LONGREAD: “Islamisering is geen kwestie van of, maar een kwestie van wanneer”

Screenshot_61

(Vertaling: E.J. Bron)

De islam past niet bij Europa, schrijft Laila Mirzo in haar boek “Alleen een slechte moslim is een goede moslim”. De islamdeskundige waarschuwt voor Jihad, sharia en islamisering in Duitsland. In een interview legt ze uit waarom de “liberale islam” maar weinig kans heeft tegen de krachten van het geweld.

Mevrouw Mirzo, in uw boek “Alleen een slechte moslim is een goede moslim” vertegenwoordigt u een these die ook vertegenwoordigd wordt door Thilo Sarrazin in zijn nieuwe boek: De islam past niet bij Europa. Waarom?

Omdat een niet hervormde islam ook altijd sharia betekent. Dat hoeft u alleen maar aan iedere gelovige moslim te vragen. De sharia is de gebruiksaanwijzing voor de islam, en ze is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar ze is afgeleid van het heilige geschrift van de islam, de koran. De sharia is een radicale maatschappelijke orde, die het hele openbare en private leven regelt. Met haar wordt de onderdrukking van de vrouwen, de haat tegen Joden of homoseksuelen of de brute besnijdenis, ja, de genitale verminking van vrouwelijke zuigelingen gelegitimeerd. Dat alles vindt niet alleen maar ergens in verre landen plaats, maar ondertussen ook in Duitsland. Hoe moet dat met de Europese waarden van humanisme, rechtsstaat en gelijkberechtiging verenigbaar zijn?

Maar nu bestaat er toch een meerderheid aan liberale moslims in Duitsland. Tellen die niet?

Ik betwist niet dat veel moslims liberaal zijn. Maar de zogenaamde Europese islam is helaas veel te zwak. Hij is er ver van verwijderd als meerderheid vertegenwoordigd te zijn. Integendeel: hervorming-moskeeën zoals die van de vrouwenrechten-activiste Seyran Ateş zijn de uitzondering. In plaats van een hervorming van de islam maken we steeds vaker een islam-conform Europa mee, dat door de knieën gaat voor de orthodoxe moslims. Waar men het accepteert dat een man een vrouw geen hand geeft, dat meisjes niet aan zwemles mogen meedoen en dat scholen boerkini´s aanschaffen. Daardoor verhoogt men helaas alleen maar de druk op liberale moslims.

Hoe kan men zich dat voorstellen?

Dat merk je heel concreet in alledaagse situaties. Er wordt druk uitgeoefend o ouders, die hun dochters geen hoofddoek laten dragen of in badpak laten meedoen met de zwemlessen. Maar ook van andere jongeren. Op veel scholen heeft zich inmiddels onder mannelijke teenagers een “islamistische” jeugdcultuur ontwikkeld, een generatie “haram”, die de sharia als voorbeeld neemt en medeleerlingen treiteren. Maar ook de islamverenigingen oefenen druk uit, wat ze uiteraard nooit openlijk zouden toegeven. Zodoende storten ze veel liberale moslims in het dilemma schijnbaar geen goede moslim meer te zijn als ze geen hoofddoek dragen of hun homoseksualiteit willen uitleven. Dat alles culmineert in de eermoorden, die ook in Duitsland geen zeldzaamheid zijn.

Waar ontmoeten we de sharia nog meer in Duitsland?

Het meest opvallend waarschijnlijk in Wuppertal in het jaar 2014, toen daar een zelfbenoemde “Sharia Police” door de straten patrouilleerde. Menig Duitse stadswijk heeft zogenaamde scheidsmannen, die bij familie- en scheidingskwesties ingeschakeld worden. Dat zijn zelfbenoemde rechters zonder juridische opleiding en legitimering van de staat. De voormalige ARD-journalist en jurist Joachim Wagner beschrijft deze praktijken in zijn boek “Rechters zonder wet” met voorbeelden uit Berlijn, Essen of Bremen. Er zijn moskeeën, waarin stiekem polygame huwelijken worden gesloten. De kinderen uit deze verboden tweede of derde huwelijken worden door de staat onderhouden. Dat is systematisch sociaal bedrog. Wanneer een vrouw zich bijvoorbeeld zou willen laten scheiden wegens geweld in het huwelijk: de regeling schrijnende gevallen geldt hier blijkbaar niet meer als vanzelfsprekend, omdat tuchtiging gewoon bij de islam hoort. Dat is een capitulatie van de rechtsstaat voor de sharia. Er mag geen sprake zijn van cultuurkorting.

Welke invloed heeft dat op ons en de Duitse meerderheidssamenleving?

Enerzijds is er vooral de gevoelde onzekerheid onder vrouwen: wat mag ik nu überhaupt nog wel, kan deze jurk om deze tijd? Vrouwen beginnen zichzelf te reglementeren om niet zelf slachtoffer te worden. Anderzijds zie ik een zelf aangebrachte muilkorf. Wanneer er een partij opgericht zou worden die de vrouwen maar het halve stemrecht geeft, homoseksuelen en Joden van tevoren uitsluit en drop-outs vermoordt – zoiets zouden wij nooit tolereren! Maar het is exact deze als religie verklede ideologie waar het over gaat, en daarom geloven wij vreemd genoeg dat we haar niet zouden mogen bekritiseren.

De islamwetenschapper Mouhanad Khorchide staat desondanks voor een open islam. Hij ziet potentieel van de liefde en barmhartigheid. Wat zegt u tegen hem?

Zelfs wanneer ik al die geweld-verheerlijkende soera´s schrap, blijft immers behalve de koran als zuil van de islam altijd nog Mohammed en zijn leven, dat bijna net zo belangrijk is en doortrokken is van politiek geweld en onderwerping. Natuurlijk hoop ik ook op hervormingen, maar daarvoor zou men zich van Mohammed´s misdaden moeten distantiëren. Er is een sacrale koningsmoord op de figuur van de profeet nodig. Het probleem daarbij is echter: de geloofsbekentenis beroept zich voortdurend op hem.

Maar legt u niet teveel de nadruk op de geweld-verheerlijkende soera´s in de koran en ontzegt u niet de vreedzame hun gerechtvaardigheid?

Dat doe ik niet. Het probleem met de vreedzame verzen zit in de opbouw van de koran. De koran kan men als evolutie van het geweld lezen. Hij is grof in twee delen ingedeeld: de Mekka-koran en de Medina-koran. In het begin begint het in Mekka onschuldig met de preken van Mohammed en hoe groter en invloedrijker de gemeenschap daarna in Medina werd, des te radicaler en intoleranter wordt het. In de volgorde spreken veel soera´s elkaar tegen. Eerst wordt bijvoorbeeld geëist dat niemand tot het geloof gedwongen kan worden, daarna wordt de dood van de ongelovigen geëist. Wat is er nu bindend? Hier komt de zogenaamde abrogatie in het spel: het latere vers is altijd geldig. Dat betekent dat elke daaraan voorafgaand vreedzame soera potentieel door een latere radicale “geabrogeerd”, dat wil zeggen opgeheven wordt.

Open klinkende verzen uit de koran zijn dus slechts de halve waarheid?

In de meeste gevallen, ja! Dat maakt me woedend wanneer iemand als buitenstaander altijd alleen maar koran-brokken toegeworpen krijgt, waarin de broederlijkheid tussen christenen, Joden en moslims gepropageerd wordt en het doden verboden is. Maar het is ongelooflijk hypocriet! En na elke terreurdaad hetzelfde liedje: het zou allemaal niets met de islam te maken hebben. Als ik dat hoor, is dat voor mij hetzelfde als de ontkenning van de Holocaust! Eigenlijk zouden de overkoepelende islamitische verenigingen moeten zeggen: ja, dit moorden heeft met de islam te maken! In plaats daarvan haalt men soera 5, vers 32 tevoorschijn: “Wie een mens doodt, doodt de hele mensheid.”

Wat klopt er niet aan dit vers?

Het is uit de context gerukt. Het is eigenlijk expliciet gericht tot de Joden, het vers komt uit de Thora. Het verbod om te doden geldt dus alleen maar voor de Joden, niet voor de moslims. Moslims mogen geen moslims doden, ongelovigen echter wel. En zelfs als men deze context zou willen ignoreren, is er tegelijk in het volgende vers sprake van abrogatie: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.” Derhalve mag een moslim een ongelovige op elk moment doden. En in het paradijs ontvangt hij daarvoor nog zijn loon.

De toestemming om te doden zou een christen ook uit het Oude Testament kunnen halen. Ziet u het gevaar niet om een hele gemeenschap onder algemene verdenking te plaatsen?

Ik hoop dat ik dat met mijn boek niet gedaan heb. Ik onderscheid tussen liberale moslims en orthodoxe schrift-getrouwe moslims. De schrift-getrouwe zorgen voor problemen, en dat moet men benoemen. Natuurlijk kan ook een christen radicaliseren door een al te letterlijk lezen van de Bijbel. Er bestaat echter een beslissend verschil tussen christendom en islam: de ene religie heeft de Verlichting meegemaakt, de andere is cultureel in de 7e eeuw blijven hangen.

En zo´n mentaliteit zou de Jihad van zijn aanhangers eisen, zoals u in uw boek schrijft. Wat betekent dat?

De islam deelt de wereld in twee helften: in een Huis van de Islam en in een Huis van de Oorlog. Tot de laatste behoren de gebieden, waarin de islam nog niet de staatsreligie is. De koran schrijft de Jihad expliciet voor, hij is de heimelijke zesde zuil van de islam. Als men een goede moslim wil zijn, ondersteunt men dus ook de “kleine Jihad” om de wereld op een bepaald moment compleet te veranderen in een Huis van de Islam. De kleine Jihad is echter niet zoals de grote Jihad, die een soort spirituele inspanning tegen de eigen menselijke zwakheden is. De kleine Jihad is de strijd voor de islam met “bloed of goed”. Dus of door strijd of door financiële ondersteuning.

En Europa is op weg naar het Huis van de Islam?

In de regio´s, waarin de islam nog in de minderheid is, daar is hij relatief onopvallend. Maar overal in de stedelijke gebieden, waar sprake is van een concentratie van moslims, treden onenigheden op. In het samenleven, in de tolerantie en in de eisen die ze stellen. In Brussel, een stad met 17% islamitische burgers, eiste de partij “Islam” eerst de seksescheiding in het openbaar vervoer. Zulke eisen zullen nog toenemen. Ook in Duitsland hebben we al een islamitisch beïnvloede partij: het Bondgenootschap voor Innovaties en Gerechtigheid (BIG). Haar eisen zijn weliswaar niet zo radicaal geformuleerd, maar op haar internetsite kan men echter behalve de zegenende wensen voor de ramadanmaand lezen: “Onze maatstaf zijn onze ethische principes en onze waarden, niet die van de anderen.” Volgens mij zijn ethische principes en de daaruit voortkomende waarden universeel. Ethiek wordt niet door religie en ideologie bepaald.

Uw Jihad-these gaat nog verder: u schrijft dat er ook een “geboorte-Jihad” zou zijn. Dus ook de baarmoeders van islamitische vrouwen zouden wapens zijn. Zijn kinderrijke islamitische families vijanden van de grondwet?

Dat zeg ik daarmee natuurlijk niet. Kinderen krijgen is geen misdaad. Maar het is een grondbeginsel dat Allah het heel fijn vindt wanneer de islamitische gemeenschap groeit. De islamitische vrouwen zijn overigens ook de reden waarom bij ons in Duitsland de geboortecijfers weer stijgen. En wanneer de islamitische gemeenschap groeit, stijgt op den duur ook haar politieke invloed. In Oostenrijk is het aantal moslims met op dit moment 700.000 sinds de laatste volkstelling in 2001 verdubbeld. Islamisering is geen kwestie van of, maar een kwestie van wanneer.

Dat herinnert aan de bestseller “Onderwerping” van Michel Houllebecq, waarin hij de verandering van het laïcistische Frankrijk in een God-staat beschrijft. Beschouwt u dat als plausibel?

Absoluut. U hoeft alleen maar naar Turkije te kijken. Wie had tien jaar geleden gedacht dat dit land zo radicaal zou veranderen? Turkije was ook een laïcistische staat, er was een functionerend partijlandschap. Het land stond op het punt in de EU te worden opgenomen. Dat is een waarschuwend voorbeeld. We mogen niet rusten op de lauwerkransen van de rechtsstaat en democratie. Deze vrijheden moeten dagelijks verdedigd worden – ook in Duitsland.

Een studie van de Universiteit Münster komt tot de conclusie dat meer dan drie vierde deel van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige jongeren helemaal niet meer naar de moskee gaat. Is het dus niet waarschijnlijker dat de hier wonende moslims zichzelf seculariseren?

Het is te hopen. Maar niet naar een moskee gaan, betekent natuurlijk niet dat men geen radicale ideologie leeft. We maken op dit moment immers macho-achtige jongeren mee, die alcohol drinken, misschien ook nog blowen, drugs dealen of naar de hoeren gaan, maar hun zusters het dan deels desondanks verbieden om met een Duitser om te gaan.

U spreekt uit eigen ervaring?

Ja, ik heb in 1994 mijn broer in Syrië bezocht. Hij is niet gelovig, maar heeft me desondanks op de grond gegooid, op me ingeslagen en gedreigd me af te slachten als ik terug zou komen. Het droevige daarbij is: zelfs als hij dat gedaan zou hebben, krijgt hij maar een half jaar gevangenisstraf, omdat hij het als eermoord kan rechtvaardigen – zijn zuster, die zich inlaat met ongelovigen en er een westelijke levensstijl op nahoudt. Kennissen, vrienden en familieleden zouden hem waarschijnlijk nog een schouderklopje gegeven hebben voor de moord.

In 2007 hebt u zich laten dopen. Bent u sindsdien vijandig benaderd?

Mijn familie in Syrië weet het tot nu toe officieel niet. Maar nu kan het toch niet meer geheim gehouden worden. Ik ben op alles voorbereid wat er kan gebeuren als het boek verschijnt. Ik heb immers al twee jaar lang kritiek op de islam. Haat en de meest walgelijke belasteringen ken ik genoeg. Een spreekwoord zegt: “Wie de gedachten niet kan aanvallen, valt de denkende aan.”

U hebt zich ook voldoende met de islam in Duitsland beziggehouden. Wat verwacht u van de moslims in Duitsland?

Om eindelijk te praten over de gewelddadige soera´s. en ermee op te houden ze te verzwijgen of te verdoezelen. Deze moeten eindelijk een keer bij een islamconferentie op tafel. Ik wil graag meer eerlijkheid in de discussie. Wanneer je iets wilt verbeteren, moet je naar het ergste kijken. Naar de kwellingen van de verminkte meisjes en vrouwen, naar het leed van homoseksuelen en de wanhoop van onderdrukte vrouwen. Politici zouden er ook gewoon mee kunnen beginnen om de koran te lezen en niet alleen die paar brokken die iemand toegeworpen krijgt. Ik was immers hetzelfde: tot enkele jaren geleden heb ik de islam nog verdedigd. Totdat ik de koran voor het eerst helemaal gelezen heb. Dat was een vreselijke tijd voor mij. Het was een levensleugen die men blootlegt.

Bron:
www.cicero.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Religie van de vrede", achterlijkheid, antisemitisme, Barbarisme, burgermoed, Censuur, christenhaat, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, Duitsland, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Jodenhaat, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, Mohammed, Moslims, nieuw fascisme, Rotzakken, sharia, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

22 reacties op LONGREAD: “Islamisering is geen kwestie van of, maar een kwestie van wanneer”

 1. Hovawart zegt:

  Zolang het turks en arabisch nog geen verplichte vakken zijn in het basisonderwijs hoeven de mensen zich niet te verontrusten…………maar als je je klasgenootjes wil verstaan moet je wel alvast beginnen.

  Like

 2. delamontagne zegt:

  Een jonge moslim, 13 jaar oud, sterft door ’t Coronavirus.
  Prince Charles helemaal van streek, in tranen, maar geen woord [ eerder ] over de 18700 meisjes in Great Britain die werden verkracht.

  De eerste woorden van de prins:”as-salāmu ʿalaykum”!

  Een moslimkereltje sterft door Corona en kijk eens; Prins charles helemaal in tranen, helemaal totaal verpletterd……………..
  Weer een duidelijk mooie vertoning van de prins in zijn Rammeldan-toespraak voor 2020
  Le prince Charles a déclaré qu’il avait eu le coeur «complètement brisé» (« heartbroken » 2’43) par «l’histoire tragique» du garçon musulman de 13 ans décédé seul après avoir contracté un coronavirus.
  La France aurait peut-être une solution au problème royal.
  ( Frankrijk heeft waarschijnlijk een oplossing voor dit \koninklijk probleem………..

  https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/20

  Geliked door 5 people

  • delamontagne zegt:

   DE OPLOSSING:

   Geliked door 3 people

  • Gienekehado zegt:

   Zo, die hebben wij bij deze ook afgeschreven! Wat een Vieze Slijmjurk!! Je hoort weinig meer over de mes en zuuraanvallen in “zijn” land en van hem al helemaal niet. Zal inmiddels wel verheven zijn tot de ‘culture locale’! Wat een Vieze Slijmjurk!!

   Geliked door 3 people

  • Yvonne zegt:

   Wacht maar tot zijn paard ( Camilla) wordt verkracht door zo n moslim leeftijd maakt hun niet uit erg voor die jongen maar ja is de wil van Allah hè
   Met zijn krokodillen tranen en maar slijmen met moslims,zijn ze bang voor die lui?

   Geliked door 3 people

 3. malsion zegt:

  Kortweg gezegd: Neem kennis van de totale gruwelijkheid van de islam en SCHAF DEZE QUASI-RELIGIE AF !!!
  Er is geen middenweg. Zodra je gaat onderhandelen of schipperen ben je verloren. Alleen een RADICALE AFWIJZING is de oplossing.
  ISLAM ??? – WEG ERMEE !!!!!

  Geliked door 4 people

 4. Deze vrouw zegt feitelijk hetzelfde als dat wijlen Hans Jansen al deed, helaas is het nog steeds aan dovemansoren gericht, een te groot deel van de bevolking van Europa denkt nog altijd dat het zo’n vaart niet zal lopen.
  Dat doet het echter wel en met het huidige beleid schat ik dat het geen vijftig jaar meer zal duren voordat de islam het voor het zeggen heeft, er worden nog altijd moslims met bosjes tegelijk binnen gehaald en degenen die hier al waren vermenigvuldigen zich op een manier waar de konijnen jaloers op zijn.
  “Minderheid in eigen land” het is dichterbij dan menigeen denkt.

  Geliked door 2 people

  • Tineke zegt:

   Over 50 jaar Tijl.???
   Was het maar waar,dan hoefde ik me geen zorgen meer te maken over mijn kinderen.
   Ik geef het geen tien jaar meer.
   Hopelijk ga jij gelijk krijgen,maar ik schat het veel somberder in.

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    Tineke 26 april 2020 om 16:56

    Eind 2024.

    Geliked door 2 people

   • Bagul zegt:

    Tegenover de Jihaat staat God’s daad. Hoe abstract het ook klinkt, hoe onzeker je je ook voelt, hold your horses, Tineke.

    Denk je nu werkelijk dat ik jou kies om je iedere keer gerust te stellen? Je staat niet alleen. Je bent niet alleen. Het sommetje van vermenigvuldiging is duidelijk. Onze macht is niet de dialoog, maar het geloof. In onszelf. Niks vaag aan. Niet jezelf afvragen wie ik ben. Of ik wel besta! Ik ben dichterbij dan je denkt, en nee, ik hou niet van cryptisch gezwam.

    Like

   • Tineke zegt:

    Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt,al moest ik het wel een aantal keren overlezen.
    Maar heb je in het begin niet een ander beeld neergezet,zoals we zijn er mee bezig en het is bijna zover en nog meer van dat,
    Dat kwam toch behoorlijk cryptisch en vaag over,
    En nee hoor,je hoeft mij niet gerust te stellen.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Bagul 26 april 2020 om 20:03

    Niet jezelf afvragen wie ik ben. Of ik wel besta! Ik ben dichterbij dan je denkt, en nee, ik hou niet van cryptisch gezwam.

    Nog steeds een vage vogel met ‘cryptisch gezwam’.

    – Wie ben je?
    – In welk opzicht ben je dichtbij?
    – Denk je soms dat je God bent? Of jezus?

    Geliked door 1 persoon

  • Gienekehado zegt:

   Ebru Umar, die heb ik hoog, denkt dat ze ‘de ZWARTE periode’ gelukkig niet mee zal maken. Ze is nu 50 jaar. Dus duurt het idd nog EVENTJES! Maar voor je het weet is ‘HET’ er!! Maar de speldeprikken van nu zijn nu al DODELIJK!!

   Like

 5. Jean zegt:

  Er is maar één redding voor Europa en dat is “grenzen sluiten én islam verbieden” in één slag barbaarse waanzin van het grondgebied, starten met de export van de aanwezige gewelddadige barbaren.
  “Opgeruimd staat netjes”.

  Geliked door 3 people

 6. Willem zegt:

  In de grote steden zijn de niet-moslims al bijna in de minderheid. Het moet idd stoppen, het point of no return is dichtbij.

  Geliked door 2 people

 7. Sinyo zegt:

  De hier boven genoemde “liberale moslim” zal zeker bestaan. Zelfs in de kennissenkring (met kafirs) komen ze voor. Alleen als er gedonder komt, helpen en/of beschermen zij jou niet. En waarom dan niet??? Zij zouden het wel graag willen . . . . . maarrrr voor eigen lijfsbehoud eenvoudig niet kunnen. “Dat zal hen dan ook niet letterlijk de kop kosten”.
  Een betreurenswaardige situatie voor hen, vind ik,
  Maar helaas het zij nu eenmaal zo.
  Dat maakt hen bang
  Conform de leer van Mo.
  Al 1400 jaren lang.

  Geliked door 2 people

  • Luchtpint zegt:

   Uit eigen lijfsbehoud zullen ze dat dus niet doen, neen. Eigenlijk is het vrij simpel : elke moslim staat permanent onder druk van sociale controle in zijn eigen gemeenschap. Wanneer conservatieve islam een meerderheid vormt, kan je dus nooit aan die sociale controle ontsnappen. Mag je gematigd lijken of zijn zoveel je wil, maar als je daar te ver in gaat, dan zwaait er wat voor je. Dat is ook de reden waarom islam eigenlijk “onderwerping” betekent.

   Geliked door 1 persoon

   • Sinyo zegt:

    Proost (Lucht)pint!
    Er zwaait zeker wat voor hen . . . . . het gekromde zwaard.
    Dan is er ook letterlijk sprake van een “kip” zonder kop.

    Geliked door 1 persoon

 8. Lucky zegt:

  https://www.breitbart.com/europe/2020/04/26/leftist-groups-claim-anger-of-rioters-across-france-legitimate/

  Leftist Groups Claim Anger of Rioters Across France ‘Legitimate’

  A number of leftist groups, including political parties and trade unions, have signed a letter declaring the anger that led to the widespread riots over the last week in France is “legitimate.”

  The letter, which is signed by the General Confederation of Labour (CGT) trade union, the Collective Against Islamophobia in France, Revolutionary Feminists, the Communist Party of Workers of France, and many others, claims the riots are an expression of “legitimate anger”.

  Published on the Bondy Blog website, a blog formed after the 2005 Paris riots and catering toward the highly migrant-populated suburbs of France, the letter states that such areas are on the “front line” of the coronavirus outbreak.

  “Racist discrimination, already unbearable, is reinforced by police impunity and violence and humiliation are increasing… We can add the discriminatory curfew imposed on the inhabitants of these neighbourhoods by the city of Nice,” the letter states.

  “Inequalities and discrimination must be vigorously fought and abolished… we will take part in this just fight for equality, justice, and dignity,” they added.

  Nl
  Linkse groepen claimen woede van relschoppers in Frankrijk is ‘Legitiem’

  Een aantal linkse groeperingen, waaronder politieke partijen en vakbonden, hebben een brief ondertekend waarin wordt verklaard dat de woede die heeft geleid tot de wijdverbreide rellen van de afgelopen week in Frankrijk ‘legitiem’ is.

  De brief, die is ondertekend door de vakbond van de Algemene Confederatie van Arbeid (CGT), het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk, Revolutionaire Feministen, de Communistische Arbeiderspartij van Frankrijk en vele anderen, beweert dat de rellen een uitdrukking zijn van “legitieme woede” ”.

  Gepubliceerd op de Bondy Blog-website, een blog gevormd na de rellen in Parijs in 2005 en gericht op de zeer migrantenbevolkte buitenwijken van Frankrijk, vermeldt de brief dat dergelijke gebieden aan de “frontlinie” liggen van de uitbraak van het coronavirus.

  “Racistische discriminatie, die al ondraaglijk is, wordt versterkt door de straffeloosheid van de politie en geweld en vernedering nemen toe … We kunnen de discriminerende avondklok toevoegen die de stad Nice aan de inwoners van deze buurten oplegt”, aldus de brief.

  “Ongelijkheden en discriminatie moeten krachtig worden bestreden en afgeschaft … we zullen deelnemen aan deze rechtvaardige strijd voor gelijkheid, rechtvaardigheid en waardigheid”, voegde ze eraan toe.

  Geliked door 1 persoon

 9. Ronald zegt:

  Ja de katholieken hebben de verlichting meegemaakt, omdat in de bijbel het leven van Jezus is opgetekend. In de koran bestaat er geen type zoals Jezus. Dus die verlichting van de moslims kun je op je buik schrijven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s