Peiling Maurice de Hond

(Door: Marc)

Het mooie is dat Rutte wegzakt. De vleesgeworden redelijkheid van D66 wint echter. De campagne van die partij over de laatste week is mega: overal zie je dat mens afgebeeld worden, zoals bushaltes en reclameblokken. Daar zit veel geld in. Dat moet wel uit de Arabische wereld komen.

Het totaal van rechts-extremistische partijen (VVD, PvdA, CDA, D66, CU en GL) neemt af met 8 zetels, en komt nu uit op 91 zetels.
NB: rechts-extremistisch is elke partij die massavernietiging van een bepaalde maatschappelijke groepering nastreeft. In dit geval betreft het de groep van de autochtone Nederlander.

Wilders blijft gelijk op 24, evenals JA21 op 3. FvD krijgt er 2 bij. Immigratiekritische partijen blijven op rond de 33 zetels staan (tenzij je 50Plus daartoe rekent). Per saldo veranderen deze verkiezingen dus niets: het Nederlands volk als geheel stevent nog steeds vol goede moed op totale zelfvernietiging af!

Door:
Marc
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

13 reacties op Peiling Maurice de Hond

 1. Hovawart zegt:

  Totdat het paleis op de Dam zal worden omgetoverd tot een moskee, Soestdijk een grote kasbah, en hoofddoekjes naast mondkapjes op koningsdag verplicht zullen zijn, de troonrede niet word beëindigt met een luide Inshallah! slapen we lekker rustig door………

  Geliked door 1 persoon

 2. Monalisa zegt:

  Lees de kranten de vvd stijgt, net als het D66 hoe word je belazert

  Like

 3. Bas zegt:

  https://opiniez.com/2021/03/14/wie-op-rutte-stemt-legitimeert-het-overheidsfalen/rutgervandennoort/

  Wie op Rutte stemt, legitimeert het overheidsfalen
  Stem niet op de traditionele middenpartijen

  Vlak voor de verkiezingen ziet het er naar uit dat de VVD de grootste partij blijft en dat Rutte in een nieuw kabinet gewoon kan doorgaan met zijn stoere praatjes, niet nagekomen beloftes en gemanipuleer. Hij speelt met de traditionele middenpartijen en heeft de kloof tussen burgers en politiek verder vergroot. Rutger van den Noort ziet een laatste kans om het vooruitzicht van nog vier jaar Rutte te voorkomen.

  Like

 4. Rinus zegt:

  “NB: rechts-extremistisch is elke partij die massavernietiging van een bepaalde maatschappelijke groepering nastreeft.”

  Dus (ook) Mao en Stalin waren rechts-extremistisch?

  Hmmm, weer wat geleerd.

  Geliked door 1 persoon

  • Marc zegt:

   @Rinus,

   Bij de verwerking van WO II in de jaren 1960/70 werd het begrip ‘extreem rechts’ gelanceerd en op de eerste plaats toegekend aan de fascistische partijen in het Europa van de jaren 1930. In dezelfde jaren 1960/70 werd verondersteld dat nazisme en fascisme ondergrond nog steeds voortwoekerde. Deze foute aanname leidde ertoe dat, hoewel de tegenstander in 1945 dus al door SU, VS en Engeland totaal vernietigd was, men in deze jaren 1960/70 onvermoeibaar verder streed. In feite probeerde men het fait accompli van fascisme en nazisme uit de jaren 1930 teniet doen. Wie niet alsnog deze strijd zou strijden, werd verdacht van fascisme en racisme.

   Wetende dat de doden (Holocaust) niet tot leven gewekt kunnen worden, projecteerde men in de jaren 1960/70, volkomen ten onrechte nieuwe doelen die het nazisme op het oog (zou kunnen) hebben gehad.
   Het bijzondere is nu dat, hoewel de nazi’s in hun racisme niet het criterium van huidskleur hanteerden (slachtoffers en daders deelden ten slotte dezelfde witte huidskleur!), deze zogenaamde ‘antifascisten’ en ‘antiracisten’ zonder enige grond te vinden in de maatschappelijke realiteit, de logica van het racisme doortrokken, door dit criterium van huidskleur nu wél op te nemen (iets wat de nazi’s dus niet deden!).
   Vervolgens werden door deze antiracisten nieuwe doelen aan het vermeende neo-nazisme toegeschreven, namelijk de groepen immigranten die in dezelfde jaren 1960/70 voor het eerst in Europa verschenen, waarbij verwezen werd naar hun huidskleur.

   Dus in de jaren 1960/70 werd WO II voor het eerst publiekelijk verwerkt. Feitelijk steeg zelfs 25 jaar na dato de verwoesting en vernietiging nog steeds het menselijk bevattingsvermogen te boven: men verkeerde nog steeds in shock. Daarbij hielp het niet dat door het bestaan van moderne technieken beeld en geluid uit de jaren 1930/40 opnieuw herbeleefd konden worden, waar deze bij eerdere miljoenen eisende genocides ontbreken, met als gevolg dat die genocides uit het collectieve geheugen gewist konden worden.

   Een verdere bijzonderheid is dat, hoewel het praktisch natuurlijk niet mogelijk is met terugwerkende kracht de door het nazisme in de gebrachte vernietiging terug te draaien, deze taak ondernomen werd door de kinderen van die generatie die de vernietiging van de jaren 30/40 hadden veroorzaakt.

   Dit is best wel een interessante zaak: altijd werd tegen de protestgeneratie van de jaren 1960/70 aangekeken als speelse rebellen die in opstand kwamen tegen het bestaande gezag en autoriteiten, waaronder ook die tegen hun eigen ouders.
   Feitelijk is het zo dat deze kinderen (dus de jongeren van de jaren 1960/70) niet konden accepteren dat de generatie van hun ouders als het ware gelaten alle vernietiging over zich heen hebben laten komen, zo ze al niet aan dat systeem hun medewerking hadden verleend. Ze wilden geen kinderen van een moordenaarsgeneratie zijn.
   De kneep zit ‘m er dus in dat zowel, bestrijders, strijd als terminologie tegen een vijand uit de jaren 1930/40 ontstonden en thuishoorden in de jaren 1960/70. En dit alles tegen de achtergrond van het onloochenbare feit dat de vijand uit de jaren 1930/40 inmiddels niet meer bestond.

   Dus het begrip ‘extreemrechts’ stamt uit de jaren 1960/70. Met dit begrip verwees men op de eerste plaats naar de sterk nationalistische partijen en groepen uit de jaren 1930/40. Hoewel de NSDAP van Hitler allesbehalve nationalistisch genoemd kan worden (ten slotte joeg hij willens en wetens het leven van 6 miljoen jonge Duitse mannen over de kling, liet hij Duitsland totaal vernietigen en bezetten) profileerde deze badgast zich wel als zodanig. Sinds de jaren 1960/70 wordt nationalisme in de hoek van extreem rechts neergezet, waar het feitelijk niet thuis hoort.

   Vervolgens werd bij de verwerking van WO II in de jaren 1960/70 aan dit begrip ‘extreem rechts’ de wél historische realiteit van de Holocaust toegevoegd. ‘Extreem rechts’ hield dus in de jaren 1960/70 zowel nationalisme als genocide in. Hierboven heb ik al aangetoond dat het toekennen van nationalisme als een van de peilers van het nazisme onjuist was (en nog steeds is).

   Rest nog te verklaren het onjuiste gebruik van het begrip ‘racisme’, op de allereerste plaats door Hitler zelf.

   Nog steeds is er geen eensluidende definitie van dit begrip in de wetenschappelijke wereld. Hier krijgen jullie ‘m van mij:
   Racisme is de overtuiging dat het vermogen tot culturele prestaties van een volk gelegen zijn in de genetische samenstelling van dat volk.
   Culturele prestaties (daarover bestaat geen verschil van mening) worden o.a. gevonden in kunst, muziek, inzichten en prestaties in wetenschap, economie en vooral organisatie.

   Het punt is dat racisten, en dus ook Hitler, niet inzagen dat culturele prestaties ontstaan vanuit de cultuur van een bepaalde groep in een bepaalde tijd en plaats. We zouden dat kunnen duiden met het begrip ‘tijdgeest’. Bijvoorbeeld: het centrum voor het ontstaan van de mooiste muziek in Europa (wellicht de wereld) wordt gevonden in het Habsburgse Rijk (Wenen en wijde omgeving) tussen grofweg 1650 en 1914.
   Daarom sloegen die schedelmetingen en andere medische experimenten die Hitler en Himmler in die kampen lieten uitvoeren ook totaal nergens op: ze meten namelijk niets wat de culturele superioriteit van een volk zou aantonen. Het kan ook niet!

   Hitler noemde zichzelf racist, en was daar trots op. Hij formuleerde als regeringsleider ook een racistische politiek (Neurenberger wetten) en paste die toe.
   Maar is racisme daarmee een maatschappelijke realiteit? Was het Duitse volk als geheel overtuigd van de juistheid van dit racistisch uitgangspunt? Nee: veruit de meeste Duitsers stonden passief tegenover de genocide die plaatsvond. Ze begrepen het eenvoudigweg niet. Daarmee zijn die Duitsers niet minder schuldig: hoewel het menselijkerwijs te begrijpen is, hebben ze niets gedaan om Holocaust en oorlog tegen te gaan. Maar niet gezegd kan worden dat Duitsers racisten waren.

   Het is uiterst belangrijk te beseffen dat de definitie van racisme taalkundig gezien een uitsluitend positieve uitspraak is. Ook al is de uitspraak onjuist (culturele prestaties komen namelijk voort uit de tijdgeest), en ook al kan een regering instrumenten (concentratiekampen, gaskamers) inzetten om het tot een politiek feit te maken en worden vele honderden miljoenen mensen vermoord (vergeet niet dat Hitler ook alle Slavische volkeren wilde doden), we kunnen ons er niet aan onttrekken dat in het begrip racisme zelf niets gevonden kan worden dat moord op groepen ‘vreemden’ legitimeert.
   Zo is het bijvoorbeeld mogelijk je een overtuigd racist voor te stellen die volkomen pacifist is. Dat bewijst uiteraard niet het gelijk van deze racist. Maar wat ik wel duidelijk wil maken is dat de racistische gedachte één is, maar de toepassing van extreem geweld heel wat anders.

   Het feitelijk probleem van het nazisme is niet het veronderstelde racisme, maar de bereidheid meedogenloos geweld te gebruiken. Deze bereidheid komt voort uit de wil tot imperialisme. Maar dat is weer een ander verhaal.

   Terug naar het begrip ‘extreem rechts’ zoals begrepen en gelanceerd door de generatie jongeren van 1960/70. Deze jongeren konden niet accepteren dat hun ouders WO II en vooral Holocaust zonder slag of stoot hadden laten gebeuren. Het is ook moeilijk te begrijpen, maar toch het moeilijkst voor die generatie (inmiddels ‘ouderen’) zelf. Hoe moet het voor deze mensen zijn geweest om deze politieke realiteit te accepteren? En vooral: hoe dit over te brengen op je eigen kinderen? Dat is toch ook niet te doen?

   Feitelijk hadden de jongeren uit 1960/70 het eigenlijk wel erg makkelijk: ze hoefden alleen maar naar hun ouders te wijzen, met terugwerkende kracht het nazisme verslaan, en zie: zij zijn onschuldig; het menselijk ras is toch niet moreel verloren!.
   Maar zo zit het natuurlijk niet.

   Per saldo kunnen we concluderen dat het begrip ‘extreem rechts’ door de generatie jongeren van 1960/70 gelanceerd en ingezet is, totaal gespeend van elke historische realiteit, en daarom volstrekt onbruikbaar om daarmee de huidige maatschappelijke werkelijkheid te omschrijven.

   Ergo:
   1. racisme bestaat niet
   2. extreem rechts richt zich mutatis mutandis op het uitschakelen van maatschappelijke groepen vanuit de wil extreem geweld in te zetten
   3. het werkelijke probleem is dus extreem geweld
   4. extreem geweld wordt gevoed door extreme haat
   5. extreme haat ontmoetten we daar waar andersdenkenden de mond gesnoerd worden.
   6. deze andersdenkenden worden vooral gevonden bij die groepen die kritisch staan tegenover de fascistische (want mensen uitsluitende) islam of tegenover massamigratie.
   7. zij die deze andersdenkenden de mond snoeren worden vooral gevonden bij de meerderheid van politiek correcte politieke partijen en hun aanhang
   8. rechts-extremistisch is elke partij die massavernietiging van een bepaalde maatschappelijke groepering nastreeft

   Like

  • ronjaspers zegt:

   Rinus.Extreem rechts bestaat niet,wel extreem links al sinds de jaren 70.

   Like

  • Marc zegt:

   Hmm … interessant wel. Maar de MBtO zegt

   “Als een Kamerlid (bijv. lijsttrekker) een voorwaarde schendt, dan bevriest de actiedeelnemer de volmacht die hij met zijn stem heeft afgegeven. De verbintenis die hij door te stemmen met de gekozene is aangegaan blijft dan intact, alleen mag de gekozene vanaf dat moment niet meer namens hem of over hem besturen.”

   Maar stemmen is anoniem. Je kan je naam wel laten vastleggen bij een notaris, maar het door jou ingevulde stembiljet kent geen naam. Dus hoe bewijs je dat jij als kiezer op een bepaalde kandidaat hebt gestemd, die vervolgens niet waarmaakt wat hij had toegezegd?

   “Dit betekent dat de actiedeelnemer zich in beginsel niet meer aan onwelgevallige regelgeving hoeft te houden.”

   Dat zou fantastisch zijn, maar dit staat toch haaks op het uitgangspunt dat elke wet voor elke Nederlander geldt? Dus hoe kan je dit waarmaken?

   “De gekozene is verplicht aan de schending van de voorwaarde schuld te bekennen.”
   Hoezo is de gekozene dat verplicht? Te verwachten valt dat hij juist zal ontkennen.

   “Het Kamerlid (de lijsttrekker) moet de actiedeelnemer een dwangsom betalen van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde zolang de schending voortduurt.”
   Fijn is dat er een sanctie in het vooruitzicht wordt gesteld. Zelf denk ik aan een ander type sanctie, zoals intrekking van pensioenrechten, ontslag op staande voet, enz.

   “Wijst de gekozene (het Kamerlid, de lijsttrekker) de stem van de actiedeelnemer af, dan bevriest deze ook in dit geval zijn volmacht. De praktische consequentie hiervan is dat, bij voldoende deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden, de Tweede Kamer gedwongen is een aantal Kamerzetels onbezet te laten. Stel dat de gekozenen tezamen de voorwaarden van 1 miljoen mensen afwijzen, dan blijven naar schatting 14 Kamerzetels leeg. Een dergelijke situatie zou de politici ernstig in verlegenheid brengen; de legitimiteit van het publieke bestuur is dan zichtbaar en zwaar aangetast.”
   Dit lijkt mij allemaal moeilijk te realiseren.
   Het idee van lege Kamerzetels heb ik zelf wel eens geopperd, maar dan door de kieswet zo te wijzigen dat blanco stemmen vertaald worden in blanco zetels. Het negatieve effect voor bestaande politieke partijen is dat er niet zomaar meerderheden behaald kunnen worden. Het positieve effect hiervan voor de kiezer is dat politieke partijen zich dus te duidelijker zullen profileren om juist deze blanco stemmen te trekken.

   Voor mij zijn er nog een hoop onduidelijkheden bij de Nationale Bond tegen overheidszaken.

   Like

   • Victor33 zegt:

    Inderdaad nog veel onduidelijk, binnen geaccepteerde kaders lijkt er niet veel haalbaarheid. De invalshoek lijkt ook te zijn om juist aan die kaders te tornen.

    Like

 5. Anneke zegt:

  Vooral de middenstand houd VVD in het zadel hoe dom kun je zijn! NUL middenstanders als volksvertegenwoordigers in de partij, tenzij je de pindakaaspotten vuller Rutte daarvoor telt.

  Geliked door 1 persoon

 6. Rien zegt:

  stem niet op blaag kaag

  Like

 7. ronjaspers zegt:

  De kiezer bepaalt niet wie er gekozen wordt,dat doet de (nazi) bilderberg groep.Je kunt dit zien op de leden/bezoekers lijst van de bilderberg groep,bakellende en kutte zijn door de bilderbergers geselecteerd om minister president te worden.Ik ben bang dat die rat kaag ook geselecteerd wordt om minister president te worden.

  Like

 8. antiislamnu zegt:

  95% weet niet eens waar ze op stemmen ze doen maar wat net als hun ouders die ook hun hele leven op de pvda hebben gestemd.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s