VS: Voormalig veiligheidsadviseur roept op tot verzet tegen “duistere machten”

Screenshot_120

(Vertaling: E.J. Bron)

De linkse “Deep State” is ook in de VS een concrete bedreiging

Michael Flynn (foto), gepensioneerd generaal van het Amerikaanse leger en voormalig directeur van de militaire inlichtingendienst DIA, heeft een dramatisch appèl tot de “zwijgende meerderheid” in de VS gericht. Aanleiding voor de oproep van Flynn, die korte tijd ook nationaal veiligheidsadviseur van president Trump was, zijn de enorme onlusten door linkse chaoten in Amerikaanse steden en de door delen van de media meegedragen hetze tegen de politie. Hieronder de Nederlandse vertaling van de toespraak van generaal Flynn tot de “stille meerderheid”:

PI News (2)

“Word wakker! Amerika is in gevaar verloren te gaan”

“Mij werd ooit verteld dat als we niet uitkijken 2% van de hartstochtelijken 98% van de ongeïnteresseerden voor de volle 100% zal controleren.

Hoe langer ik over deze zin heb nagedacht, des te meer geloof ik in de juistheid ervan. Er bestaat een kleine groep hartstochtelijke mensen, die er hard aan werken om onze American Way of Life te vernietigen. Verraad en valsheid zijn wijdverbreid, en onze rechtsstaat en onze hoeders van de wet die onze wetten handhaven, liggen meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van onze natie onder vuur. De hartstochtelijke 2% lijkt te winnen.

Hoewel er ontelbaar veel goede mensen zijn, die proberen alles te bolwerken wat hen wordt voorgezet, kan onze zwijgende meerderheid (de ongeïnteresseerden) niet langer zwijgen.

Wanneer de VS de bestorming van het socialisme wil overleven, wanneer we willen blijven genieten van onze autonomie en de verworvenheden van onze hard bevochten vrijheidsrechten, dan moeten we begrijpen dat er twee tegenovergestelde krachten bestaan: de ene zijn de “kinderen van het licht” en de andere de “kinderen van de duisternis”.

Zoals ik onlangs heb geschreven, vereisen de kunst en de waarneming van autonomie de actieve deelname van elke Amerikaan. Dat is geen grap! Stemmen is slechts een deel van deze activiteiten. Steeds opnieuw werd de zwijgende meerderheid door de ´dapperheid en vastberadenheid´ van kleine, goed georganiseerde, hartstochtelijke groepen overmeesterd. Het is nu tijd voor ons, de zwijgende meerderheid (de ongeïnteresseerden) om deze beide eigenschappen aan de dag te leggen.

De beproevingen van onze huidige tijd zijn, net zoals oorlogvoering, enorm en hun gevolgen zwaarwegend, en men lijkt ze niet de baas te kunnen worden.

Zoals een politieagent uit Virginia tegen me zei: ´De mensen voelen zich niet meer veilig in hun huizen, en onze politie is dusdanig gedemoraliseerd dat we niet zo kunnen werken zoals we dat zouden willen. In de 23 jaar dat ik bij de politie werkzaam ben, heb ik nog nooit zo´n slechte moraal meegemaakt.´

Een andere vrouw uit Mississippi vertelde me dat onze leidinggevende krachten ´hard op het aambeeld moeten slaan. De mensen verliezen hun geduld. Het moet gewoon gestopt worden! Wetten MOETEN gehandhaafd worden… niemand staat boven de wet.´

Maakt u zich geen zorgen. Door verstandig, positief handelen van vastberaden patriottische burgers kunnen we succes hebben. Denkt u er altijd aan dat onze vijand (deze duistere krachten) constant moeilijkheden heeft waarvan wij niets weten.

Voor de meeste Amerikanen lijken deze krachten sterk te zijn. Ik voel dat ze wanhopig zijn. Ik voel ook dat slechts een lichte druk van onze kant volstaat om deze krachten te overwinnen.

Hoe zou deze druk uitgeoefend moeten worden?

Onze strafvervolgingdeskundigen, van de leider van de commandogroep tot aan de rechercheur en van de gewone politieagent tot aan de chef van de politie, vormen een verdedigingslinie tegen de corrupten en de criminelen. Zo kunnen we (eerst) de toestand van een relatief vreedzaam bestaan bewaren.

Wij moeten hen uit alle macht ondersteunen. Zij zijn niet de vijand; zij brengen licht in de duisternis van de nacht door hun moed en hun vastberadenheid om hun werk zonder veel poespas en met enorme offers te doen.

De zwijgende meerderheid (de ongeïnteresseerden) neigt ertoe de weg te gaan van diegenen die hen leiden. Wij zijn geen kaart- of gedachtelezers; wij zijn mensen, die vervuld zijn met alle hoop en angst die het vlees erft. Wij mogen niet verdwalen in deze strijd. We moeten met vastberadenheid ons door God gegeven gezonde mensenverstand volgen.

Zoek de waarheid, vecht voor haar in elke situatie waarmee jullie geconfronteerd worden. Vertrouw geen valse berichten of valse profeten; vertrouw op je instinct en jullie gezonde mensenverstand. Diegenen, die een geweten hebben, kennen het verschil tussen goed en fout, en diegenen die moed bezitten, zullen altijd de voorkeur geven aan het hardere juiste tegenover het lichtere foute.

Ik denk dat de aanvallen waarmee we nu geconfronteerd worden deel uitmaken van een goed georganiseerde en gefinancierde onderneming, die het racisme als zwaard gebruikt om onze strijdvaardigheid op het slagveld te verzwakken. Dit wapen wordt ingezet om geweld en misdaad aan een doorbraak te helpen en te legitimeren, en niet om de waarheid te zoeken en haar te dienen.

De tegen ons gerichte wapens van de duistere machten hebben een doel:

Vaart zetten achter maatschappelijke veranderingen door macht en controle. Socialisme en het creëren van een socialistische maatschappij zijn haar uiteindelijke doelen.

Ze beogen ook om God uit onze families, onze scholen en onze rechtbanken te verjagen. Ze streven er zelfs naar om God uit onze kerken te verwijderen, omdat zij in principe hopen God uit ons dagelijks leven te kunnen verbannen.

Denk eraan dat wij alleen maar als ´één natie onder God´ verenigd zullen blijven.

En ja, er bestaat een ´verzetsbeweging´ door de machten van de duisternis. We moeten echter ook deze aanvallen weerstaan en in plaats daarvan onze situatie optimistisch zien. Net als de oorlog kan ook het optimisme alomtegenwoordig zijn en er aan bijdragen elk opkomend gevoel van angst te bedwingen.

We moeten echter voorzichtig omgaan met ons optimisme. Anders zouden we kunnen verdwalen in moedeloosheid en wanhoop over elke fout die we tegenkomen. We moeten hardnekkig blijven met betrekking tot het doel dat we willen bereiken. Dit doel bestaat erin een onwankelbare constitutionele republiek gebaseerd op joods-christelijke waarden en principes te behouden. We mogen niet bang voor ze zijn, maar moeten ons elk principe en elke waarde eigen maken.

Onze weg maakt koerscorrecties noodzakelijk. Om ons democratie-experiment vooruit te helpen, zouden we de platgetreden en mislukte politieke paden moeten bestrijden en verwerpen en in plaats daarvan een betere koers inslaan, die een helder licht op de vrijheid werpt, een weg, die steeds meer controle over onze levensomstandigheden belooft in plaats van door steeds minder politici gecontroleerd te worden, die zich al veel te lang aan de macht bevinden. Die hebben ons als afval weggegooid.

Onze wil, onze individuele vrijheden en grondrechten blijven machtige krachten, die begrepen en verstandig ingezet moeten worden. We mogen niet al te koppig zijn. Wanneer we ons op de grondwet oriënteren, komen we er meer over te weten welke vrijheden de mensen willen.

Vaak moeten we echter op datgene teruggrijpen wat ons hier naartoe gebracht heeft. We kunnen het ons niet veroorloven om onze door God gegeven mensenrechten en de sterke innerlijke wens om vrij te kiezen en de frisse lucht van de vrijheid in te ademen, op te geven.

We moeten opstaan en onze stem verheffen om onze zogenaamde ´leiders´ van de regering uit te dagen.

Wij geven hen de macht, we kunnen hen ook afzetten. Door onze rechten en privileges als Amerikaanse burgers zetten we vraagtekens bij de politieke klasse en gebruiken we ons kiessysteem, opdat ´wij, het volk´ kunnen beslissen wie er zal regeren.

We mogen het een klein percentage machtigen niet toestaan om onze positie op het Amerikaanse slagveld in te nemen. Als vrij denkende en handelende individuen moeten we controleren hoe we willen leven en mogen het niet aan enkele hartstochtelijke personen toestaan om onze manier van leven te veranderen.

Aan de zwijgende en op dit moment ongeïnteresseerde meerderheid:

Word wakker! Amerika loopt gevaar in de afvalbak van de geschiedenis aan het socialisme verloren te gaan. Het hart en de ziel van Amerika staan op het spel.

In de oorlog zowel als in het leven resulteert het falen meestal vanuit passiviteit. We staan voor een historisch sleutelmoment, dat de loop van de geschiedenis van onze natie kan veranderen.

Wij, het volk, moeten elke politicus uitdagen, op alle niveaus.

We moeten ook aan de kant van onze strafvervolgingdeskundigen staan en hen ondersteunen: Zij zijn het puntige uiteinde van de speer die ons tegen de anarchie verdedigt.

Het wordt tijd om te handelen.”

De Verenigde Staten bevinden zich midden in een cultuurstrijd. Dat onderstreept het emotionele appèl van Flynn heel duidelijk. Op de korte termijn gaat het links erom de herverkiezing van president Donald Trump in november te verhinderen. Want die zou het gezicht van de VS in zijn tweede ambtstermijn duurzaam veranderen – tot groot verdriet van de globalisten en het establishment.

Op de middellange en lange termijn echter, en dat heeft Flynn heel goed gezien, moeten de liberale Verenigde Staten in een autoritair geregeerde, socialistische maatschappij getransformeerd worden, waarbij de ideologie van het “antiracisme” als voortdrijvende lading fungeert.

Of dit plan uiteindelijk opgaat, zal in beslissende mate afhangen van het gedrag van de zwijgende meerderheid.

Ook in dit punt heeft Flynn gelijk:

Laat het grote deel van de burgers in vooral de blanke bevolking zich met de racismeknuppel tot zwijgen brengen respectievelijk door gewelddadig optreden van de linkse meute intimideren of stelt men zich te weer om de vrijheid, de democratische rechtsstaat en het historisch erfgoed van het land te verdedigen? – Het antwoord op deze vraag zal niet alleen over de toekomst van de VS, maar over die van de hele wereld beslissen.

Bron:
www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, democratie, gezond realisme, Nationalisme, Patriottisme, socialisme, Verenigde Staten, Verzet, Vrijheid. Bookmark de permalink .

8 reacties op VS: Voormalig veiligheidsadviseur roept op tot verzet tegen “duistere machten”

 1. M. zegt:

  Geldt voor ons land net zo.
  Wanhopig en levensgevaarlijk zijn die lui waartegen geen verzet te groot kan zijn.
  Zo ook die drek wat men media noemt daar kan ook het verzet niet groot genoeg tegen zijn met hun criminelen geknuffel en het schofferen van de eerlijke mens.

  Geliked door 1 persoon

 2. Lilith zegt:

  Het is inderdaad een strijd van de duisternis tegen het Licht maar als ik dat hier in NL zeg ben ik een aanhanger van “conspiracy theorieen’. Mensen denken dat het overwaait maar onze wereld zal er anders uitzien en zal NIET ten goede veranderd zijn.

  Geliked door 2 people

 3. koddebeier zegt:

  Een deel van de problemen spelen ook in ons land !!

  Like

 4. Steven zegt:

  Nou.. duistere machten….hier is er nog één. Ze hebben vast weer een NIEUW spelletje bedacht!

  WHO: ‘Coronapandemie voorbij? Het ergste moet nog komen’

  https://www.ninefornews.nl/who-coronapandemie-voorbij-het-ergste-moet-nog-komen/

  Geliked door 1 persoon

 5. Julia zegt:

  Grotendeels speelt dit ook in ons land. Het enige wat het volk nog te doen staat is zich te verzetten tegen dit links ondemocratisch geweld. Doorgaan met al dan niet verboden demonstraties, een slim schaakspel spelen om verwarring binnen het linkse systeem te scheppen zodat de politie (die zich nu tegen haar burgers keert flink overuren draait en de frustraties door het vele overwerk zijn offers gaat eisen zodat het korps langzaamaan uitdunt door frustraties en ziekmeldingen). Het moet nu de kop worden ingedrukt men kan pas respect krijgen voor een politiekorps dat de burgers beschermt en niet zoals op veel beelden is te zien zij uit frustraties zonder meer onschuldige demonstranten klappen uit deelt en er gelijk een aantal gefrustreerde helden in uniform komen aanstormen. Dit is een slecht teken en duidelijk dat zij langzaamaan de macht aan het verliezen zijn. De schuld ligt uiteraard niet bij oom agent maar bij de politiek, linkse burgemeesters en korpsleiding omdat het korps met ervaren politiemensen jarenlang door bezuinigingen is uitgedund en nu onervaren jonkies mede de chaos moeten handhaven. Het echte werk om onze vrijheden terug te krijgen ligt nu bij de bevolking zelf.

  Geliked door 1 persoon

 6. guusvelraeds zegt:

  Globalisme is stealth socialisme.

  Hun instrumenten zijn:

  Klimaat propaganda
  Economie verwoestende klimaat investeringen.
  Genderpolitiek.
  Verzonnen stikstof crisis
  Verzonnen CO2 crisis
  Verzonnen klimaat crisis
  Verzonnen PFASS crisis
  Verzonnen institutioneel racisme crisis
  Verzonnen corona crisis met een belachelijke mortaliteit van 0,23%
  Verzonnen verrijking door multi-culturalisme.
  Verzonnen vrede door EU.
  Verzonnen welvaart door open grenzen. 20 jaar geleden kreeg je een cappucino voor 1,75 Gulden nu voor 4,50 Euro.
  Verzonnen islam is vrede propaganda.
  Kunstmatig opgewekte “vluchtelingen” stromen.
  Legaliseren van drugs gebruik.
  Promoten abortus bij de blanke bevolking. Elk jaar een middelgrote stad nieuwkomers.
  Emigranten bonussen.
  Emigranten voorrang op de woningmarkt.
  Emigranten gratis gezondheidszorg.
  Corona crisis.
  Initiëren verplichte geldstromen van Noord naar Zuid.
  Nederlandse Boeren wegjagen ten gunste van mega boerderijen en veeteelt in de Oekraïne.
  Nederlandse vissers het bankroet indrijven voor windparken.
  Kapot maken middenstand.
  Afschaffen contant geld.
  Invoeren basisloon waarna de socialistische val definitief dicht zal klappen.

  Geliked door 1 persoon

 7. duinsnip zegt:

  De meerderheid volgt de propaganda van links. Die hebben jarenlang de media en het onderwijs gedomineerd, en nu is het te laat. Met behulp van het uniform wordt rechts en vrij nu de mond gesnoerd en het maakt niets uit welke partijen het kabinet steunen, het is allemaal stalinisme. En het wordt nog erger, Nederland wordt onleefbaar. Het mondkapje illustreert op significante wijze het monddood verklaart zijn van de stomme massa. En het werkt, het verzet stelt niets meer voor.
  Goddeloosheid heeft een prijskaartje.

  Like

 8. O om O T om T zegt:

  Het is tijd om Bezem door nederland te halen, maar niet met een zachte!!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s