Wij zijn een ecologisch gezin…?

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Vraag u altijd af: wie heeft er baat bij de sprookjes, leugens en wondermiddelen die men in uw hersenen wil implanteren. Of het nu gaat om het zogenaamde woord van god, de wraak van Allah, de klimaatverandering waar de mens zogenaamd invloed op zou hebben of Covid-leugens en aanverwante vaccinaties. Denk na voor u ergens in meegaat, want zij die u de angst verkopen, verkopen ook de wonderen, de ‘oplossingen’ en ‘wondermiddelen’… Ofwel: Zij die zeggen u geestelijk te willen bevrijden, zijn degenen die u geestelijk gijzelen en gevangen houden. Laat ze niet in uw hoofd toe en u bent daadwerkelijk vrij.

Wij zijn een ecologisch gezin…

Ecologie is een gespecialiseerde wetenschap binnen de biologie en betekent “wetenschap van de huishouding”. Deze wetenschap houdt zich bezig met de wisselwerking tussen organismen, leefgemeenschappen, populaties en landschappen op basis van een natuurlijk evenwicht. Het betreft bijvoorbeeld biologische landbouw, waarbij het gehele proces zo natuurlijk mogelijk (in evenwichtigheid met de natuur) dient te verlopen zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen of het op (mega)stal houden van dieren. Ofwel; op een gezonde manier rekening houden met de natuur. En dat mocht zo onderhand een keer tijd worden!

Echter; de term ‘Ecologie’ is de laatste paar decennia opzettelijk uit zijn verband gerukt en daarmee gebruikt voor de nieuwe, opgedrongen, naar vermeend betere ‘waarheid’/toekomst. Net zoals de polariserende termen zwart en wit, boreaal, nazi, racist, extreemrechts genoemd voor feitelijk extreem linkse genocide en wangedrag, en een belangrijk deel van onze historie door linkse partijen en zogenaamde ‘influencers’ bewust worden verdraaid en daarmee uitgewist. Inmiddels volledig uitgemolken en daarmee volstrekt inhoudloos geworden, worden zij veelal te onpas gebezigd om andersdenkenden te demoniseren en hen als de meest wanstaltige onmensen of geestelijk gestoorde mensen af te schilderen. Een recent voorbeeld daarvan is ‘Neerlands’ twee turven hoog, volgevreten (Lam)Lulletje van het Hek, die momenteel zijn oude jankverhaal over flappie van stal heeft gehaald om mensen die NIET in die indoctrinerende klimaat- en Covid-leugens geloven als compleet gestoorde wappies te portretteren.

Ik zie echter maar ÉÉN wappie en dat is dat kleine, miezerige, rond gevreten mannetje dat vanachter een beeldschermpje op zijn toetsenbordje rost en op alles en iedereen reageert om er als ‘comedian’ zijn geld mee te verdienen. Wat is het toch een zielig, maar vooral laf mannetje dat zijn geld verdient door exact dat te doen waar hij ú mee probeert te denigreren. Typerend overigens voor de hedendaagse ‘influencer’/- zelfbenoemde – ‘intellectuele’/-mee-lul-deugmens. Of is het mogelijk toeval dat de ‘heren’ Van het Hek en de opgewarmde lijken Freek de Jonge en Dolf Jansen door uitermate dikke, met-roze-coating-bewerkte-jampot-glaasjes kijken die klaarblijkelijk fungeren als oogkleppen bij een renpaard? Voor gutmensch-tunnelvisie heeft men klaarblijkelijk nog géén vaccin gevonden…

Inmiddels zijn inhoudloze beschuldigingen als ‘racist’ of ‘xenofoob’ slechts verworden tot discriminerende termen ter ‘versterking’ en ‘onderbouwing’ van de linkse/idealistische – en derhalve volledig ONREALISTISCHE(!) – politieke stroming die – overigens volledig terecht – niet de mens, maar de aarde voorop stellen, maar in hun volstrekt ondoordachte ‘idealistische’ – en daarmee ONREALISTISCHE (!) – waanzin  juist GÉÉN betere balans tussen de mens en de natuur bevorderen, maar zij zich slechts schuldig maken aan demonisering en discriminatie ten aanzien van mensen die hun onzin niet geloven of die doorzien dat al die vooraf-vooral-NIET-nadenken-maar-als-kip-zonder-kop-uitsluitend-uit-emotie-handelende ‘gutmenschen’ met hun eeuwige domme gedram en ‘sociale’ groepsdruk de grootste crisis ooit bewerkstelligen. Die op zijn beurt uiteraard klakkeloos wordt gevolgd en na-gepapegaaid door de gekochte media en volstrekt hersenloze randdebielen als Greta Thunberg en instiction rebellion.

Het werkt echter exact hetzelfde als met religies. Op leugens en angst gebaseerde massahysterie met de daaruit volgende groepsdwang, uitsluiting en zelfs (dood)straffen’ voor hen die wèl helder kunnen nadenken en NIET in die onzin ‘geloven’ of op z’n minst een andere mening op basis van studie (wetenschap) en logica zijn toegedaan. Zo worden bewust ‘heidenen’ – 99% van degenen die anderen als heidenen bestempelen weet niet eens waar het woord zijn oorsprong heeft – nog steeds gezien als barbaren die bloedoffers en mensenoffers brengen, terwijl DEZE mensen juist HEEL bewust bezig zijn met het respect en daarmee een gezonde balans tussen mens en natuur. Heidenen straffen ook niet. En heidenen voelen ook geen haat jegens andersdenkenden. Haat komt uitsluitend voort uit de Midden-Oosterse ‘religies’ waar ‘ongelovigen’ moeten worden ‘bekeerd’ en anders mogen worden afgeslacht. Met name Allah is de lafste ‘god’ die in het Westen met recht het meest beledigd wordt. Hoe laf bent u tenslotte als u zich niet durft te vertonen en altijd anderen nodig blijkt te hebben om wraak voor uw zogenaamde beledigingen te laten nemen? Als u zo almachtig bent, waarom bent u dan zelf niet bij machte om dat te doen? U wordt als lafaard veracht door de Europese oppergod Odin en zijn Asen.
Hoe noemt ú het gedrag van een naar een vermeend goede ‘god’ als hij u tot in uw vierde nageslacht najaagt als u niet in hem wilt geloven? En datzelfde geldt momenteel voor mensen die de massahysterie voor wat betreft Covid en de zogenaamd ‘allesvernietigende’ klimaatverandering niet geloven. Ook hier betreft het uitsluitend angst, indoctrinatie en leugens op basis van ‘sociale’ groepsdruk en aanverwante oplossingen (schijnvaccinaties), groepsdwang en ‘straffen’.

Happy new fear

Afrika verdroogt en sterft uit door de klimaatverandering…? Goh zeg, echt waar? Afrika sterft uit, doordat ze te dom en te lui zijn om hun grond te bewerken waardoor water in de grond kan trekken en er gewassen op verbouwd kunnen worden! Niks klimaatverandering! Dit betreft pure domheid en lamlendigheid.

Inmiddels worden er overigens al weer nieuwe angstbeelden gecreëerd: Covid heeft inmiddels namelijk in onder andere in Afrika en andere streken een nòg ‘vreselijkere’ variant ontwikkeld waar de farmacie door valse profeten en vazallen als leugenduo De Jonge en Rutte weer miljarden aan gaat verdienen. Het zal mij dan ook NIETS verbazen als de ‘nieuwe’ vaccins voor 99% een afgeleide blijken te zijn van de ‘bestaande’ griepvaccinaties…

Op zich is er niks mis met de zienswijze van een beter evenwicht tussen de mens en natuur, maar het begrip Nederlandse ‘natuur’ heeft NIETS maar dan ook  h e l e m a a l  NIETS te maken met de kunstmatig aangelegde ‘bossen’ waar bomen nauwkeurig zijn uitgelijnd en waar de mens bepaalt welke vegetatie er mag groeien en welke dieren daar wel en niet gewenst zijn.

Idealistische/volstrekt ONREALISTISCHE (!) partijen als GroenLinks, maar ook de EU – uiteraard op aandringen van de VN en de WHO -, blijven maar pushen op elektrisch rijden en gasvrij (uitsluitend in Nederland!) wonen en leven, maar hebben geen moment nagedacht over de realistische haalbaarheid, de kosten en de gevolgen van hun idealistische dwang/droombeeld. Laat staan dat zij daar ook maar enig onderzoek naar gedaan zouden hebben. Zij bepalen gewoon dat 2030 voor 55% CO2 vrij moet zijn! Hoe dat dan gerealiseerd moet worden? Niet hun probleem! Zij bepalen in al hun domheid en arrogantie tenslotte ‘slechts’… De uitvoering daarvan is uw probleem!

Kindermisbruik

Waar ik mij echt vreselijk kwaad over kan maken, zijn – naast de hypocriete acties van de deug-Hema – reclames zoals van Nissan, Unox en Vattenfall, waarmee kleine kinderen gehersenspoeld worden en bang gemaakt en misbruikt worden om keiharde leugens te verspreiden. Deze manier van indoctrinatie sluit naadloos aan op de manier waarop religies als de islam, het Jodendom en het christendom hun kinderen van kleins-af-aan intimideren en bang maken voor hel en verdoemenis als zij NIET in ‘god’, Jahweh of Allah ‘geloven’ en waarbij men het niet schuwt de kinderen lichamelijk en/of geestelijk te straffen door lijfstraffen of door hen buiten de gemeenschap te sluiten als zij niet in die betreffende ‘god’ willen ‘geloven’. Dat heeft derhalve NIETS met geloof, maar ALLES met angst, dwang en indoctrinatie (!) te maken, want een kind ‘gelooft’ niet uit zichzelf in ‘god’ JHWH of Allah. Dat wordt er op hun meest beïnvloedbare leeftijd in hun hersentjes ingeramd door hun geestelijk minder bedeelde ouders of machtsgeile ‘geestelijken’ waar een normaal, nog onschuldig kind nu eenmaal tegenop ziet.

Er reageert hier overigens met regelmaat een met JHWH (of zoiets) gehersenspoelde lezer op van alles en nog wat, die werkelijk alles naar de oorsprong van zijn naar vermeend 4000 jaar oude ‘geloof’ verwijst. Alsof het een wedstrijd zou zijn wat het de oudste ‘religie’/heilige hersenspoeling is… Zelfs als een gevonden voorwerp of schrift dateert van duizenden jaren vroeger, dan nòg is dat volgens hem afgeleid van ZIJN ‘geloof’… Hoezo heilige tunnelvisie en hersenspoeling? Koekoek!

Ter referentie: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, sprak Adolf Hitler al en liet in zijn indoctrinatie programma onder andere de jeugd, met als extremistische fanatieke tak de Hitler-jugend, opnemen. Religies, de Nazi’s en de laatste decennia ook de Linkse, zogenaamd ‘groen’-gestoorden…, het grenst allemaal aan de meest walgelijke manier van kindermisbruik op basis van leugens en bangmakerij. “Wij zijn een ecologisch gezin”, hoort u een klein meisje (van wat zal ze zijn? Zes?) op tv zeggen, waarbij de rest van de kinderen zogenaamd uitermate geïnteresseerd toekijkt… Maar wat heeft, met de uitleg van de term ecologie hierboven, elektrisch rijden in vredesnaam met een biologisch evenwicht te maken?

Of het moet zijn dat dit ‘natuurlijke evenwicht’ voor zogenaamd ‘groene’ hypocriete politieke partijen betekent dat men in het Westen elektrisch (Co2-vrij?) rijdt (terwijl het elektriciteitsnet er niet eens voor is toegerust), maar men, om diezelfde elektrische auto’s te kunnen bouwen, in andere delen van de wereld (Afrika, China, Zuid-Amerika) in de kobalt-en-zware-metalen-win-gebieden doodleuk slavernij accepteert en de ‘gebruikte’ natuur achterlaat alsof er een kernramp heeft plaatsgevonden waarbij zowel de natuur, de plaatselijke bewoners als de dieren en vegetatie er zijn verdreven, gedood of men er de meest vreselijke aandoeningen en ziektes aan heeft overgehouden. En dat wordt allemaal ‘geaccepteerd’ om in het Westen zogenaamd ‘ecologisch verantwoord’/elektrisch te rijden…!? En dan heb ik het nog niet eens over de nabije toekomst waar men voor het verwerken van de accu’s qua afvalstoffen en hergebruik nog altijd geen oplossing heeft ontwikkeld. Men zegt natuurlijk van wel, maar niemand heeft daar ooit nog iets van gezien. Wat gaat DÀT uiteindelijk voor een milieuramp veroorzaken!? En vooral WAAR is die ‘gepland’? In ieder geval ver buiten het zicht van de ‘goedgelovige’ deugmens, die u nu eenmaal alles kunt wijsmaken en die u alles kunt laten geloven!

Elektrisch rijden is derhalve in werkelijkheid de meest asociale (!), duurste en meest natuur-vernietigende-en-vervuilende TUSSEN’oplossing (!) en allemaal omdat de techniek voor de werkelijk (!) schoonste oplossing (waterstof) zogenaamd ‘te duur is’. Dat klink hetzelfde als mensen tegen duizenden euro’s DWINGEN van het gas af te gaan, maar anderzijds ‘kosten te besparen’ door NIET diep genoeg te WILLEN (!) boren om optimaal gebruik te kunnen maken van de aardwarmte die nodig is voor die warmtepompen. Zó typerend voor dit kneuterige Nederland: altijd voorop willen lopen, maar altijd middels half-half oplossingen (vanwege de kosten) en NIET willen zien, laat staan TOEGEVEN (!) dat juist dit op termijn (!) GÉÉN vruchten afwerpt. Zowel qua kosten als qua natuurbehoud.

Typerend voor Nederland: Altijd weer die inhoudloze, volstrekt onconstructieve korte termijn ‘oplossingen’ waarbij de kosten zwaarder moeten wegen dan een constructieve opbrengst.

Sowieso begrijp ik niet waarom op dergelijke projecten het leger niet wordt ingezet. Dat heeft geavanceerde grondboorinstallaties, de  budgetten voor oefeningen zijn al verkregen en het personeel is al betaald, dus waarom laat men hen niet boren? En datzelfde geldt voor de opvang van corona’slachtoffers’ en het injecteren met het nepvaccin. Defensie is daar maximaal in getraind en voor uitgerust… Maak er dan godverdomme eens een keer gebruik van! Stelletje Haagse onbenullen!

Over onbenullen gesproken: heel Holland dit, heel Holland dat… Olaf Mol en het Franse Opel kwaken nog altijd hardnekkig over ‘Holland’ alsof deze 2 provincies heel Nederland zouden vertegenwoordigen… De rest van Nederland is klaarblijkelijk van onderliggend belang. Fuck Holland, laat staan HEEL Holland! 

Justitie en gerechtelijke dwaling

Overigens: wat Trump verweten werd met de door hem aangestelde rechters is in hypocriet Nederland al decennia lang aan de hand. Nederland wordt juridisch namelijk gedicteerd door bewezen corrupte en onbetrouwbare VVD-ministers van Justitie en Veiligheid en ideologische D66- en GroenLinks-rechters en daarmee door totaal onrealistische slappe zakken die de grootste ‘vluchteling’hufters een tweede, derde en vierde kans gunnen en islamitische terroristen als verstoorde mannen en vrouwen blijven betitelen… Keihard optreden tegen vreedzame  demonstranten van autochtone komaf is echter wèl heel stoer… En een politiehond naar de keel van een weerloze, daadwerkelijk verwarde man gooien, wordt eveneens door de vingers gezien en/of door de leidinggevenden en collega’s goed gepraat en afgedekt…

Algemeen bekend echter is dat als eerste criminele bendes de grenzen oversteken om hun territorium te verleggen. De Italiaanse Maffia, Cosa Nostra en ‘Ndrangheta zijn daar de voorlopers in geweest en met de aanhoudende ‘vluchtelingenstroom’ en de open grenzen zijn er uit alle delen van de wereld kei-en keiharde criminele bendes in Europa aangeland. Het probleem echter is dat als men hen wil aanpakken dat meteen als racisme wordt afgedaan waarmee de aanpak ernstig bemoeilijkt wordt. Daarnaast blijkt het bij de huidige linkse/ideologisch/roze-gebrilde ‘gutmensch’ rechters van D66 en GroenLinks klaarblijkelijk maar NIET door te dringen dat dergelijke (veelal islamitische!) bevolkingsgroepen een heel andere achtergrond en opvoeding hebben gekregen. Bij deze volkeren is het namelijk normaal dat de opvoeding thuis gebeurd door oma, de ouders en de oudste kinderen in het gezin/familie, maar de opvoeding op straat gebeurt door de politie en dat gebeurt in het thuisland NIET zachtzinnig. Niet zo vreemd derhalve dat dergelijke criminelen en andere overlastgevende zogenaamde ‘vluchtelingen’ met pijn in de buik van het lachen over de grond rollen vanwege de supersofte mietjesaanpak in Nederland waar een corrigerende tik zelfs verboden is en waar men met kinderen van twee jaar oud ‘in discussie gaat’, terwijl dergelijke criminelen in het thuisland kei- en keihard worden aangepakt.

Vraag u altijd af: wie heeft er baat bij de sprookjes, leugens en wondermiddelen die men in uw hersenen wil implanteren. Of het nu gaat om het zogenaamde woord van god, de wraak van Allah, de klimaatverandering waar de mens zogenaamd invloed op zou hebben of de Covid-leugens en aanverwante vaccinaties. Denk na voor u ergens in meegaat, want zij die u de angst verkopen, verkopen ook de wonderen, de ‘oplossingen’ en ‘wondermiddelen’… Ofwel: Zij die zeggen u geestelijk te willen bevrijden, zijn degenen die u geestelijk gijzelen en gevangen houden. Laat ze niet in uw hoofd toe en u bent daadwerkelijk vrij.

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

21 reacties op Wij zijn een ecologisch gezin…?

 1. Rini Stegeman zegt:

  maar ik heb net een doosje BIOLOGISCHE champignons aan stukjes gesneden…….. tja, daar zullen wij vast heel blij van worden…….

  Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   Rini Stegeman 24 december 2020 om 15:02

   Wát een ongelofelijk, arrogante kwal, meneertje wijsneus.
   En zijn fans lachen om hun eigen domheid.
   Ze verdienen allemaal een schop onder hun noten.

   Geliked door 1 persoon

   • Sinyo zegt:

    Tja deze kletsfiguur nam iedereen in het ootje. Had ook zijn “leuke” kanten, die vielen onder de “vrijheid van enz enz…”, Maar diegenen, die in het ootje werden genomen waren géén van allen moslims. Toen daar binnen de “vrijheid van enz enz . . ” ook wat over gezegd kon worden, hield hij zijn bek dicht. Datzelfde kan gezegd worden van die eikel Paul de L*L. Hier wordt een Turkse Achmed (Achie) voor joker gezet: https://www.youtube.com/watch?v=k0ABYsBTNGU. Moet hij dat nu eens proberen…

    Geliked door 1 persoon

  • D. G. Neree zegt:

   Sorry, maar ik kan die man niet aanzien zonder bijzonder destructieve neigingen te krijgen. En dat “Hou je bek, pisbelg!” was dat grappig bedoeld? Ik was achter die kansel vandaan gekomen en hem op zijn gezicht getimmerd. Is dat het tegenwoordige niveau van de NPO en het Nederlandse cabaret? Het zijn de hogepriesters van een bijzonder nare sekte geworden. Critici of mensen met een andere mening worden belachelijk gemaakt en bespot en in het ergste geval als omamoordenaars gekwalificeerd. Gisteren heb ik iemand de mantel uitgeveegd die met net zulke zieke “grappen” kwam als van het Hek. Ik heb er geen geduld meer mee. Deze teringlijders scheuren de hele samenleving aan flarden met hun smerige, onderhuidse ons-kent-ons verhalen. Maar ze zullen hun trekken nog thuis krijgen. Op een gegeven moment is de maat vol en keert de wal het narrenschip.

   Geliked door 2 people

 2. Harry zegt:

  Heel zinnig verhaal wederom van de heer Schilder !

  Geliked door 1 persoon

 3. Tistochwat zegt:

  Uitstekend artikel, alleen jammer van die sneer naar mensen die proberen een oprecht christen te zijn. Als die mensen daar nu steun door ondervinden, láát hen dan toch!

  Kijk, een hypocriete ‘refo’ is een heel ander verhaal.

  Geliked door 1 persoon

  • delamontagne zegt:

   In Fr is een professor die het bij “hydrochlorofine” houdt
   en voor dat vaccineren waarschuwt, op non-actief gesteld.
   Een andere die ook tegen is en een of andere hoge functie heeft in Regering wat de volksgezondheid betreft, is ook uit z’n functie gebonjourd.
   Het lijkt wel een complot……………

   Geliked door 1 persoon

 4. Qvic zegt:

  Ik wil nog aanvullen op het elektrische rijden, wat zogenaamd CO2 vrij zou zijn. Waar denken de gebruikers dan de stroom vandaan te willen halen? Nu er nog voor ruim 90% van de opgewekte stroom van kolen, gas en biomassa centrales komt. Daar 1 accu lading gebruikt net zoveel stroom als 10 huishoudens. In Duitsland is er onderzoek gedaan en daar kwam naar voren, dat elektrische auto’s zoals een Tesla 183 gram per kilometer CO2 uitstoot. Want voor elke EV (gebruikte stroom) staat voor een bepaalde CO2 uitstoot, zo wordt dat ook berekend met huishoudens en bedrijven. Een elektrische auto is alleen op papier CO2 vrij, maar in werkelijkheid stoot het veel meer CO2 uit voor de nodige stroom voor de accu’s. Daar de accu’s hooguit 10 jaar meegaan mits je nooit via een snel lader je accu’s oplaad, want dat verlaagd het je accupakket met ongeveer 4 jaar en deze afgevoerd moeten worden als chemisch afval en een nieuwe accupakket net zo duur is als de helft van de aanschaf waarde van de auto. Dan heeft dat type auto een schrootprijswaarde als het accupakket vervangen moet worden. Dan zullen tweedehandse volledige elektrische auto’s van 6 jaar bijna niets meer waard zijn. Daar het nu al bekent is, dat wanneer de elektrische auto gemeengoed wordt. Dan zullen de acculadingen aan de snelladers aan de snelweg net zo duur worden als een volle tankbenzine en de wegenbelasting voor deze elektrische auto weer ingevoerd worden. Waar is de zogenaamde ecologische duurzaamheid dan gebleven? De elektrische auto stoot in werkelijkheid meer CO2 uit dan benzine en diesel auto’s. De elektrische auto’s zijn dan niet meer goedkoper in het gebruik. De elektrische auto is dan al na ongeveer 6 jaar financieel totaal afgeschreven en dat de elektrische auto’s zwaarder zijn dan hun benzine en diesel uitvoeringen zal de wegenbelasting veel duurder uitvallen. Daar de elektrische auto’s ook in de productie vele male milieu belastender zijn dan benzine en diesel uitvoeringen. Wat er ook verzwegen wordt is dat de grondstoffen voor de productie van de ion accu’s met de huidige productie tot maar 2025 reikt. Wat erna moet gebeuren is nog een vraagteken voor de industrie. Dan kan de politiek wel afspraken maken, maar als de techniek nog niet aanwezig is. Hoe willen ze dat dan verwezenlijken. Of zal er dan bijna geen auto’s meer op de weg zijn, vanwege de totale instorting van de economie. Waardoor bijna niemand zich meer kan veroorloven om auto te kunnen rijden.

  Geliked door 1 persoon

 5. M. zegt:

  Het maakt nog wel wat verschil wat er in de hersens word gestopt en een moord en doodslag ideologie vergelijken met mensen die niet mogen doden van hun geloof is nogal krankzinnig.

  Ik snap dat de haat teveel in de weg zit om te in te zien maar als je kinderen naastenliefde leert zal de wereld daar mooier van worden.
  Kon je hier niet jarenlang in vrede leven tussen normale mensen?
  Kan je toch niet ontkennen hoeveel God haat er ook in de weg zit.

  Toen werd de naastenliefde nog onderwezen op school….. nu niet meer …..zie je het verschil ???
  En wat voor moois heb jij de kinderen te leren waar de wereld beter van word?
  Complete drek te vergelijken met mensen waar niemand last van heeft ?
  Doe maar wat ?
  Gewetenloze kinderen maken met evolutie waanzin? Of apekool?
  Denken dat je het beste wat een samenleving kan hebben kan verbeteren ?
  Waarom denk je dat onze cultuur om moet ?
  Omdat u jarenlang vrede had die gebaseerd was op de geboden ……en dat gedoe van God brengt allemaal veels te veel echte vrede moet je niet willen, toch ?

  De echte God hater schopt zijn eigen fundering wel om en zijn eigen vrede omdat de haat in de weg zit om nog te zien waar ze die echte vrede ooit aan te danken hadden.
  Wat ze onze kinderen nu leren, die goddeloze bende, dat is mooi zeker ?
  Kijk eens wat een pracht samenleving het is geworden vol met dood ongelukkige mensen.

  Maar wat vrede bracht en liefde onderwees aan de kinderen dat vind men uiteraard niets ook al zijn de geboden de beste richtlijnen voor een gezonde samenleving die maar bedacht kunnen worden. Zelfs als er geen God zou bestaan.
  Dan nog kan je niets beters bedenken.
  En wat beters wou je de kinderen leren als naastenliefde ?
  Zonder dat is er geen normale samenleving mogelijk.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   M. 24 december 2020 om 17:41

   Ik kan niet wachten tot God de zaak komt oplossen. Ik ben niet bang voor Hem.
   Ik ben veel banger dat Hij niet bestaat. : (

   Like

 6. Rini Stegeman zegt:

  wordt verwijderd van Faceboek lees ik net op NU.nl

  Like

 7. Bob Fleumer zegt:

  De schaduwkant van Nederland op een heel goede wijze verwoordt, Nederland wordt bestuurd door mensen die nalaten te doen wat nodig is en datgene wat ze wel doen schaadt ons land op vele fronten, ik zou niet graag de verantwoordelijke kapitein zijn op het Nederlandse schip van staat.

  Like

 8. D. G. Neree zegt:

  De engine van deze site houdt niet van me. Als een reactie te lang is naar zijn zin of als er een link in staat wordt mijn reactie gewoon niet toegelaten. Geen idee waarom

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Daar ligt het niet aan D.G. Dan ligt het aan de webmaster. Diens boog kan niet altijd gespannen staan.
   Zo af en toe gewoon op de bank hangen en naar een goede serie kijken op Netflix, daar geniet ik ook van.
   Dan blijven de comments even een avondje comments.

   Groeten,

   E.J.

   Geliked door 1 persoon

   • D. G. Neree zegt:

    Daar ligt het volgens mij niet aan. De ene keer als ik een reactie post dan krijg ik na het verzenden de reactie te zien, met daarbij de toevoeging “Your comment is awaiting moderation”, maar andere keren verdwijnt de hele reactie na verzending. Misschien is er iets anders aan de hand?
    met groet, DGNeree

    Like

 9. bobzelf zegt:

  JA MOOI STUK
  IK ZOEK EIGENLIJK IEMAND DIE RUTTE VAN ZIJN FIETS AFSLAAT
  MET EEN HEERLIJKE ALUMINIUM HONKBAL KNUPPEL

  EN ER EEN HONDER OMSTANDERS MEE KOMEN SCHOPPEN …

  IK DENK DAT DAT MEER ZODEN AAN DE DIJK GAAT ZETTEN

  EN DAN ROEPEN JA, MAAR HIJ IS BEGONNEN , WHAHAHAHA .

  HOPPA

  OOM SLAGHOUT

  Geliked door 1 persoon

  • M. zegt:

   Maak je niet druk dat gaat uiteindelijk wel gebeuren als de mensen van hun laatste centen of bedrijven zijn afgeholpen met de 10 x meer slachtoffers dan corona makende lock down.
   Het volk zal ze vreten straks inclusief die loophoeren die meehelpen hun eigen landgenoten te verraden. Het leger zal een lachertje worden.

   GEEN ENKELE viespeuk die mensen hun leven op slot helpt zetten houdt zichzelf aan de corona regels, waarom niet, omdat ze allemaal weten dat ze de boel besodemieteren.
   Dacht je dat Graphaus zijn familie in gevaar had gebracht als het allemaal zo ernstig was?
   In elk land zijn het de viespeuken die het land op slot gooien maar zichzelf niet aan de regels en afstand houden. Helemaal niemand.
   Omdat ze dondersgoed weten dat ze de boel belazeren die viespeuken.
   We hebben ze allemaal voorbij zien komen de regels brekers die anderen regels opleggen.
   Men denkt het volk even alles af te kunnen nemen met zwendel?
   Even het leven op nul te kunnen zetten?
   En dan gaat men zich straks wonden likkend als er nog wat te likken valt afvragen hoe het zo ver had kunnen komen?
   Het leger de wet en de politiek ze zullen als broodjes heen en weer gegooid worden en ze maken helemaal niets als het volk gek gaat.

   Het is uit elkaar trekken of uit elkaar getrokken worden voor het volk.
   Een ander keus word ze niet gelaten en dat is niet de schuld van het volk maar van de viespeuken waardoor ze verraden en belazerd worden en van alles worden ontdaan wat ze opgebouwd hebben in hun leven.

   Honderdduizenden mannen van staal, harde werkers die alles kwijt zijn tegen poessies met een wapen die hun zwendelaars moeten beschermen tegen het volk dat ze verraden en belazeren en daarmee opzettelijk kapot maken.

   Nogmaals ze maken helemaal niets die poessies als het zover komt.

   Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    ja vriend je hebt helemaal gelijk ,

    MAAAAARRRRRRRRRRRRRR ?

    waar is nou het volk gebleven in nederland ???

    dat ,de kreet riep ,,,, ALS JE AANDACHT WILT MOET JE DE TRAM OMGOOIEN !!

    QUOTE MIJN OUWE VADER 1955/56

    DUS MIJN VADER , MIJN OME BERTUS , MIJN OME MANUS , MIJN OME JAN
    UND NOG VEERZIG ANDEREN TAPFEREN
    PLEURDEN TOEN DE TRAM OM OP DE KOEMARKT
    SLOEGEN DE DESTIJDS SEMI ME, POLITIE EN POLITIE TE PAARD DE TOUWTYPHUS

    BLOKKEERDEN WILTON DE BOTEN BOUWER DE GUSTO WERELDBEFAAMDE BOOREILANDEN BOUWERS EN DE REST
    UITERAARD BLEVEN DE DIKKE 400 JENEVERSTOKERIJEN WEL OPEN

    WHAHAHAHAHA
    ER WAS GEEN CORONA WHAHAHAHAHAH
    EN ZUIPEN DEDEN ZE WEL ALLEMAAL , WHAHAHAHA

    EN INEENS KON ALLES, DE VRIJE ZATERDAG , OPSLAG, WAT MEER VAKANTIE DAGEN

    EN NU, ?? ZE ZITTEN GODVERDOMME OP HUN EIGEN DOOD TE WACHTEN !!

    JA MAAR MIJN BAAN, ???? EN DE HYPOTHEEK?? , EN IK HEB HET ZO DRUK

    DIE BOVENGENOEMDE HEREN WHAHAHAA , MET MIJN OUWE HEER
    GINGEN GODGLOEIENDE GLOEIENDE STAKEN

    EN WE HADDEN ALLEEN BROOD MET ” KNARSHAM TE VRETEN

    EVEN UITLEGGEN VOOR HET BETERE KUDT VOLK, DIE MET DIE GOUDEN LEPEL IN HUN REET ZIJN GEBOREN

    DE ZEG MAAR WAAROM SCHRIJFT U MET HOOFDLETTERS , ZO HINDERLIJK , DAN LEES IK U NIET MEER, EN U VERGEET OOK STEEDS DE INTERPUNTIES, MET DE KOMMA’S EN DE PUNTEN !!

    STERF KLOOTZAKKEN ….. GET A LIFE,…… EEN ECHT LEVEN

    ZOEN JE WIJF EENS LEKKER OP STRAAT ,
    KNUFFEL HAAR LEKKER OPENLIJK OP DE ROLTRAP BIJ DE BIJENKORF,
    ROEP EENS GEWOON KEIHARD…. IK HOUD VAN JE SNOLLIO
    ALS JE BIJ EEN DRUKKE JUMBO OF APPIE HEIN BINNEN LOOPT ,
    LACH EENS OM JE ZELF
    EN KOM MET DIE VOLGEVRETEN BOLLE REET EENS VAN DE SOFA AF
    EN LOOP ONGEVRAAGD BIJ JE ALLEEN STAANDE OUDE BUURVROUW EENS MET EEN LEKKER PANNETJE SOEP NAAR BINNEN

    “”KNARSHAM “” IS GROVESUIKER , VOOR OP JE BROOD
    MAAR OM HET LUXER TE LATEN LIJKEN RIEP HET KLOOTJES VOLK , DE ARMOE DUS KNARS TUSSEN JE TANDEN HAM HEBBIEUM

    EN DIE HEBBEN DUS TOEN ZE ZELF UIT DE OORLOG KWAMEN, VOLLEDIG STRAATARM EN LICHAMELIJK UITGEWOOND VAN DE HONGER
    EN ONDR DE SCHURFT
    NEDERLAND WEER OP DE KAART GEZET .

    P.S. wat het beste helt sprak mijn oude vadertje , als je schurft hebt ??

    gewoon er zelf overheen pissen , en yes dat helpt geweldig

    DE TRAM OMGOOIEN ??? WHHAHAHA ZE KRIJGEN GLOEIENDE GLOEIENDE NOG GEEN ELECTRISCHE GRASMAAIER OPGESTART

    WAARVN AKTE , IK HEB BLIJ DIT ALLEMAAL VAN DICHTBIJ MEE TE HEBBEN MOGEN MAKEN
    HET HEEFT MIJ GEVORMD TOT DE ECHTE VENT DIE IK BEN

    mij maken ze dus niet gek , en een enkele klootviool hier zeker niet, ik heb het allemaal al gezien uw toekomst
    in volledige armoede , SNAPPIE , ?? MOOI

    DANK OUWE VADERTJE DANK

    OME BOBZELLUF

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s