EEN TOTALITAIR VIRUS (deel 2)

(Door: Petra de Geus)

(Lees HIER deel 1 van “EEN TOTALITAIR VIRUS”)

Arendt zegt dat totalitarisme een beweging is die expansie nodig heeft, een permanente revolutie en instabiliteit en een voortdurende radicalisering. Dit is helaas wat we zien en met name indien we de Plaag van de Covid in een groter geheel van Plagen plaatsen, namelijk de BLM, de Election Steal, de Build Back Better Great Reset en de Sustainable Devlopment Goals van de VN. Een ander aspect is de staatsadministratie met haar wetten en decreten. Arendt stelt vast dat de totalitaire macht zich niet aan haar eigen wetten houdt en soms zelfs zo ver gaat om wetten niet eens publiekelijk bekend te maken. De regen aan wetswijzigingen, spoedwetten en de macht van de Veiligheidsregio’s om te overrulen spreken boekdelen. Evenals de regelgeving door de EU en de VN die afspraken maken die later wetten worden, zonder dat er ooit een debat over is gevoerd, zoals bijvoorbeeld het Marrakesh pact.

Een van de doelen van het totalitarisme is dat de  burger nooit zeker kan zijn. Met andere woorden: angst en onzekerheid, daarop drijft het  beleid. Een ander kenmerk dat Arendt noemt, is wat zij noemt de minachting van de werkelijkheid; de omvorming van werkelijkheid tot fictie. Dat is dagelijks te volgen op de staatsmedia. Gemanipuleerde testen geven fictieve cijfers over een vervormde werkelijheid waar door maatregelen en censuur geen enkele controle op mogelijk is. Het is duidelijk waarom het woord narratief zo populair is. Je moet het narratief volgen, niet de werkelijkheid. Sietske Bergsma noemt het de pseudo-realiteit, waar de fictie regeert. Hoe groter de afstand tot de realiteit, hoe sterker de propaganda en censuur.

De volgende stappen in een totalitair systeem zijn een geheime politie, concentratiekampen en (staats)terreur tot het moment waarop het totalitarisme zijn ware furie zal laten zien. Dit komt volgens Arendt overigens, ironisch genoeg, nadat de oppositie is uitgeschakeld. Doorgaans wordt gedacht dat de terreur tegen de oppositie is gericht en in eerste instantie lijkt dit zo, maar deze gedachte is volgens haar niet juist. Wanneer de oppositie is uitgeschakeld, komt de ware terreur pas echt op gang. Het totalitarisme bedient zich van ideologisch gedefinieerde vijanden die, of zij een bedreiging vormen of niet, zullen worden aangepakt. In feite is de hele bevolking verdacht. Via bestraffen en belonen introduceert het een systeem waarbij iedereen een agent provocateur wordt van iedereen. De eerste stappen zien we al, doordat mensen aangespoord worden hun buren te verlinken als deze bijvoorbeeld bezoek krijgen. Het totalitarisme zoekt naar macht door middel van begunstiging  en het hierdoor creëeren van medeplichtigheid en door middel van tirannie en willekeur. Het gaat in zijn experiment tegen de werkelijheid zo over om geen enkel betrouwbaar cijfer meer te publiceren en biedt daarmee een sinistere blik in de afgrond van het mogelijke. Het totalitarisme is tegen iedere vorm van stabiliteit en bereikt dit door liquidaties, zuiveringen, machts- en gezagswisselingen, overplaatsingen, degradaties, promoties en door het tegenovergestelde te zeggen van wat het daadwerkelijk wil.

Verder is het op zoek naar een transformatie van de menselijke natuur, waarbij het er met name om gaat de vrijheid te vernietigen. Spontaniteit en eigen initiatief dienen te worden geëlimineerd evenals de hogere vormen van intellectuele activiteit. Neutraliteit en karakter vormen een bedreiging — individualiteit is onverdraaglijk. Het gaat om een permanente overheersing van ieder individu in alle sferen van het leven.

Uiteindelijk gaat het er in het totalitarisme om de mensen overbodig te maken. Dit kan figuurlijk en letterlijk. Het systeem slaagt in figuurlijke overbodigheid door het produceren van zinloosheid. Dit kan door te werken zonder iets te producreen, door uit te buiten zonder dat het profijt oplevert en door straffen te geven die geen verband houden met de misdaad. Letterlijke overbodigheid kan in fasen. De eerste fase is het doden van de juridische persoon. Het opschorten van de burgerrechten, wat nu al gebeurt, is een kenmerk. Deze kan simpel gevolgd worden door zaken als protective custody, iemand vastzetten die niets heeft misdaan, maar van wie men zegt dat er een gevaar van uit gaat. Ongevaccineerden lijken straks een kansrijke groep. In totalitaire systemen zijn er verder het afpakken van de nationaliteit en de concentratiekampen. De tweede fase is het doden van de morele persoon. Dit kan door mensen te laten profiteren van andermans slachtofferschap, zoals georganiseerde medeplichtigheid of door omstandigheden te creëeren waarvoor het geweten inadequaat is. Kiezen wie er gedood moet worden, is er zo een. De derde fase van overbodigheid is het ontnemen van iemand’s identiteit op zo´n wijze dat de persoon nooit lijkt te hebben bestaan.

Bio-politiek

Vanuit het bovenstaande kan eenvoudig de conclusie getrokken worden dat we te maken hebben met een planetaire coup. Het verschil met voorgaande staatsgrepen is dat deze mondiaal is en dat er gebruik gemaakt wordt van een gezondheidssituatie. Merkwaardig is het feit dat geneesmiddelen politiek zijn geworden. Als je voor hydroxochloroquine bent, ben je voor Trump en dus rechts of zoiets. De corona is het eerste politieke virus; het is uniek dat er over de werking van medicijnen, wat toch eenvoudig objectief meetbaar is, gestreden wordt. Voor zover ik weet, is de eerste die over dit soort zaken schreef de Italiaanse filosoof Agamben. Hij schreef in de jaren-90 al over politieke aspecten van leven en gezondheid, zoals euthanasie voor comapatiënten en de rechten van de ongeborenen. Hij gebruikt de term bio-politiek en ziet het als verklaring waarom parlementaire democratieën snel in een totalitaire staat kunnen omslaan. Hij stelde duidelijk dat als de uitzonderingssituatie permanent wordt de staat zich zal ontwikkelen tot een moordmachine.

Een bredere context

Omdat er het afgelopen jaar zo veel gevaarlijke elementen van het totalitarisme de Nederlandse samenleving zijn binnengebracht, zou ik deze ontwikkelingen in een breder perspectief willen plaatsen. Als conclusie van het bovenstaande kunnen we een aantal zaken vaststellen:

 1. Corona is geen Nederlands fenomeen, maar een globaal fenomeen
 2. Er was voorbereiding op de pandemie
 3. Corona staat niet op zichzelf, maar heeft zich ontvouwd in samenhang met andere ontwikkelingen
 4. De maatregelen lijken één kant op te gaan

Ad 1: De coronapandemie en ook de maatregelen die er naar aanleiding van worden genomen, zijn geen Nederlands, maar een globaal fenomeen. Wereldwijd zuchten maatschappijen onder de totalitaire elementen, hoewel het accent lijkt te liggen op de westerse samenlevingen. En of er voorkennis is of niet, de pandemie wordt aangegrepen voor een “Great Reset”. Dat wordt gezegd door het World Economic Forum, de denktank van de wereldelite, ook wel Davos elite, Bilderbergers, de Rothschild/Rockefeller clan, de Bankenboys, de NWO, de globalisten, het militair-financieel complex, de corporate power elite genoemd. Hun nieuwe strijdkreet luidt: Build Back Better. Het is duidelijk dat de maatregelen nooit zonder de invloed van internationale organisaties zouden kunnen zijn ontwikkeld. De rol van de WHO, en achter de schermen de Wereldbank, is onmiskenbaar, evenals de rol van enkele superrijken zoals Bill Gates, die in hun eentje een netwerk van bedrijven en organisaties bezitten of kunnen beïnvloeden. Daarnaast speelt de lobby van de pharmaceutische industrie een grote rol.

Ad 2: Het is al genoeg gezegd, er was voorbereiding op deze pandemie, het Event 201 in New York. Ook de uitspraak van Soros getuigen ervan dat hij wist wat er ging gebeuren. Daarnaast waren er de ongebruikelijke bewegingen van de goudprijs van mei tot augustus 2019, voorafgaand aan de epidemie. De Morgan-bank wist dat er “iets groots” ging gebeuren. Een andere indicatie dat er voorbereiding was, is dat de definitie van het begrip pandemie kort ervoor was gewijzigd en dat de oplossing, het vaccin, al klaar lag. Iedere discussie over andere oplossingen is stelselmatig getorpedeerd. Er was ook al ervaring opgedaan met het profiteren van een pandemie tijdens de Mexicaanse griep. Een andere indicatie voor de voorbereiding is het document van de Rockefeller Foundation van het lockstep scenario. Hierin wordt het scenario van het opsluiten van mensen thuis en het opschorten van democratische rechten gedetailleerd beschreven. Men gaat er in dit document van uit dat dit scenario enkel door gewelddadige volksopstanden kan worden beëindigd. In het document wordt gesproken van Nigeria als het eerste land waarin een volksopstand het systeem weet te verjagen. En het duurde 16 jaar voor dat gebeurde.

Ad 3: Corona staat als plaag niet op zichzelf, maar heeft zich ontvouwd in samenhang met andere ontwikkelingen. Voor wat betreft het jaar 2020 gaat het om de samenhang met de Black Lives Matter beweging en de Election Steal, waardoor Trump werd verjaagd. Daarvoor waren er de klimaatcrisis en de migratiecrisis. Nu wordt er geschermd met de Big Reset. Ook zijn er de UN sustainable goals (goed te volgen via de Blauwe Tijger). Een ander opvallend verschijnsel is het plotseling opduiken van het 5G netwerk. Voor de pandemie was dit er nog niet, maar na de “intelligente lockdown” staan die torens ineens overal. Ik reed in augustus van Amsterdam naar Krakau en zag overal die masten staan, zowel langs de snelwegen als in de steden. Het is merkwaardig, want het bouwen van 5G faciliteiten was tijdens de lockdown geclassificeerd als “essentieel”, terwijl ze nog niet werkten. Hoe kan iets wat er nog niet is essentieel zijn?

Ad 4: Tenslotte, het ziet er naar uit dat alle maatregelen voor de coronapandemie één kant op gaan, naar meer controle en surveillance. Harari beargumenteert dat er van begin af aan een keus was tussen totalitaire surveillance en burger empowerment. Hij baseert zijn standpunt op hoe landen als Zuid-Korea, Taiwan en Singapore de pandemie hebben aangepakt. Hij zag hoe een gemotiveerde en goed geïnformeerde bevolking krachtiger is dan een onderdrukte, slecht geïnformeerde. In een empowerment systeem zou de overheid maatregelen initiëren om de weerstand van haar burgers te vergroten en de ziekte in een vroeg stadium te bestrijden zoals met vitamines, supplementen en goedkope medicijnen zou kunnen. Voor wat betreft de informatievoorziening helpt het ook niet om alles dat van het narratief afwijkt te censureren. Ook de procedures rond het vaccin helpen niet. Altijd wordt er gezegd dat het maken van een vaccin moeilijk is en lang duurt, zeker 5 tot 10 jaar. Nu blijkt het binnen een jaar mogelijk te zijn, maar ten koste van welke prijs? De inhoud van het vaccin is staatsgeheim, evenals de zakelijke deal hoe het is aangekocht. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade en bijwerkingen. Letterlijk is het vaccin geen vaccin zoals we dat kennen, maar een gentherapie waarvan de lange termijn gevolgen onbekend zijn — alweer een woordspel. En tenslotte, er wordt dwang uitgeoefend om de vaccinatie te nemen wat indruist tegen de Neurenberg Code. Ons medisch lot wordt in handen van inhalige farmaceutische bedrijven gelegd die zich ineens als weldoeners voordoen. Om met Orwell te spreken: Greed is Care.

Samengevat kan vastgesteld worden dat er voorkennis was over de pandemie, de maatregelen en het vaccin. Er is sturing vanuit internationale organisaties en miljardairs. Er is gekozen voor oplossingen met een totalitair karakter. De coronapandemie staat niet op zichzelf, maar is een plaag tussen andere met als doel de wereld een agenda op te dringen waarin de macht en welvaart naar een kleine groep superrijken wordt getransfereerd. Ik denk dat de benadering van Arendt duidelijk maakt dat we niet te maken hebben met losse ervaringen, maar dat er een samenhang in zit. 

Referenties:

Agamben, Giorgio, 2020 (oorspr. 1998), Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven. Amsterdam: Boom.
Arendt, Hannah, 2017 (oorspr. 1951), Totalitarisme. Amsterdam: Boom.
Harari, Yuval, 2020, The world after coronavirus.  Financial Times, March 20, 2020.
Rockefeller Foundation, 2010, Annual Report 2010. Te vinden op: https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-2010-1.pdf

Door:
Petra de Geus
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

3 reacties op EEN TOTALITAIR VIRUS (deel 2)

 1. Bob zegt:

  Het bijna Pesach , we hebben een
  Mozes nodig die deze plaag kan verhinderen.
  De uittocht uit het totalitaire beleid.

  Like

 2. fredjohan zegt:

  Twee heel gedegen artikelen, waar voor mijn dank en complimenten.
  Het komt mij voor dat we in de wereld te maken hebben met een machtsverschuiving van politieke macht naar de nieuwe macht van het grote geld. Het zijn de miljardairs die met hun geld nu ook (wereld)macht nastreven. Vooral in (west)Europa raken de politieke bestuurders in een spagaat tussen hun onbekwaamheid om met onze gecompliceerde samenlevingen om te gaan, terwijl ze anderzijds onder druk staan van de instituten en miljardairs met hun belangen in Big Tech, Big Pharma,voedingsindustrie en media, die de wereldmacht overnemen. Hun oplossing is de vlucht in totalitarisme. Rond 2000 was er al sprake van de NewEconomy.

  Like

 3. Ravian zegt:

  Ik ben er ook van overtuigd dat er een wereldwijd complot gaande is om ons allemaal de door de globalisten zo gewenste socialistische heilstaat in te rommelen.
  De structuren zijn gewoon te duidelijk, de “toevallen” stapelen zich inmiddels zo hoog op dat het gewoon absurd begint te worden, en we worden aan de lopende band met beleid geconfronteerd dat van elke zinnigheid gespeend is.
  Er is duidelijk iets gaande, en veel goeds gaat dat geheid niet brengen.
  Something is definitely rotten in the state of Denmark…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s