De nieuwe NSB!: Politie neemt stoepkrijt in beslag bij het Malieveld

Screenshot_58

Den Haag – De politie heeft zaterdagavond bij het Malieveld van enkele personen stoepkrijt in beslag genomen. Enkele personen waren zaterdagavond bezig met het aanbrengen van hartjes en teksten met stoepkrijt op een pad langs het Malieveld. Naast honderden hartjes werd ook de tekst: ‘Voor vrijheid en liefde’ op het pad gekrijt. Een hardloper, die toevallig langsliep, vond het een leuk initiatief en hielp mee.

Het plan was om met krijt het hele pad langs het Malieveld te voorzien van hartjes. De politie zag het gebeuren en heeft hen gevraagd daarmee te stoppen.

Na uitgebreid overleg met de politieleiding moesten de personen stoppen met krijten en werden de dozen stoepkrijt in beslag genomen. Zondag mogen zij de in beslag genomen stoepkrijt aan het politiebureau weer afhalen. Ook zijn de gegevens van de personen genoteerd, daarna mochten zij hun weg vervolgen.

Lees verder>>>
(h/t “Tistochwat”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Bananenmonarchie Nederland, Censuur, cultuurrelativisme, Den Haag, dictatuur, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, machtswellust, meningsdictatuur, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politie, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

13 reacties op De nieuwe NSB!: Politie neemt stoepkrijt in beslag bij het Malieveld

 1. BertG. zegt:

  Weer een nieuw dieptepunt.
  Laat die mensen toch lekker hartjes tekenen als ze dat leuk vinden.
  1 regenbui en alles is weg.

  Geliked door 2 people

 2. Henk der Niederlánder zegt:

  Goh gelukkig zit de hermandad nog steeds achter de echt zware criminelen aan.
  Hiermee hebben ze zeker ww3 voorkomen.

  Geliked door 3 people

 3. Steven zegt:

  Er is toch wel aan het verdienmodel gedacht…toch?

  Like

 4. Marc zegt:

  Discriminatie (letterlijk: het maken van onderscheid) is een functie van de sociale omgang. Het stelt mensen in staat individuen te classificeren als deel van een eenheid, waarin specifieke normen, waarden en omgangsregels gelden.

  Het helpt het eigen ‘huis’ te vinden, maar ook om hen die daarin niet thuishoren, buiten te houden. Primair motief in dit laatste ligt in de wens tot behoud van het eigene of datgene wat men wenst te laten prevaleren. Dit kan een bepaalde cultuur zijn, een religie of een andere specifieke set van normen en waarden.

  De meest primaire vorm van discriminatie die mensen maken is die tussen man en vrouw. Het is een interpretatie door mensen van hun eigen natuur. Alle andere vormen van discriminatie zijn ontstaan als afgeleiden van de in een bepaalde tijd en plaats aanwezige cultuur.

  Duidelijk onderscheiden van de sociale functie van discriminatie moeten worden de formele rechten en plichten die door een overheid worden opgelegd. Zulke formele vormen van recht en plicht kunnen aansluiten op de bestaande opvattingen over discriminatie.
  Een voorbeeld hiervan kan gevonden worden in de omgang met vreemdelingen in de Middeleeuwen, waarbij een vreemdeling geacht werd mogelijk uitgesloten te zijn van de eigen gemeenschap. Zonder een gemeenschap waartoe men kon behoren was overleven voor het individu vrijwel onmogelijk. Een overheid heeft zo een beschermende functie naar de gemeenschap.

  Schadelijk wordt een overheid wanneer deze zich losmaakt van de gemeenschap in de vorm van een staat. De staat, als enkelvoudige overheid aan de gemeenschap waarvan het in dienst stond, ontleende haar bestaansrecht aan diezelfde gemeenschap of aan (afhankelijk van de betreffende cultuur) aan God of een heer (koning, edelman).

  Kenmerk van een staat is enerzijds dat het zich losmaakt van de gemeenschap om zich vervolgens te stellen boven diezelfde gemeenschap door zich de morele grond waarop de gemeenschap stond toe te eigenen. De staat leidt niet alleen de gemeenschap door bestuursmaatregelen en rechtspraak, maar creëert nieuw recht, zo nodig tegen de belangen van de gemeenschap in.

  Zolang de staat nieuw recht schept in het verlengde van de cultuur en wensen van de gemeenschap, lijkt het in dienst te staan van de gemeenschap. Sterker: de staat is de grootste vorm van organisatie die de mensheid kent, en als zodanig kan het grotere projecten aan dan menig particulier bedrijf. Voorbeelden zijn de gezondheidszorg, maar ook bijzondere wetenschappelijke projecten.
  De staat biedt onmiskenbaar zeer grote organisatorische, en zo ook materiële, voordelen.

  Dat neemt niet weg dat de staat anderzijds de gemeenschap (samenleving) ook schade kan berokkenen. Dit kan ze doen door het creëren van wet en regelgeving, schadelijk voor de specifieke groepen uit die gemeenschap, waarbij tegelijk andere groepen (grote) nadelen ondervinden (verdeel- en heersprincipe).
  Als voorbeeld hiervan kan verwezen worden naar de kabinetten Rutte (creëren van een voorheen niet bestaande groep als ‘scheefwoners’, waarbij een door de overheid geselecteerde groep mensen zwaar worden belast. Essentieel hierbij is dat het primaat van het toekennen van rechten en plichten aan groepen van mensen, bij de staat ligt, in casu het betreffende overheidsapparaat.

  Een verbijzondering van dergelijk ‘staatsrecht’, dus het toekennen of onttrekken van rechten en plichten aan groepen binnen de samenleving, is het creëren van wet- en regelgeving met een specifiek particulier doel. Bijvoorbeeld het uitsluiten van joden uit de Duitse samenleving door de nazi’s. Ik spreek hier over particuliere doelen omdat ze, zoals de Neurenberger wet, aantoonbaar geen uitvloeisel zijn van de wil van het volk.

  De staat is prime mover inzake sociaal en maatschappelijk onrecht. Zo zijn vele normen afkomstig uit de staatsorganisatie (ambtenarenapparaat). U mag hierbij zelf de talloze voorbeelden zoeken.

  Moet de staat worden afgeschaft?

  Allereerst moet worden vastgesteld dat de staat ontegenzeggelijk extreem grote nadelen kent. Dit lijkt, gezien het voorafgaande, een open deur. Maar feit is dat meeste mensen het bestaan van de staat steunen. Als organisatie verschaft het velen vele voordelen en bescherming. De staat is te zien als de vorm van organisatie dat het goddelijke (het leven in de vorm van de natuur, het leven na de dood) het dichtst benaderd: de staat maakt van ‘ons mensen’ halfgoden. Het stelt ons in staat naar de maan te reizen, maar evenzo goed Auschwitz te realiseren (niet voor niets historisch met elkaar verbonden; zie Werner von Braun).

  We zullen als mensheid, als gemeenschap (of wat daar nog van over is) onze gemeenschapsrechten op de staat moeten heroveren. Dat begint met het evalueren, en vooral naar waarde schatten van de prestaties van deze staat.

  De staat verbiedt ongelijke behandeling van personen en groepen. Ze heeft het dit opgenomen in de Grondwet: het is zelfs strafbaar. Daarmee schakelt de staat discriminatie als functie van sociale omgang uit, en berooft zo de gemeenschap van een essentieel middel tot zelfbehoud. Dit kan de staat doen omdat zij het prerogatief over wet- en regelgeving heeft (overgenomen van de gemeenschap).

  Anderzijds is het de staat die zelf ongelijke behandeling van personen of groepen bevorderd door eenzijdig deze personen of groepen rechten te onthouden of plichten op te leggen. Eerder gaf ik al de voorbeelden van ‘scheefwoners’ en joden.

  Maar ook kan de staat eerder in de samenleving niet-aanwezige groepen rechten toekennen. Op grond van de vrijheid van godsdienst (in Nederland historisch alleen bedoeld als wederzijdse tolerantie tussen katholieken en protestanten!) verschaft de staat de islam bestaansrecht in dit land. Dit is alleen mogelijk doordat de staat de sociale functie van discriminatie heeft uitgeschakeld. Evaluatie van dit staatsrechtelijk handelen kan aldus tot geen andere conclusie leiden dan dat de staat handelt tégen het belang van de gemeenschap.

  Evaluatie van staatsrecht, staatsrechtelijk handelen door de overheid, maar vooral ook waardering van de gevolgen hiervan voor de gemeenschap (samenleving) is essentieel.
  Daarvoor is het van belang te bepalen uit welke groepen deze gemeenschap bestaat (of bestond).

  Dat hieruit (straf-)rechtelijk vervolging van politici, ambtenaren en maatschappelijke organisaties van de voorbije tachtig jaar volgt, is evident.

  De staat hoeft in principe niet te worden afgeschaft. Maar het prerogatief hoort weer bij het volk als geheel te komen liggen. Als dit betekent dat de huidige hoge graad van organisatie teloor gaat, dan komt het primaat voor het oplossen opnieuw bij maatschappelijke organisaties te liggen, zoals die tot 1945 nog bestonden.

  Like

 5. koddebeier zegt:

  Nederland begint (mede door de EU) dictatoriale trekjes te vertonen en mede daardoor vertoont de politie fascistische trekjes !

  Geliked door 1 persoon

 6. karton zegt:

  Dit zijn niet zómaar NSB´ers !! Nee nee, wat dacht u wel ?
  Zij hebben de speciale 3 weken durende cursus : `Het inbeslagnemen van stoepkrijt, fluitketels en hoofddeksels` gevolgd en met goed gevolg het examen afgelegd ; ná ´t examen dienden zij een rapport van de inbeslagname op te stellen als proeve van bekwaamheid, zij mochten in dit rapport van 6 regeltjes, max. 20 schrijffouten maken om totaal geslaagd te zijn.
  Nú mogen zij zich échte NSB´ers noemen.

  Geliked door 1 persoon

 7. Sobieski zegt:

  Ja, mensen, hartjes tekenen met stoepkrijt, dat kan toch echt niet.
  Dat is toch echt wel heel wat erger dan terroristische aanslagen plegen, bejaarden beroven, meisjes verkrachten, autochtonen in elkaar slaan, banken overvallen, winkels plunderen, auto’s in brand zetten, met stenen gooien naar de politie, Joden vermoorden, homo’s bedreigen, vrouwen onderdrukken, Christenen verachten etc.

  Zo zien we hoe de lafheid regeert.

  Like

 8. Pingback: Is dit uw Nederland nog? Politie neemt stoepkrijt in beslag bij het Malieveld | JDreport.com

 9. Bas zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s