciale kenmerken plus eigenschappen vaststellen, waardoor de zuiverheid van het Germaanse ras kon worden aangetoond. DAT ras had recht op overheersing van de wereld. Het ras dat voor vernietiging in aanmerking kwam, waren de Joden. Zij waren verantwoordelijk voor alle ellende in de wereld, omdat zij zich heetten te verrijken ten koste van de wereld om hen heen. De manier waarop de nazi’s zich van hun vernietigingstaak hebben gekweten, behoort ieder weldenkend mens met blijvende afschuw te vervullen.

Op grond van de gegevens die wij bezitten over fascisme en nazisme wijzen wij elke suggestie dat wij, kritisch denkende mensen, daar ook maar op enigerlei wijze iets gemeen zouden hebben dan ook met kracht van de hand!

Bij het oorlogsverhaal moet een belangrijke notitie worden geplaatst, namelijk dat de nazi’s veel sympathie kregen uit bepaalde islamitische kringen. Berucht is de samenwerking tussen Hitler Duitsland en de grootmoefti van Jeruzalem, die de Duitsers zelfs twee moslimdivisies leverde.

Hitler sprak dermate vaak lovend over de islam en de dapperheid van moslimstrijders dat in de moslimwereld het gerucht ging dat de ‘’Führer’’ zelf een moslim was geworden. De sterke band tussen de nazi’s en moslims berustte op gedeelde JODENHAAT.

Wat mij treft in de hedendaagse politiek is dat de EU op haar beurt ook weer sterke banden kweekt met de moslimwereld en dat niet alleen in politieke zin, maar ook in termen van migratiepolitiek. In deze politiek speelt Merkel een belangrijke rol. Haar uitnodiging tot ‘’immigratie zonder bovengrenzen’’, gericht aan Afrikaanse ‘’volken  in nood’’ , in 2015, heeft er inmiddels toe geleid dat miljoenen migranten zich in ons werelddeel hebben gevestigd. Merkels weldadige initiatieven kregen hun voortzetting in het Verdrag van Marrakesh, in de opstelling waarvan zij ook de hand had. Dankzij deze twee stappen heeft Merkel een einde gemaakt aan het oorspronkelijke, oude Europa.  Haar optreden verleidde de – inmiddels overleden – bekende ontwerper Karl Lagerfeld tot een treffende uitspraak: ‘’Een land dat de dood van zes miljoen Joden op haar geweten heeft, kan zich niet veroorloven miljoenen Jodenhaters te importeren’’.

Ik vrees dat het nimmer eindigende applaus, dat telkens in de Bundestag opstijgt wanneer Merkel iets zegt, de woorden van Lagerfeld naar de achtergrond hebben gedrongen… Als centrale figuur in de zeer discutabele EU politiek mag men haar als een hoofdrolspeler beschouwen. Dus andermaal speelt Duitsland via haar handelswijzen een weinig constructieve rol, om het maar mild te zeggen.

Wat is er feitelijk gebeurd toen de politiek verantwoordelijken voor de gang van zaken in de EU zich een utopisch denksysteem aan maten, waarin men uitging van de veronderstelling dat in een moderne maatschappij van de toekomst ALLE tegenstrijdige opvattingen eigenlijk evenveel recht van spreken hebben en daarom uiteindelijk wel zullen versmelten tot één maatschappij vol harmonie en wederzijdse acceptatie??

Overal zien wij nu onbestuurbare maatschappijen ontstaan, waarin de waanzin gaat heersen.  Ik heb het over de aanbeden politieke opvatting die zich tooit met de aanmatigende titel “politiek CORRECT denken”. Er zit dreiging in de benaming! Iedereen die deel uitmaakt van zo’n maatschappij MOET op één manier denken. Afwijking van die denkwijzen is niet toegestaan. Politiek correct denken sluit de vrijheid in het persoonlijke denken uit. Er heerst geen vrijheid in het politiek correcte systeem, omdat de mate van vrijheid die in een samenleving bestaat kan worden afgemeten aan de vrijheid die elke individuele denker bezit! De EU ontwikkelt zich dus tot een onversneden dictatuur.

Het EU-denken heet hoog verheven te zijn, zeer idealistisch en ruimdenkend ook, maar de aanhangers ervan zijn verre van hoogstaand, verre van idealistisch en allesbehalve ruimdenkend, want het wordt aan de burgers niet toegestaan om vraagtekens te zetten bij het ideaal dat politiek correct zegt te koesteren. Zo legt politiek correct ons niet uit hoe de  versmelting van twee fundamentele tegenkrachten tot één koers kunnen leiden.

Onze westerse opvatting over persoonlijke vrijheid en een zeer creatieve democratie, waarin ieder individu zich naar eigen inzichten kan ontwikkelen, zal zwaar in aanvaring komen met een theocratische ideologie die de individualiteit van de mens geringschat en ondergeschikt maakt aan een starre leer, die aan iedereen onderwerping aan de islam oplegt. Een bestuursvorm die aan deze twee krachten evenveel speelruimte zegt te bieden, zal ondervinden dat de samenleving volledig anarchistisch wordt en uiteindelijk onbestuurbaar en verward en des te langer dat proces voortgaat zal de kans op totale hysterie en waanzin toenemen.

De resultante van die twee krachten zal dus een niet eindigende staat van toenemende waanzin zijn, waarin islamitische krachten naar algehele overheersing zullen streven, terwijl de krachteloos gemaakte democratische krachten, die eigenlijk nergens meer in geloven, wauwelend zullen protesteren en meer en meer door de knieën zullen gaan.

En nu de aftakeling van ons ooit zo glorieuze werelddeel in volle gang is, nodigen de organisatoren van de 5 mei lezingen een spreker uit  die ernstig heeft bijgedragen aan de teloorgang van het Westen. Zij haalt Jodenhaters binnen, laat ons werelddeel overstroomd worden door niet-westerse personen. Hoe kan deze afbreker van ons Europa en de wegbereider van een EU-dictatuur OOIT hier een toespraak houden over de betekenis van vijf mei????

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Hypocrisie, Merkel, Vrijheid. Bookmark de permalink .

43 reacties op Merkel en onze vrijheid

 1. Frauke zegt:

  Doorgestuurd bericht !
  Beste liefhebber van het vrije internet,

  Je krijgt deze mail omdat je in de tijd van het refendum onze speciale sleepnet-nieuwsbrief wilde volgen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en gaat de Tweede Kamer ein-de-lijk het voorstel voor de wijzigingen van het kabinet behandelen. En helaas zijn die wijzigingen heel erg matig.
  Twee jaar geleden zei Nederland met een meerderheid ‘nee!!’ tegen de sleepnet. Je zou denken dat het kabinet zo’n krachtig geluid serieus neemt en met een goed voorstel komt. Zeker als ze maar liefst twee jaar de tijd neemt om met een nieuw voorstel te komen. Maar helaas..
  De voorgestelde wijzigingen zijn vooral van cosmetische aard. Al onze bezwaren blijven overeind. Aankomende donderdag gaat de Tweede Kamer de voorgestelde wijzigingen behandelen. Zei jij twee jaar geleden Nee! tegen de sleepwet? Dan is dit het moment om van je te laten horen! Laat het kabinet niet wegkomen met deze halfbakken aanpassingen.

  Wij schreven een blog op onze website waarin we de Tweede Kamer oproepen om alsnog wijzigingen in te voeren en waarin we onze argumenten nog een keer herhalen. Het helpt als je deze deelt, je uitspreekt en de argumenten tegen het #sleepnet de komende week herhaalt. Zorg er zo met ons voor dat niemand om jouw stem tegen de #sleepwet heen kan!

  💪
  Groet,
  Lotte Houwing

  Geliked door 2 people

  • M. zegt:

   Van een volk dat denkt dat men terreur aan bestrijden is met open grenzen en onbeperkte aanvoer verwacht ik niet dat de meeste schijters tegen de sleepwet zullen zijn.
   Ik mag hopen dat ik er naast zit maar meestal schreeuwt het volk uit angst voor van alles om de eigen gevangenis.
   Dat er steeds meer vrijheden afgenomen worden van het eigen volk terwijl de oorzaak die zelfs een kleuter weet nooit aangepakt werden.
   Alleen uw vrijheden werden aangepakt zodat u de terreur niet teveel in de weg loopt.

   Let maar op die ezels zullen weer om hun eigen beperkingen schreeuwen zoals een angsthaas al gauw doet.
   Dichte grens en de oorzaak aanpakken dan heb je ook geen sleepwet nodig.
   Het volk zelf is de oorzaak niet dus dienen ze ook niet tot op hun naad bespioneerd te worden door lui die keer op keer onbetrouwbaar zijn gebleken.
   De grootste dreiging die men het land binnen haalt en bijna onbeperkt aanvoert is uiteraard geen enkel probleem of dreiging want daarmee kan men uw vrijheden afnemen.
   Met het oplossen van de problemen zou men uw vrijheden niet kunnen afnemen vandaar dat men lekker om de oplossingen heen blijft lullen en handelen.

   Verneuk uw naaste politiek.
   Waar men problemen baart waar men misbruik van kan maken om het eigen volk de vrijheid af te kunnen nemen en de echte vrede die men hier had in te ruilen voor nep vrede.

   Geliked door 1 persoon

 2. henk verhoef zegt:

  merkel en vrijheid
  nooit vergeten Dat er in nedeRLAND tijdens hitler een 33000 nederlanders bij de SS dienden en dat er in die zelfde tijd een 30 000 verzetstrijders waren
  BOven op die 33 000 ssers waren er natuurlijjk ook nog de “gewone” nsb-ers en de landstormers en der vrijwillige nederlandse werknemers in de hitler oorlogs industrie
  en ook dat er veel– heel veel ambtenaren– rechterss/burgemeesters ambtenaren en politie ook gewoom hitler ten dienste waren
  Na de oortlog was alleen het meiske van 18 die een duitrsvriuendje had ge
  had de sigaar

  Wat je mutti en haar voortgangers wel moet nageven – ze zorgden tot van daag de dag goed voor eie nedelsandse ssers door pensioenbetalingen te eroen
  en de nedelrandfse overgheid — die hielp ook mee door er geen belasting over te heffen
  ( denk dan aan de pvda en cda( kvp/ar chu) die dat mooi onderde petr hielden
  de joden krijgen nu de kostenvan treinreis AAALLL terug

  Als je datr op je in laten werkenn dan waren de mensen die met hitler meewerkten niet slecht af
  dus misschien dat er nu zoveel met de moslims meewerken
  krijg je wel alles ook gratis

  Like

  • Henk.V zegt:

   De Nederlandse collaboratie met de Duitse bezetters is inderdaad een schandvlek op onze geschiedenis, Henk. Daarom voegde ik ook een Youtube link toe, waarin die collaboratie duidelijk wordt belicht.
   Wanneer deze immens laffe houding een onderdeel van het Nederlandse karakter is, dan mag ik hopen dat er ooit zoiets als de wens tot doeltreffend verzet tegen alles wat ons wil onderdrukken ,onder de bevolking ontstaat.
   Ik twijfel daar vaak aan en eerlijk gezegd ontmoedigt mij dat wel eens..
   Zij die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog doeltreffend hebben verzet tegen de vijand deden dat merendeels zo anoniem mogelijk. De ”verzetshelden” die zich na de bevrijding op collaborateurs gretig uitleefden op foute vrouwen vallen mijns inziens niet onder verzetslieden

   Geliked door 2 people

 3. Jules Vismale zegt:

  Jammer genoeg waren lang niet alle Fransen, Belgen, Luxemburgers en Nederlanders in de periode 1944-1945 even blij met de westere geallieerde bevrijders! Onder hen zaten toen ook een hoop Alfo-Amerikanen en Afrikanen zoals Marokkanen, Algerijnen enz. die zich vaak vreselijk gedroegen tegen de burgers in de vorm van aanrandingen, verkrachtingen, mishandelingen, overspel, diefstal, vernielingen en onderdrukkingen!
  Ook een hoop Britse en Amerikaanse soldaten, gelukkig een kleine minderheid, waren niet vies van onzedelijk gedrag waardoor in een aantal gebieden door de burgers werd uitgeroepen: “Here, wilt gij ons verlossen van de geallieerde bevrijders!”
  Zelfs onderling hadden veel geallieerde bevelhebbers en soldaten gruwelijk de pest aan elkaar wat vooral duidelijk werd toen een aantal Australische soldaten in 1942 naar een tekenfilm van Bambi (Walt Disney) keken in een privé-bisoscoop. Toen zij de scene bekeken waarin de moeder van Bambi door de jagers was doodgeschoten riep een Australiër door de zaal heen: “Maak je toch geen zorgen, Bambi! Je moeder zit gewoon met zo’n verdomde Amerikaanse yankee in bed te flikflooien!”

  Like

 4. bobzelf zegt:

  leuk begin en mooi duidelijk stuk

  MISSCHIEN , KUNT U DE GESCHIEDENIS EVEN VOLGEN ,
  en geen “””” vaudte voorstellingen “””” geven

  OOK NIET NA 75 JAAR, DANK U : !!

  DUS :

  Dank zij de geallieerden werden wij verlost van de Nazi–Duitse overheersing. ??????

  Dank zij de Russen , werden wij verlost van de Nazi – Duitse overheersing !!

  EEN WERELD VAN VERSCHIL TOCH , ZO’N KLEINE WOORDSPELING ??

  DUS door 9 maanden onze duitse vrienden tegen te houden in Stalingrad ,
  en met wat hulp van de gestoorde Adolf, die STALIN —– GRAD ,,,,,
  koste wat het kost,,,,,, in willde nemen en totaal vernietigen

  waar de oorlog werd uitgevochten, door muurtjes van keukens en toiletten te verdedigen
  waardoor Stalin de tijd kreeg om een dikke miljoen russische soldaten aan de andere kant van de Dnepr te verzamelen ,,
  daarna bij Kursk , de moffen verpletterend te verslaan in “”DE PAN CONSTRUCTIE ”
  WAARNA DE RUSSEN ,,,,,de DUITSERS ALS ratten voor zich uit hebben gejaagd !!

  waardoor , de geallieerden , eigenlijk een makkie hadden !!!

  ZODAT IS OOK WEER OPGELOST, !!!!!!

  HOE IS HET IN GODSNAAM MOGELIJK , DAT IEMAND DAT IN 2020 NOG DURFT
  TE SCHRIJVEN ????
  DE TOTALE ONNOZELHEID ,

  ik denk dat een DIKKE 25 miljoen doden , genoeg waren , ????
  OM DAT GEWOON MAAR TE VERGETEN ???

  IK ERGER MIJ DAAR AL EEN 40 JAAR KAPOT AAN, DAT DOMME GELUL !!

  DAARVOOR WAS IK OOK GEHERSENSPOELD WHAHAHAHAHA

  Vasily Grigoryevich Zaytsev was a Soviet sniper during World War II. Prior to 10 November 1942, he killed 32 Axis soldiers with a standard-issue rifle. Between 10 November 1942 and 17 December 1942, during the Battle of Stalingrad, he killed 225 enemy soldiers, including 11 snipers

  P.S. WAHAHAHAHAHA TOEN LAGEN UW USA VRIENDEN “””uw bevrijders “” dus nog op het strand te zonnen
  dank u

  OOM VLADIBOB

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Beste Vladibob, zou het kunnen dat je nogal overhaast conclusies trekt? Het artikel gaat allereerst over de Nederlandse bevrijding en wie tot de bevrijders van Nederland behoorden weet ik ook wel. Onder het begrip geallieerden vallen alle landen die militair samenwerkten om Nazi-Duitsland (en hun bondgenoten) ten val te brengen. De Russen behoorden zeker tot die geallieerden en dat zij een gigantische bedrage hebben geleverd bij het verslaan van de nazi’s zal iedereen die de geschiedenis een beetje kent, kunnen bevestigen. De Russen betaalden daarbij een hoge prijs aan mensenlevens.
   Dat het Westen de Russen daarvoor altijd erkentelijk moet blijven lijkt mij nogal logisch en redelijk. Op grond daarvan draag ik dat land altijd een goed hart toe.
   Ik ben in de Tweede Wereldoorlog geboren en op de een of andere manier heeft die tijd altijd mijn onverdeelde aandacht gehad..
   Op verdere reacties die je neerschrijft ga ik maar niet verder in, Bob.

   Like

   • Nans zegt:

    moet je is tegen die klootzak zeggen in het EU parlement die Timmerbak , die daat president Putin uit om de 3e wereldoorlog te beginnen . Dus wat doet die man daar nog in dat EU gebouw, hoogmoedswaanzin ten top????????????

    Like

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Heb een afkeer van de manier waarop u dingen schrijft maar dit keer heeft u wel gelijk, de enige reden dat de geallieerden kans zagen voet aan wal te zetten was de Russische opmars aan het Oost-front.
   Het was de oorlog op twee fronten die de nazi’s de das omdeed, de ommekeer kwam doordat de nazi’s zware verliezen leden in het oosten en daardoor de Atlantikwall niet op volle sterkte konden houden.
   Het is niet zo dat de geallieerden daardoor een vrije doorgang hadden maar als de verdediging van de Duitsers op volle kracht was geweest dan hadden ze geen schijn van kans gehad. Zelfs met de verzwakte verdediging hadden ze nog hun handen vol.

   Like

   • Henk.V zegt:

    Tja, wat moet ik daar nu op zeggen, Tijl? Wat is het nut van die eerste opmerking, vraag ik mij af? Uw woord keuze remt mijn intentie om gedachten op een zinnige manier op schrift te stellen bepaald wel af, want ik heb nu eenmaal de gewoonte precies op te schrijven wat ik werkelijk denk . Kijk, het is dan inderdaad mogelijk dat iemand mijn tekst lezende ter plekke wat onwel wordt.. Ieder heeft zijn of haar eigen smaak.
    Doe mij een plezier en voeg gewoon in het vervolg feitelijk aanvullingen of correcties aan mijn betoog toe.
    Ik ga mij er op beraden of ik nog wel tijd en energie wil besteden aan het schrijven van reacties of artikelen.
    Persoonlijk vind ik uw bijdrages altijd verrijkend 🙂

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Hear, hear! Laat je door niets en niemand uit het veld slaan Henk!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Toch niet een “Stream of consciousness” hetgeen U bedoelt.
    Ik stond er ook even van te kijken van de opmerking
    van meneer Tijl, maar hij zou kunnen bedoelen andere artikels waarin het Christendom een rol speelt.
    Hij lijkt mij anders geen naar persoon.
    Toch maar doorgaan met artikelen schrijven, groeten

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Henk.V 7 maart 2020 om 11:41

    Beste Henk, ik denk dat heer Tijl zich richtte tot heer Vladibob. 😉

    Geliked door 1 persoon

   • Tijl Uylenspiegel zegt:

    Beste Henk V ik ben bang dat er een misverstand is, mijn antwoord was op de reactie van bobzelf en niet op u gericht.
    Ik begrijp de verwarring maar het werd veroorzaakt omdat we beiden op hem reageerden en dat komt dan onder elkaar op de site.
    Nu ik er nog eens een keer naar kijk begrijp ik de verwarring, normaal schuift een antwoord op een reactie een stukje naar rechts en ik heb geen idee waar het in zit dat dit nu niet zo is.
    Het zou kunnen dat ik niet via het ‘beantwoorden’ reactievenster heb geschreven hoewel ik me dat niet kan voorstellen maar ook ik ben niet zonder fouten dus ik kan het moeilijk ontkennen.
    Mijn excuses voor het ontstane misverstand het was geen opzet, nogmaals het was een antwoord op bobzelf en niet aan u gericht.

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    Tijl Uylenspiegel 7 maart 2020 om 13:14

    Gewoon boven je reactie even vermelden op wie je reageert, dat voorkomt verwarring.

    Geliked door 3 people

   • Tijl Uylenspiegel zegt:

    Goed plan !

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Tijl Uylenspiegel 7 maart 2020 om 13:14

    normaal schuift een antwoord op een reactie een stukje naar rechts en ik heb geen idee waar het in zit dat dit nu niet zo is.

    Op een gegeven moment zijn de reactievakjes waarin je direct kunt reageren, ‘op’.
    In zo’n geval scroll je net zo ver terug naar boven tot je het eerstvolgende woord ‘Beantwoorden’ tegenkomt, en op dat woord klik je dan.
    Vervolgens verschijnt er een vakje waarin je je reactie kunt plaatsen.
    En als je dan ook vermeldt op wie je reageert, kan het niet meer misgaan.

    Like

 5. Tijl Uylenspiegel zegt:

  De nazi’s “vonden zichzelf” niet alleen socialisten, ze waren het ook, Joop den Uyl had tot 1940 grote bewondering voor de nazi’s !! Iets waar hij later niet graag aan herinnerd werd.
  Sociale wetten die onder de bezetting zijn ingevoerd zijn na de oorlog gewoon van kracht gebleven, te denken valt aan de Bijstand en ook de doorbetaalde vakantie.
  Wat het “Arische ras” betreft, er zijn veel misverstanden over wat nu eigenlijk een ras is.
  In de dierfokkerij kan een diersoort pas een ras worden genoemd na het vele jaren fokken in een gesloten stamboek. Een van de weinige uitzonderingen daarop zijn de Trakheners een paardenstamboek dat soms en zeer voorzichtig Arabisch en Engels Volbloed gebruiken ter veredeling.
  Dat geldt ook voor mensenrassen, bij een neger is na generaties nog steeds herkenbaar dat er een keer een blanke tussen heeft gezeten en zou feitelijk geen neger genoemd mogen worden. Wel zijn er tussen negers kleurverschillen te onderkennen, hoe dichter bij de evenaar hoe donkerder ze zijn.
  Grappig detail, van alle rassen ‘fokt’ het blanke ras het zwakste door.
  Mensenrassen zijn nauw aan elkaar verwant, dat is ook de reden dat vermenging lukt, in de dierenwereld zijn vele voorbeelden van aan elkaar verwante soorten die niet met elkaar mengen.
  Een paardenmerrie kan wel een veulen krijgen van een ezelshengst (muildier) maar los van of het een merrie of een hengst is, is die niet vruchtbaar.
  Datzelfde geld voor een ezelsmerrie die gedekt is door een paardenhengst (muilezel).
  Via reageerbuisbevruchting heeft men leeuwen met tijgers (en andersom) gekruist maar ook hier geld dat de nakomelingen daarvan onvruchtbaar zijn.

  Like

 6. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Overigens is het tegenwoordig te pas en te onpas gebruikte “links-liberaal” een contradictio in terminis dat min of meer is uitgevonden door D66, zij vonden zichzelf liberaal maar ook links.
  Dat kan niet, het is het een of het ander.
  Een communistisch-democraat kan net zo min.
  De linkse partijen (waaronder D66) zijn sociaal-democraten, een soort nationaalsocialisten light dus!

  Like

 7. De 4 mei-herdenking op De Dam is tot een hypocriete KLUCHT afgegleden!! Je kunt als het ware de Nieuwe Jodenhaat daar ter plekke opsnuiven! De Nieuwe Jodenhaat gefaciliteerd door de stoet die in het zwart over De Dam trekt! Angela Merkel heeft niet alleen ‘Die Heimat’ verwoest. Nee, heel West-Europa, te samen met haar Kontelikkers, waarvan de namen wel kunnen dromen! (nachtmerries!)

  Geliked door 2 people

  • Monalisa zegt:

   Doe ik niet meer aan mee, mijn vader een bekende verzetsman uit Adam, draait nu om in zijn graf als hij zou weten wat er nu afspeelt in Europa, ik eer de man op de dag dat hij geboren is. Hij is nu 76 jaar dood. De ellende kwam voor ons gezin daarna. 1945 tot 1955

   Like

 8. bobzelf zegt:

  Beste henk V ,,, whahahaa

  U begint zo aardig , whahahaha , beste Bob zou het kunnen zijn dat je nogal overhaast uw conclusies trekt ??
  WHAHAHAHAHA NEE HOOR !!
  OME BOB TREKT NIKS VERKEERD , EN NIKS OVERHAAST
  ik reageer op wat er staat , enverder niks
  EN U WAS WAT VERGETEN ,WHAHAHAHA

  U HEEFT n.l. met een rasechte Rotterdammerttt te doen, , die het hart op de tong draagt,,en daarom er niet omheen draait, ,,,,,,

  DUS NIKS PAPPEN EN NATHOUDEN , IK ZIE EN REAGEER,

  EN GEWOON NIET LIEGT, DAN HOEF JE DUS OOK NOOIT IETS TE ONTHOUDEN !!

  DUS MOCHT U MIJ KUNNEN BETRAPPEN DAN WEL HEBBEN BETRAPT OP HET VERTELLEN VAN EEN LULVERHAAL ??? DAT WEL EEN LEUGEN ,,,
  TART ME MAAR,
  PROBEER HET MAAR ,WHAHAHAHA
  U MAG TERUG GAAN NAAR DE MAIDAN
  toen ik voor het eerst hier binnen viel ,, BIJ GEWELDIGE BERT ,,,
  zeg maar sinds 18 februari 2014 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Dus wat is UW PROBLEEM ??
  DAT U een goed stuk proza hier neer zet, en ik daar op reageer,,?????
  ik dacht trouwens dat je hier kon discussieren ??????????

  en nee
  ik zoek geen vrienden
  ik heb er pakweg 4 a 5 , HELE ECHTE, EN DAT IS MEER DAN GENOEG
  IN DEZE WERELD VOL MET LOSERS, EN NSBERS TEVENS LANDVERRADERS

  als u n.l. alles zo goed weet en 116 +/- zinnen proza neer kunt pennen ,
  konden de 4 kleine woordjes ER NET EFFE NIET TUSSEN ???????
  ,
  DUS WAT U DOET
  DEDEN DE SCHOOLMEESTERS,,,,, al in 1956 !!!
  DE KRANTEN,,,,,
  DE TV IN ZWART WIT ,,,
  LATER IN KLEUR
  DE HEDEN TENDAAGSE LANDVERRADERS
  PRAATPROGRAMMA’S
  EN UW 125 LANDVERRADERS NOG STEEDS !!! NU IN 2020

  de russen hebben het gedaan, nu Putin did it , altijd

  WAT HIJ GEDAAN HEEFT ???, ZE HEBBEN GEEN IDEE, MAAR HE DID IT !!

  DE RUSSEN DEUGEN NIET, EN PUTIN DID IT,
  HET WAS EEN BUKRAKET
  EEN RUSSISCHE ,,,,
  TUURLIJK HET KAN NIET OP ,,

  AL DIE STRONT INFORMATIE OVER SYRIE , NU NOG IEDERE DAG,,,,
  ASSAD DID IT, EN PUTIN TROUWENS OOK

  JA HIJ GOOIDE MET GIFGAS !!
  ALS DAN LATER BLIJKT DAT “”DE WITTE HELMEN “” UW USA BROTHERS
  het gedaan hebben
  BLIJFT HET ALTIJD INEENS DOODSTIL !

  DIEZELFDE WITTE HELMEN LATEN OOK ALTIJD HETZELFDE KIND ZIEN ONDER HET BLOED , Op 4 VERSCHILLENDE LOKATIES ??
  GOH WAT GEK !!
  AL EEN VERSLAGGEVER GEZIEN DIE ROEPT ”
  he daar ,deugt geenflikker van , ???

  PUTIN HEEFT U EN ONS DUS PAS NOG VAN DE LAATSTE WERELDOORLOG GERED
  IN SYRIE , om de USA ook gewoon WEG te bombarderen
  U weet wel de oprichters van ISIS , !!!! DAT GEINIGE GOEIE VOLK
  HE HITLARY ?????????????

  NU GISTEREN EN EERGISTEREN ALS ENIGE ECHTE LEIDER VAN DE WERELD
  even tegen die Adolf typhus turk gezegd,
  dat HET GODVERDOMME NOU KLAAR IS MET DAT GEKLOOT ,

  nederland heeft dekens en tenten gestuurd,,,,, weer ,,,,, whahahahaha
  EN WILLEN ERDOGAN NIET DE DUIMSCHROEVEN AANDRAAIEN ???

  JA TENSLOTTE HEB JE PAS 6000 MILJOEN EURO OVERGEMAAKT
  EN HIJ HOUDT ZICH NIET AAN DE AFSPRAAK
  ja dan zelg je toch niks , ??

  maar laten wij “”onze bevrijders “” blijven volgen whahahaha
  eerst miljoenen indianen vermoordt ,,,,,
  daarna een 240 oorlogen in 200 jaar ????
  altijd als er wat te stelen was, goud , olie gas, DRUGS IN ALLESOORTEN EN MATEN YOU NAME IT WHAHAHA

  en dan gewoon aan diezelfde bevrijders halsband blijven lopen
  en vrienden blijven TUURLIJK
  IS LOGIESSSSSSS, ZOU JOHAN ZEGGEN WHAHAHAHA .

  en je gas is op , laten we met schepen USA SHALIE gas kopen en hierheen halen !!!

  NEE WE ZIJN NIET GESCHIFT ,

  HET LIJKT ALLEEN MAAR ZO

  DAT VOLKSVERHUIZING GELUL, ZAL MIJN OOM EEN ROTZORG ZIJN ,
  dat is gecreerd door uw usa geweldige bevrijders
  IN een land daar in dat gekkenhuis,waar mensen met alle geloven rustig naast elkaar woonden
  maar er moest een olie pijp of gaspijp komen ?? of juist niet whahahaha
  DUS JA , WAT HEBBEN DIE PLEURIS USA DAAR EIGENLIJK TE ZOEKEN ?
  HUN LAND VERDEDIGEN ?? WHAHAHAHAHA

  DUS DEZE 4 KLEINE WOORDJES, BENT U VERGETEN ???
  vergeten te melden dat “”DANK ZIJ DE RUSSEN “””

  TROUWENS ZONDER DIE VERGETEN RUSSEN
  HAD U NU PERFECT DUITS GESPROKEN

  SIEG HEIL o.a. dass isst mein kuil ,und zuerst dass Rad meines Vaters zuruck
  en mosselen eten gaat zo “” AUFMACHENNNNNNNNNNNNNNN “”

  IS ER trouwens NA DE OORLOG ENIGE HULP NAAR DAT TOTAAL VERNIETIGDE LAND GEGAAN ??
  0 HEE,
  HELEMAAAL NOPPES
  ZE KONDEN GEWOON STERVEN
  EN WERDEN DAARNA OOK NOG 75 JAAR BEDROGEN
  MET NIET NAGEKOMEN AFSPRAKEN
  NEE WE TREKKEN NIET NAAR HET OOSTEN NAAR UW GRENZEN WHAHAHAHA
  NEEWE ZWTTEN GEEN RAKETTEN AAN UW GRENZEN HOOR ,

  NOU DAAR BEN IK AL HEEL EFFE HEELLLL LANG DUS SCHIJTZIEK VAN ,WHAHAHAHA

  IK HEB ONZE BEVRIJDERS TROUWENS OOK ZELF IN UKRAINE MEEGEMAAKT
  waar de usa even een democratisch gekozen president met en pistool op zijn voorhoofd gewoon afzette ,, en DE SS ELITE IN HET ZADEL HEES
  de haast president van ukraine JANSENJOEK werkt nu gewoon bij Goldman Sachs ,
  ik noem het maar effe
  16.000 doden en 24.000 gewonden en een totaal vernietigde infrastructuur
  dank U oom frans en mc, cain en Bidden and son ,en miss Ashton
  en fuck the eu mss nuland

  en ineens als ik u even om de oren sla, en u net boven uw enkels afzaag

  WEET U INEENS HET HELE RUSSISCHE VERHAAL ZO OP TE HOESTEN

  DAT DAN WEER WEL , WHAHAHAHAHA

  en dat zij een gigantische bijdrage hebben geleverd bij het verslaan van de nazi’s zal iedereen die de geschiedenis een beetje kent, kunnen bevestigen. De Russen betaalden daarbij een hoge prijs aan mensenlevens.

  ER IS ONS N.L. NOOIT VERTELD DAT DE GEALLIEERDEN , INCL. DE RUSSEN WAS

  IK HEB OOK ALLEEN MAAR FILMS GEZIEN, OVER D-DAY , AND 4 BROTHERS , DIE usa SOLDATEN DIE GEDOOD WAREN ,
  OOIT EEN FILM GEZIEN WAAR DE RUSSEN , ZICH DOOD VOCHTEN

  OOIT DE FILM “”stalingrad “” gezien, (2013 door de russen gemaakt ??)
  u KUNT HEM OP YOU TUBE GRATIS KIJKEN
  ikke wel
  dan zie je ineens de wereld van de andere kant ,,,,,,,, ZONDER LEUGENS !!
  I can believe this movie will be a serious disappointment for a person, who is used to and likes to watch Hollywood war movies

  KIJKEN, ADEMBENEMED MOOI, en niks geen LUL verhaaltjes

  ze kozen voor de dood !!

  en dan als u boos wordt of bent,?? omdat ome bob uw oren waste!!!
  komt ineens de schitterende volzin te voorschijn ,
  DUS U KAN HET WEL, WHAHAHAHA

  Dat het Westen de Russen daarvoor altijd erkentelijk moet blijven lijkt mij nogal logisch en redelijk. Op grond daarvan draag ik dat land altijd een goed hart toe.

  NOU ZEG DAT DAN OOK WHAHAHAHAHAHAHA

  en die laatste zin , bij OME BERT BRON OP ZIJN DISCUSSIE BLOG !!!
  VOOR MENSEN MET HERSENS

  Op verdere reacties die je neerschrijft ga ik maar niet verder in, Bob ???

  ????????????????????????????????????????????????????????????????????

  IK ZEI AL, IK ZOEK GEEN VRIENDEN ,,,,,,,,,

  ZO NU MAG IK EEN RONDJE , ACROPOLIS ,,
  MET MIJN QUEEN OF ATHENS
  MET EEN SOUVLAKI PYTA GYROS
  IN EEN HEERLIJK ZONNETJE
  IN HET LAND DAT MET EEN 10 MILJOEN AARDIGE INWONERS

  DE ATTILA DE HUN HORDES TEGEN MAG HOUDEN ,

  dankzij onze geweldige EU , blijf erin hoor , komt allemaal goed , whahahahaha
  LAAT VOORAL DE TOEKOMST VAN UWEN MIJN KINDEREN VOLLEDIG VERNIETIGEN
  zijn toch pokkenjong allemaal,

  DE NEDERLANDER IS EFFE BEZIG MET EEN LECTRISCHE AUTO AAN TE SCHAFFEN
  EN HUP GRIEKENLAND ZET HEM OP TE ROEPEN op feestboek

  gegroet , en gewoon blijven discussieren , mag bij OOM BERT !!

  Ome bob

  , ,

  Like

 9. bobzelf zegt:

  WHAHAHAHAHAHA BESTE HENK V,,,,,

  HAAL UW HARTSLAG MAAR NAAR BENEDEN
  NEEM GEEN EXTRA TABLETJES IN ,WHAHAHAHA ,
  IK DENK DANT TYL HET TEGEN OME BOB HEEFT WHAHAHAHAHA
  maar het niet rechtstreeks wil zeggenwhahahaha

  ROTTERDAMMERS , ZIEN DAT GELIJK , KOMT TIE

  Heb een afkeer van de manier waarop u dingen schrijft !!!!!!!!
  NOU DAT KAN JE ALLEEN MAAR TEGEN OMEBOB ZEGGEN WHAHAHAA
  maar dit keer heeft u wel gelijk, !! yesssssssssssssssssss
  dat OVER DIE RUSSEN DUS WHAHAHAHA de enige reden dat de geallieerden kans zagen voet aan wal te zetten was de Russische opmars aan het Oost-front

  nou dat kan iedereen dus gewoon tegen ome bob zeggen whahahaha
  die zit daar geen seconde mee , en weigert ook om daar van wakker te liggen whahaha
  KIJK DAT VIND IK NOU WEER LEUK

  DUS UW :

  Tja, wat moet ik daar nu op zeggen, Tijl? Wat is het nut van die eerste opmerking, vraag ik mij af? Uw woord keuze remt mijn intentie om gedachten op een zinnige manier op schrift te stellen bepaald wel af,

  DUS NIET HUILIE HUILIE DOEN ,

  OME BOB DID IT , WHAHAHA

  DIE NU HIKKEND VAN HET LACHEN , ZIJN KLEINE HUISIE VERLAAT

  WITH THE QUEEN

  LATERRRRRRRRR

  THE KING OF ATHENS

  Like

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Nou volgens mij zei ik het wel direct en in alle openheid tegen u, ik meen dat ik het al eens eerder geantwoord heb op een reactie van u.

   Like

   • bobzelf zegt:

    u was me helemaal duidelijk IN 1 KEER , datschreef ik toch ook whahahaha

    ONZE RUSSISCHE VERGETERTTTTT BEGREEP HET NIET

    HUG

    OME BOB

    Like

  • Henk.V zegt:

   Wel, Oom Wladibob , je bent een echte Rotterdammer naar eigen zeggen, maar wanneer ik aan Rotterdam denk is mijn eerste gedachte : daar woont volk dat van aanpakken weet . GEEN WOORDEN, MAAR DADEN, zoals de fans van Feijenoord zingen.Een stad zonder kapsones, ook.Nuchtere mensen die respect afdwingen, omdat ze iets bereiken in het leven. Wanneer ik jouw verbalen uitbarstingen lees hier op de geweldige site van Bert dan kan ik die in overeenstemming brengen met de stad Rotterdam. Eerlijk gezegd begrijp ik jouw vulkanische verbale woordenstromen niet.Tegen wie heeft die man het ? denk ik dan, en : .Wat beoogt die gast hier eigenlijk mee?
   Om je de waarheid te zeggen denk ik niet dat je verre voorouders Rotterdammers zijn. Naar de vele emotionele uitbarstingen die ik in je reacties tegen kom te oordelen hebben je voorvaderen bij de berg Vesuvius geleefd, of in een oerwoud waarin je slingerend van tak tot tak wilde kreten kon slaken.
   Of woon je misschien vlak bij Diergaarde Blijdorp en word je door de dierentuin geïnspireerd?
   Je zoekt het maar uit, jongen. Kleurrijk ben je in elk geval.
   Elke dag een banaan eten, Bob en niet meer dan één glas bier per dag drinken Dat zal je goed doen. Een rustgevende dag verder 🙂

   Geliked door 2 people

   • delamontagne zegt:

    Zover ik heb begrepen komt hij uit Schiedam, een stad die nog niet door Rrotterdam is geannexeerd.
    Het temperament komt wellicht door ’t Russiche.

    Like

   • Monalisa zegt:

    Lezen is ook een vak, maar bijhouden wat hij schrijft ook. Maar u heeft gelijk hij komt uit Schiedam.

    Geliked door 1 persoon

 10. Aegolius cs zegt:

  **En nu de aftakeling van ons ooit zo glorieuze werelddeel in volle gang is, nodigen de organisatoren van de 5 mei lezingen een spreker uit die ernstig heeft bijgedragen aan de teloorgang van het Westen. Zij haalt Jodenhaters binnen, laat ons werelddeel overstroomd worden door niet-westerse personen. Hoe kan deze afbreker van ons Europa en de wegbereider van een EU-dictatuur OOIT hier een toespraak houden over de betekenis van vijf mei????**

  Bovenstaande conclusie is ’n soort dictum, waar niet iedereen mee kan leven.

  Like

 11. bobzelf zegt:

  whahaha, onze rusland vergeter , probeert ome bob nog even op te naaien ??

  whahahahahaha , dat gaat niet lukken , grapjas

  kijk ik ome Bob !!!! antwoordt dus op domme opmerkingen, of mensen die er geen reet van af weten ,dan wel knippenen plakken ,
  ik reageer ook op het AD het soros haringinpakkrantje
  op de telegraaf die vaudte uit de oorlog
  op facebook , wat me 10 tallen bans heeft opgeleverd,

  WAAROM ?? OMDAT IK DE WAARHEID SPREEK ,,,
  IN UITSTEKEND ALGEMEEN BESCHAAFD ROTTTTERDAMSSSSSSSSSSS

  ZOUDEN MEER MENSEN MOETEN DOEN , RECHT DOOR ZEE, HIER HEB JE HEM
  EN ALTIJD DUIDELIJK
  GEEN GELUL ,,,, KOEKIES VAN KRUL
  DAT ELLEBOGEN WERK KWAM IK GROTENDEELS TEGEN BIJ DE KERKGANGERS
  EN DE LANDVERRADERS

  en ????

  JA IK VAL DAN ALTIJD DIEGENE RECHTSTREEKS AAN , MET NAAM EN TOENAAM

  en aangezien ik iets meer van deze verziekte wereld gezien hebt

  dan een dorp op de veluwe, of een kut dorp ergens anders

  aan wie uitgelegd moet worden hoe je reageert, whahahahaha

  DOOR MIJN SCHOOLMEESTERES TISTOCHWAT , EEN HEERLIJK WIJF MET BALLEN HEERLIJK

  DUS MAAK JE GEWOON NOG ZO’N MISKLEUN , EN DAN ZAAG IK JE NOG EEN KEER AF,,,

  WEER NET BOVEN UW MISCHIEN WEL SOKLOZE ENKELS, WHAHAHAHAHA

  ome bob , heeft wereldwijsheid, ,,,,,,,, zelf opgedaan ,

  IN ROTTERDAM , IN KIEV,,,,IN JAPAN , IN CHINA , IN FRANKRIJK
  EN IN GRIEKENLAND , en dan ben ik er nog wel een paar vergeten

  ik heb alle ratten en het gajus ondertussen wel gezien ,

  dus probeer het nog eens, zou ik zeggen whahaha,

  welkom welkom in mijn land whahahahahaahah

  ondertussen staan de grieken , gepanserd en uitstekend bewapend
  de toekomst van 500 miljoen europeanen te redden ,,,,

  oom vladibob

  Like

  • Henk.V zegt:

   Eigenlijk voeren wij hier geen gesprek, een absurd gesprek zelfs, want wie veel met hoofdletters werkt staat eigenlijk te schreeuwen. Dus je schreeuwt nogal wat af tegen mij, waarbij de aanleiding tot dat schreeuwen volledig onnodig is, omdat je op de een of andere manier denkt dat ik de doorslaggevende rol die de Russen speelden in de strijd tegen nazi-Duitsland, niet inzie. Mijn gebrek ”aan kennis” moet in mijn christelijke hersens worden bijgewerkt. Je vergeet daarbij dat je geen idee hebt hoeveel feitenkennis ik mij in de loop van tientallen jaren heb eigen gemaakt, kennis met betrekking tot de politiek en geschiedenis in het algemeen . Wanneer ik namelijk iets schrijf wil ik wel graag zeker weten waarover ik het heb. Uit z’n nel kletsen kan iedereen. Het belachelijke is dat onze opvattingen over de zeer belangrijke inbreng van de Russen in de Tweede Wereldoorlog overeen stemmen. Alleen noemde ik dat in jouw ogen veel te laat en dus bleef ik ”in gebreke” en mijn ”gebrek aan kennis” moest worden bijgespijkerd.
   Bespaar je de moeite, Bob!
   Wanneer je in het vervolg met mijn ”in discussie” wil treden, PRAAT gewoon tegen mij. Ik ervaar toegeschreeuwd worden als uitermate beledigend en kleinerend. Ik krijg dan het gevoel da tik een het leger zit en dat een hoger in rang zijnd persoon vlak voor mij staat en met zijn zijn walmende snufferd in mijn gezicht staat te schreeuwen. Ik zag dat in veel Amerikaanse en Engelse films. Wat ik in de films zag haatte ik, want je moet niemand NOOIT (verbaal) kleineren. Wanneer ik schrijf wil ik wil nooit iemand kleineren.
   We zijn hier bij elkaar op de site om voor onze vrijheid en zelfbeschikking op te komen. Mijn artikel had niet als hoofddoel een volledige beschrijving van WW II , maar om tegen de achtergrond van die oorlog de verwerpelijke rol te belichten van een tante die ons werelddeel onmetelijke schade heeft berokkend. Die vrouw heeft niet het recht om over vrijheid te praten, want ze is een van de wegbereiders van een dictatuur in opkomst. .

   Geliked door 2 people

  • Monalisa zegt:

   gewoon je zelf zijn, en blijven tikken. bobzelf

   Like

 12. Henk.V zegt:

  Voor Bob:

  Belangrijke opnamen 🙂

  Geliked door 2 people

  • bobzelf zegt:

   DANK U
   ik heb van mijn vader destijds het boek gekregen
   VOORWAARTS KAMERADEN WE MOETEN TERUG !!
   later na het 7 x gelezen te hebben , begreep ik wat de tekst inhield

   de russen hebben tienduizenden duitsers naar Rusland terug laten lopen

   om alle vernietigingen te herstellen

   de meesten tot de dood ingreep

   HEERLIJK , om te lezen

   DUS ALS U NOU , GEWOON IETS DUIDELIJKER UITLEGT

   HOEF IK NIET TE REAGEREN

   DUS “”DE RUSSEN HEBBEN ONS BEVRIJDT

   EN HELEMAAL NIEMAND ANDERS

   WANT ALS AL DIE DUITSE GARNIZOENEN IN FRANKRIJK HADDEN GESTAAN

   WAS D-DAY EEN CATASTROFE GEWORDEN ,

   GENOEG SLAP GELULD,

   DOOEIIIIIIIIIIIIII

   OOOH EN OME BOB IS NIET TE BELEDIGEN HOOR,

   DIE KOMT UIT ROTTERDAM , NOU JA DIE FIETSENSTALLING ERNAAST

   7 METER VAN ROTTERDAM WHAHAHAHAHAHA ,

   Like

   • Henk.V zegt:

    OK ! Prettige avond verder, Bob 🙂

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Ik begrijp de expressie die je in je jouw reacties wil duidelijk maken, maar waarom daar nou altijd SCHREEUW LETTERS bij moeten komen ontgaat mij.
    De boodschap is volstrekt duidelijk verder.
    Het maakt jouw verhaal niet meer waar of duidelijk, dus het lijkt mij nogal onnodig.
    Eerder enkel bedoeld om provocerend over te komen.
    En dat is jammer van wat jij nou eigenlijk probeert te vertellen/ op te schrijven.

    Like

 13. fleckie zegt:

  Als men ‘de naam ’ geallieerden ‘ bezigt, kan men beter de NAMEN van deelgenomen partijen noemen!! ( bij ‘jongeren’ is men inderdaad meestal NIET!! op de hoogte gebracht dat ook de RUSSEN. hun heel behoorlijk ‘steentje ‘ ertoe bijgedragen hebben ( eigenlijk het meeste!!) met bevrijding van de. NAZI’s……..<~<~<~<~<~<~<~

  Like

 14. Jan zegt:

  Merkel: Raus!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s