DISRESPECT

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Zoals u zo onderhand van mij weet, beschrijf ik slechts wat ik zelf onderzoek, waarneem of uit eerste hand hoor. Dat doe ik middels al dan niet opgevangen gesprekken en soms door mensen met hun eigen gedragingen te confronteren. Nu is het observeren van mensen en dieren sowieso een erg nuttige en leerzame bezigheid voor wat betreft inzage in gedragseigenschappen en trek ik daar vaak mijn conclusies uit, maar met regelmaat vul ik die ook aan met een onderbouwing en een eigen, absoluut GÉÉN politiekcorrecte mening. Ik draai er niet omheen en maak zelden of geen excuses voor wat ik schrijf, omdat het enerzijds gewoonweg mijn mening is en anderzijds dergelijke misstanden en gedragingen gewoonweg NIET binnen lijken te komen als ze politiekcorrect en netjes worden omschreven. Klaarblijkelijk is de waarheid heden ten dage te choquerend, maar moet die derhalve choquerend gebracht worden om gehoord te worden en mogelijk aan te zetten tot nadenken!

Ronduit onbeschoft

Rick Niemand (de automatische spellingcontrole heeft klaarblijkelijk een perfect inzicht in deze ‘man’, want ik schreef zijn achternaam toch echt zonder ‘d’) is een totaal onbeduidend en – kenmerkend voor het hedendaagse NPO/NOS/RTL-journaille – volstrekt karakterloos, constant interrumperende trekpop-met-extern-opdrachtgevend-oortje-in dat ronduit onbeschoft (!) NIET het fatsoen kan opbrengen om mensen uit te laten spreken. Dat deed hij bij Baudet niet en dat deed hij bij Wilders niet …maar waarschijnlijk ligt hij bij zijn indirecte opdrachtgevers Kaag en Rutte kwijlend in katzwijm. Ik begrijp wel waar deze ‘strategie’ op gebaseerd is, namelijk het uit evenwicht brengen van de persoon in kwestie en hem/haar daarmee denigreren. Ik begrijp alleen niet hoe iemand zichzelf daartoe kan verlagen. Dan heeft u toch geen greintje zelfrespect of eergevoel in uw lichaam! Kunt u uzelf nog wel aankijken in de spiegel? Hoe slaapt u´s’nachts? Ik heb meer eergevoel in de afgeknipte rand van de nagel van mijn pink dan u in uw hele lichaam! Zum Kotzen! W A L G E L I J K !!!

Waarom zijn dergelijke vooringenomen (lid van een partij) en derhalve NIET neutrale sukkeltjes in stelling gebracht? Over-over-overevident wegens het vóórafgaand aan de komende verkiezingen denigreren en demoniseren van dergelijke partijen en mensen. Veelal op het middels leugens en verdraaiingen ‘op het gevoel spelen’ van potentiële kiezers om vooral NIET te stemmen op de PVV en FvD. En de mensen trappen er in, want “stemmen op een partij die bij voorbaat al door de andere (ZOGENAAMD ‘democratische’!) partijen is uitgesloten”, zien zij als een verloren stem…

Het tegendeel is echter waar! Daar waar de (s)linkse media bijvoorbeeld de term ‘boreaal’ aan de nazitijd verbinden, maar de betekenis van het woord niet wensen te erkennen (…en gemiddeld Nederland is te DOM is om de daadwerkelijke betekenis te beseffen of even op te zoeken), is het derhalve JUIST van belang om door deze (s)linkse valsheid heen te prikken en JUIST op partijen als PVV of FvD te gaan stemmen! Laat u niet voor nazi of racist wegzetten, omdat u net als ik de geldslurpende EU zo snel mogelijk wilt kunnen verlaten en/of de vooral overhaaste, nòg meer geld verspillende EU-energietransitie niet wilt laten gebeuren. DÀT er iets moet gebeuren, is wel duidelijk, maar waarom binnen tien jaar? Ik kom hier onderaan op terug. Waarom NÚ zònder voldoende nagedacht te hebben over hoe, wat en later, en uitsluitend op een slechts percentages afgevende EU te moeten acteren die zelf óók niet weet hoe, maar de verantwoordelijkheid en de kosten afschuift op de burger en het bedrijfsleven? En waarom, als ze zelf al concluderen dat er te veel mensen op aarde zijn, gaan ‘we’ hele economieën naar de gallemiezen helpen wegens een virusje, maar laten we nog elke dag honderden ongeschoolde (!) al dan niet Afrikaanse en Midden-Oosterse moslims (en daarmee maffia-gestructureerde-bendes) binnen, die buiten een ver achtergebleven cultuur, gezondheid en zeer DWINGENDE ideologie (!) NIETS toevoegen en ons alleen maar geld KOSTEN!?

Als er teveel mensen op de wereld zijn, waarom mogen de zwaksten nu dan niet gewoon sterven, maar halen ‘we’ WÈL mensen binnen (met ziektes die we hier al honderd jaar niet meer gehad hebben) en met het IQ van een fokkonijn waarvan de vele kinderen straks ÓÓK allemaal (!) een huis moeten krijgen, ÓÓK allemaal een auto MOETEN rijden en NÒG meer hersenloze al-dan-niet-criminele doorfokkertjes produceren? En ja, ik weet het, dit is weer NIET politiekcorrect, maar WÈL de waarheid!

Het grenst voor mij aan het disrespect voor plaats- en landsnamen. Vooral Engelstalige landen lijken hierin gespecialiseerd en doen niet eens MOEITE (!) om een naam correct uit te spreken! Het begint uiteraard bij het disrespect voor de Nederlander, die, zelfs in eigen land (!), overal Hollander wordt genoemd en daarmee over één kam wordt geschoren met het bijna uitsluitend nog als domme kippen zonder kop (op hun ‘gevoel, zij zeggen ‘hart’…)’ acterend, alle probleemzoekers en -makers (!) luid schreeuwend, maar praktisch hersendood, ‘volgen’.
Hetzelfde geld voor plaatsnamen als bijvoorbeeld het Italiaanse Firenze, dat steevast Florence wordt genoemd. Waarom heeft niemand het respect om namen uit te spreken zoals de persoon of bevolking ze zèlf bezigt? Firenze heet Firenze en GÉÉN Florence en Holland vertegenwoordigt NIET Nederland! Het zijn slecht TWEE, inmiddels bijna halfislamitische, provinciën waar de rest van Nederland nog niet dood gevonden wil worden. Ik woon er zelf al jaren, maar hoop over een paar jaar toch ècht weer richting oosten te kunnen verhuizen, want ik word niet goed van dat opgefokte, nerveuze, opdringerige, vanwege de angst voor de woordjes ‘racist´ of ´discriminatie´, telkenmale met twee maten -metende, verhullende, negerende, weg gelogen of ervan weggekeken gezever wanneer het het stuitende gedrag van criminelen van niet-autochtone afkomst betreft. Wat hun huidskleur of achtergrond ook is, als het hufters en tuig zijn, zijn het hufters en tuig!

Klaar met dat bemoederen en pamperen van dat uitschot! Gewoon exact dezelfde behandeling als die voor de autochtone medemens óók geldt en u hoort niemand klagen, maar het liegen, het verdraaien en het wegmoffelen van de waarheid onder de noemers zielig, kansarm en geen blauw kinderfietsje gehad, komt de autochtone Nederlander zo onderhand de strot uit! Àls er al een opkomst van extreemrechts (voorheen LINKS!) gaande is, wat ik NIET geloof (!), dan heeft u dat als ‘beleidsmakers’ ZELF in de hand gewerkt met uw voortdurend meten met twee maten, wegkijken, blijven negeren en hen die dit wel zien en durven te benoemen steevast als racist te bestempelen. Hoezo is ‘Noord-Afrikaans’ en zwart tuig dat uitsluitend (!) blanke mensen (bij voorkeur weerloze hoogbejaarden) met veel onnodig geweld berooft en overvalt, NIET racistisch…?

Rechts in beeld

Klaarblijkelijk moet bij de NPO ineens ‘Rechts’ in beeld (2Doc) gebracht worden… Frans Bromet is apetrots op zijn dochter, die nu op de kieslijst staat van het onrealistische, maar vooral hypocriete (biomassacentrales en elektrisch rijden) GroenLinks. Zijn snelheid van spreken volgend begreep ik wel waarom de uitzendingen van ‘Rechts in beeld’ zo lang zijn, zeg maar… Ik moet zeggen, de vragen die hij stelt zijn oprecht en wat hij uitzendt ook. Maar hoezo ‘Rechts in beeld’? Waarom niet Links in beeld? Of komen we dan te dicht bij de smerige zaakjes als de BLM- rellen wegens een door politiegeweld overleden drugscrimineel, de Instinction Rebellion chaos, de geroepen bedreigingen van Thierry Baudet en de in de top van GroenLinks gecoördineerde moord op Pim Fortuyn..?

Stem Rutte…

Een van de door Bromet geïnterviewde VVD´ers zegt na het interview letterlijk: “Stem Rutte!” O ja, stem Rutte… want Rutte heeft in tien jaar tijd naast de totale afbraak van de zorg ook de armoede/voedselbanken en de woningnood verdubbeld, onder andere middels het – ondanks de coronamaatregelen nog steeds elke dag! – horizontaal binnenhalen van immigranten/‘vluchtelingen’ die wèl bijdragen aan de stijgende kosten in de zorg en de opvulling en bouw van MEER en MEER, maar vooral ook GROTERE/MEGA-moskeeën, maar NIET of nauwelijks aan de samenleving… Ja! Laten we dat doen! Stem op nòg vier jaar afbraak van Nederland en op nòg meer bemoeienis van Brussel… Stem op een nòg grotere parallelle ‘samen’leving… Stem Rutte, want die is zo optimistisch…

Klimaatonzin


Dat er iets moet gebeuren qua uitstoot en de alsmaar groeiende en ouder wordende (en derhalve steeds meer CO2 uitstotende) wereldbevolking mag evident zijn. Maar waarom met zoveel leugens, paniek en onrust? En HÉÉFT de mens daadwèrkelijk wel invloed op wat er nu gebeurt? Waarom moet het aantal mensen blijven groeien, maar moet de daarmee toenemende CO2-uitstoot gecompenseerd worden met de afbouw van de veestapel? En waarom alleen in Nederland? Waarom moeten we insecten gaan eten als er juist te weinig insecten zijn? Waarom mogen windmolens hele zwermen vogels uit de lucht slaan? Waarom komen er zonnecellen in velden waar natuur zou kunnen komen, maar niet op daken? Waarom hangen gemeentes nestkastjes tegen elke eik als ze eerst gif spuiten en de insecten die met gif bespoten zijn de jongen in het nest al doden voordat ze kunnen uitvliegen om de eikenprocessierups ‘klimaatbewust’ uit te kunnen schakelen? Het zijn zomaar wat vragen aan de leeghoofden die ‘beleid’ maken…

Ik heb zelf namelijk het idee dat de opwarming van de aarde NIETS met het door (s)links geschetste doemscenario te maken heeft. Ik denk namelijk dat dit veel meer te maken heeft met het verschuiven van de magnetische polen. Ook genoemd het aardmagneetveld, waardoor de wereld aan het kantelen is en het derhalve heel logisch is dat als het magnetisch punt richting Siberië verschuift, Groenland meer de andere kant op schuift en het ijs daar smelt door de kanteling van de aarde. Dat is 100.000 jaar geleden namelijk ook gebeurd. Zo zijn bijvoorbeeld eilanden als Borneo en Sumatra in zee komen te liggen, die voorheen aan het vasteland van Australië vast zaten. Dat zou mijns inziens ook verklaren waarom het ijs aan de westkant (Groenland/Canada) afbrokkelt en smelt, maar aan de oostkant (Siberië) juist aangroeit. Ook op de Zuidpool groeit ijs juist aan. Als dit werkelijk zo is, wat mijns inziens een heel logisch uitgangspunt is, dan zijn we enorm veel geld aan het weggooien aan iets dat ´klimaatverandering’ heet, die naar vermeendt beïnvloedbaar is door de mens… maar in werkelijkheid door iets heel anders veroorzaakt wordt.

*Onderstaande uitleg omtrent de verschuivende magnetische polen heb ik gekopieerd van internet. Een site waar men zich overigens WÈL grote zorgen maakt over de navigatie van vliegtuigen, walvissen en vogels maar niet aan de invloed van het doorlopende proces van een/de bewegende wereld, en de gevolgen daarvan, gedacht lijken te hebben… waarmee alles wat ‘we’ momenteel nastreven, volstrekt zinloos zal zijn!

*”Het aardmagneetveld wordt opgewekt die in de aarde, in de vloeibare buitenkern. Het gesmolten ijzer in die buitenkern draait door de afkoeling van de aarde rond en wekt daarmee het aardmagneetveld op. Dat verklaart waarom de polen van het aardmagneetveld altijd ongeveer in de buurt van de geografische polen liggen, maar omdat het aardmagneetveld wordt opgewekt in een vloeistof, die zich turbulent kan gedragen, kunnen er lokale afwijkingen ontstaan. Zo zijn er nu eigenlijk twee Noordpolen; een in Canada en een in Siberië. Het gemiddelde daarvan is het punt dat we de Noordpool noemen. De ’Noordpool’ onder Canada is de laatste jaren sterk verzwakt, terwijl de ’Noordpool’ onder Siberië juist sterker wordt. Daarom verschuift de magnetische Noordpool nu steeds sneller naar Siberië.”

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

6 reacties op DISRESPECT

 1. Klaas zegt:

  Like

   • bobzelf zegt:

    GOED , DUIDELJK LEUKSTUK
    JA NORMAAL PRATEN LEGDE OME BOB AL EERDER UIT
    HET PAPPEN EN NATHOUDEN
    IS GEWOON OVER ….
    DUS GAAF OUWE RUKKER
    NOEM MAN EN PAARD, EN DAT MAG KEIHARD …..

    WAT DAARNA ONZE HERSENDOOIE KLAAS ER ONDER PLEMPT ??

    ?? GEEN IDEE, SCHIET MIJ MAAR IN EEN KAPOTJE ???

    EEN STUK VAN ONZE VOLKSKRANT,,,,JA WE WAREN IN DE OORLOG AL VAUDT

    DE RUSLAND HATERS, VAN ONZE GESCHIFTE DAGBLADEN OF JE NOU NRC PAKT HET PAROOL DE VOLKSKRANT, ELSEVIER
    ER IS GEEN JOURNALIST MEER TE VINDEN DIE WEET WAT ER GEBEURD

    DUS DAN KRIJG JE ?? PUTIN DID IT

    HET LEEST ZO MAKKELJK WEG , WAT PUTIN DAN GEDAAN HEEFT ??
    GEEN IDEE

    NOU JA, , EEN DEMOCRATISCH REFERENDUM GEHOUDEN

    WAAR MENSEN MOCHTEN ZEGGEN WAT ZE WILDE STEMMEN, EN BIJ WIE ZE WILDE HOREN OP DE KRIM

    ZOUDEN DE NEDERLANDERS OOK WEL EENS WILLEN TOCH ??

    JA JE MOCHT 2X. STEMMEN MAAR OMDAT HET NIET ZO GOED UITKWAM VEEGDE DE REGERING ZIJN REET ERMEE AF
    OF LEGDE ER EEN BLANCO A =4 TJE IN . OOK GAAF PLAN !!

    JA DIE RUSSEN DIE DEUGEN NIET WHAHAHA

    OOK WEL ANNEXATIE VAN DE KRIM GENOEMD WHAHAHAHAHAH
    DAN VERVOLGT DIE HARING IN PAKKRANT, MET DE LEIDER VAN WIT-RUSLAND?
    OOK INTERESSANT

    KIJK IN NEDERLAND SLAAN DE BOA’S EN DE POLITIE , JE DE TOUW TYPHUS ALS JE NIET IN EEN CIRKEL ZIT … OF 1600 EURO BEKEURING BIJ 4 GEBAKKIES BUITEN MET JE FAMILIE
    OF 76.000 BOETES OMDAT JE OM 21.03 NOG STEEDS BUITEN LIEP !!

    EEN KNIESOOR DIE DAAR OP LET, MAAR DIE DEKSELSE WIT RUSSEN EN DIE PLEURIS PUTIN DAT ZIJN PAS ETTERBAKKEN

    MAAR HET IS LEKKER RUSTIG HOOR BIJ MIJN OOM , EN IN BELARUS WHAHAHAHA
    JE MOET WAT BETAALDE PROTESTERS DE TYPHUS SLAAN, MAAR WIE NIET HOREN WIL MOET MAAR VOELEN

    HEERLIJK OM TE ZIEN

    U MAG DIT PLAATSEN VAN DE EU , WHAHAAH SCHRIJFT BRUSSEL REGELMATIG

    EIND DEZE WEEK MAG HET A.D. WEER EEN KEER SCHRIJVEN OVER DIE RUSSISCHE BUKRAKET . GAAF TOCH ??

    DE TEKST IN HET STUK VUIL !!!!!
    . Niet iedere Rus loopt weg met Navalny, toch probeerde het regime hem te vergiftigen.

    ZOU JE DAT NOU NIET EEN KEER BEWIJZEN ???

    DIEGOEBBELS TRUC IS NOU TOCH WEL BEKEND, DIE EINDELOZE HERHALING VAN LEUGENS ??

    EN IEDERE VERGIFTIGDE SPION ZOALS SKRIPAL EN DOCHTER, DIE LAMLUL NAVALNU THE CIA AGENT ..
    ZE KRIJGEN ZE MAAR NIET DOOD, DAT STERKSTE VERGIF UIT RUSLAND

    IS DANTOCH GEWOON KUTSPUL MAN
    EN HET MOET OOK NOG AAN DE BINNEN KANT VAN JE ONDERBROEK WIL; HET EEN BEETJE WERKEN
    WHAHAHAHAHA

    JA DIE KLAAS HEEFT VAST EEN GESLACHTSZIEKTE OPGELOPEN EN ZIJN RUGGENMERG WORDT WEGGEVRETEN
    DUS HELAAS IS ZIJN IQ NOG IETS VERDER WEGGEZAKT VAN IQ 19.8 NAR 18.9
    VRESELIJK NATUURLIJK

    MAAR DAT WEET HIJ ZELF AL NIET MEER, JAMMER

    MAAR KLAAS PLAATST EN COPU /PAST GEWOON DOOR ALS HERSENDOOIE TOCH

    TEN 1E ??
    VRAAG IK ME AF , WAT DAT UITLEG STUK PROZA VAN DE WINTER – SCHILDER

    MET DE VOLKSKRANT TE MAKEN HEEFT ??? EN MET MIJN OOM ???

    JA KLAAS, WE HEBBEN ONS DE PLEURIS GELACHEN OM JE BAAS BORRELL IN MOSKOU
    NET ZO’N KLOOTVIOOL ALS KLAASZELF, DUS , DAT SCHEPT EEN BAND
    IK BEGRIJP HET .. WHAHAH
    KLAAS IS EEN LUL , EN BORRELL IS OOK EEN LUL

    EN DAT DAT FENOMENALE GEWELDIG STUK THE MUPPET SHOW ????

    MIJN GOD, HANG JE ZELF OP MAN, JE STAAT TOCH GEWOON VOOR LUL

    ALDUS , ONZE KLAAS WHAHAHAHAHA MIJN GOD WAT EEN ARMOE

    GEGROET OOM BOBBIE IS IN EEN GOEDE BUI

    Like

 2. Harrie Vaes zegt:

  Kortom klimaatveranderingen komen door aardbevingen en verschuivingen van de massa . Niets meer en niets minder. Alleen een simpele ziel en een boerenlul zoals ik kan dat begrijpen.

  Like

 3. delamontagne zegt:

  Samenleven?……….. Een linkse fabel!

  Een Katholieke school in Amiens, Noord-Frankrijk, sluit na 25 jaar haar deuren in Juli dit jaar.
  WAAROM / ? ?
  De kinderen op deze school lopen levensgevaar.
  De school staat n.l. pal naast een HLM-groot flatgebouw.
  Gesubsidieerde sociale wonbingbouw.
  Er zijn bewoners die niet de moeite nemen hun vuil in de stortkokers te gooien of ’t “grootvuil” naar beneden te brengen.
  Wat ze doen ?
  Alles wordt uit de ramen naar beneden gegooid, conservenblikken, flessen, vuilniszakken tot complete koelkasten EN wasmachines aan toe.
  Het schoolplein ligt pal onder de flat, een problematisch bloc in de wijk.
  De concierge van de school kon ooit ternauwernood een magmnetron ontwijken dat naar neden werd gegooid.

  Slechts 2 dagen nadat alles weer eens was opgeruimd onder aan de flat……….

  BRON: FRANCE BLEU
  https://www.francebleu.fr/infos/education/bouteilles-dechets-et-televiseur-balances-dans-la-cour-une-ecole-obligee-de-fermer-definitivement-a-1613601581

  Like

 4. Bob zegt:

  Klimaat: de natuur wordt door de mens
  ontwricht, door de enorme houtkap, door
  groen land door kunstmatige rotsen(gebouwen)
  te vervangen.
  De productie van onnodige goederen.
  Het aanzetten tot consumptie( elk jaar
  een nieuwe telefoon of televisie.
  De politiek is hiervoor verantwoordelijk
  en wil dat in mijn schoenen schuiven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s