Geert Wilders gaat los op kabinet! ‘Jullie zijn pas in actie gekomen na MIJN motie!’

Screenshot_39

(Door: Bart Reijmerink)

Geert Wilders is vandaag niet te spreken over de gang van zaken in Nederland. De overheid is te laks geweest, het Hof van discipline is te bevooroordeeld en door slecht crisismanagement is er te veel onzekerheid. Wilders kon het niet laten om te fulmineren tegen het kabinet. Iedereen maakt fouten erkent Wilders, maar slecht voorbereid zijn is onvergeeflijk!

Wilders is – terecht – woedend op het kabinet dat het pas actief beademingsapparaten is gaan bestellen nadat de motie Asscher/Wilders is aangenomen. Voor deze motie had het kabinet dus nog geen aanstalten gemaakt om rond te kijken of er bedrijven zijn die dit soort apparatuur verkopen. Een schande uiteraard!

Lees verder>>>
DDS

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Bananenmonarchie Nederland, Geert Wilders, gezond realisme, PVV. Bookmark de permalink .

16 reacties op Geert Wilders gaat los op kabinet! ‘Jullie zijn pas in actie gekomen na MIJN motie!’

 1. Lucky zegt:

  Ze doen maar wat, als een kip zonder kop, de incompetentie is beschamend en kost zelfs levens.

  Geliked door 1 persoon

  • Lucky zegt:

   https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/huisartsen-niet-geteste-patinten-die-overlijden-aan-corona-ontbreken-in-sterftecijfer-rivm

   Huisartsen: ‘Niet geteste patiënten die overlijden aan corona ontbreken in sterftecijfer RIVM

   Verschillende huisartsen uit Brabant laten Zembla weten, dat ze bij de GGD alleen de overlijdensgevallen moeten melden van wie bewezen is, dat ze COVID-19 hebben gehad. Huisarts Eduard Graat uit Uden, een van de grootste brandhaarden van corona: “Lang niet iedereen is getest, omdat er een terughoudend testbeleid is. Dus van alle patiënten die overlijden, staat niet altijd vast dat ze COVID-19 hebben gehad. Maar we hebben wel heel sterke vermoedens als huisarts, dat deze mensen daaraan zijn overleden.” De huisartsen stellen, dat deze mensen niet worden meegenomen in de dagelijkse sterftecijfers over corona

   Like

  • danny zegt:

   Ook Wilders en Baudet getuigen van paniekvoetbal met de totale lockdown. Totale waanzin , behorend bij een dictatuur .

   Op dit moment krijgt geen ene politieke partij mijn stem. Ik vind dat de partijen allen handelen vanuit politiek gewin.

   Om van te kotsen.

   Ik laat mij door niemand mijn vrijheid afnemen, niet door links , maar ook niet door rechts.

   verrek maar wat mij betreft!

   Like

 2. Rensk. zegt:

  Is wel zo. Maar die volledige Lock Down van hem zie ik niet zitten. Helpt ook niet. Je ziet het in Belgie. Mensen gaan stiekem toch van flat naar flat en van straat naar straat (stiekem in het donker) en blijven elkaar besmetten. Tenzij je er een politiestaat van wil maken en in elke straat 3 agenten met een geweer om te controleren. Er zijn nog zat mensen, die het nog steeds als een gewoon griepje zien.
  Hij heeft vaak gelijk, maar is in bepaalde dingen net iets al te radicaal.

  Like

 3. Rensk. zegt:

  Ja maar ze dachten dat het wel mee zou vallen. Dat hoort bij arrogantie en hoogmoed. Voordeel van deze coronacrisis is wel dat we niet meer die achterlijke grijns op het porem van Rutte te zien krijgen. Je moet er niet aan denken als dit achter de rug is en hij begint weer van voren af aan.

  Geliked door 1 persoon

 4. M. zegt:

  Ze komen liever laat in actie want dan kunnen ze alle ‘maatregelen’ misbruiken om het volk klem te zetten en een gedwongen spuit in je donder te jagen voor een niet bestaande waanzin.
  Moordenaars, verkrachters, en criminelen uit risico gebieden allemaal welkom voor dit regeringstuig maar ze zijn met uw gezondheid bezig?
  Gelooft men dat werkelijk?
  Dan is men nog dommer dan ik dacht.
  Kanker stijgt elke dag zo’n 6 miljoen mensen onderhand men geneest geen kut.
  Chronisch zieke mensen die niet beter worden en langzaam dood gaan maar 10 miljoen is te verwaarlozen toch ? Mensen worden niet beter gemaakt maar ziek.

  Het zal een gevecht worden op leven en dood met je verplichte kankerspuit van je satanische bende.

  Like

  • LUCIA zegt:

   @M
   Moet je eens kijken hoeveel mensen er ziek worden na zo’n griepvaccin, de mensen om hun heen ook, is niet zo lang geleden ook geconstateerd, (ben vergeten waar) met polio vaccins, de mensen die het vaccin kregen werden zelf ziek maar mensen om hen heen ook. Kijk ook maar naar de ellende met het HPV vaccin voor jonge meiden, zoveel ellende . Ik hoef die spuit niet hoor, krijg nooit griep, bovendien heb ik een aardige verzameling kruiden en andere middelen en ik weet ze ook te gebruiken ook, dus ik vertrouw liever op mijzelf dan die Mengele’s in witte jassen. Je hebt ook gelijk met wat je zegt, vroeger als je een ontsteking had werd er een kweekje van gemaakt en dan pas kreeg je een medicijn, nu het interesseert ze niet, schrijven voor alles en nog wat antibiotica voor en Big Pharma doet alleen aan klanten binding, ze geven je nog liever een extra kwaal door kut kwaliteit medicijnen dan dat ze je echt gaan genezen.

   Like

 5. Lucky zegt:

  “Holy shit, dit is géén griep!”

  https://tpo.nl/2020/03/30/icu-respiratory-therapist-in-new-orleans-i-was-like-holy-shit-this-is-not-the-flu/

  ICU respiratory therapist in New Orleans: ‘I was like, holy shit, this is not the flu!’
  ‘This is knocking out what should be perfectly fit young people, completely wiped out, like they’ve been hit by a truck’

  “Reading about it in the news, I knew it was going to be bad, but we deal with the flu every year so I was thinking: Well, it’s probably not that much worse than the flu. But seeing patients with COVID-19 completely changed my perspective, and it’s a lot more frightening.”

  “I have patients in their early 40s and, yeah, I was kind of shocked. I’m seeing people who look relatively healthy with a minimal health history, and they are completely wiped out, like they’ve been hit by a truck. This is knocking out what should be perfectly fit, healthy people. Patients will be on minimal support, on a little bit of oxygen, and then all of a sudden, they go into complete respiratory arrest, shut down and can’t breathe at all.”

  “We have an observation unit in the hospital, and we have been admitting patients that had tested positive or are presumptive positive — these are patients that had been in contact with people who were positive. We go and check vitals on patients every four hours, and some are on a continuous cardiac monitor, so we see that their heart rate has a sudden increase or decrease, or someone goes in and sees that the patient is struggling to breathe or is unresponsive. That seems to be what happens to a lot of these patients: They suddenly become unresponsive or go into respiratory failure.”

  “It’s called acute respiratory distress syndrome, ARDS. That means the lungs are filled with fluid. And it’s notable for the way the X-ray looks: The entire lung is basically whited out from fluid. Patients with ARDS are extremely difficult to oxygenate. It has a really high mortality rate, about 40%. The way to manage it is to put a patient on a ventilator. The additional pressure helps the oxygen go into the bloodstream.

  “Normally, ARDS is something that happens over time as the lungs get more and more inflamed. But with this virus, it seems like it happens overnight. When you’re healthy, your lung is made up of little balloons. Like a tree is made out of a bunch of little leaves, the lung is made of little air sacs that are called the alveoli. When you breathe in, all of those little air sacs inflate, and they have capillaries in the walls, little blood vessels. The oxygen gets from the air in the lung into the blood so it can be carried around the body.

  “Typically with ARDS, the lungs become inflamed. It’s like inflammation anywhere: If you have a burn on your arm, the skin around it turns red from additional blood flow. The body is sending it additional nutrients to heal. The problem is, when that happens in your lungs, fluid and extra blood starts going to the lungs. Viruses can injure cells in the walls of the alveoli, so the fluid leaks into the alveoli. A telltale sign of ARDS in an X-ray is what’s called ‘ground glass opacity,’ like an old-fashioned ground glass privacy window in a shower. And lungs look that way because fluid is white on an X-ray, so the lung looks like white ground glass, or sometimes pure white, because the lung is filled with so much fluid, displacing where the air would normally be.”

  Nl
  ICU-ademhalingstherapeut in New Orleans: ‘Ik had zoiets van, holy shit, dit is géén griep!”
  ‘Dit slaat wat perfect fitte jonge mensen zouden moeten zijn, volledig knock out, alsof ze zijn geraakt door een vrachtwagen’

  “Toen ik erover in het nieuws las, wist ik dat het erg zou worden, maar we hebben elk jaar last van de griep, dus ik dacht: nou, het is waarschijnlijk niet zo erg als de griep. Maar het zien van patiënten met COVID-19 veranderde mijn perspectief volledig en het is veel beangstigender. ”

  ‘Ik heb patiënten van begin veertig en ja, ik was nogal geschokt. Ik zie mensen die er relatief gezond uitzien met een minimale gezondheidsgeschiedenis, en ze worden volledig weggevaagd, alsof ze zijn aangereden door een vrachtwagen. Dit slaat uit wat perfect fitte, gezonde mensen zouden moeten zijn. Patiënten krijgen minimale ondersteuning, een beetje zuurstof en dan gaan ze ineens volledig ademhalen, stoppen ze en kunnen ze helemaal niet ademen. ”

  “We hebben een observatie-eenheid in het ziekenhuis en we hebben patiënten opgenomen die positief waren getest of vermoedelijk positief waren – dit zijn patiënten die in contact waren geweest met mensen die positief waren. We gaan elke vier uur de vitale functies van patiënten controleren, en sommige bevinden zich op een continue hartmonitor, dus we zien dat hun hartslag plotseling stijgt of daalt, of iemand gaat naar binnen en ziet dat de patiënt moeite heeft met ademen of niet reageert . Dat lijkt te zijn wat bij veel van deze patiënten gebeurt: ze reageren plotseling niet meer of gaan ademhalingsproblemen krijgen. ”

  “Het heet acute respiratory distress syndrome, ARDS. Dat betekent dat de longen gevuld zijn met vocht. En het is opmerkelijk voor de manier waarop de röntgenfoto eruit ziet: de hele long wordt in feite uit vocht verwijderd. Patiënten met ARDS zijn buitengewoon moeilijk te oxygeneren. Het heeft een zeer hoog sterftecijfer, ongeveer 40%. De manier om dit te behandelen is door een patiënt op een beademingsapparaat te plaatsen. De extra druk helpt de zuurstof in de bloedbaan te komen.

  “Normaal gesproken is ARDS iets dat na verloop van tijd gebeurt naarmate de longen steeds meer ontstoken raken. Maar met dit virus lijkt het alsof het van de ene op de andere dag gebeurt. Als je gezond bent, bestaat je long uit ballonnen. Zoals een boom is gemaakt van een stel kleine blaadjes, is de long gemaakt van kleine luchtzakjes die de longblaasjes worden genoemd. Als je inademt, worden al die kleine luchtzakjes opgeblazen en hebben ze haarvaten in de muren, kleine bloedvaatjes. De zuurstof komt uit de lucht in de longen in het bloed, zodat het door het lichaam kan worden vervoerd.

  ‘Meestal met ARDS raken de longen ontstoken. Het is overal een ontsteking: als je een brandwond op je arm hebt, wordt de huid eromheen rood van extra bloedstroom. Het lichaam stuurt het extra voedingsstoffen om te genezen. Het probleem is dat wanneer dat in uw longen gebeurt, vocht en extra bloed naar de longen gaan. Virussen kunnen cellen in de wanden van de longblaasjes beschadigen, waardoor de vloeistof in de longblaasjes lekt. Een veelbetekenend teken van ARDS in een röntgenfoto is wat ‘ondoorzichtigheid van gemalen glas’ wordt genoemd, als een ouderwets privacyvenster van gemalen glas in een douche. En de longen zien er zo uit omdat vloeistof wit is op een röntgenfoto, dus de long lijkt op wit gemalen glas, of soms puur wit, omdat de long gevuld is met zoveel vloeistof en verplaatst waar de lucht normaal zou zijn. ‘

  Like

 6. Johan zegt:

  Bij al deze heisa wil ik er wel op wijzen dat het kabinet niet de juiste instantie is om verbanddozen en dergelijke in te kopen. Dat hoort bij de ziekenhuizen. Zo ook de beslissing over beademingsapparatuur en wat dies meer zij.
  Het kabinet kan hooguit wat fondsen vrij maken in een crisissituatie.
  Als het anders ligt, betekent het dat de gezondheidszorg in Nederland niet goed op orde is.

  Like

  • Cathja zegt:

   @Johan op 30 maart om 15:21

   Volgens mij is het toch echt de regering geweest die allerlei ongewenste hervormingen en bezuinigingen heeft doorgevoerd. Wie heeft er opdracht gegeven om ziekenhuizen en bejaardenhuizen te sluiten?
   Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen.

   Wij betalen uiteindelijk de rekening. Met geld….., of misschien wel met ons leven.

   Like

 7. karton zegt:

  De heer Wilders heeft volledig gelijk natuurlijk. Nederland loopt met álles, zoals áltijd, wéér eens achteraan ! Om dát te verdoezelen roept die Haagse bende doorlopend dat Nederland met álles voorop loopt in de wereld; ze bedoelen waarschijnlijk : Voorop in de 3de wereld !

  Geliked door 2 people

 8. guusvelraeds zegt:

  Rustig Geert rustig. Je weet toch dat zonder goede opositie geen enkel kabinet functioneerd. Zie het als een vorm van meeregeren maar dan zonder de credits en straks in 2021 ook zonder extra stemmen. We weten inmiddels dat de media de minister president gaat leveren dus vertrouw daar op. Dus Geert minister president? Forget it.

  Like

 9. Alphons Mantel zegt:

  klimaatkosten en immigratiekosten gaan af van ziekenhuisbudget

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s