DE WERKELIJKE CORONA-CIJFERS VAN NEDERLAND (+ UPDATE!)

Screenshot_165

(Door: “Weethetwel”)

De basis van de corona-hype is angst. De angst voor een ongewisse toekomst. Angst voor het geheimzinnige virus. Angst voor honderdduizenden doden. Angst voor te weinig ziekenhuisbedden. Als ík het krijg, is er geen plaats op de IC. Als ik corona krijg, lopen mijn longen vol vocht en zal ik op een gruwelijke manier stikken. Ik ben zo bang dat mijn geliefden wat overkomt. Eén ding hebben al die angsten met elkaar gemeen: ze zijn nog voor bijna niemand uitgekomen en ze spelen zich allemaal af in de toekomst. En wat nóg zekerder is: met dit corona virus zullen héél weinig van die verschrikkelijke voorspellingen uitkomen. Wat wél zeker is: de werkzame bevolking zit thuis en de economie wordt genadeloos om zeep geholpen door volkomen gedesoriënteerde politici. Mensen voor wie de druk en verantwoordelijkheid te groot werden en die de maatschappij nu in het verderf storten. Die geen verschil meer zien tussen fictie en werkelijkheid. Die menen dat je een maatschappij op hold kunnen zetten en de economie aan- en uit- kunt zetten wanneer hén dat goeddunkt.

De harde cijfers spreken een heel andere taal

Inmiddels tekent zich met harde cijfers een heel ander patroon af. Het ontzenuwt de hysterische geluiden die de media nu al wekenlang over de bevolking uitstorten, waardoor het merendeel van de mensen in diepe angst thuis zit. En dát terwijl dat absoluut niet nodig is. Integendeel: wanneer de maatschappij gewoon zijn gang was gegaan en de mensen voorzichtiger om waren gegaan met de zogenaamde risicogroepen, dan zou er waarschijnlijk geen verschil in dodental te bemerken zijn met of zonder de huidige lock-down. Het enige verschil is dat de economie vernietigd wordt. Voor de ondernemers is het nú al dramatisch: ze staan er helemaal alleen voor en worden compleet in de steek gelaten door de politiek en werkgeversverenigingen. Voor de werknemers lijkt het nog steeds spannend en interessant. Ze kunnen thuis lekker klussen en de tuin doen; het loon wordt gewoon doorbetaald. Wat wil je nog meer? De groenliefhebbers zwijmelen bij de blauwe hemel en het heldere water. Vooruit: laten we ook eens een toekomstvoorspelling doen. Het lachen zal hen héél snel vergaan. Na iedere nachtmerrie zullen ze zich afvragen hoe ze ooit konden roepen: Sluit ons op, sluit ons op”.

Corona is een typische westerse- en welvaartsziekte

De corona-ziekte is inmiddels te voor en te na onderzocht. Dat levert interessante gezichtspunten op. Eén daarvan is dat de ziekte vooral toeslaat in de rijke westerse landen. De slachtoffers zijn vooral ouderen en mensen met één of meerdere aandoeningen. De westerse landen met hun superieure cultuur en gezondheidszorg konden hun levensverwachting steeds verder opvoeren. Dat betekent dat er relatief veel oude mensen wonen. Maar hoe ouder de mensen worden, hoe brozer het leven wordt. Voor virussen zijn de oudjes een gemakkelijke prooi. Het enige wat je kunt doen is te proberen hen door hygiëne en andere maatregelen te vrijwaren van contact met virussen en ziekten. Als dat lukt, tellen de extra jaren. Als het niet lukt, sterft een gedeelte van hen, maar láng niet allemaal. Bij érnstige epidemieën sterven tot 8% van de bewoners van een bejaardenhuis. Uiteindelijk hoort dat allemaal bij het leven. Maar de media smullen van die verhalen. Oh wat dreigend. Voorts blijkt dat het ook veel mensen betreft met een verminderde weerstand of aandoeningen aan de luchtwegen. 80% van de mensen op de Intensive Care heeft overgewicht, een typische westers welvaartsverschijnsel. Anderen hebben vooral aandoeningen aan hart, longen of bloedvaten, hetgeen ook ziektes zijn die vooral in onze westerse landen voorkomen. Het is dan ook niet onlogisch dat deze ziekte vooral slachtoffers maakt in die westerse landen. Maar zélfs als het zéér ernstig is, heeft een IC-patiënt 50% kans om te overleven en blijven de totale sterftecijfers vér achter bij een stevige griep.

En dan Italië. Italië heeft de hoogste levensverwachting ter wereld. Er zijn nu zo’n 15.000 corona-doden. Op een totaal van 700.000 doden per jaar. Vanwaar die paniek? Het is goed en veilig vertoeven in Italië en dat beeld wordt ernstig verstoord door politici die de economie stilleggen en het begraven van hun dierbare doden verbieden. In dat verband kunt u ook de berichten volgen in onze media over het aangekondigde bloedbad van miljoenen doden in Afrika. Maar het wordt steeds stiller. Natuurlijk, er zullen beslist een paar zielige plaatjes uit de hoed getoverd worden van overleden kinderen en baby’s, dat is toch niet te controleren, maar de pandemie zal daar uitblijven. De mensen daar zijn niet westers genoeg.

Dan nu de échte cijfers

Een virus dat flink besmettelijk is, houd je niet tegen; niet met vliegverbod, lock-downs, in een bunker gaan zitten of boetes uitdelen als men naar het natuurgebied gaat. Verreweg het grootste gedeelte van de bevolking komt er toch mee in aanraking. Er zijn mensen die veertien dagen vrijwillig in quarantaine zitten en dan denken dat het virus hen met rust laat. Ze hebben de perceptie van een kleuter. Dat zijn de mensen die achter het televisietoestel gaan kijken waar de spreker zit die ze aan de voorkant zien.

Zo is gebleken dat het corona-virus praktisch iedereen raakt, maar dat 95% van de bevolking daar niet of nauwelijks last van heeft. Om de corona-paniek voort te laten duren, is het vooral van belang níet te onderzoeken dat op dit moment waarschijnlijk twee-derde van de bevolking het virus al heeft gehad en immuniteit heeft ontwikkeld. Want de paniek zal dan spoedig ophouden en dan is de bevolking vast niet meer thuis op te sluiten. Voor zo’n onderzoek dat duidelijkheid zou verschaffen, laat de overheid het vollédig afweten.

De overige 5% van de bevolking die besmet raakt, heeft wél complicaties. Deze 5% van de bevolking moet je dus beschermen en die moet zichzelf beschermen. Dat is een kwestie van opvoeding en rekening houden met elkaar, maar vergeet niet dat een virus een lastige vijand is dus dat zal lang niet altijd lukken. Dat wil beslist niet zeggen dat besmette mensen uit de risicogroep altijd naar het ziekenhuis moeten of dood zullen gaan, maar ze zijn wél ziek. Bij griep is dat ook al weer niet anders. En het moet nog maar eens gezegd: de meeste van die mensen hebben al iets onder de leden en lopen bij iedere griepgolf een groter risico. Meestal zijn het ouderen, maar in een klein aantal gevallen ook jongeren. Van die 5% gaat uiteindelijk 0,6% dood, dat is het ervaringscijfer uit Zuid-Korea waar alles uitvoerig is gemeten.

Dan nu naar de Nederlandse situatie: van de 17.000.000  inwoners krijgt, als we niets doen, 5% merkbaar de corona-ziekte. Dat zijn 850.000 mensen.  Van deze mensen gaat 0,6% dood, dat zijn er 5100. Bij de griep in 2017 viel het dubbele aantal doden te betreuren, maar dat was geen regel in de krant waard. Zou de héle bevolking van Nederland dus moedwillig in één keer besmet worden, dan zouden er 5100 doden te betreuren zijn. Dat is het zwartste scenario. Dat doen we natuurlijk niet moedwillig, want we proberen de kwetsbare groepen uit de wind te houden en wat erg belangrijk is: de kwetsbare groepen doen dat zélf ook.

We kunnen er dus van uitgaan dat het aantal doden in Nederland 5100 zal bedragen. Als er een afwijking naar boven zou zijn, is dat omdat Nederland meer Westers is dan Zuid-Korea. Een afwijking naar beneden kan gerealiseerd worden door het beschikbaar stellen van beschermend materiaal voor de risicogroepen en hulpverleners, waar het nu grotendeels aan ontbreekt. Dat zijn hele andere maatregelen dan de huidige paniek en alle beperkingen voor de bevolking en economie. Nu weet u meteen waarom u thuis zit: voor niets.

Voor ons land is het een complicatie dat waarschijnlijk pas ongeveer 70% van de bevolking geïnfecteerd is geweest. Door de lock-down zijn er nog allerlei witte vlekken op de kaart, waarvan het te verwachten is dat ze nu maar zeer langzaam aan de beurt zullen komen. De vraag is of het zin heeft dat iedereen daar thuis een eeuwigheid op gaat zitten wachten.  De prijs voor deze vertraging is immens. Daarom is het van het grootste belang dat de beperkende maatregelen nu en onmiddellijk opgeheven worden en de gezonde mensen weer normaal met elkaar omgaan. Wanneer de gezonde mensen op grote schaal immuun  zijn, is het zó met het virus gedaan en dat is ook zeer in het belang van de risicogroepen.

Op 4 april 2020:

 • waren er in Nederland 1651 mensen gestorven aan Covid-19
 • lagen er 1213 mensen op de Intensive Care. Volgens stichting NICE, die de IC-tellingen bijhoudt, zijn er in totaal 1805 mensen met corona op de IC opgenomen geweest. Daarvan zijn er 268 overleden en 79 hersteld. Er ontbreken 245 mensen in de cijfers van NICE, maar dat kan liggen aan achterstallige administratie. De gemiddelde duur van het verblijf op de IC is 21 dagen dus de mensen vanaf 15 maart liggen er nog grotendeels, behoudens die inmiddels zijn genezen of overleden. Het beleid in Nederland is er op gericht dat ouderen met “voltooid leven” niet op de IC terecht komen. Daarom zijn er in Nederland ook zo weinig IC’s. Oudjes hebben niets te kiezen. Driekwart van de corona-doden is dan ook nooit op de IC geweest omdat het oudjes zijn. Van de mensen die op de IC terechtkomen, overlijdt de helft en de andere helft (meest jongere personen) geneest. 1800 mensen zijn tot op heden op de IC opgenomen. Daarvan overlijdt dus de helft (900 personen) en dat is een kwart van het totaal, omdat driekwart nooit op de IC komt. Er sterven dus 2700 mensen zonder IC. In totaal kost het corona-virus bij de huidige stand van de besmetting: 2700 + 900 = 3600 doden. Dan zijn we ongeveer twee weken verder.
 • Het is te verwachten dat het aantal opnames vanaf nu druppelsgewijs zal zijn, omdat we vanaf de 15e maart uiterst voorzichtig met elkaar omgaan. Ongeveer 30% van de bevolking is nog niet besmet. Intussen sijpelen langzaam de besmettingen uit Groningen en Friesland binnen en dat kan met deze lock-down nog maanden duren. Voor die 30% van de bevolking zijn nog maximaal 800 IC-opnames te verwachten de komende maanden en dan zijn we er vanaf. Volgens de berekening kan dat leiden tot in totaal 1600 doden in de komende één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien maanden al naar gelang het onze politici belieft dat de lock-down nog moet duren. Uiteindelijk eindigen we bij ruim 5000 doden.

Even ter herinnering: het is tragisch, maar het overgrote deel daarvan bestaat uit mensen met een zwakke gezondheid. En een andere herinnering: in de winter drie jaar geleden was dat aantal doden het dubbele en daar is geen regel aan gewijd.

_________________________________

Update: Geschatte aantal doden in Nederland 5808!

Dat voorspellen rekenmodellen rond de coronapandemie van het Amerikaanse Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), een onderdeel van de Universiteit van Washington in Seattle, zoals zojuist vermeld in de Telegraaf. Dit aantal benadert bijna volledig het in dit artikel berekende aantal. Dat het iets hoger ligt dan het berekende, komt waarschijnlijk door een “westerse“ component: de ziekte komt in veruit de meeste gevallen voor in bevolkingsgroepen die in westerse landen oververtegenwoordigd zijn: oudere mensen, obesitas, longziekten, hart- en vaatziekten. Het aantal doden is een factor tien lager dan waar de hele Nederlandse bevolking nu al maanden mee bang wordt gemaakt. Hoe lang laten we ons nog opsluiten en controleren door de media en de politiek?

(“Weethetwel”)

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

88 reacties op DE WERKELIJKE CORONA-CIJFERS VAN NEDERLAND (+ UPDATE!)

 1. Pingback: DE WERKELIJKE CORONA-CIJFERS VAN NEDERLAND | Schivor

 2. Ton Ruygrok zegt:

  Mij uit het Hart gegrepen… Ik heb van af dag 1 niets maar dan ook niets met deze volmaakte en volkomen Corona hysterie… , maar onze economie en welvaart wordt vernietigd en dat zal een veelvoud van slachtoffers opleveren.., maar naïef volk is gedoemd Harry Potters e.a. Tovenaars als lijders te verkrijgen.. en als Marionetten aan hun Toverstokken te bungelen..,
  A.Ruygrok, Monster.

  Geliked door 5 people

  • Laura van der Storm zegt:

   Blij dat ik dit lees. Ik werd ook al vanaf het begin gestoord door de hysterie in dit land. Ik woon in het bekende dorp aan de zee. Daar is de hysterie niet meer te evenaren!

   Geliked door 2 people

  • paulzwueste zegt:

   Precies wat er aan de hand is.
   Perfect geschreven artikel!
   De media zorgen elke dag opnieuw voor “nieuws over Corona” omdat daarmee de angst levend wordt gehouden.
   Als ze dat een week niet zouden doen staan de mensen weer massaal buiten… en dat is natuurlijk streng verboden!
   Wat ’n ongelofelijke hysterische waanzin van de overheid!

   Het hele land gaat naar de sodemieter en Rutte zal volgend jaar weer worden gekozen omdat hij blijk heeft gegeven een groot staatsman te zijn…

   Geliked door 4 people

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Geert Wilders wou de scholen eerder sluiten dan Rutte. In deze crisis kun je elke politicus wel iets verwijten. Niet dat ik pro Rutte ben voor alle duidelijkheid.

    Like

 3. malsion zegt:

  Wie levert de cijfers van het aantal doden waarmee in allerlei berichten wordt gewerkt?
  Het RIVM? De Wereld Gezondheids Organisatie?
  Er is in Nederland maar ‘één’ instantie die gewoon de getallen levert, zoals ze in werkelijkheid zijn: Het C.B.S.
  Als er iemand overlijdt wordt dat gemeld aan de gemeente. Het is een automatisch vervolg dat de cijfers van de gemeente naar het C.B.S. gaan.
  Ga via Google naar de website van het C.B.S. en kijk daar naar de sterftecijfers. Vergeet verder de paniekzaaiers.

  Geliked door 3 people

 4. guusvelraeds zegt:

  Normaal denken kan dus toch. Over een tijd kijkt Nederland en de rest van de westerse wereld hieraan terug met het schaamrood op de kaken. Maar ze zullen het nooit zeggen.

  Geliked door 1 persoon

  • Ton Ruygrok zegt:

   Ik las art. In ad over bedrijf dat slechte betonnen vloeren zou hebben geleverd .. zodat in Eindhoven P.garage in stortte.. , alle vloeren die zij elders gemaakt hadden moesten worden versterkt.. voor miljoenen.. naar nu blijkt waren de vloeren prima.. maar het instorten kwam door andere oorzaak.. had betreffende bedrijf allang aan getoond maar werd niet erkend.. door .. “” deskundige instantsies “” ..bedrijf naar de kelder natuurlijk.. ., wordt nu wel van alle blaam gezuiverd…, maar de ellende is geschied…, zo ongeveer zal het met corona ook vergaan.. Daar en boven onze ..Harry Potter.. heeft zelf de Zorg verknalt.. en sluit ons vervolgens op… en als dank daarvoor bombardeert tig % Dom NL deze Tovenaar tot een groot Staatsman.. je zou gaan huilen van lachen…
   A.Ruygrok, Monster.

   Geliked door 2 people

   • Sinyo zegt:

    Gut dit doet me denken aan weet je nog van toen. Die Exota limonade flessen die spontaan uit elkaar spatten. Die salon socialist met zijn kapitale villa, die dat bedrijf naar de testikelen had geholpen. Een jarenlang proces bracht weliswaar financiële genoegdoening, maar de geestelijke schade was onherstelbaar.
    Deze figuur noemde ooit iemand een minderwaardig mens. ’t zal je maar gezegd worden.

    Like

 5. klaas zegt:

  https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/239538/Situatie-in-Brabantse-ziekenhuizen-ernstig-honderden-behandelingen-uitgesteld-door-griepgolf

  In de periode van 2008 tot en met 2018 is er een geleidelijke toename zichtbaar in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode.[7][8] In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte in Nederland uitzonderlijk hoog.[9] Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schatte het aantal extra sterfgevallen op 9444, het hoogste aantal ooit.[10]

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Griep

  Geliked door 2 people

 6. IkBenHet zegt:

  Verbazingwekkend met wel een gemak men zich de politiesraat door de strot laat wringen.
  Het politieapparaat grijpt vliegensvlug haar kansen door, zonder enige wettelijke grondslag, de “wensen” en “adviezen” van ministers af te dwingen. In mijn regio werden bijvoorbeeld de toegangswegen naar het Kralingse Bos en de stranden aan de Maasvlakte uit VOORZORG afgesloten. Automobilisten werden gesommeerd Sofort om te keren! Voetgangers en (brom-)fietsers mochten hun weg overigens wél vervolgen 🥴

  Geliked door 3 people

 7. Frans zegt:

  Helemaal mee eens. Ik denk dat de schade door de (intelligente?) lockdown groter is dan de schade door het virus veroorzaakt. Een ander onthullend cijfer; de gemiddelde leeftijd van de Coronadoden (80,9 jaar) ligt ongeveer op de gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland sterven

  Geliked door 2 people

 8. Eppo zegt:

  Helaas het is waar , sterkte voor deze ouderen en zwakkere zieken maar Griep en andere ziektes zijn er ook .
  En deskundigen hebben al gezegd dat het scenario 3 wordt en Corona tot een seizoensgriep gaat verworden met om de zoveel tijd extreme vormen.
  Ja alleen als het Jezelf overkomt praat je wel anders ben ik eens .
  Maar we zitten tegenwoordig in een Ik denk enkel en alleen aan mezelf maatschappij .
  Lievers jij als ik is het motto .
  En Ze komen er zelf wel achter wat dat is .
  Dus niet getreurd ieder krijgt zijn beurt !
  En dan gewoon lekkers met een lach lopen op je snuitje .
  Zo van Wij moeten er achter komen jij dan maar ook !

  Geliked door 1 persoon

 9. Francois Van Mol zegt:

  Helemaal juist,zo denkt elk rationeel denkend mens er ook over.

  Like

 10. de nationalist zegt:

  Zoals u het stelt heeft u gelijk maar je leest ook dat het virus onvoorspelbaar is en het verandert of dat kan weet ik niet.Een lichte vorm een milde en een zware vorm van dit virus met een hoge besmettingsgraad en dat het dan toch gezondere mensen ook massaal pakt dan is de ramp nog groter even over een ramp gesproken.Nogmaals geef ik u gelijk betreft de aantallen maar ze sluiten toch geen 3 miljard mensen daar voor op of het virus is veel gevaarlijker wat wij denken of er komt hierna een heel ander regime uit de bus.

  Geliked door 2 people

 11. Tom zegt:

  Hoe komt de schrijver aan de cijfers die hij benoemd?

  De cijfers uit China zijn hoogstwaarschijnlijk gelogen dus daar kunnen we niks mee.

  Italië – 129.000 besmetting met 16.000 doden = 12%

  Spanje – 131.000 besmettingen met 12.500 doden = 9,5%

  Engeland – 48.000 besmettingen met 5.000 doden = 10%

  Frankrijk – 90.000 besmettingen met 7.500 doden = 8,5%

  Hoe kom je dan aan een sterftepercentage van 0,6% ?

  Dat er in Zuid Korea zo weinig besmettingen zijn en DAAROM ook weinig sterfgevallen is te danken aan de oplettendheid daar! Rutte had daar een voorbeeld aan moeten nemen!

  Lees (en kijk) dit artikel maar dan begrijp je de aanpak daar: https://m.hln.be/nieuws/buitenland/zuid-korea-ziet-aantal-besmettingen-afnemen-en-wil-de-wereld-tonen-hoe-je-corona-kan-verslaan~ad650afb/

  In Zuid Korea wonen een krappe 52 miljoen inwoners…

  Geliked door 3 people

  • Weethetwel zegt:

   Op deze manier kun je niets berekenen. In alle landen die je noemt is niks uitvoerig getest. Het aantal besmettingen is in de verste verte niet bekend. Het enige land dat door massale tests vrij nauwkeurig weet hoeveel mensen besmet waren en hoeveel daarvan overleden zijn was Zuid-Korea. Dat percentage is 0,6 procent. Daarnaast heeft Zuid-Korea door snelle actie het verspreiden van het virus weten in te dammen maar dat lijkt in een westers land onmogelijk want dan moet de privacy van iedereen tot in de hoogste graad opgeofferd worden. De staat weet dan van iedereen via zijn (verplichte) telefoon waar hij zich op welk moment met wie bevindt. Dat gaat wel erg ver.
   Weethetwel

   Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    Vandaag de nieuwste cijfers.

    Ik citeer: “Het aantal dagelijkse besmettingen van het coronavirus in Zuid-Korea zit onder de kaap van vijftig gevallen. Dat is voor het eerst sinds februari, zo deelden de gezondheidsinstanties van het land vanochtend mee. In de afgelopen 24 uur werden 47 nieuwe besmettingen vastgesteld.
    Daarmee stijgt het totaal aantal besmettingen tot 10284. Het dodental is met drie personen gestegen tot 186.”

    In Zuid Korea is het sterftecijfer nu dus 1,8%

    Dat is dus meer dan 0,6%

    Het enige waar we op dit moment van uit kunnen gaan zijn de officiële cijfers. We kunnen niet uitgaan van cijfers die uit een glazen bol komen.

    Geliked door 2 people

   • @Weethetwel
    Dus als ik goed begrijp dan zijn de cijfers van @Tom nergens op gebaseerd en uw berekening die klopt wel.
    Laten we nou toch gewoon eerlijk zijn; ze zijn beiden gebaseerd op drijfzand zoals u zelf ook al zegt, er is te weinig getest, het zou kunnen dat er meer besmettingen zijn maar voor hetzelfde geld zijn er ook meer slachtoffers gevallen waarvan nooit herkend is wat de werkelijke doodsoorzaak was.

    Like

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Weethetwel zegt:
    5 april 2020 om 22:41:
    “Daarnaast heeft Zuid-Korea door snelle actie het verspreiden van het virus weten in te dammen maar dat lijkt in een westers land onmogelijk…..”

    Zuid-Korea is nou niet bepaald een 3e of 2e wereld land. Hoe westers wil je het in Azië hebben na Japan en Zuid-Korea?

    Geliked door 1 persoon

  • Skeptic zegt:

   De hierboven gegeven cijfers zijn slechts degenen die dusdanis ziek zijn dat ze getest worden. Het overgrote deel onwikkelt geen serieuze klachten of is een aantal dagen ziek thuis. Dus die sterftepercentages geven de meest ernstige gevellen weer. Het daadwerkelijk aantal besmetten lit naar schatting 10-20 keer hoger. Zoals het WHO ook al meldde: Most of us will get sick and some will die.
   Gemiddeld worden Nederlanders ongeveer 81 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de corona slachtoffers is 82. Longontsteking is 1 van de hoofdoorzaken van sterfte onder ouderen door de jaren heen.

   Geliked door 2 people

  • johnberrevoets zegt:

   U vergeet twee dingen.

   1. Je kunt pas iets zeggen over percentage gestorven aan corona als iedereen van de populatie of iniedergeval een resprentatieve groep getest is. Dat is niet gebeurt. Dus uw berekeningen gaan niet op.

   2. Je moet kijken van degene die besmet zijn wie er alleen door corona is overleden. En dat is 0,6 %. Dat kun je wel uitrekenen. Italie is daar een mooi voorbeeld van.

   Kortom uitstekend en correct artikel.

   Geliked door 1 persoon

   • Lucky zegt:

    Mensen die sterven aan de ‘griep’ worden nooit getest, en oversterfte in een periode wordt automatisch aan de griep toegeschreven.

    Geliked door 2 people

   • Tom zegt:

    Nee, de berekening van 0,6% gaat niet op. Ik weet niet hoe iemand op 0,6% uit kan komen. M.i. is dat niets anders dan een hoopvolle gok.

    Ik begrijp best wel dat men hoopt op 0,6% maar voorlopig laten de cijfers iets anders zien.

    Hieronder een koppeling naar de officiële cijfers, niet vermenigvuldigt met het ‘hoop’ percentage. Gewoon de harde cijfers tot nu toe.

    https://google.com/covid19-map/?hl=nl

    Gemiddeld zitten we nu dus op een sterftepercentage van ruim 5%

    Geliked door 2 people

   • johnberrevoets zegt:

    U leest niet wat daar boven staat. U kraamt onzin uit.

    Like

   • Tom zegt:

    @ johnberrevoets

    Bedoel je dat ik onzin uitkraam? Ik kan je hier even niet in volgen.

    In het artikel worden percentages geopperd die niet onderbouwd kunnen worden. Mijn vraag is dus hoe men op 0,6% uitkomt.

    Zelfde geldt voor de geopperde 95%
    Hoe komt men hier dan aan?

    Misschien dat uiteindelijk gaat blijken dat er inderdaad maar 0,6%, of hopelijk nog veel minder mensen, overlijden aan het virus. Echter tot nu beperken we ons tot de feiten en dient men te stoppen met het bagatelliseren van de gevaren van het virus.

    Overheden zouden er wijs aan doen om alles op alles te zetten om zo veel mogelijk mensen te testen. Pas dan weten we waar we staan en hoe groot het gevaar werkelijk is. Anders is het net Russische Roulette…

    Geliked door 2 people

   • johnberrevoets zegt:

    Zoals ik al eerder zei u moet kijken naar het aantal gestorvenen alleen door corona. En daarna zou u moeten weten hoeveel mensen er werkelijk besmet zijn met corona. Dan kom je op een werkelijk percentage. Voor Italie geldt dat 99,5% van de doden een onderliggende kwaal hadden. Dus slechts 0,5% alleen door corona. Als je werkelijke aantal besmettingen zou weten is dit getal nog veel lager.

    Zo duidelijk??

    Like

   • Lucky zegt:

    Mensen die overlijden aan ‘de griep’, waar altijd een vergelijking mee gemaakt wordt, zijn nooit getest en hebben óók altijd onderliggende aandoeningen of een hoge leeftijd.

    Geliked door 1 persoon

 12. Tom zegt:

  Zweden! Het land van de socialistische open grenzen…

  https://www.ad.nl/buitenland/gezond-verstand-zweden-stuit-opmars-corona-niet~a467068a/

  Sterftepercentage daar staat nu op 6% …

  Ja, het gezonde verstand zegeviert. Misschien dat Jensen en co hier naar toe wil emigreren?

  Geliked door 2 people

  • pepo Copyright zegt:

   Helaas Tom, je bent ook een slachtoffer.

   Het “virus” is een wapen van de deep state.

   Geliked door 3 people

   • Tom zegt:

    Zijn de pokken ook een wapen van de deep state? En Ebola? Aids? Kanker? Zwarte Pest? Spaanse Griep?

    Zijn dat ook allemaal wapens van de deep state?

    Misschien kun je een overzichtje plaatsen van welke ziektes wapens zijn van de deep state en welke niet. Dat maakt het voor mij dan wat overzichterlijker.

    Geliked door 1 persoon

  • johnberrevoets zegt:

   U vergeet twee dingen.

   1. Je kunt pas iets zeggen over percentage gestorven aan corona als iedereen van de populatie of iniedergeval een resprentatieve groep getest is. Dat is niet gebeurt. Dus uw berekeningen gaan niet op.

   2. Je moet kijken van degene die besmet zijn wie er alleen door corona is overleden. En dat is 0,6 %. Dat kun je wel uitrekenen. Italie is daar een mooi voorbeeld van.

   Kortom uitstekend en correct artikel.

   Like

  • Lucky zegt:

   In Zweden is de bevolkingsdichtheid zéér laag in vergelijking met een overbevolkt land zoals Nederland, dus het besmettingsgevaar is ook véle malen lager.

   Geliked door 1 persoon

   • johnberrevoets zegt:

    Kijk dan even naar Noorwegen. Zie je hetzelfde dombo.

    Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    @ johnberrevoets

    Noorwegen – 74 doden
    Finland – 27 doden
    Zweden – 477 doden

    Stand per 06-04-2020

    Geliked door 1 persoon

   • johnberrevoets zegt:

    Gaaaaaaap

    Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    @ johnberrevoets

    Sorry maar je bent onnavolgbaar. Geef nu eerst eens een berekening en geef aan waar je de cijfers vandaan plukt die je oppert.

    Daarna het volgende: als iemand ‘een kwaal’ heeft dan is het volgens jou geen probleem dat hij/zij vroegtijdig komt te overlijden? Je doet gapen bij het feit dat er in Zweden significant veel meer mensen zijn komen te overlijden dan in buurland Noorwegen… Erg rare reactie. Het gaat om mensenlevens. Ze beginnen nu wakker te worden in Zweden en beginnen nu maatregelen te nemen… Meer doden dan door een terroristische aanslag.

    Zonder corona had de persoon met ‘een kwaal’ misschien nog 30 jaar kunnen leven. Het maakt dan niet uit of deze persoon ‘een kwaal’ heeft want uiteindelijk is corona hem/haar fataal geworden.

    Ik merk dat steeds meer personen het geen probleem vinden wanneer ouderen en zieken (vroegtijdig) de pijp uit gaan.

    https://www.parool.nl/nederland/het-coronavirus-in-nederland-op-de-kaart-in-cijfers-en-grafieken~b0ff746f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

    Op bovenstaande website kun je mooi de cijfers bekijken hoe veel overleden personen ‘een kwaal’ hadden. Zwangerschap valt hier ook onder. Kijk ook eens naar de andere ‘kwalen’. Hoe veel mensen in Nederland hebben 1 van deze kwalen? Denk daar eens over na.

    De (achterhaalde) gegevens die ik over Zuid Korea heb kunnen vinden zijn de volgende:

    Bij 100.000 testen bleken 6.000 personen besmet. De rest (nog) niet. Van deze 6.000 personen vertoonden 80% milde klachten.

    Als je dit vertaalt naar complete bevolkingen dan heb je een probleem. Virussen rem je wel degelijk af door quarantaine. Doe je dat niet en laat je het virus zijn gang gaan dan vallen er onnodig veel doden en je belast het zorgsysteem. Bij massale ziektegevallen (daar vallen de milde gevallen ook onder) krijgt het economisch systeem ook op een opdoffer omdat men massaal thuisblijft. Het duurt ongeveer 4 weken voordat je genezen bent van het virus dus dan zitten we alsnog 4 weken ziek opgesloten.

    In Israël heeft men een bijkomend probleem en dat is dat bij massale verspreiding ook het leger wordt geraakt.

    Geliked door 1 persoon

 13. Lucky zegt:

  Ondertussen, de ijzeren long…

  https://www.breitbart.com/europe/2020/04/05/uk-hospitals-trial-modern-day-iron-lung-beat-ventilator-shortage/

  UK Hospitals Trial Modern-day ‘Iron Lung’ to Beat Ventilator Shortage

  British hospitals will trial a low-cost modern-day “iron lung” dubbed the Exovent, which may help beat the enormous ventilator shortage the country faces.

  Developed by the Marshall Aerospace & Defence Group with the support of the Warwick Manufacturing Group (WMG) at the University of Warwick and representatives from the Imperial NHS Trust and The Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, the so-called Negative Pressure Ventilator (NPV) would fit over the torso of the patient and support their breathing without require them to undergo an induced coma or intubation, as with a standard Intermittent Positive Pressure Ventilators (IPPV)

  The Exovent does not require the same sort of components as an IPPV ventilator, either, meaning they could be manufactured — at a rate of 5,000 a week, its designers believe — without putting any strain on the supply chain being used to produce more IPPVs.

  Six of the machines are set to be trialled at a number of NHS hospitals, including the Royal Papworth Hospital in Cambridge — described as the country’s “leading heart and lung hospital” by the Independent

  Nl
  Britse ziekenhuizen testen moderne ‘ijzeren long’ om het tekort aan ventilatoren te verslaan

  Britse ziekenhuizen zullen een goedkope, moderne ‘ijzeren long’, de Exovent genaamd, uitproberen, wat kan helpen het enorme tekort aan ventilatoren waarmee het land wordt geconfronteerd te verslaan.

  Ontwikkeld door de Marshall Aerospace & Defense Group met de steun van de Warwick Manufacturing Group (WMG) aan de University of Warwick en vertegenwoordigers van de Imperial NHS Trust en The Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, de zogenaamde negatieve drukventilator ( NPV) zou over de romp van de patiënt passen en hun ademhaling ondersteunen zonder dat ze een geïnduceerde coma of intubatie hoeven te ondergaan, zoals bij een standaard Intermittent Positive Pressure Ventilators (IPPV)

  De Exovent heeft ook niet hetzelfde soort componenten nodig als een IPPV-ventilator, wat betekent dat ze zouden kunnen worden vervaardigd – met een snelheid van 5.000 per week, zo denken de ontwerpers – zonder de leveringsketen te belasten om meer IPPV’s te produceren.

  Zes van de machines zullen worden getest in een aantal NHS-ziekenhuizen, waaronder het Royal Papworth Hospital in Cambridge – door de Independent beschreven als het “toonaangevende hart- en longziekenhuis” van het land

  Geliked door 1 persoon

 14. droevige mof zegt:

  Een intern document van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken beveelt aan om angst te verspreiden zodat de burgers zich aan de regels houden. Dit houdt ook een verkeerde interpretatie van de cijfers in.
  Inmiddels is het document ook in de MSM gepubliceerd en het veroorzaakt grote verontwaardiging.
  https://www.focus.de/politik/deutschland/aus-dem-innenministerium-wie-sag-ichs-den-leuten-internes-papier-empfiehlt-den-deutschen-angst-zu-machen_id_11851227.html

  Hier is het gelekte document.
  “Alleen voor intern gebruik”
  https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/

  Geliked door 3 people

 15. koosv8 zegt:

  Er zijn heel veel mensen die over JENSEN niets anders kunnen melden dan . Grote bek, blaaskaak, ja zelfs misdadiger komt voor. Maar er komen wel steeds meer geluiden uit andere hoeken die, toch erg veel op het zelfde punt uit gaan komen. De één iets genuanceerder dan de ander……Maar toch.
  Weethetwel, ik ben het zeer met u eens, het virus zal het leven niet vernietigen, maar waarom dit allemaal zo doortastend op slot moest Wereldwijd, daar zit het gevaar ECHT!!!

  Geliked door 3 people

  • Ton Ruygrok zegt:

   Blij dat die Jensen er is.. hoor je een nuchter verhaal , begrijp ook dat er jaarlijks wereldwijd Tig miljoen Kindertjes worden vermoord… dmv abortus , daar hoor je niks van .. ff wat anders als enige tig duizenden virus doden.., maar ja die Kindertjes dat zijn nog onmondige wezentjes.. zo lafhartig zijn we dan ook wel.
   Ton Ruygrok

   Like

 16. henk verhoef zegt:

  ik zie al jaren heel weinig obesitas/suiker/hogebloeddruk lieden van boven de 70
  Zijn allemaal al graf in, gegraven met hun eigen lepel
  Kijk maar eens goed om je heen– je ziet ze niet

  Coroontje heeft er zelfs geen enkele invloed op–
  Misschien een beetje evolutie

  Like

 17. Jo zegt:

  Beste ‘Weehetwel’, u doet alsof Mark Roet deze maatregelen spontaan uitvoert !!!
  Nou vergeet het maar, is mijn mening, hij en alle andere staatshoofden van de EUSSR zijn in mijn ogen reeds allemaal rijkscommissarissen en volvoeren het plan van het politbureau van de EUSSR, om er een dictatuur van te maken met Corona als smoes om allerlei dictatoriale wetten uit te vaardigen. Alle landen van de EUSSR zijn reeds verworden tot Rijkscommissariaten !!! Tijdens de Duitse bezetting heette Nederland Reichskommissariat Niederlande !!!

  Geliked door 3 people

 18. marc van de berg zegt:

  mooi en begrijpend artikel …vanaf dag 1 gezegd dat die hysterie zwaar overtrokken is en naarmate alles vorderde het alleen maar kinderachtiger werd !!!

  Geliked door 2 people

 19. Lucky zegt:

  Duidelijke uitleg

  Geliked door 1 persoon

 20. Jan zegt:

  Dit krijg je als je schattingen doet en hysterisch bent:

  Govt. Models Overestimated Hospitalizations by 8 Times; ICU Beds by 6.4 Times; Ventilators Needed by 40.5 Times

  Like

 21. Bert zegt:

  Laten we niet vergeten, dat dit virus uit communistisch China afkomstig en onze vrijheden in west Europa nu door de lokale marxisten ( Italie, Frankrijk en Spanje ) worden afgepakt.

  Geliked door 2 people

 22. Nemesis zegt:

  Een van de beste zo niet de beste Amerikaanse schrijver van o.a. thrillers, spionageverhalen e.d. is of was (?) Dean Koontz. Je moet er van houden en ik vind zijn boeken geweldig en heel erg spannend, hij schrijft of het aan het gebeuren is en je er zelf midden in zit. Maar goed, zo een 39 jaar geleden schreef hij een dergelijk dik boek, over een virus dat expres door China verspreid werd om de wereldheerschappij te verkrijgen. 39 jaar geleden dames en heren, in het boek had het virus zelfs zo goed als dezelfde naam als het nu heet Covid en de gebeurtenissen nu. zijn toen door deze schrijver precies beschreven. Ik heb het boek en gekeken of ik het bij Bol terug kon vinden, ik weet helaas de titel niet meer ook niet in het Engels. Maar het is zo heel frappant allemaal wat iemand jaren geleden schreef nu toch werkelijkheid is geworden. Maar denk dan ook maar aan het boek uit 1984, Animal farm en nog vroeger de boeken van Jules Verne. Het lijkt wel of deze soort schrijvers met hun ideeen in de toekomst kunnen kijken. Ik vind het nog steeds verbazingwekkend en er zijn er meer die zulke verhalen kunnen schrijven die jaren later echt ook gaan gebeuren. Ik ben blij, dat ik geen enkel boek ooit weggooi of weg geef, Maar op het ogenblik nog steeds in stapels boeken verhuisdozen tot ik weer een boekenkast heb.

  Geliked door 2 people

 23. Wolf zegt:

  Uitstekende uiteenzetting.

  Like

 24. Wolf zegt:

  Hr. BRON, mijn reactie’s doe ik in mijn pauzes des nachts , daar ik alleen s’ nachts werk van 2300 tot 06.00 uur . Hoop niet dat ik u morgens wanneer ik alweer lig te slapen extra werk bezorg….zo ja dan probeer ik op vrije dagen wakker te worden en dan te reageren. Vr gr WOLF.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   @Wolf

   Geen enkel probleem. Mijn eerste gang ´s ochtends, nou ja, na het toiletbezoek eigenlijk mijn tweede gang, is naar de PC en de comments modereren! 😆

   Webmaster

   Geliked door 3 people

   • Monalisa zegt:

    na het toiletbezoek eigenlijk mijn tweede gang, is naar de PC en de comments modereren! 😆 Wel je handen wassen hè.😂😂😂

    Like

   • Tistochwat zegt:

    E.J. Bron 8 april 2020 om 09:08

    Van de ene stoelgang naar de andere stoelgang, zullen we maar zeggen.
    Voor de zittingen maakt het niets uit, die zijn ongeveer even hard. 😛

    Geliked door 1 persoon

 25. Piet Snot zegt:

  Ik was gisteren even bij mij ouders die ineens door de dokter assistent gebeld werden.
  Omdat ze er zelf weinig van konden horen waar het over ging kreeg ik de telefoon.
  Ze belden om te vragen hoe het met mijn ouders was (84 en 79 jaar) en of alles nog goed was.
  Ik zeg nog, wat vriendelijk van de dokter deze bezorgdheid, dat doet mijn huisarts niet.
  Daarna bleef het zeker 40-50 sec stil, alsof ze even sprakeloos was en het even niet meer wist waar ze nou voor precies voor belden.
  Normaal zijn ze niet ineens zo zwijgzaam als ze je bellen wegens altijd te weinig tijd.
  Dus ik sluit het gesprek af en bedank haar nog even voor de bezorgdheid.

  Ik denk achteraf dat ze wilden belde om te vragen over IC plekken, maar ze had niet verwacht dat ik het gesprek zou voeren.
  Waardoor ze het even niet meer wist hoe ze dit verder nog kon vragen, met mij aan de telefoon.
  Ik zal eens navragen of ze later nog een keer gebeld heb met een IC vraag.
  Al met al eigenlijk een raar gesprek met al die veel te lange pauzes er in.
  Maar misschien ben ik ook wat achterdochtig geworden door alles.

  Geliked door 1 persoon

  • Republikein zegt:

   Kunnen ze declareren denk ik, net zoals bijsluiters van medicijnen, maar ja, ben nogal achterdochtig 😄.

   Like

   • Piet Snot zegt:

    Ik had nog even na gevraagd of ze er wel eens van gehoord hadden dat assistenten tegenwoordig patiënten opbelden met de vraag of ze willen afzien van behandeling en IC.
    Of dat Wilders er zelf over geklaagd heeft.

    Hadden ze nog van niemand gehoord en op het journaal hebben ze dit niet vermeld, en dat is de enige “nieuwsbron” die ze dagelijks bekijken.
    Maar ze zijn er nu op bedacht dat ze zo’n vraag zouden kunnen krijgen van diezelfde altijd vriendelijke dokter assistent.
    En ze zijn nog bijdehand genoeg om daar dan op te reageren, nu ze dit weten.
    Maar ze hadden nooit gedacht of verwacht dat zo iets tegenwoordig gebeurden.

    Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   Piet Snot 8 april 2020 om 05:21

   Daar zit een vies luchtje aan, volgens mij.
   Vooral omdat ‘oudjes’ vanaf 70 jaar toch maar beter geen dure behandelingen meer dienen te ondergaan.

   Dat plotseling zogenaamd begaan zijn met de zwakkeren en de ‘ouderen’ in de samenleving vind ik zeer verdacht.

   Geliked door 1 persoon

 26. Jan zegt:

  UPDATE: Data Shows US Efforts to Combat China Coronavirus Crushed Economy — But Brazil and Sweden Have Similar Fatality Numbers With Open Economies

  https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/update-data-shows-us-efforts-combat-china-coronavirus-crushed-economy-brazil-sweden-similar-fatality-numbers-open-economies/

  Like

 27. Jan zegt:

  Geen nieuwe doden in China is pure propaganda. Lijken worden ’s nachts opgeruimd en familieleden krijgen zwijggeld

  Somewhere in #Wuhan, people moving body secretly as “zero new cases” has become a political task, and communities dare not break the “zero new cases” record, so they arrange to have the body moved at midnight. #CCPVirus #COVID2019 #Coronavirus #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/L2doNCTT1A

  — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 7, 2020

  NBC wordt blijkbaar betaald door de Chinese maffikliek van XI want NBC meldt het volgende

  U.S. reports 1,264 coronavirus deaths in over 24 hours.
  Meanwhile in China, where the pandemic broke out, not a single new coronavirus death was reported. https://t.co/ooXkR9X2L5

  — NBC News (@NBCNews) April 7, 2020
  https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-reports-1-200-coronavirus-deaths-one-day-china-n1178121?cid=sm_npd_nn_tw_ma

  Like

 28. Jan zegt:

  Ook Frankrijk kocht in bij de Chinese maffia en kreeg Action-kwaliteit

  Like

 29. Jan zegt:

  Iedere dode is geen corona-dode

  Like

 30. Jan zegt:

  Huawei, het spionerend staatsbedrijf wordt nu ingezet door maffialeider Xi als zgn leverancier van gezichtsmasker

  Huawei Isn’t A Mask Manufacturing Company. Any ‘Donated’ Masks Are Really A Tool Of Influence For The CCP

  By directing the masks through Huawei, the CCP is clearly seeking to pressure Canada to give in on the 5G issue, allowing the dangerous CCP-controlled company to have control over our 5G networks.
  ….
  https://www.spencerfernando.com/2020/04/07/huawei-isnt-a-mask-manufacturing-company-any-donated-masks-are-really-a-tool-of-influence-for-the-ccp/

  En Jesse Klaver, herstel, Justin Trudeau heeft een enorm zwak voor het communisme in China, waarover hij lyrisch is omdat communisten de bevolking iets door de strot kunnen duwen

  Geliked door 1 persoon

 31. Jan zegt:

  Chinezen hamsteren wereldwijd medische voorzieningen

  Chinese Regime Hoards Global Inventory of Medical Provides, Leading to Growing Shortage Outside China
  ….
  As many nations take care of escalating outbreaks, proof has emerged that Chinese authorities have purchased up billions of masks, in addition to lots of of tons of different crucial medical provides globally. In the meantime, China, itself a serious producer of such medical provides, has stopped exporting since January—simply because the outbreak in China turned extreme.
  ….
  https://theworldnews.co/chinese-regime-hoards-global-inventory-of-medical-supplies-leading-to-growing-shortage-outside-china/

  Wat wil men van uitschot in Peking verwachten? En vervolgens is Rutte zo stupide, maar ook Frankrijk om rotzooi terug te kopen en nog voor te betalen ook.

  (De Chicom dienen vernietigd te worden)

  Like

 32. stukatotherescue zegt:

  Tom, inderdaad zijn die ziekten ook gemaakt door de mens / deep state, alleen pokken weet ik even niet. Onderzoek het nu het nog kan op internet (censuur neemt toe). Goed artikel, helaas steeds minder van dit geluid te vinden, kom op mensen verspreid het voor we onze vrijheid compleet kwijt zijn. https://www.dlmplus.nl/2020/04/07/arts-over-corona-virus-niemand-durft-nog-te-zeggen-stop-er-is-niets-aan-de-hand/
  https://www.transitieweb.nl/

  Like

  • Piet Snot zegt:

   Alle ziektes en virussen zijn hier los gelaten door aliens vanuit de ruimte.
   We worden dagelijks geraakt met meteorieten waarin allerlei virussen zitten verborgen.
   Gewoon om te testen of dat we daardoor een sterker soort gaan worden of niet.
   Soms ontstaan virussen op dezelfde dag, 1000den Km van elkaar, zonder dat iemand zich heeft verplaatst.

   Like

 33. Hovawart zegt:

  Onze Wobke Hoekstra laat zich ‘as we speak’ in het pak naaien, hij tekent straks onder druk een verdrag (met inlegvelletje) dat alle lidstaten verantwoordelijk en dus collectief aansprakelijk zijn voor elkaars staatsschulden,…..de zuidelijke lidstaten vegeteren liever op de inzet en resultaten van de noordelijke lidstaten en de noorderlingen mogen tot hun dood blijven werken en afdragen, zodat die arme zuiderlingen en de islamietjes op een gezonde manier oud kunnen worden…..Grrrrrr!
  De Communistische Europese Unie is na dit verdrag een forse stap dichter bij zijn voltooiing.

  Like

 34. Trucker zegt:

  Professor viroloog weethetwel en zijn/haar schare Zombies, net goed voor mijn dag te starten.
  HAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Professor viroloog bozeoudeman zal een tandje moeten bijsteken want ik mis reeds zijn/haar deskundigheid op het vlak van kolder

  HAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Like

 35. Pingback: LONGREAD: De corona-affaire nadert zijn ontknoping | E.J. Bron

 36. Pingback: LONGREAD: De corona-affaire nadert zijn ontknoping! | eunmask

 37. Pingback: Het einde van een kunstmatig opgewekte hysterie | Nageltjes

 38. Pingback: De voorspelde 5100 doden zijn bereikt, tijd om de balans op te maken | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s