LONGREAD: Het nieuwe digitale geld, zo gruwelijk

(Door: “Weethetwel”)

De politieke elite heeft haast met het opruimen van de euro. Talloze bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf worden zelfs betaald en gesubsidieerd om hun activiteiten te staken. Dit is ongekend. Een snellere manier om de economie te slopen bestaat er niet. En waarom juist de middenstand slopen, omdat dit altijd de kip met de gouden eieren is geweest? Grote armoede gaat volgen. Maar de honger naar de absolute macht is groter. Want als de euro snel uit de weg is geruimd, lacht de introductie van het digitale geld de politici toe. Dat digitale geld geeft zo’n belofte, zo’n zalige almacht, daar is niet aan te weerstaan.  Nu doorpakken is daarom het devies. Volgens verwachting is het nieuwe digitale geld binnen vijf jaar volledig ingevoerd.

“fuh fuh puh voe sippe sallie” zeggen de schapen achter het mondkapje

Vrij vertaald betekent dit dat de meneer en de mevrouw met het mondmasker op zeggen dat ze nergens last van hebben en hun geld eigenlijk al digitaal geld is. Ze betalen namelijk nóóit meer contant, maar alles met de pinpas. Echter, met die gedachte zitten ze er bijna 100% naast. Het grootste corona-schaap zal straks spijt krijgen zijn hersens op nul te hebben gezet en vrolijk te hebben meegedaan met de nep-pandemie. Maar dan is het te laat. In het volgende wordt een somber beeld geschetst van de mogelijkheden met het nieuwe digitale geld, maar de domme gewetenloosheid van onze politici doet het ergste vrezen. Wie verder leest, zal moeite hebben het allemaal te bevatten.

Het nieuwe digitale geld

Startpunt is dat iedere digitale euro uniek is, een eigen nummer heeft en gekoppeld wordt aan een eigenaar. Daarmee wordt het mogelijk de tocht van deze euro door de economie te volgen. Het is voor eeuwig bekend van wie hij was en naar wie hij gegaan is. Niets is meer te verbergen: iemand betalen voor een klusje, cafébezoek, sigaretten kopen, lidmaatschap Forum voor Democratie, vette hap kopen, bezoek aan een masseuse. Zo maar even wat voorbeelden van transacties die gebruikt kunnen worden om iemand later een ziektekostenverzekering te weigeren, een baan te weigeren (FvD), of een belastingaanslag te sturen voor zwart werken.

U hoort het mondkapjes-schaap al blaten: “Oh, maar van mij mogen ze alles weten, ik heb niets te verbergen”. Er valt ook niets meer te verbergen. Maar hier houdt het echt niet bij op.

De digitale rekening

Over vijf jaar kennen we geen banken meer zoals op vandaag. Dezen hebben dan met het betalingsverkeer niets meer te maken en zitten ook in de sector van de overbodigheid.  De laatste werknemers houden zich bezig met het afwikkelen van schadeclaims en rechtszaken namens woedende klanten. Deze zijn hun volledige spaargeld en oudedagsvoorziening kwijtgeraakt, doordat de bank hen niet gewezen had op de enorme risico’s die ze liepen (terwijl ze ook nog de artikelen van “Weethetwel” op “E.J. Bron” gemist hadden).


In plaats daarvan heeft over een paar jaar Iedereen die aan het economisch verkeer deel mag nemen een rekening rechtstreeks bij de Centrale Bank in Frankfurt. In zijn rekeningnummer zit zijn sofinummer versleuteld alsmede wat nu nog het vaccinatiepaspoort heet, maar wat dan het totale pakket behelst aan gegevens over gezondheid , gedrag en plaats op de maatschappelijke ladder. Iemand die twee keer per jaar zijn vaccin gaat halen of meedoet aan de testcultus heeft  bijvoorbeeld meer betalingsrechten of voorrang op iemand die weigert dat te doen. Iemand die zich perfect houdt aan de regelmatige lockdowns of de avondklok of een mondkapje draagt, krijgt ook bepaalde voorrechten. Er zit op deze manier een sturende bonus-malusladder in het systeem en de overheid krijgt een informatief overzicht over het totale betalingsverkeer, het privéleven en het gedrag van iedere burger. Burgers kunnen zo tijdig gecorrigeerd worden als ze uit de pas lopen.

Bestemming van het geld

Het gaat in bepaalde gevallen ook gebeuren dat het geld niet vrij besteedbaar is, maar dat er aan wordt gekoppeld wáár en waaraan het besteed kan worden. Dat wordt met name het geval bij het basisinkomen, dat gepropageerd wordt omdat het zo sociaal zou zijn. Het basisinkomen gaat geen enkele vrijheid of armslag opleveren voor de ontvanger. Sterker nog: aan het basisinkomen kan gekoppeld worden dat het besteed moet worden aan huur, energie en eten. Het restant van de uitkering kan nergens besteed worden, maar blijft geblokkeerd. Bij goed gedrag wordt dat bijv. na twee jaar vrijgegeven om een vliegticket te mogen kopen en mag de braverd een keer op vakantie.

Deze gang van zaken is zeer interessant voor het kleine clubje uiterst rijken, die er van uitgaan over 10 jaar bijna alles te bezitten. Men huurt alles dus van dit clubje. Ze hoeven op deze manier niet bang te zijn dat de huur niet betaald wordt. Zelf verkopen ze het anders: “Over tien jaar bezit u zelf niets meer, maar u huurt alles en u zult gelukkig zijn.”

Vervaldatum van het geld

Een ander opmerkelijk verschil met het oude geld is dat het mogelijk is een vervaldatum in te stellen. Wanneer het geld niet vóór een bepaalde datum is besteed, vervalt het gewoon en is het weg. Iemand die zijn huur niet op tijd betaalt met het daarvoor gereserveerde geld, hikt op een gegeven moment tegen een huurachterstand aan en dat kan hem zijn huis kosten. Iemand die zijn salaris niet iedere maand opmaakt, kan naar de rest fluiten. Iedereen zal zo zijn uiterste best doen in het gareel te lopen en als een varken de trog goed schoon te likken, omdat anders het restant van het eten wordt weggehaald.

Een belangrijk ander aspect om aan het geld een vervaldatum te koppelen, is om te voorkomen dat het opgepot wordt en mensen zo een financiële reserve opbouwen. Het is bekend dat mensen met eigen bezit onafhankelijker zijn en eerder geneigd zijn niet te luisteren. Niet voor niets wordt gepropageerd dat u niets moet bezitten en gelukkig zult zijn. Dat is ook een belangrijke reden dat het juist de middenstand is die nu kapot gemaakt wordt, want dat is de bevolkingsgroep die bij uitstek zelfstandig kan opereren en dus minder afhankelijk van de luimen van de politici. Weg met de middenstand.

Inschaling in het systeem

Het wordt steeds duidelijker dat de nieuwe maatschappijorde vooral gedragen wordt door twee bevolkingsgroepen: dom links en sluw links. Links heeft de illusie dat de toekomst van de wereld aan hen is. Zij menen de meeste rechten te hebben op de nieuw te scheppen wereld, want ze gaan er zo verstandig mee om. Dom links is gemakkelijk voor het karretje te spannen van lockdowns en andere methodes om de economie te schaden, omdat ze denken dat minder economie beter is voor de wereld. Dom links zijn goeiige mensen die na een levenslange hersenspoeling ’s nachts niet meer kunnen slapen, omdat de aarde geteisterd wordt door overbevolking en misbruik door de mens. Zij zijn inmiddels zo ver dat ze overal afstand van willen doen als ze de aarde maar kunnen redden. Ze zijn nog net niet zo ver zelf uit het leven te stappen om de natuur een plezier te doen, alhoewel ze dat de rest van de mensheid wel aan zouden raden.

Sluw links zijn de mensen aan de andere kant van het spectrum. Dat zijn degenen die de linkse boodschap verkondigen en met steun van dom links enorme financiële en maatschappelijke machtsposities hebben gekregen. Grote voorbeelden zijn Zuckerberg van Facebook of Dorsey van Twitter. Daartussenin zit het rijtje van toneelspelers en komedianten die denken dat ze slim links zijn, allemaal meedoen met de Great Reset en vervolgens ook nog denken dat ze goed bezig zijn. U kent ze inmiddels: burgemeesters, ambtenaren, handhavers, BOA’s, journalisten, politie, marechaussee en al die anderen. Ze vinden dat ze een rol van betekenis spelen of maken zichzelf wijs dat ze hun plicht doen, terwijl ze met niets anders bezig zijn dan het vernielen van andermans vrijheid, inkomen en leven maar ook hun eigen vrijheid en cultuur. 

Het levert ze nu bonuspunten op, maar gaandeweg zullen ze er achter komen dat hun inkomen ook niet veel meer is dan een veredelde uitkering. Door hun eigen toedoen vallen de productieve prestaties van de middenstand waar de hele economie op draait in snel tempo weg. Spoedig zal blijken dat dit systeem daarna onmogelijk in de lucht te houden is. De overheid zal wel steeds meer euro’s op hun rekening bijschrijven maar ze zullen er steeds minder voor kunnen kopen. Bovendien is de bewaking en controle van het plebs veel efficiënter uit te voeren via Apps, mobile phones, G5 netwerk etc. dan door overheidsvolk dat denkt dat zíj niet gepakt worden als ze de Befehlen maar blindelings opvolgen. Vrij snel zal dit volk ontdekken dat ze ook enkel plichten hebben, geen rechten. Ze gaan de dans echt niet ontspringen.

Politici genieten vrijstelling

Er is natuurlijk één groep die voor zichzelf onschendbaarheid regelt en dat zijn de politici. Zij mogen in hun vrijheid niet gehinderd worden, want ze moeten overal in de maatschappij hun oor te luisteren kunnen leggen. Geen lockdowns en avondklokken, niets. Op die manier kunnen zij natuurlijk beter naar de wensen van hun kiezers luisteren om daar rekening mee te houden. Voor hen wordt geen beperking op het geld gelegd en zij kunnen gaan en staan waar zij willen.

Dat geldt natuurlijk niet voor mensen als Haga en Baudet, die als “enemy of the system” worden geclassificeerd en zodoende geen rekening kunnen openen, zodat het niet mogelijk wordt geld naar hen over te maken als contributie of ondersteuning. Dit kon daarom wel eens de laatste keer zijn dat men op een partij als Forum voor Democratie kan stemmen, omdat met één druk op de knop zo’n partij van zijn inkomsten kan worden beroofd.

Het zal ook absoluut geen moeite kosten een rechter te vinden die Robert Jensen (Jensen.nl) als staatsgevaarlijk wil typeren. Zo kan de verkoop van truien en mutsen met het opschrift “vrijheid” worden geblokkeerd. Dat zijn de inkomsten die Jensen nodig heeft om zijn eigen internetkanaal in de lucht te houden. Zo wordt het mogelijk onwelgevallige geluiden op uiterst simpele wijze te elimineren. De vraag kan wel gesteld worden of al die 148 Kamerleden die deze ontwikkelingen ondersteunen zelf wel enig idee hebben waar ze mee bezig zijn.

Generieke maatregelen

Nog veel mooier dan de individuele burger in een ijzeren klem te zetten met het nieuwe digitale geld is het manipuleren van de hele bevolking. Het creëren van verdeeldheid in de maatschappij  door de nep-pandemie gaf op zich al veel mogelijkheden om daardoor de macht te grijpen. Maar te verdelen en te heersen door alleen het drukken op een knop is het ultieme  machtsgenot. Want na de lockdowns voor corona zullen er nog vele volgen die te maken hebben met de linkse klimaathype. Bij het afkondigen van de zoveelste lockdown is het alleen een kwestie van het geld-systeem uitzetten en niemand kan iets kopen of verkopen. Het is ook mogelijk in te stellen dat het geldsysteem alleen werkt bij Albert Heijn en niet bij de kleine middenstand. Je moet je vrienden te vriend houden. Op ieder willekeurig moment kan ingesteld worden dat er geen geld besteed kan worden bij het café of het theater. Veel te gevaarlijk. Code rood. Dan kan niet alleen de rekening van de caféhouders tijdelijk uitgezet worden, maar ook het geld kan zodanig geprogrammeerd worden dat het niet uitgegeven kan worden in sectoren die de regering niet wil.

Mededeling van de “bezorgde” overheid

Volstrekt willekeurig kan de overheid maatregelen afkondigen of de boel in de war schoppen. Vandaag is het stikstofgehalte te hoog, morgen het CO2-gehalte, maar net zo gemakkelijk kan er een storm of een aankomende sneeuwbui voor worden gebruikt: “Alle winkels blijven gesloten en iedereen moet thuis blijven”. Omdat mensen verplicht worden hun identiteitsbewijs bij zich te hebben (wat kan variëren van een mobiele telefoon tot een medaille om de nek of een chip onder de huid, maar ook door gezichtsherkenning) is het daarna onmogelijk ongemerkt buiten te komen. Degene die tóch op straat komt, hoort na korte tijd een bliepje via het G5 netwerk dat er een boete is toegekend die automatisch van de rekening wordt afgeschreven. Ook de maluspunten worden dan automatisch verwerkt en de gehoopte vakantie weer voor enige maanden uitgesteld.

Het opleggen van boetes om de wind er onder te houden, is overigens schier onuitputtelijk. Overal kunnen camera’s met gezichtsherkenning ogenblikkelijk vastleggen of men genoeg afstand houdt, niet verplicht thuis zit, op het strand vertoeft, in de natuur wandelt, om negen uur thuis is of bezoek ontvangt wat niet mag. Real time wordt de boete per app naar de betrokkene toegestuurd en het boetebedrag van zijn rekening afgeboekt. Iedere volgende boete wordt automatisch verdubbeld zoals dat nu ook al gebruikelijk is bij de overheid.

Waardigheid

De bevolkingsgroep die in ieder geval zijn menselijke waardigheid heeft behouden en niet meedoet aan tests, vaccinaties, mondkapjes, social distance en andere vernederende maatregelen wordt steeds meer in een isolement geplaatst. De vroegere dreiging dat deze mensen niet meer naar de winkel mochten of op reis konden gaan, is onder druk van de linkse mensenrechtenorganisaties en 148 krachtdadige sociale politici eindelijk gewijzigd: voortaan mogen ze ’s avonds van zeven tot negen naar de winkel, dan worden hun euro’s voor twee uur aangezet. Daarna kan de winkel ontsmet worden voor de volgende ochtend. Overdag hebben ze er natuurlijk niets te zoeken. Ze kunnen ook reserveren voor een zeer beperkt aantal vliegreizen voor ongevaccineerden, maar uiteraard met minder service om het cabinepersoneel niet onnodig aan gezondheidsrisico’s bloot te stellen. Het is eenvoudig in te stellen dat deze groep vaker en langer dan gevaccineerden thuis moet zitten met het hele bijbehorende controle- en boetesysteem. Maar dat zijn ze dan ook zelf schuld.

Bitcoin

Het nieuwe digitale overheidsgeld lijkt in geen enkel opzicht op een systeem als bitcoin of een andere decentrale digitale muntsoort waar nauwelijks controle op uitgeoefend kan worden. Integendeel. Bitcoin vervult nu een nuttige rol om het digitale geld populair te maken, maar zal op geen enkele manier getolereerd worden wanneer het eigen centrale digitale netwerk met behulp van de sociale media en big tech wordt uitgerold. Wanneer het eenmaal zover is, zal bitcoin spoedig verboden worden of zal het gebruik strafbaar gesteld worden. Eigenlijk hoeft het alleen maar sterk afgeraden te worden om de schaapjes zover te krijgen dat ze bitcoin helemaal niet meer willen.

Duidelijk

Het mag duidelijk zijn dat de Great Reset zo’n grote belofte inhoudt voor de almachtige rijken en hun politieke slippendragers dat ze niet kunnen wachten totdat de huidige maatschappij kapot is en ze zich kunnen baden in de fascistische almacht. Hun valstrik is de gretigheid waarmee ze dit alles erdoor duwen en er openlijk voor uitkomen wat de plannen zijn. Build Back Better.

Voor veel mensen klinkt dit artikel volstrekt ongeloofwaardig en onbestaanbaar. Het gaat het bevattingsvermogen te boven. Maar denk even terug aan het afgelopen jaar. Was dat voor te stellen? Alle vrijheden die ingeperkt zijn, de agressie tegen de burgers die niet voldoen aan vervreemdende maatregelen. Niet meer kunnen gaan en staan waar je wilt. Geen geldige grondwet meer hebben, de onschendbaarheid van je eigen lichaam opgeheven. Een overheid die zich tegen de eigen burgers keert en dat met grote gretigheid doet. Niet meer veilig zijn achter je eigen voordeur. Een economie die actief kapot gemaakt wordt. Bejaarden die actief kapot gemaakt worden. Wie had zich dat allemaal voor kunnen stellen? En toch is dat allemaal gebeurd in één enkel jaar. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat het na dat ene jaar ineens allemaal zal stoppen. Een verhaal dat gebaseerd is op leugens is alleen al uit dien hoofde nauwelijks meer te stoppen en moet uit zelfbehoud van de leugenaars tot het bittere eind doorgezet worden. De bevolking zal de leugenaars moeten stoppen anders houdt het nooit op.

Eens komt de tijd dat Rutte en consorten diep zullen vallen en in de vuilnisbak van de geschiedenis afgevoerd worden. Dat is als ze niet meer nodig zijn. De verpakking wordt namelijk weggegooid als hij leeg is. Ze hebben dan hun nut gehad om de plannen uit te voeren en de chaos achter te laten zoals anderen die voor hen bedacht hadden.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”. Alleen in het coronajaar al meer dan 50. Het is de ontdekkingstocht dat een neppandemie gebruikt wordt om de maatschappij definitief te veranderen.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

35 reacties op LONGREAD: Het nieuwe digitale geld, zo gruwelijk

 1. Meine zegt:

  Ik wordt hier niet blij van…

  Like

 2. Lost Johnny zegt:

  Mensen onder elkaar hebben nooit genoeg…..het zal qua maatregelen veel verder gaan dan wat hier staat: blanke vrouwen die verplicht een gekleurd kind moeten dragen en werpen, het in huis nemen van vreemden als er een extra kamer is om huurtoeslag te kunnen krijgen…..prostitutie zal voor iedere vrouw de bittere noodzaak zijn, beroving en goederen ruil de norm. Er zal nog tijdelijk extra te verdienen zijn met het afstaan van eigen organen. Misdaden zullen grotendeels beboet worden, eigenlijk wat nu al gebeurd met succesvolle misdadigers….een beetje voor de boef en het gros voor de staat. Wie niet werkt zal handhaver worden en een beetje extra bonus krediet kunnen verdienen door andere te pakken…plus wat in de zakken van de rechtschapenen verdwijnt als de boef thuis word opgehaald en het huis word doorzocht…iets wat nu al door de professionals gebeurd….

  We komen terecht in een wereld waar afgunst, achterdocht en achterbaksheid de norm zijn. Een AAA credit wereld….

  Geliked door 2 people

 3. M. zegt:

  Men wil geen bedrijven meer die ongevaccineerden kunnen helpen.

  Geliked door 1 persoon

 4. rojoscho1916 zegt:

  Heel goed verwoord, weethetwel! Dank. We worden op een onvoorstelbare schaal besodemieterd.

  Geliked door 1 persoon

 5. Hovawart zegt:

  Het is in Europa geen enkel probleem om het goedgelovige volk achter het Brusselse idiotisme aan te laten marcheren, het was damals geen probleem en nog steeds niet, zelfs niet als de toekomst dezelfde gevolgen gaat opleveren als in 40-45………armoede, honger en onderdrukking…..arm volk.

  Geliked door 1 persoon

 6. Klaas zegt:

  Like

 7. hans zegt:

  Heel goed stuk omdat het uiteenzet wat er kan gebeuren met cash afschaffen, maar mensen gaan dit niet accepteren, want dan worden de sluw linksen bij bosjes omgelegd! Zodra het kwartje valt zijn ze ten dode opgeschreven.
  Deze fascisten gaan verdwijnen op de mestvaalt van de geschiedenis. Ik geef de bevolkingen meer krediet. Vind het stuk daarom ook defaitistisch.

  Like

 8. guusvelraeds zegt:

  Vanmorgen kreeg ik via mail binnen dat uitgeverij de Blaue Tijger tot na de verkieizngen afgesloten wordt van You Tube. Ook werden simultaan hun bank accounts en betaal mogelijkheden geblokkeerd. Wie mij nu nog durft te vertellen dat Nederland een vrij land is moet oppassen want ik ben in staat hem of haar een klap te geven op het gemondmaskerde gezicht. We zijn onze vrijheid kwijt en de fop democratie waar we in leefden ligt defenitief op het kerkhof. De 2.500.000 uitgestuurde stembiljetten per post doen de rest.

  Geliked door 2 people

 9. Een uitgebreid profetisch artikel, waaronder een aantal zaken die eerder al voorbij kwamen en die hier nu uitgediept worden.
  Schrikwekkend voor wie, gebruik makend van enig voorstellingsvermogen, na wil denken.
  Te veronachtzamen door leden van de ‘na ons de zondvloed’ vereniging.

  Eén zijdelings puntje: Waar in dit stuk slechts 2 zienden en 148 blinden worden opgevoerd betreft dat waarschijnlijk een motie-stemming. WhW is daarmee iets te pessimistisch. De verhoudingen liggen wat anders, hoewel ‘het effect’ ook dan zijn beslag zal krijgen.
  Die ‘twee’ verwijzen expliciet naar een in het stuk genoemde politieke partij en betreft dus een superonderkoeld stemadvies. Waar ik, gezien eerdere ervaringen, niet echt blij mee kan zijn.

  Like

 10. J. C. Th. Köhler zegt:

  Dat heeft zelfs George Orwell niet kunnen bedenken. Maar het duurt niet tot 2084 tot het zo ver is.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

 11. paulzwueste zegt:

  Bravo “weet-het-wel”!
  Pure beangstigend Science Fiction…

  Like

 12. Jean zegt:

  Dat is DE natte droom van het politiek zootje ongeregeld ‘cash betalen verbieden’.
  In België heeft er al ene kleur bekend een zekere Van Peteghem, minister van Financiën wil dat alle betalingen elektronisch plaatsvinden dan is de controle met één druk op de knop gefikst en kan de staatskassa rinkelen en krijgen ze over IEDEREEN controle op inkomen/uitgaven.
  Ik zie het beeld steeds zwarter worden, letterlijk én figuurlijk.

  Geliked door 1 persoon

 13. Republikein zegt:

  Tijdreizen, zowel voor- als achteruit, de redding nabij.

  Like

 14. Bob zegt:

  Als dit inderdaad wordt doorgezet zijn we
  nog minder dan een robot. Een robot
  heeft ondehoud nodig, maar de mens kan
  altijd vervangen worden door een andere.
  Je bent dan minder dan niets.

  Geliked door 1 persoon

 15. Vrijheid zegt:

  Zorg dan ook dat je hier nooit aan meewerkt! Voor vrijheid kies je zelf! Als jij het niet wilt, en er niet aan meewerkt gebeurt het ook niet. Het is belangrijk dat hier een zo groot mogelijke groep, niet aan meewerkt, des te moeilijker wordt het voor ze om te handhaven. En als iedereen weigert kunnen ze het niet meer handhaven. Weigeren, hoe erg je ook bedreigt, geïntimideerd of gepest wordt, want als je er niet tegenin gaat wordt het alleen maar erger en erger.

  Like

 16. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Grote delen van wat hier beschreven wordt die kloppen, er zijn echter enkele gevolgtrekkingen waar ik me niet in kan vinden.
  Allereerst wordt er in dit gitzwarte scenario vanuit gegaan dat het een wereldomvattend complot is om de mensheid aan de bedelstaf te brengen en daarnaast onder controle van een beperkte groep elite.
  Gesteld dat dit werkelijkheid zou zijn dan kunnen we wel stoppen, dan ligt de strop reeds om onze hals en is het wachten alleen nog maar op het moment dat hij aangetrokken zal worden.
  Dan is eventueel verzet zinloos en nutteloos, dan is de teerling reeds geworpen.

  Ook bij het gedeelte dat handelt over “dom-links en sluw-links” zijn vraagtekens te plaatsen, het hele links rechts denken zou eens op de helling moeten.
  Grote delen van de voormalige PvdA stemmers stapten destijds over naar Pim Fortuyn en waren van de ene op de andere dag ingedeeld in het kamp van extreem-rechts.
  Zo snel kan het dus kennelijk gaan.
  Politiek ‘Links’ en ‘Rechts’ lopen door elkaar, als je het sociale deel van het PVV programma naast dat van de SP legt zie je meer overeenkomsten dan verschillen toch zijn ze volgens velen de uitersten van het politieke spectrum.
  Met hetzelfde gemak zou je kunnen spreken van het oude socialisme en het nieuwe socialisme.
  Het oude werd vertegenwoordigt door het “Dreesiaanse socialisme”, het tijdelijk ondersteunen van mensen die buiten de boot dreigen te vallen maar wel onder strenge voorwaarden.
  Het nieuwe zie je bij GroenLinks; iedereen een basisinkomen zonder enige controle.
  (Oftewel iedereen arm)
  En dat dan aangevuld met allerhande luchtfietserij over een maakbare wereld, we kunnen in hun ogen plots “nieuwe natuur” aanleggen en zelfs het klimaat sturen hoort tot de mogelijkheden.

  Like

 17. ronjaspers zegt:

  Het contante geld wordt afgeschaft,we krijgen een onderhuidse chip waarmee je kunt kopen of verkopen.

  Geliked door 1 persoon

 18. Hovawart zegt:

  Noemt u mij dan maar een wappie, maar ik kan mij niet voorstellen dat de overgrote meerderheid voor de muilkorfmaatschappij kiest….terug naar de middeleeuwen, zolang ze maar bereik hebben op hun smartphones.

  Like

 19. BigLJohn zegt:

  Dat mag dan allemaal misschien waar wezen wat hierboven beschreven word, maar WIE wil er nu in zo’n Hel op aarde leven ? Velen zullen de pil van Drion al besteld of klaargelegd hebben in de kast voor het geval dat. De durvers onder ons zullen voor de trein springen, in het kanaal of van de flat. En wat moeten die rijken met al hun geld als het volk al bijna niet meer bestaat ? Die rijken kunnen met hun geld dan nergens meer naartoe. Simpelweg omdat daar een economie tegenover dient te staan met vele bedrijven, winkels en natuurlijk belastingbetalers….

  Like

  • Ravian zegt:

   Daar is al lang over nagedacht.
   De elite verwacht een bevolking van tussen de 500 miljoen en 2 miljard nodig te hebben om hun tafels en bedden rijkelijk gevuld te houden.
   De rest loopt enkel maar in de weg als ze naar het strand willen of het een of ander wereldwonder willen bezoeken, die vervuilen hun paradijs.
   Ze willen gewoon terug naar de 19de eeuw, toen reizen enkel toegankelijk was voor de elite, en ze het klootjesvolk nog als slaven konden behandelen, maar dan wel van alle moderne gemakken voorzien uiteraard.

   Geliked door 1 persoon

 20. Hovawart zegt:

  Een belangrijk fundament slopen om iets op te bouwen,……we gaan leven van licht, lucht en leugens.

  Like

 21. willem zegt:

  Ik ben blij dat ik oud ben.

  Geliked door 2 people

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Dan bent u niet de enige.

   Geliked door 1 persoon

  • Ravian zegt:

   Ik wou dat ik de helft jonger was, zodat ik nog in staat was de stormbaan op een acceptabele manier te nemen.
   Zoals de situatie er voor staat ga ik het echter (helaas) meer van het lange afstand werk moeten hebben.
   Heeft er nog iemand een SAKO TRG in de aanbieding?

   Like

   • Lost Johnny zegt:

    Tegenwoordig heb je afstandsbediening en de lijst van goederen in dagelijks gebruik welke Boem doen zijn legio….die Sako TRG ( prachtig ding maar beetje 2001 en te duur) is overbodig. We hebben nu zoveel meer mogelijkheden en je hoeft niet eens ter plekke te zijn of in de bosjes te liggen verkleumen….iedereen kan nu de Jakhals zijn….

    Like

   • Ravian zegt:

    @Lost Johnny
    Ze hebben een scherpschutter van het Amerikaanse leger tijdens een interview ooit eens gevraagd wat hij voelde als hij vanop een kilometer afstand de een of andere islamitische terrorist omlegde.
    Het antwoord was; “terugslag”.
    Mij lijkt dat wel een fijn gevoel, zo’n “terugslag”.
    Ik ben gewoon een beetje ouderwets wat dat soort dingen betreft…

    Like

   • bobzelf zegt:

    POSTZEGELS ?????

    OME BOBZELLUF

    Like

 22. Ravian zegt:

  @ Bobzelf
  Nee Bob, postzegels verzamelen is voor oude lullen, das niks voor ons 😉
  https://www.sako.fi/rifles/sako-trg

  Like

 23. roger zegt:

  het einde van contant geld houdt in dat er geen democratie meer is!
  er is dan alleen nog een totale dictatuur…..
  de gevolgen zullen vele malen erger zijn dan wat vroeger de slavernij was.
  een paar groepen van rijke en machtige mensen zullen heersen over alles op aarde.
  iedereen heeft het over het klimaat omdat dit een probleem zou zijn,
  dit probleem is echter vele erger en groter!
  het klimaat zou zich ooit nog een keer kunnen herstellen,
  echter is er geen herstel mogelijk vanuit een totale dictatuur:
  dit blijft oneindig voortduren….
  een wereld waarin niemand nog wil leven, ongeacht het klimaat!

  Like

 24. Pingback: De toekomst van de Rabobank als slippendrager van het WEF | E.J. Bron

 25. bobzelf zegt:

  WHAHAHAHAHAHAHAHA
  BERTUS … EFFE DE HUMORIST UITHANGEN ??
  IK HAD DEDATUM NIET GEZIEN

  IK GEEF 12 PUNTEN … EN EEN HARTVERZAKKING

  WHAHAHAHAHA

  Geliked door 1 persoon

 26. Pingback: Rabobank raakt aan steeds lager wal | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s