LONGREAD: “Remigratie is de enige oplossing voor het probleem van de massa-immigratie”

(Door: Olivier Bault – Vertaling: E.J. Bron)

Na het verbod door de Franse regering praat de woordvoerder van de Génération Identitair, Clément Martin, met Olivier Bault over het verdere verloop van de strijd van de organisatie tegen verdere onderdrukkingen door de staat.

U was de woordvoerder van de Génération Identitaire, maar op 3 maart heeft de regering uw organisatie verboden. Wat betekent dat in de praktijk?

Génération Identitaire is niet meer actief. Het verbod werd in de ministerraad uitgesproken en we hebben twee klachten tegen deze beslissing ingediend bij de Staatsraad, de hoogste administratieve rechtbank van Frankrijk: de eerst eis is een verzoek tot opschorting met het doel het verbod op te schorten voor die periode die de Staatsraad nodig heeft om over onze tweede aanklacht met betrekking tot de rechtmatigheid van het verbod te beslissen. Over het verzoek tot opschorting wordt op 30 april beslist, en dan zullen we weten of Génération Identitaire tijdens het proces, dat minstens zes maanden tot een jaar zou kunnen duren, haar werk kan voortzetten.

Hebt u vertrouwen in de Conseil d´Etat (Staatsraad) als hoogste instantie van het administratief recht? Veel mensen in Frankrijk denken dat de Staatsraad niet volledig onafhankelijk van de regering is.

Dat is een nogal moeilijk te beantwoorden vraag. Als het vonnis op basis van de wet wordt geveld, zijn we vol vertrouwen. Als echter de politiek voorrang boven de wet heeft, dan hebben we alle redenen om ons zorgen te maken. Theoretisch zou de Staatsraad zijn vonnissen op de wet moeten baseren, en daarop zullen we op 30 april een eerste blik kunnen werpen. De beslissing over ons verzoek tot opschorting wordt door drie rechters collegiaal besloten, wat uiterst zelden voorkomt, omdat meestal één rechter zo´n beslissing neemt. Dit toont aan dat de zaak zeer serieus wordt genomen.

Wat als het verbod niet opgeheven wordt en u informeel verder als vereniging actief blijft?

Ten eerste zouden we de kans missen om voor de Staatsraad te winnen. Ten tweede zouden we onderworpen worden aan een nieuw proces en beschuldigd worden van het herstellen van een ontbonden organisatie. Dat zou tot boetes en zelfs gevangenisstraffen voor de leiders van de Génération Identitaire leiden.

Kunt u niet een nieuwe vereniging onder een andere, nieuwe, naam met dezelfde leden en dezelfde doelen oprichten?

Nee, dat is absoluut verboden, want dat zou ook als heroprichting van een ontbonden organisatie worden beschouwd. Er zijn vier criteria om deze soort beschuldiging te beoordelen: dezelfde militante kern, dezelfde leiders, gelijksoortige doelen van de vereniging en gelijksoortige actiemethodes.

Terwijl Franse rechtbanken altijd beslist hebben dat uw acties vreedzaam en geweldloos waren, en de tegen u gerichte beschuldigingen van aanzetten tot haat altijd afgewezen hebben, wil een Democraat in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de Génération Identitaire, ook al werd ze ontbonden, op de lijst van terroristische organisaties zetten. Wat vindt u van deze informatie?

Dat maakt deel uit van de verandering in de Amerikaanse regering met de machtsgreep van Joe Biden en zijn wens om het ´islamistisch´ terrorisme niet op de korrel te nemen. Ze bedenken imaginaire risico´s, maar om te verlangen dat een ontbonden organisatie op de lijst met terroristische organisaties wordt gezet, is absoluut belachelijk. Het heeft geen zin. Bovendien was de Génération Identitaire, zoals u al zei, altijd een beweging van vreedzame activisten. Wij hebben altijd beweerd dat te zijn, we werden nooit wegens geweld veroordeeld of wegens bepaalde uitlatingen die we bijvoorbeeld via onze woordvoerders of in onze video´s, onze artikelen of onze interviews gedaan hebben. Dit is natuurlijk absoluut absurd en vooral absoluut politiek.

Met betrekking tot de redenen voor de ontbinding noemt de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, een schenking aan de Génération Identitaire door de Christchurch-terroristen. Wat hebt u daar op te zeggen?

Er was inderdaad een schenking van de Christchurch-terroristen, maar dat was meerdere jaren voor zijn aanslag. Wij kunnen niet verantwoordelijk gemaakt worden voor de handelingen van onze donateurs in de toekomst. Dat ligt absoluut niet in onze macht. Wat we echter konden doen, was om te beslissen wat we met het geld zouden doen, toen we deze gebeurtenis te weten kwamen. En we hebben het geld aan een vereniging gegeven die zich met kinderen bezighoudt, die pupillen van de staat zijn. Deze schenking van de Christchurch-terroristen werd dus niet voor de financiering van de Génération Identitaire gebruikt.

Denkt u dat het in Frankrijk nog steeds mogelijk is om je, in verband met de autoriteiten, vreedzaam tegen de massa-immigratie en in het bijzonder de illegale immigratie te verzetten zonder tot “rechts-extreem”, “fascistisch” of “neonazistisch” bestempeld te worden en onderdrukkingen te riskeren, hoewel uw vereniging alle gerechtelijke processen tegen u gewonnen heeft?

Voor onze tegenstanders en links is het absoluut onvoorstelbaar dat men tegen de massa-immigratie kan zijn en dat dit als een volledig normaal, acceptabel politiek standpunt kan worden beschouwd. Het is de wens om de tegenstander te demoniseren. Dat was altijd al de tactiek van links, gewoon om een inhoudelijk debat te vermijden. Omdat dit een constante is, is het aan ons om ons niet te laten intimideren door dit soort compleet valse beschuldigingen en onze standpunten te verdedigen, onze argumenten naar voren te brengen, en wel op een coherente en logische wijze door de valsheid van hun vooronderstellingen aan te tonen.

Maar kan men in dit geval, met zo´n houding van links en de Franse regering, nog zeggen dat Frankrijk een rechtsstatelijke democratie is? Ik heb gehoord hoe uw advocaat, Gilles-William Goldnadel, heeft gezegd: Nee, Frankrijk is niet echt een democratie, die door de rechtsstatelijkheid geregeerd wordt.

Er bestaan inderdaad enkele zeer verontrustende feiten. Men beschuldigt ons er bijvoorbeeld van een militie te zijn. Deze beschuldiging is vooral gebaseerd op de actie die wij in 2018 in de Alpen op de Col de l´Échelle gehouden hebben. Door de rechtbanken werden we echter vrijgesproken voor deze actie, ondanks de inspanningen van het Openbaar Ministerie om ons te laten veroordelen. Het is heel merkwaardig om een verbod, dat een zeer zeldzame en zwaarwegende beslissing is, op aanklachten te baseren die door de rechtbanken werden afgewezen. De beide aanklachten tegen ons, die het verbod moeten rechtvaardigen, zijn dat wij zogenaamd een militie gevormd hebben en dat we zogenaamd tot haat opgestookt hebben. Deze tweede beschuldiging is voornamelijk gebaseerd op de bezetting van het dak van de moskee in Poitiers in het jaar 2012, waarvoor de rechtbanken ons eveneens niet veroordeeld hebben. Er is sprake van een duidelijke politieke wil om verder te gaan dan het juridisch arsenaal, wat voor de inachtneming van de rechtsstatelijkheid eerder verontrustend is.

Wellicht houdt de beslissing om uw vereniging te ontbinden, die de laksheid van de autoriteiten tegenover de illegale immigratie benadrukte, verband met de wens van Emmanuel Macron om bij de presidentsverkiezingenvolgend jaar herkozen te worden?

Toen wij onze actie in de Pyreneeën hielden, stelden we inderdaad vooral de onoprechtheid van de autoriteiten aan de kaak. Er was een decreet door de prefectuur uitgevaardigd om de Portillon-pas wegens terrorisme- en migratiegevaar te sluiten, en toen onze activisten daar naartoe gingen, konden ze zien dat de pas niet bewaakt werd en zonder problemen te voet kon worden overgestoken. Onze actie vond veel weerklank in de media en minister van Binnenlandse Zaken Gérald Damanin kon het niet verdragen dat wij hebben aangetoond dat achter de krachtige toespraken de handelingen van de staat extreem zwak waren en de grens, in ieder geval aan deze kant, nog steeds een zeef was.

U was dus een beetje pijnlijk voorafgaande aan de volgende presidentsverkiezingen?

Precies.

Omdat we het hier hebben over illegale immigratie, die grotendeels uit moslims bestaat, kunt u ons zeggen wat u vindt van de beslissing van het Franse hof van cassatie van 14 april over de ontbrekende strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de islamitische moordenaar van de gepensioneerde joodse Sarah Halimi? Het antisemitisch motief wordt erkend, maar Kobili Traoré, die zijn slachtoffer folterde voordat hij haar vermoordde, terwijl hij “Allahu Akbar” schreeuwde, was een regelmatige consument van cannabis en het hof van cassatie besliste dat dit hem onverantwoordelijk voor zijn daden maakt…

Het is een gerechtelijke beslissing die opnieuw zeer verrassend is en die deel uitmaakt van de cultuur van verontschuldiging die in de Franse rechtbanken heerst, vooral door de [linkse] rechtersvakbond Syndicat de la Magistrure, die daar om bekend staat. Er schijnt een systematische wil te bestaan om de slachtoffers te ignoreren, maar in tegendeel altijd verontschuldigingen voor de moordenaars en de daders te vinden. En helaas lijkt het vonnis van het hoogste gerechtshof in dit concrete geval eens temeer te demonstreren wat wij, de Génération Identitaire, al lange tijd aan de kaak stellen en wat anderen aan de rechterkant daar bovenop aan de kaak stellen, namelijk de absolute laksheid van justitie, die altijd liever de daders beschermt dan de slachtoffers.

De Génération Identitiare stelt het antiblank racisme aan de kaak. Denkt u ook dat de massa-immigratie tot een toename van het antisemitisme leidt? De moord op mevrouw Halimi, omdat zij joods was, is helaas geen op zichzelf staand geval in Frankrijk

Dat lijkt me duidelijk. Het is een openbaar geheim dat het antisemitisme in Frankrijk nu in principe een fenomeen is dat verband houdt met de enorme Arabisch-Afrikaaans-islamitische immigratie. Daar gaat het gevaar van uit. Kijkt u alleen maar naar het voorbeeld van het departement Seine-Saint-Denis, in de voorsteden van Parijs, waar vroeger veel joodse mensen woonden. Nu zijn ze er nauwelijks nog. Waarom zijn ze weggegaan? Waarom is er nooit serieuze berichtgeving of onderzoek over dit thema in de media? Waarom gaat men er niet naartoe en interviewt de Joden, die vanwege het extreem grote antisemitisme weggevlucht zijn? Een heel deel van links, met name de links-extreme partij France Insoumise, sluit de ogen voor dit thema om een bepaald Arabisch-islamitisch kiezersvolk en de “islamisten”, die zij probeert te verleiden  om haar kiezersbasis uit te breiden, niet te beledigen.

In een actueel interview met het weekblad Valeurs Actuelles spreekt Philippe de Villiers over “remigratie”. Daarbij gaat het om een concept dat door de Génération Identitaire werd gelanceerd en dat door een man, die bij iedereen bekend is, zijn weg naar de grote rechtse media schijnt te vinden. Kunt u ons vertellen waarin een remigratie zou kunnen bestaan en of het mogelijk is dat een remigratiepolitiek bepaalde Fransen niet op grond van hun herkomst of wellicht zelfs hun religie of hun huidskleur discrimineert?

Remigratie is inderdaad een optie waarvoor wij al enige tijd opkomen. Dat zou de terugkeer van een groot deel van de immigranten naar hun land van herkomst betekenen. Wij hebben over dit thema een boek met de titel “30 maatregelen voor een identiteits- en remigratiepolitiek” gepubliceerd. Enkele maatregelen zouden gedwongen maatregelen zijn: de uitwijzing van buitenlanders die op de “S”-lijst van personen staan die wegens “islamisme” een potentieel gevaar vormen voor de openbare veiligheid, de uitwijzing van buitenlanders die een misdaad of delict hebben gepleegd, het verlies van het staatsburgerschap voor jihadisten met een dubbele nationaliteit en hun uitzetting naar hun land van herkomst, en enkele maatregelen van dezelfde strekking, die wel degelijk uitvoerbaar zijn en dringend uitgevoerd zouden moeten worden, zoals uiteraard de uitzetting van alle illegale immigranten. Tegelijkertijd is een serie prikkels noodzakelijk. Het zou er bijvoorbeeld om gaan de islamisering vastbesloten te bestrijden, een mortuarium voor de bouw van moskeeën, een einde van de rechterlijke kroongetuigenregeling, toelagen en andere begunstigingen die voorbehouden zijn aan mensen met de Franse nationaliteit, enzovoort. Wij moeten een krachtig signaal afgeven dat wanneer bepaalde mensen Frankrijk niet leuk vinden en zich niet aan zijn wetten en zeden wil houden, zij aangemoedigd worden om terug te keren naar het land van hun voorouders.

Natuurlijk hebben geassimileerde mensen hun plek in Frankrijk, en het is niet aan ons om te beslissen wie blijft en wie gaat, maar aan deze mensen moet de vraag gesteld worden: “Willen jullie in een Frankrijk blijven dat weer trots is op zichzelf, dat niet meer in rouw vervalt, dat ontplooiingsmogelijkheden toestaat aan zijn staatsburgers, dat de islamisering niet meer bevordert en de bouw van moskeeën verhindert, dat de immigratie stopt, enz.?”

Als men de bouw van moskeeën verhindert, betekent dat echter dat moslims niet echt een plaats in Frankrijk hebben, ook al voelen zij zich Fransen…

Er zijn al veel moskeeën in Frankrijk. In het departement Seine-Saint-Denis is de verhouding tussen het aantal moskeeën en het aantal gelovigen groter dan in Istanboel, een stad in een islamitisch land, dat door een “islamistische” president geregeerd wordt, en het is een verhouding die ongeveer overeenkomt met die van Tunis, de hoofdstad van Tunesië. In Frankrijk zijn nu al meer dan genoeg islamitische gebedshuizen.

De verdediging van dit idee door een man als Philippe  de Villiers, toegegeven, ook van rechts net als u, echter door de media geaccepteerd, is een grote overwinning voor de beweging, nietwaar?

Natuurlijk. We zijn er heel blij mee dat vooraanstaande persoonlijkheden zoals Philippe de Villiers de remigratie verdedigen. Dat is duidelijk iets dat de goede kant opgaat en aantoont hoe wijd dit idee verbreid is. De remigratie is de enige oplossing voor het onoplosbare probleem dat de massa-immigratie en het multiculturalisme vormen. We kunnen nu zien dat dit maatschappijmodel disfunctioneel is. We hebben het met assimilatie geprobeerd. We hebben het met integratie geprobeerd. Dat alles functioneert niet meer. De enige uitweg uit deze ellende waarin we zitten, is een dappere en moedige politiek van remigratie.

(Bron: rmx.news)

Bron:
unser-mitteleuropa.com
Door: Olivier Bault

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

8 reacties op LONGREAD: “Remigratie is de enige oplossing voor het probleem van de massa-immigratie”

 1. Blaffertje zegt:

  Nou, ik weet ook nog wel wat anders wat minder geld kost.

  Geliked door 1 persoon

 2. Wim Vreeswijk zegt:

  Incompetente regeringen, zoals in Frankrijk en Nederland, grijpen steeds weer terug naar dictatoriaal gedrag, zoals achterkamertjespolitiek, en dat is niet alleen zwaktebod maar ook een gevaarlijke ontwikkeling voor de leefbaarheid van samenlevingen.

  Geliked door 1 persoon

 3. Bob zegt:

  Vroeger noemde men dat gelul in de
  ruimte. We worden op het verkeerde
  been gezet.

  Geliked door 2 people

 4. Bas zegt:

  Frankrijk zou een nieuw Syrië in Europa kunnen worden

  Gepensioneerde generaals, hoge officieren en andere militairen waarschuwen; Door terrorisme, moslimseperatisme, en geweld in banlieus staat Frankrijk aan de vooravond van een ongekende geweldsexplosie

  https://pbs.twimg.com/media/Ez-CYf1WEAQ4V6R?format=jpg&name=large

  Geliked door 1 persoon

 5. Jan zegt:

  Napoleon, herstel, Macron kan geen kritiek verdragen

  Franse generaals die opriepen tot militair bewind als president Macron ‘islamisten’ niet kan stoppen van ‘uiteenvallende samenleving’, zullen worden gestraft, verklaart regering

  De open brief, gepubliceerd in Valeurs Actuelles, een rechtse tijdschrift, beweert dat een militaire staatsgreep nodig zou kunnen zijn om een ​​’burgeroorlog’ in Frankrijk te stoppen.

  Ondanks de veroordeling van de regering en linkse partijen prees Marine Le Pen de brief die door 80 officieren was ondertekend, evenals door de 20 generaals.

  ‘Ik nodig u uit om samen met ons deel te nemen aan de komende strijd, de slag om Frankrijk’, schreef ze in een reactie op de brief.

  Zowel van links als rechts kreeg Le Pen veel kritiek van haar tegenstanders vanwege haar toenadering tot de soldaten achter wat het linkse dagblad Liberation omschreef als een ‘oproep tot opruiing’.

  De hoofdondertekenaar was Christian Piquemal, 80, die het bevel voerde over het Vreemdelingenlegioen voordat hij zijn privileges als gepensioneerde officier verloor nadat hij was gearresteerd tijdens zijn deelname aan een anti-islamdemonstratie in 2016.

  Het is geschreven door Jean-Pierre Fabre-Bernadac, een voormalig officier, en ondertekend door 1000 anderen die in lagere rangen zaten.

  De brandgevaarlijke brief luidt: ‘Frankrijk is in gevaar. Verschillende dodelijke gevaren bedreigen haar. Zelfs als we met pensioen zijn, blijven we soldaten van Frankrijk en kunnen we in de huidige omstandigheden niet onverschillig blijven voor het lot van ons prachtige land. ‘

  De gepensioneerde officieren beweerden dat Frankrijk ‘uiteenviel met de islamisten van de hordes van de banlieue [voorsteden] die grote delen van de natie losmaken en ze veranderen in territorium dat onderworpen is aan dogma’s die in strijd zijn met onze grondwet’.

  Macron kwam ook onder vuur te liggen toen de gepensioneerde officieren de staat bekritiseerden wegens het wrede politieoptreden tegen gele hesjes-demonstranten.

  Het land zou ‘ontploffen’ in een burgeroorlog als er ‘niets werd gedaan’ en wat zou leiden tot de dood van duizenden.

  Ze beweerden ook dat ze brede steun hadden in het leger en ‘bereid waren’ politici te steunen die zich concentreerden op de ‘veiligheid van een natie’.

  Le Pen’s National Rally steunde de brief en zei dat het de opvattingen weerspiegelde van ‘patriotten’ zoals generaal Pierre de Villiers, voormalig chef van de defensiestaf, die in 2017 door Macron werd ontslagen.

  verder op: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9514863/Twenty-retired-French-generals-call-MILITARY-RULE-country.html

  Like

 6. Ook voor de autochtone bevolking in frankrijk komt het moment van de waarheid steeds dichter bij, wordt het vluchten of vechten? Aangezien vluchten voor de meeste mensen geen optie is want waar moet je naar toe, blijft er maar 1 mogelijkheid over en dat is vechten. Aangezien moslims in principe geweld niet schuwen en volgens deze mores leven, is het zaak dat de autochtone fransen zich bewapenen en een commandostructuur voor de verdediging opzetten. Doen ze dat niet dan is elke vorm van verzet tegen de islam bijvoorbaat kansloos. Moslims hebben hun bevelsstructuren volledig op orde. Ook aan wapens geen gebrek en de wil om ze te gebruiken tegen de nietmoslims, zoals christenhonden en ander menselijk ongedierte is bij alle moslims aanwezig. Als de moslims de strijd winnen dan stort het hele franse rijk op alle fronten ineen, zowel economisch als cultureel en valt frankrijk terug naar de middeleeuwen. Ook de gezondheidszorg kan dan de deuren wel sluiten. Dan is de islamitische heilstaat een feit. De moslims vergeten een belangrijk punt. Als in frankrijk een islamitische dictatuur wordt gevestigd zoals in Iran of turkije, dan zijn alle
  moslims in frankrijk hun vrijheden en rechten volledig kwijt en leven ze onder de knoet van de sharia. Fijn vooruit zicht.

  Geliked door 1 persoon

 7. Bas zegt:

  Roofdieren in Brussel…

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s