“We” MOETEN één geluid blijven horen, want dat eenzijdig doordrammen (!) heet heden ten dage “eenheid” uitstralen…

(Door: Drs. E.N. Schilder)

De dagelijkse NPO-leugens over de naar vermeend enorm hoge coronacijfers… Ik geloof er geen bal van! Waarom niet? Omdat artsen in het hele land zeggen dat slechts 2% van de bevolking er echt last van kan hebben. Toch: overal dezelfde jankverhalen. De zogenaamde ‘influencers’ op social indoctrination-‘media’, de app of het door u invulbaar plaatje dat u op uw eigen social-groepsdruk-pagina kunt zetten, waarin u aangeeft dat u zich laat vaccineren. Want daarmee wordt u óók een erg belangrijke ‘influencer’, net als al die daarvoor betaalde meeloopsukkels in praat- en spelprogramma’s… Kots- en kotsmisselijk word ik er van!

Zelfs bij inhoudloze, uitsluitend op een goed geheugen gebaseerde spelletjes als ‘de slimste’ mens gebeurt het nu ook…  Want klaarblijkelijk MOEST (!) Philip Freriks, overduidelijk vanuit Den Haag aangestuurd (!), van de NCRV tijdens het programma aan Maarten van Rossem vragen of hij zich ook zou laten vaccineren en uiteraard geeft Van Rossem zijn vooraf bepaalde/betaalde mening om “zich inderdaad overal waar dat maar mogelijk is te laten vaccineren”. Vroeger had de man nog een uitgesproken mening en durfde hij hardop afwijkend te denken, alhoewel hij de volslagen onzin van verplichte mondkapjes wel inziet. Jaap Jongbloed niet, die papegaait keurig tot op de letter na dat mondkapjes in ieder geval wel IETS doen… Maar wat dan? Tja, dat weet niemand en het is ook helemaal niet aangetoond, maar het doet wel IETS… Kijk, dat is nog eens lekker discussiëren…! Tja, muizenkeutels in een wit suikerlaagje doen vast óók wel iets. Maar wat!? Tja, ‘opgelicht?!’, ‘De ‘slimste’ mens’… De tijden en duiding van woorden en termen veranderen in ras tempo ‘zeg maar’…

En o ja, als u zwart bent en half Nederlands/half Engels wauwelt, mag u de termen mannelijk en vrouwelijk wèl gebruiken en hoeft u géén rekening te houden met ‘kwetsbare’ trans-en-‘onzijdige’ zieltjes. En wat ook heel apart is; hun puberzoon vindt het – als enige puber van Nederland – zelfs ‘supertof’ dat zijn hele familie even langskomt bij zijn werk (bij het afval-op-straat-en-in-de-natuur-dump-bevorderende McDonalds… waarom komt daar geen statiegeld op?). Het meten met twee maten houdt maar niet op.

De grote Covid-fake-show

U kunt positief getest zijn en tòch GEEN corona hebben, u kunt ook negatief getest zijn en WÈL corona hebben. U kunt zich vier keer op dezelfde dag laten testen met elke keer een andere uitkomst. U loopt VERPLICHT met mondkapjes die bewezen (!) NIET werken, maar die u zogenaamd moet dragen om anderen te beschermen. U moet uw handen stukwassen en u moet anderhalve meter afstand houden vanwege een influenzavariant die zich voornamelijk via aerosolen verspreidt… Ook moet u zich nu onder groepsdwang (straks naar alle waarschijnlijkheid  zelfs verplìcht) laten vaccineren met iets waarvan men eigenlijk helemaal niet weet of het ook echt werkt. De gehele samenleving moet ineens anders worden ingericht (leest u: bij de basis worden vernietigd en ‘beter terug opgebouwd’…) en zogenaamd allemaal omdat 2% van de mensen ‘mogelijk’ kan sterven ‘aan’ het equivalent van een natuurlijke influenzagolf die hetzelfde aantal slachtoffers geëist zou hebben. IC-afdelingen liggen naar vermeend (wederom) mutjevol… maar als u er gaat kijken ligt er bijna niemand. En dan vragen ze ú om daar begrip voor te hebben en uit sociaal medegevoel de kwetsbaren te beschermen…? Ik heb heel bewust mezelf juist NIET (en daarmee helemaal niemand) beschermd, want het Covid-virus is slechts een agenda-2030-instrument. Ik geloof er dus geen woord van. Sterker nog: als ú bang bent (GEMAAKT!) dan moet ú maar binnen blijven en dan moet ú uzelf maar beter beschermen. Dat is úw eigen verantwoordelijk en niet die van mij. WEL heb ik mensen die langs wilden komen netjes geïnformeerd dat ik qua corona-ONZIN (!)-maatregelen NERGENS rekening mee heb gehouden en gewoon mensen heb omhelsd en geknuffeld. Als zij dus alsnog wilden langskomen, was die keuze en het risico dus aan hen…

De IC’s liggen weer vol en artsen en verpleegkundigen kunnen het niet meer aan… Ja, en? Als  DÁÁR in Nederland IEMAND schuldig (!) aan is, dan zijn dat de DRIE (!) kabinetten Rutte (!) die de gehele zorg vakkundig tot de grond toe hebben afgebroken. ZIJ zijn SCHULDIG aan de veel te kleine ‘nu naar vermeend overvolle’ IC-capaciteit en – omdat alle collega’s in de jaren ervoor ontslagen zijn – overwerkte artsen en verpleegkundigen! En exact hetzelfde geldt voor alle ondernemers die failliet gaan vanwege de ‘bescherming’ van slechts 2% van de bevolking.  Mensen schijnen zelfs te snakken naar het vaccin hoor ik een of ander dom wicht gisteren op tv zeggen…? Hoe dan ook: De SCHULDIGEN (!) voor de totale afbraak van een goed werkend gezondheidssysteem en de miljarden die Nederland aan allerlei emotie-gestuurde-ONZIN (!) is kwijtgeraakt in plaats van die te gebruiken voor de eigen ondernemers en bevolking, komen voor de volle honderd procent op rekening van de visieloze autist Rutte met zijn VVD, ÈN (!) bij de partijen die hebben ‘meegeregeerd’. Dus ook het CDA, GroenLinks, CU, PvdA en D66 ontkomen NIET aan de SCHULD (!) van het opzettelijk naar de gallemiezen helpen van een voorheen stabiele en zorgvuldig opgebouwde sterke en sociale economie! Dood door schuld kan hen, mijns inziens, zelfs ten laste worden gelegd door nalatigheid en bestuurlijk onvermogen. Waarvan akte voor wat betreft de huidige situaties waar geheel bewust op is aangestuurd en waar heel bewust van is weggekeken. Waaronder onder andere ook de toestanden in Groningen (met misselijkmakende gluiperd(!) Eric Wiebes) en de kinderopvangtoeslagen affaire.

We ‘beschermen’ momenteel 2% van de mensen om straks miljoenen mensen aan andere ziekten te zien sterven, omdat daar bewust geen aandacht aan wordt besteed. En tòch gaan ze straks allemaal weer stemmen op ‘meneer’ Rutte, “want hij leidt het land al tien jaar voortreffelijk”… naar de afgrond!

Van het Hek zingt dat ik (als corona-ontkenner/wappie) “dacht dat ik het niet kon krijgen”… Maar wat weet die volgevreten flapdrol daar nou van? Hoezo dacht ik dat ik het niet zou kunnen krijgen? Iedereen kan het krijgen, dus waarom zou ik in vredesnaam denken dat ÌK het NIET zou kunnen krijgen? Ik poep er, anders dan half Nederland, alleen NIET voor in mijn broek omdat ik ziek worden of het eraan sterven niet vrees. Misschien heb ik het zelfs al wèl gehad, maar heb ik er, onderdeel uitmakend van die 98% van de bevolking, maar weinig van gemerkt. Ik zeg: stop met u te laten testen en corona is morgen de wereld uit!

Agenda 2030

Ik observeer dagelijks mensen (en dieren) en bestudeer op deze manier wat veranderingen en psychische beïnvloedingen met hen doen. Alles wat ik schrijf, schrijf ik dan ook uit eigen onderzoek, levenservaring, vanuit wat ik zomaar zie gebeuren of over wat ik uit eerste hand hoor. En met name de laatste jaren zie ik op tv en op ‘social’-groepsdruk! (‘media’) héél veel eenzijdige informatie en niets verhullende indoctrinatie (technieken) voorbijkomen. Kinderen raken zelfs volledig over de riedel als ze binnen vijf minuten geen antwoord hebben gekregen op hun niks zeggende inhoudloze appjes… Hoezo verwend en ongeduldig? Hoezo GROEPSDRUK door de grootste randdebieltjes in spe?!

Onlangs was er zelfs een jonge Nederlandse ‘onderzoeker/ontwikkelaar’ op tv die openlijk trots was op het feit dat hij (mee)werkt aan de ontwikkeling van een microchip die via een vaccinatie kan worden ingeplant en die uw neuronen via neurotransmitters kunnen aansturen. “Zo kunnen we alle mensen controleren en bijsturen”, sprak hij euforisch… Het leek hem een geweldig idee! Waar kennen we die machtswellust tot het volledig controleren van de mens toch nog meer van…? Uhhh… Wel belangrijk voor u om te weten is dat uw natuurlijke denkwijze en handelen worden aangestuurd door chemische reacties in uw hersenen via synapsen. Uw gedachten worden dus door een chemische proces in uw hersenen aangestuurd. U kunt uw gedachten derhalve onmogelijk sturen. Dus als u anders denkend en/of intelligenter bent dan anderen, kunt u daar feitelijk maar weinig aan doen. U heeft daar natuurlijk gezien namelijk op geen enkele wijze invloed op.

De betreffende chip werkt als volgt: de chip kan ‘desgewenst’ (gewenst door wie?) via elektrische pulsen neurotransmitters aansturen die vervolgens uit hun blaasjes worden losgelaten. Die komen  terecht in een ruimte tussen twee uitlopers van verschillende zenuwcellen en verplaatsen zich naar het uiteinde van een andere zenuwuitloper (dendriet). Op deze dendriet zitten receptoren die neurotransmitters herkennen. De neurotransmitter bindt zich vervolgens aan een receptor waardoor er wederom een elektrische stroom gaat lopen en verder wordt gestuurd naar het gebied waar de chemische overdracht tussen twee zenuwcellen plaatsvindt (synapsen). Echter; via een bij u geïnjecteerde chip bent u derhalve op afstand inregelbaar en kunt u qua gedachten en handelen ‘bijgestuurd’ worden naar het ‘gewenste gedrag’. En met die drang en inmiddels DWANG (!) tot vaccineren, bekruipt mij hierbij een heel duister gevoel.

Denkers, doeners?

Er zijn denkers en doeners en doeners doen grotendeels gewoon wat ze verteld wordt (monkey see – monkey do) en denken er meestal niet verder over na. Daar kunt u ook maar zelden diepgaande gesprekken mee voeren. Er is echter een GROEIENDE (!), veel gevaarlijkere groep die ikzelf “de hersenloze volgers” noem. Dat zijn de mensen die qua intelligentie ‘wat’ minder bedeeld zijn en zich voor van alles en nog wat laten ge- en misbruiken. Uitermate kwetsbare mensen die zichzelf zien als ‘goedgelovig’ en derhalve eenvoudig misbruikt worden voor en door in de eerste plaats ‘religies’, door loverboys, door criminelen en door extreemlinkse groeperingen en partijen als bijvoorbeeld de NSDAP (tot 1944 wel degelijk extreem LINKS, daarna door links verwezen naar extreemrechts…), GroenLinks of D66.

Alles wat ik doe, doe ik omdat ik er vooraf over nagedacht heb, maar pas dat aan als ik constateer dat het ergens is fout gegaan. Zo leer ik van de dingen die ik doe en ontwikkel ik mezelf elke dag. Bij mij kan iets ook pas NIET als ik het zelf heb geprobeerd en het inderdaad NIET blijkt te kunnen. En dan nòg zoek ik veelal naar mogelijkheden om het op een andere manier toch voor elkaar te krijgen met vaak een positief resultaat. Ik heb derhalve geen enkele behoefte om compleet hersenloos ‘influencers’ of zelf-gehersenspoelde-‘geestelijken’ te volgen, en Rutte* en De Jonge geloof ik al jarenlang* voor geen meter.

Vaak noemt men dat eigenwijs of soms ‘zwaar op de hand’, maar dat is onjuist. ‘Eigenwijs’ is iets (blijven!) doen TEGEN beter weten in. Een narcistische eigenschap waar ‘politici’ heden ten dage op geselecteerd lijken te worden. ‘Zwaar op de hand zijn’ betekent overal problemen in zoeken (en vinden!), waarbij ik dan aan Sylvana Simons, GroenLinks en D66 in het algemeen DENK. Wèl ben ik eigengereid (!). Ik volg namelijk niemand – en al helemaal niet blindelings – maar ga mijn eigen gang. Ofwel als iedereen linksaf gaat, ga ik bij voorkeur liever rechtsaf. En dat is de enige manier om uzelf te ontwikkelen en dingen te leren, want van hersenloos volgen en nablaten leert u niets. Ik leer uiteraard van goede, maar ik leer nog veel meer van verkeerde methodes, al dan niet door mijzelf toegepast. Eigenlijk past mijn manier van leven daarmee exact bij de Germaanse cultuur waarin ik zeer in geïnteresseerd ben en waar ieder mens – man of vrouw – gelijkwaardig was en het zelfs een voorwaarde was om elke dag te leren. Zij respecteerden de natuur en het aardse leven van plantje tot ongeacht welk dier.
Heel eerlijk gezegd heb ik altijd gedacht dat ik atheïst was, maar gezien hoe ik me daarin verdiept heb, ben ik qua levenswijze en hoe ik zowel de mens als natuur benader (en ermee omga) eigenlijk meer een bewust heiden dan een atheïst en daar ben ik maar wat trots op!

Met de natuur en de volledige gelijkheid tussen man en vrouw in het Westen is het allemaal fout gegaan met de komst van ‘de witte Christus’ waarbij de hele wereld zogenaamd ondergeschikt was aan de (gelovige!) mens en de vrouw ondergeschikt dient te zijn aan de man. ‘Traditioneel leven’ heet dat tegenwoordig…. Met de komst van de uit het brein van schizofrene Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka’b ibn Loe’ay ibn Ghalib ibn Fahr ontstane Allah, is dat zelfs gedévolueerd naar: alles (!) en iedereen dient ondergeschikt te zijn aan de moslim-MAN…

Waarbij ‘meneer’ Azarkan in niet mis te verstane woorden op exact ‘het juiste moment’ nog even omschrijft dat het moslimgeweld en de onthoofdingen liggen aan de ‘beledigingen’ van de ‘profeet’ en Allah… in het Westen. Maar als die zogenaamde ‘profeet’ en Allah in het Westen zo vaak ‘beledigd’ worden, wil ik u toch iets in overweging geven: klaarblijkelijk is het Westen derhalve NIET de meest geschikte plaats om uw ‘geloof’ te ‘belijden’ en te verspreiden? Laat ik het zo stellen: de oude goden waren voorheen (ook onderling) met regelmaat onderwerp van spot en vonden dat prima. Vermakelijk zelfs. Die waren niet zo kleinzerig en wraaklustig. Dus hier is mijn gratis advies; pas u aan of sodemieter gewoon op, want wij gaan ons NOOIT (!) aan de kleinzerigheidfactor van de islam conformeren, laat staan dat we ons eraan zullen onderwerpen. Ga thuis maar in Allah geloven! Waar dat dan ook moge zijn! Gek!

Tja, met regelmaat worden mensen boos om wat ik schrijf over de uit de klauwen gegroeide sektes die zij ‘religies’ noemen en hun ‘gelovige’ fanschare. In de basis heb ik eigenlijk niet eens een hekel aan ‘gelovigen’. Sterker nog, het zal mij een zorg wezen waarmee zij zichzelf willen laten hersenspoelen en daarna zeggen daar in te ‘geloven’. Als ze mij er maar niet mee lastig vallen. Maar dat doen ze dus wel! Mijn uitingen zijn dan ook reacties op de TELKENS WEER (!) belerende en bedreigende onzin die ik al heel lang heb moeten aanhoren en nog steeds lees en ervaar. Belerende en bedreigende onzin van de hersenloze volgers van “god’ of Allah, naar mijn ervaring stuk voor stuk gehersenspoelde slachtoffers (!) van onderdrukking en indoctrinatie die niet het vermogen hebben zelf na te kunnen denken. Uitermate zielige mensen derhalve. Belerende en bedreigende onzin die ik moet aanhoren van mensen die klaarblijkelijk door anderen verteld moet worden hoe zij dienen te leven, omdat zij het anders zèlf niet weten.  Belerende en bedreigende onzin van mensen die uitsluitend vanuit hun ‘geloof’ andere mensen NIET respecteren of willen accepteren als (mede)mens , omdat het zogenaamd ‘heidenen’ of ‘ongelovigen’ zijn en daarmee voor hen ‘minderwaardig’. Belerende en bedreigende onzin van mensen die uitsluitend ‘de leer’ van hun Grootse Onzin Doctrine (u vindt de afkorting zelf wel) volgen om ZELF (egocentrisme) de hemel of het paradijs te mogen betreden, maar ondertussen de anders zijnde en/of anders denkende medemens op aarde uitsluiten, onderdrukken en/of doden, omdat hun geïndoctrineerde hersenloos-volgen-brein nu eenmaal niet beter weet.

De centrale wereldleiding

Het past in ieder geval allemaal perfect binnen de geplande VN/WHO-strategie. Een strategie, waarin de EU en daarmee alle meekruip/slijmspoor-politici meewerken aan de ‘betere wederopbouw’ van wat ze momenteel tot de grond toe afbreken. Ofwel de uitvoer van agenda 2030 waar de mensen zich als lemmingen in mee laten storten. Het past allemaal in het plan van de VN, die zichzelf zien als de centrale leiding van de nieuwe wereldorde en die wereldwijd, op basis van vermeende humaniteit, oorlogen en vluchtelingenstromen ‘adviseren’ en aansturen om chaos te creëren om ten einde de globalisering en agenda 2030 te bewerkstelligen.

Laat ik duidelijk zijn: Èchte vluchtelingen behoren hulp te krijgen! Dat lijkt mij een uiterst humane en duidelijke zaak. Echter: en het is allemaal zó eenvoudig, hebben instanties als IND, AIVD, opgedrongen door de EU en idealistische linkse partijen als GroenLinks, PvdA en D66,  klaarblijkelijk erg veel moeite om te kunnen bepalen of een ‘vluchteling’ in de westerse samenleving zal passen of mogelijk (binnen een fractie van een seconde al tegenwoordig…) zal gaan ‘radicaliseren’. Sterker nog: die ‘vluchtelingen’ zullen volgens de linkse-roze-gebrilde utopische denkwijze bij binnenkomst in ons vrijgevige en tolerante land als een blad aan de boom zijn omgedraaid en plotsklaps uitermate dankbare ‘Nederlanders’ zijn geworden… Ik zou zeggen: zet voor de schifting bij het verhoor van een ‘vluchteling’ eens een mooie blonde dame in korte rok of broek tegenover de ‘vluchteling’ en u weet per direct wat voor (extremistisch!) met Allah gehersenspoeld vlees u in de kuip heeft. Reageert betrokkene vanuit zijn ‘religie’ agressief, vrouwonvriendelijk, onderdrukkend, discriminerend of overheersend (?) dan is betrokkene een potentieel gevaar en hoort hij duidelijk NIET in de vrije westerse samenleving thuis. Daarnaast is mijns inziens ELKE ‘vluchteling’ die zijn/haar paspoort wèl is verloren, maar zijn spiksplinter nieuwe mobiele telefoon (en mes!) NIET, een gelukszoeker of crimineel, maar GÉÉN vluchteling! En hoezo hebben bewoners van een ‘vluchtelingen’ opvangcentrum standaard een mes op zak waarmee direct de kleinste geschillen worden uitgevochten? Waarom worden die niet op wapens gecontroleerd? Waarom komen die niet via detectiepoorten naar binnen? Waarom (be)heersen de Afghanen en Pakistani het leven binnen de opvangcentra? Hoe kan dat? Wie laat dat toe? Wie kijken hier voortdurend van weg? Maar echt waar; als ze eenmaal hier zijn, zijn het voorbeeldige ‘Nederlanders’ van allochtone afkomst… Ècht waar… Koekoek!

Op de Duitse kerstmarken zag u de voorbijgaande jaren bijvoorbeeld steevast uitermate agressief en kwaad kijkende moslims (en moslima’s) als u daar gemoedelijk uw Glühweintje zat te drinken… KIJK, DÀT zijn dus de mensen die hier op basis van hun ‘heilige’ hersenspoeling NOOIT zullen aarden en horen derhalve NIET in de vrije westerse samenleving thuis! Moeilijk om dit zelf allemaal te kunnen bedenken hè…?

Levenservaring

Persoonlijk heb ik er erg veel moeite mee om op basis van hun afkomst of seksuele geaardheid omhoog geholpen sukkeltjes als Yasser Klaver en Rob Jetten als politici te accepteren. Voor mij zijn het slechts onwetende knulletjes die nog geen dag gewerkt hebben maar u en mij vanuit hun ‘idealogie’ en middels hun spindokter-ingestudeerde-volzinnetjes wèl even menen te moeten vertellen hoe de wereld in elkaar zit en hoe het allemaal moet gaan worden. Ze hebben echter nog geen spat levenservaring opgedaan en zitten daar in parmantige paspop-pakjes en eikel-pyjama te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dergelijke zelfingenomen sukkeltjes zouden wat mij betreft minimaal een jaar lang onderaan op de werkvloer of in het leger moeten dienen voordat zij dergelijke functies als die zij nu bezetten zouden mogen bekleden. Gewoon om aan den lijve te ervaren hoe het is om tegen een schamel salaris elke dag afgebekt en opgedreven te worden en dat als basiswaarde mee te krijgen. Daarna nog een jaar een lage middenkader functie met navenant salaris en opvolgend een jaar leidinggevend, zodat zij wèl weten waar ze het over hebben en hoe de mensen op de werkvloer zich daadwerkelijk voelen en uiten. Daarna mogen ze wat mij betreft de politiek in, maar van de omhoog gevallen snotneuzen die het nu zijn, accepteer ik in ieder geval helemaal niets!

Ik verbaas mij overigens elke dag weer over mijn eigen leeftijdsgenoten die de werkelijkheid klaarblijkelijk zijn vergeten en óók domweg meelopen met al die klimaatonzin die ons door ‘influencers’ van pakweg zes tot veertig jaar wordt ‘voorspeld’, terwijl ik toch ècht uit eigen ervaring spreek als ik zeg dat het zestig-zeventig jaar geleden exact hetzelfde was. Ook hoor ik al ruim veertig jaar dat we binnen afzienbare tijd tien meter onder water staan en komt lulletje Brechtman (met zijn wel 32 jaar ‘oud’) MIJ even vertellen dat het allemaal weer opnieuw begint? Toch loop ik na al die jaren, waarin dit angsthaasje nog niet eens geboren was, nog steeds niet met een snorkel over straat. En hetzelfde geldt voor de smeltende ijskappen waarvan niemand vertelt dat die aan de andere kant eens zo snel weer aangroeien… Overigens: heeft u wel eens ijs in een glas water gedaan? En liep dat glas ineens over toen het ijs gesmolten was…? Sodemieter toch op met die onzinnige bangmakerij! Maar het verkoopt wèl lekker… dat dan weer wel!

Verplichte vaccinaties? Implanteren van een chip die neuronen aansturen om de mens te kunnen controleren? Begin dan maar met alle vanuit het (Midden-) Oosten en Afrikaanse islamitische ‘vluchtelingen’ om hun met Allah gehersenspoelde breintjes aan te passen en bij te sturen, zodat ze met de vrijheden van de westerse wereld om kunnen gaan en niet ‘prediken’ homo’s van het dak af te gooien en vrouwen en meisjes als ondergeschikt vee te behandelen.

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

34 reacties op “We” MOETEN één geluid blijven horen, want dat eenzijdig doordrammen (!) heet heden ten dage “eenheid” uitstralen…

 1. Henk der Niederlánder zegt:

  Ach ja covid 19.
  Mooi dingetje vind Ik het in mijn eigen situatie.
  Mijn leven vanaf half November.
  Vanaf haf November zit Ik hier al te snotteren en de vraag zou dan moeten luiden. heb Ik een covid19 infectie.
  Best mogelijk, maar van de andere kant kan Ik me geen verjaardag 1 December herinneren dat Ik niet snotterend door de wereld ging.
  Ik weet nou al dat als we een of twee nachtvorstjes hebben gehad mijn verkoudheid uit de wereld is.

  Maar dan de andere kant van het verhaal.
  Stel dat Ik bang zou zijn voor een covid19 besmetting en me zou melden bij de GGD om me te laten testen.
  Bijna zeker dat Ik positief geacht word met deze geweldig goede test die gebruikt word en tot boven 95% vals positieven geeft want Ik draag een virus met me me, namelijk het verkoudsheids virus, wat de pret uiteraard niet mag drukken want volgens de test en de GGD ben Ik covid19 geinfecteerde.
  Hoe het komt dat Ik vanaf begin of half November tot de eerste nachtvorst verkouden ben, dat Ik het niet weet maar het is wel een gegeven.
  Dus Ik denk maar zo, Laat covid, covid zijn en laat verkoudheid, verkoudheid zijn

  Geliked door 1 persoon

  • David zegt:

   Rozevice

   Like

   • Henk der Niederlánder zegt:

    Bedankt David.
    Dit soort dingen heb Ik jarenlang geprobeerd en ook Rhinocaps opgelost in heet water en dan met een handdoek over het hoofd, je zult het wel kennen maar niks helpt.
    Dus gewoon maar wachten op een paar nachtvorstjes en het is weer opgelost.
    Overigens is het niet dat Ik er ziek van ben, want Ik voel me uitstekend alleen het snotteren is vervelend en uiteraard het risico dat Ik andere mensen ziek maak.

    Like

  • droevige mof zegt:

   Dit profetische filmpje is nu 10 jaar oud. Het had grappig moeten zijn, maar zelfs toen was het dat niet. YouTube heeft het nog niet lagen verdwijnen, hoewel de vergelijking met de huidige realiteit je doet huiveren.

   Geliked door 1 persoon

 2. Cleo zegt:

  Opvallend in de laatste weken was het verhaal dat Nederlandse militairen in verpleeghuizen zouden gaan helpen, omdat de druk op verplegend personeel door corona te hoog dreigt te worden.
  Maar wanneer er continue gesodemieter is in azc’s door NEP-vluchtelingen (ECHTE vluchtelingen zullen dankbaar zijn wanneer ze veilig zijn en eten en drinken ontvangen), wordt het Nederlandse leger niet ingeschakeld!
  Het is Rutte, De Jonge, Van Ark, OMT, Van Dissel er blijkbaar alles aan gelegen om het Nederlandse volk angstig, bang en liefst wanhopig te maken en houden, zodat de vaccins als ‘worst’ naar vrijheid (einde van lockdowns) kan worden voorgehouden. Dus creëren de manipulators nog wat extra ‘oorlogssfeer’!

  Geliked door 2 people

 3. Pingback: “We” MOETEN één geluid blijven horen, want dat eenzijdig doordrammen (!) heet heden ten dage “eenheid” uitstralen… | eunmask

 4. Sinyo zegt:

  @ drs Een Nuchtere Schilder
  Ik verbaas mij overigens elke dag weer over mijn eigen leeftijdsgenoten die de werkelijkheid klaarblijkelijk zijn vergeten en óók domweg meelopen met al die klimaatonzin.
  Ik verbaas me niet (meer).Ik was eerlijk gezegd ontzet datzelfde te constateren.
  Niet alleen leeftijdgenoten, maar ook in mijn nabije omgeving.
  Trump bv veroordelen, maar zich niet bezighouden met wat de gevolgen zullen zijn de massa immigratie. Het omvolken heet dat.
  Een ding is voor mij zeker. Ik heb geen angst te moeten sterven.
  De komst van een heiland of hoe die verschijning ook moge heten daar geloof ik niet in.
  Kijk ik in mijn schoenen, dan ontwaar ik daar mijn ingezakte moed :o(.

  Like

 5. Jo zegt:

  Aan Drs. E.N. Schilder.. 🤺

  De persoon in de volgende link is een Nederlander 🤔 🤭 🤗 …Jesaja 52:7-12.🦋

  Geliked door 1 persoon

 6. brillegriet zegt:

  De schrijver is een man naar mijn hart! Geweldig verwoord. Chapeau!

  Like

 7. Helena zegt:

  Dank, In een woord BRILJANT geschreven drs. E.N. Schilder. “We moeten één geluid blijven horen” vindt de Staat, en dat roept bij u en de vrijdenkers op deze site de nodige weerstand op, en dat is maar goed ook! U beschrijft op deze eerste dag van het nieuwe jaar exact datgene wat er speelt en dat zou, zelfs voor de meeste fanatieke goedgelovigen in de aanpak van het huidige rariteiten kabinet, stof tot nadenken moeten zijn, maar ik hou mijn hart vast: slappelingen en meelopers zijn het!
  U beschrijft de indoctrinatie via het geloof in een opperwezen als oorzaak van het ongelooflijk passieve en apathische (Christelijke) en agressieve (Islamitische) gedrag. Opvallend vind ik wel dat zelfs de PVV en het FvD (nog niet) fel gekant zijn tegen het opgedrongen vaccinatieplan! En dat in tegenstelling tot DENK dat via Azarkan liet weten hier zeer kritisch over te zijn! Je zou haast denken dat hij (zoals u dat in uw laatste alinea verwoordt: ” om hun met Allah gehersenspoelde breintjes aan te passen en bij te sturen) het door heeft en slinkser is dan de rest en daar alleen maar zo op reageert omdat hij er zijn eigen – islamitische – voordeel uit wil halen. Het belooft nog een spannend jaar te gaan worden, maar ik zal uw schrijven zeker delen want dat is het waard!

  Geliked door 1 persoon

 8. Bob zegt:

  Soms vraag je je af wat voor opleiding
  nodig is voor een baan bij de NPO.
  Sommigen weten van voren niet dat er achterkant
  bestaat.
  Het zijn net robots die bandje moeten afdraaien
  en de smeersel voor de raderen is een te hoge
  vergoeding.
  Eigen mening is verboden op straffe van
  uitsluiting.

  Like

 9. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Op zich een mooi artikel dat in meerdere stukken valt op te knippen dus laat ik beginnen met het eerste; corona.
  Kennelijk heeft de heer Schilder weinig tot geen vertrouwen in medici, dat mag en is zijn goed recht maar eerlijkheidshalve denk ik dat dit wordt ingegeven doordat hij in zijn leven nog nooit een werkelijk pijnlijke ziekte heeft gehad, was dit wel het geval geweest dan zou zijn mening sterk beïnvloed zijn geweest.
  Nee medici zijn niet allemaal heiligen en er zijn er zelfs bij die de godganse dag met €urotekens in de ogen lopen maar zij zijn een kleine minderheid, het tracé dat men af moet leggen alvorens men zich medisch specialist mag noemen staat daar borg voor.
  We kunnen natuurlijk tegen beter weten in volhouden dat er geen coronacrisis is maar van mensen die werkzaam zijn in de zorg hoor je toch wel degelijk een ander verhaal.
  Ten opzichte van politici ben ik altijd uitermate kritisch maar dat ligt bij mensen die werkzaam zijn in de zorg beduidend anders.
  Dat is veroorzaakt door een stevig aantal malen dat ik opgenomen ben geweest en elke keer weer meer bewondering kreeg voor deze mensen die met ongelooflijk veel betrokkenheid hun werk (en meer) doen.
  Ben ik dan zo tevreden over de manier waarop is gereageerd ?
  Nee allesbehalve, de maatregelen nationaal en internationaal zijn een grote lappendeken waarin geen grote lijn in te ontdekken is, velen hebben de mond vol over de EU maar tijdens deze ongekend grote crisis zijn ze daar doodstil en is er van een “Europese aanpak” geen enkele sprake.
  Ook de federalisten à la Verhofstadt houden wijselijk hun mond en alle Europese landen hebben plots hun eigen nationale ‘beleid’ en dat vonden zij toch altijd uit den boze ?
  Gezondheidszorg is duur, heel duur en in heel Europa heeft men met dat in het achterhoofd geprobeerd dat binnen de perken te houden door te bezuinigen.
  En zoals de geschiedenis leert schiet men daar eenmaal begonnen vreselijk in door, bezuinigen werd een doel op zich waar het in de hand houden van de kosten voorop had moeten staan.
  De hele farmaceutische industrie moet op zijn kop, zij doen niks wat niet nationaal gedaan zou kunnen worden. Op hun beurt zeggen zij dat het ontwikkelen van medicijnen een kostbare zaak is maar we beschikken nog altijd over over universiteitsziekenhuizen waar men dezelfde kennis bezit dus die zouden dat over kunnen nemen.
  Daarmee zou de kennis die men daar opdoet gedeeld kunnen worden met de rest van de wereld zonder beperkt te worden door octrooien en daarmee samenhangende fantasieprijzen.
  En juist deze fantasieprijzen hebben ertoe geleid dat farmaciereuzen hebben kunnen ontstaan die bij alles dat ze doen of laten alleen denken aan de opbrengst.
  Breek hun macht en de prijzen kelderen tot ongekend niveau en daarmee ook de kosten van gezondheidszorg.

  Geliked door 1 persoon

 10. Julia zegt:

  De grootste hooizak De Jonge denkt er anders over. Geen extra ondersteuning voor ziekenhuizen gewoon mensen laten sterven. Dat deze misdadiger nog vrij kan rond lopen mag een wonder heten. Het is de grootste gewetenloze misdadiger tegen de menselijkheid en verdient de zwaarste straf. https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/01/harteloze-hooizak-hugo-de-jonge-laat-in-covid-verzuipend-ziekenhuis-barsten-geen-prioriteit-voor-hulp-defensie/ Kortom de gezondheidszorg moet verder kapot en mensen moeten onnodig sterven. Wat een smerige christelijke CDA streek. Hoe groter de (christelijke) geest hoe groter beest. Deze man is gewetenloos en lijdt aan het toppunt van waanzin. Niet meer capabel om deze functie nog langer uit te oefenen. Ook die Rutte is een keiharde aanpak waard en geen haar beter. Stemmen op deze partijen VVD en CDA is gegarandeerde ondertekening voor de verdere ondergang.

  Geliked door 1 persoon

 11. BigLJohn zegt:

  Van het groot Duitse Rijk naar het groot Europese Rijk onder E.U. dwang. Oude wijn in nieuwe zakken. Heette het vroeger; Een volk, Een Rijk en Een Fuhrer, vandaag de dag is deze situatie weergekeerd, ook al zie je geen soldaten en vallen er geen bommen. We zijn wel degelijk in oorlog, ook al hebben de meesten dat nog steeds niet door. Blijven de meesten onder ons deze situatie accepteren (ook de groeiende invloed van Moslims), dan zal uiteindelijk het leed van de tweede wereldoorlog verbleken bij deze derde wereldoorlog tegen de complete mensheid. Het zal nog wel een gevecht worden om de totale wereldheerschappij tussen 4 concurrenten; De zeer kapitaalkrachtigen zoals Soros en Bill Gates, the deepstate, de Moslims, en tenslotte die machtswellustelingen in Brussel en Straatsburg.

  Geliked door 2 people

 12. mahoog zegt:

  Geweldig schrijfsel om onder jullie nu kaalwordende kerstboom(kunsstoffen niet mee gerekend) op je gemak te lezen.Ik heb het op mijn FB geplaatst..

  Like

 13. 12gauge zegt:

  Een en al lof! Wat een mooi stuk. Ik denk er exact hetzelfde over, echt frapant!!! We kunnen vrienden zijn. Bedankt voor het delen.

  Like

 14. Tistochwat zegt:

  “Overigens: heeft u wel eens ijs in een glas water gedaan? En liep dat glas ineens over toen het ijs gesmolten was…?”

  Ja, maar dan beginnen ze weer over smeltend ‘landijs’.

  https://ejbron.wordpress.com/2019/12/04/de-leugen-van-de-stijgende-zeespiegel-door-smeltende-ijskappen/

  Geliked door 1 persoon

 15. bobzelf zegt:

  GOED STUK ..
  LEKKER DUIDELIJK ….
  IK LEES ALLE VOOR MIJ , WAARHEDEN ALS EEN KOE
  MAAR NA JAARTJE OF 25 A 30 EROVER PRATEN …….
  ZAT IK DUS GEWOON TEGEN EEN BETONNEN PLAAT AAN TE LULLEN
  incl mijn EX …… MIJN HERSENDODE VRIENDIN DAARNA … U NOEMT HET MAAR..

  DUS HEB IK ALLE SCHEPEN ACHTER MIJ VERBRAND !!!
  EN HEB DE PLEITERIK GENOMEN ……..
  ik geniet van een lekker zonnetje,
  1 januari , 19 graden , zwemmende mensen op het strand
  en hardlopen in je t =shirtje
  U bekijkt het maar , allemaal …

  EN ZE ZOEKEN HET MAAR UIT, ……..
  DRUK BEZIG HUN EIGEN ONDERGANG EN DOOD TE REGELEN ….

  gaat uw gang heren !!! laat mij u vooral daar niet meer mee storen ….

  DE LAATSTE !! OPMERKING OVER DE SMELTENDE IJSKAPPEN etc
  en de stijgende zeespiegel
  ik zag zelfs net dat er een nieuwe sateliet gelanceerd wordt whahahaha
  om de stijgende zeespiegels in de gaten te houden

  UW GELIEFDE OME BOB ( WHAHAAHAHA ) sarcasme knop uit )))))
  ZAT IN 1995 IN ZIJN GELIEFDE ATHENE OP DE BOULEVARD
  BIJ EEN MOOI LEUK TERRAS NAAST DE ZEE
  met zijn meissie , en een grieks nederlands echtpaar YORGOS EN MARIAN

  WAAR EEN KNETTEREND VUURWERK WERD AFGESTOKEN OP DE PIER VLAK VOOR ONS NEUS

  NU DUS EXACT 26 JAAR LATER, STAAT DAT PIERTJE NOG STEEDS BOVEN WATER
  EN ALLE STRANDEN ERNAAST LIGGEN ER OOK NOG .

  WHAHAHAHA

  DUS HOEZOOOO ZEEWATER STIJGT , MET ????? ZOVEEL METER ???

  GEGROET OOM GELUL

  Geliked door 4 people

 16. scherpschutter1943 zegt:

  Ik sluit me volledig bij schilder aan. Mijn definitie van een meeloper/leeghoofd is: “Wees je zelf zei ik tot iemand maar hij kon niet, hij was niemand.” (Heb ik niet van mezelf maar ben de bron van dit gezegde vergeten)

  Like

 17. HarryN zegt:

  Waanzinnig goed relaas. Voor de volle 100% mee eens. Ik zie met dit verhaal mijn eigen 71 jarige leven voorbij flitsen. Ja over de klavertjes en jettens .zo waar. Ikzelf ben ook ooit op een postkamer
  begonnen. Was niets mis mee zelfs een prachtige tijd daar. Dan die zogenaamde eenheid en we moeten het samen doen. Gelul je zou maar werkloos worden betekent minder inkomen of een restaurant of bar of niet essentieele winkel. Dicht er mee en jammer geen inkomen. Maar dan al die politici en ambtenaren waar dan ook ter wereld: zij krijgen ieder maand hun volledige salaris, geen
  enkele korting nee zij krijgen gvd nog een thuiswerktoeslag. Krijgen de ZZP ers die ook???
  Eenheid en samendoen ik veeg er mijn U weet wel mee af!!

  Geliked door 2 people

 18. Jules van Rooyen zegt:

  Uw doorwrochte tekst van atheïstische boosheid, genoteerd, beste heer Schilder. Wellicht zou U de perverse communistische leiders als Lenin en Gramsci beter moeten bestuderen. Zij verkopen hetzelfde verhaal, “God is opium voor het volk”, en hebben daar nu succes mee, nog steeds, na ongeveer een halve eeuw van generaties die God dood hebben verklaard, na de cultuur-marxistische revolutie van 1968. Het kwaad is U ingeboren, althans dat is uw pretentie, maar ik vermoed dat uw existentiële angst voor het hiernamaals, niet lang meer te onderdrukken zal zijn. Vandaar de trom roffel teksten die U hier spuit, dat geeft lucht, nietwaar, hoewel tijdelijk !! U mist de oorzaak van de ellende en de passiviteit van de mensen, tegenover het enorme bedrog van de vrijmetselaar regeringen van .:. Rutte, en .:. De Jonge. De .:. bazen achter hen, die aan de touwen trekken weten als geen ander, dat een volk dat niet meer in God gelooft, rijp is om in alles en nog wat te geloven, want een confrontatie met de dood maakt hen “reddeloos, redeloos en radeloos”. Dat is wat er gebeurd. Het verzet is zichtbaar bij de gereformeerden en bij de traditionele katholieken. Zij weten wel beter, en gelukkig maar. Ik zie het hem nog zeggen, die man uit Urk, recht in de camera kijkend, “in de kerk regeert God en niet de regering”. Verder gaan zij door met het normale leven onder Gods leiding, en verzetten zij zich tegen al die afgedwongen corona leugens, een media diarree in opdracht van een totalitaire, vrijmetselaar regering.

  Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   BESTE M …
   IK WEET NIET OF JE DIE GRAPJAS VAN ROOYEN BEDOELT ??

   HIER ERGENS BOVEN ??

   Een stem die het goede nog niet van het kwade kan onderscheiden kan zich beter stil houden om niet als dwaas over te komen

   IK BEN IN EEN GOEDE STEMMING
   DUS NOU KAN IK DIE GRAPJAS MET ZIJN ??? GOD ????
   EN DE SPREUK VAN EEN SOORT GENOOT DIE HIJ AANHAALT UIT URK
   WAAR DE INTEELT HOOGTIJ VIERT !!!

   MET 146 VOLLEDIG GEVULDE KANTJES , VAN DE MISKLEUNEN
   VAN ZIJN GOD HIER WEL WEER NEERPENNEN . HOOR ???

   MAAR OF DAT DAN EGYPTE MOET ZIJN ……
   DE 15 GEBODEN, MET EEN SLIPPERTJE VAN MOZES IN DAT KUTWEER
   OP ZIJN BADSLIPPERS
   OF DE TOTALE VERNIETIGING VAN ZIJN EIGEN VOLK
   NA EEN CARNAVALS AVOND IN DIEZELFDE KUT WOESTIJN
   MET EEN BEELDJE
   NIKS GUNDE HIJ DIE ARME MENSJES ,, HELEMAAL NIKS
   JA DEADTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

   GELOVEN EN JE MUIL HOUDEN, WANT DAN STRAF IK DIRECT
   EN NOU VOORWAARTS 40 JAARDOOR DIE PLEURIS WOESTIJN !!

   EN DAT DAN TROTS IN JE EFTELING BOEKIE SCHRIJVEN ONGELOGELIJK ..

   GEEN GELE KAART, NEE GELIJK DE DOODSKAART ,

   EN ALTIJD HE !!!

   EEN GEINTJE VAN EEN NIET LUISTEREND LEKKER WIJF ,, MET EEN APPELTJE

   VERBANNEN UIT HET PARADIJS. VOOR EEUWIG HOEZOO KLOOTZAK , WAS JE HUMOR KNOP TOEN AL STUK ?????

   EEN VERHAAL VERTELLEN AAN EEN VROUW ??
   WHAHA HIJ HAD ZE NET ZELLUF GEMAAKT TOCH ??
   DUS HIJ WIST TOCH DAT ZE NIET ZOU LUISTEREN
   HIJ WEET TOCH ALLES ALTIJD ??

   EN EEN 2e kans neen , nonnononono

   DERUITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT VOOR ALTIJD

   BEN JE DAN EEN KLOOTZAK , OF DENK IK DAT NOU MAAR ??

   OF HET UITMOORDEN VAN ALLES EN IEDEREEN DIE IN HET BELOOFDE LAND WOONDE, ZONDER EEN BLIK TE VERTREKKEN ??
   WAT HADDEN DIE MENSJES DAN VAUDT GEDAAN ??

   DE GASKAMERS, !!
   HAD DIE GRAPJAS BOVEN OP DIE WOLK OOK EFFE GEEN TIJD ??
   TE DRUK ZEKER MET , TOEVALLIG NET ZONDER SIGAREN ??

   EN NU ZIET HIJ ZIJN OUDE VRIEND LUCIFER BINNEN KOMEN, EN WEER ZIJN VOLK VERNIETIGEN
   EN WEER GEEN LEKKERE REACTIE
   DE ANDERE WANG TOEKEREN MANNEN , EN TOERLEDOKIEEEE

   EN MOCHTEN ONZE ISLAM VRIENDEN JE VASTBINDEN , EN MET BENZINE OVERGIETEN EN LEVEND VERBRANDEN

   DAN ZAL JE DAT WEL VERDIEND HEBBEN ???

   KOM NOU TOCH EEN KEER, DROEFTOETER

   EN DHR VAN ROOYEN , IS NOG STEEDS TROTS OP HEM !!!!!

   HONDERDUIZENDEN ZELFS MILJOENEN JEZUS / GOD AANHANGERS , ZIJN EIGEN FANS LAAT HIJ UITMOORDEN, MET EEN NIETSZEGGENDE BLIK DAAR BOVEN

   BEN JE EEN ETTERBAK VAN HET GROOTSTE SOORT DAN ??

   DACHT HET WEL HE ???

   NOU VAN ROOYEN IN DE VOETBALWERELD HADDEN ZE JJOUW VRIEND OP DIE WOLK OP STAANDEVOET HET STADION UITGEPLEURD

   WEGENS , SLECHTE RESULTATEN , EN WANBELEID
   EN ZEER LANGDURIG WANBELEID EN WEGKIJKEN ,ALS ER PROBLEMEN ZIJN !

   WHAHAHAHAHA, GENIAAL BOBBIE, TYFT EFFE LEKKER OP
   GA LEKKER BIJ DE BOOSLIMS JE LUL VERHAAL OPHANGEN

   ORGANISEER EEN FEESIE, EN LAAT DIE 2 KLOOTZAKKEN,
   DIE PEDOFIEL, VAN DIE HAKKEBAR EN DIE LOSER OP DIE WOLK , METDIE SNOL OP ZIJN SCHOOT HET LEKKER UITVECHTEN

   VERKOOP KAARTJES EN GEEF HET AAN DE VOEDSELBANK VOOR DE MENSEN
   DIE ECHT NIKS TE VRETEN HEBBEN !!!

   DUS BLIJF IK ACHTER MET DE VRAAG

   WANNEER KOMT HIJ DAN ?? EN IK BEDOEL NIET KLAAR HOOR ??
   WANNEER KOMT HIJ DAN HELPEN .

   OOM SODEMIETER EFFE LEKKER OP

   p.s. zo ongetwijfelt weer een nieuwe vriend gemaakt …
   altijd trots op !!
   whhahahaha

   Like

   • M. zegt:

    Nee ik bedoel als je moordenaars niet van slachtoffers weet te scheiden en alles op één hoop gooit dan raakt het kant noch wal.
    Het maakt nogal verschil waar mensen in geloven.
    De mensen die niet mogen moorden daar maakt men zich het meest druk om men zou die energie beter kunnen besteden aan mensen die geloven in het dooien van anderen.
    Iemand die gelooft niet te mogen moorden, stelen en belazeren zit mij of samenleving niet in de weg, de mensen die daar niet in geloven des te meer.
    De 75 jaar vrede was gestoeld op de geboden die zelfs als er geen God zou zijn een goede samenleving bracht omdat het gewoon normale waardes zijn voor een normale samenleving.
    Omdat we daar niet voor zijn blijven staan en velen zelfs meehelpen deze waardes zelf om te schoppen met de mensen waar ze nooit last van hebben gehad er bij krijgen we nu abnormale waardes en een abnormale samenleving.

    Als mensen nog niet in staat zijn om voor goede waardes te staan dan zal men door abnormale waardes overspoeld worden.
    Dat is een logisch gevolg inmiddels dagelijks zichtbaar.

    Met buurvrouwen die met kaarsen in de weer zijn heb je die toestanden niet.

    Like

  • M. zegt:

   Zo is het Jules , ze geloven voornamelijk nog in waanzin die een kleuter nog niet gelooft en vallen het liefst aan wat ze het minst kwaad heeft gebracht in hun land om even hun eigen domheid aan te geven.

   Een stem die het goede nog niet van het kwade kan onderscheiden kan zich beter stil houden om niet als dwaas over te komen.
   Alles op één hoop gooien is niet meer dan de achterlijkheid tonen.
   Keer op keer weer.

   Like

 19. Republikein zegt:

  Goed kunnen beschrijven, echte kunst, Schilder.

  Like

 20. M. zegt:

  Een stem die het goede nog niet van het kwade kan onderscheiden kan zich beter stil houden om niet als dwaas over te komen.

  Geliked door 1 persoon

 21. bozeoudeman zegt:

  U bent een man naar mijn hart en ik heb niets toe te voegen aan alles wat u schreef behalve chapeau!

  Like

 22. M. zegt:

  “voor het behoud van westerse waarden’……………..werkelijk?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s