9 feiten, die aantonen hoe kras het verschil tussen de islam en het christendom werkelijk is

Screenshot_25

(Door: “FritzFeed” – Vertaling: E.J. Bron)

We hebben er begrip voor dat niet iedereen iets op heeft met religie. Maar als er weer eens iemand om de hoek komt en elke terechte kritiek op de islam ermee “pareert” dat het christendom toch net zo erg of zelfs nog erger zou zijn, dan moet je zo iemand hiermee om de oren slaan:

Screenshot_4

1. Christenen en moslims bidden niet tot dezelfde god.

En weg is hij, de interreligieuze dialoog. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) bezweren de pausen steeds opnieuw dat men samen met Joden en moslims dezelfde god aanbidt. Een feit is echter dat christenen in de Drievuldige God geloven – Vader, Zoon en Heilige Geest. In de koran zelf wordt dat absoluut afgewezen. Als je dus zegt dat christenen en moslims in een god geloven: klopt. Als je zegt dat ze in dezelfde god geloven: fout.

2. Het christendom en de islam hebben een compleet tegenovergesteld beeld van God en de mens.

Het is alle religies eigen, dat ze dichterbij het goddelijke willen komen door geboden, gebeden en culten. Hierop vormt het christendom de grote uitzondering – God in het christelijk geloof zelf is in de wereld gekomen om zijn verloren kudde te verlossen en daartoe zijn kerk op te richten. Daaruit resulteert ook een fundamenteel ander mensbeeld dan in de islam: de gelovige moslim is vooral een dienaar van de heersergod Allah, die zich moet waarmaken en zich aan de geboden moet houden. Het is dan ook logisch dat het woord “islam” uiteindelijk ook niets anders betekent dan onderwerping. De gelovige christen daarentegen is een kind van God, voor wie God de Vader niet minder dan zijn zoon heeft geofferd – voor een pure bevelsontvanger zou hij dat zeker niet gedaan hebben.

3. Jezus Christus en Mohammed leefden en predikten tegenovergestelde morele leren.

Het is waarschijnlijk een vanzelfsprekendheid dat een religie haar oprichter als waar voorbeeld beschouwt. Zo ook in de islam en het christendom. Hier de profeet, die zijn geloof uiteindelijk in politiek-militaire veldtochten verbreidde – daar de Godmens Jezus Christus, die de Aarde bewandelde, voor wonderen zorgde en zichzelf opofferde om de mensheid te verlossen. Het is toch wel bij iedereen duidelijk, ook ver weg van morele oordelen, dat dit een enorm verschil maakt.

4. Het christendom is geen boekreligie – de islam wel.

Jodendom, christendom en islam worden graag de drie boekreligies genoemd. Voor de islam is dat ook zeker van toepassing, de koran werd volgens de islamitische doctrine door Allah zelf naar de mensen neer gezonden. Het is duidelijk dat daar niet aan getornd mag worden – echt helemaal niet. Bij de meeste christenen ziet dat er iets anders uit: weliswaar neemt ook hier het woord van God, dus de Bijbel, een immens belangrijke plaats in. Hij werd uiteindelijk echter door mensen opgeschreven en bevat talrijke verhalen, vergelijkingen en anekdotes, die in de afgelopen eeuwen steeds weer verschillende interpretaties en conclusies toestonden.

5. Islamitische en christelijke martelaren verschillen fundamenteel.

Christenen en moslims vereren allebei martelaren, die voor hun geloof gestorven zijn. De beide religies verstaan echte ronder dit begrip heel verschillende concepten: in het christendom is de martelaar een bloedgetuige, die ondanks vervolging, pijn en marteling weigert zijn geloof af te zweren en daarvoor uiteindelijk met zijn leven betaalt.

In de beginjaren van de islam had de martelaar een bijna identieke betekenis, die echter veranderde met de militaire uitbreiding: nu was ook diegene een martelaar, die in het gevecht tegen de ongelovigen sneuvelde. Nu nog beschouwen radicale islamieten zelfmoordaanslagen als martelaarschap, terwijl christenen daarin alleen maar moord, zelfmoord en daarmee tegelijk meerdere doodzonden kunnen zien.

6. De islam en het christendom neigen niet op dezelfde wijze tot geweld.

Nee mensen, we willen hier geen pacifistisch beeld van het christendom schetsen. Desondanks moeten we vasthouden dat de vaak genoemde geweld- en wraakdaden vooral in het Oude Testament plaatsvonden, dat ook altijd bekeken moet worden in de context van het Nieuwe Testament. Wie gewoon alleen maar uit het Oude Testament zonder de context van het Nieuwe Testament citeert, heeft het christendom niet echt begrepen, want het een gaat niet zonder het ander. Christus kwam volgens de christelijke voorstelling in de wereld om de voorspellingen van het Oude Testament te vervullen en een nieuwe kerk met een nieuwe ethiek op te richten – trefwoord naasten- en vijandliefde.

Maar zelfs afgezien daarvan: de christen wordt in geen van de geboden tot geweld opgeroepen, veelmeer houdt Christus zelfs Petrus tegen, wanneer deze hem met het zwaard wil verdedigen: “Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.” (Mattheüs 26:52).

Daarentegen roepen enkele soera´s uit de koran heel duidelijk en direct op tot geweld tegen anders gelovigen:

“En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.” (Koran, soera 8, vers 39).

“En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” (Koran, soera 2, vers 191).

 “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran, soera 8, vers 12).

7. “Maar de kruistochten zijn net zo erg als de Jihad!”

Een vluchtige blik in de geschiedenis en menig islam-apologeet voelt zich in zijn “Whataboutism” bevestigd. Ja, er vonden kruistochten plaats, ja, christelijke ridderlegers hebben met geweld tegen Arabieren gevochten en daarbij ook menig bloedbad aangericht. Dat betwist niemand. We zouden de hobbyhistorici alleen op het hart willen drukken om altijd ook naar de oorzaken van deze ontwikkelingen te vragen. Dan zou men namelijk inzien dat de islam voor de kruistochten steeds verder expandeerde en enorme christelijke gebieden veroverde. Dat ging ook na de kruistochten door en kon met de allergrootste moeite in 1683 voor Wenen gestopt worden.

Geheel zonder oordeel: terwijl de kruistochten een religieus gemotiveerde, maar wel degelijk reële politieke reactie op de islamitische expansie waren, gaat het bij de islamitische Jihad uiteindelijk om de fundamentalistische uitvoering van de aanwijzingen van de koran.

8. In de islam wordt uittreding met de dood bestraft – in het christendom niet.

Het christendom hecht immense waarde aan de vrije beslissing van het individu. Weliswaar bestaan ook hier talrijke geboden en zonden, maar de mens mag altijd zelf beslissen of hij hieraan voor zijn eigen welzijn wil gehoorzamen of niet – want onder dwang is de trouw aan en de liefde tot God uiteindelijk niets waard. Niemand kan en mag hem hiertoe dwingen, zelfs niet wanneer hij toetreedt tot een andere geloofsgemeenschap of gewoon helemaal uittreedt. In de islam daarentegen wordt uittreding, de zogenaamde “Ridda”, met de dood bestraft.

9. “Als het christendom liberaal kon worden, dan kan de islam dat immers ook – toch?”

Daar zouden we absoluut niets op tegen hebben. Bekende filosofen en theologen gaan er echter van uit dat de Verlichting alleen maar via het christelijke beeld van mens en God en de daaruit ontstane gedachtewereld kon voortkomen. Het islamitische mensbeeld is daar ver van verwijderd. Ook een blik in de geschiedenis stemt hier weinig hoopvol: Turkije en Iran bijvoorbeeld waren enkele decennia geleden nog liberale landen naar westers voorbeeld, terwijl zij zich nu meer en meer ontwikkelen tot islamitische “modellanden” – inclusief versluiering en sharia.

Bron:
https://fritzfeed.de
Door: “FritzFeed”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Islam. Bookmark de permalink .

23 reacties op 9 feiten, die aantonen hoe kras het verschil tussen de islam en het christendom werkelijk is

 1. Republikein zegt:

  Oh, alweer ruzie in de familie.
  Vader,. Abraham, had 7 zonen, wel allemaal meelopen hoor, in de polonaise, hoedje op, wel doen hoor, anders loop ik voor joker, alleen.
  Denkbeeldig, stil maar, af, ga in je mand, braaf.

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Je weet toch dat Ismael, de oudste zoon van Abraham, eigenlijk was verwekt door de eerstgenoemde en de slavin van zijn vrouw Sara en dat was Hagar. Omdat Hagar en Ismael later ook jaloers werden op de halfbroer van de laatstgenoemde, Isaak, terwijl diens ouders bijna zijn overgrootouders geweest hadden kunnen zijn, zag Sara hen als een bedreiging voor de erfenis van Isaak!
   Hierna werden zowel Hagar als Ismael verbannen door Abraham, in opdracht van Jahweh, en kwamen zij bijna van de dorst om in de woestijn! Ze werden uiteindelijk door een engel van God gered door een aangewezen waterput en Ismael zou later 12 zonen krijgen bij zijn eigen vrouw die de voorvaderen waren van de Arabieren! En hoe die ertoe kwamen om een god als Allah te aanbidden daar weet zelfs ik het antwoord niet op!

   Geliked door 2 people

 2. Jean zegt:

  Ik denk er het mijne van en blijf bij mijn standpunten w.w.z. geen gezever aan mijn hoofd maar strijden voor geweldloosheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en groot respect voor ouders en kinderen resp. kleinkinderen en voor de rest kunnen voor mij de fabeltjes via de versnipperraar verwerkt worden.

  Geliked door 1 persoon

 3. Wijze van Zion zegt:

  Hebben de in twijfel getrokken letterlijkheden van de Bijbel tot enorme wetenschappelijke inzichten geleid, inzake de koran is het de grootste doodsoorzaak…..

  Geliked door 3 people

 4. Scarface zegt:

  We leven in het Christendom in Gods genade. De Islamieten leven onder de wet van hun religie.

  “Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!” (Efeziërs 1:7)

  De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

  Geliked door 2 people

 5. Ton Ruygrok zegt:

  Aan Gods Woord en Getuigenis ., weergegeven in de Bijbel , mag eveneens onder geen enkele voorwaarden worden getornd…,

  Zie.,
  Deuteronomium 12 : 32
  En de Bijbel Boeken zijn niet zomaar door mensen geschreven.,
  Zie.,
  2 Petrus 1: 19, 20, 21.
  A.Ruygrok, Monster.

  Geliked door 2 people

 6. Piet Snot zegt:

  Beide zijn bedacht door gestoorde mensen in het midden oosten.
  Het midden oosten waar nog nooit iets goeds is uitgekomen.

  Geliked door 1 persoon

 7. Frans zegt:

  Heel goed artikel, dank.

  Like

 8. Ton Ruygrok zegt:

  Van het moment dat de mens in het Paradijs afscheid heeft genomen van de 3Enige God , heeft hij zich allerlei goden gemaakt ., van het eigen ik tot aan allah en alles wat daar tussen in en daar buiten is., zoals we heden o.a. een vaccin als god ver eren … maar het zijn allemaal goden waarmee je naar de oneindige Rampzalige verdoemenis gaat..,
  A.Ruygrok, Monster.

  Geliked door 2 people

 9. ronjaspers zegt:

  In het christendom is de bijbel belangrijk,maar het aller belangrijkste is de relatie van de christenen met jezus christus.

  Geliked door 2 people

  • Ton Ruygrok zegt:

   RonJ..,
   Bijbel en/of Het Woord van God is ook weer JC …,
   Zie .,
   het evangelie van Johannes 1 : 14..,
   En het Woord is vlees geworden,
   en heeft onder ons gewoond….e.v.
   Ton Ruygrok.

   Geliked door 1 persoon

 10. theoprinse zegt:

  De hoofdfiguren van de 27 geschriften van het zogenaamde Nieuwe Verbond (Nieuwe Testament) Jezus, Marcus, Petrus, Johannes, Lucas enz. hebben nooit bewezen bestaan. Ook hun evangeliën, Handelingen, brieven van Paulus en aan Paulus toegeschreven Brief aan de Hebreeën, Brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Judas en Openbaring van Johannes zijn ook niet door hen geschreven.
  De 39 Bijbelboeken van de Joodse Tenach TNCH (Eerste Verbond) geschreven tussen 1200 en 165 voj bevat belangrijke elementen uit het heldendicht van ongeveer 3000 dichtregels Gilgamesj-epos (Sumer ca. 2100 voj) zoals de zondvloed (Stijging van de zeespiegel weer tot leven gebracht in de Anthropogenic Global Warming Hypothesis, de toren van Babel. Namen van patriarchen (aartsvaders zoals Abraham) zijn zeer oud, en komen in Mesopotamische teksten reeds vroeg 2e millennium voj voor.
  In 1750 v.Chr. bestond in Mesopotamië onder Hammurabi (Codex van Hammurabi een uitgebreidere 10 geboden) een tempelcultus van de toenmalige stadsgod Mardoek. De mythen van de Schepping en de Zondvloed kwamen ook toen nog voor.
  De dynastie van de Hasmoneeën heerste over Judea vanaf de Makkabese opstand in 167 v.Chr. tot 37 v.Chr. Deze joodse opstand was tegen het Verlichte Hellenistische rijk dat met grote denkers als Aristoteles, Zeno, Democritus enz. de enige en ware basis vormt van de huidige westerse intellectuele geest.

  Like

  • Ton Ruygrok zegt:

   Th.P. .., U zal vast veel gestudeerd hebben…. , maar voor de enige zekerheid die er bestaat hou ik …., ( voor iedereen aan te raden )…., het bij het volgende.., o.a.
   1korinthe 1 van af 18

   18 Want het woord des kruises is wel … enz.
   Ton Ruygrok.

   Like

   • theoprinse zegt:

    Of de passage 1 Korintiërs 14:34-35, over het verbod voor vrouwen om in de gemeente het woord te voeren, echt door Paulus is geschreven, is omstreden.
    Misstanden bij de samenkomst van de gemeente (11:2-14:40)
    Vrouwen moeten hoofdbedekking hebben bij bidden en profeteren, mannen juist niet (11:2-16)

    Like

 11. scherpschtutter1943 zegt:

  Fritzfeed, u heeft uw best gedaan om ons het verschil tussen de religie van de christenen en de moslims uit te leggen. Jammer voor u, maar het blijkt wel dat een aantal reageerders hier, er geen bal van snapt en maar een beetje onzin verkondigen. Andere reageerders nemen de kans waar om voor eigen parochie reclame te maken. Scherpschutter groet u en ga gerust allen door met het geloven in uw eigen god en de daarbij behorende taferelen/rituelen. In dit gezelschap van theologen voel ik mij als empirisch atheïst een beetje buiten gesloten.

  Geliked door 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Heb je het nog niet door?
   Deze site is een verzameling van zeer fanatieke gelovige, dus elke kans wordt aangegrepen om voor de eigen parochie te preken.
   Als er 1 begint dan volgt de rest vanzelf, vaste prik hier, je kan er altijd op wachten.
   Zeker 2/3 houd er hier een fantasie vriendje op na.
   De EO zou jaloers zijn op zo’n publiek.
   Maar soms is het wel leuk om er dwars tegen in te gaan, daar kunnen ze niet zo goed tegen.

   Geliked door 1 persoon

   • Ton Ruygrok zegt:

    P.S. .. moet wel even lachen., om Je altijd heet gebakerde reactie…, maar als er 1 Mens is die niet tegen Christelijke Religie kan .. , dan ben Jij dat toch wel .., erg genoeg..,
    ( met E..euwige O..ndergang heb ik trouwens ook niets njente nada )
    Ton

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Ton, van mij mag echt iedereen geloven in wat ze maar kunnen bedenken.
    Ik snap alleen niet waarom ze dat altijd zo graag van de daken af moeten schreeuwen om andere te laten weten dat ze in de heer zijn.
    Ik val toch ook geen andere lastig met wat mij bezig houd.
    Maar om nou aan andere gelovigen uit te gaan leggen waarom jij zo blij bent met jezus lijkt mij nogal overbodig, dat wisten ze namelijk al zelf.
    Erger is nog wel dat ze graag willen laten weten hoe goed ze in bijbel verhalen zijn met allerlei vermeldingen en afkortingen.
    Dat wordt dan meestal een soort van wedstrijdje hier en wie het meeste weet.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s