LONGREAD: De corona-affaire nadert zijn ontknoping

Screenshot_176

(Door: “Weethetwel”)

De positie van de corona-gelovigen en zij die blijven steken in de angstmodus wordt steeds minder houdbaar. Het nieuwe normaal en de anderhalf-meter maatschappij gaat ook onderuit. Het grootste mediabedrog aller tijden wordt steeds verder ontmaskerd. Het achter elkaar aanrennen van politici in de hele wereld wordt herkend als een tragische klucht. Een klucht met ernstige gevolgen, want de politiek heeft de wereld onherstelbare schade toegebracht. Degenen die zich lieten meeslepen of zelfs enthousiast mee riepen om een lock-down, kunnen of willen die schade nog steeds niet tot zich door laten dringen. Ze hadden het tot nu toe te druk met hun tuintje en de klusjes in huis. Leuke tijd, positief, blauwe lucht, dolfijnen in Venetië, alles toch lekker doorbetaald. Dat alles, terwijl de raderen van de economie tot stilstand werden gezet. En om welke reden? Alleen maar angst. Meer was er niet. Corona is vergelijkbaar met een griep, zoals uit alle cijfers blijkt.  Door de maatschappij stil te leggen, is het bij een milde griep gebleven maar hij zou zéker niet ernstiger zijn geweest dan de griep van 2018.

Alle cijfers van corona zijn bekend

Direct na het bekend worden van het corona-virus zijn er overal op de wereld onderzoeken verricht naar verschijnselen en gevolgen van het virus. Daaruit komt een heel ander beeld naar voren dan datgene dat door de “deskundigen” en de media wordt geschetst en door een groot deel van de bevolking wordt geloofd. Het blijkt dat het corona-virus zich houdt aan wetmatigheden die al tientallen jaren bekend zijn, zodat in drie minuten is uit te rekenen wat de gevolgen zijn. Op 5 april jl. verscheen op “E.J. Bron” het artikel: “De werkelijke corona-cijfers van Nederland.” Volgens de toen bekende wetmatigheden kon je precies uitrekenen hoe het dodental zich ging ontwikkelen, daar is nul koffiedik kijken bij. Er waren op zaterdag 4 april 1651 doden. In dat artikel is de voorspelling gemaakt dat het aantal doden over 14 dagen 3600 zou bedragen. Welnu, het aantal op zaterdag 18 april bedraagt 3601. En de komende tijd gaat dat oplopen tot ruim 5100 en dan heeft heel Nederland corona gehad. Dat aantal doden is dan de helft van een zware griepgolf zoals in 2018, toen er méér dan het dubbele aantal doden was, maar dat was in de tijd dat leven en dood nog gewoon geaccepteerd werden en er nauwelijks aandacht aan werd besteed.

De waarheid over virussen en virologen

Over virussen wordt zoveel onzin verkocht dat het bijna niet meer mogelijk is daar iets van te begrijpen. Echter, bepaalde basiskennis kan iedereen zich eigen maken. Op de site apotheek.nl staat zéér begrijpelijke informatie over virussen. Helaas beginnen maar weinig mensen daar aan. Dat is jammer, want ook door passief gedrag kun je een maatschappij om zeep helpen. Virussen zijn de meest voorkomende biologische entiteit op aarde. In een druppel zeewater zitten er bijv. al meer dan 10 miljoen. Bron: micropia

Een virus zélf kun je niet bestrijden, daarvoor is er geen enkel hulpmiddel of medicijn. Een virus kan een infectie veroorzaken en die valt wél te bestrijden door medicijnen of een vaccin. Virussen kunnen zich niet zelfstandig voortplanten, maar hebben daarvoor een gastheer nodig. Ze dringen binnen bij de gastheer en veroorzaken dan in één of meer cellen van de gastheer een infectie, waardoor ze een omgeving scheppen waarin ze zich kunnen vermenigvuldigen. Besmetting gaat vaak via de slijmvliezen in neus en mond, soms zelfs via de huid. Lang niet iedereen is gevoelig voor zo’n virus. Een virus dat op grote schaal door een maatschappij rondwaart, komt meestal in contact met honderd procent van de bevolking, maar slaagt er maar bij 20% van de bevolking in om echt binnen te dringen en een virusinfectie te veroorzaken. Waarom die 80% niet geïnfecteerd raakt, is eigenlijk nog steeds een raadsel. Men weet nog amper iets van immuniteit. (Bron: newsweek.be) Deze feiten, die vroeger bij de basiskennis biologie behoorden, maar door de “deskundigen” steeds vaker achtergehouden worden, zijn zéér belangrijk in de hele discussie, want wanneer de hele maatschappij zou worden blootgesteld aan Covid19 wordt slechts 20% besmet en 80% niet. Die 20% gaat antistoffen maken om de infectie te bestrijden. Wanneer een land dus voor 100% in aanraking is geweest met corona zal men nadien slechts bij 20% van de bevolking antistoffen tegen dit virus aantreffen. 80% doet gewoon niet mee in het verhaal, maar is ongevoelig gebleken voor het virus.

Heinsberg

Als voorbeeld geldt de situatie in Heinsberg, waarover we vorige week berichtten. De media deden nét alsof Heinsberg aan een enorme ramp ontsnapt was en dat er nét voor de grote sterfte was ingegrepen. Dat was helemaal niet het geval, want uit een groot bevolkingsonderzoek bleek dat 14% van de bevolking antistoffen had en 2% nog besmet was en antistoffen aan het maken was. Dat is in totaal 16%. Het maximum aan besmettingen is 20% en dat betekent dat 4% van de bevolking nog besmet had kunnen raken. M.a.w.: 80% van Heinsberg was met het virus in aanraking gekomen, 16 % van Heinsberg was besmet geraakt en er waren 7 personen overleden, oftewel 0,37% van de besmette personen. Wanneer alle paniek er niet geweest was en men absoluut niets had gedaan, was de laatste 4% van de bevolking ook nog besmet geraakt en was het totaal aantal doden op 10 uitgekomen. Dat was het dan geweest. Lang niet de aangekondigde ramp. Maar wat de belangrijkste conclusie had moeten zijn: er is nu al sprake van 80% groepsimmuniteit. Als nog 4% van de bevolking de infectie gehad zou hebben, zou er zelfs 100% groepsimmuniteit zijn. De 20% die besmet raakte, heeft dan antistoffen en de rest is niet besmetbaar gebleken. De premier van Noordrein-Westfalen Armin Laschet  snapt dit heel goed en wil de lock-down grotendeels opheffen, maar wordt daarbij teruggefloten door Merkel, die haar eigen agenda heeft. Ook door Merkel worden “deskundigen” gebruikt die alles willen roepen als ze maar in de schijnwerpers staan.

Als deze cijfers van Heinsberg worden toegepast op de Nederlandse bevolking zou de maximale sterfte 0,37% van 20% van de bevolking zijn, te weten 12.580 doden. Dat zou dan evenveel zijn als de griep van 2018 maar het dubbele van de 5804 doden zoals onlangs berekend door de Universiteit van Seattle, VS. Het afstand houden van de mensen tot elkaar (niet het stilleggen van de economie) zal er zeker aan bijgedragen hebben dat het virus aan een aantal mensen voorbij ging dat anders wél besmet geraakt zou zijn. Het is zéér waarschijnlijk dat een situatie als in Heinsberg zich ook al voordoet in grote delen van Nederland: ook daar is nagenoeg sprake van groepsimmuniteit.

Leugens in de Tweede Kamer

Het is dan ook als kwalijk aan te merken dat in de Tweede Kamer een onderzoek wordt gepresenteerd dat “maar” 3% van de bevolking antistoffen in het bloed heeft tegen een vorig corona-virus met de commentaarloze suggestie dat men dan nog een weg van 97% heeft te gaan. Een laakbare handelwijze, want het maximum haalbare bij het huidige virus is 20%.  De 3% zegt in dit verband helemaal niets, het is volkomen irrelevante informatie. Het wekt alleen de suggestie dat de Nederlandse bevolking vérre van immuun is. De cijfers kwamen overigens uit de groep bloeddonoren van Sanquin bloedbank. Deze groep is absoluut niet representatief voor de Nederlandse bevolking, omdat je als bloeddonor gezond moet zijn en de meeste mensen met antistoffen de virusinfectie juist kregen omdat ze oud waren of niet gezond. Dat zijn niet de bloeddonoren.

Op basis van het aantal besmettingen in Nederland kun je berekenen dat ongeveer 70% van de bevolking met het virus in aanraking is geweest, hetgeen een groepsimmuniteit van 70% opgeleverd heeft. Door alle vertragingsmaatregelen duurt de overige 30% wat langer, maar wordt qua heftigheid veel minder dan de helft van wat we al gehad hebben, mede door de inmiddels bestaande groepsimmuniteit. Die heftigheid zou al reuze meegevallen zijn als de terreurmedia niet als gieren bovenop de lijken waren gedoken en ze bij u figuurlijk in de huiskamer tentoongesteld hadden. Dat moet men zich goed realiseren. Zou men een serieus onderzoek doen naar de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19 bij de Nederlandse bevolking (wanneer gebeurt dit?) dan zou men waarschijnlijk ook uitkomen op ongeveer 14%, hetzelfde als in Heinsberg. En bij 14% betekent het dus niet dat men nog 86% besmettingen heeft te gaan, zoals tot zelfs in de Tweede Kamer gesuggereerd wordt, maar nog slechts een procent of 6. Veruit het grootste gedeelte van de epidemie is al voorbij en er komt op korte termijn ook geen tweede golf achteraan. Het virus-seizoen is voorbij en bij 70% immuniteit heeft het virus toch al veel minder kans. Er is, zoals steeds duidelijker begint te worden, geen enkele reden (meer) aanwezig tot draconische maatregelen als een lock-down.

Virologen voegen aan de hele discussie niets toe

Op 24 maart werd in een uitgebreid artikel aandacht besteed aan de (sterk overdreven) positie van virologen in het debat. Een viroloog kan alleen maar beamen dat virussen gemene dingetjes zijn die je niet kunt bestrijden, maar alleen kunt proberen te vermijden. Daar kun je natuurlijk uren over vertellen en er hele bomen over opzetten, maar in wezen vertellen álle virologen hetzelfde verhaal, anders zouden ze zitten te liegen. Na één of twee keer weet je dat wel, maar verbazingwekkend genoeg blijken het vooral virologen te zijn die op dit moment de adviseur van de regering zijn en het beleid bepalen. Iemand die zijn hele leven met virussen bezig is, wordt vanzelf paranoia, zoals de viroloog Marion Koopmans, die vanuit haar professie steeds de duisterste scenario’s schetst. Er zijn natuurlijk ook virologen die er een financieel belang bij hebben zoals Ab Osterhaus. Doordat men vooral virologen aan het woord laat, is de nadruk steeds meer komen te liggen op het virus zelf en de verspreiding ervan. De onmogelijke opgave de virussen uit de maatschappij te houden en te verwijderen, leidt tot de vreemdste verzinsels als “het nieuwe normaal”. Maar virussen zijn gewoonweg niet tegen te houden, behalve bij individuele personen die dat nodig hebben met speciale (hygiënische) maatregelen en afzondering. En ook dát is al een moeilijke opgave. Op het moment dat virussen infecties veroorzaken, wordt het een medisch probleem en kunnen de virologen het beste een bos bloemen krijgen en begeleid worden naar de uitgang.

Samengevat: virussen en het corona-virus

In het kort volgt hier nog eens een samenvatting van het gestelde.

 1. Het virus zelf. Een virus is een ziekteverwekker. Wanneer het in het lichaam doordringt, kan het lichaam zich daar tegen verweren middels een ontsteking. Het is dan een medisch probleem. Wie zich dat realiseert, begrijpt dat de macht en de invloed die aan virologen wordt toegekend vreselijk misplaatst zijn. Virologen zijn vooral deskundig op het gebied van verspreiding van virussen en die hebben maar één boodschap: virussen verspreiden zich altijd en overal. In het geval van een epidemie wordt er overal in de wereld zo’n grote hoeveelheid virussen aangemaakt dat bijna iedereen besmet wordt. Het experiment van de lock-down is één van de misplaatste methoden van de mensheid om te denken dat ze de natuur kunnen regelen door menselijk ingrijpen, net als bij zeespiegelniveau en temperatuur op aarde. Zélfs de boodschap “als het virussen regent moet je binnen gaan zitten” is in wezen grote onzin, want het virus gaat gewoon mee naar binnen.
 2. De virologen blijven dus alarm slaan als het over virussen gaat. De één kan het alleen wat gruwelijker aandikken dan de ander. Daarmee is hun taak afgelopen, want vervolgens is het een medisch probleem en moet je kijken hoe de mensheid op het virus reageert (dus: welke ontstekingsreacties er volgen en wat daar aan te doen is). Tegen het virus zélf is dus niets te doen. Geen antibiotica of andere middelen kunnen een virus bestrijden of uitroeien. Het is onbegrijpelijk dat de medische wereld de virologen niet tot de orde roept met hun dramatische voorspellingen en zich nog steeds hult in schadelijk stilzwijgen.
 3. Tegen de ontstekingsreactie die een virus veroorzaakt, is meestal wel wat te doen. Op de eerste plaats doet het lichaam dat zelf middels het afweersysteem. Men kan het afweersysteem een handje helpen door middel van een vaccin. Een vaccin veroorzaakt eigenlijk een lichte, meestal ongevaarlijke ontsteking met het betreffende virus waardoor het afweersysteem van het lichaam in actie komt en afweerstoffen maakt. Komt zo’n persoon dan met het virus in aanraking, dan zal het lichaam sneller reageren en maakt het virus veel minder kans zich verder te ontwikkelen in het lichaam. Het lichaam laat zich dan niet of nauwelijks ontsteken. Let op: een vaccin helpt niet als geneesmiddel als iemand de ziekte krijgt en is vooral preventief.
 4. Dan het corona-virus Covid-19. Daar is (nog) geen vaccin tegen en dat is enorm opgeblazen, omdat inmiddels duidelijk gebleken is dat het afweersysteem van de mensen ook bij dit virus goed voldoet voor de bestrijding ervan. Er is gelukkig geen vaccin nodig gebleken. Dat laatste gegeven is enorm belangrijk, want met name politici die nog steeds in de paniekmodus zitten, gaan er van uit dat het menselijk ras niet sterk genoeg is de afweer zélf te regelen en dat ze nog lange tijd moeten pappen en nathouden totdat er een vaccin is dat de arme drommels helpt bij hun afweer. De situatie in Heinsberg heeft aangetoond dat daar absoluut geen sprake van is. Bij normaal gedrag van iedereen in de maatschappij zullen er dit jaar niet meer doden zijn dan bij een normale griep en is de bevolking immuun.
 5. Covid-19 werkt zoals dat bij een normale griep ook gaat: 80% van de mensen reageert niet op het virus. Meestal omdat ze gezond zijn, zodat het virus geen infectie kan veroorzaken. Soms zijn ze al (gedeeltelijk) immuun. Deze 80% maakt ook geen antistoffen aan tegen dit specifieke virus, maar draagt het virus ook niet in besmettelijke vorm met zich mee.
 6. 20% van de mensen reageert wél en raakt besmet. Besmet wil zeggen dat er een ontstekingsreactie volgt en dat deze mensen ziek worden. Driekwart daarvan merkt evenwel nauwelijks iets van die ziekte. Het andere kwart (5% van de bevolking dus) wordt duidelijk merkbaar ziek. Van deze groep van 20% overlijdt volgens de cijfers zoals onderzocht in Heinsberg 0,37 %. Bij het onderzoeken van de Universiteit in Seattle ligt dat percentage op 0,17%. Dat is het hele corona covid-19 virus in twee regels.
 7. Om de stand van zaken te testen, kan volstaan worden met een representatieve groep personen uit een gebied te testen op afweerstoffen tegen dit specifieke virus. Maximaal 20% van die groep kan besmet zijn geweest en heeft afweerstoffen. Kom je in die buurt, dan is het virus afgeserveerd en heeft het geen kans meer. We zijn benieuwd naar de eerste resultaten die (bewust?) maar niet willen komen.
 8. Het is bijna niet te geloven dat het niet mogelijk is de hele corona discussie te ontdoen van angst en paniek en over te gaan tot de alledaagse feiten. De terreurmedia spelen daarin een grote rol.
 9. Door alle angst en paniek is er in veel landen een lock-down afgekondigd. Volkomen nutteloos en verwoestend voor de maatschappij. Op basis van de thans bekende gegevens is daar geen énkele reden meer voor te verzinnen. Volharden in die lock-down begint misdadige trekken te vertonen. Dat moeten de politici zich goed realiseren!

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

236 reacties op LONGREAD: De corona-affaire nadert zijn ontknoping

 1. Monalisa zegt:

  Ach dit griepje wat u benoemt heef bijna 4000 mensen het leven gekost elke virus is te bestrijden deze helaas niet, ik vind u verhaal zeer dom, ga naar Rutte als het kan.

  Geliked door 3 people

  • willie zegt:

   Heb je die lijken gezien??Namen ,adressen etc ?? Je hebt maar te geloven wat die overheid je wil wijsmaken, niet ??

   Geliked door 2 people

   • Monalisa zegt:

    Die lijken hebben wij gezien niet van de Nederlandse maar uit Italië je gaat daar nu zonder kist de oven in, er is een filmpje in omloop hoe het gaat dan kunt u het vergelijken met polen in de jaren 40/45 zo barbaars

    Geliked door 1 persoon

   • Gienekehado zegt:

    Ik wil juist ZONDER kist gecremeerd worden! Zouden meer moeten doen! Jammer van al die kisten! In heel veel landen zijn de kisten ook nog mooier / pompeuzer dan de huizen waarin ze gewoond hebben.

    Like

   • Larry zegt:

    @Monalisa
    In Italië gaan de doden zonder kist de oven in omdat zelfs begrafenissen niet waren toegestaan, maar dat wordt er niet bij gezegd. Natuurlijk kun je dan dramatische filmpjes zien van opgestapelde lijkenkisten, als ze niet de grond in mogen! Zullen we niet vergeten dat er op een gemiddelde dag in Italië ook 1800 mensen sterven, tel de kisten na een paar weken bij elkaar op en je zult zien dat je gruwelbeelden kan schieten.

    Geliked door 1 persoon

   • Monalisa zegt:

    Gienekehado Dan zal eerst de wet veranderd moeten worden maar dat gebeurt niet het gaat om 800 euro voor kist die maar netaansluiting 100 euro kost.

    Like

   • Monalisa zegt:

    In Italië gaan de doden zonder kist de oven in omdat zelfs begrafenissen niet waren toegestaan, maar dat wordt er niet bij gezegd. Ook u leest niet verder jammer

    Like

  • de Kruisvaarder zegt:

   Het Virus heeft geen 4000 mensen het leven gekost.
   Dat is nog op geen enkele wijze bewezen, wordt weliswaar beweerd maar niet nader onderbouwd.
   Obducties worden of niet uitgevoerd of verboden.
   Ik kan nog meer redenen geven waarom er geen 4000 mensen zijn overleden aan COVID 19. Ze zijn 1. overleden MET COVID 19, 2. de doodsoorzaak is niet COVID 19.
   Helaas zijn in Nederland alle artsen of bang om zich hierover uit te laten of zijn te laf om tegen Rutte cs in te gaan.

   Geliked door 3 people

   • Monalisa zegt:

    U bent dokter???? ze. hadden deze mensen ook moet testen maar tja u schrijft het zelf al, rutte belazert de boel om dat er geen test materieel is????? en in de krant staat dat er voldoende test materieel is???? wie moet je geloven Rutte of die krant.

    Like

   • Tineke zegt:

    Geen van beide !

    Geliked door 5 people

  • Remco zegt:

   En normaal sterven er geen mensen aan de griep denkt u?

   Geliked door 2 people

   • Monalisa zegt:

    Dat beweer ik ook niet, voor long mensen met problemen sterven ze eerder dan gezonde mensen, maar blijf roken en je vol vreten, velen mensen met COPD gaan eerst.

    Geliked door 2 people

  • Frans Brassens zegt:

   Je hebt het stuk niet goed gelezen Monalisa. Óf niet begrepen wat er gezegd wordt.
   Ga ik niet uitleggen want dat zal niet helpen omdat ik dan de door jou al afgekeurde woorden van ‘Weet het wel’ moet herhalen.
   Daarom alleen de opmerking dat angst een slechte raadgever is en mogelijk leesstoornissen veroorzaakt.

   Geliked door 3 people

  • guusvelraeds zegt:

   Wees gerust Monalisa geen enkel virus is te bestrijden. Het covid 19 niet en al die andere miljoenen virussen ook niet. Geen enkel, laat staan dat een virus zich laat tegenhouden. Laat het virus maar virus zijn dat doet de mens en met haar het complete biologisch leven reeds miljoenen jaren. Dat is altijd goed afgelopen voor de massa helaas voor enkelingen niet. Maar dat is het leven. Sinds de moderne geneeskunde kunnen we wel wat doen aan de secundaire gevolgen van een virus infectie. Secundaire gevolgen zoals bacterieële infecties die een kans kregen doordat het virus het imuunsysteem tijdelijk zwakker maakte. Zijn die secundaire gevolgen goed aangepakt bijvoorbeeld met antibacterieële medicijnen dan is de klus geklaard. Ik zal niet zeggen dat U dom bent Monalisa maar wat meer verdiepen in de materie kan geen kwaad als je opmerkingen wil maken.

   Geliked door 5 people

  • delamontagne zegt:

   Het blijkt dat vooral ouderen en dan nog meer die al “iets” mankeren, worden getroffen door dit “griepje”…………
   Dus hoe dan ook, wij houden ons zoveel mogelijk aan de maatregelen uit egoïstisch eigenbelang.
   Die maatregelen zijn hier in Fr wel wat strenger dan in NL, maar we wonen niet zo opelkaargepakt als in NL, dus eenvoudiger te doen.

   Geliked door 3 people

   • Monalisa zegt:

    delamontagne dank u begrijpt het wel, en ik ook, ik ben zeer kort met die mededeling geweest maar je houd volgens die reageerde hier een stel domme mensen, zoals ik hier al eerder opmerkte dat de zwakke mensen uit de samenleven dood gaan dat zijn zwakzinnige oudere en mensen die wat mankeren vooral copd mensen, ook jonge mensen sterven van 3 26 en 40 jaar sterven als ratten wij hebben vrienden verloren in Italië, een gezin vader moeder en hun kinderen van 20 jaar maar hier hoef je geen oorlog voor te voeren de opruiming is begonnen u woont in Frankrijk in het deel van Duitsland is het ook streng niet naar buiten allen in je eigen tuin blijven, tja dom ben ik niet maar de mensen die geloven dat het maar een griepje is daar twijfel in hard aan dat ze geen verstand hebben.

    Geliked door 4 people

  • Monalisa zegt:

   Het was toch onwaarschijnlijk dat het virus naar Nederland zou komen? Was toch echt de stelligste bewering van het kabinet en de ‘deskundigen’.

   Geliked door 2 people

   • De Kruisvaarder zegt:

    De testen zijn niet betrouwbaar.
    Een test bestaat uit een uitstrijk van neus of mond slijmvlies, waarvan het gevonden DNA in de PCR methode wordt vermenigvuldigd en ahw uit vergroot.
    Echter Corona virussen zijn alom aanwezig, dus de meeste mensen hebben al eens zo n virus opgelopen en ook nu zijn van alle corona virussen, waarvan er ongeveer 60 stammen bestaan, veel in omloop.
    Dus de COVID 19 RT PCR test op corona virussen i het algemeen en niet specifiek op dit SARS -2 Co virus.
    Een positieve PCR zegt dus alleen maar dat je een corona virus bij je draagt, niet dat je ziek bent of dood gaat.
    Omdat veel mensen denke dat een positieve COVID 19 test betekent, dat men geinfecteerd in met dit SARS -2 Co virus slaat de paniek toe.
    Maar in feite is het een niets zeggende test.
    In de literatuur is hier veel over te vinden.
    De doden, die zgn zijn overleden aan corona, hadden een positieve COVID 19 test, maar dat zegt niets.
    De ware doodsoorzaak is alleen te achterhalen door obductie en nadere analyse van de medische status en dat is unformatie die het RIVM niet geeft.

    Geliked door 4 people

   • Monalisa zegt:

    Dus met andere woorden het RIVM belazert zamen met Rutte de boel, in Duitsland kost een test bij de huisarts 24 euro cent en gaat niet via een wattenstaafje

    Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Uitstekend geschreven door Weethetwel.
   Hier heb je wat aan.

   Geliked door 3 people

 2. ronjaspers zegt:

  Wat mij is opgevallen aan de corona hoax dat er veel angsthazen en verraders (kliklijnen) onder de nederlanders zijn.

  Geliked door 7 people

  • willie zegt:

   Ron, niet alleen onder de nederlanders hoor ! ongeveer OVERAL vrees ik

   Geliked door 2 people

   • droevige mof zegt:

    Een Duitse politieagent vertelde me dat ze bijna overspoeld worden door informanten en verklikkers.”Er staan vier mensen bij elkaar. Kom meteen.” Meestal anonieme meldingen per mobieltjes.

    Like

  • Leo 1 zegt:

   Is ALTIJD al zo geweest.!
   We weten uit vroeger tijden hoeveel mensen met een gele opgenaaide App door klikkers in de treinen zijn terecht gekomen.
   Of mensen met een Oranje App tegen de muur zijn gezet of opgehangen.
   In barre tijden zijn alle Nederlanders “grijs ” zelfs je buurman of je collega, zolang zij zelf maar in de schaduw kunnen blijven staan.

   Daarna hebben ze allemaal in het “verzet” gezeten .
   Niets geleerd van de geschiedenis van het naaste verleden.

   Geliked door 6 people

   • bobzelf zegt:

    NOU KEN IK TOEVALLIG JOUW FAMILIE LOSERRRR

    en die liepen in die tijd dus voorop , als NSB er

    leuk dat je er even over begon

    whahaha

    zo leg dat maar eens uit

    OME BOB

    Geliked door 1 persoon

  • Steven zegt:

   Ik heb niet voor niks een tijdje eerder al verkondigd dat Nederlanders over het algemeen een achterbaks en schijnnheilig KUT volk is!
   Met name dat LINKSE volk…. wat een tyfus mensen!

   Geliked door 8 people

  • M. zegt:

   En niemand is blij dat er ondanks de doden minder doden zijn dan bij de gewone griep ieder jaar waar nog nooit iemand zich ook maar over 1 dode druk heeft gemaakt?
   En al helemaal niet voor in angst zat om besmet te raken.
   Minder corona doden zijn blijkbaar erger dan meer griepdoden?

   Geliked door 5 people

   • guusvelraeds zegt:

    Het gaat om de perceptie die kunstmatig geschapen wordt. Vroeger werd je bang gemaakt voor de duivel en voor de heks. Vandaag is dat het corona virus en morgen is iedereen die met twee voeten op de grond staat een corona ontkenner. Na de klimaat ontekenner nu de corona ontkenners. Nog even en ze worden opgesloten.

    Geliked door 4 people

  • Monalisa zegt:

   Net als in de oorlog NSB’ers

   Geliked door 2 people

  • LUCIA zegt:

   @ Ronjaspers
   Ja joh pijnlijk maar die NSB-genen zijn onuitroeibaar blijkt!!

   Geliked door 1 persoon

 3. andre zegt:

  Een goed stuk, goed uitgelegd en logisch. Deze hele corona drama gaat laten zien dat politici niet handelen op kennis en of inzicht maar in opdracht.

  Geliked door 6 people

  • LUCIA zegt:

   @ Andre
   Ja maar de vraag rijst wat gebeurd er tussen nu en de ontdekking, sociaal isolement is ook een killer is onderzoek naar geweest nog erger dan eenzaamheid ..

   Like

 4. de Kruisvaarder zegt:

  Helemaal mee eens.
  Ook medisch kan ik dit volledig onderschrijven.
  En met mij talloze collega artsen.

  Geliked door 7 people

  • Mario zegt:

   Waarom treden jullie (de artsen) dan niet massaal naar buiten en stoppen deze maatschappij ontwrichtende onzin.

   Het zou onderhand wel eens tijd worden.

   Geliked door 2 people

   • guusvelraeds zegt:

    Je hoofd boven het maaiveld uitsteken kan in Nederland zomaar je baan of je opleidingsplek kosten.

    Geliked door 2 people

   • De Kruisvaarder zegt:

    Wij willen wel naar buiten treden, ik wil wel naar buiten treden, maar de beroepsgroepen doen dat niet.
    Omdat er 1. veel van afhangt ( namelijk je reputatie als arts en je baan ) 2. omdat er niemand luistert.
    In Duitsland zijn er legio artsen, die individueel hiertegen in opstand komen.
    Maar Duitsland is 10 maal groter dan Nederland, Duitsers zijn itt wat men algemeen beweert , veel meer bereid om zelf na te denken en te protesteren.
    In Nederland komt bijna niemand op voor principes of idealen.
    Wij zijn een volk van kruideniers en boekhouders, helden op sokken, die mee heulen met elke vijand.
    Getuige de deportatie van 105 000 joden in de 2e WO.
    In geen ander land werden, relatief gezien zoveel joden afgevoerd als in ons land.
    Dus verwacht geen heldendom van groepen, maar slechts van enkelingen.

    Geliked door 6 people

  • koosv8 zegt:

   Maar door de angst, is het kritisch vermogen totaal verdwenen, en worden er door de media elke dag weer nieuwe lijken toegevoegd.
   Dat er elke dag rond de 400 sterven, dat slaan deze mensen nog steeds over.

   Geliked door 2 people

  • droevige mof zegt:

   En ik zal een van hen zijn, zelfs als ik eindelijk met pensioen ga. De Corona-hype heeft het vertrouwen in de artsen ernstig geschaad. De TV-artsen hadden hun dagelijkse show en speelden meester van leven en dood. De oorspronkelijke voorspellingen waren niet juist, ze waren veel te negatief. Er wordt gezegd dat harde preventie de reden is voor de goede cijfers, maar dat is niet bewezen. Goede therapievoorstellen zoals hydroxychloroquine werden eenvoudigweg verworpen, hoewel er Amerikaanse resultaten waren die positief waren. Wat mij het meest verontrust is dat pathologen de doodsoorzaak van met Covid-19 besmette patiënten nog niet mogen vaststellen.
   Dit voedt de verdenking van een vals spel.

   Geliked door 4 people

  • Trucker zegt:

   je “medische” kennis zal niet verder reiken als ‘hoe ontsmet ik een wc bril’.
   Je collega”artsen” die in feite collega’s reinigers zijn weten het vast zo goed als jij NIET DUS

   Geliked door 1 persoon

   • De Kruisvaarder zegt:

    Waarom deze boosheid ? Er zijn artsen, die niet geloven, dat Corona een dodelijk virus is voor de meeste mensen. Let wel: de meeste mensen.
    Tuurlijk is er altijd wel een vriend van een vriend van een collega, die 37 jaar is en nu op de IC ligt. Maar wat bewijst dat ?
    Dat dit SARS-2 Co virus dodelijk is ?Uiteraard mag u ervan overtuigd zijn dat het een horror virus des doods is.
    Prima!. Maar hou het zakelijk en kom met argumenten uit de literatuur.
    Paniek en angst,maar ook onwil om te luisteren naar argumenten, heeft de debat cultuur in Nederland al om zeep geholpen.

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    Trucker 20 april 2020 om 12:24

    je “medische” kennis zal niet verder reiken als ‘hoe ontsmet ik een wc bril’.

    U bent zelf ook arts?

    Geliked door 1 persoon

   • Trucker zegt:

    Tistochwat zegt:
    20 april 2020 om 15:59

    “…𝘜 𝘣𝘦𝘯𝘵 𝘻𝘦𝘭𝘧 𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘳𝘵𝘴?…”

    ben veel maar nee geen arts, ken dan wel een chirurg in mijn vriendenkring Tis en ben zeker dat die wel iets meer weet als ik en al helemaal meer als de neuzelende onheilsprofeten als hier met hun alu hoedjes op.
    Je ziet waar stompzinnigheid in de praktijk gebracht wordt als er 5G masten in de fik gestoken worden, los van het feit dat staal echt heel moeilijk ontbrand en bekabeling zo is aangelegd dat het in weinig tijd vervangen kan worden.
    Ik sta er echt versteld van hoe gemakkelijk (waar ik dacht dat het nuchter denkende mensen waren) zo meegaan in COMPLETE LULKOEK van weethetwellers en co.
    Wil het nog eens pennen Tistochwat , zelfs Geert Wilders die zijn leven elke dag riskeert moet het al ontgelden bij dit ZOOIITJE ondankbare LULKOEKVERKOPENDE zeveraars, de man die nota bene de ECHTE vijand bestrijd.
    Er zit hier zelfs een zombie (leo1 of zoiets) doodleuk te pennen dat “…𝙅𝙤𝙯𝙚𝙛 𝙈𝙚𝙣𝙜𝙚𝙡𝙚 𝙯𝙤𝙪 𝙚𝙧 𝙯𝙚𝙡𝙛𝙨 𝙧𝙤𝙤𝙞𝙚 𝙤𝙤𝙧𝙩𝙟𝙚𝙨 𝙫𝙖𝙣 𝙜𝙚𝙠𝙧𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣 !…” (heb het in vet gezet om het goed te zien), dus volgens deze zombie is Bill Gates vele malen erger als Mengele…
    Tja Tis , je hoeft echt geen universitaire studies gevolgd te hebben om te weten dat de stompzinnigheid aan de winnende hand is, als jij meent mij te moeten corrigeren, be my guest 🙂 maar ik lig geen millimeter wakker van de mening van lieden die denken dat de weethetwellers of bozeoudemannen en co het bij het rechte eind hebben.
    Los van alles, heb je al eens op een rijtje gezet wat hun geneuzel inhoud heb je dat al gedaan of verkies je alu hoedjes en pseudo wetenschap tot kennis, dat laatste is een goudmijn gebleken voor Charles Berlitz in de vorige eeuw… tsiens waar blijft eigenlijk de Bermuda driehoek
    🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    Trucker 20 april 2020 om 16:53

    Och, Trucker, ik heb zo mijn eigen visie op het hele corona-gebeuren, en de tijd zal leren hoe alles afloopt.
    Ik ben een zeer nuchtere persoon met beslist geen hoog Niburu-gehalte, maar ik zie de duivelse kwaadaardigheid die hier zeker een rol speelt.
    Het heeft eigenlijk geen zin om elkaar te lijf te gaan over dit alles.

    Ik heb geen moeite met thuiszitten (ik ben sowieso een huismus, zit de meeste tijd binnen vanwege een zonlichtallergie) maar er moeten geen kwade bedoelingen van ‘hogerhand’ achter zitten, en ik wil me absoluut niet verplicht laten vaccineren met een vaccin + chip van Windhoos-verkopert c.q. multimiljardair Bill Gates, die hier gigantisch veel aan wil verdienen.
    Hij heeft niet voor niets een stuk of zeven ‘vaccin-fabrieken’ geopend, meneer de ‘filantroop’.

    Alleen IK ben de eigenaar van mezelf en daar blijft een ander met zijn klauwen van af!
    En zéker Bill Gates, die ons elke keer op kosten jaagt met nieuwe versies van zijn Windhoos besturingssystemen.

    Geliked door 4 people

   • Trucker zegt:

    @ Tistochwat zegt:20 april 2020 om 19:19

    hé Harry zal zeer vast de pest in hebben maar zijn laatste commentaar (20 april 2020 om 21:55) schoot ik echt in een onbedaarlijke lachbui, het zal vast niet zijn bedoeling geweest zijn maar ik lag echt in een deuk het gedacht alleen al 🙂

    Wat betreft dat thuiszitten heb ik eveneens geen probleem, de rust die er nu is over heel Vlaanderen is onbetaalbaar.
    Ga vrijdag naar de stad men maandelijkse boodschappen doen, behalve dat ben ik nog maar drie keer buiten geweest, de afgelopen maand, waarom zou ik ook heb hier alles wat ik moet, dus de lockdown is voor mij geen enkel probleem.

    Like

   • Leo 1 zegt:

    Ach…… “Trucker” ? ondergetekende heeft medelijden met U, dat U niet in staat bent om begrijpelijk te kunnen lezen, betreffende de inhoud van coments.

    Kan ook niet anders als je maar tot je 14e jaar op school gezeten hebt natuurlijk.
    U heeft ook nog wel een hoge dunk van u zelf, zo t schijnt, dat siert Uw ego natuurlijk enorm.

    Trouwens, U reageert op dit blog, mijns inziens, onder de fakenaam “Trucker”, dit moet echter zijn BLOKKER !! mijn gedacht !!
    Wie het leven doorgaat met enkel een FRAC -Rijbrevet en het daarna nog brengt tot
    vrachtwagenchauffeur en U ook nog, door Uw enorme zelfontwikkelingsvermogen, kon doorgroeien zodat U uzelf de status van trucker toekent, wel, U verdiend alle respect !
    Proficiat !!
    (Je moet het maar durven.)

    Echter de andere kant van de medaille is dat U alleen maar te vergelijken bent met een Chinese kok, die kan van zn eigen drol ook wat lekkers maken.

    P.S. Goede raad: Als ik van U was zou ik maar gaan bloggen op seniorenweb.be U zult zich daar best beter thuis voelen, zeker weten. De Webmaster kan u de WEG wijzen.

    Met oud- kameraadschappelijke B.S.D. groet.
    Credo van de klas: Eens een BLOKKER, altijd een BLOKKER.

    Was getekend: Mr. Dr. Leo Roodbol

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Trucker 20 april 2020 om 23:03

    Je mag het geloven of niet, maar Harry is een man met een gouden hart.
    Een strijder, iemand die nooit opgeeft, een echte kerel, een heer.
    Ik ken hem persoonlijk en beschouw hem als een goede vriend.

    Jullie verbale strijd is af en toe om je te bescheuren, ik zie de taferelen dan helemaal voor me.
    Sorry, ik kan er niets aan doen dat ik dan moet lachen. 🙂

    Geliked door 2 people

 5. Feniks zegt:

  Politici moeten zich vooral goed realiseren dat politieke immuniteit valt op te heffen, no matter what..de politiek aan wetten hieromtrent heeft verzonnen en aangenomen.
  Ze (politici) moeten zich hiervan goed bewust zijn want de bevolking ZAL rekenschap vragen.

  Dat staat vast.
  Hoe deze rekenschap en het aflossen ervan eruit zal zien weten we niet, maar gezien het feit dat ontelbaar veel mensen onder dit dubieuze politieke beleid zwaar financieel lijden, is het niet ondenkbaar om de verantwoordelijken persoonlijk financieel aansprakelijk te stellen.

  Like

  • bobzelf zegt:

   politieke immuniteit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   STOPT ONMIDDELIJK ,,, MET EEN KOGEL IN EEN VOORHOOFD !!

   verder nog vragen ??

   mooi

   ome bobzelluf

   Geliked door 5 people

   • bobzelf zegt:

    nou als ik zo de fenomenale braak reactie lees

    van een nieuw kots figuur hier, mr, dr, Leo Roodbol

    dan zou ik nu gewoon zeggen ??

    WAT EEN OMHOOG GEVALLEN BRAAKBAL

    BIJ DEZE , OME BOB

    dit is zo’n droeftoeter die 8 jaar van mijn centen gestudeerd heeft

    en zelf met taal vaudten schrijft, leuk

    leo de kotsbal. oo nee, de corpbal

    whahahaha

    wat een droevige reactie ,

    GEGROET OME BOB 2 “”

    Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    VOOR ONZE NIEUWE DRS. DR. MR PROF , LEO 1

    opschieten , “;

    Artsen mogen een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een verzoek om levensbeëindiging bij dementie indienden

    ik zou het doen , doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    ome dildo

    Geliked door 1 persoon

   • Trucker zegt:

    Hoe zou dat toch komen dat ik bij veel van je commentaren gelijk in een deuk log.
    Volgens mij zijn het azijnpissers die je niet leuk vinden of regelneven die kankeren op je taalgebruik of je “defecte keyboard.”
    Dat hebben we dan wel gemeen dat we niet “in hoog aanzien staan” op deze blog hoewel ik helemaal in de onderste schuif steek, dat kan jij niet zeggen 🙂 🙂

    Like

   • bobzelf zegt:

    TRUCKER , LUISTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    IN DIT OOIT GEWELDIGE WERELDJE ,DAT HUNNIE DUS VERZIEKT HEBBEN

    NIET WIJ , want je zult zo’n klootzak als drs , mr, klootviool HOREN GILLEN EN IN DE TELEFOON KLIMMEN, ALS ZIJN CONTAINER VOL IS EN NIET OPGEHAALD WORDT

    dan zijn ze zo hulpeloos , want nog nooit 1 fatsoenlijke dag met zijn jatten gewerkt ,,
    DE LUL LEEST NOU NORMALE OPMERKING DAT JE TOT JE 14E NAAR SCHOOL BENT GEWEEST !!
    EN GING GELIJK IN DE AANVAL ?????
    je had nog geen woord tegen hem gesproken
    NOU EN ALS ER IEMAND EN ZIJN FAMILIE VAUDTTTT IS GEWEEST IN DE OORLOG ????
    PFFFFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

    daarbij ,moet je een hoofdregel leren :

    DAT OP DEZE KUT PLANEET, VAN IEDERE 2 MENSEN HET ER DUS 1 NOOIT MET JE EENS IS !!

    NOU ga dan er gelijk vanuit dat dat de echte losers zijn !!

    KLAAR IS KEES, OF WILLEM , MAAKT NIET UIT , GESNOPEN

    HET GEWONE VOLK, DE NORMALE MENSEN , JIJ IK ,EN NOG EEN GAAF ZOOITJE HIER , DAT ZIJN DE NORMALEN

    AL WAT JE PAS BINNEN ZAG VALLEN, VALT ONDER “”

    HET SCHUIM DER AARDE , dat heet bij ome bob

    DE OMHOOG GEVALLENEN , DE EIKELS , DE BERT HIJ DOET HET WEER ….

    IK STINK DAAR AL EXACT 43 JAAR NIET MEER IN !!

    DUS JE VERLIEST ALTIJD IN DIT LEVEN, “”als je aardig gevonden wilt worden ..

    en dat hebben die losers dus gedaan , gekropen , ze zijn geschopt, en riepen daarna dank u wel

    zal ik nog iets dieper buigen, voor uw volgende schop , de verraders, de nsbers

    je ziet ze hier ook ,

    dus gedraag je, EN LACH ZE KEIHARD UIT, HARDER KAN JE ZE NIET
    BELEDIGEN

    BERRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT HIJ DOET HET WEER

    WHAHAHAHA

    KOM OP TRUCKER

    BOBZLLUF

    Geliked door 1 persoon

   • Trucker zegt:

    @ bobzelf zegt:21 april 2020 om 20:10

    “…𝘋𝘜𝘚 𝘑𝘌 𝘝𝘌𝘙𝘓𝘐𝘌𝘚𝘛 𝘈𝘓𝘛𝘐𝘑𝘋 𝘐𝘕 𝘋𝘐𝘛 𝘓𝘌𝘝𝘌𝘕, “”𝘢𝘭𝘴 𝘫𝘦 𝘢𝘢𝘳𝘥𝘪𝘨 𝘨𝘦𝘷𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘭𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 …”

    Dat is het net Bob, ze willen allemaal elkaars vriendje zijn en diplomatiek wezen als de pest (ik heb het over de real world hoewel dit ook opgaat in de virtuele).
    Ik was 14 jaar als mij vader is gestorven was vijftien als ik uitmaakte dat niemand mij ooit nog iets zou doen.
    Je weet het vast ook wel met zon drijfveer maak je meer vijanden als vrienden maar die laatste zijn dan wel vrienden voor het leven.
    Ik heb altijd in en buiten mijn beroep mijn gedacht gevolgd nu nog (meer als vroeger) en heb er geen spijt van (gehad).
    Hoef geen schouderklopjes van types die in de andere hand een mes hebben, hoef nog minder zeikerds die hun verwrongen gedachten willen opdringen.
    Ben allesbehalve een warm vriendelijk type maar zij die mijn vrienden zijn respecteren dat 🙂

    Like

 6. Tineke zegt:

  Ik heb net WNL terug zitten kijken,alwaar de vaste huisviroloog te gast was.
  Die meldde dat het zich in de zomer wat zal afzwakken,en in de winter in alle hevigheid weer de kop op zal steken.
  Je weet op een gegeven moment niet meer wie of wat je nog kunt geloven.
  Mijn vertrouwen is zo onderhand gedaald tot ver onder het vriespunt !

  Geliked door 7 people

  • Monalisa zegt:

   klopt Tineke ook dat moet je afwachten of het waar is. Tja wie moet je geloven leeft u eigen leven, we zien wel, ook u en ik behoren bij die risico mensen.

   Geliked door 3 people

  • koosv8 zegt:

   Als het op TV als serieus wordt neer gezet. HET GEZAG WANTROUWEN IS DE EERSTE BURGELIJKE PLICHT!!! En dat geldt ook voor de staatsomroep uiteraard.

   Geliked door 6 people

  • guusvelraeds zegt:

   Niet naar deze programma’s kijken scheelt een hoop. Zoek op internet naar oudere informatie over virussen en ontdek dat virussen sinds het ontstaan van biologisch leven onderdeel zijn van de natuur. Mensen passen zich aan was dat niet zo dan waren nu geen mensen geweest. Heb je geen onderliggende ernstige lichaamlijke problemen zoals diabetes, hartfalen, nierfalen, longfalen, zwaarlijvigheid dan heb je eigenlijk niet veel te vrezen met een normaal functionerend imuunsysteem. Misschien heb je al een coronabesmetting doorlopen zonder dat je het weet en ben je bezorgt om niets. Wat we nu meemaken in een totale massa hysterie. Lees daar ook over en je gaat het herkennen. De basis van massa hysterie is angst voor de dood, gebrek aan kritisch denken, groepsbeïnvloeding en bang zijn een afwijkende mening te hebben.

   Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    guusvelraeds 20 april 2020 om 11:23

    Ik ben totaal niet bang voor de dood: kom maar op!
    Waar ik wél vreselijk bang voor ben, is de verstikkingsdood.

    Geliked door 2 people

   • Monalisa zegt:

    Tistochwat. Waar ik wél vreselijk bang voor ben, is de verstikkingsdood. En die is erg dat wild u niet weten. Maar dame toch doorzetten in deze zeer moeilijke tijd morgen komt Rutte dat het wat minder scherp word tja 23-42020 begint de ramadan.

    Geliked door 3 people

  • Harry zegt:

   Precies Tineke ,

   op den duur weet je totaal niet meer naar wie je moet luisteren .
   Ik ga dan maar af op degenen die mij het meest vertrouwenwekkend overkomen en daar hoort die viroloog die jij noemde ook bij !
   Die viel mij ook meteen op .
   Zo is er ook nog een bobo van het Erasmus , die ook niet raaskalt .
   Zo’n rustig figuur , die de indruk wekt , dat ie gewoon echt weet waar ie het over heeft , in zo’n onzekere periode . Iemand met overzicht . En overwicht .

   En wat is wijsheid ?
   Ik denk , dat als er totaal geen beschermende maatregelen genomen zouden zijn , dat de situatie veel beroerder zou zijn dan nu .
   Is het onnozel om de gevaren van dit virus te ontkennen ?
   Ik denk het wel !
   Vergelijken met een gewoon griepje , lijkt mij gevaarlijke onzin .
   Nou wantrouw ik Rutte en zijn rapaljeclub , dus doe liefst niet wat hij wil ,
   maar ook Geert wil op de veilige toer . In die zin hoef je je dan toch ook niet schuldig te voelen .
   Daarom hou ik me toch maar enigszins aan de voorschriften , hoe eerder we van dit virus af zijn , hoe beter , toch ?

   Voor sommigen is het een drama , ze kunnen niet meer feesten , ze kunnen niet meer naar de kroeg . Niet meer met een heleboel vreemden op een weiland gaan staan te hossen op oorverdovende rotmuziek .
   Ze zouden net zo lief dood zijn .
   Iemand moet het thuis toch wel slecht voor elkaar hebben , als ie niet gewoon een tijdje thuis kan blijven ?
   Nou ben ik helemaal geen zweverige complotdenker en daarom denk ik niet dat dit maatregelen zijn om ” ons er onder te krijgen ” .
   Waar het ook vandaan komt , wie of wat het ook veroorzaakt heeft , terzijde ,
   maar we moeten er zo snel mogelijk van af .
   Sommigen zien overal complotten en dat is denkelijk ook echt niet normaal , toch ?

   Jammer hoor , dat sommigen gewoon haast alles geloven wat kronkeldenkers verzinnen .
   De aluhoedjesbrigade .
   Een wonder dat er nog niemand met rekensommen is komen opdraven waarbij alles op 6 uitkomt en daar het bewijs in ziet .

   Gelukkig hoor jij daar ook niet bij !

   Maar het hele gedoe begint ook hier een soort splijtzwam te worden , en dat is heel jammer !
   En wie niet medisch geschoold is , zoals ik , zal toch nooit de juiste “diagnose” kunnen stellen . En voor wie wel medisch geschoold is , is het kennelijk ook heel lastig .

   Beter nu even doorbijten , denk ik dan als techneut , dan straks weer een enorme opleving meemaken van dat rotvirus .
   Daarom gewoon nog maar even voorzichtig zijn , denk ik .

   Geliked door 2 people

   • Tineke zegt:

    Toch geloof ik dat er meer achter dit coronavirus zit als wat er ons verteld wordt Harry.
    En dat vaccin wat er aan komt moet ik niet en die app ook niet.
    Dus ik geloof wel in complotten,(vraag maar aan @ Wim) zeker als je ,je verdiept in de belangenverstrengelingen WHO-Bill Gates- Pharmamaffia !

    Geliked door 3 people

   • delamontagne zegt:

    Ik denk , dat als er totaal geen beschermende maatregelen genomen zouden zijn , dat de situatie veel beroerder zou zijn dan nu………….
    / * / *
    Het lijken mijn woorden=(gedachten) wel, dus die van een Prakticus / pragmaticus zoals jij.
    al die complot-theoriën ? ? , ik geloof er geen yota van.
    WEL dat de politici misbruik maken van de situatie.
    Maar politici vertrouw ik al langer niet dan vandaag.
    en aangezien wij tot de risicogroep behoren, houden we ons wel aan de adviezen, dat is hier makkelijker dan in dichtbevolkt Nederland……….

    Geliked door 2 people

  • LUCIA zegt:

   @Tineke
   Ja dat heeft te maken met zaken als luchtvochtigheidsgraad, ook hitte/temperatuur je moet je voorstellen als zo’n virus bv op een glad metalen oppervlak terechtkomt b.v. deurklingk van je auto in de zomer, als je auto in de zon staat, verandert de proteine-envelop van het virus in een doorbakken biefstuk en kan geen kwaad meer daarna, dus daarmee voorkom je al een x-aantal besmettingen.
   In algemene zin werkt ook UV-licht negatief in op ziekteverwekkers dus positief voor ons, weet echter niet of het voor dit specifieke virus geldt, aangezien hieraan gesleuteld is.Griep komt ook meer voor in koude maanden zo moet je het zien.

   Geliked door 1 persoon

 7. droevige mof zegt:

  Zoals ik net heb geleerd, zijn er nu in Duitsland 13.000 bedden op de intensive care vrij. De hele gemeente Voerendaal in Limburg kon dus worden beademd. Wat gelukkig niet nodig is.
  Deze dimensie laat zien hoe slecht de planning hier is gemaakt en dat er tijd en geld is verspild. De economische schade is onmeetbaar, want het gaat niet om een paar duizend IC-bedden, maar om de grootste economie in Europa, die binnen vier weken tot het niveau van de jaren vijftig is teruggebracht zonder een goed verstand.
  https://www.bild.de/news/inland/news-inland/knapp-13000-intensivbetten-in-deutschland-sind-frei-69855062.bild.html

  Geliked door 4 people

  • Nemesis zegt:

   Ben net ontslagen uit het ziekenhuis geopereerd en getest in de extra opgerichte Covid 19 triage. Operatie, nu ja, de tumor hebben ze weg gehaald en en nog een lymphklier en ik ben Covid/virus vrij.
   En het ziekenhuis was zo leeg als nooit tevoren een ziekenhuis in deze streek. Daar kon je een MP60 magazijn in leegschieten zonder iemand te raken op de afdelingen ook op de IC

   Geliked door 7 people

  • Leo 1 zegt:

   Boa s, de nieuwe bruinhemden .
   Zet een LUL een pet op,……… de grote bek, de arrogantie van zelf toe ge-eigend machtsmisbruik en het geweld komen er vanzelf achteraan.

   BOA – ( Burger Onderdrukkings Assistent )

   Ordnung muss sein .

   Geliked door 3 people

  • Blaffertje zegt:

   Dat tuig moet helemaal niets krijgen en zeker geen pepperspray of handboeien., da’s levensgevaarlijk.
   Staat er geen leeftijd aanduiding op van ‘niet gebruiken bij kinderen beneden de 4 jaar’ o.i.d., want meer verstand hebben ze niet.
   Het zijn zulke korte lontjes met het IQ van een garnaal dat zij totaal geen begrip hebben wanneer ze het bij een waarschuwing moeten laten of dat ze werkelijk moeten ingrijpen.
   Die vervelende lui kunnen alleen maar zwart/wit denken en voor hen bestaat geen grijs gebied en ze pakken altijd de brave Jan lul en die zwarte aap met tatoo’s en piercings in oren, neus laten ze met rust, daar komen die schijterds hun auto niet voor uit.
   Loop jij met een Chihuahua pikken ze je in de kuif als jou hondje een keutel draait die kleiner is dan die van een kat, maar loop je met een Pitbull durven ze hun auto niet eens uit te komen, de schijterds.
   Ze zijn te licht bevonden om agent te worden, maar denken met het kleine beetje macht die ze krijgen dat ze DÉ man zijn en maken daar dankbaar misbruik van, de sneuneuzen.
   Mensen met een laag IQ moeten geen enkele macht krijgen omdat ze daar niet mee kunnen omgaan.

   Geliked door 2 people

 8. Rensk. zegt:

  Toen Rutte zei: we moeten de anderhalve meter handhaven had ik nog iets van oké voor een aantal weken en om de IC te ontlasten. Maar toen ie begon dat dat het nieuwe normaal zou worden dacht ik direct: die vent was al een debiel, maar laat zien dat ie nog debieler dan debiel kan zijn. Daarna zag ik horeca met tafels schuiven om te kijken of ze in godsnaam aan de het debiele voorstel van gladde aal Rutte kunnen voldoen dacht Toen dacht ik mijn hemel als je denkt dat het al gek is dan zie je dat het nog gekker kan. Inplaats van verzet beginnen ze met tafels en centimeters te werken in de horeca. Een kleuter kan verzinnen dat het onmogelijk is. Godverdomme geef die vent Rutte eens de zak eikels. Ja ook jullie uit de horeca. Dat pik je toch niet die achterlijkheid. Het nieuwe normaal. Meneer heeft weer wat verzonnen net als toen ie verzon dat je het goede populisme hebt en het verkeerde populisme en zn debiele vaasjestheater. Ik snap heel goed dat het virus een gevaarlijk virus is voor 20 procent van de mensen. laat verdomme die 20 procent zelf de verantwoording nemen wetende dat ze kandidaat zijn voor het virus. (ik ook ben 66 jaar) Verpleegtehuizen de spullen geven die ze nodig hebben, wat nu tegengehouden word door ….. ja door wat eigenlijk?????????????????????????????????????????????? Misschien ook een stok achter de deur voor dikke mensen, om ze snel mogelijk af te bouwen met eten. (uitgezonderd de mensen, die een ziekte hebben zoals schildklier of metabolisme wat niet werkt. De meesten vreten te veel. En ja er zullen een paar jongeren de klos zijn, die gewoon gezond waren (hoewel?) Je kunt het leven niet 4 keer per jaar stil leggen. Een maand is al te veel.Dat is ook waarom er nooit iets van de grond komt in Arabische landen.Een maand alles stil leggen voor een pedofiele profeet die Allah in het leven heeft geroepen. Dit virus is er en blijft voorlopig. Totdat de meesten het gehad hebben. Accepteer het maar en ga door met leven. Maar Rutte gaat door met zn domme beleid van anderhalve meter. De gek. Een jaar van dat beleid en iedereen kan opgeborgen worden

  Geliked door 7 people

 9. Trucker zegt:

  ben maar tot mijn 14 jaar naar school geweest maar heb wel geleerd wat OBSTINAAT betekend, zou ik het niet weten leer ik het hier sedert een maand of meer wat dat au fond betekend.
  Als jullie zo ongerust zijn pilletje van euh is het Dion vragen en de zorgen zijn voorbij .

  Like

 10. Trucker zegt:

  steekwoorden “bang”, “paniek”, “angst” en nog wat van dat een meer dan een maand lang al, tsjonge loop jij rond met pampers of zoiets (overigs retorische vraag 🙂 )
  Verder zie ik krampachtige pogingen van individuen om anderen te overtuigen van hun gelijk op een bijna patetische wijze maar zeker (zoals ik hierboven aanhaalde) –>obstinaat<–
  Ik lik niemands hielen NOG NOOIT GEDAAN en hoef geen geneuzel van lieden die denken te weten wat ik zou moeten doen om mezelf te beveiligen.
  Maak mijn eigen keuzes in MIJN belang, maak wel eens fouten maar die worden later rechtgezet.
  weethetwellers en tutti quanto hun filosofie (dat is het zonder meer) hoef ik niet.
  Enne een bezoek aan de shrink kan wonderen doen als je je niet goed in je vel voelt in die mate dat je pagina's meent te moeten volschrijven over jullie eigen angsten.
  Ik lees het proza diagonaal, spaart me ergernis uit over … tja de shrink zal vast de beste plaats zijn om je (jullie) problematiek uit de doeken te doen, krijg je zo gelijk je pilletje

  Like

  • bobzelf zegt:

   whahahahahahahahaha , zie je wel je kunt het , je kunt het

   IK KOM EFFE NAAST JE ZITTEN, WHAHAHAHAHAHAHAHA

   IK GA OOK EEN DAGIE MET KLEINE LETTERS SCHRIJVEN .

   HEERLIJK , HEERLIJK

   i am so sorry . whahahahaha

   Geliked door 1 persoon

 11. M. zegt:

  Mensen in angst zijn niet meer voor rede vatbaar het lijkt wel alsof ze hun angst koesteren.
  Er zijn zat artsen die de angst zo weg kunnen nemen als men maar zou willen luisteren buiten hun TV om.
  Ze geloven heilig in wij van wc eend raden wc eend aan en als het niet op de tv gelogen is dan is het niet waar.

  Geliked door 4 people

  • bobzelf zegt:

   ik zag net de reactie van een dokter , mag ik aannemen ??

   DUS OOK DIE IS BANG VOOR ZIJN BAAN ???

   WERKELIJK ONGELOFELIJK , TREK JE BEK OPEN
   NET ALS DIE DOKTER IN ?? BRABANT !!

   EN GA MET EEN GROTE GLIMLACH NAAR JE NEST !!!

   you did it, , dus ook hij doet mee in de menigte met :

   OOOH MIJN GOD , MIJN HYPOTHEEK , MIJN NIEUWE AUTO

   STRAKS NOG MAAR 2 X PER JAAR OP VAKANTIE

   EN WATZULLEN MIJN BUREN WEL NIET ZEGGEN

   en dan over Geert zeiken hier , die doet dit niet goed, en dat deugt niet ?

   die staat al dik ?? 12 jar voor een vuurpeleton , IEDERE DAG WEER !!

   HIJ KAN OOK WEL BIJ RIVM, GAAN WERKEN

   DIE DOEN HETZELFDE, weten dat er stront aan de knikker is

   18 mededelingen 18 x er naast

   MAAAR RUTTE IS DAN JE VRIEND

   WAT EEN KUT LAND IS DIT GEWORDEN !!!

   IS ER NOU HELEMAAL NIEMAND VERDER DAN 1.5 KANJER
   EN EEN PAARDENKOP MET EEN BEETJE GUTS IN ZIJN FLIKKER ????

   LOSERSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

   OOM MH-17 OOM MAIDAN

   Geliked door 2 people

   • De Kruisvaarder zegt:

    Nee ik ben niet bang voor mijn baan.
    Ik zeg tegen iedereen dat het een flauwekul verhaal is, al die doden.
    Dat corona niet dodelijker is dan elk ander influenza virus.
    Maar nadenken moeten mensen zelf doen. En onderzoeken van de feiten ook.
    Dat doet men niet of niet meer.
    Teveel mensen denken zelf niet meer na, onderzoeken niets en laten zich gek maken door flauwekul.
    Opwarming van de aarde door CO2 is ook zo n onzin verhaal.
    Dat kun je zelf onderzoeken…..Maar niemand wil dat of doet dat.
    Helaas is het zo, dat ook de leerlingen op het VWO niets meer onderzoeken.
    Dat was vroeger anders.

    Geliked door 1 persoon

   • Leo 1 zegt:

    Ach, dokter het is nog slechts wachten op de bevestiging van de korona HOAX
    Laat de rest maar lullen.

    Like

  • Trucker zegt:

   Hey Madame (of om niet te discrimineren 🙂 ) Monsieur Soleil hoe moet het als je geen tv hebt ?
   ben wel eens benieuwd hoe je dat gaat verklaren

   Like

 12. Zijn verhaal klopt als een bus. Er zijn geen geneesmiddelen tegen virussen Het enige wat van belang is om het Immuunsysteem, of wel afweersysteem zo sterk mogelijk te houden. Dat betekent goed eten en eventueel extra vitamines slikken, op tijd en genoeg slapen, beweging, buitenlucht, comfort op zijn tijd en vooral geen voortdurende angst en stress. Vooral dat laatste is essentieel. Angst en stress brengen je maag van streek, eetlust verdwijnt en monden uiteindelijk uit in een depressie of erger. En dit is wat de voltallige politiek en media aan het doen zijn: de economie en de mensen in een depressie te storten.

  Geliked door 3 people

 13. Kunnen we dan niet voordat de zaak ontknoopt wordt het geval Rutte niet opknopen met deze knoop.
  Dan heeft de knoop toch nog iets goeds voort gebracht.
  Persoonlijk vind Ik dat Ik al te lang tegen dit lachebekje smoel aangekeken heb.

  Geliked door 2 people

 14. Republikein zegt:

  Goed verhaal.[zoals altijd]

  Like

 15. Pingback: LONGREAD: De corona-affaire nadert zijn ontknoping! | eunmask

 16. Rosie Jane Bongers zegt:

  Griepgolf van 2017/18 ca 11.000 doden. Covid 19 is een breekijzer om te laten zien hoe gedwee wij zijn en ons uit te leveren aan de China stijl totale controle maatschappij. Overigens is dit verhaal geheel congruent met verschillende andere bronnen, zoek bijvoorbeeld eens naar de Duitse dokter Wudarg.
  Wat zouden we ook alweer vieren op 5 mei? Word wakker en vecht ervoor!

  Geliked door 2 people

  • E.J. Bron zegt:

   Op dit blog zijn we al jarenlang wakker! We proberen de slapende Nederlandse kudde wakker te schudden. Lijkt uiteindelijk waarschijnlijk een onmogelijkheid.
   Nederlanders zijn net Duitsers: gehoorzamer aan de overheid en goedgeloviger heb ik nog nooit eerder meegemaakt.

   Webmaster

   Geliked door 6 people

   • Monalisa zegt:

    Blijkbaar zijn ze nog niet waker genoeg, ook een goede morgen heer Bron.

    Geliked door 2 people

   • E.J. Bron zegt:

    Ook een goedemorgen gewenst. 🙂

    Geliked door 1 persoon

   • karton zegt:

    Goedemorgen heer Bron.
    Ff. off topic.
    Ik reageerde gisteren op net artikel “Geef ons onze vrijheid terug”, ik refereerde daarbij aan m’n werkzaam deel v.h. leven bij de politie, dit als reactie op een stukje van @ Trucker. Mijn reactie werd NIET geplaatst, kunt u mij de reden daarvan aangeven ?
    Ik wens u een zonnige dag toe.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Goedemorgen,

    Ik plaats ALTIJD alle comments van u. Dan heb ik het of over het hoofd gezien, of het is in de spam of prullenbak terechtgekomen, zodat ik het per ongeluk wellicht verwijderd heb.
    Zeker geen moedwillige opzet!

    Webmaster

    Like

   • Trucker zegt:

    wat moet ik hierop uitmaken (?) dat u meegaat in het verhaal van de weethetwels en co en dus het virus beschouwd als “een operatie van Bill Gates” en wat ze verder nog bedisselen in hun geschrijf (elite en nog meer van die dingen) ?
    Ik heb altijd gedacht dat uw blog PRO Israël/Joods en anti islam(iet) eu maar meer als een naderhalve maand lees ik dagdagelijks verslagen van het gehalte aluhoedjes en complotneuzelaars..

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    U hoeft hier helemaal niets uit op te maken. En overigens, wat heeft dat corona-gedoe überhaupt te maken met het feit dat mijn blog pro Israël/joods en anti-islamitisch en anti-EU is?

    Geliked door 3 people

   • Trucker zegt:

    het is vandaag de dag corona wat de klok luid op deze blog met een overdaad aan veronderstellingen die net het gehalte cafépraat halen.
    Kritisch denken en feiten van gewauwel scheiden lukt voor velen niet meer, was ik minder misantroop zou ik m er zorgen over maken 🙂
    uw blog u doet wat u maar ik kan daar toch vragen over stellen

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Trucker 20 april 2020 om 12:33

    Moeten we allemaal verplicht uw mening delen en anders op bezoek gaan bij een psychiater?
    Je bent hier constant mensen aan het beledigen.
    Waarom toch?

    Geliked door 2 people

   • Monalisa zegt:

    Je kan geen tv of een krant openen of bij heer bron alles gaat over Corona de tv uit, de krant lees ik zo weinig mogelijk bij bron kijk ik wel, dan maar flink lezen en spelletjes doen met een heerlijk stuk 🧀🧀 en een lekkere 🍷🍹🍺, overdag werken in de zeer grote tuin, de fruitbomen staan al mooi in bloei de de zomer koning 🍓🍓 groeien goed, net als deze 🥒🍅 dit is een mooi tijdverdrijf.

    Geliked door 3 people

   • Trucker zegt:

    @Tistochwat zegt:20 april 2020 om 16:17

    Gom de beledigingen dan weg en lees de essentie van mijn comments of lukt dat ook al niet.
    Wat een tere zieltjes allemaal en trouwens de éne “belediger” is de andere niet als ik volg wie wat pent.
    Maar goed kaffer me maar uit net als alle anderen dan weet je dat wat de ondertoon van mijn inbreng de mist in gaat, de complotdenkers zijn in de overhand worden bijna op een plateau gezet, ik sta daar tegen op op mijn manier, bruut en onbeschoft ben ik buiten ook so what …
    Ten andere Tis nog geen éne van die ZEIKERDS heet mijn bewering over Geert Wilders ontkracht, hij is “hun” partijleider als hij maar in zijn kot blijft maar zij niet, is ook de essentie van dat brokje tekst maar daar stappen ze ALLEMAAL over is wat ongemakkelijk.
    Wat is de manier om de boodschapper tot zwijgen te brengen (in vorige eeuwen werd je gewoon gedood als de boodschap “onwelgevallig” was), brand hem af als persoon dan wordt hij genegeerd, lig daar niet wakker van ben nooit op het www gegaan om vrienden te maken gewoon mijn mening zeggen.
    Heb dit ook al geschreven ze lopen op eieren vandaag de dag (op enkelingen na) om toch maar niemand voor het hoofd te stoten en éénmaal deze crisis voorbij gabbers onder elkaar maar toch maar niet luidop je eigen mening verkondigen

    een Bob(je)
    WWWHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    Like

   • Trucker zegt:

    @ Tistochwat zegt:20 april 2020 om 16:17

    de usual suspects volgen (je) verbaasd me niks (meer), ik kan niks goed meer (schrijven) sedert ik op mijn manier duid hoe IK over het gevaarlijke virus denk.
    Volg je de mening van een drietal schrijvelaars op deze blog niet –>erger ga je er dwars tegenin<– wordt je uitgespuwd 🙂
    Bredero zei het 'het kan verkeren', lig ik daar wakker van… nee heb het volgende lang geleden al eens geschreven : ik blijf mijn ding doen al heb ik maar één lezer van mijn proza (de webmaster 🙂 )

    Like

   • Harry zegt:

    Weetje wat het is , Tistochwat 16.17 ?

    Er zijn nu eenmaal lui met de verstandelijke vermogens van een voetbalhooligan .
    Zodra er iets niet helemaal volgens hun zin gaat , raken ze in een modus waar alleen een psychiater nog medicijnen voor voor mag schrijven .
    ( Net als een chimpansee worden ze ineens stapelgestoord ) .
    Die kunnen dan als enige besluiten om ze op te sluiten .
    Ze raken dan door het dolle heen en weten zelf niet meer wat ze zeggen en doen .
    Ik raakte door toeval eens verzeild in zo’n zwerm imbecielen .
    Net terug van boodschappen doen stonden ze op een plein waar ik overheen moest .
    Die riepen dat alle Ajax fans tyfusjoden waren en dat ze opgestookt dienen te worden .
    Hun verstand stond volledig op nul !
    Eigenwijs als ik ben ging ik het plein over met de instelling , dat ik de eerste de beste die me lastig zou vallen zo’n stom voor z.’n harses zou geven , dat zijn kop achterstevoren op zijn romp zou staan . Dat werkt ! Ze zien het aan je bakkes .
    Ze slaakten dierlijke kreten , mensonwaardig , alsof ze niet eens meer normaal konden praten .
    Sommige chauffeurs zitten niet zo ver van dat niveau af !
    Nuchterheid en redelijk verstand zijn op de loop .
    Hij draait steeds verder door , een ban lijkt me zeer wel mogelijk binnenkort .

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Harry 20 april 2020 om 19:48

    Met alle respect voor Trucker met diens eigen mening, moet ik stiekem gniffelen om jouw schrijfstijl. Ik zie jullie in gedachten voor me terwijl jullie zitten te typen. Ik heb Trucker nog nooit live gezien en ik associeer hem een soort Jerommeke in de Suske en Wiske-albums.

    Waar maken we onszelf eigenlijk nog druk om, denk ik steeds vaker.

    Geliked door 2 people

   • Trucker zegt:

    Harry zegt:20 april 2020 om 19:48

    tegen jou zal ik kort zijn goed lezen ;

    KUST MIJN KLOTEN

    Like

   • Tistochwat zegt:

    ik associeer hem een ==> ik associeer hem met een

    Like

   • ronjaspers zegt:

    E.J. Bron.Goedeavond.Degene die wakker zijn en zelfstandig en kritisch nadenken worden complotdenkers genoemd.

    Like

   • Harry zegt:

    Geen haar op mijn hoofd denkt er over om ooit een muffe Belg aan te raken .
    En een maffe al helemáál niet !
    Laat staan om een dergelijke vunzige actie te ondernemen , zoals truckrukker voorstelt .

    Dus die debiele veronderstelling van je , gaat dus ook nooit gebeuren !
    Weet je het verschil niet tussen een hetero en een homo ?
    Ooit gehoord van mensen met een normale instelling ?
    Met fatsoen en zónder rare afwijkingen ?
    Die meningsverschillen kunnen hebben zónder elkaar de strot af te bijten ?

    En leer eens begrijpelijk Nederlands te schrijven , man !
    Het is een drama .
    Of blijf met je gedram in België !
    Vreselijke platkakker !

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    Harry 20 april 2020 om 21:55

    Ik lig onder de tafel van het lachen!
    Je kon Truckers ‘kloten kussen’ en nu krijg ik het beeld van twee grote, behaarde kokosnoten niet meer uit mijn hoofd! 😆

    Geliked door 1 persoon

  • Toch wat Trucker hier beweerd.
   Geen probleem mee als hij ernaast zit onderbouw het ook geen probleem mee.
   Laat de man een andere mening hebben en ga er tegen in als je wilt maar Ik denk nog steeds dat we met onderbouwde meningen de voorkeur moeten laten genieten.
   Ook Ik kan soms met Trucker in een kleine onmin verkeren maar dat wil niet zeggen dat Hij of Ik ongelijk hebben.
   Soms doet de stelling Lets agree to not agree ook wel wat opgeld.
   Dat heeft in een discussie soms ook zijn voordelen

   Geliked door 1 persoon

  • w zegt:

   Hup Trucker, geef ze van katoen, al die complotgekkies. Ze vermenigvuldigen zich hier nog sneller dan het Coronavirus. Complotdenken is de nieuwe religie, de Enige Echte Waarheid. Wie het Licht echter nog niet gezien heeft en vraagtekens zet bij de nieuwe dogma’s, is natuurlijk een vreselijke ketter. Ach, dat is al een heel oud liedje, niets nieuws dus onder de zon.

   Geliked door 2 people

 17. Pistolen-Paultje zegt:

  Er zijn toch wel een paar verschillen met voorgaande griepjes. Het aantal doden is procentueel gezien gelijk aan voorgaande jaren, maar wij zijn nog nooit in lockdown geweest. Stel als de ouderen en zwakkere zichzelf niet geisoleerd hadden, hoeveel waren er dan bijgekomen? Ik denk een heel veel. (Dan was het pensioen probleem wel opgelost). Ik kan me niet herinneren dat er ooit eerder een tekort aan IC bedden is geweest.

  Maar wat mij veel meer irriteerde is het amateurisme van het RIVM en de NL overheid (en breder getrokken de WHO en de EU). De tegenstrijdige informatie over corona, tekorten van medische artikelen (zelfs geen strategisch reserves), geen coordinatie van uit de WHO, de complete afwezigheid van de EU, etc. Tijd om de bezig door de WHO, VN, EU, RIVM en de overheid te halen!

  Geliked door 6 people

  • Monalisa zegt:

   goh u verteld even hier mooi de waarheid, Rutte loopt altijd achter de wagen aan maar als je zijn bezuinig drift op de zorg leest van de afgelopen 11 jaren dan kots je op hem, hier bij Bron word het iederkeer herhaald hoeveel geld hij heeft bezuinigt op de zorg, en nu doen als ???? de Nederlander gaat deze kosten zelf op hoesten het begint in september met de troonreden, de kosten vliegen de pan uit, dan in dec u zorg nota en dan zijn er nog mensen die zeggen dat je dom bent

   Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Goed gezien P.P. !

   Geliked door 1 persoon

 18. verwardeman zegt:

  @ Monalisa
  Beste Monalisa , 4000 doden op 17000000 Nederlanders , 4000 , waar hebben we het over ?
  Vind je het gerechtvaardigd om – voor desnoods 20000 voornamelijk oude doden – 17000000
  vitale en gezonde Nederlanders van hun vrijheid te beroven ?
  Ik niet .

  Geliked door 1 persoon

 19. duinsnip zegt:

  Het feit dat huisarts Rob Elens uit Meijel met succes coronapatienten geneest, is hier bij velen nog
  niet doorgedrongen zo te lezen. Dus ook niet dat hij daar mee moest ophouden van de inspectie vanwege het feit dat het ” ongetest” was. De regering heeft liever dat u de moord stikt, want dat
  houdt de angst er in.

  Geliked door 8 people

 20. C.Kempeneers zegt:

  Geachte weethetwel,
  Kunt u mij de links/bron geven van de 20%-80% stelling.
  Dat is zeer cruciaal in het hele verhaal.
  De cijfers steunen een casus in de praktijk, nl die op de Diamond Princess waar het virus rondwaarde en maar 20% van de passagiers uiteindelijk besmet bleken te zijn.
  Alvast bedankt voor de moeite.

  Geliked door 1 persoon

  • Blaffertje zegt:

   Zo slecht doen ze het in zweden niet.
   Ze laten daar alles gewoon doordraaien en de economische schade is nihil.
   Zij kunnen straks terugvallen op een sterke economie die de schade van het virus straks makkelijk kan opvangen, iets wat ik bij ons niet zie gebeuren.
   Het aantal doden is laag in vergelijking met bijvoorbeeld België, Frankrijk of Spanje. België telt 490 doden per miljoen inwoners, Spanje 437, Frankrijk 302. In Zweden zijn dat er op dit moment 152 per miljoen inwoners.
   En wees eerlijk, hier zijn de ouderen net zo opgehokt als daar.

   Like

 21. Luchtpint zegt:

  Ik ben maar van één ding overtuigd, en dat is dat we hier nog altijd niks met zekerheid weten. Want ik hoor en lees te veel zaken die met mekaar in conflict zijn : dit zgn. onnozele griepje maakt meer doden op korte termijn dan een gewone griep, en dat wordt meteen in de media gegooid. Aan de andere kant merk ik ook dat de media nauwelijks belang hechtten de afgelopen jaren aan het totale sterftecijfer van gewone griepepidemieën per jaar. Ik heb het altijd raar gevonden dat je van die cijfers van zo’n gewone griep nooit wat hoort tot het jaar bijna helemaal voorbij is. Daar wordt nauwelijks heisa over gemaakt, en hierover dan weer wel. De media hebben dus al jaren beslist dat een gewone griep het vermelden niet waard is.

  Virussen zijn inderdaad gewone natuurverschijnsels, organismen die gewoon muteren in het wild. Aan de andere kant blijft het dan wel raar dat dit virus uit Wuhan komt, waar tegelijk ook een groot labo voor virologie bestaat. De Chinezen zelf beweren dan weer dat je die mutaties niet kan manipuleren in een labo. Nobelprijswinnaar en ontdekker van hiv Luc Montagnier zegt dan weer dat het coronavirus geen natuurlijke oorsprong heeft, maar werd ontwikkeld in een Chinees laboratorium. Ofwel komt dit virus van die beruchte slachtmarkten, ofwel uit een laboratorium. Maar de Chinezen trekken zich niks aan van die slachtmarkten, die blijven gewoon aan de gang.

  Op de duur wordt het lastig om nog langer aan eender wie autoriteit toe te schrijven m.b.t. eender wat in heel dat corona gedoe. Ik begin het echt beu te worden.

  Het wordt allemaal een beetje te veel om te verdragen, ik zie het bos tussen de bomen niet meer. Compleet moe wordt ik ervan. Dat de Chinezen daarentegen een heel zware verantwoordelijkheid dragen is zo’n beetje het enige dat ik echt met zekerheid weet. Een Chinees virus, zoals Trump zegt.

  Like

  • bobzelf zegt:

   EN WAAR IS DAN WEER UW !!! ZEKERHEID OP GEBASEERD “””?????
   ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

   HET HEET COVID – 19 beste luchtpint

   uw bewijs is ??? een chinees virus ?? zoals trump zegt ???
   het wuhan virus ???
   en 77 % van de amrikanen riepen dat china DID IT
   schreef the copy past lady !!!
   DATZIJN ALLE BEWIJZEN TOT NU TOE ??
   DE VLEERMUIZEN DID IT ,,,

   putin did it ?? bukraket ????
   usa onweerlegbare bewijzen ??
   al 80 jaar leugens
   komt het nou bij helemaal niemand op ,??
   DAT DE USA DUS EIGENLIJK ,DE KRAAIENMARS HEEFT GEBLAZEN ??

   EN DAT CHINA EN RUSLAND DUS DE NIEUWE LEIDERS ZIJN INDE WERELD …
   DAT ALS ZE MORGEN DIE WAARDELOZE PETRO DOLLARS INWISSELEN , DE POORTEN VAN AMERIKA DICHT KUNNEN !!!

   DAT DIT EEN USA TRUC IS OM DE CHINEZEN ZWART TE MAKEN ??
   IK WEET HET OOK NIET, MAAR NA 80 JAAR LEUGENS EN ONWEERLEGBARE BEWIJZEN , ZOU U DAN EENS EEN KEER, ANDERSOM MEE KUNNEN DENKEN

   SANCTIES DUS VOOR CHINA , in de hoop om uit het USA moeras te komen ?

   stop daar nou eens mee, ,totdat het bewijs geleverd is !!

   u heeft 5 jaar en nu 9 maanden geleden, de TV zenders zowat zien ontploffen

   USA ONWEERLEGBARE BEWIJZEN , PUTIN DID IT, HET WAS EEN BUKRAKET, PUTIN MOORDENAAR
   ANNEXATIE kRIM ???
   RUSSISCHE SOLDATEN IN DE DONBASS ??

   EN ?????? BEVIEL HET BERICHT, GOED HE ??
   AL IETS GEZIEN , WAT DAN OOK
   FILMPJE ??
   GELUDSOPNAMEN ???
   TELEFOON CAMERA BEELDEN
   ROOKPLUIMEN ????

   IETS , ERGENS ? IETS

   DUS , nou ja ik ga niemand meer beledigen

   Ook u zoekt het maar uit !!

   17 juli 2014 HOAX HOAX HOAX ,, WAAR IS WIMMIE
   ALS JE HEM NODIG HEBT ??

   OOOH NEE DATWAS FOLKERT !!

   GEGROET OOM BOBZELF ,

   Geliked door 2 people

   • Gert-Jan zegt:

    Oom Bob, met alle respect maar door uw geschreeuw is er gaan pepernoot aan vast te knopen. Vertel eens in gewoon Nederlands wat u bedoelt ZONDER DIE IRRITANTE HOOFDLETTERS. Normaal inhoudelijk ingaan op artikelen/reacties zou Uw bijdrage zeker ten goede komen.U mag me zonder Hoofdletters vertellen wat U feitelijk bedoelt want nogmaals: kan er geen hout van maken.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Ik heb me nooit uitgesproken over Bukraketten of Putin of wat dan ook dat er zelfs zijdelings niks mee te maken heeft. Ik zie niet goed wat dat er allemaal bij komt doen.

    Communisten zijn communisten : niet te vertrouwen, tout court. Hebben ze ten overvloede bewezen. Propaganda is geen informatie, ze kunnen nog niet eerlijk zijn naar het Chinese volk toe – hun eigen volk nota bene – maar ze zouden dat wel zijn naar de rest van de wereld ? No way !

    Hoeveel bewijs zou ik nog meer moeten hebben als China eerst de boel probeert in de doofpot te steken nog voor dat coronavirus hier lelijk begon huis te houden ? Niet veel, denk ik.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Circumstantial evidence noemen ze zoiets in het Engels. Als er niks te panikeren viel, dan hadden ze in China niet zoveel moeite gedaan om iedereen de bak in te draaien die er voortijdig melding van had gemaakt. Een beter indirect bewijs bestaat er niet. Simpel. De rest van de wereld had er maar beter niet van geweten, dachten ze daar, maar dat ging uiteindelijk niet meer. Daar was het al te laat voor, gezien de reacties achteraf om heel Wuhan op te sluiten.

    Like

   • bobzelf zegt:

    ach ja , het omhoog gevallen volk , SPUIT ELF …. komt OOK even zeiken over ??
    HOOFDLETTERS ??

    ARGUMENTEN ?? OME BOB U DENKT VERKEERD ??
    U ZIET DAT VERKEERD, OME BOB UW INSTEEK IS VERKEERD ??

    NEEEEE, NOOOOO , NIETS VAN DIT ALLES , WAT EEN LUL BEN JE DAN !

    WERKELIJK ONGELOFELIJK , DE ONBESCHOFTHEID VAN HET KAK VOLK ,
    in dit kutland hier …

    kunnen hun eigen naam nauwelijks schrijven ,
    stemmen niet op Geeert , want wat zouden de buren wel niet zeggen ,
    en mijn collega’s ??? LEVENS GEVAARLIJK !!!!
    voor mijn job en mijn zakelijkse toekomst
    en de familie van mijn vrrrrouwwww die met die plooirok ….

    LAAT JE NAKIJKEN LOSERRRRRRRR … tyft op !!

    NOG NIET WAARD OM HUN KOP VOL TE SCHIJTEN ,DAT VOLK

    Dus als U ziek bent geweest toen ze lezen hadden op school ,
    was dan een jaartje blijven zitten , zeikende droeftoeter …
    HAD WAT BIJLES GENOMEN , ?? WAS MISSCHIEN EEN OPTIE GEWEEST

    HIJ KAN ER GEEN TOUW AAN VAST KNOPEN ?????
    WATEEN ZELDZAAM GELUL ……

    SPREEK IK SWAHILI ??? TURKS ?? BABI PANGANG INDONESISCH ??

    dit is het alfabet, in ALGEMEEN BESCHAAFD ROTTERDAMS loser
    en zo praat OME BOB
    EN ZO SCHRIJFT OME BOB
    EN ZO GAAT OME BOB OOK ZIJN KIST IN
    GESNOPEN LULLO ??

    DUS DUIK ZELF INTERNET EVEN OP ,
    EN KIJK WAT OME BOB DUS ALLEMAAL WEL WEET ,
    EN OME BOB PROBEERT OM o.a. DIE GENIALE DOMHEID VAN U WAKKER TE SCHOPPEN

    CHINA DID IT ???? bewijs 0
    wuhan virus ?? bewijs 0

    breitbart zegt, ?? godverdomme de grootste riool journalistieke krant in de USA
    copy en past, en dat ongelezen 961 x , dag in dag uit HIER OP BERT BLOG

    77 % in de usa roepen china did it, dus DE USA WAARHEID !! HIER !!!

    HOEVEEL HERSENLOZEN MONGOLEN ZITTEN HIER EIGENLIJK ???

    AANNAMES , AANNAMES AANNAMES ,!! WAARHEDEN 0 , IK HERHAAL 0

    ETC ETC , DUS WAT IS UW I.Q DAN ??

    141 , ?? MAAR DAN MOET IK JE HELE FAMILIE ZEKER OP TELLEN ?

    Ik kan me niet herrinneren ook maar 1 geweldig stuk proza van u gelezen te hebben in de afgelopen 6 a 7 jaar !!!

    en dan starten met ???? met alle respect ??? whahahahaha , welk respect dan ??, U komt een man die waarheden schrijft als een koe gewoon even afzeiken …

    laat mij …. voor de 78 x vraag ik dat ,
    waar staat in dit kudt land GESCHREVEN DAT JE NIET MET HOOFDLETTERS MAG SCHRIJVEN

    waar , waar , waar, ???? hebben jullie DAT ,,,,, de omhoog gevallenen , met de hete aardappel STROT figuren, die mijn mooiste landje ter wereld helemaal moedwillig naar GOD DANWEL MIJN GROTE MANITOU hebben geholpen verzonnen ???? ,

    Nou moron dat zal je niet lukken ,,,

    Heeft u 1 argument aangebracht ?? tuurliik niet , hebben jullie ook nooit !!

    Nee ome bob, moet schrijven , in de JIp en Janneke taal want onze braakbal gert – jan
    snapte er niets van ??

    dat ligt dan aan jouw I.Q , niet aan het mijne !!

    uw gezegdes , kloppen trouwwens ook niet

    DUS DAAR SNAP IK !!!!!!!!!! NIETS VAN, . hoogopgeleide

    ALS ZIJNDE :

    HET HEET , ER GEEN TOUW AAN VAST KUNNEN KNOPEN

    i.p.v. van een pepernoot, !!!

    het heet , ik kan er geen chocola van maken , loserrrrrr

    i.p.v. want nogmaals , kan er geen hout van maken

    gegroet , probeer het nog eens,

    ZO EEN VROLIJK BEGIN VAN DE NIEUWE COVID 19 DAG

    HEERLIJK , even zo iemand op zijn plaats zetten

    VLADIBOB

    Like

   • bobzelf zegt:

    KIJK DAT BEDOEL IK LUCHTPINT
    je schrijft maar en schrijft maar ,,

    dus wat doet die domme Ome bob nou

    die wijst je er even op , dat b.v. de USA pas 80 jaar liegen !!!

    WERKELIJK OVER ALLES, WAT ZE NIET UIT KOMT !!

    VIETNAM , IRAK, UKRAINE, MH-17 SYRIE , WITTE HELMEN , PUTIN DID IT

    DUS OP 17 JULI 2014 RIEPEN DE USA LEUGENAARS !!!!!

    WE HEBBEN ONWEERLEGBARE BEWIJZEN , DAT PUTIN HET GEDAAN HEEFT !!!

    SNAPPIE ?? OF NU NOG NIET ????

    DUS 5 JAAR EN 9 MAANDEN LATER , ZIJN ZE ( DE USA LEUGENAARS ) DUS NOG NOOIT MET DE BEWIJZEN GE KOMEN …

    SNAPPIE HET NOU ???

    dus schrijf ik ome bob !!!
    dat aan U
    dat het geen chinees , dan wel wuhan virus is
    maar covid 19

    TOT DAT HET TEGENDEEL BEWEZEN IS , dan wel de dader bekend is !!!

    zo ?? JIP EN JANNEKE OOK WEER LANGS GEWEEST !!

    ER IS NOG GEEN DADER,
    ZE HEBBEN VERMOEDENS ,
    ZE DENKEN DAT
    OF ZE WILLEN GEWOON CHINA DE SCHULD GEVEN
    en dat roepen ze dan 871 x
    en ??

    als dan de chinezen het usa leger de schuld geven gaan de USA morons gelijk gillen, tuurlijk niet, dat kan helemaal niet

    EN DAN ROEP JE DAT OP joseph GOEBBLSWIJZE GEWOON 871 X

    adolf / usa truc . er is niets veranderd , , HERHALEN NET ALS DE RECLAMES

    wordt het nou duidelijk ????, ik zeg niet wie het gedaan heeft ,

    DAT WEET HELEMAAL NIEMAND

    WANT ALS HET VIRUS IN ROTTERDAM / SCHIEDAM WAS UITGEBROKEN

    DAN HADDEN DE FAAAAAIENOORDERS HET GEDAAN, EN OME BOB

    ??????????????????????????????????

    omdat ze in amsterdam , riepen dat “‘de kakkerlakken het gedaan hadden
    en die typhus lul Ome bob

    heeft die domheid hier te maken met uw IQ allemaal ?? jezus christus

    DE VOORBEELDEN KAN JE EINDELOOS NEERPLEMPEN

    MAAR ENE OOR IN ANDERE OOR UIT

    EN U SCHRIJFT MET HOOFDLETTERS ????

    IK WORD HIER ZO MOE VAN DIE ONNOZELEN HIER

    GROETJES UURTJE NAAR HET STRAND

    even wat politie agenten slaan , whahahahahaha

    VLADIBOB THE GREAT

    Like

   • bobzelf zegt:

    DIE LUCHTPINT WHAHAHAHA

    uw onnozelheid is vandaag wel echt zichtbaar

    met deze opmerking ,

    Een beter indirect bewijs bestaat er niet. Simpel ????????????

    ”een INDIRECT BEWIJS, OKAY IK STOP ERMEE

    IETS UIT TE LEGGEN AAN NITWITTEN MET IQ 45.5

    WAT EEN GENIALE DOMHEID

    DE BALLEN

    levensgevaarlijke mensen zoals U ,

    ome bob

    Like

   • bobzelf zegt:

    BESTE LUCHTPINT

    IK ZAL NOG 1 VOORBEELD GEVEN VOOR JE VERKEERDE DENKEN …

    en aan je geniale domheid te zien , ga je dat niet veranderen ..

    Mijn zoon , dezelfde humorist als zijn vader !!
    vond het nodig
    Om tegen zijn vader te zeggen dat hij Russen niet aardig vond ?

    Nou heeft zijn vader dus , het geluk in zijn leven gevonden, heerlijk , geweldig, de liefde , de zorg, de zorgzaamheid, het altijd klaar staan . NOOIT PIJN IN HAAR HOOFD HEBBEN , want mijn opmerking is dan
    NOU GELUKKIG HOEFT HIJ DAAR VANDAAG DUS NIET IN !!
    ze kunnen alles, zijn ook opde universiteit, 2 jaar opgeleid voor als de oorlog uitbreekt , om de verpleegster uit te hangen
    achter het front !!!!
    ze kan werkelijk alles
    EN ZE IS NOG BEELDSCHOON OOK, yippieeeeeeeeeeeeeee

    MIJN EX stond exact 49 zaterdagen per jaar in DE BIJENKORF
    OME BOB’S GELDBOOM LEEG TE SCHUDDEN !!!

    Ja ze zijn zeldzaam whahahaha ,, echte vrouwen …….
    stucadoren , ?? electriciteit ??? koken ??? you name
    ze kunnen en doen alles !!

    DUS BLIJKT ZIJN STIEFMOEDER , EEN RUSSISN TE ZIJN !!

    dus toen ik wat door vroeg, waar hij die onzin dan wel vandaan had ???

    Zi hij dat zijn moeder dat had gezegd !!!!

    iest met indoctrineen , ??? haat , jaloers ???

    gegroet met u ben ik klaar, U begrijpt er

    DUS GEEN FLIKKER VAN !!! AANNAMES , !!!! AANNAMES !!!

    ZE HEBBEN ER WERELDOORLOGEN MEE OPGESTART !!

    UW USA VRIENDEN 80 JAAR LANG !!

    HET DUNSTE BOEKJE TER WERELD MOET ZIJN USA WAARHEDEN

    GENIAAL BOB , WHAHAHAAHAHA GENIAAL

    “”ONZE BEVRIJDERS !!! DIE goddverdomme nog op het strand lagen toen de RUSSEN DIE TYPHUS MOFFEN VERSLOEGEN BIJ STALINGRAD EN KURSK

    zo lekker stief uurtje hardlopen , met MIJN QUEN OF ATHENS

    BOBBIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Oompje bobbie mag van mij zoveel Chinese communisten doodknuffelen als hij wil. En dat ie daar 80 jaar irrelevante geschiedenis van de USA wil bijhalen zonder duidelijk te maken wat ie daarmee bedoelt moet ie zelf weten. Raakt mijn kouwe kleren niet.

    Like

  • Mensen leven en gaan dus ook een keer dood.
   Soms kan een griepvirus de aanjager zijn van de dood.
   Het punt is dat een griepvirus voor een epidemie kan zorgen maar dat dit virus kennelijk extreem besmettelijk is en zich daardoor binnen no time over de hele wereld heeft kunnen verspreiden en that’s different koek.
   Nu heeft men door de lockdown de besmetting kunnen beperken en dus ook het aantal doden.
   Belangrijk is dat een lockdown slechts van beperkte duur kan zijn anders is de oplossing nóg ernstiger dan de kwaal

   Like

   • Monalisa zegt:

    Vanavond worden de tuigers losgelaten eerst de jeugd naar school die komen overal nu dus de meester of juf word straks besmet, wie er gevoelig voor is vooral rokers zijn de klos, dan nog even sporten liters zweet uit je lichaam, de volgende pakt het weer heerlijk op. En zo is de bal weer rond. Gr een mooie dag verder.

    Like

   • Tineke zegt:

    Wat stel jij voor dan moon?
    Tot sint Juttemis opgesloten zitten?

    Like

   • Monalisa zegt:

    Tineke Wat u opnoemt gaat niet gebeuren maar Rutte wil wel weten waar u naar toe gaat, de apps zijn zo belangrijk voor hem, maar niet aan mij besteed, hij weet al alles van je, over al waar u loopt in Groningen word u vast gelegd is het niet met pinnen dan wel met lopen in u stad, overal hangen camera’s, zelf kenteken registratie is in Groningen wat is privacy??, wij gaan hier in de natuur die zeer groot is gewoon naar buiten, we ontwijken wel mensen die een praatje willen op de heide, en gaan ze met een grote boog om ze heen. Tineke maak u geen zorgen voor de dag van morgen, de scholen gaan op 11 mei weer open, de kroegen gaan dan drieweken later open. De sport zal ook wel dan weer komen. En dan hopen dat die tweede golf uitblijft van besmetting. Tineke een mooie avond verder.

    Geliked door 1 persoon

   • Monalisa zegt:

    Dit vergat ik even Hertha de Duitse herder moet ook uitgelaten worden.

    Geliked door 1 persoon

   • Monalisa zegt:

    Ik zag Rutte op de tv ik dacht eerst dat de man met de snor terug was, maar het feest op 23 mei het eind van de ramadan daar heeft Rutte het niet over.

    Geliked door 1 persoon

 22. Pingback: Het einde van een kunstmatig opgewekte hysterie | Nageltjes

 23. Janman zegt:

  Het bedrijfsleven als eigenlijk de overheid aan moeten klagen , zo dat meneer Rutte zijn salaris drie jaar lang op minimum loon en eenieder die ons hebben opgesloten want als zo 500 miljard uit de hoge hoed of is het uit de pensioenfondsen gehaald net als uit het verleden die 25 miljard. Maar zijn wij vergeten.

  Geliked door 2 people

 24. J.A. Kapteyn zegt:

  Mensen, lees het artikel van Weethetwel goed. En denk zelf na. Trek dan je conclusies.
  1. Het virus (elk virus) valt NIET te ontlopen. Of je moet jezelf opsluiten in een luchtdichte ruimte.
  2. 80% mensen worden min of meer ziek, vormen antistoffen en worden weer beter.
  3. 20% mensen worden zwaar ziek, strijden voor hun leven, een deel overlijdt, de rest krabbelt op.
  4. Dit proces is niet anders dan bij welke virusbesmetting dan ook.
  5. De mensheid heeft met virusbesmettingen te maken zolang ze bestaat.
  Is het verstandig om te proberen besmetting te vermijden ? JA natuurlijk
  Is het verstandig om de hele economie plat te gooien ? NEE, de gevolgen zijn erger dan het virus.
  Kortom: aanvaard het leven zoals het is. DOOD gaan we allemaal. Als je toevallig eerder aan de beurt bent dan een ander is dat gewoon domme pech.
  Leef niet in de illusie dat het leven maakbaar is en dat je zelf in de hand hebt wanneer je tijd is.
  En luister naar artsen die de hele coronahype ook zwaar overdreven vinden.

  Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Beetje lastig om te beoordelen , hr Kapteyn ,

   Stel je moeder , of iemand waar je een band mee hebt , ligt op de intensive care met zuurstof .
   Beetje lastig om dan te besluiten wat belangrijker is , – de economie van sommigen –
   ánderen hebben daar helemaal geen hinder van – , of het voortbestaan van een – of meer – familielid ( leden ) .

   Maak het nu van nabij mee , het overlijden van iemand , die je na staat ,
   “ dood gaan we allemaal “ is dan ook maar een goedkope dooddoener !
   Als het zo ver met je is , wordt het toch écht even anders !

   Geliked door 2 people

   • bobzelf zegt:

    gaaf harry ja zo is het wel ,,

    een oude voetbal vriend , is liggende aan de beademing overleden

    omdat er ook nog een longembolie bij kwam

    DAN KOMT HET INEENS ANGSTAANJAGEND DICHTBIJ ,,,,,,

    maar goed de geldwolven , hebben nog nooit meegedacht aan

    de normale hardwerkende burgers .

    iK ZAG NET WEER ZO’N DROEFTOETER BINNEN KOMEN, DIE TRUCKER , UITMAAKT DAT HIJ MAAR TOT ZIJN 14 E OP SCHOOL HAD GEZETEN ..
    nog nooit hier gezien, nog nooit iets zinnigs geplaatst

    DAN BEN JEDUS EEN ECHTE KLOOTZAK

    DIE TYPHUS ZOU DAT IN HET ECHT MOETEN ZEGGEN

    6 MAANDEN VLOEIBAAR KWAM DAN EERST , WAT EEN ETTERBAK

    MIJN GOD WAT HAAT IK DIE KLOOTZAKKEN ,,

    HUGGIE MAKKER

    OME BOB

    Like

 25. Lost Johnny zegt:

  Het meest verwoestende virus uit deze wereld komt binnen via het oor en dood alles wat leeft en van het leven geniet, of een nalatenschap heeft uit tijden dat men het leven vierde. Dat virus maakt wereldwijd per dag meer doden dan Corona ooit zal maken, en er is ook nog een middel tegen dit virus. Alleen al door de dragers van dit virus in quarantaine te doen red men direct vele levens, iedere dag weer, en dient men medicijnen toe dan kan dit virus van de aardbodem verdwijnen. Er zijn vele medicijnen dit virus aan kunnen, maar door het virus in stand te houden hebben politici en een hoop andere lieden er een vette boterham aan en kunnen ze macht uitoefenen. Angst is macht.

  Het virus leeft al ruim 1400 jaar en is beter bekend onder de naam Islam.
  Mijn vraag : onze gehele economie en vrijheid worden opgeofferd voor een hoestbui die voor sommigen dodelijk is en na de Corona gaat het Islam virus vrolijk verder de wereld te verkankeren.
  Waarom pakken we na de Corona lockdown niet door en elimineren we het echte gevaar niet? U weet nu wat het is om een stukje vrijheid kwijt te zijn omdat een stel gluiperds in de regering het beslissen, hoe is het om straks alle zeggenschap kwijt te zijn over uw lijf en leven?

  Nu komt het moment om het echte gevaar aan te pakken, de ziekte die het leven en bestaan van de mens tot op de kern zelf vernietigd.

  Sta op tegen Islam en pak de verraders en collaborateurs aan. Vrijheid is het enige verschil voor de mens tussen leven en mogen bestaan.

  Geliked door 5 people

 26. jantjeuitnl zegt:

  Binnen een week waren er alweer allerlei “deskundigen”. Vroeger had men daar een beter woord voor: kwakzalvers.

  Geliked door 1 persoon

 27. Nemesis zegt:

  en de aap komt uit de mouw, HET STIKSTOFPROBLEEM IS ER WEER !!!!!

  Geliked door 1 persoon

 28. Jan zegt:

  Valley County volledig op de nazitoer

  Wie in Montana, Valley County wil winkelen moet een roze armband omdoen om te laten zien dat hij 14 dagen opgesloten zat

  Montana County Demands People Wear Government-Issued Arm Bands To Do Business

  In what might be one of the most over-the-top and draconian responses to coronavirus yet seen in Montana, Valley County is mandating that people wear government-issued pink arm bands in under to purchase products inside of stores. The measure, enforced by the Valley County Health Department, insists that store-owners keep customers out unless they have the pink arm-bands, which denote the customer has been in the area more than 14 days and submitted to quarantine protocol.


  https://montanadailygazette.com/2020/04/14/montana-county-demands-people-wear-government-issued-arm-bands-to-do-business/

  Geliked door 2 people

 29. droevige mof zegt:

  Merkel heeft een nieuw Duits woord uitgevonden: Öffnungsdiskussionsorgien. Openingsdiscussie orgieën. Ze vindt het vervelend dat mensen haar steeds minder geloven. In Duitsland zijn er vandaag weer veel winkels geopend en het oude normaal kan weer terugkomen. Dat vindt ze niet leuk.
  En haar medicijnman Dr. Drosten, de Mister Doom van de Duitse Corona Freaks weet al dat de tweede coronagolf eraan komt en zal ons allemaal de afgrond in trekken.
  https://www.n-tv.de/panorama/Drosten-warnt-vor-zweiter-Corona-Welle-article21726926.html

  Like

 30. theoprinse zegt:

  Hoogleraar virologie Marion Koopmans erkende in Nieuwsuur desgevraagd door Jeroen Wollaars dat als er geen lockdown en 1.5 meter distancing zou zijn er 40- tot 80.000 doden in Nederland in ieder geval in het eerste jaar zou vallen.
  Op wereldschaal is dat 14- tot 28 miljoen. De kans dat er een tweede golf komt als de lockdown en 1.5 meter wordt opgeheven is zeer groot en dan is de economische schade nog groter.
  Als er een vaccin is dan is er een aanknopingspunt voor nieuwe vaccins want de RNA structuur van de SARS-CoV-2 virus muteert steeds naar nieuwe varianten.
  Soms roeit het muterende virus zichzelf uit, meestal is het steeds anders en begint de vaccin jacht opnieuw, en soms is de nieuwe mutant nog moordender dan de vorige.
  Het dodental van corona slachtoffers in Nederland en veel andere landen is veel en veel hoger omdat alleen die sterfgevallen worden vermeld die ook daadwerkelijk zijn getest als corona gevallen.
  De antistoffen van genezen corona patienten dat in bloedplasma aan corona zieken wordt gegeven heeft tot dusver nog niets opgeleverd.
  De schade aan de longfunctie is veelal zo ernstig dat er maandenlang revalidatie nodig is en vaak blijvend voor het leven.
  Het is beter om de industrie dermate te robotiseren en ook via social networks, Skype e.d te vergaderen en onderwijs te volgen dat als het nodig is met een simpele druk op de knop de productie gewoon door gaat terwijl de mensen in huis blijven.

  Geliked door 2 people

  • Tineke zegt:

   U pleit voor een permanente lock down?,of begrijp ik u verkeerd?

   Like

  • De Kruisvaarder zegt:

   U gelooft dit zelf ?
   Of beschikt u over informatie, welke nog niet openbaar is ?
   T is geen dodelijk virus, dat is een onzin verhaal.

   Like

  • Trucker zegt:

   In Vlaanderen lockdown om het uiterst besmettelijke virus zo weinig mogelijk de kans te geven zich te verspreiden.
   Wij hebben zelfs de grenzen gesloten om buitenlanders (als pakweg de Nederlander 🙂 ) te verhinderen om ons te besmetten.
   Dankzij ons prima uitgebouwde gezondheidszorgsysteem kunnen wij (ik spreek uit naam van anderen die eventjes geen tijd hebben omdat ze het virus bestrijden 🙂 ) het onder kontrole houden en de afdelingen afbouwen.
   Zijn er lieden die het geen killer virus heten tja zal zeer beleefd blijven in deze commentaar en zelfs niet schamper reageren… behalve dat Leo1 geval die mij prijst om men ego
   thanks man mijn ego en zelfzekerheid zijn inderdaad groot, zonder ben je niks in het leven

   tussen haakjes ken je mijn alter ego nog niet 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

   Like

   • bobzelf zegt:

    JA, DE ECONOMIE DE ECONOMIE , ???????????????????????????????

    OP NR 1 WERELDWIJD AL DAGEN

    GRIEKENLAND VANAF DAG 1 DUS 119 DODEN
    NIEUWE BESMETTINGEN 0
    DE LAATSTE 56 !! KWAMEN NA EEN FEESIE in THE HOLY COUNTRY !!
    dus de grieken cheuqen dat even snap U ??
    ZAL WEL NIET !!!

    DANK U JEZUS !!!

    NEDERLAND DE ECONOMIE ?? DUS 3751 DODEN
    BESMETTINGEN 33405

    het stelt niks voor totdat je familie het heeft en ineens

    heel dichtbij komt , heee oelewappers , geld wolven

    whahahahaah

    DR. kILL DARE

    Like

 31. Tom zegt:

  Ik ben geen fan van Lubach maar deze uitzending vind ik erg sterk.

  Ik zie trouwens een bizarre overeenkomst. In China heeft een arts geprobeerd om te waarschuwen voor de gevaren van het Coronavirus. Het communistische regime heeft hem beschuldigt van het zaaien van paniek. De beste man is opgepakt en uiteindelijk overleden aan het virus.

  Op deze website zijn ook mensen te vinden die alles en iedereen beschuldigen van het zaaien van paniek met betrekking tot het Coronavirus.

  Apart!

  De ontknoping zal nog even op zich laten wachten want het virus is nog lang niet weg.

  Persoonlijk denk ik wel dat dit alles de relaties tussen de landen en China op scherp gaat zetten. Hopelijk eindigt dit niet met oorlog…

  Geliked door 1 persoon

 32. Blaffertje zegt:

  Dit virus lijkt bedoeld om ouderen op te ruimen omdat ze ze niets meer opleveren voor de maatschappij.
  .https://www.telegraaf.nl/nieuws/998749541/200-doden-in-italiaans-horror-verpleeghuis-mondkapjes-verboden-en-patienten-niet-getest?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp

  200 doden in Italiaans ’horror-verpleeghuis’: mondkapjes verboden en patiënten niet getest

  ROME – Verscheidene artsen en verplegers van het chique en bekende verpleeghuis Pio Albergo Trivulzio in Milaan zijn op maandag online verhoord door de Italiaanse justitie. Deze wil weten hoe het mogelijk is dat binnen anderhalve maand tijd circa 200 mensen in het verpleeghuis zijn gestorven.

  Uit de eerste verklaringen blijkt dat de leiding de verplegers, zelfs onder bedreiging, verbood om mondkapjes te dragen omdat dit de patiënten zou afschrikken. Er zijn nog meer fatale fouten gemaakt. Zo werden vele patiënten die voor andere ziektes werden behandeld naar het verpleeghuis verplaatst, de laatste negentien op 12 en 13 maart.

  Ze werden in verschillende delen van het onderkomen geplaatst, waarna de besmetting van het coronavirus zou zijn geëxplodeerd. Deze patiënten zeiden dat ze niet positief waren, maar ze waren nooit op covid-19 getest. Ook konden gasten ondanks de uitbraak van het coronavirus, vooral in Lombardije, nog lange tijd blijven komen en gaan.

  Bloedbad.

  Professor Ranieri Guerra van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt naar aanleiding van de circa 200 doden over een bloedbad. De website van de Italiaanse krant La Repubblica liet eerder afgetapte telefoongesprekken tussen verplegers van het verpleeghuis horen. Ze spraken over medische dossiers die werden verstopt. En dat ze bij koorts bewust een lagere temperatuur moesten opgeven. De leiding van het verpleeghuis laat op haar beurt weten dat ze al vanaf 22 februari mensen met symptomen van het coronavirus hebben geïsoleerd.

  De politie heeft eerder deze maand documenten van het uit 1766 stammende verpleeghuis in beslag genomen. Naar directeur Giuseppe Calicchio is een onderzoek inegsteld. Justitie is op verschillende fronten onderzoek aan het doen. Ze wil meer weten over de dood van de circa 200 patiënten, over het feit dat er geen testen werden gedaan, waarom er geen mondkapjes werden gebruikt en of medisch personeel inderdaad anders werd bedreigd.

  Omissies.

  Ook wil justitie meer weten over omissies van medische rapporten en de vermenging van de patiënten uit andere ziekenhuizen bij de ouderen die in het verpleeghuis waren. De fiscale politie Guardia di Finanza onderzoekt verder de boekhouding van het verpleeghuis.

  Alessandro Azzoni heeft een comité opgericht om de waarheid boven tafel te halen voor de slachtoffers. Hij maakt zich zorgen. Zijn moeder is sinds twee jaar in het verpleeghuis. De verantwoordelijke arts wist niet wanneer zijn moeder voor het laatst had gegeten en gedronken. Ze zou echter koorts hebben, apatisch op bed liggen en al lange tijd weigeren om te eten en drinken.

  Like

 33. LUCIA zegt:

  @Weet het wel
  Nou “Weet het wel”, weer een mooi stuk van jouw hand, je hebt in ieder geval wel wat los gemaakt er zijn azijnpissers bij soms puur angst, soms domheid en dan krijg je weer dat stomme shrinkgelul en aluhoedjes . La maar gaan joh, niet de moeite waard.
  Intelligentie noch domheid zijn verwijtbare zaken dus van mij mag ieder vogeltje zingen zoals ie gebekt is, ook al klinkt het vals..bedankt voor je mooie stuk .. weet dat het flink wat werk gekost heeft !!

  Like

 34. Bagul zegt:

  Aan alle wijzen, aan diegene die zich zorgen maken, aan alle trouwe Bron sympathisanten, aan alle patriotten….

  STERKTE! KRACHT! GELOOF! GEZONDHEID! Gewenst……

  BAGUL

  Like

  • Tineke zegt:

   Nou Bagul,insgelijks !
   Ik dacht al een tijdje,waar hang je uit.
   Staat er iets spannends op de planning?
   Tis immers wel tijd voor actie !

   Like

   • Tistochwat zegt:

    Tineke 21 april 2020 om 13:33

    Zoiets dacht ik ook al: Hé, Bagul komt ons eindelijk redden.
    Of in ieder geval vertellen wie hij is.

    Like

   • Tineke zegt:

    Inderdaad Tis,ik was alweer een soort van blij.
    Het stond er echt op een manier van ”landgenoten” het gaat beginnen”
    Maar het blijft dan weer stil.
    Een aparte man,interessant en niet te doorgronden.
    Met zo n soort man ben ik getrouwd geweest (RIP) en dat was soms best lastig…….

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Als iemand je “ geloof “ toewenst , is dat zeer bedenkelijk Tineke !
    Dan spoort er iets niet ……..

    Like

   • Tineke zegt:

    Met Bagul weet je het maar nooit wat hij precies bedoelt Harry.
    Misschien bedoelde hij geloof in ,je weet het niet.
    Andermans boek is duister lezen,en zeker van onze Bagul.

    Like

   • Tineke zegt:

    Effe voor bij mijn reactie voor Harry 22 april 20.19

    “Misschien bedoelde hij geloof in mij(Bagul zelf)

    Like

   • Bagul zegt:

    Tineke, zoals ik al eerder schreef, ik ben er altijd. Hang rond hier. Lees veel. Aparte man? Het zou kunnen. In ieder geval anders denkend. Alles werkt nog hoor. Ik weet dat jullie er klaar voor zijn.

    Harry, sporen doe ik wel degelijk. Geloof hoeft niet direct herleid te worden naar religie. Bespaar mij jouw belediging.

    Tistochwat, ik heb al eens aan geboden te praten dan wel van gedachten te wisselen. Geen reactie.

    Like

   • Tineke zegt:

    In welk opzicht “andersdenkend”
    Nog anders als wij hier?
    Verdomme Bagul,nu laat je me weer achter met vragen.
    Vogens mij ben jij
    gek op spelletjes!
    Iets van RADEN MAAR !!

    Like

 35. IkBenHet zegt:

  Voor wat het waard is én mits ik geen geweldige rekenfouten heb gemaakt.

  In 1918 bedroeg de wereldbevolking ca. 1.750.000.000 personen
  Aan de Spaanse griep stierven destijds, wereldwijd, minimaal 50.000.000 personen.
  Hiermee kom ik uit op een sterfte van ca. 0,29%

  Anno 2020 bedraagt de wereldbevolking ca. 7.778.921.700 personen
  Momenteel zijn er wereldwijd ongeveer 170.000 personen overleden.
  Dat geeft een sterfte cijfer van 0,000021%

  Anno nu heeft Nederland ca. 17.435.369 inwoners.
  Daarvan zijn er tot op heden ca. 3685 overleden.
  Dit levert een sterfte percentage van 0,00000021% op.

  Waar hebben “we” het dus over??
  Is een door de MSM opgeklopte en in stand gehouden hype.

  Wereldwijd wordt er door regeringen en instanties gretig van deze, inmiddels aan een hoax grenzende, “crisis” misbruik gemaakt om allerlei dubieuze wet- en regelgeving door te drukken.
  Hierbij wordt onze privacy en kwaliteit van leven zeer ernstig geschonden.

  Bizarre is, dat een groot deel van de bevolkingen hun regeringen smeekt om het nemen van hardere maatregelen. Zij geven aan, dat bescherming van de gezondheid boven hun privacy gaat.
  Nou; dáár maken Rutte, Brussel, de VN en WHO uiteraard dankbaar gebruik van.

  *Bewoners- en sterftecijfers zijn van 20-04. Voordat er een haarklover opduikt 🙂

  Geliked door 1 persoon

 36. pepo Copyright zegt:

  Corona al in 2012 bekend gemaakt door de cabal.

  Like

 37. Jan zegt:

  Om rolschaatsers weg te pesten liet de burgemeester van San Clemente de baan volgooien met 37 ton zand (die zij ook weer moet opruimen) De schaatsers bleven weg, maar de motorcrossers kwamen er voor terug.

  https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/socal-beach-city-dumps-37-tons-sand-skate-park-stop-illegal-skateboarding-28-coronavirus-deaths-orange-county/

  LOOOL checkmate government dweebs
  Turning skatepark into a dirt bike track now pic.twitter.com/GYHi6cQvZo
  — COLTYBRAH (@coltybrah) April 20, 2020

  Damn they’re actually shoveling it all out to make it skateable again pic.twitter.com/4LPw1Scy7Z
  — COLTYBRAH (@coltybrah) April 20, 2020

  Like

 38. Jan zegt:

  Iemand heeft een video gemaakt waarin hij het asociale wijf Pelosi te kakken zet. Zij weigert kleine bedrijven te helpen (zij heeft samen met de rest van de Dem-kliek iedere hulp geblokkeerd)
  Het kreng schept steeds op dat zij het zo goed heeft. Twee koelkasten van $24.000 per stuk en bekertjes ijs van $13

  Geliked door 1 persoon

 39. Hans zegt:

  Hel allergrootste probleem is niet een virus, maar wel een totaal incompetente politiek die overal achteraan rent met maar 1 doel hoe kom ik in het daglicht en aan het eind van de maand de centen. Wil je goed overkomen dan moet je regelmatig met je kop op de tv en in de krant. Wat je zegt of doet maakt dan toch niet uit want je praat toch tegen zombies die zolang ze maar te vreten hebben en geld krijgen totaal passief alles laten gebeuren. Wat dus mist in dit verhaal zijn de maatregelen tegen China, en het terughalen van de industrie. Dan mogen ze daar hun dooie vleermuizen blijven vreten en komt er hier geen 1 meer binnen.

  Geliked door 3 people

 40. karton zegt:

  @ “Oom” Bobje. Wanneer kun je weer op een voor iedereen begrijpelijke manier converseren ? Tot nu toe is er geen touw aan uw “reacties” vast te knopen ! T.g.v. drugs of alcoholische versnaperingen, zoals bijv. wodka uit de Goelag Archipel van uw oom Vladimir ?

  Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   NEE VRIEND, DAT LIGT AAN UW IQ , niet aan het mijne ,

   ONMOGELIJK !!!
   ANDERS HADDEN DE TOPBEDRIJVEN TER WERELD MIJ NOOIT ALLEMAAL GEVRAAGD OF IK WILDE KOMEN HELPEN SNAPPU ??

   of ook jij bent ziek geweest met lezen op school , kan ook, !!

   ome bob praat zo . schrijft zo, en heeft daar de top in de wereld mee bereikt

   ook qua salarissen , dus leg uit wat snap je niet ????

   aan Ome bob’s perfecte A B . ROTTERDAMS !!!

   OME BOB IS OPGEGROEID, IN zwart NAZARETH , de bijnaam van het oude schiedam met 400 jeneverstokerijen , de armoe , , is om mijn oren gevlogen
   ALLEEN , als iedereen straat arm is, is er geen armoede
   wel vreugde , en humor, en vechten , om te overleven ……..
   DUS ALS KIND LEER JE DAT DUS AL !!!

   ik ben dus niet met een gouden lepel in mijn reet geboren …
   mijn eerste lange broek was de broek van mijn zussie !! zonder gulp !!!
   mijn eerste fiets was de engelse raleigh van mijn zussie ,, waar eerst mijn oudste zus mee naar school was geweest !!
   mijn eerste voetbal schoenen , waren van geleend geld van mijn moeders oudste broer, die gelijk toen mijn vader zijn vakantie geld kreeg het terug kwam halen
   mijn schirt had mijn tante Nel voor me gekocht..
   omdat ik op woensdag altijd op de step voor haar naar de slager ging
   mijn voetbal kousen waren gebreid van restjes en knotjes wol van tantes en buurvrouwen in de buurt
   WAT DUS RESULTEERDE NIET IN BLAUWE KOUSEN MET EEN WIT RANDJE MAAR IN WITTE KOUSEN MET EEN BLAUW RANDJE

   MIJN 1E VOETBAL BROEK, HEEEFT MIJN LIEVE MOEDERTJE GEMAAKT VAN EEN IK DENK 7 X GEBLEEKTE JUTE MEEL ZAK , EN DAAR IETS VAN EEN VOETBAL BROEK VAN GEMAAAKT

   JA IK HEB DE FOTO’S NOG ,WHAHAHAAHHA

   maar . ik heb de meest geweldige jeugd ter wereld gehad , geweldig , wat heb ik genoten ,,,
   cricket tournooien in zuid engeland
   ik haalde de UEFA , jeugd het nederlands jeugdelftal , met Jan tje Boskamp en Dickie ( rupsje nooitgenoeg ) Advocaat , onder george kessler
   die in de bespreking mij ..de beste Box to Box player noemde in zijn steenkolen nederlands duits , die hij ooit gezien had op mijn 16e ,ze hebben mijn vader weg moeten dragen , zo trots was hij ,,
   ome bob werd op zijn 17e uitgenodigd voor het nederlands criccket elftal
   DUS MIJN LEVEN WAS 1 GROTE DROOM , DIE WERKELIJKHEID WERD ….

   MIJN EERST GOEIE FIETS KREEG IK VAN MIJN VADER, TOEN DIE EEN SOLEX KOCHT, WHAHAHAHA

   en na 6 jaar lagere school , en een groen van prinserer lyceum, bleek ome bob toch wel erg veel goed werkende hersens te hebben ?????
   en nadat
   de topbaas van europa bij het wereldbedrijf MITSUBISHI de jonge ome bob de wereld uitgelegd had

   was ik er helemaal klaar mee, met de losers, de omhoog gevallenen, de mensen die hier een reactie plaatsen, met mr, dr en prof, en drs, en de VOLGENDE JAN OETLUL ,
   IK HEB ZE ALLEMAAL ZIEN KOMEN EN ZIEN GAAN , 1 GROTE OPGEBLAZEN WORST , ZE KUNNEN NIKS, ZE WETEN NIKS, EN ZE HEBBEN GEEN WERELD WIJSHEID, ALLES UIT EEN BOEKIE

   VAN b.v. . neelie smit kroes, van nijenroode, dat kut eu wijf, de graftak

   alleen is Ome bob trots op zijn afkomst en gewoon lekker zich zelf gebleven tot de dag van vandaag
   en dat zijn heeeeeel veeeeeel losers in deze wereld dus vergeten
   mijn allergrootste vrienden ?? de mensen die in de armoe wijken leefden , de mensen die als je gaat verhuizen op zaterdag ochtend zonder wat te zeggen om 08.00 uur aanbellen met 10 malloten en dan gillend van het lachen roepen , hoe laat krijgen we koffie met een koek ??
   dat zijn mijn vrienden , echte vrienden !!..

   de mensen die opschuiven aan tafel, die zeggen waar er 6 kunnen eten kunnen er ook 7 eten ,die kanjers, die echte mensen
   niet dat omhoog gevallen braak spul hier …

   DAT ZIJN DE MENSEN WAAR IK VAN HOUD, NIET DIT ZOMBIE LOSERS VOLK

   ik ben bevriend met hele grote mannen in Nederland ,
   mijn oom vladimir is mijn grootste fan , whahahahaha IN DE WERELD

   DAT GA IK VERDER NIET UITLEGGEN , WHAHAHAHA

   OME BOB SCHRIJFT AL 6 A 7 JAAR HIER ZO …
   toen ik zo schreef over de maidan, de leugens, de donbass, de MH-17
   de leugens . nog meer leugens
   had ik dat grote letters gezeik nooit, whahahahaha
   en toen had de GROTE BERT BRON HIER ECHT GILLEND VAN DE LOL
   1 MILJOEN ?? CLICKSS. KIJKERS, WEET IK VEEL HOE DAT HEET ??

   DUS WAT BEGRIJPT U NIET , U KOMT BIJ MIJ n.l. NIET DOM OVER !!!

   ome bob heeft ooit 1 stickie geprobeerd ik denk in 1984
   HAD PUPILLEN VAN EEN METER, EN BEN DE HELE NACHT DOOR MIJN NEST GESTUITERD WHAAHAHAHAHA
   ik heb geen idee, wat ik gerookt heb , sterk spul dat wel whahahaha

   en ome bob drinkt niet ,,, was vooral met de carnaval vroeger redelijk
   vervelend ,als na 3 uur alleen nog maar dronken mensen tegen je praten
   whahaha,

   ome bob heeft wel de meeste humor hier van alle hersendoden bij Bert

   DUS VERTEL HET EENS

   WAT ZIT U DWARS IN UW LEVEN ?? DE KERK DENK IK

   ROEPT U MAAR

   VLADIBOB , MIJN IQ IS NAMELIJK WEL ERG HOOG

   DUS MISSCHIEN GAAT HET TE SNEL EN KUNNEN JULLIE HET NIET

   VERWERKEN IN DIE KLEINE BOVENKAMER MET ENKELE HERSENCELLEN

   IK WEET HET NIET ,

   IK HEB MONALISA, TISTOCHWAT, ,,M , BLAFFERTJE , NEMESIS , RON JASPERS JAN CVIK IS DOOD ,, TRUCKER etc etc nog NOOIT HOREN VRAGEN WAT BEDOEL JE ??

   M ……. SCHRIJFT, IK GEEF JE HUMORISTISCHE OPMERKINGEN DOOR AAN MIJN KENNISSEN , IK HEB DUS EEN FANCLUB WHAHAHAAHAH

   WEL WAT MENSEN ???? DIE HET OVER HOOFDLETTERS HEBBEN , MAAR NOG NOOIT IEMAND DIE MIJ DUIDELIJK GEMAAKT HEEFT WAT DAAR MIS AAN IS ??

   EN ZOLANG MIJN BAAS HIER, DE GROTE KANJER BERT BRON ALLES PLAATST , ,, waar maken jullie je dan druk over ??
   kijk !! EN ALS BERT DUS OOIT ROEP BOBBIE HET IS MOOI GEWEEST , DAN ZAL IK HARD LACHEND BERT BLOG VERLATEN ,

   EN GEEN SECONDE DAARVAN WAKKER LIGGEN …….

   OME BOB IS n.l. pas 20 jaar bezig, om hersendoden wakker te krijgen, en te proberen de toekomst van Uw en mijn mijn kinderen en kleinkinderen te redden
   MIJN TOEKOMST ?? IS NIET BELANGRIJK
   IK HB EEN WAANZINNIG LEUK GEINIG EN GEWELDIG LEVEN GEHAD,
   EN NOG HOOR, NOG !!!
   en 20 jaar geleden stonden we alleen , en met een klein beetje mazzel, niet met nederland, !!!!
   dit is een LOST COUNTRY , met losers en lafaards ,en NSBers en mocro homo’s en neukhut relnichten , en kaag als travestiet
   ze hebben het eens mooiste landje ter wereld helemaal naar god geholpen
   EN MOEDWILLIG !!
   maar met orban Nigel, de polen, ,geert , orban en de hongaren, de bulgaren , salvini etc etc
   komt het heel misschien nog goed, 10.000 miljard schuld , kan je niet weg blijven moffelen, en bij blijven drukken
   dan is de euro dus gewoon wc papier

   scrol lekker door, denk klootzak , maar schrijf dat niet, want dan kom ik je vragen , hoezooo ???? …. argumenten graag !!!

   en dan zijn ze nooit thuis……, doodstil ……
   onze HOAX WIMMIE, EN DE DR. MR, leo 1 KLOOTVIOOL etc etc ,
   DR,COHEN , ouwe duitse SSer , en nog enkele omhoog gevallen lafaaards !!

   dus begrijpt U dat ik helemaal niet wakker lig , van wat u vindt !!!!
   sinds mijn pakweg 28 e niet meer ………
   een gweldige wereldwijze baas , en na het 3x lezen van
   NIET MORGEN MAAR NU , van WAYNE DYER
   KON EN KUNT U ALLEN DE MUIZENHUIG KRIJGEN, DE HONDENZIEKTE
   HET INTERESSERT OME BOB WERKELIJK GEEN ENE MOER …

   EN MIJN GOD WAT LEEFT DAT HEERLIJK !!
   JA OME BOZELF IS EEN HEEL GELUKKIG MENS !!!
   IK DENK 1 VAN DE WEINIGEN !!!

   groetjes
   u is n.l. een net figuur ,daarom leg ik het u even uit, de rest zal het WEER NIET BEGRIJPEN …. ZOALS ALTIJD, DE I.Q 45. 5 BRIGADE ZEG MAAR HIER

   NOU VERRAS ME EENS ,WAT ZIT U DWARS , BROEDT HET EI EENS UIT …

   Like

   • Tistochwat zegt:

    bobzelf 21 april 2020 om 18:13

    Wat een geweldige reactie!

    Maar nu even tussen ons, heer Vladibob.
    Ik ben al de hele dag volgens uw aanwijzingen (op uw slaapkamerfoto met die deur) aan het trekken, maar ik krijg hem nog steeds niet ver genoeg omhoog.
    Een paar maanden geleden kon ik hem nog in alle richtingen draaien, maar nu is hij alleen maar stijf en pijnlijk. Bovendien kan iemand die zijn oor erop legt, hem duidelijk horen kraken.

    Zo te zien heeft u daar geen last van, ook niet tijdens het lopen van de marathon.

    Like

   • Trucker zegt:

    Gij ziet er precies geen ouw gepensioneerd péke uit en ge ebt nog meer haar als ik in ieder geval 🙂
    Maar lopen zie ik daar niet, dat is eerder stappen met de madam 🙂

    Geliked door 1 persoon

   • Er is een heel oud gezegde dat het kort en bondig samenvat;
    “Eigen roem stinkt”.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Tijl Uylenspiegel 22 april 2020 om 01:42

    “Eigen roem stinkt”

    Moet dat nou? Bob mag best trots zijn op zijn prestaties, hoor.
    En elke vrouw mag zich in de handen knijpen met een man die zo dol op haar is.
    Die foto spreekt boekdelen.

    Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    ja hallo lekker ding
    geweldiggggggggggggggggggggggggggggggggg
    geweldig

    DEZE FOTO IS GENOMEN , NET VOORDAT WE DE COOLSINGEL OPDRAAIEN VOOR DE LAATSTE 500 METER

    daar hangen de eerste tv camera’s , en de uitzending wordt altijd na 2 uur 30 overgenomn als de NOS stopt door TV R
    ijnmond,
    dus ome bob is dan ,,,als je effe wandelt voor de foto’s dus ook OP DE TELEVISIE !!

    EN ALS ER TOCH 12.000 andere loopidioten VOOR JE UIT LOPEN , KUNNEN DIE PAAR SECONDEN WANDELEN ER OOK WEL bij ,,,TOCH ??

    geinig he, 70 jarige ouwe , lul , 47 marathons tevens uitgemergelde ?? 4 daagse ?? wandelaar ??? EN SUPER MARATHON MASTER IN ROTTERDAM 30 X FINISHEN ,JA IK BEN DAAR ALLE JEZUS TROTS OP

    LAATSTE MARATHON IN ROTTERDAM…… DEZE DUS
    FOTO;’S VOORPAGINA A.D. OP ZATERDAG MET I NTERVIEUW

    kijk hieronder EFFE NAAR DE JALOERSE REACTIE HIERONDER VAN TIJL ,

    DIE PLEEGT ZOWAT ZELFMOORD VAN JALOERSHEID , DIE ZIJN DAG HEB JIJ ECHT NAAR DDE KLOTEN GEHOLPEN
    WHAHAHAHAHA
    DANK JE WEL .

    er zit daar n.l. een batterij aan marathon = photo fotograven op het parcours om 10 15 32 foto’s te maken !!!

    nou daar maken we dan dankbaar gebruik van, want 6 12 15 of 32 foto’s???
    de prijs is euro 29.95

    whahahahahahahaahah

    DANK JE WEL, GEWELDIG , DAT JE DIE GEVONDEN HEBT ??? WHAHAHAHA

    THE FROZEN LADY’
    JA ,HOOR, TISTOCHWAT IN DE BOCHT !!

    OME BOB HEEFT DUS EEN WAANZINNIGE GOEIE FYSIO ,
    GEEFT DAT ADVIES DOOR

    TISTOCHWATS FYSIO ZEGT KAN 1.5 JAAR DUREN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    DUS ???
    NA 1 DAG RUKKEN AAN HET TOUW MET KATROL
    MOET DAT GELUL MET DIE ARM MAAR EENS OVER ZIJN , WHAHAHAHAHAHA 547 DAGEN TE GAAN ZEI HAA FYSIO !!!
    ROT TOCH OP T -MUTS

    DUS OEFENEN , DAGEN ACHTER ELKAAR , , ZACHTJES NET ALS MET SEX
    OP EN NEER EN OP EN NEER, VOORWAARTS , ZIJWAARTS
    NIKS FORCEREN , MAAR BEWEGEN KRENG ……………

    EN JA , HET IS GEVOELIG , DUS JE KON ER GEEN FLIKKER MEE .

    EN NU TREK JE HEM AL OMHOOG,

    WIL JE HET WERELDRECORD ARM TREKKEN VERBETEREN IN 6 X RUKKEN OP 1 DAG EN KLAAR MET DAT GEZEIK

    ROEP DAAR OOK NOG EVEN BIJ , NET ALS MIJN MOOIE ZUSSIE

    PFFFFFTTTTTTTTTT , DAT HEB IK WEER !!!

    IK TRAIN VOOR 2 MARATHONS PER JAAR .. 2 X 18 WEKEN SERIEUS , EN HOBBEL DAARTUSSEN DUS HEEL RUSTIG IN DIE ANDERE WEKEN OOK NOG !!

    DUS GEDULD , IEDERE DAG EEN KLEIN BEETJE HOGER, JE MOET DIE GEBLOKKEERDE ARM WEER IN BEWEGING KRIJGEN

    DAT ZIJN ONTSTOKEN SLIJMBEURS PROBLEMEN DIE ZIJN HEEL SLECHT DOORBLOED, DAAROM MOET JE ZE DWINGEN TE WERKEN, EN DAN WORDT DE ROMMEL VERWIJDERD

    DUS NIET ZEIKEN ,….. ZITTEN EN STAAN EN GEWOON DOEN

    DIKKE KUS VOOR DE GEWELDIGE FOTO KUS DIKKE KUS

    P.S. VOOR LOSER TYL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

    Tijl Uylenspiegel zegt:
    22 april 2020 om 01:42

    Er is een heel oud gezegde dat het kort en bondig samenvat;
    “Eigen roem stinkt”.

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    NOU DE JALOERSHEID STRAALT VAN JE OPMERKING AF ,

    MOOI ZO, BEN IK BLIJ OM !!

    EN IK HEB ZE NIET GEPLAATST HOOR, ,, MIJN GESCHIFTE VRIENDIN
    WHAHAHA

    die jou even wilde afzeiken, omdat je met je aannames over OME BOB
    ER DUS 8 X HELEMAAL NAAST ZAT

    HEERLIJK , HEERLIJK , DANK JE WEL TISSSIEEEEEEEEEEE
    LEUK DIE OPMERKING GA IK BEWAREN

    UW GELIEFDE OME BOB, , mijn dag kan niet meer stuk

    whahahaha , onnozelaar

    ZO NU EVEN NETJES , DE REST AFHANDELEN ,

    IK WIL NAAR HET STRANDDDDDDDDDDDDDDDDDD

    OME BOBZELLUF

    Geliked door 2 people

   • Trucker zegt:

    Twee zaken
    Een Tis hoe doet gij dat met uw harem –>van mannen<–, der is de Bronmaster die in de bovenste schuif steekt (ge verbergt dat zelfs niet enne den Bronmaster nog veel minder), Harry krijgt ook een prominente plaats in uw ̶l̶i̶e̶f̶d̶e̶s̶l̶e̶v̶e̶n̶ vriendenkring en dan vergeet ik bijna Bob(je)zelf.
    Ik zit lang genoeg op deze blog om te weten dat ge ook nog eens getrouwd bent dus de vraag zijt gij de baas thuis en zet ge uw wederhelft op een stoeltje in de kelder als de vrienden langskomen voor een ̶p̶a̶r̶t̶o̶u̶z̶e̶ kaartavond ?

    Bobzelf, ge ziet er voorwaarlijk jonger uit als ge jaren telt,, uw madam schenkt u naast veel waarschijnlijk ook het leideselexir 🙂
    Een toch kan ik mij niet ontdoen van de indruk dat de foto een snapshot was (dus dat zijn die dat ge niet poseert "al lopend") en ge met da madam aan het kuieren was 🙂 in uwe stad.
    Kan begrijpen dat er afgunstig zouden kunnen zijn maar trek het u niet aan.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    bobzelf 22 april 2020 om 11:06

    DUS OEFENEN , DAGEN ACHTER ELKAAR , , ZACHTJES NET ALS MET SEX
    OP EN NEER EN OP EN NEER, VOORWAARTS , ZIJWAARTS
    NIKS FORCEREN , MAAR BEWEGEN KRENG ……………

    Ik doe niet anders, maar nou zit ik weer opgescheept met een stijve hark!

    En ja, er moet veel meer humor komen.

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Ik weet het niet hoor Tistochwat , met je commentaar van 19.50 h.
    Wat hebben vrouwen waar je eindeloos aan kunt rukken en trekken , maar wat maar niet omhoog wil komen ?
    Voor de zekerheid – word best vergeetachtig – mijn biologieboeken er nog eens bijgepakt , maar ik kan niks ontdekken !
    Een ding dat je alle kanten heen kunt draaien , dat alléén maar stijf en pijnlijk is ?
    Heb ik iets gemist ?
    Of was het een droom ?

    Ik had gisteren ook zo’n dwaze droom , nu je er toch over begint .
    Ik droomde van een goddelijk buurvrouw ( die ik echt heb , geen droom ) ,
    Maatje 36 met van die spannende kleine tietjes .
    We belandden in bed , na een fles wijn , maar ze had een hele rare clitoris die tussen haar lipjes omhoogstak , net als die trompetjes van dat corona virus !
    Jezus wat nou , dacht ik .
    Zie hoe het nieuws je bezighoudt .
    Was ik een oplossing aan het bedenken , word ik toch verdomme wakker !
    Werd ik me toch een partij chagrijnig !

    Zo hebben we allemaal wel eens wat !

    Geliked door 1 persoon

   • Tineke zegt:

    Nou Harry,als jij Jezus erbij betrekt in je droom,is die coronahype als een bom ingeslagen bij jou.
    Maar inderdaad,als het hoogtepunt nadert in een erotische droom,is dit ronduit kut wakker worden !

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Trucker 22 april 2020 om 12:47

    Tis hoe doet gij dat met uw harem –>van mannen<–

    Och, met wat creativiteit kom je een heel eind wat betreft de planning, heer Rucker Trucker. 😛

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    Harry 22 april 2020 om 20:39

    Ik weet het niet hoor Tistochwat , met je commentaar van 19.50 h.
    Wat hebben vrouwen waar je eindeloos aan kunt rukken en trekken , maar wat maar niet omhoog wil komen ?
    (…)
    Een ding dat je alle kanten heen kunt draaien , dat alléén maar stijf en pijnlijk is ?

    O ja, nu zie ik het ook, de verwarring die ik heb gecreëerd in mijn reactie.
    Het is puur medisch.

    Mijn excuses voor dit uiterst stuitende ongemak. 😛

    Geliked door 1 persoon

 41. Republikein zegt:

  De mug maakt de meeste slachtoffers.

  Geliked door 1 persoon

 42. karton zegt:

  @ Bobje. Dank voor uw reactie, beetje langs maar ook een beetje geinig. Wat fijn dat u een goede jeugd had en schijt aan álles en iedereen. De mijne was wat minder vrolijk, geen fietsje en ook geen broek van m’n zusje (ik heb nl geen zusje). Blijft voor mij wél onduidelijk waarom u zoveel woorden gebruikt
  Om aan mij te vragen wat ik niet begrijp, begrijpt u ? Of u wel of geen hoofdletters gebruikt zal mij aan m’n reet roesten. Begrijpt u nu wat ik niet begrijp ? Maak er een vrolijke avond van oom Bob, doe ik ook !!!!!

  Like

  • bobzelf zegt:

   BESTE KARTON

   ik praat zo , mijn hele leven al , een spraakwaterval , omdat alles wat er dan in mijn gedachten komt er uit stroomt
   dus niks express
   en tegelijkertijd , schrijf ik dan mee, simpl , en niet gelogen

   ik lieg dus nooit, dus ik hoef ook niks terug te lezen , ook makkelijk …

   en als er dan humoristische voorvallen mij te binnen schieten , knal ik di er ook maar gelijkbij

   en alles in dit leven is zo serieus , nu ook we hebben het hier al weken over de dood, de naderende dood, en vergelijkn de dood , met de dood van vorig jaar, en nog iets eerder, en plaaatsen daar cijfertjes bij

   incl , geamputeerde benen , 3 a 4 mensen in 1 doos ?? , lijken in concentratie kamp ovens ?? het kan niet op !!

   DE DADERS nobody knows, !! ikke ook niet hoor,
   bij mij staat kill bill op 1 !!

   MAAR HIER VLIEGEN DE AANNAMES, ALWEER IN HET ROND
   zo zit het echte leven niet in elkaar
   ER IS OMGEKEERDE BEWIJSLAST
   EERST DE BEWIJZEN EN DAN PAS DE ECHTE DADERS

   het vuil wat er hier voorbij komt, aan BREITHBART IS WERKELIJK ONGELOFELIJK

   en dan de economie opstarten , en snel , en heel snel ??

   nou ik weet zeker dat als op uw en mijn begrafenis de familie een kopje koffie drinkt met een gevulde koek
   er niemand het over de economie heeft

   dus ,ALLES GAAT OVER DIT NEP VIRUS , VAN KILL BILL whahahaha

   EN DAN PLEUR IK ER WAT HUMOR TUSSEN DOOR,
   GOED VERSTAAN HOOR, …… MIJN HUMOR,
   EN ALS U of anderen die dus niet leuk vinden ? of nog nooit gelachen hebben ?

   komt automatisch leefregel 1 van OME BOB WEER TEVOOR SCHIJN

   OOK DAT INTERESSEERT OME BOB GEEN FLIKKER …

   U bent wel iemand die ik in mijn vriendenkring zou willen hebben

   huggie

   vladibob ,, geniet van het leven , het duurt maar even !!

   never give up … is voor losers

   Geliked door 1 persoon

   • karton zegt:

    @ Brave Bob. Dank voor uw reactie, u heeft mij geroerd met uw woorden , recht uit uw hart. Ik ben van nature niet zo’n humoristisch type maar begin die van u langzamerhand te waarderen omdat ik voel dat zij oprecht is. Dat u mij in uw vriendenkring zou willen opnemen doet mij deugd, dank u ! U bent een werkelijke “OOM” ! Fijn dat ik u “mijn vriend” mag noemen, of ga ik nu te vér ? Ik wens u een zonnige middag en ……see you ! 👍👍🙋‍♂️

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    bobzelf 22 april 2020 om 11:23

    BESTE KARTON

    ik praat zo , mijn hele leven al , een spraakwaterval , omdat alles wat er dan in mijn gedachten komt er uit stroomt
    dus niks express
    en tegelijkertijd , schrijf ik dan mee

    Jij doet aan ‘freewriting’. En dat doe je heel goed. Schrijvers kunnen deze techniek gebruiken als ze een ‘writersblock’ hebben, maar daar heb jij geen last van. 😉

    https://www.tekstgericht.nl/freewriting-de-slimste-schrijfstrategie/

    Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    beste Karton

    ik weet niet of U dit nog leest en zo ver terug kijkt

    ja recht uit mijn hart , altijd !!!

    ome bob is geen comediant

    ja soms weet ik ook niet wat ik gedaan heb ,

    ik vertel een verhaal , en sommige dames vallen dan van hun stoel

    en er is dan b,.v wel 1 hersendode bij, die dan zegt , tegen de lachebekkies !!

    VINDT JE DAT LEUK ,,, ?????????

    EN DAN ZEGT ZO’N LIEVE DAME, JA, VOORAL DE MANIER WAAROP HIJ HET VERTELDE ????

    EN DAN HEB IK GEEN IDEE WAT ZE BEDOELDE WHAHAHAHAHAHA

    NOU GEINIG ,WIJ ZIJN ER UIT , ja ik ben uw vriend

    U deugt tenminste

    ik ga de ouwe mutsenclub effe helpen met het schoonmaken

    huggie, was heel leuk

    bobzellufffff

    Geliked door 1 persoon

   • karton zegt:

    @ bobzelf op 23april om 10.10 uur. Brave Bob, natuurlijk lees ik uw epistels, nu ik wat meer van u begrijp ga ik uw reacties steeds beter begrijpen; het heeft mij enige tijd en moeite gekost, maar ik heb ‘m !! Zoals u de “ouwemutsenclub” helpt met de schoonmaak doe ik dat met jet binnenhalen van de nodige proviand. Benzine in Duitsland super-E10……….€ 1,21 !!!! Fluitend getankt, kan echter ook door m’n astma komen ! (Misplaatste grap !) See you, uncle Bob.

    Like

 43. Republikein zegt:

  In de heiland en op Schiermonnikoog,🤣.

  Like

 44. Carlo Kortlang zegt:

  Wat een top stuk aan informatie, ik riep al van het begin dat we vreselijk in de maling genomen werden door de elite, zaai angst ,verdeel en heers.
  Ik heb je stuk gedeeld en hoop dat meer meerdere dat met mij doen.
  Bedankt en ga zo door.
  Met vriendelijke groet Carlo

  Like

 45. Jan zegt:

  Canada ook op de nazitoer:

  Like

 46. Jan zegt:

  De smerige praktijken van de Xi-maffia

  Like

 47. AntiSoof zegt:

  Een virus is een ziekteverwekker?
  Deze stelling op zich is volgens mijn inzichten wellicht niet goed houdbaar. Er zijn zeer serieuze geleerde heren en dames die aangeven dat een virus werkelijk andere eigenschappen heeft dan vaak wordt aangenomen. Wellicht zijn virussen zelfs opruimers in het lichaam i.p.v. ‘ziekteverwekkers’. Veel verschijnselen van wat wij ziekte noemen zijn vaak gevolgen van (juiste) voedingsgebrek, milieuverontreiniging, stress en andere externe oorzaken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s