LONGREAD: Grove fouten

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Terwijl enerzijds de cosmetische ‘mismaaktheden’ van komkommers en aardbeien niet worden geaccepteerd, omdat ze naar vermeend ‘niet mooi genoeg zijn om verkocht te kunnen worden’, worden we, hoe onnatuurlijk ook (!), GEDWONGEN andere foutjes van de natuur – in Gay66 verzamelde mensen met een mannenbrein in het lichaam van een vrouw (of andersom) en alle ombouwvarianten daaruit volgend – WÈL te accepteren en wordt een geheel natuurlijk proces (jongetje/man – meisje/vrouw) op een ronduit absurde manier kunstmatig gemanipuleerd. Niet dat ik problemen heb met dergelijke mensen of met wat voor afkomst of huidskleur dan ook, maar ze bepalen inmiddels steeds meer, waarbij de meerderheid zich aan dient te passen aan de minderheid, en dat past niet binnen een democratie!

De acceptatie van deze mensen zou eenvoudig genoeg meten zijn. Waar ik wèl problemen mee heb, is opdringerig, belerend, intimiderend en overheersend gedrag! Maar klaarblijkelijk accepteren ‘we’ geen oneffenheden meer en sinds enige tijd derhalve ook geen natuurlijke dood meer. ALLES wat volstrekt ONNATUURLIJK is, moet vandaag de dag namelijk kunstmatig (!) worden opgedrongen (behalve als het een schaap genaamd Dolly betreft, dàn blijkt er ineens wèl een, voor mij onverklaarbare, ‘ethiek’ te gelden).

Het is een steeds vreemdere wereld

Een president, die dat helemaal niet hóefde te doen, maar die werkelijk ÀLLES voor zijn land over had, wordt, – omdat hij zich NIET door de *VN liet ‘adviseren’/dicteren om nieuwe oorlogen in het Midden-Oosten te starten, in de hele westerse wereld belachelijk gemaakt en momenteel publiekelijk ‘afgezet’. Oorlogen starten om de vluchtelingenstromen op gang houden en de door de gutmensch beoogde globalisering versnellen, is namelijk een belangrijk verdienmodel. Zowel voor de ‘humane’ NGO’s als de wapen- en mensenhandel. De gemanipuleerde/verzonnen reden achter de afzetting van Trump is echter pas ÈCHT beangstigend! ÌK heb hem tenminste NÈRGENS (!) horen oproepen tot geweld of horen zeggen dat “het Capitool aangevallen moest worden”! En wie zegt me dat het niet dezelfde figuren betrof die overal ter wereld (door Soros gesponsord) ook bij de BLM en Rebellion Instinction ‘demonstraties’ aanwezig waren en overal een enorme schade en chaos veroorzaken?

*Voor de gevorderde en/of potentiële IS-terroristen onder ons: valt u a.u.b. geen onschuldige burgers of militairen meer aan, maar richt u vanaf nu op de VN, die de NAVO ‘adviseert’ (naar vermeend op basis van humanitaire gronden) om veelal in het Midden-Oosten oorlogen in uw thuisland te ontketenen. ZIJ zijn de ware aanstichters, maar zij blijven telkenmale buiten schot!

Overigens, en ik vind het persoonlijk erg vermakelijk (maar vooral ook heel erg zielig!) is het zo dat HÉÉL veel mensen zich enorm boos maken om een president aan de andere zijde van de aardbol. Toegegeven: ik vind het ook wel grappig om het nog een beetje extra te voeden…! Er valt binnenkort voor die mensen een volledige dagtaak aan boos-zijn en na-kwaken weg. Wat echter gevaarlijker is, is dat de ons frauduleus opgedrongen ‘politici’ en gekochte broodmedia Amerika (overigens geheel eenzijdig!) ter afleiding gebruiken van de daadwerkelijke problemen in het land (en binnen Europa) en de meerderheid van de bevolking WÌL dit ook helemaal niet zien, omdat ze anders gefrustreerd raakt en liever rust in haar hoofd heeft.

Amerika is één ding. Anderzijds echter wordt een (terwijl regeren voorheen vooruitzien betekende!) volstrekt visieloze minister-president, die al tien jaar lang de ene na de andere crisis (zorg, middenstand, woningnood, huurverhogingen vrije sector, leger, politie, en VVD-onethisch, onbetrouwbaar en/of crimineel gerelateerd gedrag) veroorzaakt en/of in stand houdt (en daarmee het hele land, zowel financieel als fysiek om zeep helpt) juist bejubeld…! Maar klaarblijkelijk MOET deze aalgladde ‘historicus’ aanblijven om zogenaamd ‘eenheid uit te stralen in tijden van (in stand gehouden!) crisis’. Sterker nog, en daaraan meet u af hoe groot de invloed van de NPO en RTL en hoe DOM(!) de gemiddelde Nederlander wèrkelijk is, de VVD en het CDA staan na TIEN jaar (!) vernietiging van een sterke economie wederom TORENHOOG in de peilingen…

Een ander voorbeeld van meten met twee maten zijn de BLM-tuig en Instinction Rebellion ‘demonstraties’ (naar vermeend aangewakkerd, en in een fractie van een seconde naar Nederland ‘overgeslagen’) wegens de dood van een zware drugscrimineel in Amerika. Deze volslagen randdebielen worden, ondanks hun excessieve geweld en vernielzucht, volledig ongemoeid gelaten… Terwijl anderzijds vreedzame demonstranten tegen de coronaregels hardhandig door onze ‘heldhaftige’ politie worden aangepakt…

Ook moeten we zo nodig ‘binnen één generatie’ naar een ‘fossielvrij’ leven, maar sinds Covid-19 hier de kop heeft opgestoken, is er nog nooit zó veel (volstrekt overbodig) plastic in gebruik genomen en is er nog nooit zó veel plastic afval in de natuur gedumpt. En het is mij een doorn in het oog! Afhankelijk van welke gemeente WÈL en welke gemeente GÈÈN geld laat betalen voor de plastic afvalzakken (gemeentebeleid) is het dumpen van plastic afval op straat en in de natuur enorm toegenomen. Zelfs tussen twee gemeentes die hun afval beiden bij hetzelfde afvalverwerkingsbedrijf laten aanleveren, bestaat er verschil in wat er wel en niet in een plastic afvalzak mag worden gedaan. Logisch toch…? Lang leve de verdeeldheid die verkregen wordt doordat gemeentes zelf zaken kunnen bepalen die voorheen landelijk geregeld waren. En leve de nu-extra-gevulde-plastic-soep die de ‘intelligente’ lockdown heeft veroorzaakt door visieloze fossielen en hersenloze asocialen!

Het komt MIJ in ieder geval allemaal voor als een absolute absurditeittest – gelijkwaardig aan de “Derde Golf”-probatie (verfilmd in: The Wave)!  Een hedendaags, door de VN/WHO bedacht en gefinancierd (en ondergeschikte overheden) experiment op Nazi-Gestapo-NSB-gedrag ten aanzien van de effecten van groepsdruk ter bevordering van gedragsverandering en vooral hoe ver ZIJ daarin kunnen gaan (!) en hoe ver Ú bereid bent daar in (mee) te gaan.

WNL op zondag

Bij “WNL op zondag” zit, schuin tegenover Wopke Hoekstra (vanwege het ‘Wopke-Hoekstra-effect’ op het CDA) ook microbiologe Rosanne Yente Hertzberger, en zij stelt enkele interessante stellingen aangaande Covid-19: namelijk dat men juist in sloppenwijken, met als voorbeeld in een land als Nigeria, de bevolking maar weinig last heeft van corona. Allereerst omdat men daar gemiddeld veel jonger is. Daarnaast omdat men er geen of maar zeer beperkt mogelijkheden heeft om zichzelf maar met name hun handen te wassen en te ontsmetten ÈN omdat daar geen overgewicht, obesitas en weinig COPD voorkomen. Daar zijn verhoudingsgewijs dan ook maar weinig ouderen die er echt last van hebben gehad en daarmee per saldo VÉÉL minder mensen die er ‘aan’ Covid-19 zijn overleden. Èn ze hebben er nauwelijks mondkapjes ook…!

Echter lijkt Hertzberger zelf niet zo heel erg goed te begrijpen wat ze zojuist heeft uitgelegd en trekt zij mijns inziens een compleet verkeerde conclusie door juist voor een NÒG strengere lock-down te pleiten. Want als onze gemiddelde leeftijd zoveel hoger ligt en er HIER voornamelijk mensen last hebben door de gevolgen van hun eigen slechte (!) leefgewoonten (overgewicht en obesitas door vetzucht, en COPD door o.a. roken etc.) is het mijns inziens vrij logisch dat er HIER meer mensen met Covid sterven. En nog mooier (!) is dat zij met al deze stellingen het complete overheids/RIVM-beleid regelrecht onderuit haalt en het driehonderd keer handen wassen en ontsmetten en het verplicht dragen van mondkapjes hiermee geheel ontkracht. Maar let op: verwacht u hierover vooral GÉÉN kritische vragen van presentator Rick Nieman…

HÈT probleem derhalve is dat we een natuurlijke dood heden ten dage niet meer accepteren. Als ‘we’ NIET uit emotie gehandeld zouden hebben en gewoon rustig waren gebleven (zoals we dat duizenden jaren hebben gedaan bij een flinke influenzagolf) hadden die mensen gewoon mogen sterven. TOEN is daar óók nooit ruchtbaarheid aan gegeven, laat staan dat er gegoocheld zou worden met besmettingscijfers, IC-opnames en vermeende sterftecijfers… Dan waren we nu allang van die werkelijk ÀLLES vernietigende ‘intelligente’ lockdown af geweest en was het leven gewoon gebleven zoals het duizenden jaren is geweest. Sterker nog: ik durf te stellen dat juist DOOR de lockdown het virus in stand gehouden is, omdat het door het VERTRAGENDE effect van de lockdown VÉÉL langer de tijd krijgt om zich te verspreiden in plaats van enkele weken een hoge besmetting- en sterftepiek.

Hertzberger echter pleit nu voor een vaccinatie met een milde vorm van Covid om iedereen resistent te maken, terwijl dat, zoals ze eerder aangaande de sloppenwijken heeft uitgelegd, op geheel natuurlijke wijze EXACT HETZELFDE (maar dan veel sneller!) verloopt. En daar wil ik nog aan toevoegen: iedereen die het afgelopen jaar positief getest is geweest (of die zich helemaal niet heeft laten testen) maar wèl Covid heeft gehad en vanzelf is hersteld, is derhalve al resistent genoeg gebleken. Gewoon omdat dat nu eenmaal op geheel natuurlijke wijze zo verloopt, en dat geldt dus voor 98% van de bevolking!!! En ja (!), dan hebben we even meer doden… Nou en? Dat is altijd zo geweest! ‘We’ moeten eens STOPPEN met hysterisch doen over een normaal natuurlijk proces en “NIET normaal maken wat NIET normaal is”! En kunstmatig levens ‘redden’/verlengen is er daar één van! En nog een hele dure ook!

Als het mijn tijd is om te mogen sterven, dan zie ik het wel. Ik geloof namelijk NIET in ‘god’ maar WÈL in het lot, en daar ontkomt niemand aan. En nee, ik hoef dan niet opgenomen te worden op een IC-afdeling om een plaats van een angsthaas-voor-de-dood bezet te houden. Laat mij a.u.b. op natuurlijke wijze sterven! Als het mijn tijd is, is het mijn tijd en wil ik niet dat MIJN leven wordt gerekt door zogenaamde ‘weldoeners’ uit egocentrisch christelijk of financieel winstbejag.

Overigens: eigenlijk vind ik dat mensen met vetzucht en mensen die (nog steeds) roken PERSÓÓNLIJK voor de kosten van een IC-opname zouden moeten opdraaien. Voor mij staat dat  namelijk gelijk aan in een T-shirtje, korte broek en slippers aan, met alleen een valhelm op, op een motor of motorscooter stappen. Men zoekt dan HÉÉL bewust ZÈLF het risico op, dus draaien ze ook maar ZÈLF voor de kosten op. Dat mag NIET op het zorgbudget verhaald worden! Het is sowieso absurd dat motorrijders naast een valhelm GÉÉN beschermende kleding behoeven te dragen en er geen bekeuring voor krijgen, maar als u uw veiligheidsgordel, ondanks de airbags, niet om heeft wel.

Ik vind overigens óók dat er naast een verplicht donorcodicil (geregistreerd WEL of NIET doneren na de dood) eveneens een registratie moet komen voor mensen die NIET gereanimeerd willen worden! Dat scheelt veel overbodige energie en zorggeld!

Het mag wat kosten allemaal!

Rutte is onlangs geïnterviewd en zei (uiteraard met zijn bekende voor de spiegel ingestudeerde ‘sympathieke’ glimlach) dat hij gehuild had bij het overlijden van zijn vader en zijn moeder. Tja, “je wilt niet dat mensen sterven”. Echter, kijkt u in zijn ogen, dan ziet u daar geen enkele emotie… Het enige wat u daarin ziet, is de blik van uw eigen ogen die middels ZIJN ogen gereflecteerd wordt.

De vorige keer verbaasde ik me er nog over dat er mensen zijn die zeggen dat ze snakken naar het vaccin… maar ze bestaan echt! NIET dat ze daadwerkelijk snakken naar dat vaccin, maar ze nemen het vaccin maar wat graag voor lief om eindelijk weer normaal de stad in te kunnen gaan en op een terrasje te kunnen gaan zitten. Vanuit bedrijven worden er zelfs al omkoopacties (zij noemen dat ‘motivatie’ acties) in gang gezet om mensen ‘aan te moedigen’ zich te laten vaccineren, omdat ze een Corona-veilige-werkomgeving willen creëren. De volgende stap is dat mensen die straks NIET gevaccineerd zijn vervolgens NIET meer op hun werk mogen verschijnen en vervolgens/daarom ontslagen kunnen/mogen worden. Daar heeft u geen hogere wiskunde voor nodig, maar kunt u gewoon vanuit de basis (de optelsom één en één is twee) beredeneren.

Onlangs kwamen er overigens vrienden bij mij op bezoek en ook zij vonden dat “we” momenteel nu eenmaal in een tijd leven dat we mensen niet dood hoeven laten gaan… Maar vervolgens komen ze dus wel bij mij op bezoek, terwijl ze weten dat ik, buiten het verplichte schijnveiligheid mondkapje in winkels, nergens rekening mee houd en zie ik ze angstig met mondkapjes in de lift staan, afgekeerd van mensen zonder mondkapje. Enerzijds moet ik me dan echt inhouden om ze niet uit te lachen wegens deze zielige vertoning. Anderzijds voel ik echter een diep medelijden. Wat zijn het toch een zielig stel hypocrieten geworden. Dit kan enerzijds te maken hebben met een natuurlijke aanleg voor bijvoorbeeld door een hoog neuroticisme (angst voor bepaalde situaties of voorwerpen), maar veel waarschijnlijker is dit het gevolg van een in het verleden verkeerd aangeleerd gedrag. Coping heet dat. Een neutrale gebeurtenis kan daarbij door een associatie met een voorheen ervaren gebeurtenis angst oproepen wat ook wel conditionering wordt genoemd. Dat laatste betekent echter dat dergelijke reacties ook weer kunnen worden afgeleerd. Maar daar is de VN/leidinggevend orgaan van de nieuwe wereldorde niet op uit, want de wereld moet in een kunstmatige angstgreep gehouden worden om de ‘gewenste’ gedragsverandering’ aangaande agenda 2030 ‘af te dwingen’.

En ja, Rutte heeft gelijk! Het klopt! Dit is GÉÉN gewoon griepje! Inderdaad, dìt betreft een wat zwaardere griepvariant, net zoals de Mexicaanse griep van 2009 waarbij ook veel kwetsbare mensen zijn gestorven. Alleen deed daar TOEN níémand psychotisch over… Het heeft derhalve geen enkele zin om miljarden uit te geven aan mensen die nu eenmaal aan de beurt zijn om te sterven. Het kost hooguit ontzettend veel (zorg)geld om mensen kunstmatig in leven te houden of hun leven met een paar weken te rekken en het komt allemaal voort uit egoïsme (“want ‘wij’ willen niet dat ze sterven”) en omdat levens rekken, naast een ‘goed christen zijn’, nu eenmaal een uitermate efficiënt VERDIENMODEL is geworden. Onze ‘gezondheidszorg’… het mag wat kosten allemaal…

Vrouwelijke predikant

‘God’ heeft de wereld in zes dagen geschapen en ‘god’ ziet alles wat we doen… Toch? Sterker nog; alles wat er gebeurt, heeft ‘god’ allemaal al vooraf gepland en bepaald… Een vrouwelijke predikant, overgekomen uit Zuid-Afrika, ziet de vaccinaties voor/tegen Covid dan ook als een ‘gods’geschenk. Het is volgens haar dankzij ‘god’ dat het vaccin zo snel is ontwikkeld… Maar, als ‘god’ alles heeft voorbestemd en ‘ALLES’ wat er gebeurt dagelijks ‘heeft gepland’, dan heeft ‘god’ het virus toch met een HÉÉL duidelijk doel (!) de wereld in gestuurd? En dan verheffen ‘gelovige’ mensen’ als ‘meneer’ De Jonge (die u nu eenmaal werkelijk ÀLLES kunt wijsmaken!) zich nu BOVEN ‘god’ om ZIJN natuurlijke proces/opruimactie tegen te gaan…?

Wat ik ook niet begrijp, is dat een vent als Jacob Derwig zich laat lenen voor de huidige vaccinatie reclamecampagne.. “want alleen DÀN krijgen we stapje voor stapje onze vrijheid terug…” Misschien is Derwig zelf ÓÓK zo bang (wat overigens totaal niet past bij zijn ‘personages’) en gelooft deze flapdrol, die zich laat lenen om deze *BEDREIGING (!) aan u en mij op te lezen (*voor als u zich NIET wilt laten vaccineren!), wel ècht dat vaccineren de enige oplossing is. Maar uiteindelijk gaat het hem natuurlijk ordinair om geld… (Zoals ik ooit al eerder heb geschreven, vind ik het Nederlandse acteerwerk, vergeleken met het Engelse, Deense en Zweedse acteerwerk) niet verder komen dan een wat ver-Amerikaniseerd blijspel. Statisch aangeleerd en kinderlijk ingestudeerd ‘acteerwerk’ waar geen greintje natuurlijke persoonlijkheid in te vinden is. Gewoon letterlijk opdreunen wat ze in hun hoofd hebben gestampt, meer is het niet. Fantasieloze, kritiekloze B-acteurs! En daar zijn er helaas best veel van).

Zo spreekt Diederik Ebbinge de reclame van Aldi in, waarbij het klaarblijkelijk belangrijk is dat die reclame uitsluitend gericht is op de wat simpelere/kinderlijke ziel aan de onderkant van de samenleving. Ik kan het ‘optreden’ van Ebbinge met zijn vertraagde-luizenmoeder-stemmetje namelijk niet anders interpreteren dan dat Aldi klaarblijkelijk een traag en sloom karakter wil uitstralen en zich richt op de arme sloeber die ook over “nog honderd jaar” een fijne kerst kan hebben. Bijna voor nop… Natuurlijk wel. Nog erger is een reclame voor luiers gericht aan de baby …alsof de baby zèlf zijn/haar keuzes maakt en inkopen doet… Wel uitermate kenmerkend voor het hedendaagse pamperniveau! Die kunnen mijns inziens een voorbeeld nemen aan de reclame van PLUS, waar een negroïde man zijn liefde en trouw voor zijn vrouw betuigt. Kijk, dat vind ik nou mooi!

JA21?

Ik zeg; NEE21!  Al is het maar omdat beroeps partijhopper Joost Eerdmans en verraadster Annabel Nanninga NIET het fatsoen hadden om het interne onderzoek binnen de partij even af te wachten, maar puur op basis van emotie (bij Nanninga door een recente zwangerschap-hormonaal gestuurde prikkel) hebben gehandeld. Van mensen die zo snel vanuit hun (elkaar opgefokte!) emoties reageren, kunt u op geen enkele wijze een stabiel leiderschap verwachten. Wat partijen als PVV en FvD wèl expliciet in hun programma zouden moeten opnemen, is dat zij afstand nemen van nazistische uitingen en gedrag. Alhoewel ik persoonlijk vind dat humor (binnen bepaalde grenzen) moet kunnen.

Akwasi is leeg

En dat is mooi! Want nu de ware (inktzwarte!) aard van Akwasi – na de levensbedreigingen aan mensen (en zelfs kinderen!) die voor kleine kinderen de goedmoedige en vrolijke Zwarte Piet wilden spelen – wederom is boven gekomen, “is hij leeg”. Mij kan hij echter niet leeg genoeg zijn. Ik hoop namelijk dat hij zó leeg is dat er geen woord straattaal meer uit komt! Voor mij is het namelijk niet meer dan een hypocriete hufter – die hier vorstelijk op het met slavenarbeid verkregen geld van zijn familie (slavenhandelaren in Ghana) teert – maar u en mij op ‘ons’ slavernijverleden meent te moeten wijzen, waar wij persoonlijk nooit een aandeel in hebben gehad. Mogelijk past de naam A(quasi)sociaal hem beter.

Afgelopen week werd ik trouwens in het Vondelpark door een jochie van niet-westerse komaf gevraagd “of ik hem ‘Biggy’ vond”. Ik had werkelijk geen idee waar hij het over had, dus vroeg ik hem hoezo ik hem een biggetje zou vinden… maar Biggy blijkt ‘stoer’ te betekenen… Toen heb ik hem geantwoord dat ik mensen die stoer DOEN, of zichzelf stoer VINDEN, altijd een beetje zielig en dom vind, omdat ze klaarblijkelijk iets moeten compenseren. En dat het HELEMÁÁL dom is als kinderen/mensen het stoer vinden om straattaal spreken. Ga eerst maar eens fatsoenlijk Nederlands leren spreken!

Straattaal is trouwens een ongewenst overblijfsel van de links-utopische, maar voornamelijk PvdA-smeltkroes waarbij geen enkele ‘nieuwkomer’ zich aan de Nederlandse cultuur hoefde aan te passen en iedereen zijn eigen taaltje moest kunnen blijven brabbelen. Omdat de kinderen van deze mensen voornamelijk door oma, die na 40 jaar in Nederland nog steeds geen woord Nederlands spreekt, worden opgevoed, beginnen ze veelal al met een leerachterstand op school en zijn ze vanaf de start al ‘kansarme jongeren’. Doordat ze van welke afkomst dan ook samen op straat ‘spelen’ en leven, wordt het een mengelmoesje van alle talen waardoor ze uitsluitend hun zelf ontwikkelde straattaal spreken, maar GÉÉN fatsoenlijk Nederlands …waardoor ze uiteindelijk (uiteraard!) onder de noemer “discriminatie op de arbeidsmarkt” nin de criminaliteit belanden… Gangsta heet dat… en dat is klaarblijkelijk erg ‘biggy’… Arme sukkeltjes! Rappers als A-quasi en ander straattuig hebben derhalve een uitermate slechte invloed op dergelijke jeugd die zich met hen identificeert met ‘drillrap’ als ‘logisch’ vervolg, waarbij het weer lekker ouderwets om onderlinge allochtone stammencultuur en aanverwante klewang en kapmessen ‘oorlogen’ draait. Leve de zogenaamd ‘geslaagde’ multiculti-smeltkroes en de verrijking!

Valt het u trouwens óók op dat bij meldingen van crimineel gedrag (bijvoorbeeld bij Opsporing Verzocht) het al standaard is dat als het een blanke persoon betreft dat ook specifiek vermeld wordt, maar als het een allochtone dader is de verwijzing naar afkomst en/of huidskleur achterwegen blijft? Ik zou de dames die in Alkmaar aangerand worden door een fietser overigens willen adviseren om op elke bil een kapot geslagen flessenbodem te bevestigen. Als de aanrander dan nog een keer op uw billen slaat is hij daarna zeker traceerbaar/herkenbaar. Net zoals ik snackbars adviseer om een pannetje heet vet klaar te hebben staan en voor overige gevallen in plaats van een (uiteraard verboden!) flesje pepperspray gewoon een flesje haarlak of deodorant in het gezicht van de dader leeg te spuiten. Erg prettig voor de ogen en de ademhaling…!

Onlangs sprak ik een meisje van, hou oud zal ze geweest zijn (?), veertien jaar denk ik, dat op school een significant verschil waarneemt tussen MAVO- en HAVO-leerlingen, waarbij zij opmerkt dat het met name op MAVO-niveau veel jongens van bepaalde komaf zijn die ruzie en problemen zoeken en veroorzaken, waarbij termen als ‘iek mak jou dood’ standaard gebezigd worden. Maar er is ook goed nieuws te melden: vooral Marokkaanse meisjes (doorgaans vele malen intelligenter ÈN beter opgevoed dan Marokkaanse jongens) lijken door te hebben dat zij straks, volgens Marokkaanse traditie, zullen worden uitgehuwelijkt aan zo’n achterlijk straattaal kwakend ‘haantje’ en kiezen, tegen de ‘traditie’ in, steeds vaker voor een jongen van Nederlandse komaf.

Overigens worden er inmiddels drie Kamerleden officieel vervolgd wegens de toeslagenaffaire. VVD’s altijd gluiperige Eric Wiebes, PvdA’s Lodewijk Asscher en CDA’s  Wopke Hoekstra. Kijk, DÀT vind ik nog eens een mooi ‘Wopke-Hoekstra-effect’… Ik vraag mij derhalve steeds vaker af hoe mensen als Hoekstra en De Jonge (en al die andere quasi-deug-gelovigen) zich voor ‘god’ gaan verantwoorden… of zouden zij werkelijk denken dat zij er met een kinderlijk weesgegroetje vanaf gaan komen…? Laat ik het zo zeggen: door de schijnHeiligheid op hùn gezicht loopt u nu met een verplichtte schijnVeiligheid voor úw gezicht!

Trossen vol bananen te koop

Als de waarheid hardnekkig verzwegen wordt, cijfers verdraaid en gemanipuleerd worden en mensen van ‘social-groepsdruk-media’ worden verwijderd, omdat zij anders (logisch) nadenken en derhalve een ander geluid laten horen, doet dat mij denken aan wat er in Nazi-Duitsland en recent in Hongkong, China en Turkije is gebeurd. Dan betreft het het demoniseren en/of uitschakelen (!) van een bepaalde bevolkingsgroep en maakt u zich schuldig aan discriminatie! Maar voor het ‘juiste doel’ is alles (klaarblijkelijk) ‘geoorloofd’… Aldus Heinrich Himmler.

Naar aanleiding van de Britse variant van Covid wordt overigens serieus nagedacht over het instellen van een avondklok. Nu maar hopen dat die prutsers in Den Haag weten dat de Engelse Covid-variant, door het tijdverschil, een uur eerder aan de slag gaat…

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

5 reacties op LONGREAD: Grove fouten

 1. Eindelijk is ANTIFA leider John Sullivan door de FBI gearresteerd wegens de bestorming van het Capitool; wanneer gaan de publieke omroepen dit melden?

  Geliked door 2 people

 2. droevige mof zegt:

  Met ontzetting kijk ik toe hoe Nederland met elementaire kracht naar beneden wordt getrokken. Het is mijn perceptie, en ik kan het mis hebben. En ik wil niemand beledigen, in hemelsnaam.
  Dus hier zijn een paar onvolledige opmerkingen: Een nogal apolitieke bevolking, individualistisch, gericht op consensus met medeburgers, gezasgetrouw. De regering wordt van binnenuit en van buitenaf gedomineerd door de EU, waar twee Duitse vrouwen de scepter zwaaien, Merkel en von der Leyen. De traditionele banden met Groot-Brittannië en Scandinavië zijn verzwakt. Nauwere samenwerking met de VS, zoals Trump signaleerde door het sturen van Pete Hoekstra, is arrogant afgewezen, waarschijnlijk op Duitse orders.
  De enige kans die ik zie bestaat eruit de PVV en FvD sterk te maken en afstand te nemen van bepaalde Duitsers.

  Geliked door 2 people

 3. Hans van Straaten zegt:

  Geweldig, goed geschreven, met plezier gelezen. We hebben blijkbaar dezelfde mening.

  Like

 4. Waren de agentjes WIT of SOEWART????
  ‘Twee mannelijke politiemedewerkers van de eenheid Amsterdam zijn uit hun functie gezet. Bij één medewerker gebeurde dat vanwege het vermoeden van ernstig plichtsverzuim, bij de ander vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek’.

  Like

 5. Republikein zegt:

  Komt Herman de stier ook nog langs?
  mvg van een tevreden roker, geen onruststoker!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s