Geef mij maar een spray, beste Bill

(Door: “bozeoudeman”)

Heeft u liever geen akelige spuit in uw arm? Wel, neem dan de neusspray tegen corona. Nu speciaal met knuffelhormoon? Al door de eeuwen heen proberen machthebbers de mensheid als slaven onder hun controle te krijgen. De laatste grootschalige poging leidde tot WO2, daarna kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw het farmaceutisch experiment met het wondermiddel dat heroïne heette en dat mensen een lekker gevoel gaf, net zoals dat knuffelhormoon?

Velen zijn vergeten dat de farmaceutische industrie in eerste instantie de dealer van heroïne was, dat de  vervanging moest worden van de zwaar verslavende morfine. Wat de introductie van heroïne heeft betekend, weet iedereen wel die iets van die tijd afweet. Vele doden en heel veel menselijke wrakken, dus weer niet wat de machthebbers wensten. Het feit dat juist heroïne een grote rol heeft gespeeld in de Vietnam-oorlog bij de Amerikaanse soldaten waar het is uitgetest, is ook iets dat velen wel weten.

Nu is er tegen dat corona een neusspray. Met knuffelhormoon? Wellicht, omdat het door Gates ons allen willen chippen meer en meer op weerstand begint te stuiten, komt dat knuffelhormoon weer in beeld. Merkel wenste het al op grote schaal toe te passen om de groeiende weerstand tegen haar volslagen krankzinnige welkomstbeleid te breken. Misschien heeft ze het trouwens ook al gedaan, wat de matheid tegen haar dictatuur deels zou verklaren.

‘Mensen’ als Gates zullen nooit stoppen met pogen om de mensheid onder de duim te krijgen, wellicht omdat dit het laatste is dat hij nog wensen kan, de rest heeft hij al of kan hij kopen met zijn Dagobert Duck pakhuis vol geld. Wellicht is hij iets te voortvarend bezig geweest in zijn enthousiasme met corona en zijn moordend vaccin. Het knuffelhormoon kan hem helpen die fout te herstellen, zodat hij toch zijn zin krijgt.

Veel mensen maken een catastrofale fout door te denken dat de farmaceutische industrie gericht is op een soort filantropie en het genezen van mensen. Fout. Deze tak van industrie is er een als alle anderen en enkel gericht op het maken van winst. Gigantische winst. En gigantische winst maakt men niet via gezonde, maar juist door heel erg veel ongezonde mensen te creëren. Money, money, money is alles waar het om draait.

Word dus wakker mensheid, vertrouw niet zomaar iedereen op mooie ogen of vanwege het dragen van een witte doktersjas. Mengele was ook dokter, om een regelrechte engerd te noemen. Het zijn ook vaak dokteren die betrokken zijn bij experimenten met syfilis, met lsd, met mindcontrol, met pillen of andere middelen om soldaten in optimale moordmachines te veranderen.     

Heroïne maakte dat soldaten gevoelloos konden moorden voor ‘de goede zaak’, xtc werd weer wat later uitgetest in met name het uitgaanscircuit om te kijken of dit nu eindelijk hét middel was dat tot die zo gewenste controle zou leiden. Nu is het de beurt aan het knuffelhormoon, verpakt in een wondermiddel tegen dat vreselijk corona? Met andere woorden: een val in een val in een val, en er is geen uitweg! Welcome to the hotel California! You can check out any time you like but you can never leave!

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

19 reacties op Geef mij maar een spray, beste Bill

 1. Sinyo zegt:

  For my dear Angry-Old-Man
  Nederlands-Indië (Bron: Wikipedia)
  De handel bestond uit koffie, rietsuiker, indigo, specerijen, tabak en enkele andere koloniale waren uit Nederlands-Indië. Winst bleef echter uit, totdat in 1827 Willem I, als grootste aandeelhouder, besloot om zijn eigen NHM het monopolie op de invoer van opium te geven: meteen werd winst gemaakt. Daarmee werd ZIJN familie schatrijk. De werkelijke oom Dagobert.
  NHM Nederlandsche Handel Maatschappij.

  Like

 2. bobzelf zegt:

  SORRY, I KAN HEM NERGENS ANDERS KWIJT !!

  DUS VOLGENS DE LEUGENS , GAAT RUSLAND DUS UKRAINE AANVALLEN …

  HIER HET LAATSTE BERICHT UIT DE DONBASS ……

  Miquel Puertas
  11h lemitmorSalaerStap dooemnm a1soor4:0egie3d ·
  I translate this message with Google Translator. Is coming from a Makeevka news portal (Makeevka is the second city of Donetsk People´s Republic with about half of million people living there) #gonzoblogger #SaveDonbassPeople

  “The Ukrainian Armed Forces are preparing for an assault. The goal is a humanitarian catastrophe and a mass exodus. The air is saturated with news about some bloody events that will take place in the Donbass in the near future. For some reason, all military experts believe that the offensive should begin when” the earth dries up “It is a strange statement, considering that even during the Second World War the Soviet Army successfully advanced tens of kilometers during the period of thaws. The depth of the offensive operation in Donbass is not so great as to significantly slow down the advance of equipment with muddy roads. The front runs along the outskirts of the Yasinovataya-Donetsk-Makeyevka agglomerations. If the enemy goes on the offensive, thaw in the conditions of urban development will not play any role at all. This is what the Ukrainian army is preparing for, judging by the energetic workout in the exercises. Also, the front line actually passes through some areas of Horlivka. …
  Forecasting is a thankless task. I do not have any exclusive data on the plans of the Ukrainian command, but still I dare to suggest something. Given the passion of the Western military for asymmetric actions (namely, these specialists will plan all the operations of the Ukrainian army), it must be assumed that the offensive of the Armed Forces of Ukraine will not be purely military in nature. The main goal: destabilizing the situation in the region, drawing Russia into the conflict at the level of direct action, as well as a humanitarian catastrophe in the Donbass, which will also become a certain burden on the Russian Federation, including in the sphere of internal contradictions. Most of the Russian inhabitants generally have a vague idea of ​​what is happening in my homeland, and if this inhabitant sees a camp for 100 thousand refugees from Ukraine (this is how the inhabitants of the LDNR are perceived) in the Rostov region, then this will not add sympathy to the current government.
  My prediction is this: the Armed Forces of Ukraine will crash into the urban development of the above cities, as far as the forces of the “people’s militia” will allow. It is the battles in the city that will lead to a mass exodus of civilians from the still densely populated front-line areas. For example, my village Shakhty im. V.M. Bazhanov, by the standards of the DPR, this is a deep rear, where people have not heard the sounds of war for years, but in a straight line to the positions of the enemy is only 14 km, i.e. it is within reach of conventional cannon artillery. I am sure that after 3-4 days of exacerbation, some UN Security Council will even convene and there they will sign a ceasefire resolution, but only the front will already be in the residential areas of Donetsk. These are big reputational losses, a trump card in any Minsk-3 and, of course, civilian casualties. As for the losses of the Armed Forces, this does not pose any problems for Western specialists, even moral ones.
  “ВСУ готовятся к штурму. Цель – гуманитарная катастрофа и массовый исход. Воздух пропитан новостями о каких-то кровавых событиях, которые произойдут на Донбассе в ближайшее время. Все военные эксперты почему-то считают, что наступление должно начаться тогда, когда «земля подсохнет». Странное утверждение, учитывая, что ещё во время ВОВ Советская Армия успешно наступала на десятки километров в период распутиц. Глубина наступательной операции на Донбассе не такая уж большая, чтобы распутицей значительно замедлить продвижение техники. Фронт проходит по окраинам агломераций Ясиноватая-Донецк-Макеевка. Если враг перейдет в наступление, распутица в условиях городской застройки вообще никакой роли играть не будет. Именно к этому, судя по энергичной отработке на учениях, готовится украинская армия. Также линия фронта проходит фактически по некоторым районам Горловки. В ЛНР укры стоят под Первомайском.
  Прогнозы – дело неблагодарное. Я не располагаю никакими эксклюзивными данными о планах украинского командования, но всё же решусь кое-что предположить. Учитывая страсть западных военных к ассиметричным действиям (а именно эти специалисты будут планировать все операции украинской армии), надо полагать, что наступление ВСУ не будет носить чисто военный характер. Главная цель: дестабилизация обстановки в регионе, втягивание России в конфликт на уровне прямого действия, а также гуманитарная катастрофа на Донбассе, что тоже станет определенной нагрузкой на РФ, в том числе и в сфере внутренних противоречий. Большинство российских обывателей вообще смутно представляют себе, что происходит у меня на Родине, и если этот обыватель увидит лагерь на 100 тыс. беженцев из Украины (именно так воспринимают жителей ЛДНР) в Ростовской области, то симпатий к нынешней власти это не добавит.
  Мой прогноз такой: ВСУ врезаются в городскую застройку указанных выше городов, насколько это позволят сделать силы «народной милиции». Именно бои в городской черте приведут к массовому исходу мирных жителей из всё ещё густонаселенных прифронтовых районов. Например, мой посёлок Шахты им. В.М. Бажанова, по меркам ДНР, это глубокий тыл, где люди годами не слышали звуков войны, но по прямой до позиций врага всего лишь 14 км, т.е. он досягаем для обычной ствольной артиллерии. Уверен, что после 3-4 дней обострения даже соберется какой-нибудь Совбез ООН и там подпишут резолюцию о прекращении огня, но только фронт уже будет в жилых кварталах Донецка. Это большие репутационные потери, козырь на любом Минске-3 и конечно, жертвы среди гражданских. Что касается потерь ВСУ, то для западных специалистов это не составляет никаких проблем, даже моральных”.

  OOM KLAAS WEET HET WEL ……

  Geliked door 2 people

  • dutchess43 zegt:

   Moeten we van dit relaas één drol begrijpen of is het bedoeld als bladvulling?

   Like

   • bobzelf zegt:

    HALLO HERSENDOOIE ALCOHOLISTE !! 43 LEKKER SPUL

    IK HAD U AL INGESCHAT OP IQ HERSENDOOD DE VORIGE KEER HOOR ,
    DUS LEUK GEPROBEERT , HELAAS MOET IK U DUS NU VOOR DE 3e x
    even vertellen wat ik van uw niveau vind !!!

    ALS u NA 4 JAAR LAGERE SCHOOL , NIET BIJ DE LIDL ACHTER DE KASSA WAS GAAN ZITTEN MET EEN KOP MET VET HAAR
    HAD U MISSCHIEN WAT ENGELS OP KUNNEN STEKEN ??

    DUS DIT ZEGT VRIJ VEEL OVER UW ONTZETTEND LAGE NIVEAU

    MISSCHIEN IEMAND DIE EEN COPY PAST DOET, ?? EN NAAR

    GOOGLE TRANSLATE KIJKT OM HET IN HET GRONINGS,…. DE VEEN STEKERS TAAL TE VERTALEN ?

    OF PLAT HUNNBEDDEN DRENTS ??

    JA IK DOE OOK MAAR EEN GOK
    ,EN JIJ ALS ZIJNDE VERVELIA EN tevens giganties ZEIKWJIF
    KAN TOCH ALLE JEZUS LANG WACHTEN OP DAT OME BOB HET IN
    GOED PLAT ROTTERDAMS VOOR JE OPSCHRIJFT
    VERVELIA MET AAMBEIEN

    UW IQ WAS 17.5 HOORDE IK MOOI .

    IEDERE MAVO LEERLING LEEST WAT ER STAAT

    ONZE LEGE DROGE DOOS, SNAPT HET NIET

    DUS GA LEKKER PLAATJES KIJKEN BIJ KLAAS OF JAB OF BAS ONZE COPY PAST MALLOTEN

    DAG OOM SNOLLIO DE DROGE DOOS

    Like

   • Monalisa zegt:

    Je kan die taal op je oude dag misschien nog gaan leren Engels en Nederlands dat kan je al.

    Like

   • M. zegt:

    Het bedoeld als informatie voor mensen die verder gaan dan aap noot mies.

    Like

   • Monalisa zegt:

    Ho bobzelf ze heeft jaren in Canada gewoond dus Engels zal ze zeker niet verleerd zijn

    Like

  • Blaffertje zegt:

   Nou ome Bob, de NOS weet het nu zeker wat betreft de MH17.
   (Even voor alle duidelijkheid, je weet hoe ik er echt in sta hè, ik ben pro Rusland en geloof van dit NOS bericht geen flikker).
   Lees en huiver wat deze Nederlandse staatsomroep beweerd.
   Russia did it.

   https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2376245-audiotapes-van-duizenden-afgeluisterde-gesprekken-een-reconstructie-van-de-mh17-ramp.html
   ———————————-
   Niks mis met Rusland die hebben hier geen schuld aan, Nederland moet zich schamen.
   Zij hadden sowieso geen vliegtuigen meer over dat risicogebied moeten laten vliegen, maar geld was weer belangrijker, want deze kortere route was goedkoper.
   Dankjewel moordenaars Rutte en Co.
   Zij hadden het moeten verbieden.

   Ik herinner me het nog goed: In de dagen daarvoor kon je lezen dat in dat gebied gevechtsvliegtuigen, die op 6,5 kilometer vlogen, neergeschoten werden. Het eerste wat ik dacht toen ik las dat dat vliegtuig daar neergestort was: Hoe is het in godsnaam mogelijk dat daar nog burgervliegtuigen vliegen.
   Dit is ook de reden waarom de onderste steen nooit boven komt omdat dit weer een fout is waar Rutte verantwoordelijk gehouden moet worden.

   En vlak de uitbreidingsdrift van Europa ook niet weg.
   Oekraïne moet vrij van smetten blijven hè, dus leugen en bedrog word niet geschuwd.

   Like

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Misschien tegen beter weten in wil ik toch eens proberen serieus te antwoorden op uw reactie.
   De Oekraïne is een gigantisch land waar in het westen weinig over bekend is, tijdens de Sovjet periode was het land dankzij het IJzeren Gordijn niet toegankelijk.
   Als je in vakantieprogramma’s ziet dat Nederlanders nauwelijks in staat zijn hun bestemming op de kaart aan te wijzen dan kan een kind begrijpen dat het met de kennis van Rusland of de Oekraïne helemaal droevig gesteld is.
   Ook met het ter ziele gaan van de Sovjet-Unie was het bepaald niet zo dat het een toeristische trekpleister werd, wat mensen weten over het land zijn ze (zo ze geïnteresseerd zijn) aangewezen op wat erover gepubliceerd is.

   Dan ontstaat er onrust in het land, het gaat economisch niet bepaald voor de wind dus daar valt misschien wel wat bij te bedenken en al helemaal als er behoorlijke fraude heerst.
   Het westen en de EU spelen een (achteraf) bedenkelijke rol, wat wij er hier van meekrijgen is dat de Oekraïne aansluiting zoekt bij het westen terwijl de president Janoekovitsj juist meer op Rusland georiënteerd is, er ontstaan grote onlusten waarbij de volslagen idioten Hans van Baalen en Guy Verhofstadt hun boekje ver te buiten gaan door het vuurtje verder op te stoken terwijl ze daar niks te zoeken hebben en geen enkel mandaat daartoe hebben.
   De onlusten leiden er uiteindelijk toe dat Janoekovitsj naar Rusland vlucht en de onlusten krijgen daardoor de vorm van een revolutie.
   Het laat zich raden dat daarbij meer dan twee partijen zijn in zo’n groot land en allemaal hebben ze zo hun eigen beweegredenen.
   Dat maakt het er voor buitenstaanders niet makkelijker op, wij horen hier dat Rusland zich er niet direct mee bemoeit maar wel zogenaamde pro-Russische groepen ondersteunt.
   Natuurlijk was het voor ons hier spannend of Rusland zich er direct mee zou gaan bemoeien, het was tenslotte in hun achtertuin en Rusland is een militaire grootmacht terwijl het ook voor de EU een buurland was.
   Nogmaals dat is vanuit de ogen van iemand die nog nooit die kant op is geweest en uitsluitend op het westerse nieuws was aangewezen,
   Dan sta je dus om te beginnen al op 1-0 achterstand zeker daar waar meerdere partijen hun gelijk claimen.

   Dan komt u hier onder het pseudoniem van bobzelf uw kijk op de zaak verkondigen en die wijkt nogal af van wat wij tot dan toe hoorden.
   Dat geeft niet, dat kan en omdat u enige tijd in die regio bent geweest weet u er ongetwijfeld meer van dan wij, waarbij aangetekend dat u de Russische president Poetin overduidelijk adoreert.
   Daaruit volgt dat u dus op uw beurt waarschijnlijk een gekleurde visie heeft op de gebeurtenissen en omdat die afwijkt van wat wij over de gebeurtenissen gehoord hadden krijgt u zo nu en dan tegengas, iets waar u overduidelijk slecht mee om kunt gaan.
   Daarbij is het altijd gevaarlijk een leider dermate te adoreren dat voor kritiek geen ruimte overblijft.

   Iets soortgelijks zag je bij de Amerikaanse verkiezingen, op deze site was bijna iedereen een fan van Trump en kon hij weinig kwaad doen bij de meerderheid, ook ik behoorde daartoe ondanks dat ik me ook ergerde aan het constante getwitter van een president van zo’n grote natie.

   Het leid geen twijfel dat Rusland onder Poetin grote stappen heeft gezet en onder hem uit het diepe dal na de ondergang van de Sovjet-Unie is gekomen, daar kun je weinig anders dan bewondering voor hebben maar dat maakt hem nog niet tot heilige.
   Het grote aantal Russische miljardairs die over de wereld lopen maakt verdacht; hoe kwamen die mensen plotseling aan hun gigantische rijkdom terwijl in het Sovjet tijdperk er nauwelijks particulier bezit was?
   De voor de hand liggende conclusie is dat ze daar niet op een eerlijke manier aan gekomen waren.
   Ook de berichten dat de familie van Poetin laten we zeggen nogal geprofiteerd heeft van zijn leiderschap maakt dat de gemiddelde Nederlander hem allesbehalve als heilige ziet, ik ben daar geen uitzondering op.
   In mijn ogen heeft Poetin net als Trump (America first) een soort Russia-first politiek, prima voor de Russen, minder goed voor ons.

   Intussen was er dan nog het drama met de MH17, iets waar u zich ontzettend druk maakt terwijl het voor de meesten inmiddels wel geschiedenis is waarbij we nooit de werkelijke toedracht zullen ontdekken maar waar we ons onderhand wel bij hebben neergelegd.
   U niet.
   U claimt als enige de werkelijke waarheid te weten en u laat dat continu op niet mis te verstane wijze duidelijk terwijl ik daar vraagtekens bij heb omdat u zo overduidelijk een kant gekozen heeft, ik heb nog steeds zo iets van de waarheid zal wel in het midden liggen.
   Terecht?
   Geen idee, het is eigenlijk meer een gevoel, zoals u uit mijn verhaal zult begrijpen ben ik niet zo van iemand op een troon zetten verheven boven elke kritiek, dat vond ik bij Trump en dat vind ik bij Poetin.

   Ik zou het op prijs stellen als u nou eens serieus op mijn verhaaltje in wilt gaan, gewoon zonder WHAAHAAAHA en IQ 17,5 en dergelijke niet ter zake doende onzin.
   Ik zeg niet dat ik de situatie doorzie, daarvoor is die te complex en ben ik voor nieuws te afhankelijk van wat er hier in het westen over gezegd en geschreven wordt.
   Tijl Uylenspiegel.

   Like

   • M. zegt:

    Waarom wees men direct naar Rusland toen het vliegtuig koud op de grond lag zonder dat er ook maar iets onderzocht was?
    Misschien omdat men Rusland graag de schuld WIL geven?
    Waarom moest men direct de zwarte dozen onder geheimhouding gooien??
    Misschien omdat er met de zwarte dozen niet naar Rusland gewezen kon worden?
    Is dat geen verdacht gedrag allemaal van mensen die wat te verbergen hebben?
    Waarom wil niemand de werkelijkheid tonen in de kamer als die van alle kanten aangedragen word?
    Misschien omdat de werkelijkheid ze niet zo goed uitkomt?
    Zoals de waarheid van de burgers in ons land ze ook niet goed uitkomt en ze die het liefst de hersens inslaan??

    Je bent trouwens niet alleen afhankelijk van wat men je hier in de media wijsmaakt.
    Misschien eens luisteren naar Putin zelf, er is genoeg waar je gewoon zelf kan luisteren naar wat hij zelf zegt in open debatten.
    Ik volg hem al vanaf die MH 17 en heb hem nog niets onzinnigs horen zeggen, wel zinnige dingen waar de wereld wat mee zou kunnen.

    Like

   • bobzelf zegt:

    BESTE TIJL , HET KOMT HELEMAAL GOED MET JE …
    LIJKT ME GEINIG
    ALS JE NOU MIJ GESTEUND HAD , IN DE AFGELOPEN 6 JAAR EN 9 MAANDEN ??

    NEE HOOR DWARSLIGGEN ,

    HOEVEEL BEWIJZEN MOET EN WIL JE NOU ZIEN HIER ??

    MICHAEL BOCIURKIW LEEFT NOG STEEDS,
    ZIJN INTERVIEUWSTER LEEFT NOG STEEDS

    DIE MAN ZEGT , IN ZIJN INTERVIEUW 10 DAGEN NA DE MOORD DOOR ONZE RUTTEN AND FRIENDS 27 JULI 2014
    MET ALLE BEELDEN ERBIJ

    DE KOGELGATEN , DE COCKPIT , DE DODEN, DE TREIN MET DE LIJKEN

    DE MAN WAS NOTABENE GESTUURD DOOR DE EU, OM DE STRIJD TE VOLGEN

    ZE ZIJN VERGETEN HEM TE VERTELLEN

    DAT HIJ “””GEEN INTERVIEUW MOCHT GEVEN “”

    ALS HETVLIEGTUIG 12 KM VERDER NEERPLEURT, HAD UKRAINE ALLE BEWIJZEN ER GEWOON NAAST GELEGD,
    EEN BUKRAKET HULS UIT HET MAGAZIJN ,
    DAAR KON EN KAN ALLES

    HET MEESTCORRUPTE LAND DAT IK OOIT GEZIEN HEB MET MIJN EIGEN OGEN

    POLITIE , DOUANE, / GEMEENTE MEDEWERKERS, DE DOKTOREN IN HETZIEKENHUIS , VOOR OMGEEKEND 10 EURO BEN JE BINNEN 5 MINUTEN AAN DE BEURT, ANDERS ACHTER 47 ANDERE PATIENTEN GAAN ZITEN

    IK HB EER ALLES GEZIEN

    OOK MONGOLEN NA DE COUP MET EEN KALSHNIKOV IN DE BUS
    OP ZATERDAG OMDAT JE RUZIE HAS OP VRIDAGAVOND EN HANDGRANAAT HET CAFE INGOOIEN

    IK HE ECHT DE MAIDAN GEZIEN MET DE VECHTPARTIJEN

    DE EU BETAALDE DE STAKERS…..DE , PROTESTERS 6 WEKEN LANG

    MICHAEL WHAT DID YOU SEE REAL IN THE LAST 10 DAYS

    DUS VRAAG DIE MAN NAAR NEDERLAND TE KOMEN EN INTERVIEUW HEM OP TV NET ALS ENKELE MAANDEN GELEDEN IN CANADA .

    MICHAL , DIE DONBASS STORY ???
    K NEEM GEEN WOORD TERUG VAN WAT IK GEZIEN , HEB …

    WE SAW 2 OR FUSI;LAGES OF MACHINE GUN FIRE
    VERY STRONG MACHINE GUN FIRE , THAT SHOWED US MARKS, WE NEVER SAW ANY WHERE ELSE ??

    ALSO THEY ASKED ME, DID YOU SAW ANY SIGNS OF A BUKROCKET ?

    I HAVE TO SAY NO !!! WAT IS ER DAN NIET DUIDELIJK TIJL

    DAT IK HET OP EEN RAADDSELACHTIGE MANIER TEGEN KWAM

    OMDAT IEMAND EEN BOODSCHAP PLAATSTE !!
    MET 1 ZIN ERONDER !!

    HOEZOOO EEN BUKRAKET . MEER NIET !!

    PUNT, DUIDELIJK , DUS GOOI DIE MAN OP DE TV
    WAT IK VAN GEERT WILDERS EN ZIJN BOSMA HAD VERWACHT ,
    NEDERLAND OP TILT
    RUTTE DE DOODSTRAF
    DANK WEL GEWURGT DOOR DE NABESTAANDEN , HEERLIJK TOCH ?
    FRANS TIMMERMANS opgepakt , EN OPENLIJ TERECHT GESTELD
    DOOR EEN WOEDENDE MENIGTE
    hansie van baalen door de leverworst gedraaid

    en uit de eu, als mededaders van de moord, EEN MASSAEXECUTIE IN BRUSSEL

    susan zijn intervieuwster VRAAGT NOG .. hebben we de stukken mt de kogelgaten veilig gesteld ??
    2 weken later u hoeft niet meer naar de cockpit te kijken, het stuk onder de piloten stoel hebben ze inclusief de kogelgaten er uit gezaagd

    DUS WAT WIL JE DAN VOOR BEWIJS,
    DE KOGELGATEN FILM , DIE HEBBEN WE
    DE BUKRAKET STORY MET DE VERDWIJNING NAAR RUSLAND 3 STUKS
    HET GESPREK , WE HEBBEN EEN GEWOON VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN
    STAAT OP INTERNET DAT GESPREK MET DE DATUM ERBOVEN IN DE HOEK
    16 JULI 214 , DUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 DAG VOOR THE MOORD / CRASH

    IK HEB 3 .4.. .5 FILMS HIEER BIJ BERT NEERGEPLEURD

    6 X IK EN TOTAAL 7 X DE FILMS NAAR DE PVV GESTUURD
    EN TOT DE DAG VAN VANDAAG REACTIES 0

    DUS DIE ZIT DAN OOK IN HET COMPLOT, DUS DENK IK EROVER OM DE FVD EN DIE CDA KNAKKER IN TE SCHAKELEN

    SNAPPIE,

    EN JIJ MAAKT JE DRUK OM LOSLOPENDE MILJARDAIRS ,?
    JA DAT LAND IS COMPLEET DOOR FRAUDE LEEGGESTOLEN JA

    EN MIJN SCHULD, ???????

    HOEVEEL IS ER UIT NEDERLAND GEJAT

    MILJARDEN NAAR DE EU , 1600 MILJARD PENSIOENEN NAAR BRUSSEL
    HONDERDEN MILJOENEN DOOR KECH
    PECHTHOLD MET ZIJN NEUKHUT GRATIS BIJ JOU OP DE HOEK
    VAN ZIJN VRIEND IN UKRAINE .
    STEM D .666

    EN WIE ZIT ER ALLEMAAL VAST
    DE RIVM VIROLOGEN ?? MILJOENEN OP DE BANK
    HUGO DIE 80 MILJOEN VACCINATIES BESTELT BIJ ZIJN BROER

    DUS GA JIJ JE NOU DAAR EENS DRUK OM MAKEN , SCHIET GODVERDOMME RUTTE VAN ZIJN FIETS , DOE IETS EINDELIJK VOOR JE VERZIEKTE LANDJE

    DAN KAN MIJN OOM , 145 MILJOEN RUSSEN ONDER CONTROLE HOUDEN , INCL DE GROOTSTE GRAFZERKEN TER WERELD, INCL DE ISLAM
    VOLLEDIG ONDER CONTROLE EN DE RUSSISCHE MAFFIA

    JA,DAT MOET MET HARDE HAND, HIER BIJ JOU OM DE HOEK SLAAN DE BOA’S JE KOP ERAF BIJ OUDERE MENSEN
    IN DAT GEWELDIGE VREDELIEVENDE NEDERLAND

    JE MOET GEWOON , OM JE HEEN KIJKEN IN HET EENS MOOISTE LANDJE TER WERELD
    DAT VOLLEDIG NAAR DE KLOTEN IS GEHOLPEN
    MAAK JE DAARDRUK OM !!

    MAAR NEE, JIJ BENT LIEVER BEVRIEND MET EEN ECHTE LANDVERRADER , EEN ECHTE BETAALDE EU TRO
    EEN UKRAINE FAN, MET AL HET UKRAINE NIEUWS

    PUTIN DID IT, JA MAAR WAT DAN
    ALS HIJ BOOS WORDT, STAAT HIJ MORGEN OCHTEND OM 09.00 IN KIEV
    EN OOK NOG 3 X KOFFIE GDRONKEN ONDERWEG.

    HIJ KOMT OOK NIKS TEGEN ALS JOCHIES MET EEN LEGER PAKKIE AAN BETAALD DOOR PAPA EN MAMA

    EN ECHT IK LIEG NIET

    EN ALS JE DAN DOOD GESCHOTEN WORDT, KRIJGEN PAPA EN MAMA EEN MOOIE PLAQUETTE MET HERO OF UKRAINE , THUIS BEZORGD

    EN LAAT OOM VLADIMIR, DE VREDE MAAR BEWAREN KNAP HE

    30 JAAR , GEEN OORLOG GESTART , NIKS NOPPES NIEMENDAL

    WEL GEVRAAGD DOOR ASSAD OM SYRIE TE KOMEN BEVRIJDEN SNAPPIE ?

    KIJK DE GRIEKEN DIE HULP NODIG HADDEN VAN KLAAS ZIJN VRIENDEN STONDEN EN STAAN NOG STEEDS ALLEEN .

    DUS OOK ZAL PUTIN DAT HOPELIJK OPLOSSEN ,

    DE VRIENDEN DE BEVRIJDERS OOK DACHT IK ??
    IRAK, AFGHANISTAN SYRIE, EGYPTE, LYBIE UKRAINE
    LUST JE NOG PEULTJES

    JA EEN KANJER VLADIMIR PUTIN
    DE MAN DIE 4 X NEE ZEI TEGEN DE PRESIDENT WORDEN
    EN
    NA ZIJN YES IK GA HET DOEN, AL ZIJN VRESELIJKE VRIENDEN MILJARDEN TERUG HEEFT LATEN BETALEN ,
    EN JA
    SOMMIGEN WAREN NET OP TIJD WEG

    WAARONDER DE EIGENAAR VAN DE ENGELSE VOETBAL PLOEG CHELSEE.

    DUS TEILTJE , IN 30 JAAR EEN LAND DAT VOLLEDIG NAAR DE KLOTEN ,
    WAS GEHOLPEN , DIE HELE CCCP

    WERELDLEIDER
    KAN DE WERELD 12 X VERNIETIGEN , ( EN TART ZE NIET HE !! )
    ECENOMIE HELEMAAL UIT HET MOERAS GETROKKEN
    STAATSSCHULD NAAR ZEG MAAR 0 TERUG GEBRACHT
    TOTAAL POSITIEF SALDO + 600 MILJARD ! OP DE PLANK
    HET ECHTE ECHTE GOUD MET TONNEN INGEKOCHT
    DUS DE ROEBEL IS GEDEKT DOOR ECHT GOUD
    OLIE 350 JAAR, 70 % MOET NOG ONTGONNEN WORDEN
    KOLEN 500 JAAR 70 % MOET NOG ONTGONNEN WORDEN
    GAZZZZZ 300 JAAR 70 % MOET NOG ONTGONNEN WORDEN

    2 NA STERKSTE OORLOGSMACJHINE TER WERELD

    MAAR WEL ALLES IN RUSLAND

    USA ONZE BEVRIJDERS NR 1 , MAAAAAAAR

    VERSPREIDT OVER DE HELE WERELD

    DAAROM ALS HET START IN DE BONBASS
    KRIJGEN ZE GEWELDIG OP HUN FLIKKER
    WANT NEDERLAND MAG OOK PANG PANG KOMEN ROEPEN !!

    SLECHT 2 BASISKAMPEN BUITEN RUSLAND 2 DUS TIJL , SLECHTS 2
    IS HELEMAAL NIET MEER MET DE EU BEZIG

    IS BEZIG MET CHINA , PAKISTAN / INDIA
    AND THE BRICS

    DUS JE MOET EENS ANDERS GAAN DENKEN
    IK HEB DE GODVERGETEN HELE USA PLEURIS REGERING IN KIEV GEZIEN

    WIE SPONSERT MET MILJOENEN NU DE SS ERS IN KIEV ?? JOUW BEVRIJDERS !!
    WIE HEEFT ALLE WERELDOORLOGEN GESTART ,DE USA BANKEN
    SPONSORDE GEWOON DE BEIDE LANDEN IN OORLOG
    LEKKER WAPENS LEVEREN AAN 2 KANTEN, EN NATUURLIJK WEL TERUG BETALEN . YES MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND

    DUS TIJL JE BENT GEHERSENSPOELD, EN DAT BEGRIJP IK
    MAAR WORDT NOU GODVEDOMME EENS WAKKER MIJN JONGEN

    NIETS IS WAT HET LIJKT IN ONZE VERROTTE WERELD

    DUS KIJK HET STUK VANDAAG IN HET A.D. WEER DE BUKRAKET
    EN JIJ WEET BETER NU EIGENLIJ K AL SINDS 27 JULI 2014

    DE USA IS OVER , EN KLAAR, DIT ZIJN ALLEMAAL LAATSTE STUIPTREKKINGEN

    USA IS DE NAVO , DE NAVO IS THE USA, EN ANDERSOM NIKS ANDERS

    EN JA,ALS JE MIJ DIT 20 JAAR GELEDEN HAD VERTELD, WAS IK MISSCHIEN MEE JA KNIKKEND NAAST JE KOMEN ZITTEN ,
    MAAR ???
    NA UKRAINE 11/ 12 JAAR, KIEV , THE MAIDAAN DE MH -17
    VIETNAM, AFGHANISTAN IRAK, EGYPTE LYBIE, SYRIE EN ??
    UKRAINE
    BEN IK KLAAR MET DAT GAJUS

    DUS DENK NOU EENS ZELF,……… VRAAG DAN DINGEN AAN MIJ ,
    NATUURLIJK IS PUTIN EEN DICTATOR
    WAT MOET HIJ ANDERS DAN

    DE JOB COHEN UITHANGEN , EN EEN KOPJE KOFFIE GAAN DRINKEN IN DE MOSKEE ???

    NEDERLAND HEEFT RUTTE, DOET DIE WAT ANDERS DAN ????.

    ALLEEN KOMT OOM VLADIMIR ,55 VERSCHILLENDE IN WONERS TEGEN
    EN ALLEMAAL , DEUGEN ZE NIET

    DUS JA, DAN MOET JE MET HARDE HAND REGEREN .
    OOK ALS CIA AGENTEN JE LAND PROBEREN TE VERZIEKEN
    MET 400.000 AANHANGERS DE TYPHUS CIA VERRADER NAVALNY
    EN DIE LUL WERD VRIJGESPROKEN EN KREEG VOORWAARDELIJK !!
    NIKS ERNSTIGS DUS HIJ MOEST HELEMAAL NIET GAAN ZITTEN
    MOOI HEE ??
    ALLEEN MOEST HIJ ZICH IEDERE MAAND ERGENS IN RUSLAND MELDEN
    1 X PER MAAND, MAAR DIE LUL DENKT IK WORDT GESTEUND DOOR USA
    EN
    DAAT PIKT DE WERELDLEIDER MIJN OOM DUS NIET

    DUS KREEG 3.5 JAAR VOORWAARDELIJK ,
    EN ZELFSDAT WERD AL VERMINDERD

    EN NU

    INEENS 2 HERNIA’S GEEN GEVOEL IK ZIJN VINGERS,
    WORDT WELEENS WAKKER GEMAAKT ..!!
    DUS ZELFDETIMOSHENKA , WITTE PAARDENSTAART LULVERHAAL
    MAAR DIE ZAT IN UKRAINE VAST

    EN DE VRIEND VAN JOUW KLAAS DE LAMLUL HIER ZIT IN RUSLAND
    EN
    DAT IS GEEN PRETJE
    HIJ WAS OOK AL 13 KG AFGEVALLEN ?
    ZO DIE KUUR WIL IK OOK VOLGEN …. 13 KG IN EEN MAAND
    DIE KAN EEN VERMAGERINGS BOEK SCHRIJVEN ,KAAN HIJ MET AL DIE DIKKE WIJVEN SCHATHEMELTJE RIJK WORDEN !!

    DUS GELOOF NIET ALLE LULVERHALEN

    DUS JA ,MAAK JE DRUK OM DE TOTALE VERNIETIGING VAN ONS KUTLANDJE

    DAN PROBEERT MIJN OOM VLADDIMIR JOUW EN MIJN LEVEN TE REDDEN DOOR WO 4 NIET OP TE STARTEN

    ZIE JE HET VERSCHIL ??

    IK HOOP VAN WEL,

    MOOI, KOMT DIE BRIEF NOG MET DE MASSAMOORDEN VAN PUTIN ??

    GEGROET . IK NEEM EEN HEERLIJKE GRIEKSE NEUT

    DUIDELIJKER KAN IK HET NIET MAKEN HOOR

    DUS WEN MAAR AAN DE WERELD LEIDER VLADIMIRICH PUTIN
    HIJ HEEFT HET VERDIEND

    HUGGIE ALLEMAAL

    OOM LOVER OF TANYA , MIJN MOOIE MEISSIE

    p.s. dus stop met de huilebalk uithangen
    en als je dingen niet weet, of niet snapt
    vraag het dan gewoon ,
    ik heb alles van dichtbij meegemaakt
    gezien en gehoord,
    van mensen die 82 jaar daar gewoond hebben
    mijn meissie heeft de soldaten / verpleegster opleiding gevolgd
    in het russische leger ,
    die mag straks klaas verbinden net voor hij dood gaat . met zijn verwondingen
    dus vraag , als je normaal dingen vraagt zal ik je dag en nacht antwoord geven
    en ik lieg niet
    waarom zou ik moeten liegen over de simpele waarheid,

    zo en nou die neut de ballen allemaal

    en bezoek de site nn.nl bijv . whahahaah
    daar kom je alle eu losers en eu trollen tegen
    werkelijk om te janken als je die nep reacties leest

    Like

   • Tijl Uylenspiegel zegt:

    Het is bijna grappig om te zien hoe happig u bent nu ik een keer serieus ben 🙂
    Waarom dan niet eerder zult u zich afvragen.
    Het antwoord daarop is meervoudig, allereerst stoort mij en vele anderen de constante hoofdletters (wat algemeen wordt gezien als schreeuwen) en het in woede ontsteken bij tegenspraak.
    Dan druk je mensen zoals ik in de verdediging en dat is in mijn geval niet de beste oplossing.
    Terug naar mijn verhaal want ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om hoofd en bijzaken niet door elkaar te halen.
    En hoe gek en bijzonder het misschien mag klinken; de MH17 is een bijzaak, het is gebeurd en het had nooit mogen gebeuren maar het is inmiddels geschiedenis.
    Er is door alle partijen ontzettend geklungeld, daar zijn we het gauw over eens, maar naast het geklungel is er ook door alle partijen gelogen dat het een lieve lust was.
    Waar het om zou moeten gaan is om het grote plaatje te blijven zien, de EU wil graag Oekraïne inlijven want die denken graag groot en hoe groter de EU hoe machtiger ze denken te kunnen gaan worden.
    De NAVO heeft daar andere beelden bij, Amerika is in feite de NAVO, zij zijn de grootste geldschieter en alle anderen hebben decennia de kantjes eraf gelopen.
    Er is Amerika of beter de USA alles aan gelegen de grootste militaire macht ter wereld te blijven, China is hard aan het inlopen en Rusland is er behoorlijk in geslaagd de oude slagkracht terug te winnen.
    Europa is een spartelende vlieg in een bord soep, ze schreeuwen om het hardst maar de werkelijkheid is dat ze hulp nodig hebben, automatisch kijken ze naar hun vroegere bevrijder en tot voor kort hun paraplu tegen eventuele aanvallen van buitenaf, aan de Sovjet-Unie had men minder mooie herinneringen en dat associëren ze nu nog steeds met het huidige Rusland.
    Niet zo gek, de Sovjets waren behoorlijk agressief, niet alleen naar buiten toe, ook hun satellietlanden hielden ze met harde hand onder de knoet.
    De satellietlanden waaronder de Oekraïne hebben waarschijnlijk last van hetzelfde syndroom.

    Helaas ik zie dat het behoorlijk laat aan het worden is, ik laat het hier even bij, wordt vervolgd.

    Like

   • bobzelf zegt:

    Tijl Uylenspiegel zegt:
    12 april 2021 om 00:21

    Het is bijna grappig om te zien hoe happig u bent nu ik een keer serieus ben

    WHAHAHAHAHA , DUS JE BENT HET VOOR 99.9 %

    met omebob eens , !!!!!

    lees ik net …
    Ja moeilijk he , , en gewoon weer daarna als soort hersendooie over grote letters beginnen ??

    je gaat het wel gewoon zitten lezen

    JE BENT ECHT EEN ONGELOFELIJK , IRRITANT MANNETJE

    ONGELOFELIJK , ALLES BEAMEN YES, KLOPT, YES KLOPT USA KLOPT NAVO KLOPT

    DUS WATZIT JE NOU NOG TE STUITEREN ??

    DE MH -17 MOORD OPGEVEN ?? NOOIT , EN TE NIMMER

    IK HEB ME DAAR BIJ NEERGELEGD ??

    BIJ MOORD MET VOORBEDACHTE RADE ??

    DAT HEET ECHT SUPER LOSER TIJL , I AM SORRY

    MAAR GOED HET ZZAL WEL AAN JE OPLEIDING LIGGEN

    DUS JE BENT HET MET MIJ EENS !! MET ZEG MAAR ALLES
    DUS WAAROM PRAAT JE ZO DAT NIET MET JE VRIEND KLAAS ??

    OMDAT JE GRAAG EEN LOSER BENT, ER ER DOLGRAAG BIJ WILT HOREN

    EN DE ETTERBAK UITHANGEN

    HET GAAT JEGOED . IK NEEM AAN DAT NA ONS VRIENDELIJKE GRSPREK,

    DE BRIEF MET MOORDEN EN VERDWIJNINGEN NU VANDAAG GEPLAATST GAAT WORDEN ??

    DANK JE WEL, DAN IS AL DE NARIGHEID UIT DE LUCHT

    DAN BIEDT OME BOB ZIJN EXCUUS AAN , AAN IEDERE MELEZER HIER

    DAN OME BOB DUS NOOIT HIER GELIJK HAD, EN HET NIET WIST

    DANWEL LOOG .

    PRAAT ANDERS EFFE MET JAN LAMLUL , OVERLEG EVEN

    EN PLAATS OOK DE LIJST VAN DE GESTARTE OORLOGEN

    DAT ZAL IK ME DIEP SCHAMEN VOOR ZOVEEL GEPLAATSTE ONZIN DE LAATSTE 7 JAAR

    AFGESPROKEN , EN NU GEWOON ROEPEN, DE LIJST KOMT ERAAN

    OF GEWOON SIMPEL !!!! , JA IK LIET ME MEESLEPEN ,

    ER IS GEEN LIJST MET VERDWIJNINGEN EN MOORDEN

    WANT WEL HET BEWIJS LEVEREN HE !!

    DAT EEN TEGENSTANDER OP DE BRUG VOOR HET KREMLIN IS DOODGESCHOTEN

    HOUDT DUS NIET IN DAT ONZE KGB BAAS, DUS LIGGEND OP ZOLDER UIT HET DAKRAAM HEEFT GESCHOTEN

    DAT DOEN WE WEL IN DE USA EN IN NEDERLAND
    NA 27 MINUTEN !!!!!!!!!!!! ALL TOGETHER NOW, POLONAISE !!

    HET WAS EEN BUKRAKET,
    EEN RUSSISCHE,
    PUTIN DID IT,
    PUTIN MOORDENAAR

    DUIDELIJK ,DUS KOM OP LAAT ZIEN DAT JE EEN VENT BEN , MET ALLEEN EEN SCHEUR IN JE REET

    IK GA DIE OUWE DROGE DOZEN EFFE HELPEN HET TRAPPENHIS TE DOEN

    DUS HET IS KLAAR NU .

    OOM NIEUWE KGB BANDEN OP JE ROLSTOEL

    WHAHAHAHA

    Like

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Ten overvloede deze link, niet zozeer om wat erin staat als wel de commentaren en hoe de meningen uiteen lopen.

   https://www.geenstijl.nl/5158598/mh17-hoeveel-duidelijker-wilt-u-het-hebben/#more

   Like

   • Monalisa zegt:

    Tijl 1 antwoord weet ik wel, hoe heeft Nerderland een vliegtuig ✈️ over een oorlog gebied laten vliegen?? En waarom moest dat toestel zakken van de verkeersleiding die geen radar beelden hebben??? volgens de bronnen heeft USA ze wel, waarom worden die beelden niet vrijgegeven. Dan weet je meteen het antwoord op die 3 vragen.
    Of steek er wat anders achter.

    Like

   • bobzelf zegt:

    ja, uit elkaar lopen van meningen
    het heeft 6 jaar + geduurd

    maar na 98 % dank zij ad. usa onweerlegbare bewijzen PUTIN DID IT
    IS DE MENIG DAAROVER HEEL HARD OPGESLAGEN , PFFFT EINDELIJK

    moet je nu even tellen DUS is meer dan 50 % overgeschakeld, naar de rutte onderste steen LUL verhalen
    en geeft eindelijk de daders de schuld, kreten als ik houd het op ukraine ?
    waren tijden geleden er niet
    dus
    niemand kwam met de waarheid , ome bob wel, maar ook omdat ik in Ukraine was op dat moment

    ik heb zo’n was lijst aan onzin onderzocht

    een land dat verdacht wordt van de moord, , mag in de eu commissie met een veto ???????????????????????????????????????
    en alle ?????????????????// bewijzen ???? aandragen ???
    dus zelfs als het een bukraket zou zijn geweest ,

    verteldede maker van de bukraket, de fabrikant dus !!! dus gewoon openlijk in een intervieuw

    DAT DE GENOEMDE BUKRAKET, EN DE GENOEMDE WARHEAD DUS HELEMAAL NIET OP ELKAAR PASTE !!

    DUS 1 BONK GELUL, ALLES,…. INTEVIEUW OPGENOMEN ,1 DAG VOOR DE CRASH

    EN ZEG NIET MOORD MET VOORBEDACHTE RADE KLOPT NIET

    TIJL , ALS IEMAND EEN FILM OPSTUURT, ( DE UKRAIN GEHEIMEDIENST ) EN DE FILM BL;IJKT 4 WEKEN MINIMAAL VOOR DE CRASH AL OPGENOEMEN

    IS DAT DAT , PER ONGELUK, OF WAS ER GEWOON EEN PLAN DUS !!!

    DE USA HEEFT EEN NIEUWE VIJAND NODIG ?/ EN DAT IS GELUKT YES ? JA HE

    1 UUR NA DE CRASH , USA , ONWEERLEGBARE BEWIJZEN ???

    TIJL NU 6 JAAR EN 9 MAANDEN LATER !! HEB JIJ ZE AL GEZIEN ??
    NEE HE IKKE BOB OOK NIET

    I REST MY CASE

    DUS VRAAG MIJN JONGEN , VRAAG ,EN LAAT DIE LOSER VRIEND DE EU TROL DOOD VALLEN

    OME BOBZELLUF

    Like

 3. Bas zegt:

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/04/on-legt-de-vinger-op-de-zere-plek-jongeren-durven-niet-meer-tegen-de-stroom-in-te-zwemmen-zijn-bang-om-gecanceld-te-worden/

  ON! legt de vinger op de zere plek: “Jongeren durven niet meer tegen de stroom in te zwemmen. Zijn bang om gecanceld te worden”

  Jongeren zijn onderhand doodongelukkig door alle belachelijke coronamaatregelen. Maar toch staan ze niet massaal op het Malieveld te demonstreren. Elke andere generatie was al lang in verzet gekomen. Maar de huidige generatie sneeuwvlokjes niet. Waarom niet? Bij ON! & Vrienden leggen de presentatoren én Henk Krol de vinger op de zere plek: ze durven gewoon niet meer tegen de stroming in te zwemmen. Ze zijn veel te bang om “gecanceld” te worden of, nog erger, weg te worden gezet als “wappie.” En dus laten ze het allemaal gebeuren.

  Like

 4. bozeoudeman zegt:

  Ja ome Bob, helaas de meute zal straks brullen dat de Russen het gedaan hebben, zoals ze nu al tegen mij brullen dat ik mij aan de regels moet houden en netjes mijn mondlapje moet dragen, want ik ben de oorzaak dat andere mensen ziek worden, de domheid regeert via angst. Helaas zo zit de meute nu eenmaal in elkaar. Ik maak me zorgen om Russische mensen die ik ken die hier wonen, wat gaat hen straks overkomen als die NATO bandieten onder leiding van de superboef Biden, lees Obama, los gaan, zoals ze ooit losgingen in ex Joegoslavië. Het beste dat Putin kan doen is de hele westerse maatschappij lam leggen via het het kraken en torpederen van de computer gestuurde maatschappij, alles dus! De NATO bandieten hun communicatie is dan verstoord en hun mobiliteit et cetera. En bijna zou ik hieraan toevoegen kom daarna Europa bevrijden van de tirannie van de Amerikanen die Europa al bezet houden vanaf 1945. Maar ik denk ook niet dat die Putin zo’n aardige vent is, helaas! Wie weet wat er moet gebeuren mag het zeggen, ik weet in ieder gaval niet.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s