Collectieve onbenulligheid eindelijk aangepakt

Screenshot_176

Het is tijd geworden dat iedereen begrijpt waar Donald Trump echt mee bezig is, schrijft analist Sylvain LaForest voor OrientalReview, een onafhankelijk collectief van freelance journalisten, bloggers en politieke analisten. “De controversiële president heeft een veel duidelijkere agenda dan iedereen denkt, maar omdat hij aan de macht en zelfs in leven moet blijven om zijn doelen te bereiken, is zijn strategie zo verfijnd en subtiel, dat bijna niemand het ziet. Zijn grote doel is dermate ambitieus, dat hij willekeurige elliptische paden moet bewandelen om van A naar B te komen, gebruik makend van patronen waardoor mensen de man niet meer begrijpen. Dat geldt ook voor de meeste onafhankelijke journalisten en zogenaamde alternatieve analisten, net als het grootste deel van de Westerse mainstream fake-nieuws media en een grote meerderheid van de bevolking.”

LaForest vergelijkt Trump´s grillige beleid met een medicijn dat hij juist gebruikt voor de bijwerkingen, en wat op ieder besluit, iedere verklaring en iedere zet die hij doet van toepassing is. ‘En zodra u dat begrijpt, zult u zien wat een buitengewone president hij is, waarbij geen enkele andere ook maar in de buurt kwam.’

Ergste collectieve zwakte mensheid – totale onbenulligheid – eindelijk aangepakt

‘Trump is de eerste en enige Amerikaanse president die ooit de ergste collectieve zwakte van de mensheid aanpakt, en dat is het totale onbenul van de realiteit. Omdat media en onderwijs beide worden gecontroleerd door een handjevol miljardairs die deze planeet besturen, is alles wat we weten van de geschiedenis verdraaid door de winnaars, en hebben we geen flauw idee van onze huidige wereld.’ Trump maakte al heel snel de term ‘fake news’ populair, en heeft er daarmee al velen weten te overtuigen dat de mainstream media (vooral in het Westen) altijd liegen. ‘Beseft u hoe diep schokkend het is dat bijna alles wat u denkt te weten totaal fake is?’

De media liegen niet alleen over de geschiedenis en politiek, maar hebben ook een volkomen vals beeld geschetst over de economie, voedsel, het klimaat, energie, gezondheid, immigratie – over alles. LaForest geeft enkele inmiddels bewezen en bevestigde historische voorbeelden, zoals dat de echte moordenaars van JFK allang bekend zijn, dat de Amerikanen 10 dagen vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor hier alles al over wisten en het opzettelijk lieten gebeuren, dat de CO2-global warming klimaat-hoax wetenschappelijk absurd is, en dat 100% wetenschappelijk is bewezen dat 9/11 een false-flag operatie was.

Na 44 eerdere presidenten is Trump de eerste die beseft dat echte vrijheid pas mogelijk is als de mensheid wordt bevrijd uit deze onvoorstelbare onwetendheid. Daarom begon hij de mainstream media en journalisten te noemen voor wat ze zijn, namelijk pathologische leugenaars. Als reactie wordt Trump door hen ‘gek’, ‘gestoord’, ‘dom’ en ‘gevaarlijk’ genoemd. Ze beschouwen hem als de grootst mogelijke bedreiging voor de wereld, althans, HUN wereld, de wereld zoals zij die meehelpen in stand te houden, en die de mensheid al heel ver op een zeer duister pad heeft geleid.

Trump de ultieme anti-narcist

Sinds de eerste dag van Trump in het Witte Huis wordt hij dagelijks als een narcist, racist, seksist en klimaatontkenner neergezet, met een louche verleden. Hoewel de meerderheid van de mensen de mainstream media niet meer vertrouwt, kunnen zij hierdoor toch de indruk hebben gekregen dat Trump inderdaad een beetje gek is en niet geschikt is om president te zijn.

Donald Trump doet niets speciaals om dat beeld van hem te veranderen. Integendeel, op Twitter laat hij zijn woede de vrije loop, strooit hij met provocaties en beledigingen, klinkt hij impulsief en dom, neemt hij irrationele besluiten, liegt hij dagelijks, en smijt hij met sancties en andere dreigementen alsof het niets is.

Daarom kunnen we volgens LaForest meteen één hardnekkige mediamythe ontkrachten: ‘Het beeld dat Trump van zichzelf laat zien, is zelfvernietigend, wat het exacte tegendeel is wat pathologische narcisten doen, omdat zij erop kikken door iedereen te worden geliefd en bewonderd. Donald geeft er simpelweg niets om of u hem wel of niet mag. Dat maakt hem de ultieme anti-narcist.’

Einde maken aan Deep State, macht terug naar het volk

Zijn alomvattende plan is het teruggeven van de macht aan het volk. De VS zit immers net als Europa gevangen in een imperialistisch web dat al meer dan een eeuw wordt gecontroleerd door een klein clubje globalistische bankiers, militaire industriëlen en multinationals. Om te slagen, moet Trump een einde maken aan alle buitenlandse oorlogen en militaire operaties, zijn troepen thuisbrengen, de NAVO en de CIA ontmantelen, de controle nemen over de (private) Federale Reserve, het internationale Swift betalingssysteem opheffen, de propagandamacht van de media afbreken, en ‘het moeras’ van de Deep State en al zijn supranationale organisaties droogleggen. ‘Kortgezegd moet hij de Nieuwe Wereld Orde en de ideologie van de globalisten vernietigen. Deze taak is op zijn zachtst gezegd reusachtig en gevaarlijk. Gelukkig staat hij niet alleen.’

Rusland belangrijkste bondgenoot tegen Nieuwe Wereld Orde

LaForest wijst op een grote bondgenoot tegen deze Nieuwe Wereld Orde: Rusland. In het verleden hielpen de Russen de Amerikanen al eens om onafhankelijk van het Britse imperium te worden, en versloegen de Russen Napoleon en de Nazi’s. Na de val van de Sovjet-Unie slaagden de Westerse globalisten er bijna in Rusland kapot te maken en te onderwerpen, maar dankzij de komst van Vladimir Poetin, die ‘het moeras’ in Moskou drooglegde, is het land er op eigen kracht weer helemaal bovenop gekomen.

Sindsdien is alles wat Poetin doet, bedoeld om het Amerikaanse imperium, waar de Nieuwe Wereld Orde om draait, te vernietigen. Dat imperium wordt net als zijn voorganger, het Britse Rijk, door dezelfde centrale banken geregeerd. Enige verschil is dat zij niet langer het Britse leger, ‘maar nu de NAVO als de Gestapo van de wereld’ gebruiken. Tot de komst van Trump stond Putin moederziel alleen in zijn strijd om te voorkomen dat de Nieuwe Wereld Orde totale controle over alle energiebronnen (met olie voorop) zou krijgen. Het eerste wat de Russische president daarom deed was het leger moderniseren en met formidabele wapens uitrusten, waarmee het land niet alleen zichzelf, maar ook onafhankelijke olieproducenten zoals Syrië, Venezuela en Iran kan beschermen tegen de machtsovername door de NWO/NAVO.

Pentagon negeert bevelen president

‘Omdat een schaduwregering uit naam van de banken directe bevelen geeft aan de CIA en de NAVO, heeft Trump geen controle over het leger,’ vervolgt de analist. ‘De Deep State is een vlechtwerk van permanente officials die Washington en het Pentagon beheersen, en die enkel naar hun bevelen luisteren. Als u nog steeds denkt dat Trump de opperbevelhebber is, leg dan eens uit dat iedere keer dat Trump de terugtrekking uit Afghanistan of Syrië beval, er juist meer troepen naartoe gingen.’

Als Trump zijn boosheid over de weigering van het Pentagon zijn bevelen op te volgen publiekelijk zou uiten, dan zou er een onvoorstelbare chaos in Amerika kunnen ontstaan. Zodra de Amerikanen, die thuis zo’n 393 miljoen vuurwapens hebben liggen, doorkrijgen dat het leger totaal wordt gecontroleerd door een privaat globalistisch eliteclubje, zou er zelfs een burgeroorlog kunnen uitbreken. Dat is de reden dat de president voor een andere aanpak heeft gekozen.

In één zin een einde gemaakt aan 100 jaar fake nieuws

Van de Spaans-Amerikaanse oorlog, WO-1 en WO-2 tot en met Vietnam, Irak, 9/11 en Afghanistan, maakte dit NWO-clubje steevast gebruik van false-flag operaties om zijn doelstellingen te bereiken. Die werden (en worden) gerechtvaardigd met een fake masker van ‘het verdedigen van de democratie, vrijheid en menselijkheid’. Dus wat deed Trump toen hij vernam dat Amerikaanse troepen tegen zijn wil met nog zwaardere wapens weer terugkeerden naar Syrië? Hij herhaalde keer op keer dat ‘wij de olievelden van Syrië hebben veilig gesteld,’ en voegde daar zelfs aan toe dat hij mogelijk Exxon (Esso) ernaar toe zou sturen om de Syrische olie in bezit te nemen.

De Neocons waren opgetogen, maar de meeste anderen reageerden woedend. Waarom? Omdat ze niet begrijpen dat Trump deze ‘pil’ enkel voor zijn bijwerkingen slikt. ‘Trump heeft, door zijn schokkende, politiek incorrecte positie te herhalen een voor de NAVO onhoudbare situatie gecreëerd om in Syrië te blijven. Dit laat zijn ware bedoelingen zien. Hij vernietigde met één zin een eeuw lang fake nieuws,’ door als eerste president ruiterlijk te erkennen dat de militaire ingrepen in het Midden-Oosten enkel zijn bedoeld om de olie in te pikken en niet om die landen te ‘bevrijden’ en er ‘democratie’ te brengen.

Pas de vierde president die echt opkomt voor het volk

‘Trump is een historische anomalie,’ vervolgt LaForest. ‘Hij is pas de vierde president in de Amerikaanse geschiedenis die echt opkomt voor het volk.’ Dit in tegenstelling tot de 41 anderen, die hoofdzakelijk het geld van de mensen afpakten en in de zakken van de private banken lieten verdwijnen. De andere drie goede presidenten waren Andrew Jackson, die werd vermoord omdat hij de Tweede Nationale Bank ophief; Abraham Lincoln, die werd vermoord omdat hij weigerde tegen 24% rente van de Rothschild´s te lenen en zelf geld ging drukken, en JFK, die om tal van redenen werd vermoord, maar voornamelijk omdat ook hij een einde wilde maken aan de macht van de banken en het militair-industriële complex.

Als rasechte zakenman haat Trump de schier onbeperkte macht die grote banken hebben over de wereldeconomie. Zijn zakelijke belangen kregen de nodige klappen te verwerken, omdat hij zich vaak weigerde te conformeren aan hun eisen. Rond het jaar 2000 waren het deze banken, deze vampiers die complete landen en volken leegzuigen en tot eeuwige schuldenslavernij veroordelen, bijna gelukt om hun grote doel, een totalitaire wereldregering, te realiseren. Bijna, want er bleken een paar flinke drempels in de weg te zitten: Vladimir Poetin, 393 miljoen Amerikaanse privéwapens, en last but not least Donald Trump.

Trump moest tactiek totaal veranderen

Aan het begin van zijn presidentschap probeerde een nog wat naïeve Trump de directe benadering door zich te omringen met anti-establishment figuren zoals Michael Flynn en Steve Bannon, en al zijn buitenlandse bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen door handelsverdragen op te zeggen en nieuwe importbelastingen in te voeren. Er kwam een felle tegenreactie in de vorm van de absurde Russiagate-hoax, omdat dit de enige manier leek om Trump te stoppen. De directe benadering mislukte dus, ook omdat zijn medewerkers één voor één met allerlei valse beschuldigingen werden aangeklaagd en uitgeschakeld.

‘Trump moest dus een andere manier bedenken om de gevaarlijkste mensen op deze planeet te elimineren, en tegelijkertijd aan de macht en in leven te blijven…. En toen liet hij zijn genialiteit op de wereld los. Hij veranderde zijn strategie en benadering compleet, en begon absurde besluiten te nemen en buitensporige uitspraken te twitteren. Die waren echter niet bedoeld om letterlijk uit te voeren, maar om de bijwerkingen die er zouden volgen. ‘Daarbij gaf hij er niets om wat mensen van hem vonden, omdat uiteindelijk alleen het resultaat telt. Hij speelde er op Twitter zelfs de onnozele hals voor, deed zich naïef, gestoord of gewoon idioot voor, mogelijk om zo de indruk te wekken dat hij niet wist waar hij mee bezig was, en dat hij daarom niet zo gevaarlijk was. Hij is opzettelijk politiek incorrect om het kwaadaardige gezicht te laten zien dat de VS achter zijn masker schuilhoudt.’

Oorlogen tegen Noord-Korea en Venezuela voorkomen

De eerste test van deze nieuwe benadering was het voorkomen van een NAVO-aanval op Noord-Korea. Eerst beledigde Trump Kim Jung-un tot op het bot, noemde hij hem ‘raketman’ en dreigde hem met kernwapens, net zolang totdat het bij iedereen begon te dagen dat een oorlog met het land misschien toch niet zo’n goed idee was. Trump ging vervolgens naar Kim toe, wandelde met hem in een park, waar beide leiders met elkaar lachten en vriendschap sloten. De officiële onderhandelingen liepen daarna op niets uit, omdat er over niets meer te onderhandelen viel. Daarmee verlamde Trump de NAVO compleet. ‘Velen hadden het zelfs over de Nobelprijs voor de Vrede. Velen weten alleen niet dat die doorgaans aan witgepleisterde oorlogsmisdadigers zoals Obama of Kissinger (of Yasser Arafat) wordt gegeven.’

Toen kwam Venezuela, en weer werkte Trump´s buitenissige benadering. Hij dreigde het land plat te gooien, en steunde tegelijkertijd Guaido, een hersenloze nietsnut van een oppositieleider die door het grootste deel van de Venezolanen wordt gehaat. De wereld sprak schande van Trump´s totale gebrek aan diplomatie en subtiliteit. Resultaat: Brazilië en Colombia verklaarden niet deel te willen nemen aan een aanval op Venezuela. Na Trump´s medicijn waren er nog maar zo’n 40 landen over wier presidenten en premiers (met name in Europa) hersendood genoeg waren om Guaido te blijven steunen. Donald kon echter weer een kruis zetten door de volgende oorlog die op zeer onorthodoxe wijze was voorkomen.

Swift systeem wankelt

De op het oog harde Amerikaanse sancties tegen Rusland, Turkije, China, Iran, Venezuela en andere landen duwden deze landen uit het internationale (door het Westen gecontroleerde) Swift betalingssysteem, dat enkel bedoeld is om de hegemonie van de dollar over de wereld in stand te houden. Rusland, China en India richtten vervolgens een alternatief systeem op dat gebaseerd is op hun eigen nationale munten. De bipolaire wereld werd daarmee officieel een feit. Met de volgende serie sancties duwt Trump nog meer landen uit Swift, waardoor grote banken in met name Europa zullen omvallen.

Zelfs in deze politieke orkaan weet Trump zijn bijna kinderachtige, arrogante humor intact te houden. Fantastisch voorbeeld was zijn bespotting van Hillary Clinton en Barack Obama, door zich met uitgestreken gezicht met zijn generaals te laten fotograferen in de ‘situation room’ toen Amerikaanse troepen de dood van ISIS leider Al-Baghdadi in Syrië in scene zetten. Dat deed Trump opzettelijk op exact dezelfde wijze als destijds Obama en Hillary het uitschakelen van Osama bin Laden hadden gefaket. Trump trok het zelfs zover in het belachelijke dat hij beweerde dat een hond de dode nep Kalief had herkend door aan zijn ondergoed te ruiken.

Nu begrijpt u wat Trump echt aan het doen is

‘Nu u begrijpt wat Trump echt aan het doen is, zult u in staat zijn de show in al zijn pracht en  zijn ware betekenis te waarderen,’ vervolgt LaForest. ‘Maar het verbaast me dat zoveel ‘alternatieve’ journalisten en analisten, die alles weten over 9/11 en de absurditeit van global warming, na drie jaar nog steeds geen idee hebben waar Trump mee bezig is. Zij zijn in de (val van) de mainstream media, die iedereen ervan hebben overtuigd dat Trump mentaal gestoord is, getrapt.’

‘Aan degenen die nog steeds twijfelen aan Trump´s agenda: gelooft u echt dat de duidelijke implosie van Amerika’s imperialisme over de planeet toeval is? Gelooft u nog steeds dat dit komt vanwege de Russische beïnvloeding van de verkiezingen in 2016, waarover de CIA, de FBI, alle media, het Amerikaanse Congres, de Federal Reserve, de Democraten en de oorlogszuchtige helft van de Republikeinen hem tegenwerken en hem zelfs proberen te impeachen? Net als met het meeste wat de media beweren, is de realiteit het exacte tegendeel van wat u wordt verteld. Trump kan wel eens de meest toegewijde man ooit in de Oval Office zijn, en is zeker de meest ambitieuze en politiek incorrecte.’

Wereld zal tussen 2020-2024 drastisch veranderen

‘Conclusie: de wereld zal tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen.’ Trump en Poetin zullen dan hun laatste termijn vervullen, en weten beiden dat het daarom ‘nu of nooit’ is. Samen moeten ze proberen een einde te maken aan de NAVO, Swift en de EU, en daarmee ook aan de oneindige ‘war on terror’ en de CO2/global warming/klimaathoax, alsmede de bedenkers en ondersteuners van deze leugens. Trump zal het moeras van de CIA en het Pentagon moeten zien te dempen en de Federal Reserve moeten nationaliseren. Samen met China en India kan eindelijk de macht van het private bankensysteem worden gebroken door te besluiten geen cent meer van de enorme schulden aan hen terug te betalen. Banken zullen daardoor als dominosteentjes gaan omvallen, maar nu zal er geen Obama-achtige lakei zijn om ze ten koste van de welvaart van het volk met een bailout te redden.

‘En zodra dit is gedaan, kan er vrede en voorspoed op de planeet komen, want onze belastingen gaan dan naar de ontwikkeling van landen in plaats van naar zinloze avonturen van het leger en hun peperdure speelgoed, of naar de rentebetalingen over de leningen die de banken aan ons hebben verstrekt, en dat met geld dat ze zelf sowieso nooit hebben gehad.’

‘Als u na het bovenstaande nog steeds niets begrijpt van Donald Trump, bent u hopeloos. Of u bent Trudeau, Macron, Guaido (/Merkel, JRK (het trio Jetten/Rutte/Klaver), Von der Leyen, Lagarde), of wat voor andere nuttige idioot dan ook, zich niet bewust van het feit dat het tapijt onder hun voeten al is weggetrokken.’

Maar wat… als de VN/EU/IMF-globalisten, megabanken en klimaatfascisten toch winnen, Trump verliest of wordt verwijderd, en – God verhoede het – Hillary Clinton, Joe Biden of Elizabeth Warren volgend jaar president wordt? Dan worden de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de allerergste uit de menselijke geschiedenis, want dan zal de Nieuwe Wereld Orde elite, in een laatste wanhopige poging aan de macht te blijven, er zo snel mogelijk een totalitaire klimaatdictatuur doorheen drukken, en uiteindelijk zo goed als zeker de Derde Wereldoorlog tegen het ‘opstandige’ Rusland (en China) gaan veroorzaken, wat Obama tot twee keer toe nèt niet lukte (2013 Syrië, 2014 Oekraïne). Voor onze toekomst gaat 2020 hoe dan ook een ongekend cruciaal jaar worden.

Bron:
www.facebook.com
(h/t “Lis”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Donald Trump. Bookmark de permalink .

14 reacties op Collectieve onbenulligheid eindelijk aangepakt

 1. koddebeier zegt:

  “gevangen in een imperialistisch web dat al meer dan een eeuw wordt gecontroleerd door een klein clubje globalistische bankiers, militaire industriëlen en multinationals.”
  De enige werkende optie is deze lieden te laten opruimen door zgn. Cleaners die deze lui één voor één opruimen !

  Geliked door 3 people

 2. Konkie zegt:

  Goed uitgelegd. Helemaal mee eens.

  Geliked door 1 persoon

 3. koddebeier zegt:

  Trump en Poetin Go,Go Go !!!

  Geliked door 2 people

 4. delamontagne zegt:

  Oakland, Californië: Een agent van de Federale Politie werd tijdens de rellen voor ? George Floyd, GEDOOD [ VERMOORD ].
  Waar blijft de verontwaardiging voor de dood voor een Politie-officier die OOK EEN AFRO-AMERICAN was ? ? ?
  ** ** **
  Angela Underwood-Jacobs, whose brother was killed in a riot, asks:
  “I am wondering, where is the outrage for a fallen officer that also happens to be African-American?” pic.twitter.com/gRcF5mZPj7

  — Caleb Hull (@CalebJHull) June 10, 2020

  Federal security guard killed in Oakland identified as Pinole man

  BRON:
  San Fransisco chronicle

  https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Federal-security-guard-killed-in-Oakland-15306674.php#photo-19478661

  Geliked door 1 persoon

 5. Lex zegt:

  Dan kan ik gelukkig zeggen dat mijn gevoel altijd goed is geweest, maar ik zit in europa en daar komt nog steeds een oorlog tussen christenen en moslims.
  Is dat de back up voor als plan A fout gaat?

  Geliked door 1 persoon

 6. Htsk day zegt:

  Greatest Trump video ever!

  Geliked door 2 people

  • Hans zegt:

   Pas de vierde president die opkomt voor het volk: Andrew Jackson een goede president? Hij is NIET vermoord, maar overleden na een combinatie van longoedeem, hartfalen en tuberculose. Er is wel twee keer een mislukte moordaanslag op hem gepleegd op dezelfde dag door dezelfde dader. Er is wel iets geweest met een Tweede Nationale Bank. En uit zijn levensloop te concluderen is hij nogal wisselvallig geweest en was hij rijke eigenaar van een slavenplantage.
   Verder zijn er 4 presidenten vermoord in een tijdsbestek van 98 jaar: Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901) en Kennedy. Twee andere presidenten op wie een mislukte aanslag is gepleegd waren Gerald Ford (2× in 1975) en Ronald Reagan (1981). Al die aanslagen hebben niets te maken met politieke onenigheid over banken.

   Like

 7. verwardeman zegt:

  @koddebeier
  LIKE , DRIEWERF LIKE !

  Like

 8. Meine zegt:

  Inderdaad, dit lijkt mij een goede analyse….
  Diverse dingen waren mij ook al opgevallen, maar dan als een vorm van “Zakendoen”. Als je iets goedkoop wilt hebben dan ga je er niet te gretig in, maar dan ga je het product afkraken…

  In het kader van “de soep wordt niet zo heet gegeten, als deze wordt opgediend….”

  Like

 9. Nemesis zegt:

  Één van er maar heel weinig, achter Trump kunj je nog een hele lading sterren erbij zetten. !!!
  ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** etc. etc.

  Geliked door 3 people

 10. Wim zegt:

  Deze toespraak (link) van Poetin is interessant in het kader van het artikel hierboven, omdat Poetin hierin zijn visie op het unipolaire wereldbeeld uiteenzet. Inclusief de rol van de VS (voor Trump). https://irmaschiffers2014.wordpress.com/de-gehele-toespraak-van-vladimir-poetin-nederlands/
  Geen wonder dat Rusland nu ineens (weer) het grote gevaar geworden is.

  Like

 11. bobzelf zegt:

  MIJN OOM IS ECHT ALLE JEZUS GOED HE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  THE KING OF THE WORLD

  OOM BOBZELLUF

  Like

 12. Hans zegt:

  Pas de vierde president die opkomt voor het volk: Andrew Jackson is blijkbaar niet vermoord. Er zijn wel 2 mislukte aanslagen op zijn leven gepleegd op dezelfde dag door dezelfde persoon. Jackson overleed aan hartfalen, longembolie en tuberculose! Er was wel iets met de Tweede Nationale Bank maar dat was geen succes voor hem. Hij wordt wel ‘man vh volk’ genoemd. Maar hij was ook rijke eigenaar van een slavenplantage. Wie echt voor het volk optrad in de zaak van de Tweede Nationale Bank was zijn opvolger John Tyler jr. in 1841. Tyler was fel tegenstander van deze bank omdat deze de elites en de grote bedrijven teveel voordeel zou opleveren ten nadele vh ‘gewone volk’ . Deze president overleed aan een natuurlijke dood. (Wikipedia).
  Misschien zijn er dus wel 4 goede presidenten geweest voor Trump…en is Trump de vijfde goede. Wie weet het?!
  Er zijn 4 presidenten vermoord – 3 (Lincoln, Garfield en McKinley) door persoonlijke wraak van een individu, Kennedy inderdaad om meer redenen.

  Like

 13. Hans zegt:

  Mijn bijdrage/mening staat twee keer geplaatst wat ik niet verwacht had. De eerste keer leek hij niet goed geplaatst te worden en heb toen een verbeterde versie laten plaatsen. Bovendien staat de eerste bijdrage als commentaar op de verkeerde plaats (Htsk Day). Dat was niet de bedoeling.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s