ANGSTAANJAGEND! NWO-plannen voor covid?! . . .

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Bas”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

25 reacties op ANGSTAANJAGEND! NWO-plannen voor covid?! . . .

  • ronjaspers zegt:

   Johnberrevoets. stopworldcontrol.com

   Like

   • andre zegt:

    Dit is zo groot we hebben er geen idee van en het is veel meer dan alleen Covid 19 en straks 21. De great reset van Herr Schwab is een titanen strijd op alles of niets. Of het ze gaat lukken? Geen idee maar ik zit me al een jaar te vervelen en voor volgend jaar zal het niet anders zijn.

    Like

 1. Freddy zegt:

  Graag link naar document. Willen we mensen overtuigen hebben we de echte teksten nodig, zoniet worden we versleten voor complotdenkers.

  Geliked door 1 persoon

 2. Pr zegt:

  Waar komt dit vandaan? Bron?

  Geliked door 1 persoon

 3. andre zegt:

  We get fucked! komende covid 21 was al bekend en we moeten nog meer de ellende in. Thailand had al afgelopen Mei gezegd pas na het 3de kwartaal gaan de grenzen weer open…………..met het nieuwe paspoort wat me doet denken aan de pons machine van IBM.

  Geliked door 1 persoon

 4. Mary zegt:

  Ja zeker en laten we dit allemaal gebeuren of gaan we in verzet, Trump roept zeer terecht op tot wereldwijd verzet niet zozeer voor zijn Presidentschap maar om bovenstaande in Amerika en elders te kunnen stoppen………….

  Geliked door 3 people

  • droevige mof zegt:

   Als tussen januari en mei het sociale en economische leven tot stilstand komt, dat wil zeggen als er geen werk meer is en geen geld en geen winkels meer open zijn, dan breekt er enorme onrust uit.
   Als je niets meer te verliezen hebt, wordt de angst voor infectie en dood relatief. In dit opzicht is deze dystopische plan niet haalbaar.

   Geliked door 1 persoon

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “…of gaan we in verzet…”
   Na de oorlog bleken er ongeveer tien miljoen Nederlanders in het verzet te hebben gezeten. Na The Great Reset zullen er deze keer vijftien miljoen verzetshelden blijken te bestaan.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Geliked door 2 people

 5. M. zegt:

  Omdat de angst verslapt bij de mensen gooit men er een dodelijkere variant tegen aan om iedereen weer in de gehoorzame slaaf stand te krijgen.
  De tweede golf zouden we toch wel serieus nemen volgens Bill en Melvin Gates …..die daar nogal om moesten lachen?
  Georganiseerde misdaad met bio terreur in de overdrive.
  Geen prik dan sociale uitsluiting van ALLES… precies zoals Jezus al gezegd heeft, tot op de letter nauwkeurig.

  “Wie mijn geboden onderhoud zal geen kwaad voelen. “(J)
  Wie met zijn muilkorf of spuit loyaliteit aan de leugen en duvel geeft zal omgekeerd het kwaad dan wel voelen.

  Op wie gaan de mensen vertrouwen leugenaars met een spuit of de waarheid die altijd de waarheid heeft gesproken en tot de letter nauwkeurig heeft beschreven wat vandaag de dag ook gebeurd??

  “Niemand…rijk of arm ..zal nog kunnen kopen of verkopen zonder het merk (covid spuit of pas) van het beest. (systeem)

  Uw keus zal tot in het oneindige blijven.

  Geliked door 2 people

  • fleckie zegt:

   A= atoomoorlog,…….B= Biologische. oorlog, C=. Chemische. oorlog, , men bekijke in Welke OORLOGVOERING we N u. zitten, ( TEGELIJKERTIJD met.
   P S Y C H O L O G I S C H E. O O R L O G V O E R I N G, !!! …….<~<~<~<~<~<~<

   Like

 6. Hovawart zegt:

  De plannen voor globale onteigening worden meestal door communisten gemaakt die alles willen vergaren en zelf het meest bezitten en dus te verliezen hebben,…….ben daarom benieuwd hoe men dat zal laten rijmen…en wanneer men het gaat inzien.
  (hoe en wanneer het kwartje zal gaan vallen)

  Geliked door 1 persoon

 7. fleckie zegt:

  Tja, het nucleaire genocide- plan ( om bij diverse calamiteiten) STEDEN te trakteren op tactische kernwapens is ‘MISLUKT’, dank zij , heb ik eerder uitgelegd op deels pag 226 van Tribunaal voor de Vrede – boek ‘, EENS. ZULLEN. ZE. ONS. GELIJK. GEVEN’, ( en wie zich ondanks schandalige behandeling, daartegen had ingezet.( op bron 19.12’20 onder ‘open brief Nederlandse huisarts.
  Ma a r. men mag ook op 21.3.’20 onder ‘Trump versus ouderen- moordenaar.’ Etc. OOK wel. even ter informatie ‘doornemen’.!!!! …….<~<~<~<~<~<~<

  Like

  • fleckie zegt:

   het bericht 21.3.2020: ‘Trump versus ouderen moordenaar MARTIN v. RIJN,’ (PvdA) …” KAN NIET WORDEN WEERGEGEVEN OMDAT. EEN. PROBLEEM. ZICH. HERHAALDELIJK VOORDEED”. , kon ik. ALLEEN. met een loupe!!! Lezen,……….
   piepklein afgedrukt…………..Hopenlijk kunnen vooral. de oudere – PvdA – stemmers zich dat voor de verkiezingen. HERINNEREN, …….en. even doordenkend . hoe. of. dat. heden!!!! functioneert!!!!!! …….<~<~<~<~<~<~<

   Like

  • fleckie zegt:

   VOORWOORD. ( Boek’Eens Zullen. Ze. Ons.Gelijk. Geven’. …….
   .De lezer vindt in dit boek een indrukwekkende getuigenis van de jarenlange inzet van een groep volhardende mensen tegen het KERNWAPEN.
   .Het geeft een onthutsend verslag van een moeizame strijd tegen versteende opvattingen van de politiek en de rechterlijke macht die zich slaafs en gehoorzaam opstellen t.a.v. de kernvraag of de bereidheid om kernwapens te gebruiken niet al bij voorbaat in strijd is met het humanitair oorlogsrecht.
   ‘ . EENS. ZULLEN. ZE. ONS. GELIJK. GEVEN’ is in hoge mate actueel: het verschijnt ten tijde van het. COVID-19. virus, dat in korte tijd onnoemelijk veel menselijk leed heeft veroorzaakt en de gehele wereld in een ongekende crisis heeft gestort. Plotseling is de. EXTREME kwetsbaarheid van de wereld voor eenieder duidelijk geworden. Onmiskenbaar is de grote onderlinge afhankelijkheid tussen Staten, die dwingt tot internationale samenwerking. Deze crisis doet ons beseffen hoezeer onverwachte rampspoed om de hoek ligt en kan helpen de ogen te openen voor de grootste bedreiging van de mensheid: .algehele. vernietiging. Een dreiging die niet door de natuur veroorzaakt wordt, maar het gevolg is van. ONVERANTWOORD. MENSELIJK HANDELEN. Ten dele doordat het concept van vrede en veiligheid niet aangepast is aan de spectaculaire ontwikkeling v.d. wapentechnologie. …….met name de onvoorstelbare grote vernietigings kracht van hetb kernwapen en de waterstofbom dwingen tot een nieuw denken over oorlog en vrede. De Corona crisis stelt ons in staat in het nucleaire tijdperk tijdig tot inzicht te komen dat voor het overleven van de mensgheid een nieuw concept van vrede en veiligheid vereist is.
   .Dit boek begint met een lezenswaardig overzicht v.d. naoorlogse ontwikkelingen op het gebied van de internationale veiligheid, en beschrijft met name de toenemende spanningen tussen de supermachten.m …Het tweede hoofdstuk geeft een boeiend overzicht van het ontstaan en verloop van het TRIBUNAAL. voor de. VREDE. Ook de haperende samenwerking met onze bevriende zuiderburen komt hierin aan de orde. .Hoofdstuk 3 gaat in op de strijd tegen de plaatsing van de kruisraketten in Nederland. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de strijd. MET. DE. RECHTERLIJKE. MACHT. OVER. DE. RECHTMATIGHEID. VAN. DE. INZET. VAN. . KERNWAPENS. EN. HUN.
   AANWEZIGHEID. OP. NEDERLANDSE. BODEM. …….<~<~<~<~<~<~<#
   .PERVERTERING. VAN. HET. RECHT
   . De rechter verwierp tot in hoogste instantie het beroep v.d.eisers op de onrechtmatigheid van GEBRUIK en. PLAATSING van kernwapens en stelde hen in het ongelijk, onder meer met het argument dat de kans op de inzet van kernwapens- na de KOUDE. . OORLOG – uiterst gering was. Dit is een grove miskenning van de realiteit: de wereld liep toen al onaanvaardbare risico’s door de combinatie v.d.immense vernietigings kracht en de toegenomen problemen rond de beheersbaarheid. Wisten de rechters wel op welke planeet zij leven?.
   .Door voorstanders van nucleaire afschrikking wordt gesteld dat kernwapens niet bestemd zijn voor inzet, maar een effectief middel zijn ter voorkoming van grootschalige militaire conflicten. Dit gaat echter voorbij aan het feit dat kerneapenstaten wapensystemen in stand houden en ontwikkelen met een VOORGEPROGRAMMEERDE doelbewuste vernietiging, niet alleen van militaire installaties, MAAR. OOK. VAN. STEDEN. OF. .H E L E. R E G I O ‘S. De wereld is in de afgelopen de ennia verschillende malen ternauwernood ontkomen aan een nucleaire ramp. De beheersbaarheid van het kolossale vernietigings potentieel staat onder druk. Gezien de sterk toegenomen complexiteit v.d. Zogenaamde COMMAND, CONTROL AND. COMMUNICATION-systemen is het een gevaarlijke illusie te denken dat menselijk en technologisch falen zou zijn uitgesloten. Veelzeggend is ook dat in het rapport van de. Adviesraad. Internationale. Vraagstukken ( AIV) van januari 2019 de groeiende bezorgdheid over de beheersbaarheid v.h. Vernietigings potentieel naar voren komt. Dit rapport kwam tot stand onder het voorzitterschap van. Jaap. de. Hoop. Scheffer, de vroegere secretaris- generaal v.d. NAVO. Ook oud- minister van Defensie Joris. Voorhoeve werkte hieraan mee. De grote bezorgdheid over de risico’s van kernwapens bracht zelfs invloedrijke en deskundige politici zoals. George. Shultz, Henri. Kissinger, spSam Nunn. en. William Perry ertoe stappen voor te stellen om tot afschaffing v.h.kernwapen te komen.
   .het afschrikkingsconceot heeft zichzelf overleefd. In het nucleaire tijdperk bestaan er geen rationele oorlogsmoe lei den meer, zoals de onlangs overleden fysicus Freeman. Desondanks. in een van zijn boeken opmerkte. Kernwapens zijn zo bezien het toppunt van irrationaliteit:’This is sheer folly’,! De tijd van de rechtvaardige oorlog is voorbij. , door de ontwikkeling van vernietigings middelen die het voortbestaan v.d. mensheid bedreigen. De moderne wapentechnologie kent geen grenzen tussen burgers en militairen. .Toch wordt nog steeds niet beseft dat meer kernwapens niet leiden tot een grotere veiligheid, maar een grotere onveiligheid. De nu ingezette intensivering v.d. Kernwapenwedloop , die opnieuw is losgebarsten is dan ook absurd en volstrekt onverantwoord. De. 1.000 miljard dollar die daarvoor de komende tien jaar is uitgetrokken, is dringend nodig voor de leniging v.d. Menselijke nood, zeker in een tijd waarin de economische impact v.d. Corona crisis enorme bedragen vereist. Dit zou tevens een belangrijke bijdrage leveren aan de ombuiging v.d. Wapenwedloop…..<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>> in vervolg hierop. het hoofdstuk ‘NOODZAAK NIEUW. IN. HET. NUCLEAIRE. TIJDPERK’…….

   Like

   • fleckie zegt:

    VERVOLG ..‘
    .’ ‘ NOODZAAK NIEUW. DENKEN. IN. HET. NUCLEAIRE. TIJDPERK’
    ‘ Na het einde v.d. Koude Oorlog is de belangstelling voor het kernwapen weggezakt.
    Ten onrechte, want onze wereld is bezig met de grootste wapenwedloop uit de geschiedenis, Wanneer die niet tijdig wordt omgebogen koetsen we af op zelfvernietiging.
    .Veiligheid kan daarom voortaan alleen maar. verzekerd worden wanneer landen zich niet bedreigd voelen:’ik ben pas veilig als jij je niet door mij bedreigd voelt’. Voor het overleven v.d.mensheid geldt niet langer: ‘als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog’, maar ‘wie vrede wil moet zich daadwerkelijk voorbereiden op vrede’.
    .De Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens ( ICAN) ,opgericht in 2007, heeft voortreffelijk werk gedaan bij de voorbereiding van het internationale. Er drag tegen kernwapens. De Nobelprijsvoor de Rede die ICAN in 2017 heeft gekregen is aan onszelf om waar te maken. Het is cruciaal dat dit verzet tegen het kernwapen met kracht wordt voortgezet! .
    .Van des te groter belang is het dat in een land dat zich beroept op de ideeen van rechtsgeleerde en schrijver HUGO. de. GROOT – die de basis vormen voor het moderne volkeren recht- de rechterlijke macht waakt tegen iedere potentiële aantasting van het meest fundamentele mensenrechten: HET. RECHT. OP. LEVEN. Daar kunnen zij zich nimmer aan onttrekken. Rechters moeten inderdaad niet op de bank van politici gaan zitten en politici moeten nimmer op de bank van rechters gaan zitten. Was er bij de verwerping van het beroep door de rechters geen sprake van pervertering van het recht?
    Tegen de achtergrond van de versteende houding van de rechters en de diepe bezorgdheid over de finale bedreiging , kan ik begrip opbrengen voor de felle uitbarsting en verontwaardiging an MEINDERT. STELLING en allen met wie hij samenwerkte. Mensen die zich scherp bewust zijn van de grote gevaren die de mensheid bedreigen.
    .TOT. SLOT. .Ondanks het feit dat het gestelde doel niet werd bereikt, kan niet gesproken worden van een zinloze strijd. In juridisch opzicht werd immers baanbrekend werk verzet. De inzet van mannen en vrouwen die in dit boek naar voren komen, verdient dan ook alle respect en grote dankbaarheid: zij waren de pioniers voor een kernwapenvrije wereld. Deze strijd moet worden voortgezet. De fakkel dient te worden doorgegeven aan EEN. NIEUWE. GENERATIE . Brede maatschappelijke steun is daarvoor onmisbaar. Dit vraagt initiatieven gericht op. MASSALE. PUBLIEKE. BEWUSTWORDING , samen met andere organisaties op het gebied van vrede en veiligheid . EDY. KORTHALS. ALTES .

    ..Edy. Korthals. Altes ( 1924 ) werkte van 1951 tot. 1986 in de diplomatieke dienst van Nederland, onder meer als plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschap in Brussel en als ambassadeur in Warschau en Madrid. In 1986 trad hij terug als diplomaat in verband met zijn publieke stellingname tegen de wapenwedloop: “ Mij gaat het vooral om een kentering van de wapenwedloop. Voortzetting daarvan zal onherroepelijk leiden tot vernietiging, niet alleen van onze civilisatie, maar van een groot deel van de mensheid. Je kunt niet op vrede aansturen door voor meer bewapening te kiezen’. Na zijn terugtreden als ambassadeur vervulde hij verschillende functies in nationale en internationale organisaties op het gebied van vrede en veiligheid en interreligieuze samenwerking. Momenteel is hij Fellow of. the. World. Academy of. Art. and. Science, een internationale niet- gouvernementele wetenschappelijke organisatie met een wereldwijd netwerk van meer dan zevenhonderd individuele fellows uit meer dan tachtig landen. Hij schreef o.a. de auto- biografie ‘ VAN. HAVIK. TOT. VREDESDUIF- DIPLOMAAT TIJDENS. DE. KOUDE. OORLOG, 2017. ##############

    Like

 8. Bas zegt:

  DRAAD (zie de hele draad)

  DRINGEND BERICHT OVER CV-19 V * CC * NE
  ************************************************

  Dr. Vernon Coleman leest schokkende gegevens over anafylaxie na ontvangst van m-RNA CV-19
  V * cc * ne

  Geliked door 1 persoon

 9. Bas zegt:

  Zo krachtig, van @RobertKennedyJr

  “Dit is een farmaceutisch gedreven, biosecurity-agenda die het menselijk ras tot slaaf zal maken en ons in een dystopische nachtmerrie zal storten, waarin apocalyptische krachten van onwetendheid en hebzucht ons leven zullen leiden en onze kinderen zullen ruïneren”

  Geliked door 1 persoon

 10. Bob zegt:

  Als de angst regeert worden de
  de hersenen uitgeschakelt. Dit als
  overlevingsdrift. Hierdoor nemen de dieren ,
  dus ook de mens, foute beslissingen.
  Laat je niet bang maken en blijf denken.

  Geliked door 2 people

 11. Bas zegt:

  Nog zoiets:
  INCOMING!!!!

  France’s leaked COVID-21 plan
  February 2021 , France will announce that Covid 19 has mutated into a deadlier strain . Aka Covid-21
  Lockdowns and restrictions return again April 2021
  Military will be deployed July 2021 for protests and dissidents.the game is on

  Vertaling
  INKOMEND !!!!

  Het uitgelekte COVID-21-plan van Frankrijk
  In februari 2021 maakt Frankrijk bekend dat Covid 19 is gemuteerd tot een dodelijkere soort. Aka Covid-21
  Vergrendelingen en beperkingen keren weer terug in april 2021
  Militairen worden in juli 2021 ingezet voor protesten en dissidenten. The game is on

  https://pbs.twimg.com/media/EpsBGlVXYAEQQNk?format=jpg&name=large

  Like

 12. Bas zegt:

  Geliked door 1 persoon

 13. BigLJohn zegt:

  De superrijken willen als enige overblijven. 95% van de mensheid zou moeten verdwijnen en de overige 5% zou in kampen opgesloten moeten worden. En waar dachten die superrijken met al hun geld dan van te moeten leven ? Er zullen geen fabrieken meer zijn die producten maken omdat er geen arbeiders meer zijn. Geen bakker die brood bakt en geen schoenwinkel die schoenen meer verkoopt. Die theorie over het laten verdwijnen van 95% der mensheid klopt niet, want de superrijken zullen onder die omstandigheden snel kopje onder gaan !

  Like

  • ronjaspers zegt:

   BigLJohn.Ze willen 90% van de mensheid uitmoorden,10% dient als slaaf dat is ongeveer 500 miljoen mensen.Ze hebben ook nog robots die het werk van mensen kunnen overnemen,en 7 miljard mensen zijn weg dus veel minder eten en drinken en productie nodig.De satanische elite is al 50 jaar met deze plannen bezig dat uitschot heeft alles tot in detail gepland.

   Like

 14. M. zegt:

  Ze zijn nu bezig het muilkorfje permanent in te voeren uiteraard zonder uitzonderingen want ook die mensen mogen net als de rest afsterven als ze buigen voor de muilkorf terreur.
  Een doodgoeie longarts, die bij de zwendel in zit, maakt zich ernstige zorgen over de mensen met longproblemen en daarom wil hij die mensen ook ‘beschermen’ met een muilkorf zodat ze wat sneller uit hun lijden worden verlost.

  Dat deze longarts een moordgozer is mag duidelijk zijn.
  Niet te beroerd om even de zwak, ziek en misselijke mensen van hun laatste restje adem af te helpen door ze permanent en zonder uitzondering te willen ‘beschermen’ met een tegen niets beschermend muilkorf.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s