Wetenschapper bekritiseert: “We importeren migranten met een te laag IQ”

(Vertaling: E.J. Bron)

Jaren geleden schreef professor Helmuth Nyborg het essay “Het verval van de westelijke civilisatie: dubbel versoepelde Darwinistische selectie”. In het essay analyseerde hij het convergente effect van lage geboortecijfers bij Europeanen en hoge geboortecijfers bij immigranten met een laag IQ. De studie kwam tot de conclusie dat de mensen van het Westen weldra een minderheid in Europa zullen zijn en dat, als dat het geval is, het gemiddelde IQ zo ver zal dalen dat welvaart, democratie en beschaving nog slechts een vage herinnering zullen zijn. Grof gezegd: Europa zal een kleiner Afrika zonder de bronnen van Afrika zijn.

In een nieuwe bijdrage verklaarde professor Nyborg in de Deense krant “Jyllands-Posten” dat de huidige immigratiepolitiek ons slechts drie alternatieven biedt: onderwerping, massale repatriëring of burgeroorlog.

Wanneer Europa niet onmiddellijk begint om een verantwoordelijke en door de evolutietheorie geleide immigratiepolitiek te bedrijven, is volgens de wetenschapper een burgeroorlog het meest waarschijnlijke scenario dat ons te wachten staat.

Verder schrijft hij: “Men ruimt het probleem van de explosieve bevolkingsgroei niet uit de weg met de beschuldiging van rechts-extremisme.”

De wetenschapper beschuldigt zijn collega´s ervan er bang voor te zijn om de waarheid te zeggen. Namelijk bang voor de uitspraak dat de import van mensen met geringe kwalificaties geen verrijking is, maar een belasting voor toekomstige generaties.

Professor Nyborg letterlijk: “Het aantal immigranten met een laag IQ en een relatief hoge vruchtbaarheid heeft ervoor gezorgd dat Denemarken en een groot deel van Europa aan de andere kant van het Point of no Return is gebracht.”

Hij voegt er aan toe: “We kunnen het feit niet ignoreren dat een laag IQ correleert met een verhoogde vatbaarheid voor criminaliteit.” En hij verklaart dat het IQ genetisch bepaald is en daarom niet “elastisch” genoeg om de grote kloof tussen Europeanen en Afrikanen of Arabieren uit de weg te ruimen, bijvoorbeeld door “integratieve maatregelen”. In plaats daarvan, zegt hij, “moeten we terugkeren naar Darwin. Helaas hebben hierbij niet alleen de academici gefaald en het welzijn en de mensen daardoor in gevaar gebracht. Bovendien hebben ook bisschoppen en priesters, feministes, humanitaire organisaties, NGO´s zoals ´Save the Children´, het Rode Kruis en enkele anderen zich medeschuldig gemaakt.”

Professor Nyborg sluit af: “Dit alles plaatst ons voor de keuze: onderwerping, repatriëring of burgeroorlog. Bepaal uw keuze.”

(Bron: “VoxNews”)

Bron:
unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Wetenschapper bekritiseert: “We importeren migranten met een te laag IQ”

 1. Jules Vismale zegt:

  Helaas lopen er bij links een hoop hypocriete blaaskaken, bedreiger sen huichelaars rond die ons werkelijk overal mee willen opschepen als het om buitenstaanders met een laag IQ gaat! En willen ze daar zelf voor gaan zorgen? Vergeet het maar!
  Lees daar dit artikel maar eens over:

  Progressieven willen meer EU en massa-immigratie. Maar een azc? Niet in hun eigen achtertuin!

  Frits Bosch beschouwt het politieke landschap van Nederland, en kijkt naar de verschillen tussen het huidige links en rechts. Tegenwoordig is dat vooral een tegenstelling tussen progressieven en populisten, meent hij. En het draait uiteindelijk allemaal om massa-immigratie: “Links ziet immigratie als een verrijking. Populisten zien het anders.”
  Alleen lijkt het erop dat links de immigratie constant willen overlaten aan anderen en hen wiens meningen daarom nooit vragen!

  Links is links en rechts is rechts en ze sluiten elkaar uit. De politieke tweespalt is enorm. De democratie staat op het spel. Hoe is dat zo gekomen? Laten we eens bekijken hoe links en rechts zich tot elkaar verhouden.

  De begrippen links en rechts stammen uit de Franse revolutie van 1789. In de Assemblée Nationale zaten links van koning Lodewijk XVI de hervormingsgezinden, en rechts de koningsgezinden. Na de Tweede Wereldoorlog stond links voor rechtvaardigheid, solidariteit en een sterke overheid. Rechts stond voor individuele vrijheid, ondernemerschap en minder staatsinbreng.
  ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ hebben niettemin tijdens de Franse revolutie aan meer dan 200.000 Fransen het leven gekost!

  Het kreeg nieuwe betekenis tijdens de anti-autoritaire Studentenopstand van eind jaren zestig vorige eeuw. Deze beweging zorgde voor een politieke aardverschuiving, aangejaagd door marxistische fanaten. In Duitsland wordt de strijd gevoerd door de Baader-Meinhof-Groep en Rote Armee Fraktion.
  In Nederland traden Provo en gewelddadige varianten naar voren. De opstand was succesvol, want het politieke spectrum verschoof naar links. Wat voorheen links was (Joop den Uyl, c.s.) verschoof daardoor naar het politieke centrum en wat rechts was werd voortaan ‘extreem rechts,’ populisme.

  Het zogenaamd ‘progressieve’ gedachtegoed zette zich vast in veler hoofden. Kenmerkend zijn kosmopolitisme, globalisering, solidariteitsoverdracht aan Europese Unie, massa-immigratie, maar een azc? “Not in my backyard.” Het linkse gedachtegoed is vooral gedreven door beleid naar buiten de landsgrenzen.
  Daarbij zal dit het populisme alleen maar doen aanwakkeren, in plaats van laten verdwijnen!

  Populisten menen dat dit beleid ten koste gaat van de eigen burgers die belasting betalen voor onder meer zorg, onderwijs en bescherming bevolking. Ze willen het vizier (weer) meer op nationale belangen richten. Populisme is te beschouwen als de reactie op de verlinksing van de politiek. Een centraal speerpunt vormt de massa-immigratie.

  Links ziet immigratie als een verrijking. Populisten zien het anders. Ze wijzen op verlies van de eigen burgerlijke omgeving in stad en wijk. Ook leidt het tot vervreemding, sfeerverslechtering, verruwing van zeden, onaangepast gedrag, verloedering, teloorgang van gemeenschapszin, verbondenheid en waarden van eigen sociale groepen, teloorgang van cohesie van de samenleving, verlies van nationale cultuur, tradities en identiteit.
  Het heeft ook gezorgd voor een toename van armoede, daling van kennis en kunde, druk op het institutionele apparaat, onderwijs en zorg, verlies van banen en inkomensachteruitgang, getto’s, drugshandel, salafisme, criminaliteit, liquidaties, Jodenhaat, homohaat, achterstelling van vrouwen, teloorgang van de rechtsstaat en overbevolking. Dit alles tegen een fors kostenplaatje.

  Nederland was voor de verlinksing een land van verzuiling. Met gereformeerden, katholieken, arbeiderspartijen en maatschappelijke organisaties die zich verzamelden in specifieke groepen. Nu is er nieuwe verzuiling, met 233 bevolkingsgroepen. Via de zogenaamde identiteitspolitiek wordt nu gestreefd naar ‘inclusie’ van deze groepen op de arbeidsmarkt vanwege etniciteit, afkomst, religie en seksuele geaardheid.
  Ons kapitalistisch stelsel gebiedt echter dat mensen elkaar beconcurreren op basis van talenten en gelijke kansen, niet op basis van gelijke uitkomsten. ‘Gelijkheid’ betekent rechtsgelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Als de uitkomst gelijk moet zijn, dan dreigt discriminatie. Zo menen populisten dat de balans in Nederland verstoord is, en wensen de balans te herstellen. Als dat bereikt is zal het populisme kunnen afnemen. Deense sociaal-democraten onderkennen dit en maakten een ruk terug naar de oude wortels. Mogelijk verdient dit navolging om de kloof tussen links en rechts te dichten.

  En dat hele verdomde EU-circus gaan hiermee alleen maar zichzelf ten gronde richten, in plaats van zo overeind te houden en hoe sneller dat gebeurd hoe beterdat voor ons is!

  Geliked door 2 people

 2. Ton Ruygrok zegt:

  Joh… da’s ook wat.. en ik maar denken dat het Neusie van de Zalm , hoog geschoolde en super gemotiveerde professionals teland, terzee en door de lucht onze landen en culturen kwamen en komen verrijken…, dit vind ik echt heel teleurstellend..
  Dit moet ik wel even verwerken …pfff
  Ton Ruygrok.

  Geliked door 1 persoon

 3. Mr Dummass zegt:

  OT… pi-news.net niet meer bereikbaar?

  Like

 4. Hovawart zegt:

  De teloorgang van het verstandelijk vermogen van komende generaties ligt niet aan het lage iq van schoolgaande jongeren of aan de degeneratie van sociale vaardigheden door multimedia, het importeren van laag-ontwikkelden of een oosterse ideologie, het groeiende probleem van de geringe kwalificaties ligt bij het onderwijs, de overoververtegenwoordiging van de Linksche Looney Brigade in het onderwijs, de universiteiten zijn immers bolwerken van het Marxisme, daar selecteert men de studenten op de welwillendheid om zich te laten influenceren, en beperkt men zich niet enkel tot het overdragen van kennis maar zelfs tot het indoctrineren van drogredenen.

  Geliked door 1 persoon

 5. Willem zegt:

  Eindelijk zegt een professor het, nu moet het nog doordringen bij links, hoe gaan we dat aanpakken?

  Geliked door 1 persoon

 6. scherpschutter1943 zegt:

  Luid en duidelijk deze deense prof. Voor de bestuurlijke lafaards in nederland en andere EU.achterbuurten echter een reden om nog meer de kop in het zand te steken want ze moeten er toch niet aan denken, te moeten bekennen maar meer nog beseffen, dat ze al die jaren ongelijk hebben gehad. En ala van Spijk roepen de bestuurlijke lafaards ” dan maar liever de lucht in”. En ze gaan tevreden over tot de orde van de dag want, het heeft niet aan hen gelegen.

  Geliked door 1 persoon

 7. Marc zegt:

  IQ is in hoofdzaak het resultaat van cultuur. Genetische samenstelling heeft maar zeer beperkte invloed in verhouding tot cultuur. De zorg m.b.t. immigratie is die niet de genese, maar terugdringing (verval) van bestaande culturen.Dat is precies de reden waarom cultuur beschermd moet worden, en massa-immigratie tegengegaan moet worden.

  Ik roep iedereen op om, als het gaat om migratie, af te zien van discussie in termen van genen, ras, ‘darwinistische selectie’ of sociaal-darwinisme, want dat is hele grote flauwekul en bemoeilijkt het tegengaan van massa-immigratie doordat politiek-correcten hierin een bevestiging zien van hun ‘racisme-theorie’.

  Ik zie hoe zowel voor- als tegenstanders van migratie zich massaal bezighouden met een niet bestaand (en vooral een niet bewezen) maatschappelijk fenomeen: racisme bestaat niet! Het is dus totale onzin om migratie op grond van raciaal denken tegen te gaan, dan wel, omdat ‘antiracisme’ bestrijding van ‘racisme’ inhoudt, het te bevorderen.

  Mensen, alsjeblieft: GET REAL!

  Like

 8. ronjaspers zegt:

  Het coudenhoven/kalergiplan.

  Like

 9. M. zegt:

  Nee hoor het zijn allemaal hoog geleerden volgens het onze vijandvertegenwoordigers in den Haag.
  De enige criteria om vluchteling te worden is spugen op het westen want men ziet graag een oorlog tegen het westen vandaar dat men de vijand faciliteert en de burgers verraad.

  Aftreden met die vijanden van het volk.

  Geliked door 1 persoon

 10. bobzelf zegt:

  nou als we het over laag iq hebben ??
  whahahahahahahahaha
  ZULLEN WE HET DAN 1 DEZER DAGEN HET OVER HET IQ BIJ E.J.BRON HEBBEN ??

  EN WAT QUIZ VRAGEN HET BLOG OP GOOIEN ??

  DAN KOM IK TOCH AARDIG WAT, NONONONONONONONONOOOOOOOOOOOOOOS
  HIER TEGEN HOOR .

  OOM DE HERSENDODEN ZEG MAAR

  Like

 11. Harry Willemse zegt:

  Wat een onzin. Wat weet een wetenschapper daar nu van. De boven ons gestelden beweren dat wij raketgeleerden, tandartsen en apothekers het land binnen halen en zij zullen het per slot van rekening wel weten. De regering en hun trawanten zullen toch niet liegen tegen de bevolking.

  Geliked door 1 persoon

 12. Bas zegt:

  Ondertussen, de haat voor blanken….

  https://dissident.one/2021/04/09/gebed-van-afrikaans-amerikaanse-theologe-goede-god-help-me-om-blanken-te-haten/

  Gebed van Afro-Amerikaanse theologe: “Goede God, help me om blanken te haten!”

  In een schokkend onverdraagzaam spiritueel pleidooi heeft Chanequa Walker-Barnes, universitair hoofddocent theologie aan de Mercer University, “Lieve God” gevraagd om haar te helpen de “haat” te vinden die zij vindt dat “aardige blanken” die niet haar “bondgenoten” zijn, verdienen.

  De academica, die pastorale zorg en counseling, geestelijke vorming en verzoeningsstudies doceert aan het doopsgezinde college in Macon, Georgia, heeft haar grieven uiteengezet in een gedicht genaamd ‘Prayer of a Weary Black Woman’ dat eerder deze week in de media opdook, meldt RT. Lezers waren verbaasd of geprikkeld door de openlijke bespreking van – en schijnbare steun aan – rassenhaat.

  Walker-Barnes smeekt haar God om “haar te helpen blanken te haten,” om op zijn minst “hen te willen haten,” of op zijn minst “op te houden zich om hen te bekommeren, individueel en collectief” in haar gedicht, dat onlangs werd gepubliceerd in een bloemlezing genaamd ‘A Rhythm of Prayer’. Ondanks wat voor veel christelijke denominaties een verwarrende en verontrustende doctrine kan lijken, bleek het boek te zijn opgenomen in de secties Christian Life en Religion & Beliefs van de online inventaris van warenhuis Target. Het boek haalde ook de bestsellerlijst van de New York Times.

  Like

 13. Republikein zegt:

  Veel autochtone burgers hoeven zich daarvoor niet te schamen, ons kent ons!

  Like

 14. ieznogoedh zegt:

  Nou ja, als je ervoor zorgt dat de bevolking in de westerse wereld voor het grootste gedeelte bestaat uit mensen met een laag IQ, dan wordt de controle van die bevolking door diegenen die de ervoor zorgden dat al die ‘slimmerds’ binnen konden komen, zoveel makkelijker.
  Dat zou dan de gedachte van die bedenkers van de verrijking kunnen zijn.
  Natuurlijk zijn al die ‘slimmerds’ niet echt genegen om een achteruitgang van hun vrijheden te accepteren (daarom worden die u al flink afgeschaft). Evenmin zijn ze achter bereid om achteruitgang van hun verzorging te accepteren.
  Dat gaat dan gewelddadige onlusten beteken, maar daarvoor is er dan de Europese politiemacht die zonder problemen het voorbeeld van de junta in Myanmar gaat volgen.

  Like

 15. karton zegt:

  Wat héérlijk om nú zéker te weten dat ik tot de “wetenschappers” behoor !!!
  Ieder normaal denkend mens weet dit al, toch ? Ik zag dat “zootje ongeregeld” binnenstromen bij de politie en in ’t leger; om met ze te kunnen communiceren kregen veel dienders Turkse én Marokkaanse taalles; er werden er zelfs velen voor enige tijd naar die landen gestuurd om de zeden én gewoonten van dat zootje te bezien ! Opleidingseisen werden aangepast aan ’t (bijna niet aanwezige) IQ van die holbewoners ! Het stomste deel van hen was goed genoeg om in dienst van de `overheid` te treden , vandaar de aanwezigheid van de vele politie/mollen en militairen die het verschil tussen een knots en M114-houwitser niet kennen. Dit is de ware reden waarom die militairen steeds maar ´t buitenland worden gestuurd als daar wat te doen is, in Nederland zouden ze alleen maar de échte Nederlanders onderdrukken en-of fusilleren.
  Maar nogmaals ………fijn te weten om tot de `wetenschappers` te behoren !!!
  Ik krijg ook steeds meer de indruk dat iemand, die met succes de eerste klas van de lagere school met goed gevolg heeft doorlopen, zich `deskundige` of `wetenschapper` mag of gaat noemen.
  Logisch dat het IMF constateert dat het NL-onderwijs te wensen overlaat.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s